20081014 vvja reglementen

342 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20081014 vvja reglementen

 1. 1. VORMINGSDAGEN VOOR JEUGDAMBTENAREN 2008 Reglementen <ul><li>14 OKTOBER 2008 – WAREGEM </li></ul><ul><li>21 OKTOBER 2008 – BERCHEM </li></ul><ul><li>23 OKTOBER 2008 – HERENT </li></ul>
 2. 2. Reglementen … <ul><li>Middel om beleid vorm te geven </li></ul><ul><li>Slechts één middel, wel een veelgebruikt </li></ul><ul><li>Schrijven ervan is een kunst & vaardigheid </li></ul><ul><li>Veel facetten aan één reglement </li></ul><ul><li>Twéé invalshoeken: </li></ul><ul><ul><li>Wettelijke bepalingen - kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>Goede smaak – morele aspecten </li></ul></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 3. 3. Reglementen, een korte sessie <ul><li>Opfrissing van de belangrijkste principes en aandachtspunten </li></ul><ul><li>Stilstaan bij enkele bestaande reglementen </li></ul><ul><li>We gaan in op elkaars vragen </li></ul><ul><li>Laat ons die eerst eens verzamelen … </li></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 4. 4. Gebruikte bronnen <ul><li>VVJ </li></ul><ul><ul><li>“ De Kunst Van De Regels” </li></ul></ul><ul><ul><li>Tandem (editie 2001) – Brochure Koning Boudewijnstichting (redactie VVJ) </li></ul></ul><ul><li>Vlaamse Gemeenschap: Cel Wetsmatiging </li></ul><ul><ul><li>Kenmerken van goede regelgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Wegwijzer voor lokale besturen: gemakkelijke regels voor eenvoudige regelgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteitsvolle formulieren bij de lokale besturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Checklist formulieren </li></ul></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 5. 5. Goeie regelgeving vanuit de Vlaamse Cel Wetsmatiging Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 6. 6. Cel Wetsmatiging - 8 kenmerken van goede regelgeving <ul><li>Noodzakelijk en doeltreffend </li></ul><ul><li>Doelmatig en afgewogen </li></ul><ul><li>Uitvoerbaar en handhaafbaar </li></ul><ul><li>Rechtmatig </li></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 7. 7. Cel Wetsmatiging - 8 kenmerken van goede regelgeving <ul><li>Samenhangend </li></ul><ul><li>Eenvoudig, duidelijk en toegankelijk </li></ul><ul><li>Onderbouwd en overlegd </li></ul><ul><li>Blijvend relevant en actueel </li></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 8. 8. Cel Wetsmatiging - 8 kenmerken van goede regelgeving <ul><li>Noodzakelijk en doeltreffend </li></ul><ul><ul><li>Goede regelgeving is regelgeving waarvan is aangetoond dat overheidstussenkomst noodzakelijk en doeltreffend is om het beoogde doel te bereiken </li></ul></ul><ul><ul><li>Regelgeving is daarvoor het beste instrument </li></ul></ul><ul><li>Doelmatig en afgewogen </li></ul><ul><ul><li>Goede regelgeving draagt bij tot de maatschappelijke welvaart en welzijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Realiseert het beoogde doel tegen laagst mogelijke kosten </li></ul></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 9. 9. Cel Wetsmatiging - 8 kenmerken van goede regelgeving <ul><li>Uitvoerbaar en handhaafbaar </li></ul><ul><ul><li>Goede regelgeving houdt waarborgen in dat er in de praktijk gevolg wordt aan gegeven. Ze moet uitvoerbaar en afdwingbaar zijn </li></ul></ul><ul><li>Rechtmatig </li></ul><ul><ul><li>Goede regelgeving respecteert de eisen en de grenzen die het recht aan de wetgeving stelt, en komt tegemoet aan democratische bekommernissen </li></ul></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 10. 10. Cel Wetsmatiging - 8 kenmerken van goede regelgeving <ul><li>Samenhangend </li></ul><ul><ul><li>geen overlappingen en tegenstrijdigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>maakt deel uit van coherent geheel </li></ul></ul><ul><li>Eenvoudig, duidelijk en toegankelijk </li></ul><ul><ul><li>goed begrijpbaar, </li></ul></ul><ul><ul><li>concreet en vlot toegankelijk voor iedereen voor wie ze van belang kan zijn </li></ul></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 11. 11. Cel Wetsmatiging - 8 kenmerken van goede regelgeving <ul><li>Onderbouwd en overlegd </li></ul><ul><ul><li>zorgvuldig voorbereid </li></ul></ul><ul><ul><li>gebaseerd op alle nuttige wetenschappelijke en empirische informatie die redelijkerwijze beschikbaar is </li></ul></ul><ul><li>Blijvend relevant en actueel </li></ul><ul><ul><li>goede regelgeving verzekert dat de beoogde doelen blijvend doelmatig en doeltreffend worden bereikt </li></ul></ul><ul><ul><li>EVALUATIE ! </li></ul></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 12. 12. Cel Wetsmatiging, bronnen Vandaag
 13. 13. Wegwijzer lokale besturen (2/14) <ul><li>Handleiding </li></ul><ul><li>Gebaseerd op ervaring bij uitvoering van 4 juridisch-technische vereenvoudigingsprojecten </li></ul><ul><ul><li>Aalter : bundeling en coördinatie van gemeentelijke verordeningen en reglementen over fiscaliteit en subsidiereglementen </li></ul></ul><ul><ul><li>Antwerpen : opmaak inventaris van alle stedelijke reglementen, verordeningen, procedures en dienstnota’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Knokke-Heist : ‘Harmonisering politieverordeningen in het kader van de eventuele uitvoering van de gemeentelijke administratieve sancties </li></ul></ul><ul><ul><li>Kortijk :1 stedenbouwkundige verordening </li></ul></ul>
 14. 14. Wegwijzer lokale besturen (3/14) <ul><li>Tips voor een concrete aanpak tot vereenvoudiging van reglementen : </li></ul><ul><li>Ga methodisch te werk </li></ul><ul><ul><li>goede organisatie en grondige voorbereiding </li></ul></ul><ul><ul><li>bv. oprichting stuurgroep: communicatie en overleg tussen belanghebbenden en betrokkenen </li></ul></ul><ul><ul><li>indien nodig inventaris per cluster bv. alle subsidies voor cultuur in 1 cluster  kaderreglement </li></ul></ul>
 15. 15. Wegwijzer lokale besturen (4/14) <ul><li>Zorg voor een overzichtelijke en consistente structuur: </li></ul><ul><ul><li>verhoogt leesbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>zelfde lay-out </li></ul></ul><ul><ul><li>begeleidende communicatie bij complex reglement </li></ul></ul><ul><li>TIP : elektronische formulieren : werken met kleuren </li></ul>
 16. 16. Wegwijzer lokale besturen (5/14) <ul><li>Zorg voor een duidelijke en logische inhoud: </li></ul><ul><ul><li>coherente opbouw : start met toepassingsgebied voor beschrijving procedure </li></ul></ul><ul><ul><li>wie komt onder welke voorwaarden in aanmerking voor welke subsidie : consistent weergeven </li></ul></ul><ul><li>TIP : geen voorkennis procedures en controles veronderstellen </li></ul>
 17. 17. Wegwijzer lokale besturen (6/14) <ul><li>Gebruik heldere, correcte taal : </li></ul><ul><ul><li>reglementen moeten ook duidelijk zijn voor niet-specialisten </li></ul></ul><ul><ul><li>algemeen Nederlands </li></ul></ul><ul><ul><li>lijst definities </li></ul></ul><ul><li>TIP : laat ontwerp van reglement ook nalezen door mensen die niet vertrouwd zijn met materie </li></ul>
 18. 18. Wegwijzer lokale besturen (7/14) <ul><li>Verwijs duidelijk en zorg voor samenhang </li></ul><ul><ul><li>geen overlappingen en tegenstrijdigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>duidelijke vermeldingen </li></ul></ul><ul><ul><li>verwijzingen </li></ul></ul><ul><li>TIP : hyperlinks met definities en verwijzingen bij elektronische beschikbare reglementen </li></ul>
 19. 19. Wegwijzer lokale besturen (8/14) <ul><li>Vermijd dubbelzinnigheden : </li></ul><ul><ul><li>wat wordt precies verwacht? </li></ul></ul><ul><ul><li>geen twijfel over toepassingsgebied </li></ul></ul><ul><ul><li>rechtszekerheid </li></ul></ul><ul><li>TIP : blijf consistent en vermijd te veel ‘uitzonderingen’ </li></ul>
 20. 20. Wegwijzer lokale besturen (9/14) <ul><li>Gebruik voorbeelden als illustratie : </li></ul><ul><ul><li>cijfervoorbeelden – algemene voorbeelden – </li></ul></ul><ul><ul><li>ev. geografische gegevens kunnen helpen bij </li></ul></ul><ul><ul><li>concretisering reglement </li></ul></ul><ul><li>TIP : vermeld contactgegevens voor bijkomende info </li></ul>
 21. 21. Wegwijzer lokale besturen (10/14) <ul><li>Vermeld de procedures in het reglement : </li></ul><ul><ul><li>rechtszekerheid en gelijkheidsbeginsel  vermelding procedure en termijnen van een aanvraag </li></ul></ul><ul><ul><li>verduidelijking procesmanagement </li></ul></ul><ul><li>TIP : denk na over de bewijsstukken </li></ul>
 22. 22. Wegwijzer lokale besturen (11/14) <ul><li>Motiveer het reglement : </li></ul><ul><ul><li>waarom ontstaan </li></ul></ul><ul><ul><li>op welke juridische grondslagen gebaseerd </li></ul></ul><ul><ul><li>ev. verwijzing naar bevoegdheidsverdelende regels </li></ul></ul><ul><li>TIP : bij verwijzing naar vroegere reglementen : motiveren ! </li></ul>
 23. 23. Wegwijzer lokale besturen (12/14) <ul><li>Gebruik een formulier om het reglement uit te voeren: </li></ul><ul><ul><li>neem alle noodzakelijke uitleg op in reglement zelf </li></ul></ul><ul><ul><li>geen bijkomende uitleg of toelichting in het formulier </li></ul></ul><ul><li>TIP : vermijd reglementen van beperkte omvang met uitgebreide formulieren </li></ul>
 24. 24. Wegwijzer lokale besturen (13/14) <ul><li>Zorg dat het reglement actueel is: </li></ul><ul><ul><li>compatibel met hogere en andere regelgeving? </li></ul></ul><ul><ul><li>taalgebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>munteenheid </li></ul></ul><ul><ul><li>kloppen praktische gegevens nog steeds? </li></ul></ul><ul><li>TIP : ban verouderde reglementen uit publicaties en op websites </li></ul>
 25. 25. Meer info? <ul><li>www.vlaanderen.be/wetsmatiging </li></ul><ul><li>wetsmatiging@vlaanderen.be </li></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 26. 26. VVJ – syllabus Reglementen schrijven <ul><li>In jullie mapje … </li></ul><ul><li>Cfr “Prettig Geregeld” – presentatie Opleiding Jeugdconsulent. </li></ul><ul><li>Syllabus </li></ul><ul><li>Verkorte principes & aandachtspunten </li></ul>
 27. 27. Soorten subsidies <ul><li>Er bestaan er veel verschillende </li></ul><ul><li>Je mag er nog bij uitvinden </li></ul><ul><li>Geen enkele subsidie wordt verplicht door de hogere overheid: wél stelt het decreet wel subsidiabele voorwaarden. </li></ul><ul><li>Misverstand: het is zeker niet nodig het gewone trekkingsrecht JBP te gebruiken voor ‘subsidies jeugdwerk’. Er is geen link tussen inkomsten en uitgaven in de begroting! </li></ul><ul><li>Nogmaals: het is zeker ook niet nodig om alle subsidies samen te brengen op één krediet. </li></ul><ul><li>De syllabus ‘reglementen schrijven’ geeft een uitvoerig overzicht van soorten subsidies. </li></ul><ul><li>Raadpleeg de VVJ-infotheek wanneer je wilt werken aan specifieke subsidiesystemen (nieuwe, herwerken,...) </li></ul>
 28. 28. De opbouw van een subsidiereglement <ul><li>Vier grote luiken: </li></ul><ul><ul><li>Waarover gaat het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Corpus: inhoudelijke bepaling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indien kaderreglement: specifiek per soort toelage specifiëren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gezamenlijke bepalingen vooraan/achteraan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Procedures </li></ul></ul><ul><ul><li>Slotbepalingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inwerkingtreding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overgangsmaatregelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Besteding overschotten </li></ul></ul></ul><ul><li>Zie voorbeelden Duffel en Kasterlee </li></ul>
 29. 29. 1. Waarover gaat het? <ul><li>Titel: zo specifiek mogelijk </li></ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld: “subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven in de gemeente Wapperdam” </li></ul></ul><ul><ul><li>Of: “subsidiereglement voor kampen en weekends van erkende jeugdwerkinitiatieven in de gemeente Wapperdam” </li></ul></ul><ul><ul><li>Of: “subsidiereglement voor jeugdprojecten in de gemeente Wapperdam” </li></ul></ul><ul><li>Begrippen: jeugdwerk, kamp, project, kadervorming = ? </li></ul><ul><li>Overwegingen: </li></ul><ul><ul><li>Zeker doen: “binnen de perken van de kredieten…” </li></ul></ul><ul><ul><li>TIP: consideransen hoeven niet in een reglement en horen eerder thuis in een raadsbesluit </li></ul></ul>
 30. 30. 2. Corpus (1/5) <ul><li>In de corpus – de body – komt de eigenlijke inhoud aan bod. Hier moet informatie staan over: </li></ul><ul><li>Over welke subsidies gaat het? </li></ul><ul><ul><li>Eventueel verduidelijken, bv: “De gemeente Wapperdam verleent volgende subsidies ter ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatieven in de gemeente Wapperdam onder volgende voorwaarden: “ </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaak is het handig meerdere soorten subsidies op te nemen in één reglement (met bv. een gezamenlijke doelgroep) </li></ul></ul>
 31. 31. 2. Corpus (2/5) <ul><li>Voor wie is het reglement bedoeld? (toelatingsvoorwaarden) </li></ul><ul><ul><li>Personen of organisaties? Rechtspersonen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdwerkvormen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de voorwaarden waaraan men moet voldoen als organisatie (los van de verdeelcriteria)? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minimaal aantal leden / activiteiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Begrenzingen qua leeftijd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bepalingen over woonplaats of zetel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Edm… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bij aparte reglementen: eventueel verwijzen naar reglement voor erkenning als jeugdwerkinitiatief (centraliseren van erkeningscriteria) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwijzen naar het decreet lokaal ivm. criteria ‘jeugdwerk’ (blijft subjectief: evt. jeugdraad laten adviseren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijk extra voorwaarden te voorzien per soort subsidie in geval van een kaderreglement </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijk ook ‘uitsluitingen’ opnemen: wie nadrukkelijk niet? </li></ul></ul>
 32. 32. 2. Corpus (3/5) <ul><li>Waarvoor is het reglement bedoeld? Wat zijn voorwaarden? </li></ul><ul><ul><li>Vaak naast ‘wie komt in aanmerking’ nog bijkomende voorwaarden voor de specifieke subsidie opnemen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventueel kun je definities hier verduidelijken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook hier: eventuele uitsluitingen opnemen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventuele uitsluitingen: bv. aanvragers die uitgaan van een commerciële doelstelling komen niet in aanmerking. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld kamptoelagen: wat is een kamp? Wat zijn eventuele categorieën en minima etc... </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld jeugdprojecten: “een project dient in te spelen op ...” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een project heeft een vernieuwend karakter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een project maakt geen deel uit van de reguliere werking van de organisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De medewerking van de gemeente wordt duidelijk vermeld op de promotie en briefwisseling. </li></ul></ul></ul>
 33. 33. 2. Corpus (4/5) <ul><li>Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald en hoeveel zal het bedragen? </li></ul><ul><ul><ul><li>Hoe wordt het bedrag bepaald? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indien puntensysteem: welke criteria? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indien forfait: welk bedrag? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plafonds of percentages? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bij een puntensysteem weet je vaak niet op voorhand hoeveel de subsidie gaat bedragen. Dat komt doorgaans door ‘externe’ criteria: wat de ANDEREN (aantal aanvragen, aantal organisaties binnen een categorie…) doen bepaalt mee jou subsidie. Dit mag niet te fel doorwegen en is vervelend voor de aanvrager. Dit systeem is daarom enkel aangewezen voor ‘structurele’ subsidies die jaar na jaar worden toegekend. Ook dan blijft het aangewezen om toch een idee te kunnen geven van de grootte. </li></ul></ul><ul><ul><li>TIP: stap af van de grote pot die wordt opgesoupeerd via een puntensysteem. Kies voor duidelijkheid! </li></ul></ul>
 34. 34. 2. Corpus (5/5) <ul><li>Welke criteria hanteer je? Hier bestaan vele mogelijkheden. Wees creatief en steek je licht op in andere gemeenten! Enkele vragen ter ondersteuning: </li></ul><ul><ul><li>Hoe ga je de middelen verdelen: zinvolle criteria? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kwantitatieve criteria: hoeveelheid is van belang bv. aantal leden, aantal activiteiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kwalitatieve criteria: hoe beoordelen? Bv. project </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bijkomende garanties: bv. vzw zijn, verzekering BA,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>extra impulsen: deelname jeugdraad, engagement milieu… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zijn de criteria beheersbaar? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opgelet: des te meer criteria, des te meer bewijslast en administratie, des te complexer de berekening… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zijn criteria eenduidig en relevant? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bv. ‘leden’ is iets heel anders voor een jeugdhuis dan voor een jeugdbeweging… </li></ul></ul></ul>
 35. 35. 3. Procedure (1/3) <ul><li>Hoe moet ik de subsidie aanvragen? </li></ul><ul><ul><li>Bij wie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke termijnen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Op welke manier? (formulier, bewijsstukken, aangetekend…) </li></ul></ul><ul><li>Beoordeling </li></ul><ul><ul><li>Wie beoordeelt de aanvraag? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer weet ik of mijn aanvraag aanvaard is? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer weet ik het subsidiebedrag </li></ul></ul><ul><li>Uitbetaling </li></ul><ul><ul><li>Wanneer gebeurt de uitbetaling? </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventuele voorschotten of schijven? </li></ul></ul>
 36. 36. 3. Procedure (2/3) <ul><li>Bewijslast </li></ul><ul><ul><li>Welke bewijsstukken moet ik inleveren, tegen wanneer, bij wie en in welke vorm? </li></ul></ul><ul><li>Controle </li></ul><ul><ul><li>Hoe zal eventueel controle gebeuren? </li></ul></ul><ul><li>Sancties </li></ul><ul><ul><li>Wat gebeurt er als ik niet voldoe? </li></ul></ul><ul><li>Bezwaren </li></ul><ul><ul><li>Kan ik bezwaar aantekenen tegen een subsidiebesluit? Hoe, tegen wanneer en bij wie? </li></ul></ul>
 37. 37. 3. Procedure (3/3) <ul><li>Indien je werkt met een kaderreglement kunnen deze zaken (grotendeels) opgenomen worden als algemene bepalingen. </li></ul>
 38. 38. 4. slotbepalingen <ul><li>Wanneer treedt het reglement in werking? </li></ul><ul><li>Vervangt het reglement eerdere regelgeving? </li></ul><ul><li>Besteding van overschotten? </li></ul><ul><ul><li>Neutraliseert de politieke discussie over overschotten (gemeenteraad heeft dit al beslist bij goedkeuring van het reglement) </li></ul></ul><ul><ul><li>Moet nog worden opgenomen in begrotingswijziging (evt. kleine begrotingswijziging indien binnen dezelfde functioneel-economische code) </li></ul></ul>
 39. 39. Evaluatiecriteria (1/2) <ul><li>Perspectief van de aanvrager </li></ul><ul><ul><li>Wat moet hij doen om aan te vragen? Bij wie? Wanneer? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarop heeft hij recht? Wanneer weet hij dat? Wanneer krijgt hij de subsidie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Verstaanbaar, taal en procedures aangepast aan doelgroep? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat bij onenigheid? </li></ul></ul><ul><ul><li>Controle en bewijslast: duidelijk en haalbaar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Administratief werk in verhouding tot subsidiebedrag? </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen dubbel werk cfr. evt. andere subsidies? </li></ul></ul>
 40. 40. Evaluatiecriteria (2/2) <ul><li>Perspectief van de overheid: </li></ul><ul><ul><li>Dubbele focus : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doelstellingen bereikt (beleidsmatige aspect)? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitvoerbaarheid (administratieve aspect) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Effectief: bereikt ik via dit reglement mijn doel? </li></ul></ul><ul><ul><li>Efficiënt en beheersbaar: kan ik er als overheid vlot en eenduidig mee werken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Billijk? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Is er een duidelijke link tussen wat men krijgt en doet? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Krijgt een gelijkwaardig initiatief een gelijkwaardige subsidie? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opgelet voor ‘externe’ factoren (bv. aantal aanvragen, aantal organisaties,… ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Laat het toe om gericht (bij) te sturen (ook financieel)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparant? = kwalitatieve reglementering </li></ul></ul>
 41. 41. Hier houden we’t maar bij… Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia
 42. 42. Tot slot … <ul><li>Bedankt voor uw welwillende aandacht … </li></ul><ul><li>Schrijven is blijven. </li></ul><ul><li>A.O.B. ? </li></ul>Vormingsdagen Voor Jeugdambtenaren 2008 - dia

×