DSI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

DSI

on

 • 460 views

 

Statistics

Views

Total Views
460
Views on SlideShare
460
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  DSI DSI Presentation Transcript

  • DOUTRINA SOCIAL DA IGREXA
   • DSI : o seu principal obxectivo é a CUESTIÓN SOCIAL plantexada a partir do século XIX de forma radical
   • A Revolución Industrial trouxo consigo unha nova clase obreira: o PROLETARIADO , que vivía sometido a unha dura explotación e condenada a vivir en condicións infrahumanas
   • Fronte a esta situación xurdiu un movemento reivindicativo de costas á Igrexa: SINDICALISMO, SOCIALISMO, MARXISMO,…
   • ONDE ESTABA A IGREXA?
  •  
  • A CUESTIÓN SOCIAL (I)
   • S. XVIII: revoluciones que botaron por terra as estruturas do Antigo Réxime, basado no absolutismo rexio e cuio poder viña de Deus
   • 1776: independencia dos Estados Unidos
   • 1789: REVOLUCIÓN FRANCESA :
    • Puxo fin a estrutura do Antigo Réxime, formada por os PRIVILEXIADOS (nobreza e clero) e os non privilexiados (funcionarios, campesiños e clases populares)
    • Aboliu os privilexios, amosouse hostil coa Igrexa e a monarquía e implantou un novo réxime, baseado na Declaración Universal dos Dereitos do Home e do Cidadán
   • Xurdimento dunha actitude hostil cara á Igrexa
   • A R.F. Proclamou os fundamentos da nova sociedade: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” , base no novo réxime xunto coa Declaración dos dereitos
  •  
  •  
  •  
  • A CUESTIÓN SOCIAL (II)
   • A Igrexa non soubo aceptar a mensaxe evanxélica destes tres principios nin a Declaración dos dereitos por mor da actitude hostil e anticlerical dos revolucionarios que:
    • Nacionalizaron os bens eclesiásticos
    • Suprimiron as ordes relixiosas
    • Chegaron a abolir o cristianismo, instalando o culto á deusa razón
    • O Papa Pío VI foi apresado e morreu prisioneiro
    • O Papa Pío VII tamén foi feito prisioneiro por Napoleón, que invadiu os Estados Pontificios
   • Coa unificación italiana (1870) fóronlle arrebatados os Estados Pontificios á Igrexa, e Pío IX refuxiouse no Vaticano como prisioneiro voluntario
   • En España produciuse a Desamortización de Mendizábal (1836)
   • Ante esta situación, a Igrexa repregouse en si mesma, negándose a participar no desenvolvemento da vida pública
  •  
  •  
  •  
  • A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (I)
   • Comezou no s. XVIII en Inglaterra e estendeuse a partir do s. XIX por Europa
   • Factores da Revolución Industrial :
    • Descubrimentos científicos aplicados á técnica
    • Avances tecnolóxicos aplicados ás máquinas
    • Máquinas aplicadas á produción
    • Aparición das fábricas, coas que masas de obreiros emigran dos pobos ás cidades
   • Xorde a chamada SOCIEDADE INDUSTRIAL
  •  
  • A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (II)
   • Coa Revolución Industrial tamén se dá un cambio nas estruturas económicas:
    • Fronte á nobreza terratenente, aparece a burguesía capitalista , que se apropia dos medios de produción e ríxese por unhas leis baseadas no liberalismo económico : oferta e demanda, competitividade, libre mercado,... é dicir, unhas leis que discurren libremente de forma natural, por enriba de calquera consideración ética e sen que deba intervir o Estado
   • Desenvólvese o CAPITALISMO , que lle daba aos bens materiais un valor predominante
  •  
  •  
  • A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (III)
   • Os obreiros estaban sometidos á lei da oferta e da demanda...
   • ...e para competir había que abaratar o producto a costa dos obreiros, que concorrían a moreas na procura de traballo:
    • Tiñan que traballar ata 12 e 16 horas diarias por un salario mísero, sen seguridade nin hixiene, vivindo apiñados en vivendas insalubres, sen asistencia social nin previsión algunha
   • Esta situación mobilizou aos obreiros:
    • Empezaron a amotinarse de forma desorganizada polas rúas e as fábricas
    • Logo uníronse en asociacións sindicais para reivindicar os seus dereitos (aínda que estas non eran recoñecidas polas autoridades políticas)
    • Fixeron folgas e manifestacións para defender os seus dereitos
  • A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (IV)
   • Esta inxusta situación do proletariado fixo xurdir un grupo de pensadores que propuxo o socialismo como única solución para acabar coas desigualdades e as inxustizas producidas polo capitalismo :
    • Socialismo Utópico de Saint-Simon : crear unha sociedade igualitaria e fraternal, inspirada nos principios revolucionarios franceses de igualdade e fraternidade, e incluso no mesmo Evanxeo. Para elo había que abolir a propiedade privada e crear unha nova orde social
  •  
  • A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (V)
   • KARL MARX (1818-1883) :
    • Propuxo un socialismo máis radical, ao que lle chamou “científico” en contraposición co socialismo utópico
    • 1848: publica, xunto co seu amigo Engels , o “Manifesto comunista” , no que:
     • expón as principais ideas marxistas , e
     • Chama a todos os proletarios do mundo a unirse na loita contra a burguesía capitalista
     • Promove a loita de clases (que o proletariado se rebele contra os patróns)
     • Defende:
      • A supresión da propiedade privada dos medios de produción
      • A dictadura do proletariado
      • Unha economía colectivista (COMUNISMO)
      • Unha visión materialista e atea do home
      • Unha sociedade sen clases nin Estado
  •  
  •  
  • A DOUTRINA SOCIAL DA IGREXA
   • A resposta da Igrexa á cuestión social chegou con retraso : gran parte da clase obreira afastouse da Igrexa por considerala aliada do capitalismo e demasiado paternalista
   • A resposta chegou da man do papa LEÓN XIII en 1891 coa publicación da encíclica Rerum novarum , na que o pontifice sinalaba unha solución intermedia entre o capitalismo e o socialismo
  •  
  •  
  • LEÓN XIII: Rerum novarum (1891)
   • Fronte ao SOCIALISMO :
    • Declara de dereito natural a propiedade privada , pero sen esquecer a función social
    • Condena a loita de clases, pero recoñecendo o dereito a asociarse para defender os intereses
   • Fronte ao CAPITALISMO : proclama:
    • O valor do traballo
    • O dereito a un salario digno
    • A obriga do Estado de protexer os dereitos públicos e privados sen abusar do seu poder, sen chegar ao totalitarismo
  • PÍO XI: Quadragesimo anno (1931)
   • Publicada 40 anos despois da RN
   • Despois dunha época marcada por:
    • A Primeira Guerra Mundial (1914-1917)
    • A crise económica de 1927
    • A auxe dos movementos totalitarios: fascismo, nazismo e comunismo
    • A puxanza do socialismo como alternativa a un capitalismo en crise
    • Auxe do sindicalismo
   • Pío XI ve necesario actualizar a doutrina social da Igrexa
  •  
  • PÍO XI: Quadragesimo anno (1931)
   • 1ª parte : Fai unha lectura da RN , loando o boa que foi para as relacións socio-laborais
   • 2ª parte : Trata de aspectos socio-económicos como:
     • O dereito natural á propiedade privada sempre que cumpra a súa función social
     • O contrato social entre capital e traballo
     • A promoción do proletariado
     • O salario xusto
     • A restauración da orde social segundo o principio de subsidiariedade (repartir co máis desfavorecido) e xustiza social
   • 3ª parte : Propón unha nova orde social como alternativa ao capitalismo e aso socialismo (aparición dun sistema intermedio)
   • 4ª parte : Chamamento á cristianización da orde social e económica (caridade e xustiza cristiás)
  • XOÁN XXIII (1958-1963)
   • Época de grandes cambios a causa do desenvolvemento económico, científico e tecnolóxico
   • Desenvolvemento da enerxía atómica, armamento cada vez máis sofisticado, comunicacións, transportes, agricultura, comercio,...
   • Descolonización e independencia de gran parte dos pobos de África e Asia
   • División do mundo en Leste/Oeste, e en Norte/Sur. Xurdimento do Terceiro Mundo fronte ao mundo desenvolvido ( Primeiro Mundo ). O Segundo Mundo sería o dos países comunistas
  •  
  • XOÁN XXIII: Mater et magistra (1961)
   • Actualización da RN no seu 70 aniversario
   • Trata sobre:
    • O salario
    • A estrutura de produción e xustiza
    • A propiedade privada
    • … enfocando todo desde unha nova visión: a SOCIALIZACIÓN como proceso de acercamento ás clases sociais
   • Chama a atención sobre:
    • Os desequilibrios producidos polo desenvolvemento económico a nivel sectorial (industria, agricultura e servizos)
   • Denuncia:
    • A situación de subdesenvolvemento e superpoboación do Terceiro Mundo que, pola falla de entendemento e de solidariedade entre as nacións, está chegando a extremos insostibles
  •  
  • XOÁN XXIII: Pacem in terris (1963)
   • Amenaza dunha guerra nuclear
   • Xoán XXIII chama á PAZ en base ás esixencias éticas fundamentais que deben rexer a vida social a todos os niveis:
    • NIVEL PERSOAL : correlación entre dereitos e deberes na mesma persoa, e reciprocidade destes entre persoas distintas
    • NIVEL COMUNITARIO : comunidades políticas, función da autoridade, o ben común, formas de goberno e comportamento dos cidadáns
    • NIVEL MUNDIAL : autoridade política mundial establecida por acordo entre as nacións (ONU) para solucionar os problemas mundiais
   • Os cristiáns son chamados a comprometerse no eido político e na vida pública
  •  
  • CONCILIO VATICANO II (1962-1965) : Gaudium et spes
   • Inaugurado por Xoán XXIII
   • Clausurado por Paulo VI
   • Catro documentos fundamentais:
    • Tres referentes á situación interna da Igrexa:
     • Lumen gentium
     • Dei verbum
     • Sacrosanctum concilium
    • Un referente á situación externa da Igrexa:
     • Gaudium et spes
  • CONCILIO VATICANO II (1962-1965) : Gaudium et spes
   • GAUDIUM ET SPES :
    • Constitución pastoral sobre a Igrexa no mundo actual
    • Comeza expresando a solidariedade da Igrexa con todos os seres humanos, especialmente cos pobres e cos que sofren
    • Dúas partes:
     • 1ª) Resáltase a dignidade da persoa , as relacións fraternas dentro da comunidade humana , o sentido do traballo e a misión da Igrexa no mundo actual
     • 2ª) Abórdanse os problemas máis importantes da sociedade moderna nos ámbitos familiar, cultural, socioeconómico e político. Ante a ameaza dunha guerra, o Concilio chama a todos os pobos a que se unan e fomenten a paz, establecendo novas formas de cooperación internacional que lle dean ao progreso un sentido máis integral e humano
  •  
  • PAULO VI (1963-1978)
   • De carácter discreto e aberto, sentiu gran preocupación polos problemas da Igrexa e da humanidade
   • Comezou coas viaxes por distintos países do mundo subdesenvolvido, facéndose eco na ONU dos problemas sociais que este sufría
    • Era a época da GUERRA FRÍA entre USA e a URSS
    • O comercio internacional cada vez agranda máis os problemas entre ricos e pobres: os países ricos cada vez compran máis baratas as materias primas nos países pobres, os cales quedan sen recursos
    • Os países do Terceiro Mundo, unha vez libres do colonialismo, abrirán unha fronte de guerras civis
    • En España dáse unha apertura cara ao exterior (emigración). Nos anos 70 prodúcese unha forte tensión entre a Igrexa e o goberno franquista. Prodúcese a transición (1975) e a instauración da democracia (1978)
  •  
  •  
  • PAULO VI: Populorum progressio (1967)
   • Dirixida a toda a humanidade, dando unha visión ética e cristiá de cómo debe ser o verdadeiro desenvolvemento: integral e solidario
   • 1ª parte:
    • Fai unha chamada urxente á solidariedade cos máis pobres da Terra para que accedan a unha vida máis humana, que pasa polos bens materiais, a propiedade, a cultura, o recoñecemento dos dereitos, os valores relixiosas,...
   • 2ª parte:
    • Baseándose na igualdade da natureza humana, propón camiños de solidariedade, de xustiza social e de caridade universal
  •  
  • PAULO VI: Octogesima adveniens (1971)
   • Conmemora os oitenta anos da RN , iniciando unha nova reflexión para a comprensión da dimensión política da existencia e do compromiso cristiá
   • 1ª parte:
    • Invita a reflexionar sobre os principais problemas que lle afectan ao mundo moderno: grandes urbes, masificación, problemas de traballo, emigrantes, problemas dos mozos, das mulleres, dos medios de comunicación e do medio ambiente
   • 2ª parte:
    • Trata da sociedade científico-técnica, das ideoloxías liberal e marxista e das políticas derivadas destas ideoloxías, valorándoas e procurando alternativas
   • 3ª parte:
    • Ofrece unha reflexión sobre o pluralismo dos cristiáns no compromiso social e político. Desde unha mesma fe pódense tomar opcións diversas
  •  
  • XOÁN PAULO II (1978-2005)
   • Karol Józef Wojtyla (Cracovia, Polonia)
   • Resposta puntual nas súas encíclicas aos distintos problemas sociais:
    • Problema mundial do subdesenvolvemento: froito da confrontación entre bloques ideolóxicos, políticos, militares e económicos
    • A pesar de que a humanidade dispón de máis recursos económicos, mellores técnicas de conservación de alimentos, de medios de transportes máis rápidos e mellores canles de distribución; sen embargo, as necesidades e desigualdades entre as persoas aumentan
    • Nos países ricos o valor da enerxía pásase a capital. Medran as compañías transnacionais que basean todo nunha economía de produción e consumo
    • Acrecéntase o problema ecolóxico
    • Medra o consumo como motor que move a economía . O problema do paro palíase co subsidio por desemprego. Créase unha mentalidade consumista que convive con bolsas de pobreza nacidas do paro
    • Países do Leste: situación desesperante ata a caída do bloque comunista áo final da década de 1980
    • A Comunidade Económica Europea transfórmase en Unión Europea: transformacións económicas
    • Prodúcense unha serie de problemas sociais en cadea: miseria, explosión demográfica, emigración, xenofobia, racismo, marxinación, violencia,...
  •  
  • XOÁN PAULO II: Laborem exercens (1981)
   • Conmemoración da RN no seu noventa aniversario respondendo aos novos retos ético-sociais que xorden do mundo do traballo
    • 1º) Revisión do sentido do traballo que, ante a situación de paro, comeza a ser un ben escaso (dimensión material e espiritual do traballo)
    • 2º) Análise crítica do capitalismo e o colectivismo, buscando as diferenzas e as coincidencias entre ambos sistemas
    • Invitación á transformación de ambos sistemas seguindo a prioridade do traballo sobre o capital. O capital debe estar ao servizo do traballo e da persoa
    • Pide respecto aos principios e valores fundamentais: a dignidade humana, a solidariedade, a xustiza social e o traballo
    • Mediante o TRABALLO o home:
     • Transforma a natureza adaptándoa ás súas necesidades
     • Realízase a si mesmo como home
  •  
  • XOÁN PAULO II: Sollicitudo rei socialis (1987)
   • Chamada de atención ante a situación dramática do TERCEIRO MUNDO , solicitando un desenvolvemento máis integral e solidario.
   • Conmemora os 20 anos da PP , facendo ver que era maior a esperanza de desenvolvemento en 1967 ca en 1987
   • Analiza os signos negativos do desenvolvemento :
    • Diferenza abismal entre Norte e Sur
    • Precario equilibrio entre os bloques do Leste e do Oeste
    • Venta de armamento
    • Violación dos dereitos humanos
   • Marca as liñas do verdadeiro progreso , que debe integrar todas as dimensións propiamente humanas:
    • Política
    • Económica
    • Relixiosa
    • Ecolóxica
   • Fai ver que a situación social esixe unha renovación estrutural profunda e unha actitude auténtica de solidariedade
  •  
  • XOÁN PAULO II: Centesimus annus (1991)
   • Conmemoración dos 100 anos da RN
   • Nova lectura da RN desde tres dimensións:
    • PASADO : Ensinanzas da RN que teñen vixencia no presente e no futuro
    • PRESENTE : Hai cousas que xa non son coma en 1891. Entre elas o fracaso do socialismo tras a caída da Unión Soviética e as súas consecuencias para a sociedade
    • FUTURO : Cheo de incógnitas e promesas. A conciencia histórica e a responsabilidade social proporcionarán o modelo máis axeitado, no que predominará o ideal democrático xunto cunha viva atención e preocupación polos dereitos humanos
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • BENEDICTO XVI: Deus caritas est (2006)
   • Trata sobre o amor cristián
   • 1ª parte : reflexión teolóxico-filosófica sobre o amor precisando algúns datos esenciais do amor de Deus e da relación deste amor co amor humano
   • 2ª parte : exercicio concreto do amor cara ao próximo, afrontando o tema da relación entre a xustiza e a caridade, e dando unhas orientacións sobre a competencia da Igrexa e da súa doutrina social e sobre a competencia do Estado na realización dunha orde social xusta
   • A Igrexa non ten como cometido o establecemento dunha orde social e estatal xusta, xa que é un cometido político. Pero si pode esixir o cumprimento da xustiza
   • Os fieis laicos , como cidadáns dun Estado, están chamados a participar na vida pública , cooperando cos demais cidadáns na mellora da vida social
  •