Diversiteit in lokaal jeugdbeleid

623 views

Published on

Een insteek hoe je als gemeente werk kan maken van een lokaal jeugdbeleid, met het jeugdbeleidsplan als instrument.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diversiteit in lokaal jeugdbeleid

 1. 1. Diversiteit in het lokale jeugd(werk)beleid<br />Een kapstok voor je jeugdbeleidsplan <br />
 2. 2. What’s up?<br />Terminologie & begrippen<br />Situering binnen de opdracht en kerntaken van de jeugddienst<br />Twee voeten op de grond: de lokale context<br />
 3. 3. Spraakverwarring?<br />Gemeentelijk jeugdwerkbeleid:het geheel van de beleidsmaatregelen van het gemeentebestuur ten aanzien van het plaatselijk of intergemeentelijk jeugdwerk<br />Gemeentelijk jeugdbeleid:het geheel van de beleidsmaatregelen van het gemeentebestuur ten aanzien van alle levenssituaties van kinderen en jongeren <br />
 4. 4. Jeugd(werk)-beleid<br />Welzijn<br />Ruimtelijke ordening<br />Veiligheid<br />Mobiliteit<br />Onderwijs<br />Milieu<br />Toerisme<br />Uitgaan<br />Cultuur<br />Sport<br />Tewerkstelling<br />
 5. 5. Spraakverwarring?<br />Jeugdwerk =groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale openbare besturen; <br />
 6. 6. Rol & opdracht van de jeugddienst<br />Diversiteitsbeleid:<br />Geen exotische zijsprong in de opdracht van de jeugddienst, maar ingebakken in de kerntaken …<br />Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind: geratificeerd in Vlaanderen (en vermeld in ‘ons’ decreet)<br />Je maakt jeugdbeleid integraal & inclusief: d.w.z. je mikt op alle levensdomeinen & op alle kinderen en jongeren.<br />
 7. 7. Rol & opdracht van de Jeugddienst<br />Job van de Jeugddienst =<br />Het ondersteunen en adviseren van het gemeentebestuur bij het vormgeven en het uitvoeren van een lokaal jeugdbeleid<br />
 8. 8. Drie kerntaken<br />
 9. 9. Drie kerntaken …<br />Begeleiden en ondersteunen van particulier jeugdwerk<br />Opzetten van eigen gemeentelijke jeugdwerk-initiatieven – complementair.<br />Ontwikkelen <br />van een <br />jeugwerkbeleid<br />
 10. 10. Begeleiden en ondersteunen van particulier jeugdwerk<br />Ontwikkelen <br />van een <br />jeugwerkbeleid<br /><ul><li>Financieel: subsidies (structureel, projectsubsidies, huur-…), Convenanten, leningen, kortingsystemen
 11. 11. Kadervorming en vorming: stimuleren, opzetten
 12. 12. Materieel: educatief materiaal, bib, uitleendienst, kampeermateriaal, PC, …
 13. 13. Infrastructuur: lokalen, een plék, toegang tot gemeentelijke infrastructuur (sport, cultuur, …)
 14. 14. Informatie & begeleiding: waar vind je geld? Waar vind je know-how en kennis? Hoe doe je dat een projectdossier indienen?</li></li></ul><li>Opzetten van eigen gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven<br />Ontwikkelen <br />van een <br />jeugwerkbeleid<br />Toegankelijkheid van de eigen initiatieven: drempels, profiel, aanbod? (4 B’s: bereikbaarheid, bekendheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid)<br /><ul><li>Diversiteit van het aanbod
 15. 15. Gericht op ‘blinde vlekken’ – complementair aan het particuliere aanbod en een relevante behoefte invullend
 16. 16. Vertrekkend van dingen die bestaan, aanzetten die jongeren zelf geven = doeltreffender?
 17. 17. Altijd met een offensief jeugdbeleid voor ogen: de kracht, niet de klacht
 18. 18. Voorbeelden van hoe? Mobiele speelwerkingen, wijkgericht, doelgroep- specifiek, jeugdcentrum & ontmoeting, vindplaatsgericht, thema- geörienteerd (sport, jongerencultuur, zingevend), sociaal-artistiek, internationaal, evenementen</li></li></ul><li>Drie kerntaken …<br />Ondersteuning van de gemeentelijke jeugdraad<br />Organiseren en stimuleren van permanente inspraak & participatie<br />Terugkoppelen van beslissingen van het gemeentebestuur a.d. doelgroep<br />Verzorgen en stimuleren van continue inspraak & participatie<br />
 19. 19. Ondersteuning van de gemeentelijke jeugdraad<br />Verzorgen en stimuleren van continue inspraak & participatie<br /><ul><li> Door informatie: over mogelijkheden voor k&j, mogelijkheden van de gemeente en van anderen
 20. 20. Sensibilisering en bewustwording rond het thema, rond drempels voor participatie binnen en buiten de jeugdraad
 21. 21. Coaching van de jeugdraad, aanbieden van een netwerk in de gemeente (OCMW, CLB, welzijnsraad, …) om zo betrokkenheid op deze uitdagingen te stimuleren
 22. 22. Materiaal: w-shops Uit De Marge, Blind Date (provant), Film- materiaal: CMGJ, Jeugd Rode Kruis, Jeugd & Vrede, …</li></li></ul><li>Organiseren en stimuleren van permanente inspraak & participatie<br />Verzorgen en stimuleren van continue inspraak & participatie<br /><ul><li> Opzetten van gerichte inspraakacties en –projecten Vb: wijkgericht op speelruimte, themagericht op jeugdcultuur, Eventueel samenwerking met partners: scholen, OCMW, wijkwerk, politie, intermediairen van bepaalde doelgroepen, …
 23. 23. Via netwerking, veldwerk, informele contacten, voeling houden met wat leeft
 24. 24. Kennis van bestaand actueel en relevant onderzoek
 25. 25. Formele structuren garanderen geen succes: denk ‘out of the box’</li></li></ul><li>Drie kerntaken …<br />Netwerken om de ontplooiing van kinderen en jongeren in hun vrije tijd met zijn allen vorm te geven en op elkaar af te stemmen<br />Netwerken om al de aspecten van het jeugdbeleid op elkaar af te stemmen<br />Creëren, stimuleren en sturen van netwerken<br />
 26. 26. Netwerken om de ontplooiing van kinderen en jongeren in hun vrije tijd met zijn allen vorm te geven en op elkaar af te stemmen<br />Creëren, stimuleren en sturen van netwerken<br /><ul><li>Afstemming in de gemeente tussen jeugd-, cultuur- en sportbeleid Mogelijke vruchten: Buurtsport, Jongerencultuur, Sociaal- artistieke proj., evenementen, meer divers en afgestemd aanbod.
 27. 27. Samenwerking tussen adviesraden en/of stuurgroepen: gezamenlijke bevragingen …
 28. 28. Belangenbehartiging naar het particuliere aanbod, misschien naar zaaluitbaters (uitgaansbeleid), zwembaden, …</li></li></ul><li>Netwerken om al de aspecten van het jeugdbeleid op elkaar af te stemmen<br />Creëren, stimuleren en sturen van netwerken<br /><ul><li>Sociaal Beleid in de gemeente: Lokaal Sociaal Beleid, OCMW, Welzijnsbeleid (welzijnsraad of zelfs jeugdwelzijnsoverleg?), Woonloket?
 29. 29. Veiligheid & politie (waar zijn er kruispunten met het jeugdbeleid? Alternat. Gerechtelijke Maatregelen, Administratieve Sancties, Preventiebeleid, Straathoekwerk?
 30. 30. Stedenplanning en ruimtelijke ordening: aandacht voor alle k&j: JD betrokken hierbij?
 31. 31. Tewerkstelling: VDAB, werkwinkels, …
 32. 32. Onderwijs: huistaakbegeleiding, kinderopvang, individuele begeleiding, …
 33. 33. …</li></li></ul><li>De lokale context<br />Je kan niet àlles, alléen en nú aanpakken<br />Ter overweging vooraf:<br />Maak een foto van de instrumenten die je hebt: jeugddienst, netwerk, mensen, middelen<br />Welke opdracht heeft de JD en wat is haar plaats in het organogram van de gemeente?<br />Wat is het beeld dat leeft over de JD? (bij…)<br />Wat zit er in de rugzak aan vaardigheden, contacten, mogelijkheden rond Diversiteit<br />
 34. 34. You’ll not walk alone …<br />Ondersteuning vind je:<br />Lokaal: ervaringsdeskundigen, binnen en buiten het jeugdwerk en/of gemeentehuis, jongeren zelf, verenigingsleven, individuen<br />Provinciaal: Provinciebesturen actief op dit thema …<br />Vlaams: Steunpunt Jeugd, Ondersteuners als UDM, Achilles, Koepelorganisaties en belangenbehartigers, Jint<br />Mecenassen: P&V, Cera, KBS, Serviceclubs, … tot de C&A toe<br />Andere?<br />
 35. 35. Tijd voor de praktijk …<br />Bedankt voor uw <br />aandacht<br />Jeugdwerk is <br />niet het doel,<br />Participatie <br />is het doel<br />

×