DSI

456 views
347 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DSI

 1. 1. DOUTRINA SOCIAL DA IGREXA <ul><li>DSI : o seu principal obxectivo é a CUESTIÓN SOCIAL plantexada a partir do século XIX de forma radical </li></ul><ul><li>A Revolución Industrial trouxo consigo unha nova clase obreira: o PROLETARIADO , que vivía sometido a unha dura explotación e condenada a vivir en condicións infrahumanas </li></ul><ul><li>Fronte a esta situación xurdiu un movemento reivindicativo de costas á Igrexa: SINDICALISMO, SOCIALISMO, MARXISMO,… </li></ul><ul><li>ONDE ESTABA A IGREXA? </li></ul>
 2. 3. A CUESTIÓN SOCIAL (I) <ul><li>S. XVIII: revoluciones que botaron por terra as estruturas do Antigo Réxime, basado no absolutismo rexio e cuio poder viña de Deus </li></ul><ul><li>1776: independencia dos Estados Unidos </li></ul><ul><li>1789: REVOLUCIÓN FRANCESA : </li></ul><ul><ul><li>Puxo fin a estrutura do Antigo Réxime, formada por os PRIVILEXIADOS (nobreza e clero) e os non privilexiados (funcionarios, campesiños e clases populares) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aboliu os privilexios, amosouse hostil coa Igrexa e a monarquía e implantou un novo réxime, baseado na Declaración Universal dos Dereitos do Home e do Cidadán </li></ul></ul><ul><li>Xurdimento dunha actitude hostil cara á Igrexa </li></ul><ul><li>A R.F. Proclamou os fundamentos da nova sociedade: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” , base no novo réxime xunto coa Declaración dos dereitos </li></ul>
 3. 7. A CUESTIÓN SOCIAL (II) <ul><li>A Igrexa non soubo aceptar a mensaxe evanxélica destes tres principios nin a Declaración dos dereitos por mor da actitude hostil e anticlerical dos revolucionarios que: </li></ul><ul><ul><li>Nacionalizaron os bens eclesiásticos </li></ul></ul><ul><ul><li>Suprimiron as ordes relixiosas </li></ul></ul><ul><ul><li>Chegaron a abolir o cristianismo, instalando o culto á deusa razón </li></ul></ul><ul><ul><li>O Papa Pío VI foi apresado e morreu prisioneiro </li></ul></ul><ul><ul><li>O Papa Pío VII tamén foi feito prisioneiro por Napoleón, que invadiu os Estados Pontificios </li></ul></ul><ul><li>Coa unificación italiana (1870) fóronlle arrebatados os Estados Pontificios á Igrexa, e Pío IX refuxiouse no Vaticano como prisioneiro voluntario </li></ul><ul><li>En España produciuse a Desamortización de Mendizábal (1836) </li></ul><ul><li>Ante esta situación, a Igrexa repregouse en si mesma, negándose a participar no desenvolvemento da vida pública </li></ul>
 4. 11. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (I) <ul><li>Comezou no s. XVIII en Inglaterra e estendeuse a partir do s. XIX por Europa </li></ul><ul><li>Factores da Revolución Industrial : </li></ul><ul><ul><li>Descubrimentos científicos aplicados á técnica </li></ul></ul><ul><ul><li>Avances tecnolóxicos aplicados ás máquinas </li></ul></ul><ul><ul><li>Máquinas aplicadas á produción </li></ul></ul><ul><ul><li>Aparición das fábricas, coas que masas de obreiros emigran dos pobos ás cidades </li></ul></ul><ul><li>Xorde a chamada SOCIEDADE INDUSTRIAL </li></ul>
 5. 13. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (II) <ul><li>Coa Revolución Industrial tamén se dá un cambio nas estruturas económicas: </li></ul><ul><ul><li>Fronte á nobreza terratenente, aparece a burguesía capitalista , que se apropia dos medios de produción e ríxese por unhas leis baseadas no liberalismo económico : oferta e demanda, competitividade, libre mercado,... é dicir, unhas leis que discurren libremente de forma natural, por enriba de calquera consideración ética e sen que deba intervir o Estado </li></ul></ul><ul><li>Desenvólvese o CAPITALISMO , que lle daba aos bens materiais un valor predominante </li></ul>
 6. 16. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (III) <ul><li>Os obreiros estaban sometidos á lei da oferta e da demanda... </li></ul><ul><li>...e para competir había que abaratar o producto a costa dos obreiros, que concorrían a moreas na procura de traballo: </li></ul><ul><ul><li>Tiñan que traballar ata 12 e 16 horas diarias por un salario mísero, sen seguridade nin hixiene, vivindo apiñados en vivendas insalubres, sen asistencia social nin previsión algunha </li></ul></ul><ul><li>Esta situación mobilizou aos obreiros: </li></ul><ul><ul><li>Empezaron a amotinarse de forma desorganizada polas rúas e as fábricas </li></ul></ul><ul><ul><li>Logo uníronse en asociacións sindicais para reivindicar os seus dereitos (aínda que estas non eran recoñecidas polas autoridades políticas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fixeron folgas e manifestacións para defender os seus dereitos </li></ul></ul>
 7. 17. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (IV) <ul><li>Esta inxusta situación do proletariado fixo xurdir un grupo de pensadores que propuxo o socialismo como única solución para acabar coas desigualdades e as inxustizas producidas polo capitalismo : </li></ul><ul><ul><li>Socialismo Utópico de Saint-Simon : crear unha sociedade igualitaria e fraternal, inspirada nos principios revolucionarios franceses de igualdade e fraternidade, e incluso no mesmo Evanxeo. Para elo había que abolir a propiedade privada e crear unha nova orde social </li></ul></ul>
 8. 19. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (V) <ul><li>KARL MARX (1818-1883) : </li></ul><ul><ul><li>Propuxo un socialismo máis radical, ao que lle chamou “científico” en contraposición co socialismo utópico </li></ul></ul><ul><ul><li>1848: publica, xunto co seu amigo Engels , o “Manifesto comunista” , no que: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>expón as principais ideas marxistas , e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chama a todos os proletarios do mundo a unirse na loita contra a burguesía capitalista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promove a loita de clases (que o proletariado se rebele contra os patróns) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Defende: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A supresión da propiedade privada dos medios de produción </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A dictadura do proletariado </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unha economía colectivista (COMUNISMO) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unha visión materialista e atea do home </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unha sociedade sen clases nin Estado </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 22. A DOUTRINA SOCIAL DA IGREXA <ul><li>A resposta da Igrexa á cuestión social chegou con retraso : gran parte da clase obreira afastouse da Igrexa por considerala aliada do capitalismo e demasiado paternalista </li></ul><ul><li>A resposta chegou da man do papa LEÓN XIII en 1891 coa publicación da encíclica Rerum novarum , na que o pontifice sinalaba unha solución intermedia entre o capitalismo e o socialismo </li></ul>
 10. 25. LEÓN XIII: Rerum novarum (1891) <ul><li>Fronte ao SOCIALISMO : </li></ul><ul><ul><li>Declara de dereito natural a propiedade privada , pero sen esquecer a función social </li></ul></ul><ul><ul><li>Condena a loita de clases, pero recoñecendo o dereito a asociarse para defender os intereses </li></ul></ul><ul><li>Fronte ao CAPITALISMO : proclama: </li></ul><ul><ul><li>O valor do traballo </li></ul></ul><ul><ul><li>O dereito a un salario digno </li></ul></ul><ul><ul><li>A obriga do Estado de protexer os dereitos públicos e privados sen abusar do seu poder, sen chegar ao totalitarismo </li></ul></ul>
 11. 26. PÍO XI: Quadragesimo anno (1931) <ul><li>Publicada 40 anos despois da RN </li></ul><ul><li>Despois dunha época marcada por: </li></ul><ul><ul><li>A Primeira Guerra Mundial (1914-1917) </li></ul></ul><ul><ul><li>A crise económica de 1927 </li></ul></ul><ul><ul><li>A auxe dos movementos totalitarios: fascismo, nazismo e comunismo </li></ul></ul><ul><ul><li>A puxanza do socialismo como alternativa a un capitalismo en crise </li></ul></ul><ul><ul><li>Auxe do sindicalismo </li></ul></ul><ul><li>Pío XI ve necesario actualizar a doutrina social da Igrexa </li></ul>
 12. 28. PÍO XI: Quadragesimo anno (1931) <ul><li>1ª parte : Fai unha lectura da RN , loando o boa que foi para as relacións socio-laborais </li></ul><ul><li>2ª parte : Trata de aspectos socio-económicos como: </li></ul><ul><ul><ul><li>O dereito natural á propiedade privada sempre que cumpra a súa función social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O contrato social entre capital e traballo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A promoción do proletariado </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O salario xusto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A restauración da orde social segundo o principio de subsidiariedade (repartir co máis desfavorecido) e xustiza social </li></ul></ul></ul><ul><li>3ª parte : Propón unha nova orde social como alternativa ao capitalismo e aso socialismo (aparición dun sistema intermedio) </li></ul><ul><li>4ª parte : Chamamento á cristianización da orde social e económica (caridade e xustiza cristiás) </li></ul>
 13. 29. XOÁN XXIII (1958-1963) <ul><li>Época de grandes cambios a causa do desenvolvemento económico, científico e tecnolóxico </li></ul><ul><li>Desenvolvemento da enerxía atómica, armamento cada vez máis sofisticado, comunicacións, transportes, agricultura, comercio,... </li></ul><ul><li>Descolonización e independencia de gran parte dos pobos de África e Asia </li></ul><ul><li>División do mundo en Leste/Oeste, e en Norte/Sur. Xurdimento do Terceiro Mundo fronte ao mundo desenvolvido ( Primeiro Mundo ). O Segundo Mundo sería o dos países comunistas </li></ul>
 14. 31. XOÁN XXIII: Mater et magistra (1961) <ul><li>Actualización da RN no seu 70 aniversario </li></ul><ul><li>Trata sobre: </li></ul><ul><ul><li>O salario </li></ul></ul><ul><ul><li>A estrutura de produción e xustiza </li></ul></ul><ul><ul><li>A propiedade privada </li></ul></ul><ul><ul><li>… enfocando todo desde unha nova visión: a SOCIALIZACIÓN como proceso de acercamento ás clases sociais </li></ul></ul><ul><li>Chama a atención sobre: </li></ul><ul><ul><li>Os desequilibrios producidos polo desenvolvemento económico a nivel sectorial (industria, agricultura e servizos) </li></ul></ul><ul><li>Denuncia: </li></ul><ul><ul><li>A situación de subdesenvolvemento e superpoboación do Terceiro Mundo que, pola falla de entendemento e de solidariedade entre as nacións, está chegando a extremos insostibles </li></ul></ul>
 15. 33. XOÁN XXIII: Pacem in terris (1963) <ul><li>Amenaza dunha guerra nuclear </li></ul><ul><li>Xoán XXIII chama á PAZ en base ás esixencias éticas fundamentais que deben rexer a vida social a todos os niveis: </li></ul><ul><ul><li>NIVEL PERSOAL : correlación entre dereitos e deberes na mesma persoa, e reciprocidade destes entre persoas distintas </li></ul></ul><ul><ul><li>NIVEL COMUNITARIO : comunidades políticas, función da autoridade, o ben común, formas de goberno e comportamento dos cidadáns </li></ul></ul><ul><ul><li>NIVEL MUNDIAL : autoridade política mundial establecida por acordo entre as nacións (ONU) para solucionar os problemas mundiais </li></ul></ul><ul><li>Os cristiáns son chamados a comprometerse no eido político e na vida pública </li></ul>
 16. 35. CONCILIO VATICANO II (1962-1965) : Gaudium et spes <ul><li>Inaugurado por Xoán XXIII </li></ul><ul><li>Clausurado por Paulo VI </li></ul><ul><li>Catro documentos fundamentais: </li></ul><ul><ul><li>Tres referentes á situación interna da Igrexa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lumen gentium </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dei verbum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sacrosanctum concilium </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Un referente á situación externa da Igrexa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gaudium et spes </li></ul></ul></ul>
 17. 36. CONCILIO VATICANO II (1962-1965) : Gaudium et spes <ul><li>GAUDIUM ET SPES : </li></ul><ul><ul><li>Constitución pastoral sobre a Igrexa no mundo actual </li></ul></ul><ul><ul><li>Comeza expresando a solidariedade da Igrexa con todos os seres humanos, especialmente cos pobres e cos que sofren </li></ul></ul><ul><ul><li>Dúas partes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1ª) Resáltase a dignidade da persoa , as relacións fraternas dentro da comunidade humana , o sentido do traballo e a misión da Igrexa no mundo actual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2ª) Abórdanse os problemas máis importantes da sociedade moderna nos ámbitos familiar, cultural, socioeconómico e político. Ante a ameaza dunha guerra, o Concilio chama a todos os pobos a que se unan e fomenten a paz, establecendo novas formas de cooperación internacional que lle dean ao progreso un sentido máis integral e humano </li></ul></ul></ul>
 18. 38. PAULO VI (1963-1978) <ul><li>De carácter discreto e aberto, sentiu gran preocupación polos problemas da Igrexa e da humanidade </li></ul><ul><li>Comezou coas viaxes por distintos países do mundo subdesenvolvido, facéndose eco na ONU dos problemas sociais que este sufría </li></ul><ul><ul><li>Era a época da GUERRA FRÍA entre USA e a URSS </li></ul></ul><ul><ul><li>O comercio internacional cada vez agranda máis os problemas entre ricos e pobres: os países ricos cada vez compran máis baratas as materias primas nos países pobres, os cales quedan sen recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Os países do Terceiro Mundo, unha vez libres do colonialismo, abrirán unha fronte de guerras civis </li></ul></ul><ul><ul><li>En España dáse unha apertura cara ao exterior (emigración). Nos anos 70 prodúcese unha forte tensión entre a Igrexa e o goberno franquista. Prodúcese a transición (1975) e a instauración da democracia (1978) </li></ul></ul>
 19. 41. PAULO VI: Populorum progressio (1967) <ul><li>Dirixida a toda a humanidade, dando unha visión ética e cristiá de cómo debe ser o verdadeiro desenvolvemento: integral e solidario </li></ul><ul><li>1ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Fai unha chamada urxente á solidariedade cos máis pobres da Terra para que accedan a unha vida máis humana, que pasa polos bens materiais, a propiedade, a cultura, o recoñecemento dos dereitos, os valores relixiosas,... </li></ul></ul><ul><li>2ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Baseándose na igualdade da natureza humana, propón camiños de solidariedade, de xustiza social e de caridade universal </li></ul></ul>
 20. 43. PAULO VI: Octogesima adveniens (1971) <ul><li>Conmemora os oitenta anos da RN , iniciando unha nova reflexión para a comprensión da dimensión política da existencia e do compromiso cristiá </li></ul><ul><li>1ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Invita a reflexionar sobre os principais problemas que lle afectan ao mundo moderno: grandes urbes, masificación, problemas de traballo, emigrantes, problemas dos mozos, das mulleres, dos medios de comunicación e do medio ambiente </li></ul></ul><ul><li>2ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Trata da sociedade científico-técnica, das ideoloxías liberal e marxista e das políticas derivadas destas ideoloxías, valorándoas e procurando alternativas </li></ul></ul><ul><li>3ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Ofrece unha reflexión sobre o pluralismo dos cristiáns no compromiso social e político. Desde unha mesma fe pódense tomar opcións diversas </li></ul></ul>
 21. 45. XOÁN PAULO II (1978-2005) <ul><li>Karol Józef Wojtyla (Cracovia, Polonia) </li></ul><ul><li>Resposta puntual nas súas encíclicas aos distintos problemas sociais: </li></ul><ul><ul><li>Problema mundial do subdesenvolvemento: froito da confrontación entre bloques ideolóxicos, políticos, militares e económicos </li></ul></ul><ul><ul><li>A pesar de que a humanidade dispón de máis recursos económicos, mellores técnicas de conservación de alimentos, de medios de transportes máis rápidos e mellores canles de distribución; sen embargo, as necesidades e desigualdades entre as persoas aumentan </li></ul></ul><ul><ul><li>Nos países ricos o valor da enerxía pásase a capital. Medran as compañías transnacionais que basean todo nunha economía de produción e consumo </li></ul></ul><ul><ul><li>Acrecéntase o problema ecolóxico </li></ul></ul><ul><ul><li>Medra o consumo como motor que move a economía . O problema do paro palíase co subsidio por desemprego. Créase unha mentalidade consumista que convive con bolsas de pobreza nacidas do paro </li></ul></ul><ul><ul><li>Países do Leste: situación desesperante ata a caída do bloque comunista áo final da década de 1980 </li></ul></ul><ul><ul><li>A Comunidade Económica Europea transfórmase en Unión Europea: transformacións económicas </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodúcense unha serie de problemas sociais en cadea: miseria, explosión demográfica, emigración, xenofobia, racismo, marxinación, violencia,... </li></ul></ul>
 22. 47. XOÁN PAULO II: Laborem exercens (1981) <ul><li>Conmemoración da RN no seu noventa aniversario respondendo aos novos retos ético-sociais que xorden do mundo do traballo </li></ul><ul><ul><li>1º) Revisión do sentido do traballo que, ante a situación de paro, comeza a ser un ben escaso (dimensión material e espiritual do traballo) </li></ul></ul><ul><ul><li>2º) Análise crítica do capitalismo e o colectivismo, buscando as diferenzas e as coincidencias entre ambos sistemas </li></ul></ul><ul><ul><li>Invitación á transformación de ambos sistemas seguindo a prioridade do traballo sobre o capital. O capital debe estar ao servizo do traballo e da persoa </li></ul></ul><ul><ul><li>Pide respecto aos principios e valores fundamentais: a dignidade humana, a solidariedade, a xustiza social e o traballo </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediante o TRABALLO o home: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transforma a natureza adaptándoa ás súas necesidades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Realízase a si mesmo como home </li></ul></ul></ul>
 23. 49. XOÁN PAULO II: Sollicitudo rei socialis (1987) <ul><li>Chamada de atención ante a situación dramática do TERCEIRO MUNDO , solicitando un desenvolvemento máis integral e solidario. </li></ul><ul><li>Conmemora os 20 anos da PP , facendo ver que era maior a esperanza de desenvolvemento en 1967 ca en 1987 </li></ul><ul><li>Analiza os signos negativos do desenvolvemento : </li></ul><ul><ul><li>Diferenza abismal entre Norte e Sur </li></ul></ul><ul><ul><li>Precario equilibrio entre os bloques do Leste e do Oeste </li></ul></ul><ul><ul><li>Venta de armamento </li></ul></ul><ul><ul><li>Violación dos dereitos humanos </li></ul></ul><ul><li>Marca as liñas do verdadeiro progreso , que debe integrar todas as dimensións propiamente humanas: </li></ul><ul><ul><li>Política </li></ul></ul><ul><ul><li>Económica </li></ul></ul><ul><ul><li>Relixiosa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ecolóxica </li></ul></ul><ul><li>Fai ver que a situación social esixe unha renovación estrutural profunda e unha actitude auténtica de solidariedade </li></ul>
 24. 51. XOÁN PAULO II: Centesimus annus (1991) <ul><li>Conmemoración dos 100 anos da RN </li></ul><ul><li>Nova lectura da RN desde tres dimensións: </li></ul><ul><ul><li>PASADO : Ensinanzas da RN que teñen vixencia no presente e no futuro </li></ul></ul><ul><ul><li>PRESENTE : Hai cousas que xa non son coma en 1891. Entre elas o fracaso do socialismo tras a caída da Unión Soviética e as súas consecuencias para a sociedade </li></ul></ul><ul><ul><li>FUTURO : Cheo de incógnitas e promesas. A conciencia histórica e a responsabilidade social proporcionarán o modelo máis axeitado, no que predominará o ideal democrático xunto cunha viva atención e preocupación polos dereitos humanos </li></ul></ul>
 25. 57. BENEDICTO XVI: Deus caritas est (2006) <ul><li>Trata sobre o amor cristián </li></ul><ul><li>1ª parte : reflexión teolóxico-filosófica sobre o amor precisando algúns datos esenciais do amor de Deus e da relación deste amor co amor humano </li></ul><ul><li>2ª parte : exercicio concreto do amor cara ao próximo, afrontando o tema da relación entre a xustiza e a caridade, e dando unhas orientacións sobre a competencia da Igrexa e da súa doutrina social e sobre a competencia do Estado na realización dunha orde social xusta </li></ul><ul><li>A Igrexa non ten como cometido o establecemento dunha orde social e estatal xusta, xa que é un cometido político. Pero si pode esixir o cumprimento da xustiza </li></ul><ul><li>Os fieis laicos , como cidadáns dun Estado, están chamados a participar na vida pública , cooperando cos demais cidadáns na mellora da vida social </li></ul>

×