Pva Team Inspire V1.0

813 views
739 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pva Team Inspire V1.0

 1. 1. Plan van aanpak Team 1 Miquil Tjon Kon Fat | Erik Maliepaard | Angelo Vaudo | Mourad Ghaneme | Kelvin Hoog Stoevenbeld Vloeken in de kerk Versie 1.0
 2. 2. Inhoud Debriefing 3 Deliverables 4 Valkuilen & risico’s 5 Teamleden & Taakverdeling 6 Planning 7 Middelen 8 Afspraken 9 Bijlage 10
 3. 3. Debriefing De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert de gemeente Rotterdam over kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Veel groepen in Rotterdam zijn nauwelijks bezig met kunst. Ook zijn veel groepen niet betrokken bij wat er in de stad gebeurt en nemen zij geen deel aan ‘het maatschappelijke leven’. De Raad gelooft dat met Rotterdamse kunst en cultuur groepen weer betrokken kunnen worden bij de stad. Op de web- site van RRKC schrijft de Raad onder meer: ”Op dat gebied gebeurt al veel in Rotterdam en dat moet vooral ook doorgaan: via het onderwijs maar ook daarbuiten worden veel Rotterdammers bereikt. Deze leren daar om zelf bijvoorbeeld muziek, theater of beeldende kunst te maken, maar ze leren ook over de geschiedenis van kunst en cultuur en die van de eigen stad. Cultuureducatie betekent actief in het leven staan, in de cultuur maar ook in de maatschappij in het algemeen.˝ In het advies dat de Raad aan de gemeente doet staat onder meer: • Bevorder en dwing desnoods af, dat culturele instellingen meer ‘aanraakmomenten’ scheppen, meer mogelijkheden voor verschillende groepen uit de samenleving (verschillend in leeftijd, sociaal-economische categorie of etniciteit) om elkaar te ontmoeten. • Maak gebruik van nieuwe technologieën om kunst en cultuur te distribueren. • Blijf investeren in marketing, zowel individueel per instelling als collectief voor de hele sector. Blijf onorthodoxe vormen van marketing op hun effect onderzoeken, blijf experimenteren met nieuwe vormen en benaderingswijzen. Gezien de vele mogelijkheden van de technologie, is de concrete vraag van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur: ‘Hoe kun je multimedia inzetten om meer groepen in de samenleving te interesseren in kunst?’. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur verzoekt jouw team een oplossing uit te werken voor deze vraag. Uiteindelijke doel: de doelgroep verbinden met kunst op een leuke en creatieve manier. 3
 4. 4. Deliverables Het proces dient inzichtelijk te zijn, dus alle documenten die betrekking hebben op het concept, ontwerp en ontwikkelproces moeten online staan. Van de eindproducten dienen uiteindelijk de source files beschikbaar zijn. Alle documenten dien je op een professionele wijze aan te bieden: maak een html-pagina met verwijzingen naar de documenten, zo kun je er eventueel nog opmerkingen bij plaatsen en versie nummers aangeven. Naast het online beschikbaar stellen van de projectdocumenten dient het team een weblog bij te houden. Dit weblog bevat de belangrijkste project documenten (voorstellen, schetsen, verslagen, planning, etc) en korte samenvattingen van de feedback die in de les is gegeven door docenten. Deze weblog staat in je projectspace. Voor de beoordel- ing dient je team een CD-Rom in te leveren bij de projectdocent. • Project documentatie (Debriefing, Notulen, PVA, Planningen, Logboek) • Doelgroep onderzoek en persona • Concept voorstellen • Iets leuks met je team gaan doen • Logo en naam bedenken • Onderzoek naar wat een website is • Onderzoek naar wat de applicatie & programma taal. • Onderzoek naar behoeften en de wensen van de gebruikers. • Presentaties geven • De website moet werken • Applicatie moet werken • Doelgroep onderzoek • Onderzoek naar platformen • Brainstorm sessies vastgelegd • Drie conceptvoorstellen • Concept • Positionering • Persona’s & Scenarios • Functioneel ontwerp (sitemap, flowcharts, wireframes) • Schetsen visueel ontwerp 4
 5. 5. Valkuilen & risico’s Bij het uitvoeren van deze opdracht houden wij ook rekening met eventuele knelpunten. Zo kunnen er projec- tleden ziek worden, maar ook kunnen er familieproblemen of computerproblemen zijn. Wij gaan ervan uit dat het grootste risico ziekte is. Om ondanks de afwezigheid van ons projectlid toch verder te kunnen met ons project hebben wij bepaalde communicatieafspraken gemaakt. Afspraken • Alle documenten worden verstuurd naar een gezamenlijke account. • De documenten moeten minstens 2 dagen voor de deadline worden ingeleverd. • De documenten moet eerst worden gecontroleerd voordat ze worden opgestuurd naar de opdrachtgever • Als personen in de projectgroep de deadline niet halen moeten zij de andere projectleden 1 dag voor de deadline informeren. • Als personen niet op een afspraak kunnen komen moet er gemaild of gebeld worden naar de projectleider. Valkuilen Gebrek aan kennis, missen van deadline, communicatie problemen. 5
 6. 6. Teamleden & Taakverdeling Miquil Tjon Kon Fat miquil@gmail.com 0616850370 0809131, CDM1A Projectleider All arround & Presenteren Erik Maliepaard Erikmaliepaard@hotmail.com 0633628588 0809339, CMD1D Ontwerper & Assistent Projectleider Angelo Vaudo angelo_321@live.nl 0651096628 0803479, CMD1F Ontwerper & Programeur Kelvin Hoog Stoevenbeld kelvinhs1990@hotmail.com 0611346055 0807282, GMT1A Progammeur & Marketing en communicatie Mourad Ghaneme mn.ghaneme@hotmail.com 0615313024 0812227, CMD1E Assistent Programmeur & Marketing en communicatie 6
 7. 7. Planning Week 19 Urban studio Week 20 Kickoff Week 21 Doelgroep & kunstwerken kiezen/Brainstormen Week 22 Brainstormen/visuals Week 23 Concept presentatie/feedback in verwerken Week 24 Evaluaties samenwerken/ begin maken definitief product Week 25 Werken aan eindproduct/ Marketingsplan Week 26 Afronden eindproduct/ Marketingsplan Week 27 Eindpresentatie /beoordeling 7
 8. 8. Middelen Voor het project zullen we de volgende middelen gaan gebruiken: • Enquêtes afnemen • Laptop • Internet • E.mail • Telefoon • Schetsen/Moodboards • Scenario • Dreamweaver • Photoshop • Illustrator • Boeken 8
 9. 9. Afspraken Afspraken over het project In dit artikel staan de afspraken beschreven die we met de groepsleden gemaakt hebben met betrekking tot - aan/afwezigheid - taakverdeling - communicatie - kwaliteit van het project - officiële waarschuwingen Aan/afwezigheid Elk groepslid dient bij elke bijeenkomst van het project aanwezig te zijn. Is een groepslid verhindert dient dit minimaal 1 dag (24 uur) van tevoren gemeld te zijn bij de projectleider. Af- meldingen dienen telefonisch ingediend te worden bij de projectleider. Als een groepslid niet op tijd of helemaal niet meld dat hij/zij afwezig is bij de eerstvolgende bijeenkomst krijgt hij/zij een officiële waarschuwing. Taakverdeling De taakverdeling dient duidelijk te zijn bij alle leden van de groep. Iedereen moet in het bezit zijn van de taakver- deling (e-mail) zodat er nooit problemen kunnen ontstaan. Ook moet goed duidelijk zijn bij alle groepsleden wanneer de deadline is voor het inleveren van documenten. Mocht de deadline door een groepslid niet gehaald worden en waarmee het project in gevaar worden gebracht, overleggen de overige groepsleden over eventuele maatregelen. Communicatie De communicatie binnen de groep moet goed geregeld zijn zodat het project niet in gevaar komt. Elk lid van de groep dient minimaal 1 keer per dag de e-mail te checken. Documenten die andere groepsleden nodig hebben om hun werk te kunnen hervatten moeten zo snel mogelijk doorgestuurd worden, gebeurd dit niet stagneert het project en daar heeft niemand baat bij. Kwaliteit van het project Plagiaat uiteraard niet toegestaan, hierdoor word het project in gevaar gebracht. Mocht een van de groepsleden plagiaat gepleegd hebben, heeft hij/zij dit binnen 24 uur aan te passen en krijgt hierbij direct een officiële waarschuwing van de groep. Mocht het groepslid de documenten niet binnen 24 uur aangepast hebben, word hij/zij uit de groep geplaatst. Er word van elk groepslid verwacht dat hij/zij tot het uiterste gaat om dit project tot een goed einde te brengen. Als er door de groep geconstateerd word dat een bepaalde groepslid niet goed mee- werkt, meedenkt aan het project zal hij/zij hierop aangesproken moeten worden door de groep en eventueel een officiële waarschuwing krijgen. Als een groepslid het niet eens is met de gang van zaken binnen het project dient hij dit bij de eerstvolgende bijeenkomst te bespreken met de groep. Officiële waarschuwingen Een officiële waarschuwing word gegeven indien een groepslid het project in gevaar brengt. Een officiële waarschuwing word pas gegeven als de groep er volledig achter staat Van een officiële waarschuwing tegen een groepslid dient een aantekening te worden gemaakt door de projectleider. Na 2 officiële waarschuwingen tegen een groepslid, bepalen de overige groepsleden of het betreffende groepslid uit de groep word gezet, dit dient in goed overleg te gebeuren. Een officiële waarschuwing word gegeven door de projectleider, deze legt dan ook direct uit aan het betreffende groepslid waarom hij/zij een waarschuwing krijgt. 9
 10. 10. Bijlage Definitie van Kunst Kunst is dat wat gemaakt is met de vooropstaande bedoeling (één of meer van) de menselijke zintuigen én de menselijke geest te prikkelen. Toelichting: De kwaliteit van een kunstwerk wordt beoordeeld aan de hand van de aard en mate van de prikkeling die het teweeg brengt. De sterkte van de prikkeling, de hoeveelheid mensen die er wordt geprikkeld, hoe goed die prikkeling wordt gewaardeerd, en hoeveel effect en invloed de prikkeling heeft of achteraf blijkt te hebben gehad draagt allemaal bij aan ‘de mate van kunst’. Tijdloze meesterwerken in de kunst voldoen aan dit alles in hoge mate. Iets wordt niet beschouwd als kunst als het slechts de zintuigen of slechts de geest prikkelt, of primair een ander doel heeft dan dat. Voorbeelden; puur een mooie afbeelding van een waterval is decoratie, of soms ook kitsch. Het prikkelt alleen de ogen, maar niet de geest. Is de waterval echter op een bijzondere manier in beeld gebracht, of in een originele context, zodat de geest ook wordt geprikkeld, dan wordt het gezien als kunst. Een gezellig achtergronddeuntje (muzak) is geen kunst maar een emotioneel meeslepend muziekstuk wel. Een Hollywood-kassucces wordt wel eens gezien als kunst. Deze prikkelt de zintuigen en de geest van heel veel mensen. Maar als de prikkeling niet lang blijft hangen en verder geen invloeden uitoefent in de filmwereld maar snel weer wordt vergeten, is het geen ‘hoogstaande’ kunst. Sommige kleine films echter trekken misschien minder publiek maar oefenen grote invloed uit op het publiek en/of de (kunst-)filmwereld en worden daardoor meer als kunst gezien. Een architectonisch bouwwerk zoals een brug kan ook kunstzinnige aspecten bevatten, en zelfs als kunstwerk worden beoordeeld. Maar omdat een brug primair een ander doel heeft dan dat, wordt het over het algemeen niet beschouwd als ‘Kunst’. Echter een algemeen geaccepteerde exact correcte definitie van kunst bestaat niet, aangezien kunst veranderlijk, subjectief en contextafhankelijk is. 10

×