ความพกพร่องทางการพูดและภาษา
<ul><li>1. ความบกพร่องทางการพูด      หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องซึ่งเกิดจากการพูดผิดปกติ ในด้านความชัดเจนในการปรับปรุง...
<ul><li>1.1 ความบกพร่องในด้านการปรุงเสียง  (Articulator Disorders) แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ      -    เสียงบางส่วนของค...
<ul><li>1.2 ความบกพร่องของเสียงพูด  (Voice Disorders) แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ      -   ความบกพร่องของระดับเสียง เช่น เ...
1.3 ความบกพร่องของจังหวะและขั้นตอนของเสียงพูด  (speech Flow Disorders) แบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ      -    พูดไม่ถูกตาม...
<ul><li>2. ความบกพร่องทางภาษา   หมายถึง   การขาดความสามารถ ที่จะเข้าใจความหมายของคำพูด และ / หรือไม่สามารถแสดงความคิด อ...
<ul><li>2.1 การพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าวัย  (Delayed Language) มี 5 ลักษณะคือ    - มีความยากลำบากในการใช้ภาษา    -  ...
<ul><li>2.2 การไม่มีความสามารถเข้าใจและสร้างถ้อยคำ (Aphasia) เนื่องจากสมองหรือปราสาท ได้รับการกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บ ...
<ul><li>2.3 ความขัดแย้งเกี่ยวกับภาษา (Specific Language Disabilities) เนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บ จากการกระทบกระเทือน มี...
<ul><li>  2.3.2 ความผิดปกติหลังการพัฒนาภาษา  (Developmental Aphasia) เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กมีพัฒนาการทางภาษาแล้ว  </l...
<ul><li>สาเหตุ </li></ul><ul><li>ขณะตั้งครรภ์  </li></ul><ul><ul><li>กรรมพันธุ์  </li></ul></ul><ul><ul><li>การติดเชื้อข...
<ul><li>หลังคลอด  </li></ul><ul><ul><li>การแพ้พิษยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาควินิน ยาแก้หวัด ฯลฯ  </li></ul></ul><ul><u...
วิธีการสอน <ul><li>เด็กที่มีความบกพร่องการออกเสียงผิด  </li></ul><ul><li> ควรจะตรวจสอบดูก่อนว่า เด็กพูดผิดในการออกเสียงอ...
<ul><li>การฝึกฟัง  ( Auditory Training) </li></ul><ul><li>การฝึกฟังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนภาษา เป็นการฝึกหูให้คุ้นเ...
<ul><li>การเล่นเกมส์ </li></ul><ul><li>ธรรมชาติของเด็กชอบเล่นอยู่แล้ว ถ้าให้เล่นเกมส์ที่ต้องใช้ในการพูดแล้วจะทำให้เด็กมีโอ...
<ul><li>3. เด็กที่มีความบกพร่องเสียงพูดผิดปกติ </li></ul><ul><li>สอนฝึกเด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการหายใจให้ถูกต้อง การฝึ...
<ul><li>5. เด็กที่มีความบกพร่องด้านการพูดช้า </li></ul><ul><li>ควรหาสาเหตุก่อนว่าการพูดช้าเนื่องมาจากความบกพร่องทางด้านใด...
หลักการจัดการเรียน <ul><li>จัดโปรแกรมการแก้ไขการพูดขึ้นในโรงเรียน </li></ul><ul><li>สำรวจเด็ก ว่าเด็กคนไหนมีปัญหาด้านการพู...
สื่อการสอน <ul><li>เกมส์ต่างๆที่มีความเหมาะสมกับวัยเด็ก </li></ul><ul><li>เครื่องดนตรี </li></ul><ul><li>CD  ฝึกการพูด </...
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูด </li></ul><ul><l...
บุคคลตัวอย่าง สายัณห์ ดอกสะเดา   มีชื่อจริงว่า นายสายัณห์ ม่วงเจริญ  เป็นบุตรของ ร . ต . ทองหล่อ ม่วงเจริญ และ นางบังอร ม่...
เอกสารอ้างอิง <ul><li>ดารณี อุทัยรัตนกิจ .2538. “ การศึกษาสำหรับคนพิการในยุคโลกาภิ - วัตน์” . สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( ...
สมาชิกกลุ่ม <ul><li>นางสาวหนึ่งฤทัย รวมกลาง 15112156 </li></ul><ul><li>นางสาวอรพินท์ สันติวงศ์ 15112023 </li></ul><ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ความพกพร่องทางการพูดและภาษา

44,716

Published on

Published in: Business
4 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
44,716
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
550
Comments
4
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "ความพกพร่องทางการพูดและภาษา"

 1. 1. ความพกพร่องทางการพูดและภาษา
 2. 2. <ul><li>1. ความบกพร่องทางการพูด     หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องซึ่งเกิดจากการพูดผิดปกติ ในด้านความชัดเจนในการปรับปรุงแต่งระดับและคุณภาพของเสียง จังหวะและขั้นตอนของเสียงพูด ความบกพร่อง </li></ul><ul><li>ทางการพูดพิจารณาได้ 3 ด้าน ดังนี้ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1.1 ความบกพร่องในด้านการปรุงเสียง (Articulator Disorders) แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ     -   เสียงบางส่วนของคำขาดหายไป เช่น &quot; ความ &quot; เป็น &quot; คาม &quot; เป็นต้น     -   ออกเสียงของตัวอื่นแทนตัวที่ถูกต้อง เช่น &quot; กิน &quot; &quot; จิน &quot; เป็นต้น     -   เพิ่มเสียงที่ไม่ใช่สียงที่ถูกต้องลงไปด้วย เช่น &quot; หกล้ม &quot; เป็น &quot; หก - กะ - ล้ม &quot;     -   เสียงเพี้ยนหรือเปล่งไปเช่น &quot; แล้ว &quot; เป็น &quot; แล่ว &quot; ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นประจำหรือไม่ ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีของผู้พูดเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง และเป็นวัฒนธรรมของผู้พูดก็ไม่ถือว่าผิดปกติ เช่น คนภาคใต้เรียกแมงกะพรุนว่า แมงพุนก็ไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใด </li></ul>
 4. 4. <ul><li>1.2 ความบกพร่องของเสียงพูด (Voice Disorders) แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ     -   ความบกพร่องของระดับเสียง เช่น เสียงสูงหรือต่ำตลอดเวลา หรือเสียงที่พูดอยู่ในระดับเดียวตลอด เสียงพูดผิดเพศ ผิดวัย     -   เสียงดังหรือค่อยเกินไป คล้ายๆ กับตะโกนหรือกระซิบอยู่ตลอดเวลา     -   คุณภาพของเสียงไม่ดี เช่น เสียงแตกพร่า เสียงกระด้าง เสียงแหบแห้งตลอดเวลา เป็นต้น </li></ul>
 5. 5. 1.3 ความบกพร่องของจังหวะและขั้นตอนของเสียงพูด (speech Flow Disorders) แบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ     -   พูดไม่ถูกตามลำดับขั้นตอน ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของภาษา     -   การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง     -   อัตราการพูดเร็วหรือช้าเกินไป     -   จังหวะของเสียงพูดผิดปกติ     -   เสียงพูดขาดความต่อเนื่อง สละสลวย ความบกพร่องประเภทนี้พบมากคือการติดอ่างและพูดเร็วรัว คนติดอ่างจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด เช่น พูดซ้ำคำคำเดียวหลายๆ ครั้ง หรืออึดอักๆ เสียงยืดยานคาง พูดขาดเป็นห้วงๆ มีกิริยาท่าทางที่แสดงถึงความยากลำบากในการออกเสียงส่วนการพูดเร็วเกินไปนั้น เสียงพูดจะผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นรูปประโยคผิดไปสลับเสียงตัวหนึ่ง เป็นต้น
 6. 6. <ul><li>2. ความบกพร่องทางภาษา   หมายถึง   การขาดความสามารถ ที่จะเข้าใจความหมายของคำพูด และ / หรือไม่สามารถแสดงความคิด ออกมาเป็นถ้อยคำได้ ซึ่งพิจารณาได้ 3 ด้าน ดังนี้ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>2.1 การพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าวัย (Delayed Language) มี 5 ลักษณะคือ    - มีความยากลำบากในการใช้ภาษา    -  มีความผิดปกติของไวยกรณ์และโครงสร้างของประโยค    -  ไม่สามารถสร้างประโยคได้    - มีความบกพร่องทางเชาว์ปัญญา อารมณ์ สมองผิดปกติ    -  ภาษาที่ใช้เป็นภาษาห้วน ๆ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2.2 การไม่มีความสามารถเข้าใจและสร้างถ้อยคำ (Aphasia) เนื่องจากสมองหรือปราสาท ได้รับการกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บ มี 7 ลักษณะ คือ    -  อ่านไม่ออก    -  เขียนไม่ได้    -  สะกดคำไม่ได้    -  ใช้ภาษาสับสนยุ่งเหยิง    -  จำคำหรือประโยคไม่ได้    -  ไม่เข้าใจคำสั่ง    -  อารมณ์ไม่คงที่ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>2.3 ความขัดแย้งเกี่ยวกับภาษา (Specific Language Disabilities) เนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บ จากการกระทบกระเทือน มี 2 ลักษณะ คือ     2.3.1 ความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital Aphasia) เนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บจากการกระทบกระเทือน มี 2 ลักษณะ คือ   - ความขัดแย้งกันของสิ่งที่ได้ยินจริงๆ กับสิ่งที่คาดว่าจะได้ยิน   - ความขัดแย้งกันในการจำเสียงที่ได้ยิน - ความขัดแย้งกันในการประสมประสานเสียงที่ได้ยิน   - ความขัดแย้งกันในความเข้าใจภาษาพูด - ความขัดแย้งในการแสดงออกทางภาษา ลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดกับเด็กซึ่งหูหนวกมาแต่แรกเกิด จึงทำให้เด็กขาดพัฒนาการทางภาษาไป </li></ul>
 10. 10. <ul><li>  2.3.2 ความผิดปกติหลังการพัฒนาภาษา (Developmental Aphasia) เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กมีพัฒนาการทางภาษาแล้ว </li></ul><ul><li>        จึงอาจกล่าวได้ว่า ความผิดปกติทางการพูดมีความแตกต่างจากความผิดปกติทางภาษาคือ ความผิดปกติทางการพูด เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวกับเสียงพูดในด้านการปรุงแต่งระดับและคุณภาพของเสียงจังหวะและขั้นตอนของเสียงพูด ส่วนความผิดปกติทางภาษาเป็นความผิดปกติด้านการพัฒนาทางภาษาความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจ การสร้างถ้อยคำและความผิดปกติที่เกิดก่อนและหลังการมีพัฒนาการทางภาษา </li></ul>
 11. 11. <ul><li>สาเหตุ </li></ul><ul><li>ขณะตั้งครรภ์ </li></ul><ul><ul><li>กรรมพันธุ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>การติดเชื้อของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ เช่น หักเยอรมัน กามโรค คางทูม </li></ul></ul><ul><ul><li>พิษจากยาหรืออาหารบางประเภทที่มารดาได้รับขณะมีครรภ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>โรคขาดธาตุอาหารของมารดาขณะมีครรภ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เลือดแม่กับลูกไม่เข้ากัน </li></ul></ul><ul><ul><li>อุบัติเหตุของมารดาขณะตั้งครรภ์ เช่น หกล้ม กระทบกระแทกขณะคลอด </li></ul></ul><ul><li>ความผิดปกติของการคลอด เช่น คลออดยาก คลอดก่อนกำหนด ท่าคลอดของเด็กผิดปกติ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>หลังคลอด </li></ul><ul><ul><li>การแพ้พิษยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาควินิน ยาแก้หวัด ฯลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>การติดเชื้อ เช่น การเป็นหูน้ำหนวก ฯลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในหู เช่น มีเนื้องอกในหู </li></ul></ul><ul><ul><li>หูได้รับเสียงดังติดต่อกันเวลานาน </li></ul></ul><ul><ul><li>อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนบริเวณหูหรือประสาทหู </li></ul></ul>
 13. 13. วิธีการสอน <ul><li>เด็กที่มีความบกพร่องการออกเสียงผิด </li></ul><ul><li> ควรจะตรวจสอบดูก่อนว่า เด็กพูดผิดในการออกเสียงอะไรบ้าง แล้วแก้ที่เสียงพยัญชนะหรือสระนั้นโดยเฉพาะ และจะต้องฝึกหายใจให้ถูกต้อง ฝึกการวางอวัยวะในการพูดให้ถูกต้อง ฝึกการเปล่งเสียงให้ถูกต้อง การแก้ไขจะได้ผลถ้าเด็กได้รับการฝึกอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยได้แก่ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>การฝึกฟัง ( Auditory Training) </li></ul><ul><li>การฝึกฟังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนภาษา เป็นการฝึกหูให้คุ้นเคยกับเสียงต่างๆ เสียงสระและเสียงพยัญชนะ การได้ยินที่ดีนำไปสู่การพูดที่ดี การแก้ไขการพูดจะได้ผลยิ่งขึ้นถ้าเด็กทราบว่า การจะออกเสียงพยัญชนะและสระแต่ละเสียงนั้นทำอย่างไร ใช้อวัยวะส่วนใดบ้าง เช่น เสียง ป ใช้ริมฝีปากทั้งสองข้าง เสียง ง ใช้โคนลิ้น </li></ul><ul><li>การบริหารลิ้น </li></ul><ul><li>ลิ้นเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการพูด การอ่านออกเสียงพยัญชนะแทบทุกตัวต้องใช้ลิ้น จึงมีความจำเป็นต้องบริหารลิ้น กระทำได้โดยการฝึกม้วนลิ้นไปมาม้วนลิ้นจากด้านข้างเข้าหาส่วนกลาง แลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุด กดลิ้นเข้ากับเพดาน ยกโคนลิ้นขึ้นลง รัวปลายลิ้นกับริมฝีปาก ฟัน ปุ่มเหงือกและเพดานแข็ง </li></ul>
 15. 15. <ul><li>การเล่นเกมส์ </li></ul><ul><li>ธรรมชาติของเด็กชอบเล่นอยู่แล้ว ถ้าให้เล่นเกมส์ที่ต้องใช้ในการพูดแล้วจะทำให้เด็กมีโอกาสพูดยิ่งขึ้น เกมส์ที่เลือกควรเหมาะกับวัยของเด็กและการพูดเป็นส่วนสำคัญ เกมส์ที่ใช้ฝึกเสียง ป ได้แก่เกมส์การเป่าต่างๆ เช่น เป่ากระดาษ เป่ายางยืด เป่านุ่น ฯลฯ </li></ul><ul><li>2. เด็กที่มีความบกพร่องการติดอ่าง </li></ul><ul><li>- พยามยามให้เด็กพูด แม้เด็กจะติดอ่างก็ตาม </li></ul><ul><li>- ควรให้เด็กร่วมกิจกรรมตามปกติ </li></ul><ul><li>การพูดติดอ่างนั้นไม่ใช่เรื่องสาหัส สามารถแก้ไขได้ บางทีขึ้นอยู่กับอวัยวะของเด็ก บางครั้งเมื่อเด็กโตขึ้นการแก้ไขต่างๆก็ง่ายขึ้นและหายไปได้ในที่สุด </li></ul>
 16. 16. <ul><li>3. เด็กที่มีความบกพร่องเสียงพูดผิดปกติ </li></ul><ul><li>สอนฝึกเด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการหายใจให้ถูกต้อง การฝึกระดับเสียงควรใช้เครื่องดนตรีเข้าช่วย ให้เด็กฝึกเสียง 3 ระดับคือ สูง กลาง ต่ำ ก่อนแล้วฝึกความดังของเสียงโดยการฝึกออกเสียงกระซิบ ฝึกเสียงเบา ฝึกเสียงดังด้วยการตะโกน แต่ถ้าคุณภาพของเสียงไม่ดีเพราะเส้นเสียงผิดปกติ ก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะช่วยผ่าตัด </li></ul><ul><li>4. เด็กที่มีความบกพร่องด้านพูดอันเนื่องมาจากปากแหว่งเพดานโหว่ </li></ul><ul><li>ควรแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายก่อน โดยการผ่าตัดใช้เพดานเทียม เมื่อเด็กยังมีอายุน้อย หลังจากผ่าตัดแล้วสิ่งที่ควรกระทำคือ ฝึกการเป่าลมซึ่งจะช่วยให้เด็กควบคุมลมที่ผ่านออกมาได้ ฝึกการหายใจการเปล่งเสียงสระ พยัญชนะ และการฝึกพูดเป็นคำ </li></ul>
 17. 17. <ul><li>5. เด็กที่มีความบกพร่องด้านการพูดช้า </li></ul><ul><li>ควรหาสาเหตุก่อนว่าการพูดช้าเนื่องมาจากความบกพร่องทางด้านใดหรือไม่เช่น การได้ยิน การมองเห็น เป็นต้น โดยเด็กที่มีความบกพร่องด้านการพูดช้าควรฝึกดังนี้ </li></ul><ul><li>- การฟัง ให้เด็กฟังให้มาก </li></ul><ul><li>- จัดประสบการณ์ให้เด็กมีโอกาสพูด </li></ul><ul><li>- ใช้รูปภาพ หุ่น และอุปกรณ์อื่นๆที่เด็กสนใจ กระตุ้นให้เด็กพูด และ สอนให้เด็กเขาใจในความหมาย </li></ul><ul><li>- ให้เด็กเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกหรือสิ่งที่ได้พบเห็นมา </li></ul>
 18. 18. หลักการจัดการเรียน <ul><li>จัดโปรแกรมการแก้ไขการพูดขึ้นในโรงเรียน </li></ul><ul><li>สำรวจเด็ก ว่าเด็กคนไหนมีปัญหาด้านการพูดที่ควรได้รับการแก้ไขบ้างและมีปัญหาทางด้านใด </li></ul><ul><li>ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการแก้ไขการพูด </li></ul><ul><li>ทำประวัติและระเบียนการแก้ไขปัญหาการพูด </li></ul><ul><li>ทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาด้านการพูดของเด็ก </li></ul><ul><li>ให้ความร่วมมือในการแก้ไขการพูดกับบุคลากรอื่น </li></ul><ul><li>ให้ความร่วมมือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็ก </li></ul><ul><li>ส่งเด็กไปยังสถาบันที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น </li></ul><ul><li>ประเมินผลหลักการจัดการเรียนการแก้ไขการพูด </li></ul>
 19. 19. สื่อการสอน <ul><li>เกมส์ต่างๆที่มีความเหมาะสมกับวัยเด็ก </li></ul><ul><li>เครื่องดนตรี </li></ul><ul><li>CD ฝึกการพูด </li></ul><ul><li>หนังสือการ์ตูน นิทาน บทเรียนง่ายๆ </li></ul><ul><li>รูปภาพ หุ่น และอุปกรณ์อื่นๆที่เด็กสนใจเพื่อกระตุ้นให้เด็กพูด </li></ul><ul><li>เครื่องมือช่วยในการฝึกพูด </li></ul><ul><li>เครื่องมือสื่อสารด้วยเสียง </li></ul>
 20. 20. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูด </li></ul><ul><li>ศูนย์การศึกษาพิเศษภายในจังหวัด </li></ul><ul><li>สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ( พก . ) </li></ul>
 21. 21. บุคคลตัวอย่าง สายัณห์ ดอกสะเดา   มีชื่อจริงว่า นายสายัณห์ ม่วงเจริญ  เป็นบุตรของ ร . ต . ทองหล่อ ม่วงเจริญ และ นางบังอร ม่วงเจริญ มีที่พักอาศัยอยู่ในย่านงามวงศ์วาน     เป็นโรคดาวน์ซินโดรมและมีความบกพร่องทางการพูด ที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
 22. 22. เอกสารอ้างอิง <ul><li>ดารณี อุทัยรัตนกิจ .2538. “ การศึกษาสำหรับคนพิการในยุคโลกาภิ - วัตน์” . สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว .), กรุงเทพฯ . </li></ul><ul><li>ผดุง อารยะวิญญู .2523 “ การศึกษาพิเศษในปัจจุบัน” . มหาวิทยาลัยศรี - นครินทรวิโรฒ . </li></ul><ul><li>สภาวดี โพธิ์ศรี . ความบกพร่องทางการพูดและภาษา . www.specialed-center1.com/page/discom.htm. </li></ul>
 23. 23. สมาชิกกลุ่ม <ul><li>นางสาวหนึ่งฤทัย รวมกลาง 15112156 </li></ul><ul><li>นางสาวอรพินท์ สันติวงศ์ 15112023 </li></ul><ul><li>นายวชิรา ธีรนันทน์ 15112164 </li></ul><ul><li>โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×