• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Daewoo Espero Manual De Reparatii

 • 13,130 views
Uploaded on

 

More in: Business , Travel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • good thanks
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • good
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
13,130
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
366
Comments
2
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–1 CAPITOLUL 1 INFORMAÞII GENERALE CUPRINS MÃSURI DE SIGURANÞà ................................................................................................................... 1–2 INSTRUCÞIUNI GENERALE DE REPARAÞIE ................................................................................... 1–2 DESCRIERE GENERALà .................................................................................................................... 1–3 ÎNTREÞINERE ªI UNGERE ................................................................................................................. 1–7 DATE TEHNICE .................................................................................................................................. 1–14 SPECIFICAÞII ...................................................................................................................................... 1–15
 • 2. 1–2 INFORMAÞII GENERALE ESPERO 1. MÃSURI DE SIGURANÞà 2. INSTRUCÞIUNI GENERALE DE Întreþinerea ºi repararea corectã este foarte importantã REPARAÞIE pentru funcþionarea sigurã ºi fiabilã a tuturor motoarelor • Dacã este folosit un cric, sînt recomandate urmã- de vehicule. Procedurile de service conþinute în aceste toarele precauþii. instrucþiuni de service sînt metode efective de întreþinere Se parcheazã vehiculul pe teren drept, se blocheazã ºi reparare. Unele din aceste operaþii se fac numai cu roata din faþã sau din spate, se poziþioneazã cricul S.D.V.-uri special proiectate pentru acest scop. Aceaste sub ºasiu, se ridicã vehiculul ºi se pune pe un suport, S.D.V.-uri speciale trebuie folosite cum ºi cînd este iar apoi se realizeazã operaþiile de service. recomandat. Este obligatoriu ca mãsurile de siguranþ㠕 Înainte de a începe operaþiile de service SE ºi de prevenire conþinute în aceste instrucþiuni de service DECONECTEAZà CABLUL DE MASà de la baterie sã fie citite ºi urmate pentru a minimiza riscul unor pentru a reduce posibilitãþile de deteriorare sau accidentãri ale personalului de service, ca rezultat al unei ardere a cablurior datoritã scurtcircuitelor. metode incorecte, ºi pentru a elimina posibilitatea • Se folosesc huse de caroserie, de scaune ºi de deteriorãrii vehiculului. podea pentru a le proteja de defecte sau murdãrie. Cînd realizaþi operaþii care implicã posibilitatea apariþiei • Lichidul de frînã ºi antigelul trebuie mînuite cu grijã unui scurtcircuit electric, conectorul de masã trebuie deoarece pot cauza deteriorarea vopselei. deconectat de la baterie. • Folosirea potrivitã a S.D.V.-urilor recomandate, ca ºi Dispozitivele electrice precum ceasul ºi posturile a sculelor disponibile, este esenþialã pentru o memorate la radio trebuie, de aceea, reprogramate cînd reparaþie eficientã ºi corectã. se reconecteazã conectorul de masã. Aceste atenþionãri • Se folosesc numai piese originale DAEWOO. ºi precauþii nu sînt exhaustive. • ªtifturile, garniturile, garniturile torice, simeringurile, Producãtorul nu poate sã prevadã ºi sã evalueze toate ºaibele de blocaj ºi piuliþele autoblocante folosite modurile în care întreþinerea ºi repararea pot fi realizate trebuie aruncate ºi trebuie folosite unele noi. sau posibililele consecinþe întîmplãtoare ale fiecãrei • Pentru o uºoarã ºi rapidã remontare se pãstreazã metode. piesele demontate pe categorii. De aceea este foarte important ca oricine foloseºte o • Pãstrarea separatã a ºuruburilor ºi piuliþelor de procedurã sau o sculã de service care nu este montaj este foarte importantã deoarece ele sînt recomandatã trebuie sã se asigure cã nu pune în pericol proiectate diferit în funcþie de locul de folosire. nici persoana sa, nici vehiculul. • Se curãþã piesele înaintea verificãrii sau reasamblãrii Operaþiile de service pentru diferite grupuri sînt descrise lor. în primul rînd pentru vehicule cu volanul pe stînga. • Se curãþã, de asmenea, circuitele de ulei, etc., Operaþiile pentru vehiculele cu volanul pe dreapta sînt, folosind aer comprimat pentru a vã asigura cã nu de regulã, analoage (imagini în oglindã). existã restricþii pe traseele de ulei. Funcþiunile diferitelor sisteme sînt aceleaºi ºi pentru • Se ung cu ulei sau vaselinã suprafeþele de rotaþie ºi vehicule cu volanul pe stînga, ºi pentru cele cu volanul de frecare ale pieselor înaintea montãrii. pe dreapta. • Cînd este necesar, se foloseºte o soluþie de etanºare Acolo unde existã diferenþe semnificative, sînt pe garnituri pentru a preveni pierderile. prezentate informaþii relevante. • Piuliþele ºi ºuruburile se strîng la cuplurile specificate. S.D.V.-urile speciale folosite în operaþiile de service • Cînd operaþiile de service sînt terminate, se face o pentru o grupã principalã sînt prezentate la sfîrºitul verificare finalã pentru a vã asigura cã procedurile fiecãrei operaþii service. de service au fost executate corect ºi problema este rezolvatã.
 • 3. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–3 3. DESCRIERE GENERALà 3-1. IDENTIFICAREA VEHICULULUI • Plãcuþa cu numãrul de identificare al vehiculului (V.I.N) este fixatã pe bara transversalã superioarã (suprafaþa superioarã a suportului radiatorului). Fig. 4 Localizarea numãrului ºasiului Fig. 1 Poziþia plãcuþei V.I.N. • Eticheta de conformitate Zona Golfului este aºezatã pe porþiunea cea mai joasã a stîlpului central dreapta al vehiculului, numai la cele care se exportã în þãrile din Zona Golfului. Fig. 2 Plãcuþa cu numãrul de identificare a vehiculului (V.I.N) • Numãrul motorului este ºtanþat pe blocul cilindrilor sub galeria de evacuare lîngã volant. Fig. 5 Eticheta de conformitate Zona Golfului Fig. 3 Localizarea numãrului motorului • Numãrul ºasiului (numãrul de identificare al vehiculului) este ºtanþat pe podeaua vehiculului între uºa ºi scaunul din dreapta faþã.
 • 4. 1–4 INFORMAÞII GENERALE ESPERO AUTOTURISM NUMÃR DE IDENTIFICARE AL VEHICULULUI K L A E M 19 W 1 P B 1 2 3 4 5 6 Numãr de serie Þara de origine K: Korea Uzina de montare Producãtor B: Uzina din Bupyeong L: Daewoo Motor Co., Ltd. An model L: 1990 P: 1993 Tipul vehiculului M: 1991 R: 1994 A: maºinã de pasageri N: 1992 S: 1995 Utilizare vehicul Model 1: Utilizare generalã T: Racer, Fantasy, Cielo 2: Utilizare specialã J: Espero V: Royale Duke Tip motor P: Royale Prince E: 2,0 S CIH L4, 2BBL S: Royale Salon F: 2,0 E CIH L4 C: Super Salon G: 1,5 OHC, FAM 1, transversal E: Prince (V-93) H: 1,5 OHC, FAM 1, longitudinal N: Super Salon (V-93) K: 2,0 OHC, FAM 2, transversal L: 1,5 LPG, FAM1, transversal Tip tracþiune ºi transmisie R: 1,9 E CIH, L4 F: Tracþiune faþã, cutie de viteze manualã S: 2,0 E CIH, L6 A: Tracþiune faþã, cutie de viteze automatã T: 1,5 OHC, FAM 1, TBI, transversal M: Tracþiune spate, cutie de viteze manualã U: 1,5 OHC, FAM 1, TBI, longitudinal R: Tracþiune spate, cutie de viteze automatã V: 1,5 DOHC, FAM 1, MPFI, transversal W: 2,0 OHC, FAM 2, MPFI, longitudinal Tip caroserie Y: 1,5 OHC, FAM 1, MPFI, transversal 08: 2 uºi break 6: 1,6 OHC, FAM 1, TBI, transversal 19: 4 uºi berlinã, 6 geamuri 1: 2,0 OHV, DIESEL 68: 4 uºi break, 6 geamuri 69: 4 uºi berlinã, 4 geamuri
 • 5. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–5 3-2. PROCEDURI DE RIDICARE A VEHICULULUI NOTà : Pentru a ridica vehiculul, echipamentul de pentru a ridica vehiculul. Figurile 6 ºi 7 indicã zonele ridicare poate fi plasat numai în punctele recomandate pentru contactul cu elevatorul la un indicate. Dacã nu sînt utilizate aceste Daewoo ESPERO. puncte precise, se pot produce deformãri Dacã sînt utilizate alte metode de ridicare, se recomandã permanente ale caroseriei. o grijã specialã pentru a nu deteriora rezervorul, gîtul Mulþi dealeri cu facilitãþi service sau staþii service sînt de umplere, sistemul de eºapament ºi dedesubtul echipaþi cu un anumit tip de elevator pentru automobile caroseriei. care trebuie sprijinit sub anumite pãrþi ale ºasiului FAÞà ZONELE DE CONTACT ALE ELEVATORULUI CU ªASIUL ZONELE PODELEI DE AMPLASARE A CRICULUI ZONELE DE CONTACT ALE ELEVATORULUI CU SUSPENSIA à FAÞ FAÞà PUNCT DE RIDICARE AL SUSPENSIEI SPATE PUNCT DE RIDICARE CENTRAL (STG/DR) Fig. 6 Punctele de ridicare ale vehiculului.
 • 6. 1–6 INFORMAÞII GENERALE ESPERO CONTACTELE ªASIU - ELEVATOR CONTACTELE ªASIU - ELEVATOR – SPATELE ROÞII DIN FAÞà – – FAÞA ROÞII DIN SPATE – CONTACTELE SUSPENSIE - ELEVATOR CONTACTELE SUSPENSIE - ELEVATOR – SUB BRAÞUL INFERIOR DIN FAÞà – – RIDICARE PE PUNTEA SPATE – Fig. 7 Punctele de ridicare ale vehiculului
 • 7. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–7 4. ÎNTREÞINEREA ªI UNGEREA 4-1. UTILIZARE NORMALà A 4-2. EXPLICAREA ANEXEI LUCRÃRILOR AUTOTURISMULUI DE ÎNTREÞINERE Instrucþiunile de întreþinere conþinute în anexa de Serviciile conþinute în anexa de întreþinere sînt explicate întreþinere sînt bazate pe presupunerea cã maºina va fi mai jos. Cînd sînt efectuate urmãtoarele lucrãri de utilizatã aºa cum a fost conceputã: întreþinere, asiguraþi-vã cã toate componentele sînt • Sã transporte pasageri ºi încãrcãturã între limitele înlocuite ºi toate reparaþiile necesare sînt fãcute înainte indicate pe plãcuþa montatã pe marginea uºii de a conduce maºina. Asiguraþi-vã cã folosiþi lichidele ºoferului. ºi lubrifianþii specifici. • Sã ruleze pe suprafeþe de drum bune între limitele de vitezã legale. INTERVALUL Kilometri sau timp (în luni), oricare din acestea survine mai întîi PRESCRIS OPERAÞIUNEA x1000 km 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 DE ÎNTREÞINERE Luni – 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 MOTOR Curele de transmisie DOHC V V V V V V S V V V V (alternator, servodirecþie) SOHC V V V V V V S V V V V Ulei de motor ºi filtru de ulei (1)(3) V S S S S S S S S S S Sistem de rãcire ºi conexiuni furtunuri V V V V V V V V V V Lichid de rãcire a motorului (3) V V V V S V V V S V V Filtru de benzinã S S Conducte alimentare cu combustibil ºi conexiuni V V V V V Element filtrant de aer (2) V V S V V S V V S V Reglarea aprinderii V V V V V Bujii V S V S V S V S V S Capac ºi rotor distribuitor V V V V V Canistra vapori de benzinã ºi conductele de legãturã V V Ventilare carter V V Curea de distribuþie DOHC V S V SOHC V S V Legendã : V – Verificaþi. Dacã este necesar, se corecteazã, se curãþã, se reface nivelul sau se regleazã S – Schimbare (1) Dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele (mers frecvent pe distanþe scurte, motorul menþinut mult timp la ralanti sau mers în mediu cu mult praf) se schimbã uleiul la motor la 5000 km sau la 3 luni, oricare din acestea survine mai întîi. (2) Operaþiile de întreþinere se fac mai des dacã vehiculul este utilizat în mediu cu mult praf. (3) Consultaþi capitolul „Fluide ºi lubrifianþi recomandaþiquot;.
 • 8. 1–8 INFORMAÞII GENERALE ESPERO INTERVALUL Kilometri sau timp (în luni), oricare din acestea survine mai întîi PRESCRIS OPERAÞIUNEA x1000 km 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 DE ÎNTREÞINERE Luni – 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 ªASIU ªI CAROSERIE Sistemul de evacuare V V V V V Lichid de frînã (3) V V S V S V S V S V S Tamburi ºi plãcuþe frînã spate (5) V V V V V V V V V V Discuri ºi plãcuþe frînã faþã (5) V V V V V V V V V V Frînã de parcare V V V V V V V V V V Conducte de frînã ºi conexiuni (inclusiv servofrîna) V V V V V V V V V V Rulmenþi butuci spate ºi jocul V V V V V Ulei cutie de viteze manualã (3) V V V V V V V V V V Cursã liberã a pedalelor de frînã ºi de ambreiaj V V V V V V V V V V Lichid de ambreiaj* (3) V V V V V V V V V V V Ulei cutie de viteze automatã* (3) V V V V S V V V S V V Strîngere ºuruburi ºi piuliþe de la ºasiu V V V V V V V V V V Starea pneurilor ºi presiunea de umflare V V V V V V V V V V V Geometrie roþi (4) Se verificã cînd se observã o stare anormalã Volanul ºi conexiunile la coloana de direcþie V V V V V V V V V V Lichid ºi ulei servodirecþie* (3) V V V V V V V V V V V Burdufuri arbori de transmisie V V V V V V V V V V Centuri de siguranþã, fixãri ºi elemente de cuplare V V V V V Ungere încuietori ºi balamale V V V V V V V V V V Legendã : V – Verificaþi. Dacã este necesar, se corecteazã, se curãþã, se reface nivelul sau se regleazã S – Schimbare (1) Dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele (mers frecvent pe distanþe scurte, motorul menþinut mult timp la ralenti sau mers în mediu cu mult praf) se schimbã uleiul la motor 5000 km sau la 3 luni, oricare din acestea survine mai întîi. (2) Operaþiile de întreþinere se fac mai des dacã vehiculul este utilizat în mediu cu mult praf. (3) Consultaþi capitolul „Fluide ºi lubrifianþi recomandaþiquot;. (4) Dacã este necesar se schimbã poziþia roþilor pe autovehicul prin rotaþie ºi se echilibreazã. (5) Operaþiile de întreþinere se efectueazã mai des dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele: mers pe distanþe scurte cu perioade lungi de menþinere a motorului la ralenti ºi cu opriri ºi porniri frecvente sau mers în mediu cu mult praf.
 • 9. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–9 Verificarea curelei de transmisie înlocuiesc. Se verificã gaura de aerisire din capacul Cînd este folositã o curea separatã pentru acþionarea rezervorului de lichid de frînã sã fie curatã ºi sã nu fie pompei servodirecþiei, a compresorului pentru aerul obturatã. condiþionat ºi a alternatorului, se verificã dacã are crãpãturi, marginile zdrenþuite, uzurã sau dacã tensiunea Service la cutia de viteze de întindere este cea specificatã. Se regleazã sau se Uleiul pentru cutia de viteze manualã nu necesitã înlocuieºte cînd este nevoie. înlocuire. Pentru cutia de viteze automatã se schimbã uleiul ºi filtrul la fiecare 40.000 km sau 24 luni, în funcþie Schimbul uleiului de motor ºi al filtrului de ulei de care termen survine primul. Se foloseºte întotdeauna ulei de motor de calitate SG sau CCMC G4/G5, sau de calitate superioarã. Verificarea pneurilor ºi a roþilor ºi rotaþia lor Uleiurile „SGquot; protejeazã mai bine decît uleiurile „SF/ Se verificã pneurile dacã au o uzurã anormalã sau CC” sau „SF/CD”. Desemnarea uleiului „SGquot; se poate diverse defecte. Pentru egalizarea uzurii ºi obþinerea prezenta exclusiv sau în combinaþie cu altele cum ar maximului de longevitate pentru pneuri, se permutã fi „SG/CC”, „SG/CD”, etc. poziþia pneurilor pe vehicul dupã cum este arãtat în fig. 9. Dacã existã uzurã prematurã ºi neregulatã, se verificã Vîscozitatea uleiului de motor alinierea roþilor. De asemenea, se verificã dacã jenþile Vîscozitatea uleiului de motor are influenþã asupra sunt deteriorate. economiei de combustibil ºi asupra funcþionãrii pe vreme În timp ce se schimbã pneurile ºi roþile, se procedeazã rece. Uleiurile de motor cu o vîscozitate mai micã pot la verificarea sistemului de frînare aºa cum se specificã determina o mai bunã economie de carburant ºi la „Verificarea sistemului de frînarequot; ce apare dupã titlul creºterea performanþelor pe vreme rece; oricum „De fiecare datã cînd se schimbã uleiul”. condiþiile de vreme cu temperaturi mai ridicate cer uleiuri SCHEMA DE ROTAÞIE RECOMANDATà de motor cu vîscozitate mai mare pentru o ungere PENTRU VEHICULE CU TRACÞIUNE FAÞà satisfãcãtoare. Folosirea uleiurilor cu oricare altã vîscozitate decît vîscozitatea recomandatã poate duce la defecþiuni ale motorului. Service la sistemul de rãcire Se goleºte, se spalã cu apã sub presiune ºi se reumple sistemul cu lichid de rãcire nou. Vezi quot;Lichide ºi lubrifianþi recomandaþiquot;. Înlocuirea micro-filtrului de combustibil CÎND SE FACE ROTAÞIA NU SE INCLUDE PNEUL DE REZERVà „PENTRU UTILIZARE TEMPORARÔ ÎN ROTAÞIE Se înlocuieºte filtrul de combustibil al motorului la fiecare 40.000 km. Fig. 9 Rotaþia pneurilor Este localizat în partea dreaptã sub ºasiu, lîngã rezervorul de combustibil. 4-3. VERIFICÃRILE ªI OPERAÞIILE DE Înlocuirea filtrului de aer SERVICE PE CARE LE EFECTUEAZà POSESORII Se înlocuieºte filtrul de aer la fiecare 30.000 km. Se înlocuieºte mai des în condiþii de praf. Mai jos sînt prezentate verificãrile ºi reparaþiile care ar trebui fi fãcute, cu frecvenþa indicatã, de cãtre Înlocuirea bujiilor posesorul vehiculului sau de un tehnician calificat, Se înlocuiesc bujiile cu unele de acelaºi tip. pentru a asigurara siguranþa specificã, perfomanþele – Tip : privind emisiile de noxe ºi încrederea pe care o inspirã 1,5 DOHC : BKR6E-11 vehiculul. 1,8 MPI : R43XLS Oricînd sînt necesare reparaþii, se executã imediat ºi în 2,0 MPI : R45XLS totalitate. – Distanþa dintre electrozii bujiei: 1,0–1,1 mm. Orice componente legate de siguranþã sau emisia de gaze care ar fi putut fi defectate într-un accident Verificarea fiºelor de bujii trebuie verificate ºi toate reparaþiile necesare trebuie Se curãþã fiºele ºi se verificã dacã au arsuri, crãpãturi executate înainte de folosirea vehiculului. sau alte defecte. Se verificã mufele de capãt spre distribuitor ºi spre bujii. Se înlocuiesc fiºele dacã este necesar. Service la sistemul de frînare Se verificã plãcuþele la frînele cu disc cît ºi la frînele cu tambur la fiecare 10.000 km sau la 6 luni. Grosimea plãcuþelor trebuie verificatã cu atenþie. Dacã se considerã cã plãcuþele nu mai rezistã alþi 10.000 km se
 • 10. 1–10 INFORMAÞII GENERALE ESPERO 4-4. ÎN TIMPUL FOLOSIRII VEHICULULUI evitã supraumplerea cu ulei a motorului deoarece aceasta poate cauza defecte. Dupã scoatere ºi citire, Funcþionarea claxonului se apasã joja înapoi. Dacã se verificã nivelul de ulei cînd acesta este • Se foloseºte avertizorul sonor ocazional pentru a se rece, nu se porneºte motorul înainte. Uleiul rece asigura cã funcþioneazã. nu se va scurge înapoi în baie suficient de repede Funcþionarea sistemului de frînare pentru a indica un nivel de ulei adevãrat. • Atenþie la sunetele anormale, la mãrirea cursei Nivelul ºi starea agentului de rãcire al motorului pedalei de frînã sau dacã vehiculul trage în mod • Se verificã nivelul în rezervorul lichidului de rãcire repetat într-o parte cînd frînaþi. De asemenea, dacã ºi se completeazã dacã este necesar. Se verificã martorul de avertizare pentru frîne se aprinde sau lichidul de rãcire ºi se înlocuieºte dacã este murdar pîlpîie, ceva ar putea fi în neregulã cu sistemul de sau oxidat. frînare. Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului Funcþionarea sistemului de evacuare • Se verificã nivelul în rezervor ºi se completeazã dac㠕 Atenþie la orice schimbare în sunetul sistemului de este necesar. evacuare ºi la orice miros sau fum. Acestea sînt semne cã sistemul de evacuare are scãpãri sau se supraîncãlzeºte. Trebuie verificat ºi reparat imediat. 4-6. CEL PUÞIN O DATà PE LUNà Pneuri, jenþi ºi aliniere Controlul pneurilor ºi al jenþilor ºi verificarea • Atenþie la vibraþiile volanului sau ale scaunului la presiunii viteze normale de drum lung. Aceasta poate însemna • Se verificã dacã existã uzurã anormalã sau defecte cã este necesarã echilibrarea roþilor. la pneuri. De asemenea, se verificã dacã jenþile sînt De asemenea, dacã vehiculul trage stînga sau defecte. Presiunea trebuie verificatã cînd pneurile sînt dreapta pe un drum drept înseamnã cã este necesar㠄reciquot; (inclusiv roata de rezervã, mai puþin în cazul în reglarea presiunii pneurilor sau a geometriei roþilor. care este împachetatã). Se menþine presiunea aºa cum este specificat pe plãcuþa montatã pe uºa din Funcþionarea sistemului de direcþie dreptul ºoferului. • Atenþie la schimbãri în funcþionarea sistemului de direcþie. Funcþionarea luminilor O verificare este necesarã cînd volanul se învîrte • Se verificã funcþionarea lãmpii de iluminare a greu sau are joc prea mare, sau dacã se aud numãrului de înmatriculare, luminilor laterale, farurilor, sunete neobiºnuite la virare sau parcare. incluzînd faza lungã, luminilor de poziþie, luminilor de ceaþã, poziþiilor pe spate, lãmpilor de frînã (inclusiv Reglarea farurilor lampa de stop montatã central), lãmpilor de • Se urmãreºte din cînd în cînd reglajul farurilor. semnalizare, lãmpilor de mers înapoi ºi avariilor. Dacã razele de luminã sînt orientate defectuos, farurile trebuie reglate. Verificarea pierderilor de lichid • Periodic, dupã ce maºina a fost parcatã un timp, se 4-5. LA FIECARE ALIMENTARE CU controleazã dacã existã urme de ulei, combustibil, CARBURANT apã sau alte lichide pe suprafaþa pe care a staþionat vehiculul. Dacã picurã apã din sistemul de aer Orice pierdere de lichid (mai puþin cea anticipatã din condiþionat dupã utilizare este normal. sistemul de spãlare a parbrizului) în orice sistem poate Dacã se descoperã scurgeri de combustibil sau fum, indica o problemã. Se verificã ºi se reparã imediat. cauza trebuie gãsitã ºi corectatã imediat. Nivelul uleiului de motor • Se verifcã nivelul ºi se completeazã dacã este 4-7. DE CEL PUÞIN DOUà ORI PE AN necesar. Cel mai potrivit moment pentru verificarea nivelului Nivelul uleiului în rezervorul sistemului de este cînd uleiul este cald. servodirecþie Dupã oprirea motorului, se aºteaptã cîteva minute • Se verificã ºi se menþine nivelul uleiului aºa cum este pentru ca uleiul sã se scurgã înapoi în baia de ulei. specioficat în capitolul „DIRECÞIAquot;. Apoi se scoate indicatorul de ulei (joja). Se ºterge joja de ulei apoi se împinge înapoi pe toatã cursa. Apoi se scoate din nou afarã ºi se citeºte nivelul uleiului. Se adaugã ulei, dacã este necesar, pentru a aduce nivelul mai sus de linia „MINquot; ºi în zona marcat㠄Operating rangequot; (zona de funcþionare). Se
 • 11. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–11 Nivelul lichidului în cilindrul principal de frînã Se curãþã ºi apoi se verificã burdufii arborilor de • Se verificã lichidiul aºa cum este descris în capitolul transmisie dacã sînt deterioraþi sau prezintã pierderi „FRÎNEquot; ºi se menþine la nivelul specificat. Un nivel ºi se schimbã dacã este necesar. scãzut poate însemna o uzurã a plãcuþelor. Se Controlul sistemului de evacuare verificã gaura de aerisire din capacul rezervorului de lichid de frînã sã fie curatã ºi sã nu fie obturatã. • Se controleazã sistemul complet (inclusiv convertorul catalitic, dacã existã). Se controleazã caroseria în Cursa liberã a pedalei de ambreiaj apropierea sistemului de evacuare. Se caut㠕 Se verificã cursa liberã a pedalei de ambreiaj ºi se componente rupte, defecte, lipsã sau ieºite din poziþia regleazã dacã este necesar la fiecare 10.000km. Se normalã cum ar fi suduri desprinse, gãuri, joc la mãsoarã distanþa de la centrul pedalei de ambreiaj îmbinãri sau alte condiþii care ar putea cauza la marginea exterioarã a volanului cu pedala de creºterea încãlzirii podelei sau ar putea elibera gaze ambreiaj neacþionatã. Apoi se mãsoarã distanþa de de eºapament în portbagaj sau în compartimentul la centrul pedalei de ambreiaj la marginea exterioarã pasagerilor. a volanului cu pedala apãsatã. Diferenþa dintre cele Controlul conexiunilor acceleraþiei douã valori trebuie sã fie între 138 ºi 146 mm. • Se controleazã pentru interferenþe sau înodãri, Ungerea elementelor de etanºare de cauciuc componente deteriorate sau lipsã. • Se aplicã un film subþire de vaselinã siliconicã utilizînd Se ung toate articulaþiile de conexiune ºi ale cablului o cîrpã curatã. de acceleraþie, lagãrul de sprijin al axului acceleraþiei, arcul de readucere al timoneriei acceleraþiei ºi suprafeþele de frecare ale pedalei de acceleraþie cu 4-8. DE FIECARE DATà CÎND SE SCHIMBà vaselinã corespunzãtoare. Se verificã cablul de ULEIUL acceleraþie pentru miºcare uºoarã. Nivelul uleiului din cutia de viteze automatã Curelele de transmisie ale motorului • Se menþine nivelul între gradaþiile de funcþionare • Se controleazã toate curelele pentru crãpãturi, uzurã de pe indicatorul de ulei. ºi corecta întindere. Se ajusteazã sau se schimbã Vezi capitolul „CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃquot;. dacã este nevoie. Cutia de viteze manualã Funcþionarea sistemului de închidere al capotei • Se verificã nivelul lichidului ºi se completeazã dac㠕 Cînd se deschide capota, se verificã funcþionarea este necesar. siguranþei capotei. Aceasta ar trebui sã împiedice Vezi capitlul „CUTIA DE VITEZE MANUALà ªI deschiderea capotei tot timpul dupã ce închizãtorul AMBREIAJULquot;. principal este lãsat liber. Capota trebuie sã se închidã ferm. Verificarea sistemului de frînare • Pentru comoditate, urmãtoarele verificãri trebuie 4-9. CEL PUÞIN ANUAL fãcute cînd roþile sînt schimbate între ele:se controleazã conectarea corectã a conductelor ºi Starea ºi funcþionarea centurilor de siguranþã furtunurilor ºi dacã existã obturãri, scurgeri, • Se verificã sistemul de centuri incluzînd: þesãtura crãpãturi, uzuri prin frecare, etc. Se controleazã chingilor, cataramele, plãcile de prindere, retractorul, uzura plãcuþelor de frînã ºi starea discurilor. De bucle de ghidaj ºi ancorare. asemenea, se controleazã uzura plãcuþelor de pe saboþi. Se controleazã celelalte pãrþi ale sistemului Funcþionarea sistemului de reglare al tetierei de frînare, inclusiv tamburii, cilindrii de la roþi, frîna • La vehiculele cu tetiere reglabile, asiguraþi-vã cã de parcare etc., în acelaºi timp. Se verificã reglarea stau în poziþia doritã. frînei de parcare. Se verificã frînele mai frecvent dacã obiceiul sau Pãstrarea roþii de rezervã ºi a cricului condiþiile determinã o frînare frecventã. • Atenþie la zgomotele din partea din spate a maºinii. Direcþia, suspensia ºi burdufurile ºi etanºãrile Asiguraþi-vã cã roata de rezervã, tot echipamentul arborilor de transmisie de ridicare ºi sculele sînt în ordine tot timpul. Se unge cu ulei mecanismul cu clichet sau cel cu înºurubare • Se verificã suspensia faþã spate ºi sistemul de al cricului dupã fiecare utilizare. direcþie dacã au componente defecte, slãbite sau lipsã, ºi dacã existã semne de uzurã sau lipsã a Întreþinerea încuietorilor lubrifiantului. • Se unge butucul încuietorilor. Se controleazã conductele ºi furtunurile sistemului de servodirecþie pentru corecta conectare ºi dacã existã obturãri, scurgeri, crãpãturi, uzuri prin frecare, etc.
 • 12. 1–12 INFORMAÞII GENERALE ESPERO Ungerea caroseriei „neutruquot;, micºoraþi încet apãsarea piciorului pe pedala • Se ung toate balamalele uºilor incluzînd capota, uºiþa de frînã de serviciu (pînã cînd vehiculul este menþinut de la rezervor, balamalele ºi încuietorile comparti- numai de cãtre frîna de parcare). mentului din spate, uºa de la cutia de mînuºi ºi orice Pentru a verifica capacitatea de blocare a mecanismului obiect metalic rabatabil. „parcarequot; al cutiei de viteze automate, eliberaþi toate frînele dupã fixarea levierului de schimbare a vitezelor Funcþionarea contactului de punct neutru la cutia pe poziþia „parcarequot;. de viteze automatã Spãlarea caroseriei pe dedesubt ATENÞIE: Înainte de a realiza verificarea contactului de punct neutru, asiguraþi-vã cã existã spaþiu suficient în Spãlaþi cel puþin în fiecare primãvarã dedesubtul jurul maºinii. Apoi, acþionaþi ferm ambele frîne, de caroseriei cu multã apã pentru îndepãrtarea serviciu ºi de parcare. Nu folosiþi pedala de acceleraþie. materialelor corozive folosite la îndepãrtarea gheþii Dacã motorul porneºte, fiþi gata sã decuplaþi aprinderea sau a prafului. Aveþi grijã sã curãþaþi bine orice zonã rapid. Luaþi aceste precauþii deoarece maºina poate sã în care nãmolul ºi alte reziduuri se pot depozita. se miºte fãrã avertizare ºi sînt posibile accidentãri sau Sedimentele depuse în zonele închise ale vehiculului distrugeri. trebuie îndepãrtate înainte de a începe spãlarea. La vehiculele cu cutie de viteze automatã, încercaþi sã Sistemul de rãcire al motorului porniþi motorul cu levierul de schimbare a vitezelor în fiecare poziþie. Starterul ar trebui sã roteascã motorul Se verificã agentul de rãcire ºi antigelul. Dacã este numai în poziþiile „Pquot; (parcare) sau „Nquot; (neutru). murdar sau ruginit, se goleºte, se curãþã ºi se reumple cu agent de rãcire nou. Frîna de parcare ºi funcþionarea mecanismului Se pãstreazã agentul de rãcire într-un amestec corect „parcarequot; al cutiei de viteze automate pentru o bunã protecþie la îngheþ, pentru a reduce ATENÞIE: Înainte de a verifica capacitatea de blocare coroziunea ºi pentru o temperaturã optimã de a frînei de parcare sau a mecanismului „parcarequot;, parcaþi funcþionare a motorului. vehiculul pe o pantã destul de înclinatã cu spaþiu suficient Se verificã furtunurile ºi se înlocuiesc dacã sînt în josul pantei. Pentru a reduce riscul unor accidentãri deteriorate sau rupte. Se curãþã exteriorul radiatorului sau distrugeri, fiþi pregãtit sã acþionaþi frîna de serviciu ºi a condensorului de aer condiþionat. Se spalã capacul dacã vehiculul începe sã se miºte. ºi gîtul de umplere. Pentru a putea fi siguri de funcþionare Pentru a verifica frîna de parcare, cu motorul pornit corectã, este, de asemenea, recomandat un test de ºi cu levierul de schimbare a vitezelor pe poziþia presiune al sistemului de rãcire ºi capacului.
 • 13. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–13 4-10. LICHIDE ªI LUBRIFIANÞI RECOMANDAÞI UTILIZARE CAPACITATE LICHID/LUBRIFICANT Ulei de motor 3,75 l SG sau superior, CCMC G4/G5 (SAE 5W30, SAE 10W40, SAE 15W40) Lichid de rãcire 1,5 DOHC: 6,1 l Amestec de apã ºi antigel de calitate pe bazã de etilen 1,8/2,0 MPI: 8,0 l glicol (rãcitor pentru tot anul) Lichid de frînâ 0,5 l DOT–3 Lichid de ambreiaj 0,5 l DOT–3 Cabluri frînã de parcare Dupã necesitate Vaselinã polifuncþionalã care sã îndeplineascã cerinþele NLGI Nr. 1 sau 2 Servodirecþie 1,0 l DEXRON®–II Cutie de viteze automatã 6,5 – 7,0 l DEXRON®–II ulei pentru cutie de viteze automatã Cutie de viteze manualã 1,8 l Ulei pentru cutie de viteze manualã (B0400075, SAE80 sau echivalent) Timonerie cutie de viteze Dupã necesitate Vaselinã polifuncþionalã care sã îndeplineascã cerinþele manualã NLGL Nr. 1 sau 2 Butuci încuietori Dupã necesitate Vaselinã siliconicã Timonerie cutie de viteze Dupã necesitate Ulei de motor automatã Puncte de pivotare comandã Dupã necesitate Ulei de motor ambreiaj Articulaþii podea schimbãtor Dupã necesitate Ulei de motor Ansamblu închidere capotã a) Balamale ºi arc Dupã necesitate a) Ulei de motor b) Clichet de eliberare b) Vaselinã polifuncþionalã care sã îndeplineascã cerinþele NLGI Nr. 1 sau 2 Balamale uºi ºi capotã, uºiþã Dupã necesitate Ulei de motor rezervor Balamale capac portbagaj Chedere Dupã necesitate Vaselinã siliconicã Fig. 10 Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi
 • 14. 1–14 INFORMAÞII GENERALE ESPERO 5. DATE TEHNICE (MOTOR 1,5 DOHC) Tip cutie de Tip cutie de viteze MANUALà AUTOMATà viteze MANUALà AUTOMATà Descriere Descriere DIMENSIUNI VEHICUL (mm) FRÎNE Lungime totalã 4615 < Diametru servofrînã (mm) 228,6 < Lãþime totalã 1718 < Cilindru principal (mm) 22,22 < Înãlþime totalã 1388 < Raport servofrînã 5,0 < Ampatament 2620 < Frînã faþã Cu disc Ventilat < GREUTATE VEHICUL (kg) Frînã spate Fãrã încãrcãturã 1103–1156 1137–1190 Diametru interior tambur (mm) 200 < Permisã cu încãrcãturã 1630 < Diametru cilindru roatã (mm) 19,05 < PERFORMANÞE PNEURI ªI JENÞI Vitezã maximã (km/h) 170 163 Dimensiuni pneu < 185/65R14 Pantã maximã (tanø) 0,566 0,585 Dimensiunea jenþii 5,5JX14 < Raza minimã de viraj (m) 5,2 < Presiune umflare la sarcinã maximã (kPa) MOTOR Faþã 220,8 < Tip motor DOHC L–4 < Spate 241,5 < Alezaj X cursã (mm) 76,5X81,5 < Cilindree (cc) 1498 < SISTEMUL DE DIRECÞIE Raport de compresie 9,2±0,2 < Tip casetã Cu cremalierã Putere maximã (kW/rpm) 66/4800 < Aliniere roþi Cuplu maxim (N·m/rpm) 137/3600-4800 < Convergenþã (mm) FÞ: 0±1 < SISTEM DE APRINDERE SP: -1~4 < Cãdere (grade) FÞ:-25'±45' < Tipul aprinderii Electronic < SP: -1°–0° < Avans iniþial (înainte de 10° < Fugã (grade) 1°45'±1° < PMI) Secvenþa de aprindere 1-3-4-2 < SISTEM DE ALIMENTARE Distanþa între electrozii 1,0–1,1 < < Tip MPI bujiei (mm) Tip pompã combustibil < Electricã Fabricantul bujiilor BOLDEN < Tip filtru combustibil < Cartuº Tipul bujiilor BKR6E–11 < Capacitate rezervor (l) 50 < CUTIE DE VITEZE Fabricant DWMC AISIN SISTEM DE UNGERE Tip sau model 50–41LE Tip ungere Forþatã < F–16 Raport Treapta 1 4,123 Tip pompã ulei Cu pinioane < 3,545 2,250 Tip filtru ulei Cartuº < Treapta 2 1,952 Capacitate circuit ungere 3,75 < Treapta 3 1,276 1,449 inclusiv filtru (l) Treapta 4 0,892 1,062 Treapta 5 0,707 – SISTEM DE RÃCIRE Mers înapoi 3,333 5,054 Tip rãcire Cu circulaþie < Raport final 4,188 2,65 forþatã de apã AMBREIAJ Tip radiator Cu circulaþie < Tip Monodisc încruciºat㠖 Tip pompã cu apã Centrifugalã < uscat Dimensiuni disc (mm) Tip termostat Tip paletã < – Capacitate sistem rãcire (l) 6,1 < Diametru exterior X 216X144X3,5 diametru interior X grosime SISTEM ELECTRIC Baterie (V–Ah) 12 – 55 < Alternator (V–A) 12 – 85 < Starter(V–Kw) 12 – 1,4 <
 • 15. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–15 5. DATE TEHNICE (MOTOR 1,8 MPI) Tip cutie de Tip cutie de viteze MANUALà AUTOMATà viteze MANUALà AUTOMATà Descriere Descriere DIMENSIUNI VEHICUL (mm) FRÎNE Lungime totalã 4615 < Diametru servofrînã (mm) 228,6 < Lãþime totalã 1718 < Cilindru principal (mm) 22,22 < Înãlþime totalã 1388 < Raport servofrînã 5,0 < Ampatament 2620 < Frînã faþã Cu disc Ventilat < GREUTATE VEHICUL (kg) Frînã spate Fãrã încãrcãturã 1108–1161 1142–1195 Diametru interior tambur (mm) 200 < Permisã cu încãrcãturã 1630 < Diametru cilindru roatã (mm) 19,05 < PERFORMANÞE PNEURI ªI JENÞI Vitezã maximã (km/h) 180 173 Dimensiuni pneu < 185/65R14 Pantã maximã (tanø) 0,642 < Dimensiunea jenþii 5,5JX14 < Raza minimã de viraj (m) 5,2 < Presiune umflare la sarcinã maximã (kPa) MOTOR Faþã 220,8 < Tip motor OHC L–4 < Spate 241,5 < Alezaj X cursã (mm) 84,8X79,5 < Cilindree (cc) 1796 < SISTEMUL DE DIRECÞIE Raport de compresie 8,8±0,2 < Tip casetã Cu cremalierã Putere maximã (kW/rpm) 70/5400 < Aliniere roþi Cuplu maxim (N·m/rpm) 145/2800 < Convergenþã (mm) FÞ: 0±1 < SISTEM DE APRINDERE SP: -1~4 < Cãdere (grade) FÞ:-25'±45' < Tipul aprinderii Electronic < SP: -1°–0° < Avans iniþial (înainte de 8° < Fugã (grade) 1°45'±1° < PMI) Secvenþa de aprindere 1-3-4-2 < SISTEM DE ALIMENTARE Distanþa între electrozii 1,0–1,1 < < Tip MPI bujiei (mm) Tip pompã combustibil < Electricã Fabricantul bujiilor ACR < Tip filtru combustibil < Cartuº Tipul bujiilor R43XLS < Capacitate rezervor (l) 50 < CUTIE DE VITEZE Fabricant DWMC AISIN SISTEM DE UNGERE Tip sau model Tip ungere Forþatã < F–16 50–40LE Raport Treapta 1 Tip pompã ulei Cu pinioane < 3,545 3,606 Tip filtru ulei Cartuº < Treapta 2 1,952 2,060 Capacitate circuit ungere 3,85 < Treapta 3 1,276 1,366 inclusiv filtru (l) Treapta 4 0,892 0,982 Treapta 5 0,707 – SISTEM DE RÃCIRE Mers înapoi 3,333 3,949 Tip rãcire < Cu circulaþie Raport final 4,188 2,653 forþatã de apã AMBREIAJ Tip radiator Cu circulaþie < Tip Monodisc încruciºatã uscat – Tip pompã cu apã Centrifugalã < Dimensiuni disc (mm) Tip termostat Tip paletã < Diametru exterior X – Capacitate sistem rãcire (l) 8,0 < 216X144X3,5 diametru interior X grosime SISTEM ELECTRIC Baterie (V–Ah) 12 – 55 < Alternator (V–A) 12 – 85 < Starter(V–Kw) 12 – 1,4 <
 • 16. 1–16 INFORMAÞII GENERALE ESPERO 5. DATE TEHNICE (MOTOR 2,0 MPI) Tip cutie de Tip cutie de viteze MANUALà AUTOMATà viteze MANUALà AUTOMATà Descriere Descriere DIMENSIUNI VEHICUL (mm) FRÎNE Lungime totalã 4615 < Diametru servofrînã (mm) 228,6 < Lãþime totalã 1718 < Cilindru principal (mm) 22,22 < Înãlþime totalã 1388 < Raport servofrînã 5,0 < Ampatament 2620 < Frînã faþã Cu disc Ventilat < GREUTATE VEHICUL (kg) Frînã spate Fãrã încãrcãturã 1108–1161 1142–1195 Diametru interior tambur (mm) 200 < Permisã cu încãrcãturã 1630 < Diametru cilindru roatã (mm) 19,05 < PERFORMANÞE PNEURI ªI JENÞI Vitezã maximã (km/h) 185 180 Dimensiuni pneu < 185/65R14 Pantã maximã (tanø) 0,672 0,876 Dimensiunea jenþii 5,5JX14 < Raza minimã de viraj (m) 5,2 < Presiune umflare la sarcinã maximã (kPa) MOTOR Faþã 220,8 < Tip motor OHC L–4 < Spate 241,5 < Alezaj X cursã (mm) 86,0X86,0 < Cilindree (cc) 1998 < SISTEMUL DE DIRECÞIE Raport de compresie 8,8±0,2 < Tip casetã Cu cremalierã Putere maximã (kW/rpm) 77/5000 < Aliniere roþi Cuplu maxim (N·m/rpm) 164/2600-3000 < Convergenþã (mm) FÞ: 0±1 < SISTEM DE APRINDERE SP: -1~4 < Cãdere (grade) FÞ:-25'±45' < Tipul aprinderii Electronic < SP: -1°–0° < Avans iniþial (înainte de 8° < Fugã (grade) 1°45'±1° < PMI) Secvenþa de aprindere 1-3-4-2 < SISTEM DE ALIMENTARE Distanþa între electrozii 1,0–1,1 < < Tip MPI bujiei (mm) Tip pompã combustibil < Electricã Fabricantul bujiilor ACR < Tip filtru combustibil < Cartuº Tipul bujiilor R45XLS < Capacitate rezervor (l) 50 < CUTIE DE VITEZE Fabricant DWMC AISIN SISTEM DE UNGERE Tip sau model Tip ungere Forþatã < F–16 50–40LE Raport Treapta 1 Tip pompã ulei Cu pinioane < 3,545 3,606 Tip filtru ulei Cartuº < Treapta 2 1,952 2,060 Capacitate circuit ungere 3,85 < Treapta 3 1,276 1,366 inclusiv filtru (l) Treapta 4 0,892 0,982 Treapta 5 0,707 – SISTEM DE RÃCIRE Mers înapoi 3,333 3,949 Tip rãcire < Cu circulaþie Raport final 3,941 2,44 forþatã de apã AMBREIAJ Tip radiator Cu circulaþie < Tip Monodisc încruciºatã uscat – Tip pompã cu apã Centrifugalã < Dimensiuni disc (mm) Tip termostat Tip paletã < Diametru exterior X – Capacitate sistem rãcire (l) 8,0 < 216X144X3,5 diametru interior X grosime SISTEM ELECTRIC Baterie (V–Ah) 12 – 55 < Alternator (V–A) 12 – 85 < Starter(V–Kw) 12 – 1,4 <
 • 17. ESPERO INFORMAÞII GENERALE 1–17 6. SPECIFICAÞII ªURUBURI STANDARD Valorile cuplurilor de strîngere din tabelul urmãtor trebuie respectate cînd nu este specificat un anume cuplu de strîngere. kgfm Identificare ºurub ªurub 4T 7T 7T diametru x pas (Oþel cu conþinut mic (Oþel cu conþinut mare (Oþel aliat) (mm) de carbon) de carbon) M 6 X 1,0 0,4 – 0,8 0,5 – 1,0 – M 8 X 1,25 0,8 – 1,8 1,2 – 2,3 1,7 – 3,1 M10 X 1,25 2,1 – 3,5 2,8 – 4,7 3,8 – 6,4 * M10 X 1,5 2,0 – 3,4 2,8 – 4,6 3,7 – 6,1 M12 X 1,25 5,0 – 7,5 6,2 – 9,3 7,7 – 11,6 * M12 X 1,75 4,6 – 7,0 5,8 – 8,6 7,3 – 10,9 M14 X 1,5 7,8 – 11,7 9,5 – 14,2 11,6 – 17,4 * M14 X 2,0 7,3 – 10,9 9,0 – 13,4 10,9 – 16,3 M16 X 1,5 10,6 – 16,0 13,8 – 20,8 16,3 – 24,5 * M16 X 2,0 10,2 – 15,2 13,2 – 19,8 15,6 – 23,4 M18 X 1,5 15,4 – 23,0 19,9 – 29,9 23,4 – 35,2 M20 X 1,5 21,0 – 31,6 27,5 – 41,3 32,3 – 48,5 M22 X 1,5 25,6 – 42,2 37,0 – 55,5 43,3 – 64,9 M24 X 2,0 36,6 – 55,0 43,9 – 72,5 56,5 – 84,7 IDENTIFICAREA REZISTENÞEI ªURUBULUI 46 48 58 88 98 108 ªURUBURI METRICE – NUMÃRUL CLASEI DE IDENIFICARE CORESPUNZÃTOARE ªURUBULUI REZISTENÞA – CREªTEREA NUMERELOR REPREZINTà CREªTEREA REZISTENÞEI Fig. 11 Marcarea rezistenþei ºuruburilor
 • 18. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–1 CAPITOLUL 2 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT CONÞINUT SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE DESCRIERE GENERALà Sistemul de ventilaþie ºi încãlzire ........................................................................................................ 2–3 DIAGNOSTICARE ................................................................................................................................ 2–5 Încãlzire sau dezaburire insuficientã ................................................................................................... 2–5 Ventilator electric climatizare ................................................................................................................ 2–7 Livrare de aer necorespunzãtoare sau nereglabilã ............................................................................ 2–8 Prea multã cãldurã ................................................................................................................................ 2–9 Controale ............................................................................................................................................. 2–10 Zgomote la ventilator .......................................................................................................................... 2–11 AER CONDIÞIONAT (A/C) INFORMAÞII GENERALE .................................................................................................................. 2–13 Sistemul V-5 A/C................................................................................................................................. 2–13 Diferenþe la sistemul A/C .................................................................................................................... 2–13 Funcþionarea componentelor sistemului ............................................................................................. 2–14 Comanda componentelor sistemului .................................................................................................. 2–14 Relee ºi comutatoare .......................................................................................................................... 2–15 DIAGNOZà .......................................................................................................................................... 2–15 Testarea sistemului de rãcire ............................................................................................................. 2–16 Procedura ''Verificare rapidã'' a rãcirii insuficiente ........................................................................... 2–16 Diagnoza sistemului electric ºi vacumatic ......................................................................................... 2–17 Testarea scãparilor din sistemul de rãcire ........................................................................................ 2–18 Testarea electronicã a scãpãrilor ....................................................................................................... 2–18 PROCEDURI SERVICE ...................................................................................................................... 2–19 Înlocuire garnituri torice de etanºare ................................................................................................. 2–19 Diagnoza sistemului de aer condiþionat V5 , Rãcire insuficientã ..................................................... 2–19 Manevrarea agentului refrigerator ...................................................................................................... 2–20 Manevrarea conductelor de rãcire ºi a racordurilor .......................................................................... 2–24 Pãstrarea stabilitaþii chimice în sistemul de rãcire ............................................................................ 2–24 Procedurile de descãrcare, adãugare ulei, evacuare ºi încãrcare pentru sistemele A/C .............. 2–25 Completarea uleiului în sistemul de rãcire ........................................................................................ 2–25 Montarea filtrului/uscãtor pe conductã ............................................................................................... 2–29
 • 19. 2–2 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO Reparare tub expansiune .......................................................................................................... 2–31 Reparare ansamblu acumulator ................................................................................................ 2–32 REPARAÞII PE VEHICUL ............................................................................................................. 2–33 Sistem electric ........................................................................................................................... 2–33 Capacitate de încarcare cu R-12 ............................................................................................. 2–33 Reglarea cablului de controlare a temperaturii ....................................................................... 2–34 Ansamblu de comandã ............................................................................................................. 2–34 Carcasã suflantã climatizare ..................................................................................................... 2–34 Suflantã climatizare ................................................................................................................... 2–35 Releu de debit mare suflantã climatizare ................................................................................ 2–35 Rezistenþã suflantã climatizare ................................................................................................. 2–35 Comutator mod de control ........................................................................................................ 2–35 Comutator control temperaturã ................................................................................................. 2–35 Comutatoare tr.II-a ventilator rãcire motor ºi presiune înaltã ................................................ 2–36 Comutator presiune joasã ........................................................................................................ 2–36 Volet selectare sursã aer ......................................................................................................... 2–36 Rezervor vacuum comandã A/C .............................................................................................. 2–37 Tub cu orificiu ............................................................................................................................ 2–37 Conductã de la evaporator la tubul de expansiune ............................................................... 2–37 Conductã de la evaporator la acumulator ............................................................................... 2–37 Furtun radiator ........................................................................................................................... 2–38 Demontare radiator ................................................................................................................... 2–38 Demontare evaporator .............................................................................................................. 2–39 Asamblu furtune A/C ................................................................................................................. 2–40 Acumulator ................................................................................................................................. 2–40 Compresor.................................................................................................................................. 2–41 Condensator .............................................................................................................................. 2–41 CUPLURI DE STRÎNGERE ........................................................................................................ 2–42 REPARAÞIE COMPRESOR V5 AER CONDIÞIONAT DESCRIERE GENERALà ............................................................................................................. 2–43 Compresor V5 – Descrierea funcþionãrii ................................................................................ 2–44 PROCEDURà SERVICE ............................................................................................................... 2–46 Reparaþii minore la compresorul V5 ........................................................................................ 2–46 Proceduri de reparaþii mari la compresorul V5 ....................................................................... 2–50 SPECIFICAÞII GENERALE ........................................................................................................... 2–56 SCULE SPECIALE ........................................................................................................................ 2–57
 • 20. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–3 SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE 1. DESCRIERE GENERALA 1-1. SISTEMELE DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE Sistemul de încãlzire de bazã este proiectat sã asigure, de lucru (4), care controleazã distribuirea aerului între încãlzirea, ventilarea, dezgheþarea parbrizului ºi la unele parbriz, tabloul de bord ºi podea ºi acþioneazã prin modele dezaburirea geamurilor laterale. vacuum; ºi un comutator de control rotativ (3) a celor 1) Ansamblul ventilator ( suflantã ) climatizare patru viteze ale suflantei;un buton acþionat prin Asigurã ºi controleazã curgerea aerului de la priza împingere (1) întrerupe aerul exterior, cînd acest de aer pentru o prelucrare ulterioarã ºi/sau distribuire. întreruptor este apãsat aerul exterior nu intrã cãtre 2) Radiatorul de încãlzire habitaclu; celãlalt buton acþionat prin împingere (2) este Transferã cãldura de la lichidul de rãcire al motorului comutatorul A/C, cînd acest comutator este apãsat la aerul admis prin priza de aer, încãlzindu-l. sistemul de aer condiþionat este pornit. Dacã comutatorul 3) Volet de aer. rotativ de control (3) al suflantei cu patru viteze este pe Regleazã cantitatea de aer ce trece prin radiatorul poziþia „OFF”, sistemul de aer condiþionat este pe „OFF” de încãlzire, controlînd temperatura ºi amestecul de indiferent de poziþia comutatorului A/C (2). aer încãlzit ºi neîncãlzit. Pentru a varia temperatura aerului ce intrã în vehicul se 4) Voletul de mod de lucru.(dezgheþare) roteºte butonul de control temperaturã spre stînga sau Regleazã curgerea ºi distribuirea aerului prelucrat pe porþiunea albastrã pentru aer rece ºi spre dreapta cãtre conductele de distribuire (de încãlzire sau sau pe porþiunea roºie pentru aer cald. Poziþionînd acest dezgheþare) buton între aceste douã extreme conducãtorul va putea Acest panou (fig1) montat în consolã conþine trei butoane ajusta temperatura aerului dupã dorinþã. de control rotative, ºi douã acþionate prin împingere: un buton de control temperaturã (5), rotativ, acþionat prin Suflanta are patru viteze ºi lucreazã complet indepen- cablu, care variazã cantitatea de aer exterior amestecat dent de amîndouã butoanele de control al temperaturii cu aerul încãlzit; un buton rotativ de control al modului ºi al modului de lucru. Viteza suflantei poate fi modificatã în orice mod, indiferent de temperaturã D E C B A 3 4 5 1 2 1. BUTON SELECTARE SURSà AER A : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATà 2. BUTON COMANDà A/C LATERAL ªI FRONTAL. 3. COMUTATOR VITEZE SUFLANTà B : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATà 4. COMUTATOR MOD LUCRU AER CENTRAL,CÃTRE PODEA ªI CÃTRE 5. REGULATOR TEMPERATURà FERESTRELE LATERALE. C : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATà CÃTRE PODEA. D : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATà CÃTRE FERESTRE ªI CÃTRE PODEA. E : CURGEREA AERULUI ESTE DIRECÞIONATà CÃTRE FERESTRE. Fig. 1 Panou control climatizare
 • 21. 2–4 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO E E D D D D A A B B C C A: AERATOARE DEZABURIRE GEAMURI LATERALE B: AERATOARE LATERALE C: AERATOR CENTRAL D: AERATOARE DEZABURIRE PARBRIZ E: AER EXTERN Fig. 2 Sistem încãlzire-ventilaþie
 • 22. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–5 2. DIAGNOZà 1 ÎNCÃLZIRE SAU DEZGHEÞARE INSUFICIENTà SE VERIFICà NIVEL LICHID RÃCIRE, CURELE, ÎNTINDEREA CURELELOR, FURTUNELE PENTRU PIERDERI SAU CIUPITURI, BUªON RADIATOR SE POZIÞIONEAZà BUTONUL A/C: OPRIT ªI CONTROALELE ÎNCÃLZIRII : VITEZà MARE A SUFLANTEI ªI NIVEL MAXIM DE ÎNCÃLZIRE CU CONTACTUL MOTOR CUPLAT SE VERIFICà DEBITUL AERULUI LA IEªIREA DIN RADIATORUL DE ÎNCÃLZIRE ªI CONEXIUNEA IEªIRII DEBIT MARE DEBIT MIC SAU LIPSà SE VERIFICà VITEZELE SUFLANTEI SE DERULEAZà VERIFICÃRILE PT. CAP. PENTRU VARIAÞIA DEBITULUI 3 DACà PROBLEMA NU SE REZOLVà SE VERIFICà DEBITUL LA IEªIREA DE DEZGHEÞARE SAU LA IEªIRILE DE VENTILAÞIE SCHIMBà VITEZELE NU SCHIMBà VITEZELE DEIT MARE LA IEªIRILE DEBIT MIC SAU LIPSà LA DE DEZGHEÞARE SAU IEªIRILE DE DEZGHEÞARE 2 DE VENTILAÞIE SAU VENTILAÞIE SE POZIÞIONEAZà VOLETUL DE SE PUNE BUTONUL ÎNCÃLZIRE/DEZGHEÞARE ªI/SAU PE DEZGHEÞARE ªI CEL DE AER PE MOD ÎNCÃLZIRE SE VERIFICà DEBITUL SE REPUNE BUTONUL A/C PE OPRIT ªI CONTROALELE PE: VITEZà MARE LA SUFLANTÃ, NIVEL MAXIM TEMPERATURÃ. DEBIT DEZG. DEBIT DEZG. CU MOTORUL SUFICIENT DE CALD, SE SCOATE BUªONUL CORECT MIC SAU LIPSà RADIATORULUI. ATENÞIE: SISTEMUL DE RÃCIRE ESTE PRESURIZAT CÎND ESTE CALD. SE PORNEªTE MOTORUL, MENÞINÎNDU-L LA RELANTI, PÎNà CÎND CURGEREA SE DESFACE, SE VERIFICà LICHIDULUI DE RÃCIRE ÎN RADIATOR ESTE VIZIBILÃ. SE SE VERIFICà VITEZELE PUNE BUªONUL RADIATORULUI CU MOTORUL CALD, SE IEªIREA SUFLANTEI PENTRU CONDUCE VEHICULUL LA 48KM/H. SE VERIFICà RADIATORULUI VARIEREA TEMPERATURA MEDIULUI AMBIAMT CU UN TERMOMETRU DE ÎNCÃLZIRE DEBITULUI DE AER ªI TEMPERATURA AERULUI DE IEªIRE DIN RADIATOR, DUPà TABEL (TIMP TOTAL DE CREªTERE A TEMPERATURII 20 MIN) TEMP. AER AMBIANT °C(F) -18(0) -4(25) 10(50) 24(75) NU SCHIMBà SCHIMBà VITEZELE VITEZELE TEMP. AER ÎNCÃLZIT °C(F) 54(130) 59(139) 64(147) 68(155) 2 SE VERIFICà PENTRU EVENTUALE OBSTRUCÞII INTRAREA ªI CAMERA TEMP. AER ÎNCALZIT TEMP. AER ÎNCALZIT SUFLANTEI CONF. VAL. TABEL INFERIOARà VAL. TABEL C A B SE CONTINUà PE PAGINA URMÃTOARE Fig. 2 Proceduri de diagnozã pentru încãlzire sau dezgheþare insuficientã (1 din 2)
 • 23. 2–6 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO A B C SE VERIFICà PIERDERILE CU CONTACTUL MOTOR DECUPLAT, SE NIMIC GÃSIT DE AER RECE LA VOLET, LA MIªCà BUTONUL DE TEMPERATURà RAPID CARCASA RADIATORULUI DE LA MAXIM RECE LA MAXIM CALD. SE ªI LA IEªIRI. SE VERIFICà ASCULTà UN ZGOMOT DE VOLET ÎNAINTE SUPRAFAÞA DE DE SFÎRªITUL CURSEI BUTONULUI. ÎNCHIDERE A VOLETULUI. NU E ZGOMOT DE VOLET E ZGOMOT DE VOLET CU SUFLANTA PE VITEZà MARE MANEVRAÞI BUTONUL DE TEMPERATURà DE LA MAXIM CALD LA MAXIM RECE ªI SE VERIFICà VOLETUL DE CU VOLETUL DE TEMPERATURà PE MAXIM VERIFICAÞI SCHIMBÃRILE DE TEMPERATURÃ, CABLUL CALD SE PORNEªTE MAªINA. SE VERIFICà DEBIT DE CONTROL, LEGÃTURA TEMPERATURA LA INTRARAREA ÎN RADIA- ªI REGLAJUL PE MAXIM TOR ªI LA FURTUNELE DE IEªIRE PRIN CALD. SE VERIFICà PALPARE. TEMPERATURA AERULUI DE PENTRU MAXIM RECE LÎNGà FURTUNE TREBUIE Sà FIE CEL DEBIT PUÞIN 30° C NESCHIMBAT INTRARE FIERBINTE ªI IEªIRE CALDà AMBELE CALDE DEBIT SCHIMBAT SE VERIFICà SE INDEPÃRTEAZà FURTUNELE SE VERIFICà VOLETUL TERMOSTATUL PENTRU O DE PE RADIATOR ªI SE VERIFICà DE TEMPERATURÃ, MONTARE CORECTà ªI PENTRU MONTARE BUNà CABLUL DE CONTROL, AªEZARE BUNà LEGÃTURA ªI REGLAJUL PE MAXIM CALD GREªIT BINE BINE SCHIMBAT SE VERIFICà SISTEMUL PENTRU OBSTRUCÞII ÎNTRE SE VERIFICà ªI SE SE ÎNLOCUIEªTE SUFLANTà ªI IEªIRI. REINSTALEAZà TERMOSTATUL SE SPALà RADIATORUL, SE SE INSTALEAZà CORECT GOLEªTE TOT LICHIDUL DE ªI SE RETESTEAZà RÃCIRE ªI SE ÎNLOCUIEªTE. SE RETESTEAZà AMBELE FURTUNE DE INTRARE FURTUNE CALDE FIERBINÞI ªI DE IEªIRE CALDE SE ÎNLOCUIEªTE RADIATORUL SISTEM BUN Fig. 3 Proceduri de diagnozã pentru încãlzire sau dezgheþare insuficientã (2 din 2)
 • 24. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–7 2 INSTALAÞIA ELECTRICà A SUFLANTEI MOTORUL SUFLANTEI NU MOTORUL SUFLANTEI NU LUCREAZà NUMAI PE LUCREAZà LA NICI O VITEZà UNELE VITEZE SE VERIFICà SIGURANÞA F12 ªI F30 SE SCOATE CONECTORUL BLOCULUI DE ÎN TABLOUL DE SIGURANÞE REZISTENÞE . SE VERIFICà CU UN OHMMETRU TREPTELE DE REZISTENÞà DIN CONECTOR SIGURANÞà ARSà SIGURANÞà BUNà CU CONTACTUL MOTOR CU CONTACTUL MOTOR CUPLAT ªI CU SUFLANTA CUPLAT ªI SUFLANTA PE BECUL NU BECUL PE VITEZà MARE, SE VITEZà MARE SE VERIFICà LUMINEAZà PE LUMINEAZà PE FOLOSEªTE UN DETECTOR MASA MOTORULUI SUFLANTEI TOATE TOATE DE SCURT PENTRU A TERMINALELE TERMINALELE LOCALIZA SCURTUL ÎN URMÃTOARELE CABLURI: 1. DE LA TABLOUL DE SIGURANÞE LA SELECTOR CONTACT MASà SE ÎNLOCUIEªTE VITEZà SUFLANTà SLAB SAU BUNà REZISTORUL 2. DE LA SELECTOR VITEZà FÃRà MASà SUFLANTà LA BLOC REZISTENÞà ÎNCÃLZIRE SE REFACE CU CONTACTUL MOTOR DECUPLAT SE VERIFICà 3. DE LA BLOC REZISTENÞà MASA SE SCOATE CONECTORUL DIN CONECTORUL ÎNCÃLZIRE LA MOTOR BLOCUL DE REZISTENÞE. SE MOTORULUI CU UN BEC SUFLANTà CONECTEAZà UN FIR DIRECT DE LA DE CONTROL LA 12V PLUSUL BATERIEI LA ORICARE TERMINAL DIN CONECTOR. SE FOLOSEªTE BECUL DE 12V PENTRU BECUL DE CONTROL BECUL LUMINEAZà A VERIFICA PREZENÞA TENSIUNII LA NU LUMINEAZà FIRUL CORESPONDENT DE LA COMUTATORUL DE VITEZE AL SUFLANTEI. SE REPETà ACELAªI SE FOLOSEªTE SE REPARà FIRUL DE TEST PE CELELALTE FIRE. BECUL DE 12V LEGÃTURà DE LA PENTRU A CONTROLA REZISTOR LA SUFLANTà ALIMENTAREA COMUTATORULUI DE VITEZE AL SUFLANTEI BECUL DE CONTROL, BECUL LUMINEAZà BECUL LUMINEAZà BECUL NU LUMINEAZà NU LUMINEAZà PE TOATE CELE PE TOATE CELE TREI TREI FIRE FIRE SE REPARà FIRUL DE SE ÎNLOCUIEªTE SE SCHIMBà SE REPARà ALIMENTARE DE LA COMUTATORUL COMUTATORUL DE FIRELE COMUTATOR DE VITEZE VITEZE ÎNTRERUPTE LA PANOUL DE SIGURANÞE Fig. 4 Diagnoza instalaþiei electrice a suflantei
 • 25. 2–8 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 3 LIVRARE DEFECTUASÃ/ NEREGLABILà DE AER CU VEHICULUL PORNIT ªI MOTORUL CALD SE FAC URMÃTOARELE CONTROALE FUNCÞIONALE. SE VERIFICà CABLURILE PENTRU ÎNTINDERI ªI EFORTURI EXCESIVE BUTON COMUTATOR VITEZà IEªIRE IEªIRE DE IEªIRE DE IEªIRE REGLAJ VITEZà SUFLANTà SUFLANTà ÎNCÃLZIRE DEZGHEÞARE DEZABURIRE TEMPERATURà SUFLANTà GEAM LATERAL IEªIRE RECE OFF OFF FÃRà DEBIT FÃRà DEBIT FÃRà DEBIT FÃRà DEBIT RECE AER DIN FÃRà DEBIT FÃRà DEBIT IEªIRE MARE MARE FÃRà DEBIT EXTERIOR CEL PUÞIN CEL PUÞIN RECE SPRE MARE MARE DEBIT RECE FÃRà DEBIT DEBIT RECE DEBIT RECE RADIATOR CALD SPRE CALD SPRE CALD SPRE CALD RECE SPRE CEL PUÞIN DEBIT RECE CEL PUÞIN MARE MARE FÃRà DEBIT CALD DEBIT RECE SPRE CALD DEBIT RECE DEZGHEÞÃTOR SPRE CALD SPRE CALD SE VERIFICà LEGÃTURA FIECARUI VOLET ªI FUNCÞIONAREA CABLURILOR BINE NU E BINE DECONECTAÞI CABLUL DE LA VOLET ªI SE REPARà DACà TREBUIE VERIFICAÞI CURSA ªI EFORTUL VOLETULUI NU E BINE BINE SE REPARà DACà TREBUIE SE VERIFICà CURSA CABLULUI DE ACÞIONARE PRIN ACÞIONAREA BUTONULUI DE CONTROL CURSà BUNà N-ARE CURSà SE REMONTEAZà ªI SE SE VERIFICà PRINDEREA CABLULUI LA BUTONUL DE REVERIFICà COMANDà ªI STAREA ACESTUIA. SE REPARà DACà TREBUIE Fig. 5 Diagnoza livrãrii improprii ºi nereglabile de aer
 • 26. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–9 4 PREA MULTà CÃLDURà POZIÞIA DE ÎNCÃLZIRE POZIÞIA VOLETULUI POZIÞIA DE ÎNCÃLZIRE (BUTON SELECTARE SURSà AER APÃSAT) SE PUNE COMUTATORUL CURGERE AER IEªIT CURGERE SUPÃRÃTOA– A/C NEAPÃSAT ªI SUPÃRÃTOARE PREA CALD RE LA DEZGHEÞÃTOR CONTROLUL SUFLANTEI PE:: VITEZà MARE, BUTON SE VERIFICà CU CONTACTUL SE VERIFICà POZIÞIA TEMPERATURà PE MAXIM PIERDERILE LA MOTOR DECUPLAT SE VOLETULUI DE CALD CARCASà ªI ACÞIONEAZà BUTONUL ÎNCÃLZIRE/DEZGHEÞARE, LEGAREA DE REGLAJ AL CABLURILE, BUTOANELE, CU CONTACTUL MOTOR IEªIRILOR TEMPERATURII DE LA PRINDERILE ªI SE CUPLAT SE VERIFICà DEBITUL RADIATORULUI MAXIM CALD RAPID LA AJUSTEAZà DACà ESTE DE AER DE LA IEªIRILE DE MAXIM RECE. SE NECESAR ÎNCÃLZIRE ªI SE VERIFICà ASCULTà UN ZGOMOT LEGÃTURILE DE IEªIRE DE VOLET INAINTE DE SFÎRªITUL CURSEI BUTONULUI DEBIT DEBIT MIC SAU LIPSà CU CONTACTUL MOTOR MARE DECUPLAT SE ACÞIONEAZà SE SE BUTONUL DE REGLAJ AL VERIFICà VERIFICà TEMPERATURII DE LA MAXIM ESTE ZGOMOT DE NU ESTE ZGOMOT VITEZELE VITEZELE CALD RAPID LA MAXIM RECE. VOLET DE VOLET SUFLANTEI SUFLANTEI SE ASCULTà UN ZGOMOT DE PENTRU PENTRU UªÃ INAINTE DE SFÎRªITUL VARIEREA VARIEREA CURSEI BUTONULUI DEBITULUI DEBITULUI SE NU SE SE CU BUTONUL SELECTARE SURSà SE VERIFICà REGLAREA SCHIMBà SCHIMBà SCHIMBà AER APÃSAT ªI BUTONUL VOLETULUI DE TEMPE– VITEZA VITEZA VITEZA SUFLANTEI PE VITEZà MARE ªI RATURÃ, CABLURILE, BUTONUL DE REGLAJ AL LEGÃTURILE ªI SE 2 TEMPERATURII PE MAXIM RECE. REGLEAZà PE MAXIM SE VERIFICà REGLAREA SE REGLEAZà SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE RECE ªI SE VERIFICà VOLETULUI DE TEMPE– TREAPTA DE ÎNCÃLZEªTE . CU UN PT. MAXIM CALD RATURÃ, CABLURILE, LEGÃ- DEZGHEÞARE TERMOMETRU SE VERIFICà TURILE & SE REGLEAZà PE ªI/SAU TEMPERATURA AERULUI LA MAXIM RECE ªI SE IEªIREA DE INTRAREA ÎN SUFLANTà ªI LA VERIFICà PT. MAXIM CALD ÎNCÃLZIRE IEªIRILE ÎN VEHICUL. DIFERENÞA DE TEMPERATURà ESTE : NU E ZGOMOT DE VOLET E ZGOMOT DE VOLET 5°C SAU MAI MAI MARE DE 5°C MICà SE VERIFICà REGLAREA SE REGLEAZà SISTEM BUN SE VERIFICà PIERDERILE DE VOLETULUI DE TEMPE– TREAPTA DE AER CALD DIN RATURÃ, CABLURILE, LEGÃ- DEZGHEÞARE ªI COMPARTIMENTUL MOTORULUI TURILE ªI SE REGLEAZà PE VOLETUL DE IEªIERE SPRE INTRAREA SUFLANTEI. SE MAXIM RECE . SE VERIFICà Sà DESCHIDà MAI REPARà DACà TREBUIE PT. MAXIM CALD MULT Fig. 6 Diagnoza pentru prea multã cãldurã
 • 27. 2–10 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 5 CONTROALE EFORT EXCESIV SE VERIFICà TRASEUL, INTERFERENÞELE ªI NODURILE CABLURILOR. SE VERIFICà INTERFERENÞA CU TABLOUL DE INSTRUMENTE NU EXISTà EXISTà PROBLEME SE ÎNDEPÃRTEAZà SE REPARà CE E CABLUL DE C-Dà ªI SE NECESAR MANEVREAZà MANUAL VOLETUL. SE VERIFICà DACà VOLETUL LUCREAZà CORECT VOLET NEBLOCAT VOLET BLOCAT SE VERIFICà BLOCAREA SE VERIFICà ETANªAREA LA BUTONULUI DE CONTROL VOLET PT. BUNA ETANªARE A INSTALAÞIEI BUTONUL BLOCAT BUTON ETANªARE BUNà ETANªAREA PROVOACà NEBLOCAT BLOCAJ SE ÎNDEPÃRTEAZà SE REINSTALEAZà ªI SE SE REPARà CE E NECESAR CABLUL ªI SE VERIFICà REVERIFICà DISTANÞA BLOCAJUL BUTONULUI LA COMPONENTE SE VERIFICà ALINIEREA AXULUI VOLETULUI DE TEMPERATURÃ, CURBURA AXULUI ªI A VOLETULUI, SE REPARà DACà E NECESAR. BUTONUL BLOCAT BUTON NEBLOCAT SE ÎNLOCUIEªTE SE ÎNLOCUIEªTE BUTONUL CABLUL Fig. 7 Diagnoza controalelor la încãlzire
 • 28. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–11 6 ZGOMOT LA SUFLANTà SE VERIFICà BUNA CONECTARE A CONEXIUNILOR ELECTRICE ªI A PUNERILOR LA MASÃ, ÎN CAZ DE DUBII, SE VA FOLOSI UN VOLTMETRU PT. A VEIFICA DACà TENSIUNEA E CONSTANTà LA MOTORUL SUFLANTEI. SE STà ÎN VEHICUL CU UªILE ªI GEAMURILE ÎNCHISE. CU CONTACTUL PUS ªI MOTORUL NEPORNIT SE PORNEªTE SUFLANTA PE MAXIM, ÎN MODUL DE VENTILARE CU BUTONUL DE TEMPERATURà PE MAXIM RECE. SE COMUTà VITEZELE SUFLANTEI, MODURILE ªI POZIÞIILE VOLETULUI DE TEMPERATURà PT. A VEDEA UNDE APARE ªI UNDE NU APARE ZGOMOT. ÎNCERCAÞI Sà DEFINIÞI TIPUL DE ZGOMOT:RAFALÃ, SCÎRÞÎITURI, ÞÃCÃNITURI, SCRΪNETE, VIBRAÞII, HURUIT SAU ZGOMOT DE RÎCÎIALÃ. DIAGRAMA DE MAI JOS SE VA COMPLETA TOTAL. UN ZGOMOT CONSTANT RAFALà DE AER E TIPIC TUTUROR SISTEMELOR LA VITEZà MARE A SUFLANTEI, UNELE SISTEME ªI MODURI ( DE OBICEI DEZGHEÞAREA ) PUTÎND FI MAI ZGOMOTOASE. SE VERIFICà LA ALT VEHICUL ( ACELAªI MODEL ) DACà ZGOMOTUL E TIPIC DIN PROIECTARE. INDICAÞI TIPUL DE ZGOMOT ªI UNDE APARE: VENTILARE AER EXTERN VENTILARE AER INTERN DEZGHEÞARE MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM RECE CALD RECE CALD RECE CALD DEBIT MIC ( VITEZA 1-A ) ( VITEZA A 2-A ) ( VITEZA A 3-A ) DEBIT MARE ( VITEZA A 4-A ) A –GEMETE, B – ÞÃCÃNELI, C –SCÎRÞÎITURI, D – FÎLFÎIRI, E – VIBRAÞII, F –SCRΪNETE, G – RAFALE, H –ALTELE, SE DESCRIU 1. ZGOMOT CONSTANT CARE 2. ZGOMOT INTERMITENT SAU 3. ZGOMOT CONSTANT LA TURAÞIE SCADE CU REDUCEREA NUMAI LA PORNIRE. POATE MARE A SUFLANTEI LA ANUMITE VITEZEI SUFLANTEI. APARE LA TURAÞIE MICà A COMBINAÞII ALE VOLEÞILOR, DAR ZGOMOTELE TIPICE SÎNT SUFLANTEI ªI PE VREME POATE FI ELIMINAT LA TURAÞIE GEMETE, ÞÃCÃNELI, FÎLFÎIRI RECE. ZGOMOT TIPIC: MICà SAU CU ALTE COMBINAÞII DE SAU SCRΪNETE. SCÎRÞÎITURI SUPÃRÃTOARE. VOLEÞI. ZGOMOTELE TIPICE SÎNT FÎLFÎIELI SAU VIBRAÞII. M L CONTINUAT DIN VÎRFUL PAGINII URMÃTOARE Fig. 8 Diagnoza zgomotului la suflantã(1 din 2)
 • 29. 2–12 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO L M SE VERIFICà VIBRAÞIILE LA MOTOR ªI VENTILATOR PE FIECARE LA DEBIT MARE SE VERIFICà VITEZà PRIN PALPAREA CARCASEI MOTORULUI. POZIÞIILE DE TEMPERATURà DE LA MAXIM CALD LA MAXIM RECE ÎN MODURILE DEZGHEÞARE, NU SÎNT VIBRAÞII EXCESIVE VIBRAÞII EXCESIVE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILARE. SE SCOATE ANSAMBLUL MOTOR VENTILATOR ªI SE VERIFICà PREZENÞA CORPURILOR STRÃINE ÎN ZGOMOT NUMAI ORIFICIUL DE INTRARE AL SUFLANTEI ÎN MODUL DEZGHEÞARE APAR PROBLEME FÃRà PROBLEME ZGOMOT NUMAI ÎN MODUL SE REPARÃ/SE SE EXAMINEAZà PE VENTILATOR ÎNCÃLZIRE ÎNLOCUIEªTE CE E LOCURI DE FRECARE, PALETE DETE- NECESAR. SE RIORATE, PIULIÞE DE FIXARE LIPSÃ. REVERIFICà SE EXAMINEAZà CARCASA ZGOMOT NUMAI SUFLANTEI DE LOCURI DE FRECARE ÎN MODUL VENTILARE APAR PROBLEME FÃRà PROBLEME SE UNGE MOTORUL ZGOMOT ÎN TOATE PROBLEMELE PERSISTà MODURILE DAR NU LA TOATE POZIÞIILE DE TEMPERATURA SE REPARÃ/SE SE ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL MO- ÎNLOCUIEªTE CE E TOR VENTILATOR. SE REVERIFICà NECESAR. SE REVERIFICà PROBLEMELE PERSISTà ZGOMOT ÎN TOATE MODURILE ªI ÎN TOATE DACà ZGOMOTUL E UN TICÃIT POZIÞIILE DE SAU GEAMÃT SE ÎNCEARCà CU TEMPERATURà UN MOTOR NOU. SE REINSTALEAZà MOTORUL ORIGINAL ªI SE CONTINUà CU PCT. 3 ( ZGOMOT CONSTANT...) SE VERIFICà STRANGU- SE VERIFICà STRANGU- SE VERIFICà SE VERIFICà STRAN- LÃRILE ªI MATERIALE LÃRILE ªI MATERIALE ETANªÃRILE GULÃRILE ªI MATERI- STRÃINE LA CONDUCTE. STRÃINE LA CONDUCTE. VOLEÞILOR.SE ALELE STRÃINE DIN SE VERIFICà ETANªÃRI- SE VERIFICà ETANªÃRI- REPARà ªI SE SISTEM ÎNTRE VENTI- LE VOLEÞILOR ÎNCÃLZI- LE VOLEÞILOR VENTILA- SCHIMBà CE E LATOR ªI VOLETUL DE RE / DEZGHEÞARE. SE RE.SE REPARà ªI SE NECESAR. SE TEMPERATURÃ.SE REPARà ªI SE SCHIMBà SCHIMBà CE E NECESAR. REVERIFICà REPARà ªI SE CE E NECESAR. SE SE REVERIFICà SCHIMBà CE E NECE- REVERIFICà SAR. SE REVERIFICÃ. Fig. 8 Diagnoza zgomotului la suflantã (2 din 2)
 • 30. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–13 CONDIÞIONAREA AERULUI Cînd se aflã instalat sistemul de refrigerare HFC-134a (opþional ) Sistemul de condiþionare a aerului utilizeazã ca agent refrigerator HFC-134a(R-134a) ºi ulei refrigerator poliachilenglicol (PAG) care nu sînt compatibile cu agentul refrigerator CFC-12(R-12) ºi cu uleiul mineral. A nu se folosi agent R-12 sau ulei mineral în acest sistem, ºi a nu se încerca utilizarea echipamentului de service R-12; vi se va strica sistemul de condiþionare a aerului sau echipamentul de service. Se va folosi echipamentul de service care este U.L.-testat ºi certificat cã îndeplineºte cerinþele SAE J2210 de scoatere a R-134a din sistemul de condiþionare a aerului. ATENÞIE: Expunerea la vaporii de agent ºi lubrefiant refrigerator poate irita ochii, nasul ºi gîtul. Se interzice inspirarea acestor vapori sau a amestecului lor. Dacã se produce o descãrcare accidentalã a sistemului, se va ventila zona de lucru înaintea începerii lucrului. Sistemul de condiþionare a aerului sau echipamentul de service R-134a nu se va testa la presiune sau la scãpãri cu aer comprimat. ATENÞIE: S-a demonstrat cã la presiuni ridicate anumite amestecuri de aer ºi R-134a sînt combustibile putînd lua foc sau exploda. A nu se utiliza niciodatã aerul comprimat la testul de presiune efectuat asupra echipamentului de service sau asupra sistemului de condiþionare a aerului. 1. DESCRIERE GENERALà 1-1. SISTEMUL V5 A/C 1-2. DIFERENÞELE SISTEMELOR A/C V5 e un compresor cu pistoane ºi cursã variabilã care Comutatorul de ciclare a presiunii îndeplineºte cerinþele condiþionãrii aerului montat pe La sistemul V5 A/C nu se foloseºte comutatorul de motoarele cu ardere internã, în orice condiþii, fãrã ciclare. ciclare a presiunii pt cã compresorul de aer îºi poate Mecanismul de bazã al compresorului e o placã oscilantã varia cursa pt a acoperi cererea de condiþionare în toate cu unghi variabil ce acþioneazã cinci pistoane orientate condiþiile. axial.Centrul de control al cursei compresorului este o supapã de control plasatã în capacul spate al Comutator întrerupere presiune joasã compresorului care sesizeazã presiunea de absorbþie a întrucît compresorul V5 nu are comutator de ciclare a acestuia. presiunii se foloseºte acest comutator pt a proteja Unghiul plãcii oscilante ºi cursa pistoanelor sînt compresorul în cazul unei subîncãrcãri. Comutatorul de controlate de diferenþa de presiune absorbþie-carcasã. întrerupere a presiunii, plasat în capacul spate al Cînd cererea de capacitate A/C e mare presiunea de compresorului lîngã comutatorul de întrerupere a absorbþie e deasupra punctului de control; supapa va presiunii înalte, e folosit ºi la ºuntarea compresorului pe menþine o curgere de la carcasã la absorbþie , neexistînd vreme rece. diferenþã de presiune de la carcasã la absorbþie ºi pistoanele vor avea cursã maximã. DEMONTAREA COMPRESORULUI V5 Cînd cererea de capacitate A/C e scãzutã ºi presiunea de absorbþie atinge punctul de control,supapa va lãsa Compresorul V5 e echipat cu un buºon de golire plasat sã curgã gaz de descãrcare în carcasã ºi va închide în corpul lui. Cînd se demonteazã compresorul V5 ºi se trecerea dintre carcasã ºi camera de absorbþie. goleºte uleiul din el, buºonul trebuie sã fie scos ºi uleiul Unghiul plãcii oscilante e controlat de forþa de balansare scurs din racorduri. De asemenea este necesar a se pe cele cinci pistoane. O uºoarã creºtere a diferenþei goli uleiul din absorbþie ºi a se asigura scurgerea de presiune carcasã-absorbþie va crea o forþã totalã pe completã. (Vedeþi capitolul legat de instrucþiuni complete pistoane determinînd o miºcare a tijei pivotante a plãcii la scoaterea sau înlocuirea compresorului V5). oscilante, reducîndu-i unghiul.
 • 31. 2–14 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 1-3. COMPONENTELE SISTEMULUI - presiune pînã cînd se vor egaliza presiunile. FUNCÞIONARE Aceasta se poate constata datoritã unui sunet estompat al curgerii lichidului (hîrºîit) pentru circa 30 pînã la 60 Compresorul secunde în condiþii normale. Toate compresoarele sînt acþionate cu curea de cãtre arborele cotit al motorului printr-o fulie cuploare. Fulia Evaporatorul compresorului se roteºte fãrã a antrena arborele pînã Evaporatorul este un dispozitiv care rãceºte ºi cînd e alimentatã bobina cuplajului electromagnetic. Cînd dezumidificã aerul înainte de a intra în vehicul. Lichidul se aplicã tensiune pentru a activa bobina cuplajului, refrigerant de înaltã presiune curge prin tubul (orificiul) ansamblul de cuplare placã - butuc este tras înapoi cãtre de expansiune în zona de joasã presiune a fulie. Forþa magneticã atrage placa cuplajului cãtre fulie evaporatorului. Cãldura din aerul ce tranziteazã prin realizînd un tot unitar care antreneazã arborele compre- evaporator este transferatã la suprafaþa sa exterioarã sorului. de rãcire, aerul rãcindu-se. În acest proces de Arborele compresorului odatã acþionat se comprimã transmitere a cãldurii de la aer la suprafaþa vaporii de agent refrigerator de la presiune joasã la evaporatorului, umiditatea din aer se condenseazã pe presiune ºi temperaturã înalte. Odatã cu agentul refrig- suprafaþa exterioarã a evaporatorului de unde este erant e transportat ºi uleiul refrigerant care face ungerea evacuatã ca apã. compresorului. Procedurile complete de reparare a compresorului se gãsesc la capitolul REPARARE Acumulatorul COMPRESOR V5 DE CONDIÞIONARE AER. Conectat la conducta de ieºire din evaporator, ansamblul acumulator etanº acþioneazã ca un rezervor de vapori Supapa de siguranþã ºi ceva lichid refrigerant cît ºi de ulei refrigerant ce vin Compresorul e echipat cu o supapã de siguranþã plasatã de la evaporator. în sistem ca un factor de siguranþã. În anumite condiþii La fundul acumulatorului se aflã desicant care agentul refrigerant poate depãºi, pe partea de acþioneazã ca absorbant al umiditãþii care ar putea intra descãrcare, presiunea de lucru proiectatã. Pentru a în sistem. Lîngã conducta de ieºire din acumulator, aflatã preveni deteriorarea sistemului, supapa e proiectatã sã la baza sa, existã un orificiu de curgere ce asigurã returul se deschidã automat la aproximativ 31,4-36,23 bari în uleiului cãtre compresor. sistemul R-12, 31,71-41,37 bari în sistemul R-134a. O supapã Schrader de joasã presiune este aºezatã în Condiþiile care pot face supapa sã se deschidã vîrful acumulatorului. Un racord Schrader asemãnãtor (comutator întrerupere presiune înaltã defect, ventilator poate fi livrat pentru montarea contactului de ciclare a electric de rãcire inoperant, etc.) trebuie corectate ºi, presiunii (doar la sistemul CCOT). Nu este necesar a dacã e necesar, uleiul ºi agentul refrigerant trebuie se goli sistemul pentru a se înlocui comutatorul. înlocuite. Acumulatorul nu se reparã, se înlocuieºte întregul ansamblu. Condensatorul Ansamblul condensator, plasat în faþa radiatorului Radiatorul de încãlzire motorului, e alcãtuit din serpentine cu aripioare pentru Radiatorul de încãlzire încãlzeºte aerul de climatizare înainte a oferi un transfer rapid de cãldurã. Aerul care trece prin de a intra în vehicul. Lichidul de rãcire a motorului circulã condensator rãceºte vaporii de înaltã presiune de agent prin radiator pentru a încãlzi aerul admis din exterior ce trece refrigerant condensîndu-i în fazã lichidã. prin aripioarele sale. Acest radiator e mereu operaþional ºi poate fi folosit pentru a ridica temperatura aerului în modul Tubul(orificiul) de expansiune A/C sau în modurile încãlzire sau ventilaþie. Tubul de plastic de expansiune, cu apãrãtoarea sa, e plasat în þeava de intrare la evaporator la conexiunea 1-4. COMPONENTE SISTEM - ACÞIONARE cu linia de lichid. Printr-o îngustare a liniei de lichid re- frigerant de înaltã presiune transformã curgerea cãtre Comandã evaporator într-o curgere de lichid de joasã presiune. Funcþionarea sistemului A/C este comandatã prin Tubul de expansiune ºi orificiul sãu sînt protejate de comutatoarele ºi butoanele tabloului de bord. Cuplarea îmbîcsire cu ecrane filtrante atît la intrare cît ºi la ieºire. compresorului ºi a ventilatorului sînt comandate elec- Ansamblul tubului nu se reparã în caz de defectare, se tric de la tabloul de bord.Traseul aerului este deschis în înlocuieºte în întregime. modul „OFF”al suflantei, debitul de aer admis se poate Cînd motorul e oprit cu sistemul A/C lucrînd, agentul regla cu ajutorul celor patru viteze ale suflantei.Aerul rãcit refrigerant va curge din partea de presiune înaltã a ºi dezumidificat este disponibil în modurile faþã,faþã- tubului (orificiului) de expansiune cãtre partea de joasã picioare,picioare ºi dezgheþare.
 • 32. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–15 aer prin serpentinele condensatorului este suficient pt o racire bunã, ventilatorul de rãcire a motorului va fi oprit B în mod automat. Ventilatorul de rãcire e comandat de ECM prin releu pentru viteza mare. Existã schemele electrice ºi de diagnozã complete pt sistemul electric A/C ce conþin ºi informaþii de diagnozã cu privire la debite ºi la comanda vacumaticã. C A Liniile de vacum D Liniile de vacuum sînt strînse într-un conector cuplat la E comutatorul de control al vacuumului de la tabloul de F bord. În caz de scãpãri sau ruperi de furtune nu e necesar sã se înlocuiascã întreg ansamblul de legãturi. înlocuirea se face prin tãierea furtunului ºi inserarea unui conector de plastic.Dacã trebuie înlocuit un furtun în întregime se taie toate furtunele de la conector ºi se ataºeazã G direct la comutatorul de vacuum din tabloul de bord. H Rezervor tampon de vacuum La accelerãri puternice nu se mai livreazã vacuum din galerie, astfel supapa de reþinere din rezervor se închide A. IEªIRE B. AGENT REFRIGERANT menþinîndu-l, putînd fi folosit în condiþiile de vacuum C. INTRARE redus, pentru comenzi. D. ªICANà E. TUBULATURA F. ANSAMBLU SAC DESICANT 1-5.RELEE ªI COMUTATOARE G. ANSAMBLU FILTRU Întrerupãtor presiune înaltã compresor H. PLASAREA ÎN TUB A ORIFICIULUI DE CURGERE A ULEIULUI În partea superioarã a capacului spate compresor se Fig. 1 Acumulatorul – Pãrþi interne aflã întrerupãtorul de înaltã presiune care este un dispozitiv de protecþie la presiuni excesive în capul Temperatura este controlatã prin poziþia butonului de compresorului ºi la pierderi de agent refrigerant prin temperaturã de pe tabloul de bord.Acest buton este supapa de suprapresiune. Normal închis, întrerupãtorul conectat printr-un cablu de voletul de temperaturã care va deschide circuitul pe partea de presiune înaltã la cca controleazã debitul de aer ce trece prin radiatorul de 29,65 bari ± 1,38 bari ºi reînchide circuitul la cca 13,75 încãlzire. La parcurgerea de cãtre butonul de bari ± 3,45 bari. temperaturã a întregii curse, o agrafã legatã de supapa de temperaturã ºi aflatã pe cablu trebuie sã aibã o poziþie Întrerupãtorul de presiune joasã care sã asigure aºezarea voletului de temperaturã în Protecþia compresorului e asiguratã pe unele vehicule ambele poziþii extreme. Poziþia voletului de temperaturã prin întrerupãtorul de joasã presiune ce va deschide în e independentã de comutatorul modurilor. Cablul de condiþii de subîncãrcare. Acesta poate fi plasat pe linia temperaturã e ataºat pe partea dreaptã a modulului de de lichid sau în spatele capului compresorului ºi, totodatã condiþionare a aerului. La unele modele voletul de împiedicã compresorul sã lucreze pe vreme rece. temperaturã e controlat electric, eliminînd astfel nevoia de cablu de temperaturã. Întrerupãtorul servodirecþiei sau de anticipaþie Pe unele maºini ventilatorul electric de rãcire a motorului Ralantiul la unele vehicule e menþinut prin decuplarea nu face parte din sistemul A/C, fiind operaþional oricînd compresorului (comutare pe normal închis) cînd se A/C e în modurile faþã-picioare iar pe alte modele lucrînd impune o încãrcare mare pe servodirecþie. Pe alte ºi în modul dezgheþare. Aceastã ultimã facilitate face vehicule întrerupãtorul (normal deschis) dã un semnal parte din funcþionarea A/C avînd scopul prevenirii la ECM ce permite sistemelor de controlare a motorului temperaturilor excesive la capul compresorului. Astfel sã compenseze încãrcarea mare pe servodirecþie. se permite sistemului A/C sã funcþioneze eficient.Pe unele modele la viteze de peste 56 kmh cînd debitul de
 • 33. 2–16 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO Comutator scurtcircuitare compresor la des- 7) Pentru compresoarele V5, vedeþi diagnosticarea chidere maximã a clapetei de acceleraþie(WOT) sistemului V5 A/C. Comutatorul plasat la clapeta de acceleraþie deschide circuitul cuplajului compresorului în timpul deschiderii maxime a clapetei 2-2. RÃCIRE INSUFICIENTÃ, PROCEDURA de acceleraþie. Acest comutator acþioneazã un releu ce „VERIFICARE RAPIDÔ comandã funcþionarea cuplajului compresorului. Prin procedeul „palpare cu mîna” se poate aproxima Pe vehiculele echipate cu MPI, la accelerarea la maxim încãrcarea sistemului A/C cu agent refrigerant R12 (o TPS trimite un semnal la ECM care comandã cuplajul temperaturã a aerului de peste 21 °C (70 °F)) pe compresorului. majoritatea modelelor. Aceastã verificare se poate face în cîteva minute ºi poate simplifica diagnosticarea Releu de întîrziere A/C (incorporat în ECM) sistemului restrîngînd problema la cantitatea de agent Acest releu controleazã curentul în întreg sistemul de refrigerant din sistem sau eliminînd posibilitatea condiþionare a aerului ºi realizeazã o scurtã întîrziere a subîncãrcãrii din verificarea generalã. funcþionãrii A/C dupã pornirea motorului. 1) Motorul trebuie sã fie cald, viteza de ralanti normalã. 2) Capota ºi uºile deschise. 2. DIAGNOZà 3) Se apasã butoanul A/C ºi se permite intrarea aerului exterior. 2-1. TESTAREA SISTEMULUI A/C 4) Butonul de temperaturã pe maxim rece. Dacã se suspecteazã o funcþionare defectuoasã a 5) Suflanta pe vitezã mare. sistemului A/C, se verificã: 6) Temperatura la mînã a conductei de intrare în evapo- 1) Se verificã suprafeþele exterioare ale radiatorului ºi rator ºi dupã orificiu, la suprafaþa acumulatorului, cu condensatorului pt ca circulaþia aerului sã nu fie compresorul pornit.. LA O BUNà FUNCÞIONARE, împiedicatã de murdãrie ºi alte corpuri strãine,precum TREBUIE Sà GÃSIM ACEEAªI TEMPERATURà LA ºi între radiator ºi condensator. CONDUCTA DE INTRARE ÎN EVAPORATOR 2) Restricþii sau noduri în condensator, furtune, tuburi, (DUPà ORIFICIU) ªI LA SUPRAFAÞA etc. ACUMULATORULUI, CU CÎTEVA GRADE MAI 3) Funcþionarea suflantei ( capitolul 14 ) MICà DECÎT CEA ÎNCONJURÃTOARE. Se verificã 4) Se verificã conductele de aer pt scãpãri, strangulãri. pt alte probleme. (vezi testarea sistemului A/C (pct Debit mic poate indica evaporatorul strangulat. 1-6)) 5) Patinare cuplaj compresor. • Se verificã pierderile. Dacã existã, se descarcã, se 6) Întindere slabã la cureaua compresorului. reparã ce e necesar. Se evacueazã, se reîncarcã. • Dacã nu existã pierderi, vezi Proceduri diagnosticare sistem A/C. 2 3 1 4 6 C 5 B A. LINIE DE LICHID B. SAC DESICANT C. ORIFICIU CURGERE ULEI LICHID DE ÎNALTà PRESIUNE 1. COMPRESOR VAPORI DE ÎNALTà PRESIUNE 2. CONDENSATOR LICHID DE JOASà PRESIUNE ○ ○ ○ 3. EVAPORATOR 4. ACUMULATOR VAPOR DE JOASà PRESIUNE 5. TUB-ORIFICIU EXPANSIUNE 6. SUPAPà DE SUPRAPRESIUNE Fig. 2 Schemã de principiu sistem A/C
 • 34. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–17 VOLET* EVAPORATOR MOTOR ÎNCÃLZIRE / VOLET* DEZGHEÞARE TEMPERATURà SUFLANTà VOLET* *POZIÞIA MODULUI MOD FAÞà INDICATà PRIN ( ) RADIATOR ÎNCÃLZIRE AER EXTERIOR PLIN RE CE ) ÃLZ AE R (ÎNC LD (DEZ ) GH) /C LD CA (A CA (ÎN AER Cà I- LZ (B L) RECE ) VE DEZABURIRE (DE LE GEAM ZG AER RECIRCULAT IEªIRI H) LATERAL (INTERIOR) ÎNCÃLZIRE VOLET* VOLET* ADMISIE AER MOD PICIOARE IEªIRI CONDUCTE DEZGHEÞARE A /C Fig. 3 Schemã curgere aer UMIDITATE RELATIVà TEMPERATURà AER TURAÞIE MOTOR TEMPERATURà CONDUCTà (%) AMBIENT PARTEA DE JOASà (RPM) CENTRALà DE AER PARTEA DE ÎNALTà °F °C PSIG BARI °F °C PSIG BARI 20 70 21 29 1,999 2000 40 4 150 10,342 80 27 29 1,999 44 7 190 13,100 90 32 30 2,068 48 9 245 16,892 100 38 31 2,137 57 14 305 21,029 30 70 21 29 1,999 2000 42 6 150 10,342 80 27 30 2,068 47 8 205 14,134 90 32 31 2,137 51 11 265 18,271 100 38 32 2,206 61 16 325 22,407 40 70 21 29 1,999 2000 45 7 165 11,376 80 27 30 2,068 49 9 215 14,823 90 32 32 2,206 55 13 280 19,305 100 38 39 2,688 65 18 345 23,787 50 70 21 30 2,068 2000 47 8 180 12,410 80 27 32 2,206 53 12 235 16,203 90 32 34 2,344 59 15 295 20,339 100 38 40 2,757 69 21 350 24,131 60 70 21 30 2,068 2000 48 9 180 12,410 80 27 33 2,275 56 13 240 16,547 90 32 36 2,482 63 17 300 20,684 100 38 43 2,964 73 23 360 24,821 70 70 21 30 2,068 2000 50 10 185 12,755 80 27 34 2,344 58 14 245 16,892 90 32 38 2,620 65 18 305 21,029 100 38 44 3,033 75 24 365 25,165 80 70 21 30 2,068 2000 50 10 190 13,100 80 27 34 2,344 59 15 250 17,236 90 32 39 2,688 67 19 310 21,373 90 70 21 30 2,068 2000 50 10 200 13,789 80 27 36 2,482 62 17 265 18,271 90 32 42 2,895 71 22 330 22,752 Fig. 4 Test de performanþã A/C
 • 35. 2–18 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO R-12 DIAGRAMà TEMPERATURà PRESIUNE R-134a DIAGRAMà TEMPERATURà PRESIUNE TEMP C. PRES PSIG BARI TEMP C. PRES PSIG BARI TEMP C. PRES PSIG BARI TEMP C. PRES PSIG BARI -8,8 18.26 1,25 37,7 117.16 8,08 -8,8 15.33 1,06 37,7 124.27 8,57 -7,7 19.68 1,35 38,8 120.36 8,30 -7,7 16.66 1,15 38,8 128.58 8,87 -6,6 21.04 1,45 40 124.63 8,59 -6,6 18.03 1,24 40 132.98 9,17 -5,5 22.44 1,54 41,1 129.48 8,93 -5,5 19.45 1,34 41,1 137.48 9,48 -4,4 23.38 1,61 42,2 136.41 9,41 -4,4 20.92 1,44 42,2 142.08 9,80 EVAPORATOR EVAPORATOR -3,3 25.36 1,75 43,3 140.49 9,69 -3,3 22.43 1,55 43,3 146.79 10,12 DOMENIU DOMENIU -2,2 26.38 1,82 44,4 144.66 9,97 -2,2 24.00 1,65 44,4 151.59 10,45 -1,1 28.45 1,96 45,5 147.11 10,14 -1,1 25.62 1,77 45,5 156.51 10,79 0 30.06 2,07 46,6 148.91 10,27 0 27.29 1,88 46,6 161.53 11,14 1,1 31.72 2,19 47,7 153.24 10,57 1,1 29.01 2,00 47,7 166.66 11,49 CONDENSATOR CONDENSATOR 2,2 33.42 2,30 48,8 157.65 10,87 2,2 30.79 2,12 48,8 171.89 11,85 DOMENIU DOMENIU 3,3 36.07 2,49 50 162.15 11,18 3,3 32.63 2,25 50 177.24 12,22 4,4 36.97 2,55 51,1 166.73 11,50 4,4 34.53 2,38 51,1 182.70 12,60 7,2 41.68 2,87 52,2 171.40 11,82 7,2 39.52 2,72 52,2 188.27 12,98 10 46.70 3,22 53,3 176.16 12,15 10 44.90 3,10 53,3 193.96 13,37 12,7 52.06 3,59 54,4 181.01 12,48 12,7 50.69 3,49 54,4 199.76 13,77 15,5 57.74 3,98 57,2 193.52 13,34 15,5 56.90 3,92 57,2 214.78 14,81 18,3 63.78 4,40 60 206.62 14,25 18,3 63.55 4,38 60 230.54 15,90 21,1 70.19 4,84 62,7 220.30 15,19 21,1 70.67 4,87 62,7 247.08 17,04 23,8 76.99 5,31 65,5 234.61 16,18 23,8 78.27 5,40 65,5 264.40 18,23 26,6 84.17 5,80 68,3 249.54 17,21 26,6 88.38 6,09 68,3 282.53 19,48 29,4 91.77 6,33 71,1 265.12 18,28 29,4 95.01 6,55 71,1 301.49 20,79 32,2 99.79 6,88 73,8 281.37 19,40 32,2 104.19 7,18 73,8 321.29 22,15 35 108.25 7,46 76,6 298.30 20,57 35 113.94 7,86 76,6 341.96 23,58 Valori rotunjite la douã zecimale Valori rotunjite la douã zecimale Numerele reprezintã punctele de fierbere pentru R-12 Numerele reprezintã punctele de fierbere pentru R-134a EVAPORATOR presiunile reprezintã temperaturile gazului din interiorul serpentinei EVAPORATOR presiunile reprezintã temperaturile gazului din interiorul serpentinei ºi nu de la suprafaþa ei. Se adaugã temperaturile serpentinei ºi a ºi nu de la suprafaþa ei. Se adaugã temperaturile serpentinei ºi a aerului. (1,7÷5,6 °C.) aerului. (1,7÷5,6 °C.) CONDENSATOR temperaturile nu sînt ambientale, se adunã la cea ambientalã CONDENSATOR temperaturile nu sînt ambietale, se adunã la cea ambientalã (19,6÷22,4°C) pt un transfer bun de cãldurã, se consultã diagr. (19,6÷22,4°C)) pt un transfer bun de cãldurã, se consultã diagr. Exemplu: 32,2°C temp ambient Exemplu: 32,2°C temp ambient +22,4 +22,4 54,6 °C temp condensator=quot;180 psigquot;(12,41bari) 54,6°C temp condensator=quot;180 psigquot;(12,41bari) *(Bazat pe debitul la 48,2 km/h) *(Bazat pe debitul la 48,2 km/h) Condiþiile vor diferi pt diverse configuraþii ale sistemului Consultaþi specificaþiile constructorului. Fig. 5 Relaþia presiune - temperaturã pentru R-12, R-134a 2-3. DIAGNOZà SISTEM ELECTRIC / VACUUM În zonele greu accesibile precum evaporatorul sau condensatorul se foloseºte un detector electronic sau Pentru diagnosticarea problemelor electrice la sistemul echivalent de pierderi pentru localizarea ºi determinarea de condiþionare a aerului se va consulta capitolul 14. lor. 2-4. TESTAREA PIERDERILOR DIN 2-5. TESTER ELECTRONIC DE PIERDERI SISTEMUL REFRIGERANT Testerele pot determina precis scãpãrile în zone dificil Se recomandã verificarea pierderilor ori de cîte ori se de testat cu detectori lichizi datoritã slabei vizibilitãþi sau bãnuieºte vreo scãpare de agent refrigerant din sistem inaccesibilitãþii lor. sau în urma intervenþiilor în care sau deranjat liniile sau Detectorul electronic este portabil ºi lucreazã cu baterii conexiunile. Ambele modele dau semnale vizuale ºi/sau auditive pt a indica detectarea scãpãrilor. Detectori lichizi de pierderi Acurateþea rezultatelor obþinute cu detectoarele Existã locuri în sistemul A/C (racorduri, supape, etc) electronice de scãpãri depinde de urmarea corectã a unde folosind soluþii detectoare de pierderi de lichid se instrucþiunilor producãtorului cu privire la calibrare, localizeazã scãpãrile de agent refrigerant. manevrare ºi întreþinere. La modelul portabil starea Aplicînd soluþia de test în zona vizatã cu peria din bateriilor influenþeazã acurateþea, existînd un bec care capacul sticlei în cîteva secunde se vor forma bule dacã indicã descãrcarea bateriilor. existã scãpãri.
 • 36. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–19 3. PROCEDURI SERVICE 3-1. ÎNLOCUIRE GARNITURI TORICE Înainte de orice intervenþie care necesitã demontarea De cîte ori se desfac legãturi sau racorduri se vor instala componentelor sau liniilor sistemului, persoana care va garnituri torice noi, aprobate de DAEWOO pt service- lucra trebuie sã fie familiarizatã cu informaþiile depre ul sistemului A/C, excepþie fãcînd înlocuirea de compo- MÎNUIREA AGENTULUI REFRIGERANT, A LINIILOR nente noi.Chiar dacã pot pãrea la fel garniturile torice, ªI A RACORDURILOR ªI MENÞINEREA STABILITÃÞII se recomandã folosirea celor speciale pentru sistemul CHIMICE ÎN SISTEM. A se urma cu atenþie instrucþiunile A/C, altfel putînd apare pierderi excesive de agent re- de mai jos, pentru unitatea la care se intervine, ºi anume frigerant. PREGÃTIRE STAÞIE DE RECUPERARE ªI RECICLARE AGENT REFRIGERANT DIN SISTEMUL La înlocuirea garniturilor torice de la componete ale A/ DE CONDIÞIONARE A AERULUI (ACR) ªI RECUPE- C sau de la legãturi etanºate, trebuie identificat cu grijã RAREA AGENTULUI REFRIGERANT, ºi EVACUAREA racordul pentru a se instala garnitura toricã indicatã. La ªI GOLIREA SISTEMULUI A/C. unele legãturi etanºe sau componente e adoptatã soluþia de racordare cu garniturã toric㠄captivã”, fiind prevãzute Capacele de etanºare se vor îndepãrta de pe cu ºanþ de reþinere, celelalte racorduri avînd garniturã subansamble exact înainte de a fi montate pe toricã standard.Modul de asamblare ºi procedurile de ansamblele finale. Pentru conectarea tuburilor ºi strîngere sînt aceleaºi pentru ambele cazuri, numai furtunurilor se va folosi puþin ulei refrigerant curat de garniturile torice sînt diferite. vîscozitate 525 în cazul sistemului R-12 sau ulei PAG ÎNTOTDEAUNA GLISAÞI GARNITURA TORICà ÎN în cazul sistemului R-134a. La asamblãri se vor folosi TUBUL FLANªEI PENTRU A ASIGURA O întotdeauna garnituri torice noi, unse, în cazul sistemului AªEZARE CORECTà ªI O BUNà ETANªARE. R-12, cu ulei curat de vîscozitate 525, iar în cazul sistemului R-134a cu ulei PAG. Uleiul va uºura De asemenea, înainte de montare se verificã garniturile asamblarea ºi va preveni pierderile la legãturi. La torice ºi racordurile sã nu fie deformate sau crestate. strîngerea legãturilor se va folosi o a doua cheie pt Pãrþile deformate sau crestate trebuie înlocuite. imobilizarea pãrþii fixe a racordului. Greºelile la procedurile de service sau defectele pieselor înlocuite produc pierderi de agent refrigerant. Se strîng racordurile la cuplurile indicate în diagrama din Fig. 11. Un cuplu de strîngere excesiv sau insuficient va conduce la legãturi deformate sau slabe. În ambele cazuri pot apare pierderi de agent refrigerator.
 • 37. 2–20 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO DIAGNOZà SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTà „DIAGRAMA A” SE VERIFICà 1. SIGURANÞà A/C ARSÃ.(F11ºIF12) 2. CONECTOR CABLU ELECTRIC SLÃBIT SAU DESFÃCUT.. 3. SE VERIFICà FUNCÞIONAREA VENTILATORULUI SUFLANTEI. 4. SE VERIFICà FUNCÞIONAREA VENTILATORULUI DE RÃCIRE MOTOR: A. SE DECONECTEAZà SONDA TEMPERATURà LICHID RÃCIRE MOTOR, DE C-Dà VENTILATOR. B.CU CONTACTUL PUS, MOTORUL OPRIT, SE APASà BUTONUL A/C. C. VENTILATORUL DE RÃCIRE A MOTORULUI TREBUIE Sà FUNCÞIONEZE. D. SE RECONECTEAZà SONDA TEMPERATURà LICHID RÃCIRE MOTOR. PROBLEMà LA CUREA SE VERIFICà SLÃBIREA, LIPSA SAU CUREA BUNà DETERIORAREA CURELEI COMPRESOR GRIPAT SE VERIFICà GRIPARE COMPRESOR NEGRIPAT SE ÎNLOCUIEªTE COM- SE ÎNLOCUIEªTE SAU SE PRESORUL ªI ORIFICIUL; SE ÎNTINDE CUREAUA EVACUEAZà ªI ÎNCARCÃ. PT URMÃTOARELE DIAGNOSTICÃRI TEMPERATURA AMBIANTà TREBUIE Sà FIE PESTE 10 °C . OK CUPLAJUL NU SE VERIFICà FUNCÞIONAREA CUPLAJULUI COMPRESORULUI: LUCREAZà 1. CU MOTORUL FUNCÞIONÎND (APROX. 1000rpm). 2. SEAPASà BUTONUL A/C . 3. SE OBSERVà FUNCÞIONAREA CUPLAJULUI TIMP DE 5 MIN. CU MOTORUL OPRIT SE CUPLAJUL CICLEAZà ªI SE OPREªTE CUPLAJUL INSTALEAZà LUCREAZà DAR NU MANOMETRUL DE CICLEAZà ASPIRAÞIE LA ACUMULATOR ªI SE A SE VEDEA DIAGRAMA C A SE VEDEA DIAGRAMA B CITEªTE PRESIUNEA APARATUL INDICà PESTE 3,5bari A SE VEDEA DIAGRAMA E APARATUL INDICà APARATUL INDICà 0,7-3,5 bari 0-0,7bari SE ADAUGà 0,45 KG DE SE VERIFICà SCÃPÃRILE SE REPARà SCÃPÃRILE; SE OK AGENT REFRIGERANT; SE EVACUEAZÃ, SE ÎNCARCà VERIFICà SCÃPÃRILE Fig. 6 Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (1 din 4)
 • 38. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–21 DIAGNOZà SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTà „DIAGRAMA B” SE INSTALEAZà MANOMETRELE DE ÎNALTà ªI DE JOASà PRESIUNE DIFERENÞA ÎNTRE INDICAÞIILE APARATELOR ESTE PÎNà LA 0,7bari. APARATELE INDICà O DIFERENÞà MAI MARE DE 0,7bari SE GOLEªTE SISTEMUL, SE DEMONTEAZà SUPAPA DE CONTROL A (10psi) COMPRESORULUI ªI SE VERIFICà GARNITURILE TORICE. SE ÎNLOCUIESC DACà E NECESAR ªI SE REMONTEAZà SUPAPA. DACà GARNITURILE SÎNT BUNE SE ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL SUPAPEI. EVACUAÞI ªI ÎNCÃRCAÞI SE VERIFICà RELAJUL VOLETULUI DE TEMPERATURà PT A VEDEA DACà ETANªEAZà PE POZIÞIA MAXIM RECE. BINE DACà PROBLEMELE SE REGLEAZà CABLUL VOLET BINE PERSISTà SE ÎNLOCUIEªTE FLEXIBIL PENTRU A ETANªA ANSAMBLUL COMPRESOR VOLETUL LA MAXIM RECE BINE BINE SE PALPEAZà LINIA DE LICHID ÎN FAÞA TUBULUI DE EXPANSIUNE. IMPORTANT! ÎN LINIA DE LICHID E PLASAT UN TUB CU ORIFICIU. A SE VEDEA IMAGINEA PENTRU A-L LOCALIZA. CALD RECE SE VERIFICà PIERDERI ÎN SISTEM FÃRà PIERDERI. RESTRICÞII ÎN PARTEA DE ÎNALTà A SISTEMULUI. SE VERIFICà EXISTà PIERDERI,SE VIZUAL URME DE ÎNGHEÞARE PT A VEDEA OBTURÃRILE. SE DESCARCà SISTEMUL. SE DESCARCà REPARà CE E NECESAR. SISTEMUL. SE REPARà PIERDERILE SE EVACUEAZà ªI SE ÎNCARCà SE DEMONTEAZà TUBUL DE EXPANSIUNE BINE FÃRà ORIFICIU. APROAPE OBTURAT ECRAN ORIFICIU CURAT SAU UªOR OBTURAT. (O MICà SE INSTALEAZà SE ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL CANTITATE DE AªCHII METALICE UN ORIFICIU NOU. COMPRESOR. SE INSTALEAZà UN ESTE NORMALÃ) SE EVACUEAZÃ, ORIFICIU NOU. SE EVACUEAZÃ, SE SE ÎNCARCà ÎNCARCà SE CURÃÞà ªI SE REINSTALEAZà ORIFICIUL. SE EVACUEAZÃ, SE BINE BINE ÎNCARCÃ. DACà VOLETUL NU ETANªEAZà SE VA VEDEA DIAGRAMA D BINE Fig. 6 Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (2 din 4)
 • 39. 2–22 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO DIAGNOZà SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTà „DIAGRAMA C” SE DECONECTEAZà VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR, SE APASà BUTONUL A/C ªI SUFLANTA PE MAXIM. CU CAPOTA RIDICATà ªI MOTORUL MERGÎND (APROX. 1000 RPM) SE PERMITE COMPRESORULUI Sà NU CICLEZE ÎNTRERUPÎND PRESIUNEA ÎNALTÃ. DACà LA REANCLANªAREA COMPRESORULUI SE OBSERVà UN CIOCÃNIT SAU SUPAPA DE DESCÃRCARE E ACTIVATà ÎN TIMPUL ACESTEI PROCEDURI, ÎNCÃRCAREA SISTEMULUI CU ULEI E PREA MARE. IMPORTANT! CU VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR DECONECTAT ÎN ACEST TIMP, A NU SE SUPRAÎNCÃLZI SISTEMUL. DACà SE APRINDE UN BEC ROªU ÎNTRE TIMP, RECONECTAÞI VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR, OPRIÞI A/C , LÃSAÞI MOTORUL LA RALANTI CCA. 10 MIN. PENTRU A SE RÃCI. A SE CONSULTA „PREA MULT ULEI ÎN SISTEM” DE MAI JOS. PREA MULT ULEI ÎNCÃRCAT ÎN SISTEM REANCLANªARE FÃRà ZGOMOT EXCESIV ªI SUPAPA DE DESCÃRCARE NU LUCREAZà SE RECONECTEAZà VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR, SE SE RECONECTEAZà VENTILATORUL DE APASà BUTONUL A/C ªI SUFLANTA PE MAXIM; MOTORUL SE LASà RÃCIRE A MOTORULUI; SE CONSULTà LA RALANTI 5 MIN. SE OPREªTE SE DESCARCà SISTEMUL , SE DIAGRAMA B SCOT COMPRESORUL ªI ACUMULATORUL ªI SE GOLEªTE ULEIUL. SE REINSTALEAZà ACUMULATORUL ªI SE ADAUGà 90 ML ÎN SE EVACUEAZÃ, SE ÎNCARCà BLOCUL COMPRESORULUI. SE REINSTALEAZà COMPRESORUL. OK DIAGNOZà SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTà „DIAGRAMA D” SE INSTALEAZà MANOMETRUL DE JOASà PRESIUNE LA ACUMULATOR, SE APASà BUTONUL A/C ªI SUFLANTA PE VITEZà MICÃ. CU GEAMURILE ªI UªILE ÎNCHISE, MOTORUL MERGÎND LA CCA. 1500 RPM TIMP DE 10 MIN. SE CITEªTE PRESIUNEA LA ACUMULATOR. MAI MARE DE 2,4 bari 2-2,40 bari MAI MICà DE 2 bari SE DESCARCà SISTEMUL. SE DESCARCà SISTEMUL. SE ÎNLOCUIEªTE SUPAPA DE CONTROL OK SE ÎNLOCUIEªTE SUPAPA DE CONTROL A A COMPRESORULUI. SE EVACUEAZÃ, SE COMPRESORULUI. SE EVACUEAZÃ, SE ÎNCARCà ÎNCARCÃ. ( ACEASTà SITUAÞIE POATE APARE LA UN DEBIT REDUS DE AER ªI LA ÎNGHEÞAREA EVAPORATORULUI. OK DACà PROBLEMA PERSISTÃ, SE OK ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL COMPRE- SOR. Fig. 6 Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (3 din 4)
 • 40. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–23 DIAGNOZà SISTEM CONDIÞIONARE AER V5 RÃCIRE INSUFICIENTà „DIAGRAMA E” CU CONTACTUL PUS ªI MOTORUL OPRIT SE VERIFICà EXISTENÞA A 12V LA RELEUL DE COMANDà A COMPRESORULUI A/C. A SE VEDEA SCHEMA PT LOCALIZAREA RELEULUI. 12 VOLÞI CIRCUIT DESCHIS SE VERIFICà FUNCÞIONAREA SE VERIFICà CONECTORII ELECTRICI AI CELOR SOLENOIDULUI CUPLAJULUI DOUà CONTACTE DIN CAPACUL SPATE AL COMPRESORULUI,CONECTÎNDU-I COMPRESORULUI PT O BUNà MONTARE ªI O TERMINALELE DIRECT LA BATERIE . FUNCÞIONARE CORECTÃ. CUPLAJUL NU LUCREAZÃ. CUPLAJUL CONECTORI BUNI PROBLEME LA SOLENOIDUL INOPERANT LUCREAZà CONECTORI SE SCHIMBà ANSAMBLUL SE VERIFICà EXISTENÞA TENSIUNII SE REPARà ªI SE SOLENOID CUPLARE, SE DE12V PE FIRUL DE ALIMENTARE A ÎNLOCUIEªTE CE EVACUEAZà ªI SE ÎNCARCà ÎNTRERUPÃTORULUI DE JOASà E NECESAR PRESIUNE AL A/C. BINE BINE CIRCUIT DESCHIS 12 VOLÞI SE VERIFICà SISTEMUL ELECTRIC SE SE VERIFICà CONTINUITATEA ELECTRICà A REPARà CE E NECESAR. A SE VEDEA TRASEELOR AMBELOR ÎNTRERUPÃTOARE DE CAPITOLUL 14 DIN MANUALUL SERVICE. JOASà ªI ÎNALTà PRESIUNE FOLOSIND UN OHMMETRU. AMÎNDOUà ÎNTRERUPÃTOARELE TREBUIE Sà FIE ÎNCHISE. DACà UNUL DIN ELE E DESCHIS SE DESCARCà SISTEMUL ªI SE SCHIMBà ÎNTRERUPÃTORUL DEFECT. BINE AMÎNDOUà ÎNTRERUPÃTOARELE ARATà BINE CONTINUITATE,SE REVERIFICà CONECTORII Fig. 6 Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (4 din 4)
 • 41. 2–24 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 3-3. MÎNUIRE CONDUCTE ªI RACORDURI PENTRU AGENT REFRIGERANT. A Se strîng toate racordurile la cuplurile indicate în tabel. Strîngerile excesive sau insuficiente pot produce B distrugeri ale garniturilor, deformãri ale suprafeþelor de aºezare, putînd apare pierderi de refrigerant.. Tuburile de metal trebuie sã nu fie deformate, gîtuite pt a nu micºora debitul în sistem prin restricþii de linie. D • Furtunele flexibile ale instalaþiei nu trebuie îndoite niciodatã sub o razã mai micã decît de patru ori C diametrul lor. • Furtunele flexibile ale instalaþiei trebuie poziþionate întotdeauna la o distanþã mai mare de 63mm de tubulatura de evacuare. • Furtunele flexibile se verificã cu regularitate pt pierderi ºi îmbãtrîniri, înlocuindu-se cu unele noi dacã se constatã deteriorãri. A. SONDà • La deconectarea oricãrui racord din sistem, acesta B. COMUTATOR ÎNALTÃ-JOASà trebuie mai întîi golit complet înainte de orice C. INDICATOR BATERII DESCÃRCATE intervenþie. Citiþi cu multã atenþie indicaþiile D. CONTROL BALANS aparatelor. Deschiderea instalaþiei se face foarte Fig. 10 Detector electronic de scãpãri încet, þinînd faþa ºi mîinile departe, astfel încît sã nu existe probleme dacã în instalaþie a mai rãmas lichid 3-2. MÎNUIRE AGENT REFRIGERANT refrigerant. Dacã este presiune la desfacerea racordurilor, efectuaþi aerisirea conform Sistemul de condiþionare aer conþine agent refrigerant, PROCEDURILOR DE DESCÃRCARE, care e un amestec chimic ce necesitã o mînuire specialã COMPLETARE ULEI, EVACUARE ªI ÎNCÃRCARE pt a nu surveni accidentãri. PENTRU SISTEMELE A/C. Se vor purta mereu ochelari de protecþie ºi se vor înveli • În eventualitatea unei fisuri la þevi, aceasta trebuie cu cîrpe curate racordurile, supapele ºi legãturile la orice imediat astupatã cu un capac sau cu bandã adezivã, lucrãri ce implicã deschiderea sistemului de refrigerare. pentru a împiedica intrarea umezelii ºi prafului care Se va lucra în locuri bine ventilate ºi nu se vor inspira vaporii de agent refrigerant. A nu se suda ºi pot cauza defecþiuni interne compresorului sau curãþa cu abur în apropierea instalaþiilor de aer înfundarea conductelor, inclusiv înfundarea orificiului condiþionat din tubul de expansiune Dacã agentul refrigerant vine în contact cu vreo parte a • Este obligatorie folosirea a douã chei pentru corpului, zona expusã se va spãla cu apã din plin. montarea racordurilor. Racordul opus trebuie Toate rezervoarele de agent refrigerant sînt livrate cu întotdeauna þinut pe loc cu o cheie pentru a preveni capac metalic filetat, în scopul protejãrii supapei ºi fiºei deformãrile þevilor de conexiune sau ale de siguranþã. Este bine a schimba capacul dupã fiecare componentelor. Cînd se conecteazã furtunuri flexibile folosire a rezervorului. este important ca la cuplarea racordurilor sã se þinã Dacã este necesar a se transporta vreun container cu pe loc în acelaºi timp ambele furtunuri cu douã chei agent refrigerant în vehicul este bine sã nu se facã în potrivite, pentru a preveni rotirea racordului compartimentul pasagerilor. deteriorînd astfel suprafeþele de aºezare ale garniturilor de etanºare, precum ºi pe acestea. CUPLU (NM) R-12 R-134a POZIÞII ÞEVI FILET S-HEX ÞEVI FILET S-HEX R-12 R-134a IEªIRE EVAPORATOR, RACORD 3/4quot; 1 1/16quot; 32.0 3/4quot; M27 X 2 31.75 38-44 38-57 ADMISIE, INTRARE ªI IEªIRE ACUMU- LATOR S-HEX 1/2quot; 3/4quot; 22.0 1/2quot; M20 X 1.5 24.0 20-27 20-35 INTRARE EVAPORATOR RACOR- DURI CONDUCTE (ORIFICIU) INTRA- RE CONDENSATOR 3/8quot; 5/8quot; 19.0 3/8quot; M18 X 1.5 22.0 15-18 15-24 IEªIRE CONDENSATOR — 3/8quot; 16.0 — M10 X 1.25 14.0 6.5-9.5 <— CONTACT DE JOASà PRESIUNE PE PARTEA DE ÎNALTÃ
 • 42. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–25 5. Întotdeauna cînd se deschide sistemul A/C trebuie bine evacuat înainte de reîncãrcare în concordanþã B cu: PROCEDURI DE DESCÃRCARE, ADÃUGARE ULEI,EVACUARE ªI ÎNCÃRCARE PENTRU SISTEMELE A/C. Toate piesele de service sînt deshidratate ºi etanºate pt transport ºi trebuie sã rãmînã etanºe pînã la folosire. Toate piesele trebuie sã fie la temperatura camerei A. GARNITURà înainte de deschidere pt a împiedica condensarea B. ªANÞ umezelii din aer. Dacã pt un motiv oarecare piesele au Fig. 12 GARNITURà TORICà CAPTIVà fost desigilate ºi nu au fost folosite, trebuie reetanºate cît mai repede posibil.. • Garniturile torice ºi suprafeþele lor de aºezare trebuie sã fie în perfectã stare. O bavurã sau o impuritate 3-5. PROCEDURI DE DESCÃRCARE, pot cauza scurgeri de lichid refrigerant. Cînd se ADÃUGARE ULEI, EVACUARE ªI schimbã o garniturã toricã, se unge cu ulei 525 pt. ÎNCÃRCARE A SISTEMELOR A/C sistemul R-12 sau cu ulei PAG pt. sistemul R-134a. Sistemul refrigerant trebuie descãrcat, evacuat ºi încãrcat, folosind numai instalaþia de service A/C, sau 3-4. MENÞINEREA STABILITÃÞII CHIMICE sistemul special de manometre ºi cutii de 420 ml de ÎN SISTEMUL REFRIGERANT lichid refrigerant. Buna funcþionare ºi durata de viaþã a sistemului A/C Încãrcarea liniilor de la instalaþia de încãrcare sau de la depinde de stabilitatea chimicã a componentelor setul special de manometre cere folosirea unor sistemului. Cînd materiale strãine ca praf, aer, umezealã adaptoare de conectare la racordurile sistemului. Sînt pãtrund în sistem, stabilitatea agentului refrigerant ºi a disponibile douã tipuri de adaptoare pentru manometre: uleiului de ungere a compresorului este afectatã.În unul drept ºi unul îndoit la 90 de grade. sistemul R-12 se foloseºte ulei 525, iar în sistemul Se folosesc întotdeauna ochelari de protecþie ºi R134a se foloseºte ulei PAG. înfãºuraþi o cîrpã curatã în jurul racordurilor cînd efectuaþi De asemenea este afectatã relaþia presiune- o reparaþie care impune deschiderea sistemului. temperaturã reducînd eficienþa sistemului,putînd apãrea Întotdeauna se lucreazã într-un loc ventilat ºi se evitã coroziuni interne ºi uzuri anormale la pãrþile în miºcare. inhalarea vaporilor refrigeranþi, contactul acestora cu Urmãtoarele proceduri trebuie respectate pentru ochii ºi pielea producînd rãniri. asigurarea stabilitaþii chimice a sistemului: 1) Înaintea de demontarea ºi schimbarea 1) Înainte deconectãrii racordurilor sistemului se ºterge componentelor instalaþiei A/C sistemul trebuie sã fie orice urmã de ulei ºi de murdãrie de pe racord ºi din complet descãrcat de refrigerant. vecinãtate. Ambele pãrþi ale racordului trebuie izolate 2) Întotdeauna se foloseºte supapa de service ºi setul imediat dupã demontare cu capace,cu bandã de manometre pentru evacuare ºi încãrcare. adezivã sau cu dopuri pt a împiedica pãtrunderea 3) Întotdeauna se descarcã sistemul pe racordul de murdãriei, umezelii sau a corpurilor strãine. service al pãrþii de joasã ºi se efectueazã întregul 2) Sculele se pãstreazã curate ºi uscate. Aceasta in- procedeu de evacuare ºi încãrcare pe acelaºi racord. clude setul de manometre ºi de piese de schimb. 4) Nu se conecteazã linia de înaltã presiune sau altã 3) Cînd se completeazã ulei 525 în cazul sistemului linie la racordul de service al pãrþii de înaltã presiune R12 sau ulei PAG în cazul sistemului R-134a (a se în timpul procedurii de descãrcare ºi încãrcare. vedea COMPLETARE ULEI în PROCEDURI DE DESCÃRCARE, ADÃUGARE ULEI, EVACUARE ªI ATENÞIE: Nu se demonteazã o linie de manometru ÎNCÃRCARE A SISTEMULUI A/C.) utilajul de trans- din adaptor cînd linia e conectatã la sistemul A/C. fer ºi recipientul trebuie sã fie curat ºi uscat pt a evita Întotdeauna se demonteazã adaptorul liniei de la contaminarea uleiului refrigerant cu corpuri ºi lichide racordul de service pt. a deconecta o linie. Nu strãine. 4) Cînd se deschide sistemul A/C trebuie sã aveþi la demontaþi furtunul de încãrcare al setului de îndemînã tot ce e nevoie pentru ca timpul de lucru manometre cînd este conectat la racordul de service sã fie cît mai mic. al pãrþii de joasã. Aceasta poate duce la descãrcarea A nu se lãsa sistemul A/C deschis mai mult decît completã a sistemului datoritã deschiderii supapei strict necesar. Schrader în racordul de service al pãrþii de joasã.
 • 43. 2–26 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO pãrþile demontate înainte de evacuarea ºi încãrcarea 1 sistemului cu refrigerant(vezi capitolul Distribuþia uleiului refrigerant pt. cantitãþile specifice normal 2 conþinute în pãrþile demontate). 3-6. ADÃUGAREA ULEIULUI ÎN SISTEMUL DE AER CONDIÞIONAT ADÃUGAREA ULEIULUI ÎN SISTEMUL A/C trebuie sã aibã loc DUPà recuperarea refrigerantului ºi 5 3 ÎNAINTEA procedurii de evacuare prin demontarea furtunului de admisie al acumulatorului de la racordul 4 conductei de ieºire. Se adaugã cantitatea corectã de ulei refrigerant nou în furtun sau în conductã ºi se reconecteazã corect. (A se vedea Distribuþia uleiului refrigerant pentru cantitãþile specifice). 1. ADAPTOR 2. FURTUN MANOMETRU Distribuþia uleiului refrigerant 3. ULEI 4. STICLà DE ULEI FÃRà CAPAC PT. A LÃSA GAZUL Sà SCAPE • SISTEMUL COMPRESORULUI V5 – Necesitã 240 5. ACUMULATOR ml de ulei refrigerent cu vîscozitate 525 în cazul sistemului R-12, ulei refrigerant PAG în cazul Fig. 13 Descãrcarea instalaþiei A/C sistemului R-134a. fãrã instalaþie de încãrcare • Cantitãþile noi de ulei trebuie adãugate în sistem în timpul înlocuirii componentelor dupã cum urmeazã: Descãrcarea sistemului A/C a) Compresor – Dacã mai puþin de 30 ml sînt În cazul înlocuirii oricãrei componente a sistemului colectaþi – adãugaþi 60 ml, dacã mai mult de 30 refrigerant, sistemul trebuie complet descãrcat de lichid ml sînt colectaþi – adãugaþi aceeaºi cantitate (vezi refrigerant.Întotdeauna se descarcã sistemul pe la Procedurile de colectare de la compresorul V5 în racordul de service de pe partea de joasã presiune. cazul demontãrii). 1) Cu contactul motor tãiat se demonteazã capacul b) Evaporator – Adãugaþi 90 ml. protector al racordului de service de pe partea de joasã, c) Condensator – Adãugaþi 30 ml. situat pe acumulator, ºi se conecteazã instalaþia de d) Accumulator – Adãugaþi 105 ml la noul acumulator. încãrcare sau setul de manometre. În lipsa lor e) Pierderi de ulei refrigerant datorate unei scurgeri descãrcarea sistemului se face conectînd încet un mari. furtun de manometru introdus într-o sticlã de ulei, la 1) Dacã încãrcãtura refrigerantã este pierdutã racordul de service (Fig. 13). În timp ce furtunul este brusc datoritã unei scurgeri mari, aproximativ strîns încet pe supapa Schrader, refrigerantul va începe 90 ml de ulei vor ieºi din sistem antrenaþi de sã se descarce din sistem în recipient. Dacã vaporii de lichid refrigerant. Orice defecþiune descãrcarea nu începe se verificã lipsa sau avarierea care cauzeazã o descãrcare bruscã de depresorului supapei Schrader în furtunul racordului. refrigerant este însoþitã de acest fenomen. 2) Cu partea de joasã a sistemului complet descãrcatã, se Defecþiunile care produc scurgeri de refrigerant verificã racordul pãrþii de înaltã pentru presiune remanentã. în timp nu sînt însoþite de acest fenomen. 3) Dacã existã presiune se încearcã descãrcarea pãrþii 2) Dupã înlocuirea componentului care a produs de înaltã cu aceeaºi procedurã descrisã mai sus. scurgerea masivã se adãugã 90 ml de ulei (Aceastã condiþie indicã o restricþie pe partea de refrigerant nou cu vîscozitate 525 la sistemul înaltã ce trebuie gãsitã ºi reparatã înaintea evacuãrii R-12 sau ulei refrigerant PAG la sistemul R- ºi încãrcãrii sistemului). 134a plus cantitatea cerutã de acest 4) Cînd sistemul este complet descãrcat (nu apar vapori component (cum s-a arãtat mai sus). pe furtunul lãsat în jos) se mãsoarã, se înregistreazã 3) Se adãugã uleiul direct în componentul ºi se aruncã uleiul refrigerant colectat. Dacã schimbat dacã e posibil. Dacã aceasta nu e cantitatea mãsuratã este de 15 ml sau mai mult, posibil, se adugã cantitatea de ulei cerutã de aceeaºi cantitate de ulei refrigerant nou trebuie elementul schimbat în acumulator. adãugatã în sistem, plus orice cantitate pierdutã în
 • 44. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–27 Ghid de depanare (sistem R-12) Simptoma Cauzã Remediu Martorul de presiune înaltã se • Supapa gaz rezervor • Se deschide aprinde ºi compresorul se închis㠕 Se înlocuieºte rezervorul opreºte • Rezervorul este complet plin • Se verificã calibrarea plãcii de agent refrigerant sau se consultã fabrica • Se înlocuieºte senzorul Compresorul lucreazã ºi dup㠕 Senzurul de vacuum (MAP) atingerea vacuumului de 431,8 defect mmHg • Se lasã compresorul sã se Compresorul porneºte dar nu • Temperaturã ridicatã la rãceascã lucreazã în continuare compresor • Se consultã fabrica • Supratemperaturã excesiv㠕 Se îndepãrteazã ºi se • Compresor defect schimbã compresorul • Se adaugã 85 ÷ 113 g ulei • Ulei puþin în compresor refrigerant de vîscozitate 525 prin partea de absorþie a compresorului (în timp ce compresorul funcþioneazã) • Filtrul de la uscãtor e umed • Se schimbã filtrul de la Punctul din centrul indicatorului uscãtor de umiditate nu-ºi schimbã (filtru opþional) • Insuficient agent refrigerant • Se adaugã agent refrigerant culoarea, din galben în verde (dupã 2 ore de funcþionare) în rezervor • Indicatorul de umiditate • Se înlocuieºte indicatorul de decolorat umiditate • Ulei puþin în compresor • Se adaugã 85 ÷ 113 g ulei Compresorul nu duce sistemul refrigerant de vîscozitate la un vacuum de 431,8 mmHg 525 prin partea de absorþie a compresorului (în timp ce compresorul funcþioneazã) • Pierderi din sistem • Se reparã pierderile • Compresor defect • Se îndepãrteazã ºi se schimbã compresorul Agentul refrigerant nu circul㠕 Supapa lichid rezervor închis㠕 Se deschide supapa în timpul operaþiei de recir- • Supapa vapori rezervor închis㠕 Se deschide supapa culare. • Se opreºte pompa, apoi se • Pompa decuplatã reporneºte • Pompa ag. refrig. defect㠕 Se înlocuieºte pompa
 • 45. 2–28 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO Diagrama test presiune (sistem R-134a) REZULTATE TEST SIMPTOME CONEXE CAUZE PROBABILE REMEDII Dupã oprirea compresorului, presiunea Aer în sistem. Se recupereazã, se evacueazã ºi Descãrcare la suprapresiune cade la aprox. 20 bari rapid, ºi apoi reîncarcã cu cantitatea specificatã. coboarã gradat încet. Nu se vãd bule pe vizorul de sticlã cînd Agent refrigerant excesiv în sistem. Se recupereazã, se evacueazã ºi condensatorul este rãcit de apã reîncarcã cu cantitatea specificatã. Debit redus de aer, sau lipsã, prin • Condensator sau aripioare radiator • Se curãþã. condensator. înfundate • Se verificã tensiunea ºi turaþia la • Condensatorul sau ventilatorul ventilator. radiatorului nu lucreazã bine • Se verificã aºezarea ventilatorului. Conducta cãtre condensator e prea de Curgere strangulatã a ag. refrig. în • Conducte strangulate. fierbinte. sistem Prea multe bule la vizorul de sticlã; Agent refrigerant insuficient în sistem. • Se verificã pierderile. Descãrcare la condensatorul nu este fierbinte. • Se reîncarcã sistemul. presiune prea joasã. Presiunile înaltã ºi joasã sînt oscilante • Supapa de descãrcare compresor Se înlocuieºte compresorul. imediat dupã oprirea compresorului.Cea defectã joasã este mai mare decît normal. • Etanºare compresorului deterioratã. Ieºirea supapei de expansiune nu este • Supapa de expansiune defectã. • Se înlocuieºte. îngheþatã, manometrul de joas㠕 Umiditate în sistem. • Se recupereazã, se evacueazã ºi presiune indicã vacuum. reîncarcã cu cantitatea specificatã. Presiunea de Insuficient agent refrigerant Se reparã pierderile. Prea multe bule la vizorul de sticlã; Se recupereazã, se evacueazã ºi absorbþie (joasã) condensatorul nu este fierbinte. reîncarcã cu anormal de scãzutã. cantitatea specificatã. Se încarcã dacã e necesar. Supapa de evacuare nu e îngheþat㠕 Supapa de expansiune îngheþatã Se înlocuioeºte supapa de expansiune conducta de joasã presiune nu e rece. • Supapa de expansiune defectã Manometrul de joasã presiune indicã vacuum. Temperatura de descãrcare e joasã ºi Evaporator îngheþat Se porneºte ventilatorul cu compresorul debitul de aer de la ventilator este oprit, se verificã termostatul . redus. Supapa de expansiune e îngheþatã. Supapa de expansiune înfundatã Se curãþã sau se înlocuiºte Ieºire receptor/uscãtor e rece ºi intrarea Receptor/uscãtor înfundat. Se înlocuieºte caldã (trebuie sã fie calde în timpul funcþionãrii) Furtunul de joasã presiune ºi legãtura • Supapa de expansiune deschide prea Se reparã sau se înlocuieºte. Presiunea de sa sînt mai reci decît temperatura din lung jurul evaporatorului. • Tubul capilar de expansiune desfãcut absorbþie prea ridicatã Presiunea de absorbþie este mai scãzutã Prea mult agent refrigerant în sistem Se recupereazã, se evacueazã ºi cînd condensatorul este rãcit cu apã. reîncarcã cu cantitatea specificatã. Presiunile înaltã ºi joasã.se egalizeaz㠕 Garnitura deterioratã Se înlocuieºte compresorul. imediat dupã oprirea compresorului, ºi • Supapa de presiune înaltã defectã amîndouã manometrele fluctueazã în • Particule strãine în supapa de înaltã timpul funcþionãrii compresorului. presiune. • Aripioare radiator sau condensator • Se curãþã condensatorul ºi radiatorul Debit redus de aer spre condensator înfundate • Se verificã tensiunea ºi turaþia la Presiunile de • Condensatorul sau ventilatorul ventilator. absorbþie ºi de radiatorului nu lucreazã corect • Se verificã aºezarea ventilatorului. descãrcare prea mari Nu sînt bule în dreptul vizorului de sticlã Prea mult agent refrigerant în sistem Se recupereazã, se evacueazã ºi cînd condensatorul este rãcit cu apã reîncarcã cu cantitatea specificatã. Furtunele de joasã presiune ºi zonele Pãrþi ale furtunului de joasã presiune Se reparã sau se înlocuieºte. metalice din capete sînt mai reci decît înfundate sau rãsucite evaporatorul. Presiunile de absorbþie ºi de Conducta de înaltã presiune înfundatã Se reparã sau se înlocuieºte. Temperatura din jurul supapei de descãrcare prea expansiune foarte joasã faþã de cea din scãzute jurul receptor/uscãtor - ului. Pierderi la simeringul arborelui Se înlocuieºte compresorul. Cuplajul compresorului este murdar. compresorului Se strînge ºurubul / se înlocuieºte ªurub(urile) compresorului murdar(e) Pierderi pe lîngã ºurub(uri) compresorul Pierderi de agent refrigerant Garnitura compresorului este uleioasã. Pierderi la garniturã Se înlocuieºte compresorul.
 • 46. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–29 Evacuarea ºi încãrcarea sistemului A/C Metoda rezervorului de agent refrigerant Dacã sistemul a fost deschis pentru vreo reparaþie sau 1) Se conecteazã setul de manometre J 2375-01,astfel: dacã s-a pierdut din încãrcãturã, sistemul trebuie a) Manometrul de joasã presiune la racordul evacuat înainte de încãrcare. acumulatorului Evacuarea ºi încãrcarea este un procedeu combinat, ºi b) Furtunul central al setului la sursa de ag. refrig. toate conductele manometrelor trebuie curãþate de agent c) Manometrul de înaltã presiune la pompa de vacuum. refrigerant înainte de încãrcare. 2) Pt a începe evacuarea sistemului A/C cu pompa de Existã douã procedee de evacuare ºi încãrcare: vacuum ºi setul de manometre (vezi Fig. 14), se deschid 1) Metoda staþiei de încãrcare uºor ventilele manometrelor pe partea de înaltã ºi joasã ºi 2) Metoda rezervorului. se porneºte pompa de vacuum. Va pompa în sistem pînã cînd la manometrul pãrþii de joasã presiune se va realiza NOTÃ: În nici un caz nu se va folosi alcool în un vacuum de 711,2-736,6 mm încercarea de îndepãrtare a umiditãþii din sistem. În Se noteazã cã în toate procedurile de acest fel, componentele sistemului pot fi evacuare se foloseºte specificarea unui deteriorate,chiar dacã nu imediat. vacuum de 711,2-736,6 mm. Aceastã specifi- caþie e valabilã numai la nivelul mãrii. La Calibrararea manometrelor fiecare 304,8 m peste nivelul mãrii valoarea Înaintea evacuãrii se verificã manometrul de joasã va fi micºoratã cu 25,4 mm. La o înãlþime de presiune pt o calibrare corectã ºi se determinã dacã 1524 m e necesar un vacuum de numai 584,2- sistemul de vacuum lucreazã corect. 609,6 mm. Dacã vacuumul prescris nu poate Cu manometrul deconectat de la sistemul refrigerant se fi atins se închide ventilul de control al verificã indicareacorectã a centrului punctului „0”de cãtre vacuumului, se opreºte pompa ºi se verificã acul sãu. Ciocãniþi uºor de cîteva ori manometrul pt a pt pierderi la conexiuni sau la pompã. vã asigura cã acul nu e blocat. Se regleazã astfel: 3) Cînd manometrul indicã vacuumul prescris, sistemul 1) Se demonteazã capacul manometrului. e complet evacuat. Se închide ventilul manometrului 2) Imobilizînd acul manometrului, ajustînd ferm ºurubul pe partea de înaltã ºi se opreºte pompa de vacuum. cu o mînã, se forþeazã cu atenþie aducerea sa în „0”. 4) Se urmãreºte manometrul pe partea de joasã pt Se ciocãne uºor de cîteva ori manometrul pt a se pãstrarea vacuumului timp de 5 (cinci) minute. Dacã verifica mobilitatea acului. Se monteazã capacul. vacuumul se pãstreazã, se deconecteazã furtunul de vacuum de la setul de manometre, apoi se începe Verificarea sistemului de vacuum încãrcarea. Înainte de a conecta pompa de vacuum la sistemul 5) Dacã vacuumul nu e pãstrat timp de 5 min., se A/C, aceasta se leagã la un manometru de joasã încarcã sistemul cu 420 ml agent refrigerant ºi se presiune pt a-i determina capacitatea de vacuum. verificã pierderile. Se redescarcã sistemul ºi se Dacã sistemul nu poate realiza 711,2-736,6 mmHg reparã pierderile, dacã e necesar. Se repetã sau mai mult vacuum, se verificã scãpãrile. Dacã nu procedura de evacuare. existã, trebuie reparatã pompa. Pentru a începe încãrcarea sistemului A/C Metoda staþiei de încãrcare 1) Se porneºte motorul ºi se pune comutatorul suflantei 1) A nu se conecta conducta de înaltã presiune la pe „OFF”. sistemul de condiþionare a aerului. 2) Cu recipientul de agent refrigerant rãsturnat, se 2) Tot timpul se va þine ventilul de înaltã presiune de deschide supapa acestuia, permiþînd intrarea în pe staþia de încãrcare închisã. sistem prin racordul de joasã presiune a 480 ml de 3) Se va executa întregul proces de evacuare ºi agent refrigerant. încãrcare prin racordul de joasã presiune a 3) Imediat dupã introducerea în sistem a celor 480 ml, acumulatorului. se cupleazã compresorul prin apãsarea butonului A/C, 4) Urmînd aceste proceduri, se va preveni expunerea cu suflanta pe MAXIM pt a absorbi încãrcãtura de pãrþii de presiune înaltã a sistemului de pe vehicul la agent refrigerant rãmasã. A se vedea specificaþiile deteriorãri accidentale cauzate de o eroare de pt încãrcãtura totalã. comandã a succesiunii ventilelor, în timpul funcþionãrii Operaþia de încãrcare se poate accelera prin folosirea compresorului, la încãrcare. unui ventilator cu debit mare pt a rãci condensatorul. Dacã temperatura condensatorului e menþinutã sub cea a cilindrului de încãrcare, procesul va fi mai rapid.
 • 47. 2–30 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO FOLOSIND DESCHIS ÎN TIMPUL EVACUÃRII ACEAST VENTIL DE ÎNALTà PRESIUNE E ÎNCHIS ªI ADAPTOR ªI ÎNCÃRCÃRII PARTEA DE CONDUCTA DECONECTATà ÎN TIMPUL DESCÃRCÃRII & PARTEA DE JOASà ÎNALTà ÎNCÃRCÃRII VENTIL VENTIL POMPà DE VACUUM ACUMULATOR ACEAST VENTIL DE ÎNALTà SCÃDEREA GREUTÃÞII PE SCALà GALERIE SET PRESIUNE E DESCHIS ªI INDICà ÎNCÃRCÃTURA ADÃUGATà MANOMETRE CONDUCTA POMPEI DE VACUUM CONECTATà NUMAI ÎN TIMPUL EVACUÃRII REZERVORUL DE 13,6 KG ARE UN VENTIL DESCHIZÃTOR PROPRIU PRECAUÞIE: ASIGURAÞI-Và Cà IEªIREA VENTILULUI DESCHIZÃTORULUI E ÎNCHISà (ÎN SENS ORAR) ÎNAINTE DE A INSTALA DESCHIZÃTORUL LA RECIPIENTUL DE REFRIGERANT DESCHIS ªI RÃSTURNAT ÎN TIMPUL ÎNCÃRCÃRII ÎNCHIS ÎN TIMPUL EVACUÃRII VENTIL - DESCHIZÃTOR PT. REZERVORUL DE 5,44KG Fig. 14 Încãrcarea sistemului cu rezervorul 4) Se închide ventilul sursei de refrigerant (motorul funcþionînd, performanþele sistemului. în 30 de sec va curãþa conductele ºi manometrele). 3-7. MONTARE FILTRU/USCÃTOR ÎN 5) Cu motorul mergînd se demonteazã adaptorul LINIA DE LICHID furtunului de încãrcare pe partea joasã din racordul Filtrul din linia de lichid eliminã spãlarea cu R-11. Filtrul acumulatorului. Se deºurubeazã rapid pt a evita trebuie schimbat dupã demontãri repetate a tubului de pierderea excesivã de agent refrigerant. expansiune sau dupã înlocuirea compresorului. Filtrul conþine un ecran ºi un element filtrant. Ecranul opreºte ATENÞIE: A nu se scoate niciodatã o conductã de particulele mari ºi fixeazã elementul filtrant. Elementul manometru din adaptor cînd e conectatã la sistemul filtrant opreºte particulele mici ºi filtreazã uleiul refrige- A/C, ci se scoate adaptorul din racord pt a rant. Filtrul trebuie instalat în linia de lichid a evaporato- deconecta o linie. A nu se scoate furtunul de rului între condensator ºi evaporator. Sînt 2 tipuri de încãrcare de la setul de manometre cînd e ataºat filtre: la acumulator. Astfel se va descãrca complet 1) Filtru fãrã orificiu. E folosit cînd filtrul e instalat pe sistemul prin supapa de depresiune Schrader din partea de presiune înaltã a tubului cu orificii. Aceastã racordul pãrþii de joasã ºi poate provoca rãniri montare se preferã dacã spaþiul o permite. datoritã ag. refrig. ce scapã. 2) Filtru cu orificiu. E folosit cînd filtrul e instalat pe par- tea de presiune joasã a tubului cu orificii. Tubul cu 6) Se reaºeazã capacul de protecþie pe racordul orificiu original trebuie schimbat la folosirea acestui acumulatorului. filtru. 7) Se opreºte motorul. Se demontare sau se deconecteazã 8) Se verificã scãpãrile din sistem cu detectorul electronic. 9) Se porneºte motorul. 1) Se determinã lungimea de tãiere a tubului: 10) Cu sistemul plin ºi scãpãrile verificate se constatã a) Filtru fãrã orificiu – 50.8 mm. b) Filtru cu orificiu – 69.85 mm. 2) Se descarcã ºi se recupereazã agentul refrigerant. 3) Se taie terminaþia pãtratã a tubului. 4) Se îndepãrteazã bavurile exterioare cu pila.. 5) Se îndepãrteazã bavurile interioare - a nu se lãsa aºchiile sã cadã în tub.
 • 48. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–31 3-8.REPARARE TUB EXPANSIUNE A Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 3/4 2) Se slãbeºte racordul liniei de lichid a intrãrii ROTAÞIE evaporatorului ºi se demonteazã tubul de expansiune cu atenþie, cu un cleºte cu vîrfuri ac. In eventualitatea imposibilitãþii demontãrii tubului de expansiune se urmeazã procedura de mai jos. 1) Îndepãrtaþi cît mai mult posibil din mizeria ºi oxizii de pe racord. 2) Se încãlzeºte cu un suflãtor de aer cald (uscãtor de B pãr sau echivalent) la aproximativ 5 mm de adînciturile liniei de intrare. A nu se încãlzi excesiv. A. INTRODUCEÞI ASTFEL ÞEAVA ÎN CORPUL RACORDULUI B. STRÎNGEÞI RACORDUL FOLOSIND DOUà CHEI NOTÃ: Dacã sistemul are un întrerupãtor de presiune aºezat lîngã tubul de expansiune, acesta trebuie Fig. 15 Montarea filtrului pe conductã demontat înaintea încãlzirii pt a nu-l deteriora. NOTÃ: Aºchiile metalice pãtrunse în þevile sistemului 3) În timpul încãlzirii, cu ajutorul cheii de demontare a provoacã uzura rapidã ºi defectarea sistemului. tubului, rotiþi ºi miºcaþi uºor înainte ºi înapoi tubul de expansiune pentru a-l degripa ºi a-l demonta in vederea schimbãrii sale. Se monteazã sau se conecteazã 1) Întrerupãtorul. 2) Conexiunile electrice la întrerupãtor ºi ansamblul furtunelor la compresor. 3) Cablul negativ al bateriei 4) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul. Montarea conductelor de aluminiu: Instrucþiunile de montare sînt incluse în set. 1) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 2) Dacã e posibil aºezaþi instalaþia într-un loc (scobitura aripii) care sã permitã o fixare corectã ºi o uºoarã 7 manevrare. 3) Se îndepãrteazã o porþiune de 120 mm din conductã. Se îndepãrteazã aºchiile din interiorul tãieturii. 4) Se introduce conducta pînã la fund în racordul filtrului. Dacã racordul trebuie ansamblat, capul conic al A. LINIE VAPORI DE ÎNALTà PRESIUNE FIERBINÞI inelului intrã în corpul racordului. B. CURGEREA AGENTULUI REFRIGERANT R-12 5) Se strînge piuliþa racordului la mînã, dupã care cu C. LINIE DE ABSORBÞIE VAPORI RECI DE JOASà PRESIUNE cheia se mai strînge încã 3/4 ture,imobilizîndu-se cu D. LINIE DE LICHID CALD DE ÎNALTà PRESIUNE o altã cheie filtrul. E. RACORD SERVICE PE PARTEA DE ÎNALTà PRESIUNE F. RACORD SERVICE PE PARTEA DE JOASà PRESIUNE 6) Se repetã procedeul ºi pentru celãlalt racord de linie 1. COMPRESOR al filtrului. 2. CONDENSATOR 7) Se evacueazã/reîncarcã sistemul cu procedura 3. EVAPORATOR recomandatã folosind în plus 420ml lichid refriger- 4. ACUMULATOR 5. TUB DE EXPANSIUNE ant pentru a compensa volumul filtrului.Dacã 6. SUPAPà DE SUPRAPRESIUNE sistemul a fost masiv contaminat schimbarea tubului 7. ÎNTRERUPÃTOR DE JOASà PRESIUNE de expansiune este obligatorie. Fig. 16 Circuitul ºi componentele sistemului A/C
 • 49. 2–32 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO Se monteazã sau se conecteazã 1) Mai întîi se instaleazã tubul cu capãtul filtrant scurt în faþã. 2) Se instaleazã liniile de lichid ºi se strîng la cuplurile specificate în diagrama din figura 11. 3) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul. 3-9. REPARAÞII ANSAMBLU ACUMULATOR Ansamblul acumulator din sistemul refrigerant are un set de înlocuire care include cele douã garnituri torice (pt legãturile de intrare ºi ieºire). Desicantul din interiorul carcasei nu se înlocuiºte separat - e parte a ansamblului acumulator etanº. A se vedea DISTRIBUÞIA ULEIULUI REFRIGERANT pt condiþiile în care se face demontarea acumulatorului de pe vehicul în vederea mãsurãrii VEDERE LATERALà cantitãþii de ulei prezente în interiorul acumulatorului. A. SUFLANTà Ansmblul acumulator se va schimba numai în cazul în B. VOLET ADMISIE AER care: C. VOLET ÎNCÃLZIRE SAU A/C 1) Este gãsitã o perforaþie în acumulator care cauzeazã D. VOLET DISTRIBUÞIE pierderi. E. VOLET DEZGHEÞARE F. RADIATOR ÎNCÃLZIRE 2) La montãri ºi demontãri repetate ale ecranului tubului G. EVAPORATOR de expansiune. 3) Evaporatorul se defecteazã datoritã coroziunii in- Fig. 17 Sistemul A/C în secþiune terne. NU SE VA ÎNLOCUI ansamblul acumulator cînd: 4) Se curãþã interiorul þevii de intrare în acumulator cu 1) Este gãsitã numai o zgîrieturã pe carcasa exterioarã R-11. a acumulatorului. 5) Se adaugã 28,4 g ulei refrigerant de vîscozitate 525 2) Vehiculul este implicat într-o coliziune ºi nu s-au în cazul sistemului R-12 sau ulei refrigerant PAG în produs perforãri ale acumulatorului. O linie de refri- cazul sistemului R-134a. gerant deschisã trebuie sã fie captatã sau bandajatã 6) Se unge noul tub cu orificiu ºi garnitura toricã cu ulei strîns cu plastic (scotch). refrigerant de vîscozitate 525 pentru sistemul R-12 NOTÃ: Se strîng toate conexiunile de tuburi aºa cum sau PAG pentru sistemul R-134a ºi se introduc în se aratã în Fig. 11, Diagrama de cupluri pt conducte þeava de intrare. Se va instala în ordine corectã ºi furtune. Cuplul excesiv sau insuficient la strîngere (ecranul mai mic mai întîi). poate produce deformarea elementelor de legãturã, în ambele cazuri putînd apare pierderi de agent re- frigerant.
 • 50. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–33 4. SERVICE PE VEHICUL 4-1. SISTEMUL ELECTRIC 4-2. CAPACITATE DE ÎNCÃRCARE CU Schemele electrice ºi indicaþiile de depanare cu privire LICHID REFRIGERANT la sistemul electric asociat controlului sistemului A/C ºi ESPERO........840±50 g (sistem R-12) funcþionãrii compresorului se aflã în capitolul 14. .........730±20 g (sistem R-134a) 11 7 10 9 5 6 17 4 1 8 16 12 3 13 14 15 18 2 19 1. BLOC VENTILAÞIE; JONCÞIUNE SUPERIOARà 2. FURTUN VENTILAÞIE STÎNGA 3. FURTUN VENTILAÞIE DREAPTA 4. FURTUN DEZGHEÞARE STÎNGA 5. FURTUN DEZGHEÞARE DREAPTA 6. FURTUN DEZGHEÞARE LATERALà STÎNGA 13. CAPAC AJUTAJ AER UªÃ STÎNGA 7. FURTUN DEZGHEÞARE LATERALà DREAPTA 14. FURTUN AJUTAJ AER UªÃ STÎNGA 8. CONDUCTà AER PANOU INSTRUMENTE STÎNGA 15. AJUTAJ AER UªÃ STÎNGA 9. CONDUCTà AER PANOU INSTRUMENTE DREAPTA 16. FURTUN DEZGHEÞARE LATERAL STÎNGA 10. ANSAMBLU GRILà AJUTAJ DEZGHEÞARE STÎNGA 17. GRILà DEZGHEÞARE UªÃ STÎNGA 11. ANSAMBLU GRILà AJUTAJ DEZGHEÞARE DREAPTA 18. ANSAMBLU COMUTATOARE REGLARE OGLINDà LATERALà 12. RAMà GRILà PANOU INSTRUMENTE STÎNGA 19. CONECTOR AJUTAJ AER SPATE Fig. 21 Componentele distribuþiei aerului
 • 51. 2–34 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 4-3. REGLARE CABLU TEMPERATURà 3) Cablul de control al temperaturii la levierul de acþionare ºi la distribuitorul de aer. Reglarea se face dupã ce ambele capete ale cablului 4) Capac carcasã încãlzitor lateral (116) cu cele douã au fost conectate ºi asigurate corect. elemente de fixare ºi se îndreaptã clema. 1) Se poziþioneazã butonul de control temperaturã astfel 5) Placa faþã consolã podea ºi partea centru faþã a încît capãtul lui de jos sã fie lîngã maxim rece la cosolei (vezi cap. 14). sfîrºit de cursã. 6) Panoul cutiei (vezi cap. 14). 2) Se regleazã conexiunea levierul de acþionare ajunge 7) Fixare schimbãtor viteze(numai la cutia manuala) la 25,4 mm de capãtul cursei. 8) Cablul de la borna negativã a bateriei. 3) Se comutã butonul de temperaturã între poziþia maxim cald ºi maxim rece.Dacã levierul nu revine brusc sau depãºeºte 25,4 mm la revenire se repetã 4-5. CARCASà SUFLANTà A/C paºii 2 & 3. Se demonteazã sau se deconecteazã 4-4. ANSAMBLUL DE COMANDà 1) Cablul de la borna negativã a bateriei. 2) Ansamblu curãþãtor aer. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 22 3) Conectori electrici. pînã 24) 4) Furtunul de vacuum de la senzorul de vacuum. 1) Cablul de la borna negativã a bateriei. 5) Rezistenþã motor suflantã. 2) Fixare schimbãtor viteze(numai la cutia manuala) 6) Furtunul de vacuum de la galeria de admisie. 3) Panoul cutiei (vezi cap. 14). 7) Patru piuliþe, ºuruburile etanºate ºi carcasa. 4) Placa faþã consolã podea ºi partea centru faþã a cosolei (vezi cap. 14). Se monteazã sau se conecteazã 5) Cele douã elemente de fixare,se îndoaie clema,se 1) Se poziþioneazã carcasa cu primul ºurub. scoate capacul (116). 2) Cele patru piuliþe ºi ºurubul rãmas. 6) Cablul control temperaturã din levierul de acþionare 3) Furtunul de vacuum la galeria de admisie. (118) ºi distribuitorul de aer. 4) Rezistenþã motor suflantã. 7) Se deºurubeazã ºurubul de sub unitatea de control(121). 5) Furtunul de vacuum la senzorul de vacuum. 8) Conectorii ºi comenzile electrice ºi vacumatice(120). 6) Conectori electrici. Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 20 pînã 7) Ansamblu curãþãtor aer. la 24) 8) Cablul de la borna negativã a bateriei. 1) Conectorii electrici ºi vacumatici. 2) Unitatea de control(120) cu ºurubul(121). 117 115 A B 119 118 116 117. ªURUB FIXARE CUTIW MÃNUªI 118. LEVIER CONTROL TEMPERATURà A 119 CLEMà CABLU A. ELEMENT FIXARE B. CLEMà 115. PANOU CUTIE MÃNUªI Fig. 23 Demontare cablu temperaturã 116. CAPAC CUTIE ÎNCÃLZITOR Fig. 22 Capac cutie încãlzitor lateral
 • 52. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–35 120 C E B 122 121 A D A. SE INSTALEAZà ªURUBUL MAI ÎNTÎI B. ªURUB 120. UNITATE COMANDà CLIMATIZARE C. SENZOR ªI FURTUNURI DE VACUUM 121. ªURUB D. PIULIÞà 122. CONSOLà E. CARCASà SUFLANTà Fig. 24 Demontare unitate comandã climatizare Fig. 25 Motor ºi carcasã suflantã 4-6. MOTOR SUFLANTà 4-9. COMUTATOR COMANDà MODURI Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 23) Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Cablu bornã negativã baterie. 1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Conexiuni electrice la motor. 2) Ansmablu comandã climatizare. 3) Furtun de aer de la carcasa motor. 3) Conectorii la comutator ai cablului ºi vacuumului 4) ªuruburi de prindere motor suflantã la carcasã. 4) ªuruburile de fixare ºi comutatorul. 5) Ansamblu motor suflantã ºi ventilator. 6) Piuliþa fixare ventilator, se separã motorul de ventilator. Se monteazã sau se conecteazã Se monteazã sau se conecteazã 1) Comutator. 2) Conectorii cablului ºi vacuumului 1) Ventilator suflantã pe motor. 3) Ansamblul comandã climatizare. 2) Ansamblu motor suflantã ºi ventilator. 4) Cablu bornã negativã baterie. 3) Furtun de aer la carcasa motor. 4) Conexiuni electrice la motor suflantã. 4-10. BUTON COMANDà TEMPERATURà 5) Cablu bornã negativã baterie. Se demonteazã sau se deconecteazã 4-7. RELEU VITEZà MARE SUFLANTà 1) Cablu bornã negativã baterie. Acest releu este amplasat în cutia cu siguranþe. 2) Ansamblul comandã A/C. 3) Cablu comandã temperaturã. 4-8. REZISTENÞà SUFLANTà 4) ªuruburile de fixare ºi butonul. Se aflã montatã în carcasa suflantei. Se monteazã sau se conecteazã Se demonteazã sau se deconecteazã 1) ªuruburile de fixare ºi butonul. 1) Conectorul rezistenþei. 2) Cablu comandã temperaturã. 2) Cele douã ºuruburi de fixare ºi rezistenþa. 3) Ansamblul comandã climatizare. 4) Cablu bornã negativã baterie. Se monteazã sau se conecteazã 1) Rezistenþã. 2) Cablu rezistenþã.
 • 53. 2–36 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 5 4 9 7 A 8 A. BLOC RACORD 4. ACUMULATOR 8. ÎNTRERUPÃTOR PRESIUNE ÎNALTà 5. TUB DE EXPANSIUNE CU ORIFICIU 9. COMUTATOR CICLARE VENTILATOR 7. ÎNTRERUPÃTOR PRESIUNE JOASà Fig. 26 Întrerupãtoare ventilator rãcire motor Fig. 27 Întrerupãtor presiune joasã tr. a II-a ºi presiune înaltã pe compresor 4-11. ÎNTRERUPÃTOARE VENTILATOR RÃCIRE NOTÃ: La schimbarea întrerupãtorului de presiune MOTOR TR. II ªI PRESIUNE ÎNALTà joasã(7), trebuie montatã o garniturã toricã nouã ºi întrerupãtorul trebuie strîns la 10 Nm. A nu se depãºi acest cuplu. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 26) 1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Se descarcã ºi se recupereazã agentul de rãcire. Se monteazã sau se conecteazã 3) Se ridicã vehiculul. 1) Întrerupãtor(7). 4) Scutul de cãldurã din cele 3 ºuruburi. 2) Conexiuni electrice. 5) Suport. 3) Cablu bornã negativã baterie. 6) Conexiunile electrice la întrerupãtoare. 4) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 7) Întrerupãtoarele de pe capacul spate al compresorului. Se monteazã sau se conecteazã 4-13. VOLET SELECTARE SURSà DE AER 1) Întrerupãtor(8) ºi/sau (9) cu garnituri torice noi. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 28) 2) Conexiuni electrice 3) Suport. (numai la presiune înaltã). 1) Cablu bornã negativã baterie. 4) Scut de cãldurã 2) Braþ ºtergãtor (vezi cap. 14). 5) Se coboarã vehiculul. 3) ªuruburi ºi pãrþi deflector de vînt. 6) Cablu bornã negativã baterie. 4) Furtune diuze de apã ºi garniturile de pe panou. 7) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 5) Senzor de vacuum ºi cleme de fixare a cablului. 8) Se verificã pierderile. 6) Deflector de apã. 7) Linii de vacuum. 4-12. ÎNTRERUPÃTOR DE JOASà PRESIUNE 8) Patru ºuruburi(124) ºi voletul(123). Se monteazã sau se conecteazã Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 27) 1) Volet(123). 1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Linii de vacuum. 2) Se descarcã ºi se recupereazã agentul de rãcire. 3) Deflector de apã. 3) Conexiuni electrice. 4) Senzor de vacuum ºi cleme de fixare a cablului. 4) Întrerupãtor(7) de la linie. 5) Furtune diuze de apã ºi garniturile de pe panou.
 • 54. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–37 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 3) Conexiunea tubului de expansiune. 4) Se ridicã vehiculul. 5) Racordul acumulatorului spre tubul de expansiune. 123 Se monteazã sau se conecteazã 1) Tubul cu orificiu la evaporator(3). 2) Se coboarã vehiculul. 3) Legãtura tubului la orificiu. 4) Cablu bornã negativã baterie. 5) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 124 6) Se verificã scãpãrile. 4-17. CONDUCTA DE LA EVAPORATOR 124 LA ACUMULATOR 123. VOLET SELECTARE SURSà DE AER Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29) 124. ªURUB 1) Cablu bornã negativã baterie. Fig. 28 Demontare volet selectare sursã de aer 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 3) Legãturã tub la acumulator(4). 6) Jumãtãþi deflector de vînt. 4) Se ridicã vehiculul. 7) Braþe ºtergãtor. 5) Legãturã tub la evaporator(3). 8) Cablu bornã negativã baterie. Se monteazã sau se conecteazã 4-14. REZERVOR COMANDà VACUUM A/C 1) Legãturã tub la evaporator(3). 2) Se coboarã vehiculul. Se demonteazã sau se deconecteazã 3) Legãturã tub la acumulator(4). 1) Furtune de vacuum de la rezervor. 4) Cablu bornã negativã baterie. 2) ªuruburi de prindere rezervor la voletul(123). 5) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 3) Rezervor. 6) Se verificã scãpãrile. Se monteazã sau se conecteazã B 1) Rezervor la supapa de recirculare. 2) Volet selectare sursã de aer. 3) Furtune de vacuum. A 4-15. TUBUL CU ORIFICIU Se inspecteazã(Fig. 29) Tubul de expansiune e aºezat în linia de refrigerant între evaporator ºi condensator. Repararea lui este tratatã în capitolul: REPARAREA TUBULUI DE EXPANSIUNE (ORIFICIU). 4-16. CONDUCTA DE LA EVAPORATOR A. DE LA TUBUL DE EXPANSIUNE LA EVAPORATOR B. DE LA EVAPORATOR LA CONDENSATOR LA TUBUL DE EXPANSIUNE Fig. 29 Demontare linii refrigerant de pe panou Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29) 1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
 • 55. 2–38 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 4-18. FURTUNE ÎNCÃLZITOR Se monteazã sau se conecteazã 1) Încãlzitor(127). Se demonteazã sau se deconecteazã 2) Capac încãlzitor(126). 1) Se goleºte parþial sistemul de rãcire motor. 3) Capac carcasã încãlzitor(116). 2) Furtune. 4) Capac carcasã încãlzitor lateral(dacã se poate). 5) Panou insonorizant(125). Se monteazã sau se conecteazã 6) Cutie mãnuºi. 1) Furtune. 7) Consolã centralã faþã ºi placã mobilã. 2) Se umple sistemul de rãcire ºi se verificã scãpãrile. 8) Etajerã. 4-19. ÎNCÃLZITOR 115 Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29 pînã la 35) 1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Se stranguleazã furtunele de la încãlzitor cu cleme. 3) Furtune de la încãlzitor. 4) Furtun golire evaporator din carcasa încãlzitorului. B 5) Fixare schimbãtor viteze(la transmisia manualã) 6) Etajerã(vezi cap. 14). 116 7) Placã mobilã faþã consolã podea ºi consola centru faþã(vezi cap. 14). 8) Douã strapuri, douã ºuruburi de la cutie A mãnuºi(117). 9) Elemente fixare panou insonorizant ºi panoul(125). A. ELEMENT FIXARE 10) Elemente de fixare, se îndoaie clema ºi se B. CLEMà demonteazã capacul carcasã lateralã 115. PANOU CUTIE MÃNUªI încãlzitor(116). 116. CAPAC CARCASà ÎNCÃLZITOR A Fig. 31 Demontare capac carcasã încãlzitor lateral 117 A B 116 125 A A. DETALIU ELEMENT FIXARE B. AMPLASÃRI ELEMENTE FIXARE 117. PRINDERE ªURUBURI CUTIE MÃNUªI 125. PANOU INSONORIZANT A. CLEMà 116. CAPAC CARCASà ÎNCÃLZITOR Fig. 30 Panou insonorizant Fig. 32 Demontare capac carcasã încãlzitor 11) Trei cleme ºi capac carcasã încãlzitor(116). 12) Nouã ºuruburi ºi capac carcasã încãlzitor(116). 9) Fixare schimbãtor vitezã(la transmisia manualã). 13) Trei cleme încãlzitor ºi încãlzitorul. 10) Furtune ºi panou suport. 11) Se umple sistemul de rãcire.
 • 56. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–39 12) Se verificã pierderile. 5) Trei ºuruburi de la capac evaporator ºi capacul 13) Cablu bornã negativã baterie. evaporatorului(129). 6) ªuruburi etanºate de fixare evaporator. 7) Cleme etanºe de pe þeavã. 8) Evaporator (3). A A 126 A 129 A A A A. ªURUB 126. CAPAC ÎNCÃLZITOR Fig. 33 Demontare capac încãlzitor A. ªURUB 129. CAPAC EVAPORATOR 127 128 Fig. 35 Demontare capac evaporator 3 128 B 128 127. ÎNCÃLZITOR 128. CLEME ÎNCÃLZITOR Fig. 34 Demontare încãlzitor A. CLEMà B. ªURUB 3. EVAPORATOR 4-20. EVAPORATOR Fig. 36 Demontare evaporator Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 34 la 37) Se monteazã sau se conecteazã 1) Cablu bornã negativã baterie. 1) Evaporator (3). 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 2) Cleme þeavã. 3) Încãlzitor(127). 3) Suport ºi ºuruburi. 4) Þeava dintre acumulator ºi evaporator ºi tubul cu 4) Capac evaporator (129). orificiu de la evaporator ºi panou suport.
 • 57. 2–40 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 5) Þeava dintre acumulator ºi evaporator ºi tubul cu 6) Ansamblu de furtune cuplate. orificiu de la evaporator ºi panou suport. 6) Încãlzitor(127). Se monteazã sau se conecteazã 7) Cablu bornã negativã baterie. 1) Ansanblu de furtune cuplate, la compresor. 8) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 2) Scut cãldurã. 9) Se verificã pierderile. 3) Se coboarã vehiculul ºi se ataºeazã furtunele. 4) Cablu bornã negativã baterie. 5) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 6) Se verificã pierderile. A 4-22. ACUMULATOR Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 39) 2 1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 3) Furtunul de la acumulator la evaporator . 4) Furtunul de la acumulator la condensator. B 5) Se închid sau se strîng conexiunile deschise. A. SE FOLOSESC DOUà CHEI 6) ªuruburi prindere acumulator. B. ÞEAVà DE LA COMPRESOR LA CONDENSATOR 7) Acumulator(4). 2. CONDENSATOR NOTÃ: A nu se deteriora izolaþia. Fig. 37 Furtun de la compresor la condensator Se monteazã sau se conecteazã 1) Dacã se instaleazã un acumulator nou, se adaugã A 105 ml de ulei refrigerant curat în cel nou. 2) ªuruburi suport acumulator. B 4 B 4 A. SE FOLOSESC DOUà CHEI B. ÞEAVà DE LA ACUMULATOR LA COMPRESOR 4. ACUMULATOR A C Fig. 38 De la acumulator la compresor 4-21. ANSAMBLU FURTUNE A/C Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 37 A. ÞEAVà DE LA ACUMULATOR LA COMPRESOR ºi 38) B. ÞEAVà DE LA EVAPORATOR LA ACUMULATOR 1) Cablu bornã negativã baterie. C. ªURUB 4. ACUMULATOR 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. 3) Ansamblu furtune între ieºire acumulator, intrare Fig. 39 Montare acumulator condensator ºi capac spate compresor. NOTÃ: A nu se strînge acumulatorul nou înaintea 4) Se ridicã vehiculul. conectãrii liniilor. 5) Scut cãldurã.
 • 58. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–41 3) Furtunul de la acumulator la condensator. Se strîng 4) Furtunul de la acumulator la evaporator. 5) Cablu bornã negativã baterie. • Piuliþe scut cãldurã la 35 Nm. 6) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. • ªurub suport la 45 Nm. 7) Se verificã pierderile. Se regleazã 4-23. COMPRESOR • Se tensioneazã cureaua de acþionare la 400 N ± ± 50 N Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 40 7) ªurub pivotant de întindere(132). ºi 41) Se strînge 1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. • ªurubul la 32 Nm. 3) Se ridicã vehiculul. 8) ªuruburi prindere compresor. 4) Piuliþe scut cãldurã, ºurub suport(130), scut cãldurã 9) Se coboarã vehiculul. ºi suport. 10) Cablu bornã negativã baterie. 5) Conexiuni electrice la compresor. 11) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 6) Bloc racord compresor. Se inspecteazã 7) Se slãbesc ºuruburile faþã spate ale suportului(131) ºi piuliþa de reglaj(133). • Pentru pierderi. Dacã se descoperã, se reparã 8) ªurub pivotant de întindere(132). se evacueazã ºi se reîncarcã sistemul A/C. 9) Curea de acþionare(135). 10) ªurub suport faþã - spate ºi compresorul(1). 4-24. CONDENSATOR Se monteazã sau se conecteazã Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 41 1) ªuruburi compresor. ºi 42) Se strîng 1) Cablu bornã negativã baterie. 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul. • ªurub suport faþã compresor la 35 Nm. 3) Furtun inferior (lichid de rãcire) motor. • ªurub suport spate compresor la 25 Nm. 4) Furtun superior (lichid de rãcire) motor. 2) Curea de acþionare(135). 5) Se mutã rezervorul servodirecþiei (dacã existã) în 3) ªurub pivotant de întindere(132) fãrã a forþa. faþa suportului. 4) Bloc racord compresor. 6) Radiator motor(vezi cap. Rãcirea motorului) 5) Conexiuni electrice la compresor. 7) Cabluri ventilator de rãcire. 6) Scut cãldurã ºi suport. 8) Conectorul întrerupãtorului de joasã presiune(7). 9) Conducta dintre condensator ºi evaporator de la tubul cu orificiu. 10) Furtun dintre compresor ºi acumulator de la capacul acumulatorului. 11) Furtun dintre condensator ºi compresor de la condensator 130 12) ªuruburi þeavã. 13) Douã ºuruburi. A 14) Condensator(2). 15) Tub cu orificiu de la condensator. Se monteazã sau se conecteazã B 1) Tub cu orificiu de la condensator. 2) Condensator(2). 3) Douã ºuruburi. 4) Tub în clema de fixare. A. SCUT CÃLDURà B. PIULIÞà 5) Furtun dintre condensator ºi compresor la condensator 130. ªURUB SUPORT COMPRESOR 6) Furtun dintre compresor ºi acumulator la acumulator. Fig. 40 Scut cãldurã ºi suport 7) Conducta dintre condensator/evaporator la tubul cu orificiu. 8) Conectorul întrerupãtorului de joasã presiune(7). 9) Cabluri ventilator de rãcire. 10) Radiator(vezi cap. Rãcirea motorului).
 • 59. 2–42 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO A 4 A B C 2 7 A. SE FOLOSESC DOUà CHEI A. ªURUB B. CONDUCTà ÎNTRE CONDENSATOR ªI TUB CU ORIFICIU B. CLEMà B C. CONECTOR ÎNTRERUPÃTOR JOASà PRESIUNE 2. CONDENSATOR 7. ÎNTRERUPÃTOR JOASà PRESIUNE 4. ACUMULATOR Fig. 41 Întrerupãtor joasã presiune ºi tub cu orificiu Fig. 42 Montare condensator 11) Se repoziþioneazã rezervorul servodirecþiei(dacã are). 12) Furtun superior (lichid de rãcire) la radiator motor. 13) Furtun inferior (lichid de rãcire) la radiator motor. 14) Se umple sistemul de rãcire. 15) Cablu bornã negativã baterie. 16) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 17) Se verificã pierderile. 5. CUPLURI DE STRÎNGERE Piuliþe scut termic ..............................................................................................................................................35 Nm ªurub suport ......................................................................................................................................................45 Nm ªurub pivotant de întindere ...............................................................................................................................32 Nm ªurub suport faþã compresor( motor 1,5L ) ......................................................................................................35 Nm ªurub suport spate compresor( motor 1,5L ) ...................................................................................................25 Nm Piuliþe suport stînga compresor ........................................................................................................................27 Nm ªuruburi suport dreapta compresor .................................................................................................................50 Nm ªuruburi fulie ºi suport ......................................................................................................................................32 Nm ªurub conducte sistem A/C ..............................................................................................................................20 Nm Piuliþe capac ......................................................................................................................................................35 Nm ªuruburi scut......................................................................................................................................................12 Nm
 • 60. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–43 1. DESCRIERE GENERALà ROTIREA MAXIMà LA MONTARE Între instalaþiile vehiculelor echipate cu compresor V5 pot exista diferenþe în ceea ce priveºte suporþii de monta-re, sistemele de acþionare, fuliile, conexiunile ºi capacitãþile, dar procedurile de bazã ale reparaþiei capita-le sînt aceleaºi. CANAL BOLÞ DE PARTEA DE GHIDARE PE JOS PARTEA DIN FAÞà Fig. 2 Orientarea pãrþii frontale a compresorului V5 BUªON GOLIRE ULEI (14-19 NM) în compresor trebuie golitã, mãsuratã ºi înregistratã. Acest ulei trebuie apoi aruncat,iar la montaj in compresor se introduce ulei 525 pentru sistemul R-12 sau ulei PAG Fig. 1 Compresorul V5 ºi plasarea buºonului de ulei în cazul sistemului R134 (A se vedea capitolul: „Distribuþia uleiului refrigerant”). La repararea compresorului se va avea grijã sã nu ajungã corpuri strãine ºi mizerie în sistem sau pe NOTÃ: Este important ca buºonul de golire a uleiului piesele acestuia. Este necesar a avea locul de muncã sã fie demontat pentru a asigura o scurgere completã ºi sculele curate. Conexiunile compresorului ºi exteriorul a uleiului din compresor.(Fig 1) sãu trebuie sã fie curãþite înaintea oricãrei reparaþii „pe vehicul” sau a demontãrii compresorului. Piesele trebuie Compresorul V5 are douã tipuri diferite de capace spate. þinute curate mereu ºi orice piesã care se Unul din modele nu conþine întrerupãtoarele de presiune, reansambleazã se va curãþi cu tricloretan, kerosen, ele fiind plasate pe conductele de agent refrigerant. benzinã sau orice solvent standard sau echivalent ºi Celãlalt tip de capac spate este acelaºi cu cel al vechilor se vor sufla cu aer uscat. Se vor folosi numai cîrpe modele, cu excepþia unui tip care are întrerupãtorul de curate ºi care nu fac scame pentru a ºterge piesele. joasã presiune înlocuit cu un întrerupãtor al ventilatorului lichidului de rãcire. Întrerupãtorul de joasã presiune la Operaþiile descrise mai jos sînt efectuate la banc cu aceste modele este, de asemenea, montat pe conducta compresorul demontat de pe vehicul,cu unele excepþii de agent refrigerant. A se vedea capitolul 1B pentru notate.Operaþiunile au fost prezentate în ordinea localizãrile specifice. accesului la componente. Cînd compresorul e demontat de pe vehicul pentru reparare, cantitatea de ulei rãmasã
 • 61. 2–44 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 1-1. DESCRIEREA FUNCÞIONÃRII creºtere a diferenþei de presiune dintre carcasã ºi COMPRESORULUI V5 absorbþie va creea o forþã totalã pe pistoane ce va pro- duce o miºcare peste tija pivotului plãcii mobile care va V 5 este un compresor cu cursã variabilã care se reduce unghiul plãcii mobile. adapteazã automat cererii de aer condiþionat în orice condiþii, fãrã a cicla. Mecanismul de bazã al compreso- Compresorul are un sistem de ungere unic. Curgerea rului îl reprezintã o placã mobilã sub un unghi variabil, carcasã - absorbþie este direcþionatã prin placa mobilã acþionînd cinci pistoane orientate axial. Centrul de con- rotativã pentru ungerea rulmentului plãcii mobile. Rotaþia trol al cursei compresorului îl reprezintã supapa cu acþioneazã ca un separator de ulei, care deviazã o parte acþionare la depresiune, plasatã pe capacul spate al din uleiul ce curge între carcasã-absobþie, îndreptîndu- compresorului care sesizeazã presiunea de absorbþie l spre carcasã unde va putea unge mecanismul a compresorului. Unghiul plãcii mobile ºi cursa compresorului. pistoanelor sînt cotrolate de diferenþa de presiune dintre În carcasã se pot strînge pînã la 113,4 g ulei. De aceea, carcasã ºi absorbþie. Cînd cererea de capacitate A/C este important ca la înlocuirea compresorului, uleiul din este mare, presiunea la absorbþie va fi peste punctul carcasa originalã a compresorului sã fie golit prin de control; supapa va menþine curgerea dinspre carcasã buºonul de golire ºi mãsurat(se aruncã dupã spre absorbþie; dacã nu existã diferenþã de presiune înregistrarea cantitãþii). carcasã-absorbþie, pistoanele vor avea cursã maximã. Toate compresoarele de schimb sînt livrate cu 226,8 g Cînd cererea A/C este mai micã ºi presiunea pe ulei în carcasã; uleiul trebuie golit ºi mãsurat. Ulterior absorbþie atinge punctul de control, supapa va descãrca se pune la loc o cantitate egalã cu cea golitã ºi mãsura- gazul în carcasã ºi va închide trecerea dintre carcasã tã din compresorul original. ºi absorbþie. Unghiul plãcii mobile este controlat prin balansarea forþatã a celor cinci pistoane. O uºoarã 4 7 8 5 3 6 1. CAPAC SPATE COMPRESOR 2 2. PORT ABSORBÞIE(INCLUS ÎN CAPAC) 3. GARNITURà CAPAC SPATE 4. PLACà CU SUPAPà 9 5. LAMELà ABSOBÞIE 6. BOBINà CUPLAJ 1 10 7. FULIE COMPRESOR 8. PLACà CUPLAJ 9. RULMENT FULIE 11 10. PANà CUPLAJ 11. PIULIÞà AX 12 12. SUPORT INEL ETANªARE 13. ETANªARE SUPERIOARà AX 14. GARNITURà TORICà ETANªARE AX 17 15. CARCASà COMPRESOR 16.SUPAPà CONTROL COMPRESOR 17. SUPAPA DE SIGURANÞà 13 14 16 15 Fig. 3 Secþiune prin compresorul V5
 • 62. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–45 11 8 31 18 23 1. CAPAC SPATE COMPRESOR 9 2. PORT ABSOBÞIE(NU E ARÃTAT, E INCLUS ÎN CAPAC) 3. GARNITURà CAPAC SPATE 9 4. PLACà CU SUPAPE 10 5. ARC LAMELAR VIBRATOR ABSORÞIE 6. BOBINà CUPLAJ 19 24 7. FULIE COMPRESOR(NU E ARÃTATÃ, VEZI FIG 19) 8. PLACà CUPLAJ 9. RULMENT FULIE 10. PANà CUPLAJ 11. PIULIÞà AX 12. SIGURANÞà FIXARE GARNITURà INELARà 13. GARNITURà SUPERIOARà AX 6 5 14. GARNITURà TORICà ETANªARE AX 15. CARCASà COMPRESOR 16. SUPAPà CONTROL COMPRESOR 10 17. SUPAPà DE SUPRAPRESIUNE 12 4 18. SIGURANÞà REÞINERE RULMENT FULIE 20 19. ROTOR FULIE 13 20. ªURUB LUNG 14 30 21. GARNITURà ªURUB LUNG 3 22. GARNITURA DINTRE CILINDRU ªI CARCASà COMPRESOR 23. BLOC CILINDRI ªI TIJà DE GHIDARE 21 24. GARNITURà TORICà CAPAC SPATE 25. BUCªA DISTANÞIERà 26. CÃMAªA RULMENT 27. RULMENT 28. ÎNTRERUPÃTOARE CONTROL 15 1 29. BUªON GOLIRE ULEI 30. CANAL PANà CUPLAJ ªI PANà 31. ANS. AX COMPRESOR ªI PLACà C-Dà CU PISTOANE 25 35 34 32. GARNITURà TORICà SUPAPà DE SIGURANÞà 29 32 33 33.GARNITURI TORICE ÎNTRERUPÃTOARE VENTILATOR ªI PRESIUNE 26 27 22 34. GARNITURà TORICà SUPAPà DE CONTROL 35. SIGURANÞE INELARE 28 16 17 Fig. 4 Componente compresor V5
 • 63. 2–46 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 2. PROCEDURI DE REPARAÞIE 4) Se demonteazã pana butucului cuplajului ºi se pãstreazã pentru reasamblare. 2-1. REPARAÞII MICI - COMPRESOR V5 Ilustraþiile folosite în operaþiile urmãtoare aratã compre- sorul demontat de pe vehicul pentru o observare mai J33013-B uºoarã a pãrþilor componente. La repararea compresorului se vor înlocui numai acele componente ce au fost indicate ca defecte în diagnoza 8 preliminarã. Demontarea, repararea ºi remontarea compresorului ºi a componentelor sale se va face la un banc de lucru curat. Sculele, componentele ºi locul de muncã trebuie pãstrate curate în permanenþã. ANSAMBLUL PLACÃ-BUTUC CUPLAJ J34992-1 Scule necesare: J33013-B Extractor d/r placã - butuc J34992 J33022 Cheie piuliþã ax J33027 Sculã imobilizare butuc cuplaj J34992 Suport compresor 8. ANSANBLU CUPLAJ: PLACà CUPLARE ªI BUTUC J34992-1 ªurub de presare 1) Se prinde suportul J34992 în menghinã, se ataºea- Fig. 6 Demontare ansamblu placã butuc cuplaj zã compresorul ºi se fixeazã cu ºuruburile speciale J34992-1. 2) Se imobilizeazã ansamblul placã-butuc (8) folosind Se monteazã sau se conecteazã scula J33027. Se demonteazã piuliþa arborelui (11) 1) Se instaleazã pana(10) în canalul de panã depãºind folosind scula J33022. marginea acestuia cu aproximativ 3,2 mm. Axul penei este uºor curbat pentru a asigura o bunã întrepãtrundere cu canalul de panã din butuc. 2) Suprafeþele de fricþiune ale plãcii cuplajului ºi rotorului fuliei (19) trebuie sã fie curate înaintea instalãrii ansamblului placã butuc cuplaj (8). J33022 3) Se poziþioneazã pana butucului cuplajului (10) în 8 J33027 canalul axului (30) ºi se aºeazã ansamblul butuc placã cuplaj (8) pe axul compresorului (31). NOTÃ: A nu se forþa ºi a nu se lovi butucul cuplajului J34992 sau axul pt cã pot apare defecþiuni interne în compresor. 4) Se demonteazã ºurubul central din corpul extractorului J33013-B ºi se monteazã invers corpul J34992-1 pe ºurub. 5) Placã, butuc cuplaj, rulment cu extractorul J33013-B. Corpul extractorului J33013-B trebuie scos suficient pt a permite ºurubului central sã fie înfiletat complet în axul compresorului. 6) Se imobilizeazã partea centralã cu o cheie. Se strînge 8. ANSAMBLUL PLACÃ-BUTUC CUPLAJ porþiunea hexagonalã a corpului extractorului J33013-B pt a presa butucul pe ax. Se strînge corpul Fig. 5 Demontare piuliþã ax cîteva ture, se îndepãrteazã extractorul pt a vedea dacã pana (10) a rãmas în canal (30) înaintea instalã- 3) Se înfileteazã extractorul butucului ºi plãcii J33013- rii ansamblului placã butuc cuplaj (8) în poziþia finalã. B în butucul (8). Se imobilizeazã corpul extractorului Spaþiul dintre suprafeþele de fricþiune ale plãcii cu o cheie fixã, iar cu o altã cheie se roteºte ºurubul cuplajului ºi rotorului fuliei cuplajului (19) trebuie sã central pînã la extragerea ansamblului placã-butuc fie de 0,38-0,64 mm. cuplaj (8).
 • 64. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–47 J33013-B-B 8 B 10 8 A 30 J34992-1 J34992 J34992-1 J34992 A. SPAÞIU 0.38-0.64 mm B. DISP MONTARE RULMENT PLACà CUPLAJ, SUBANSAMBLU AL DISPOZITIVULUI J 33013-B 8. ANSAMBLU PLACà BUTUC CUPLAJ Fig. 8 Montare ansamblu placã - butuc cuplaj 8. ANSAMBLU PLACà BUTUC CUPLAJ 10. PANà BUTUC CUPLAJ 19. ROTOR FULIE Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 9 la 30. CANAL PANà BUTUC CUPLAJ 16) Fig. 7 Montare panã ax, placã/butuc cuplaj 1) Ansamblu placã butuc cuplaj (8). 2) Siguranþã (18) reþinere ansamblu rotor-rulment, • Dacã ºurubul central este complet înfiletat în folosind cleºtele de siguranþe J6083. capul axului compresorului, sau corpul extractorului este imobilizat ºi ºurubul central rotit, pana va fixa ºi va imobiliza ansamblul placã butuc cuplaj (8). 7) Se scoate extractorul J33013-B, se verificã poziþiona- rea corectã a penei butucului cuplajului (10) (deloc J6083 sau puþin deasupra butucului cuplajului). Se 19 monteazã piuliþa axului (11). Imobilizaþi ansamblul placã butuc cuplaj (8), folosind dispozitivul de imobilizare J33027 ºi folosind suportul piuliþei axului J33022 se strînge piuliþa pe umãrul axului J34992 18 compresorului la un cuplu de 11-22 Nm, cu o cheie dinamometricã de 0-35 Nm. 8) Se roteºte cu mîna rotorul fuliei (19) pentru a vedea dacã rotorul nu freacã placa cuplajului (8). 2-1-2. ROTOR CUPLAJ ªI RULMENT J34992-1 Scule necesare: Cleºte siguranþe J6083 Extractor rulment J9398-A Montator rulment J9841-A cu dorn de folosinþã universalã Extractor-montator J33013-B pentru placã ºi butuc cuplaj 18. SIGURANÞà REÞINERE RULMENT FULIE PE CAPUL AXULUI Extractor fulie J33020 19. ROTOR FULIE Ghidaj extractor J33023-A Bloc suport J35372 Fig. 9 Demontare siguranþã reþinere ansamblu rulment
 • 65. 2–48 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 3) Se monteazã pe carcasa compresorului (15) rotorul fuliei (19) ºi ghidajul extractor J33023-A, ºi se monteazã disp. de extragere rotor fulie J33020 ºi cel al rulmentului pe cercul interior al canalului rotorului (19). Se roteºte disp. J33020 în sens orar în canal pt a-i cupla ghearele cu spaþiile dintre canalele din rotor. J33023-A A J33020 J34992-1 19 J34992-1 J34992 J34992 Fig. 11 Dispozitiv demontare rulment rotor-fulie A. EXTRACTORUL J33020 SE CUPLEAZà PE CERCUL INTERIOR DIN CANALELE ROTORULUI 19. ROTOR FULIE Fig. 10 Montare disp. ghidare extractor 4) Se imobilizeazã extractorul J33020 ºi se strînge ºurubul extractorului prin ghidul acestuia pt a demonta ansamblul rotor fulie (19) ºi rulment (9). 5) Pt a împiedica stricarea rotorului fuliei (19) în timpul demontãrii rulmentului (9), butucul rotorului trebuie J9398-A sã fie sprijinit bine. J33020 Se demonteazã ºurubul extractorului J33020 ºi cu 19 ghearele acestuia cuplate în rotor se întoarce ansamblul ºi se aºeazã pe o suprafaþã planã ºi solidã 6) Se extrage rulmentul (9) din butucul rotorului (19) cu extactorul J9398-A împreunã cu un dorn univer- sal. 19. ROTOR FULIE quot;FAÞA ÎN JOS quot; Nu este necesar a se îndepãrta bavurile din faþa Fig. 12 Demontare rulment rotor fulie rulmentului la demontarea sa; totuºi, va fi necesar ca acestea sã fie pilite înaintea montãrii rulmentului montãrii noului rulment. nou în interiorul rotorului pentru o bunã aºezare ºi pentru a nu deteriora rulmentul. NOTÃ: A nu se sprijini rotorul pe marginea fuliei pe o suprafaþã planã în timpul montãrii rulmentului, altfel Se monteazã sau se conecteazã faþa rotorului va fi curbatã. 1) Se întoarce rotorul fuliei (19) ºi se plaseazã pe 2) Se aºeazã rulmentul nou (19) perpendicular pe suportul J35372 pentru a-i susþine butucul în timpul marginea butucului ºi folosind extractorul ºi disp. de montat rulmenþi J9841-A împreunã cu un dorn uni- versal se preseazã rulmentul complet în butuc.
 • 66. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–49 J8433-3 DORN UNIVERSAL J34992 J33024 J9841-A 6 J8433-1 19 19. ROTOR FULIE 6. BOBINà CUPLAJ Fig. 13 Montare rulment rotor fulie Fig. 15 Montare ansamblu bobinã cuplaj 3) În gaura butucului rotorului (19) se aºeazã : ghid am- prentator J33019-1 ºi amprentator J33019-2. Se B împinge ansamblul rotor(19) ºi rulment(9) în blocul suport J35372 pt a sprijini complet butucul(19) sub locul A realizãrii amprentelor. Se poate folosi o bandã de cauciuc rezistent pt fixarea amprentatorului în ghidaj, 19 ºi dupã fiecare lovire a amprentatorului, acesta se va repoziþiona în ghidaj. A. PLASAREA CELOR TREI AMPRENTE LA 120° J33019-1 B. DEMONTARE RULMENT 19. ROTOR FULIE Fig. 16 Fixarea rulmentului în poziþie J33019-2 5) Cu compresorul motat în suportul J34992, se 19 poziþioneazã ansamblul rotor (19) ºi rulment (9) în A carcasa compresorului. 6) Pe cãmaºa interioarã a rulmentului (9) se poziþionea- A. BANDà DE CAUCIUC REZISTENT zã direct montatorul rulmentului ºi rotorului fuliei 19. ROTOR FULIE J33017 ºi ghidajul extractorJ33023-A. 7) Se poziþioneazã traversa extractor J8433-1 pe ghi- Fig. 14 Fixarea rulmentului pe butucul rotorului dajul extractor J33023-A ºi se asambleazã cele douã J34992-2 cu ºuruburi ºi ºaibe prin gãurile din bara 4) Se loveºte amprentatorul cu ciocanul pînã cînd se extractoare înfiletîndu-se în suportul J34992. Filetul formeazã o nouã amprentã din metal, similarã celei ºuruburilor lungi trebuie sã cuprindã întreaga grosime originale, formatã în adîncime dar fãrã a atinge rul- a suportului. mentul (9). 8) Se strînge ºurubul central J8433-3 în traversa ex- tractor pt a forþa ansamblul rotor fulie (19) ºi rulment Amprenta nu trebuie sã atingã cãmaºa exterioarã a (9) în carcasa compresorului. Împingãtorul J33017 rulmentului (9) pt a nu o deteriora. Se vor realiza al ansamblului rotor fulie - rulment va aluneca pînã trei amprente la 120° între ele. la contactul direct cu cãmaºa interioarã a rulmentului
 • 67. 2–50 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO J8433-1 J8433-3 J8433-3 J33023-A J8433-1 J33017 J33025 J33023-A 19 6 J34992-1 J34992 A J34992 A. PLASAREA ÎN CAP A TERMINALELOR BOBINEI 19. ROTOR FULIE 6. ANSAMBLU BOBINà CUPLAJ Fig. 17 Ansamblul rotor fulie ºi rulment Fig. 18 Demontare ansamblu bobinã cuplaj (9), se slãbeºte ºurubul central de împingere a peste deschiderea interioarã a locaºului bobinei(6) J8433-1 ºi se realinieazã împingãtorul ºi ghidajul ºi se aliniazã adaptorul cu carcasa compresorului. astfel încît dispozitivul J33017 va rãzui carcasa 3) Se centreazã traversa extractor J8433-1 în gaura compresorului. centralã adîncitã a adaptorului de montare bobinã 9) Se monteazã siguranþa inelarã (18) de reþinere a cuplaj J33024. Se monteazã J34992 cu ºuruburi ºi ansamblului rotor-rulment, folosind cleºtele J6083. ºaibe trecute prin gãurile traversei ºi filetate în 10) Se remonteazã placa cuplajului ºi ansamblul butuc suportul J34992 pe toatã grosimea suportului. (8) dupã cum s-a descris. 4) Se roteºte ºurubul de presare al traversei J8433-1 pt a forþa bobina cuplajului (6) în carcasa compreso- BOBINà CUPLAJ rului (15). Asiguraþi-vã cã în timpul montãrii bobina cuplajului ºi suportul J 33024 rãmîn „aliniate”. Scule necesare: 5) Dupã ce bobina (6) e aºezatã în carcasa J8433-1 Traversã extractor compresoru-lui se foloseºte un punctator de ∅ 3 mm J8433-3 ªurub de presare pt a face pe carcasã trei amprente, la 120°, pt a J33023-A Ghidaj extractor imobiliza bobina cuplajului. J33024 Adaptor montare bobinã cuplaj • Mãrimea amprentei trebuie sã fie jumãtate din J33025 Picioare extractor bobinã cuplaj suprafaþa punctatorului ºi adîncimea de aproxima- J34992 Suport compresor tiv 0,28 - 0,35 mm. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 18 la 6) Se monteazã ansamblul rotor (19) - rulment (9) ºi ansamblul placã cuplaj - butuc (8) dupã cum s-a 20) descris anterior. 1) Se executã paºii 1 ÷ 4 din procedura de demontare „Rotor cuplaj ºi rulment”. Se marcheazã locul termi- 2-2. PROCEDURI DE REPARAÞII MARI LA nalelor bobinei cuplaj pe carcasa compresorului (15). COMPRESORUL V5 2) Se monteazã ghidajul extractor J33023-A pe carca- La înlocuirea: ansamblu etanºare ax, supapã siguranþã, sa compresorului (15). Se monteazã traversa extrac- sau întrerupãtoare de presiune aflate pe capacul spate tor J8433-1 cu picioarele J33025. este necesar a se descãrca refrigerantul din sistem, 3) Se strînge ºurubul de presare J8433-3 pe ghidajul chiar dacã compresorul rãmîne pe vehicul (vezi capitolul extractor pt a demonta bobina cuplajului (6). respectiv). Pentru celelalte proceduri de reparare cu Se monteazã sau se conecteazã excepþia celei a cuplajului, cele de mai sus rãmîn valabile la orice dezasamblare a compresorului. 1) Se plaseazã ansamblul bobinã cuplaj (6) pe carcasa Dacã reparaþia se face la capacul spate al compreso- compresorului (15) cu teminalele poziþionate pe rului, uleiul refrigerant trebuie mãsurat, înregitratã can- marcajul fãcut anterior. titatea ºi înlocuit. A se vedea capitolul 1B pt a determina 2) Se plaseazã adaptorul de montare bobinã cuplaj cît ulei se va adãuga în noul ansamblu.
 • 68. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–51 2 A 37 28 6 17 B 36 J34992-1 2. ADMISIE 17. SUPAPà DE SUPRAPRESIUNE J34992 28. ÎNTRERUPÃTOARE DE CONTROLARE A SISTEMULUI 36. GÃURI DE MONTARE 37. REFULARE Fig. 21 Detalii capac spate A. PUNCTATOR A B B. AMPRENTE PE CAPÃTUL SUPERIOR(3 LOCURI) C.BOBINà CUPLAJ Fig. 19 Imobilizarea bobinei cuplajului în carcasã 13 B A. MANTA DE OÞEL A B. MUCHIE DE ETANªARE 13. ETANªARE AX Fig. 22 Garniturã etanºare ax compresor 6 J9553-01 Extractor garniturã toricã J9625 Conector de testare a presiunii Extractor ºi montator etanºare ax J33011 Montator garniturã toricã J34614 Protector etanºare ax A. CARCASà COMPRESOR B. AMPRENTE PE CARCASà COMPRESOR 0,28-0,35mm ADÎNCIME Detectare pierderi la etanºare (0.010-0.015quot;) 6. BOBINà CUPLAJ Etanºarea axului (14) nu se va schimba din cauza unei cantitãþi mici de ulei gãsite pe suprafaþa învecinatã. Gar- Fig. 20 Detaliu cap amprentat pt fixare bobinã cuplaj nitura este proiectatã sã piardã puþin ulei cu scop de ungere. O etanºare de ax se va schimba numai la gãsi- Este important a avea un banc de lucru acoperit cu o rea unei mari cantitãþi de ulei împrãºtiatã, ºi numai dupã hîrtie curatã, cu un loc de curãþire a tuturor pieselor ce ce pierderea a fost descoperitã prin o procedurã au fost demontate ºi reasamblate. De asemenea, este aprobatã de detecþie a pierderilor(vezi „TESTAREA important a se folosi numai scule curate. PIERDERILOR DIN SISTEMUL DE REFRIGERANT”, CAP. 1B). NOTÃ: Orice tentativã de utilizare a unor scule necores- Cînd va trebui înlocuitã o etanºare de ax la compresor, punzãtoare sau a echipamentelor improvizate poate trebuie demontat de pe vehicul ºi acumulatorul sistemu- duce defectarea compresorului sau la o funcþionare lui. Uleiul din acumulator trebuie golit, mãsuratã cantita- incorectã. tea ºi înlocuit conform procedurii de la cap. 1B de determinare a pierderii de ulei. ÎNLOCUIRE ETANªARE AX Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 23 Scule necesare: J5403 Cleºte de siguranþe pînã la 27) 1) Se descarcã sistemul A/C. 2) Se slãbeºte ºi se repoziþioneazã compresorul în suporþii de montare.
 • 69. 2–52 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO EXTRACTOR GARNITURà J5403 12 13 J34614 J34992-1 J34992 12. ELEMENT FIXARE GARNITURà INELARà 13. GARNITURA ETANªARE AX Fig. 23 Demontare siguranþã ax Fig. 24 Demontare ºi montare garniturã etanºare ax 3) Ansamblul placã cuplaj ºi butuc (8) de pe compresor. 4) Siguranþa inelarã de reþinere a garniturii de etanºare ax (12), folosind cleºtele de siguranþe J5403. 14 5) Se ºterge cu atenþie suprafaþa interioarã a carcasei compresorului ce înconjoarã axul (31), suprafaþa de etanºare a garniturii (14), axul însuºi ºi canalul de aºezare a garniturii. Orice murdãrie sau corp strãin pãtrunse în interiorul compresorului îl pot defecta. J9553-01 6) Se înfig ghearele zimþate ale extractorului de garniturã în porþiunea adîncitã a garniturii (14) prin rotirea mînerului în sens orar. Se scoate garnitura J34992-1 din compresor printr-o miºcare de tragere ºi rotire. Se aruncã garnitura. Mînerul trebuie þinut strîns. Nu se vor folosi cheia sau cleºtele. 7) Se scoate ºi se aruncã garnitura toricã de etanºare J34992 (14) din degajare, folosind extractorul de garnituri torice J9553-01. Se curãþ㠕 Se curãþã cu grijã canalul pt garnitura toricã din carcasa compresorului. 14. GARNITURà TORICà ETANªARE AX 8) Se reverificã axul (31) ºi interiorul degajãrii din Fig. 25 Demontare garniturã toricã etanºare ax carcasa compresorului (15) pt murdãrie sau corpuri strãine în vederea asigurãrii curãþeniei perfecte de garnituri.Se verificã garnitura(14) sã nu fie acestor suprafeþe înaintea montãrii pieselor noi. deterioratã. Asiguraþi-vã cã garnitura nu are scame sau Important murdãrie ce pot deteriora suprafaþa de etanºare provocînd pierderi. Garniturile nu se reutilizeazã. Se va utiliza un set nou.
 • 70. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–53 5) Pt a testa pierderile, se monteazã suportul J9625 al Se monteazã sau se conecteazã disp. de testare pe capacul spate compresor(1), se 1) Se scufundã garnitura toricã nouã(14) în ulei refrige- conecteazã liniile de încãrcare (cu manometre). Se rant PAG curat ºi se asambleazã în disp J33011. face presiune la absorbþie(2) ºi pe partea de înaltã a compresorului, cu vapori de refrigerant din rezervorul de presiune. Se monteazã, temporar, piuliþa axului(11) cu compresorul în poziþie orizontalã, se roteºte axul(31) 14 cu mîna, de mai multe ori, în sensul normal de rotaþie. Se testeazã pierderile la suprafaþa de etanºare ºi se reparã, dacã existã. Se demonteazã piuliþa(11). 6) Se îndepãrteazã excesul de ulei apãrut la montarea etanºãrii noi, de pe ax(31) ºi din degajarea interioarã (15) a carcasei compresorului. 7) Se monteazã ansamblul butuc-placã cuplaj(8). 8) Se remonteazã fulia(7) a compresorului. J33011 9) Se monteazã : ansamblul compresor pe suportul de la motor ºi cureaua de acþionare a compresorului. 10) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 14. GARNITURà TORICà ETANªARE AX Fig. 26 Montare garniturã toricã etanºare ax SUPAPA DE SIGURANÞà Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 21) 2) Se introduce pînã la fund disp J33011 în gîtul compresorului. Se coboarã plãcuþa mobilã a 1) Se descarcã sistemul A/C. dispozitivului pt a elibera garnitura toricã în ºanþul 2) Supapã de siguranþã(17). inferior de etanºare. (ªanþul superior este pt siguranþa de reþinere.) Se roteºte dispozitivul pentru a se aºeza Se monteazã sau se conecteazã corect garnitura toricã (14) ºi se scoate dispozitivul. 1) Se unge garnitura toricã(32) a noii supape de siguran- 3) Se aºeazã garnitura (13) pe dispozitivul J33011 dupã þã(17) ºi garnitura toricã a ansamblului cu ulei refrig- care se scufundã în ulei refrigerant curat de erant nou de vîscozitate 525 pt sistemul R-12 sau vîscozitate 525 în cazul sistemului R-12 sau ulei PAG ulei PAG pt sistemul R-134a. Se monteazã o supapã în cazul sistemului R-134a. Se introduce în garniturã nouã ºi se strînge la un cuplu de 7.5-10.5 Nm. dispozitivul de protecþie J34614, se aºeazã pe 2) Se evacueazã ºi se reîncarcã sistemul. capãtul axului ºi se împinge, printr-o miºcare de 3) Se verificã pierderile pe sistem(Capitolul 1B). rotaþie, garnitura (13) în poziþie. ÎNTRERUPÃTOARELE DE ÎNALTà ªI 13 SUPRAPRESIUNE Scule necesare: J5403 Cleºte de siguranþe J9553-01 Extractor garnituri torice J9625 Conector testare presiune J34614 Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 21) 1) Se descarcã sistemul A/C. 2) Conectori electrici de la întrerupãtoarele(28). 13. GARNITURà SUPERIOARà AX 3) Siguranþã întrerupãtor(35), folosind cleºtele de siguranþe de interior J5403. Fig. 27 Montare garniturã pe dispozitivul de protecþie 4) Întrerupãtoarele (28) de la compresor. 5) Garnitura toricã de etanºare (33) din cavitatea întreru- 4) Se monteazã o nouã siguranþã inelarã(12) cu partea pãtorului folosind disp. J9553-01. platã spre garnitura(13), folosind cleºtele J5403. Se Dacã se vor monta întrerupãtoarele existente, se foloseºte bucºa dispozitivului J9393 pentru a presa vor folosi garnituri torice noi, cît ºi o siguranþã pe garniturã siguranþa (12) pînã cînd intrã în ºanþul nouã. Un set de întrerupãtoare noi are incluse sãu. garnituri torice ºi siguranþe.
 • 71. 2–54 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO Se monteazã sau se conecteazã A 1) Se verificã cavitatea întrerupãtorului ºi ºanþul garniturii torice de pe capacul spate (1) pt mizerie sau materiale strãine ºi se curãþã dacã e necesar. Se instaleazã garnitura toricã nouã (33) unsã cu ulei B curat în ºantul din cavitatea întrerupãtorului. 2) Se unge carcasa întrerupãtorului(28) cu ulei refrige- rant curat ºi se introduce întrerupãtorul complet. 3) Folosind cleºtele J5403, se monteazã siguranþa (35) cu punctul cel mai înalt al pãrþii curbate lîngã carcasa întrerupãtorului. Asiguraþi-vã de aºezarea corectã a siguranþei în ºanþul din cavitatea întrerupãtorului. Se efectueazã testul de pierderi. 15 ANSAMBLUL SUPAPà DE CONTROL 1 Scule necesare: J5403 Cleºte de siguranþe Calibrare supapã de control A. CIOCAN CU CAPETE DE PLASTIC Refrigerant Calibrare Marcare B. LEMN 1. CAPAC SPATE R-12 3 bari quot;Bquot; 15. CARCASà COMPRESOR R-134a 2,9 bari quot;Squot; Fig. 28 Scoaterea capacului faþã sau spate de pe cilindru Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 4) 3) ªase ºuruburi lungi(20) ºi garniturile(21). Se aruncã garniturile. 1) Se descarcã sistemul A/C. 4) Folosind un lemn ºi un ciocan cu capete de plastic 2) Siguranþa (35) a supapei de control, folosind cleºtele se bate de jur împrejur muchia capacului spate(1) de siguranþe de interior J 5403. pt a-l scoate de pe cilindrul compresorului(23). Se 3) Ansamblul supapã de control(16). separã capacul spate(1), garnitura(3), placa cu Se monteazã sau se conecteazã supape(4), arcul lamelar absorbþie(5) ºi garnitura toricã dintre cilindru ºi capacul spate(24). Se aruncã 1) La reasamblarea supapei de control(16), se vor unge garniturile. garniturile torice(34) cu ulei refrigerant de vîscozitate 525 pentru sistemul R-12 sau cu ulei PAG pentru Se monteazã sau se conecteazã sistemul R-134a ºi se împinge în poziþie cu degetul. 2) Folosind cleºtele J5403, se monteazã siguranþa de 1) Se aºeazã capacul spate(1) pe o suprafaþã planã. reþinere(35) a supapei cu punctul cel mai înalt al pãrþii Se poziþioneazã cu supapa de control pe poziþia orei curbe lîngã carcasa supapei. Asiguraþi-vã de aºezarea 6. corectã a siguranþei. Se executã testul de pierderi. 2) Tijele(23) de ghidare cilindru în gãurile de montaj în poziþiile orelor 11 ºi 5. 2-2-5. CAPAC SPATE, ETANªARE, PLACà 3) Garnitura capacului(3) peste tije, cu gaura alungitã SUPA-PE, ARC LAMELAR, GARNITURà deasupra tijei din stînga(cea de la ora 11). TORICà 4) Placa cu supape(4) peste tijele de ghidare cu gaura alungitã deasupra tijei din stînga. Se coboarã în poziþie. Scule necesare: 5) Arc lamelar absorbþie (5) peste tijele de ghidare. Se J9625 Conector testare presiune scoate tija de ghidare de la poziþia orei 5. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 4) 6) Se unge noua garniturã toricã (24) dintre cilindru ºi capac spate cu ulei refrigerant curat de vîscozitate 1) Se descarcã sistemul A/C ºi se demonteazã compre- 525 ºi se monteazã. Pt o asamblare uºoarã se unge sorul de pe vehicul; se goleºte uleiul din el într-un ºi suprafaþa de etanºare a capacului spate. container, se mãsoarã, se noteazã ºi se aruncã uleiul. 7) Cu garnitura toricã (24) în poziþie în spatele ansam- 2) Ansamblul placã - butuc cuplaj(8), ansamblul fulie blului cilindrului(23) se plaseazã cavitatea supapei rotor(19) ºi rulment(9) ºi bobina cuplajului(6). de siguranþã direct deasupra gãurii laterale a capacului spate. Se împinge ansamblul cilindru-ca- pac faþã peste tija de ghidare cãtre capacul spate. 8) Cu ambele mîini se preseazã cilindrul (23) ºi ansamblul carcasã compresor (15) în jos cãtre capacul spate (1).
 • 72. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–55 9) Se folosesc garnituri (21) noi la ºuruburile (20) de asamblare a compresorului. Asiguraþi-vã cã patru 20 din ºuruburile (20) sînt înfiletate în capacul spate 21 (1) înainte de a demonta tijele de ghidare. Se stîrng alternativ ºuruburile (20) într-o secvenþã progresivã de cupluri pînã la atingerea a 8-10 Nm pe fiecare din cele ºase ºuruburi. 10) Set nou de garnituri ax(12) (13) (14). 11) Se adaugã cantitatea de ulei refrigerant nou de J35372 vîsco-zitate 525 de la pasul 1 -„Demontare..”. Se monteazã conectorul de testare presiune J 9625. Se monteazã piuliþa(11) pe ax ºi se roteºte axul cîteva ture. 12) Se testeazã complet pierderile la compresor. 20. ªURUB LUNG 13) Se demonteazã piuliþa(11) ºi se monteazã piesele(6) 21. GARNITURà ªURUB LUNG (6 BUC) (19) (9) (18) (8) ºi (11) ale cuplajului, pe compresor. 14) Se monteazã compresorul pe vehicul. Fig. 29 Montare ºuruburi ºi garnituri capac 15) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. compresor (15) folosind o tijã, ºi cu ambele mîini se preseazã carcasa compresorului pe ansamblu GARNITURA TORICà CAPAC FAÞà - CILINDRU cilindru (23) trecînd peste garnitura toricã (22). Scule necesare: 5) Se pun garnituri de etanºare noi (21) la ºuruburile J9625 Conector testare presiune lungi (20) ºi se monteazã pe compresor. Se va J34993 Scule aliniere cilindru verifica înfiletarea celor patru ºuruburi în capacul J35372 Bloc suport spate (1) înaintea de a scoate tijele de ghidare. Se asambleazã clemele la suportul de fixare. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 4) Alternativ, se strîng ºuruburile, progresiv, pînã se ajunge la 8-10 Nm pe fiecare din cele ºase ºuruburi 1) Se descarcã sistemul A/C ºi se demonteazã compre- de asamblare. sorul de pe vehicul. Se varsã uleiul într-un recipient; 6) Set nou garnituri ax (12) (13) (14). se mãsoarã, se noteazã ºi se aruncã uleiul. 7) Se adaugã cantitatea de ulei refrigerant nou de 2) Ansamblu butuc placã cuplaj (8), ansamblu rotor fulie vîsco-zitate 525 în cazul sistemului R-12 sau PAG (19) rulment (9) ºi bobinã cuplaj (6). în cazul sistemului R-134a determinatã la pasul 1 3) Garnituri ax (14), (13) ºi se aruncã. de la „Demontare...”. 4) ºase ºuruburi lungi (20) ºi garniturile (21). Se aruncã 8) Se testeazã complet pierderile la compresor. garniturile. 9) Se demonteazã piuliþa(11) ºi se monteazã piesele(6) 5) Cu un ciocan de plastic se bate carcasa compresoru- (19) (9) (18) (8) ºi (11) ale cuplajului, pe compresor. lui (15) în zona de montaj pentru a o desprinde de 10) Se monteazã compresorul pe vehicul. pe cilindru. 11) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C. 6) Garniturã toricã dintre carcasã compresor(15) ºi cilindru(23). Se aruncã garnitura toricã. TESTAREA PIERDERILOR(EXTERIOARÃ) Se noteazã succesiunea ºaibe blocaj - rulment în vederea reasamblãrii. Scule necesare: Adaptoare manometre Se monteazã sau se conecteazã J9625 Conector testare presiune Detector pierderi 1) Se aºeazã capacul spate (1) pe blocul suport J35372. Se monteazã o tijã de ghidare ansamblu Se inspecteazã DC8615 în poz. orei 11. Se pune supapa de control în poz. orei 6. Procedura de verificare la banc 2) Se unge garnitura toricã nouã (22) cu ulei refriger- 1) Se monteazã conectorul de testare presiune J9625 ant curat de vîscozitate 525 în cazul sistemului R- la capacul spate al compresorului. 12 sau PAG în cazul sistemului R-134a ºi se 2) Se monteazã furtunul central al setului de manome- monteazã în ºanþul de garniturã toricã din cilindrul tre din staþia de încãrcare la rezervorul de refrige- (23). rant poziþionat vertical ºi i se deschide supapa. 3) ªaibele de blocaj (26) ºi rulmentul (27) în ordinea 3) Se conecteazã conductele de joasã ºi de înaltã reperatã la demontare. presiune ale staþiei de încãrcare la racordurile cores- 4) Se aliniazã gãurile tijelor de ghidare din carcasa punzãtoare ale conectorului J9625, prin adaptoarele manometrelor(sau furtune echipate cu depresori de supape). Orificiul (2) de absorbþie (partea de joasã) al compresorului are o deschidere mare.Cel de refulare (partea de înaltã) e mai mic.
 • 73. 2–56 ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT ESPERO 4) Se deschid ventilele de pe partea de joasã ºi înaltã 6) Dacã existã vreo pierdere exterioarã se reparã ce e presiune ºi cea de refrigerant ale staþiei de încãrcare pt a necesar ºi se reverificã pierderile pt a vã asigura de permite vaporilor de refrigerant sã curgã în compresor. remediere. 5) Folosind un detector de pierderi se verificã etanºarea 7) Se slãbesc legãturile furtunelor setului de manometre supapei de siguranþã din carcasa compresorului (15), de la adaptorii conectaþi pe pãrþile de joasã ºi de a capacului spate (24), a blocului cilindrilor (22), a înaltã pt a permite vaporilor sã iasã din compresor. ºuruburilor (21) ºi a axului compresorului (14). Dupã Dacã sînt folosite furtune cu depresor, se slãbesc verificare se închid ventilele de joasã ºi de înaltã de legãturile furtunelor la setul de manometre pt a la staþia de încãrcare. elibera vaporii din compresor. 8) Se deconecteazã ambii adaptori sau ambele furtune de la placa de test ºi se demonteazã aceasta. 3. SPECIFICAÞII GENERALE Placã cuplaj la rotor cuplaj .....................................................................................................................0,38-0,64 mm Placã cuplaj ºi ansamblu butuc la placã compresor..................................................................................... 11-22 Nm Capac faþã la capac spate prin ºuruburi lungi...............................................................................................8 - 10 Nm
 • 74. ESPERO ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT 2–57 4. SCULE SPECIALE 7 8 6 9 10 5 1 2 3 4 16 17 12 13 14 15 11 20 21 19 22 23 18 24 25 1. J5403 CLEªTE SIGURANÞE 14. J33013-B DISP DEMONTARE/MONTARE BUTUC ªI PLACà FIXARE 2. J6083 CLEªTE SIGURANÞE 15. J34993 TIJE ALINIERE CILINDRU 3. J8092 DORN 16. J33017 DISP MONTARE ANSAMBLU FULIE - RULMENT 4. J8433-1 TRAVERSà EXTRACTOR 17. J33019 DISP AMPRENTARE BUTUC 5. J8433-3 ªURUB DE ÎMPINGERE 18. J33020 EXTRACTOR FULIE 6. J9393 DISPOZITIV MONTARE GARNITURI 19. J34614 PROTECÞIE GARNITURà AX 7. J9398-A EXTRACTOR RULMENT 20. J33022 SOCLU PIULIÞà AX 8. J9841 DISPOZITIV MONTARE RULMENT 21. J33023-A GHIDAJ EXTRACTOR 9. J9553-01 DISPOZITIV DEMONTARE GARNITURI TORICE 22. J33024 ADAPTOR DISP MONTARE BOBINà CUPLAJ 10. J9625 CONECTOR TESTARE PRESIUNE 23. J33025 PICIOARE EXTRACTOR BOBINà CUPLAJ 11. J23128-A DISPOZITIV MONTARE /DEMONTARE GARNITURI 24. J34992 SUPORT FIXARE COMPRESOR 12. J35372 BLOC SUPORT 25. J33027 SCULà IMOBILIZARE BUTUC CUPLAJ 13. J33011 DISPOZITIV MONTARE GARNITURI TORICE Fig. 30 Reparaþie capitalã compresor V5 - scule speciale
 • 75. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–1 CAPITOLUL 3 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE CUPRINS SUSPENSIE FAÞà DESCRIERE GENERALà .................................................................................................................... 3–2 SERVICE PE VEHICUL ........................................................................................................................ 3–2 Verificare þinutã de drum ................................................................................................................... 3–2 Verificare componente suspensie ..................................................................................................... 3–2 Verificare ansamblu jambã elasticã .................................................................................................. 3–2 Service componente .......................................................................................................................... 3–2 Barã stabilizatoare ºi bucºe .............................................................................................................. 3–4 Ansamblu jambã elasticã .................................................................................................................. 3–5 Braþ inferior suspensie ...................................................................................................................... 3–7 Rotulã braþ inferior ............................................................................................................................. 3–8 Butuc ºi rulmenþi ................................................................................................................................ 3–8 Suport rulment (arc – amortizor) .......................................................................................................... 3–11 Arcuri ................................................................................................................................................ 3–14 Amortizor tip cartuº ......................................................................................................................... 3–14 ªuruburi roatã .................................................................................................................................. 3–14 Bucºe elastice braþ inferior ............................................................................................................. 3–14 SPECIFICAÞII GENERALE ................................................................................................................ 3–15 CUPLURI DE STRÎNGERE ................................................................................................................ 3–15 ARBORE DE TRANSMISIE DESCRIERE GENERALà ..................................................................................................................3–17 SERVICE PE VEHICUL ......................................................................................................................3–17 Ansamblu arbore de transmisie ...................................................................................................... 3–17 Inel deflector exterior ....................................................................................................................... 3–20 Burduf articulaþie exterioarã (cu bile) .............................................................................................. 3–20 Ansamblu articulaþie exterioarã (cu bile) ........................................................................................ 3–21 Burduf articulaþie tripodã .................................................................................................................. 3–22 Burduf articulaþie interioarã (cu bile) ............................................................................................... 3–24 Simering cutie de vitezã/arbore de transmisie ............................................................................... 3–25 CUPLURI DE STRÎNGERE ................................................................................................................ 3–26 SDV .......................................................................................................................................................3–27
 • 76. 3–2 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO SUSPENSIE FAÞà 1.DESCRIERE GENERALà 2-3. VERIFICARE ANSAMBLU JAMBà ELASTICà Figurile 1 ºi 2 Suspensia faþã este conceputã ca un ansamblu unitar Rotulele trebuie înlocuite dacã se observã slãbirea pivot-amortizor ºi arc numit jambã elasticã. Braþele articulaþiei sau tãierea burdufului. inferioare pivoteazã pe ºasiu prin intermediul unor bucºe Se inspecteazã de cauciuc. Partea superioarã a jambei este izolatã de caroserie cu o monturã de cauciuc ºi conþine un lagãr 1) Rotula: care permite pivotarea roþii. a. Se ridicã partea din faþã a vehiculului permiþînd Partea inferioarã a jambei se sprijinã pe o rotulã cuplatã suspensiei faþã sã atîrne liber. la braþul inferior. Rotula este prinsã de jambã cu o piuliþã b. Se apucã roata de sus ºi de jos, se miºcã ºi de braþul inferior cu nituri. deplasînd-o du-te-vino din interior spre exterior. c. Se determinã dacã existã vreo miºcare orizontalã Cînd se fac lucrãri asupra componentelor (fixarea a suportului jambei faþã de braþul inferior. braþului inferior la ºasiu ºi a barei stabilizatoare la Dacã capul rotulei este desfãcut din suportul jambei bucºele caroseriei) aveþi grijã ca ºuruburile de prindere sau se observã o tocire, sau cînd capul rotulei poate sã fie slãbite cînd braþele inferioare sînt la înãlþimea fi miºcat în soclul sãu folosind presiunea degetelor, normalã de funcþionare. Înãlþimea normalã de se schimbã rotula. funcþionare, este datã de poziþia braþului inferior cînd 2) De asemenea, cînd se examineazã rotula, trebuie vehiculul stã pe pãmînt. verificatã înþepenirea capului rotulei în lãcaºul din jambã. Aceasta se poate face zgîlþîind roata ºi 2. SERVICE PE VEHICUL sesizînd miºcarea capului sau a piuliþei crenelate faþã de lãcaºul din jambã. O altã metodã de examinare a 2-1. VERIFICARE ÞINUTà DE DRUM uzurii este verificarea cuplului de strîngere al piuliþei Procedura de verificare a þinutei de drum la suspensia crenelate - o piuliþã slãbitã poate indica un cap uzat faþã este urmãtoarea: sau un început de fisurã la lãcaºul din pivot. Pivoþii ºi rotulele uzate sau distruse trebuie înlocuite. Se inspecteazã 1) Cu ajutorul altui tehnician se trage în sus de bara de 2-4. SERVICE COMPONENTE protecþie din faþã ºi se ridicã vehiculul cît de mult este Cînd sînt înlocuite articolele de mai jos, va trebui posibil. Se lasã încet bara de protecþie ºi se lasã verificatã poziþionarea nominalã la: vehiculul sã ajungã la înãlþimea normalã de • Rotulã inferioarã funcþionare • Braþ inferior Se mãsoar㠕 Suport jamb㠕 Distanþa de la podea la centrul barei de protecþie. 2) Se apasã pe bara de protecþie, se elibereazã uºor, lãsînd vehiculul la înãlþimea normalã de funcþionare. Se mãsoar㠕 Distanþa de la podea la centrul barei de protecþie. Diferenþa între cele douã mãsurãtori trebuie sã fie mai micã de 12,7 mm. Dacã diferenþa depãºeºte aceastã limitã, examinaþi defectele sau uzura la braþele inferioare, amortizoare ºi rotule. 2-2. VERIFICARE COMPONENTE SUSPENSIE OBSERVAÞIE: Componentele suspensiei care sînt îndoite, uzate sau distruse trebuie înlocuite cu piese noi. Nu încercaþi sã recuperaþi, sã încãrcaþi sau sã îndreptaþi vreo piesã.
 • 77. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–3 36 37 35 38 31 34 39 40 27 41 30 25 29 24 24 42 26 32 43 22 28 21 20 44 19 17 16 33 14 45 18 15 47 1 46 13 4 48 2 49 3 50 51 52 12 10 53 54 59 11 9 58 6 57 55 56 8 Fig. 1 Suspensie faþã
 • 78. 3–4 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO NR. NR. NR. CRT. DESCRIERE CRT. DESCRIERE CRT. DESCRIERE 1. SIGURANÞà 21. ªAIBà 41. MONTURà (PLASTIC) 2. PIULIÞà 22. INEL CAUCIUC - BARà STABILIZATOARE 42. PROTECÞIE AMORTIZOR 3. ªURUB 23. NEFOLOSIT 43. SPRIJIN ARC 4. COLIER - BRAÞ INFERIOR 24. ªURUB 44. ARC 5. NEFOLOSIT 25. COLIER 45. TAMPON LIMITARE CURSà 6. ROTULà - BRAÞ INFERIOR 26. BUCªÃ ELASTICà BARà STABILIZATOARE 46. SPRIJIN INFERIOR ARC 7. NEFOLOSIT 27. BARà STABILIZATOARE 47. APÃRÃTOARE ETRIER 8. ªURUB 28. INEL CAUCIUC - BARà STABILIZATOARE 48. INEL SIGURANÞà 9. ªAIBà 29. ªAIBà 49. RULMENT ROATà FAÞà 10. INEL CAUCIUC - BARà STABILIZATOARE 30. PIULIÞà 50. INEL SIGURANÞà 11. ªURUB 31. PIULIÞà FIXARE AMORTIZOR 51. BUTUC ROATà FAÞà 12. ªAIBà 32. AMORTIZOR TIP CARTUª 52. DISC DE FRÎNà 13. BRAÞ INFERIOR 33. TUB SUPORT JAMBà 53. ªAIBà 14. BUCªÃ BRAÞ INFERIOR - PARTE SPATE 34. ªAIBà GROWER 54. ªTIFT 15. BUCªÃ BRAÞ INFERIOR - PARTE FAÞà 35. PIULIÞà TIJà AMORTIZOR 55. PIULIÞà CRENELATà 16. ªAIBà 36. APÃRÃTOARE RULMENT 56. ªURUB OPRITOR 17. PIULIÞà 37. PIULIÞà 57. ETRIER FRÎNà FAÞà 18. INEL CAUCIUC - BARà STABILIZATOARE 38. ªAIBà 58. ªURUB 19. ªAIBà 39. SUPORT RULMENT 59. ªAIBà 20. DISTANÞIER 40. ªAIBà GROWER Fig. 2 Legendã 2-5. BARà STABILIZATOARE ªI BUCªE Se monteazã sau se conecteazã ELASTICE 1) Bara stabilizatoare (27), bucºa elasticã (26) ºi colierul (25). Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 3 ºi 4) 2) Se strînge slab ºurubul (24), se asambleazã toate 1) Se slãbesc ºuruburile roþii din faþã. componentele cu grijã ca bara stabilizatoare sã fie 2) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor, centratã. Se face strîngerea la înãlþimea normalã de permiþînd suspensiei faþã sã atîrne liber. Vezi funcþionare. capitolul 1. Vezi „Atenþiequot;. 3) Bara stabilizatoare (27) la braþul inferior (13). Trebuie 3) Roata faþã. utilizatã o piuliþã cu autoblocare (30) nouã. Se strînge 4) Fixãrile barei stabilizatoare (28, 29, 30) de la braþul piuliþa (30) pînã se obþine dimensiunea din Fig. 4. inferior (13). 4) Roata. 5) Colierul (25) ºi bucºa elasticã (26) a barei stabilizatoare de la ºasiu. 6) Bara stabilizatoare (27). 30 A 27 25 B B 30 A. UTILIZAÞI O PIULIÞà CU AUTOBLOCARENOUà B. STRÎNGEÞI PIULIÞA „Aquot; PENTRU A OBÞINE 38 MM. 8. ªURUB 13. BRAÞ INFERIOR 30. PIULIÞà 13 20 8 20. DISTANÞIER Fig. 4 Legãtura barei stabilizatoare 25. COLIER 27. BARÃSTABILIZATOARE 30. PIULIÞà Fig. 3 Prinderea barei stabilizatoare
 • 79. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–5 Se strîng • Colierul barei stabilizatoare cu ºurubul de la ºasiu (24) cu 40 Nm. • Bara stabilizatoare cu piuliþa braþului inferior (30), pânã se obþine dimensiunea din Fig. 4. 5) Se coboarã vehiculul. 36 Se strîng 39 • ªuruburile roþii cu 90 Nm. 2-6. ANSAMBLU JAMBà ELASTICà Necesar de scule: Dispozitivul de demontare rotule KM-507B Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 5, 6, 7, 8, 37 9) 1) Se slãbesc cele douã piuliþe (37) care prind partea superioarã a amortizorului la caroserie. 36. CAPAC ANTIPRAF 2) Se slãbesc ºuruburile roþii. Se scot ºtiftul (54) de la 37. PIULIÞÃ-STRÎNSà LA 30 NM arborele de transmisie, piuliþa (55), ºi ºaiba (53). 39. MONTURà (RULMENT) A AMORTIZORULUI 3) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi Fig. 5 Cuplarea amortizorului la ºasiu capitolul 1. Vezi „Atenþiequot;. 4) Se plaseazã cricuri sub ºasiu, vezi capitolul 1. Important 5) Se coboarã uºor vehiculul, astfel încât sã se sprijine • Folosiþi scula KM-507B pentru a demonta rotulele pe cricuri ºi nu pe braþele inferioare. din suportul (33). 6) Roata. 11) Siguranþa (1) de la rotula (6). • Se ridicã partea din spate a siguranþei în timp ce OBSERVAÞIE: Va trebui manevrat cu grijã pentru a se trage în afarã de cele douã bucle din faþã ale preveni supraîntinderea articulaþiilor arborelui de siguranþei. transmisie. Cînd oricare capãt al arborelui este 12) Piuliþa (2). demontat , supraîntinderea articulaþiei poate duce la 13) Se separã rotula (6) de ansamblul jambã, folosind dezmembrarea componentelor interne ºi o posibilã scula KM-507B. deteriorare a articulaþiei. Trebuie utilizate protecþii pentru burdufurile arborelui de transmisie ori de cîte ori se OBSERVAÞIE: Folosiþi doar scula recomandatã lucreazã la arbore sau în apropierea lui. Neglijarea pentru demontarea rotulei (6) de la suportul jambei acestei observaþii poate duce la deteriorarea internã a (33). Nefolosirea sculei recomandate poate duce la articulaþiei sau a burdufului sau la disfuncþiuni ale avarierea rotulei ºi a garniturilor. articulaþiilor. 7) Etrierul frînei (57) de la ansamblul jambã (sprijiniþi etrierul, nu-l lãsaþi sã atîrne de furtunul de la frînã). Vezi capitolul 5, Frîne, pentru procedura de demontare ºi instalare a etrierului. 8) ªurubul (56) de la butucul roþii (51) ºi discul frînei (52). 9) Discul frînei (52) 10) Piuliþa rotulei de direcþie pentru a o extrage din suportul jambei. Vezi Caseta de direcþie, capitolul 10, pentru procedura de demontare ºi instalare a rotulei bieletei de direcþie. OBSERVAÞIE: Folosiþi doar scula recomandatã pentru demontarea rotulei. Nefolosirea sculei recomandate poate duce la avarierea rotulelor ºi a garniturilor.
 • 80. 3–6 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO Important 59 • Cînd folosiþi KM-507B pentru extracþia rotulei, aveþi grijã sã nu vedeþi inscripþia de pe scul㠄This Side Towards Wheelquot; („Aceastã parte spre roatãquot;). 33 14) Depresaþi arborele de transmisie din butucul roþii din faþã (51). • Sprijiniþi arborele. 33 33. SUPORTJAMBà B 59. ROTULA BIELETEI A Fig. 6 Extracþia rotulei bieletei de direcþie A C B A. PIULIÞà B. ªURUB C. RULMENT AXIAL 33. SUPORTJAMBà Fig. 9 Depresarea arborelui de transmise 15) Coborîþi vehiculul pentru a putea scoate cele douã C 1 piuliþe ºi ºaibe de fixare a jambei la ºasiu (37), (38). 16) Ansamblul jambã de pe vehicul. A. SPATE B. BUCLE OBSERVAÞIE: Aveþi grijã sã evitaþi ciupirea sau C. ªTIFTURI zgîrierea înveliºului arcului cînd manevraþi arcul 1. SIGURANÞA suspensiei din faþã. Avarierea înveliºului poate duce Fig. 7 Siguranþã la o defectare prematurã. 17) Vezi „Ansamblu jambã elasticãquot; în aceastã secþiune pentru reparaþia jambei elastice. Se monteazã sau se conecteazã OBSERVAÞIE: Aveþi grijã sã evitaþi ciupirea sau zgîrierea înveliºului arcului cînd manevraþi arcul suspensiei din faþã. Avarierea înveliºului poate duce la disfuncþiuni. 57 1) Ansamblul jambã ºi cele douã piuliþe (37) care leagã KM-507B ansamblul jambã la ºasiu. 13 Se strîng 6 • Piuliþele jambei la ºasiu cu 25 Nm. 2) Se scot protecþiile burdufurilor. 3) Se introduce capul arborelui de transmisie prin suportul jambei (33) în canelurile butucului roþii din 6. ROTULÃ-BRAÞ INFERIOR faþã (51). Se monteazã ºaiba (53), ºi o piuliþã nouã 13. BRAÞ INFERIOR (55). 57. ETRIER FRÎNà FAÞà Se strîng Fig. 8 Extracþia rotulei • Aveþi grijã sã ungeþi articulaþiile arborelui de transmisie înainte de asamblare, cu o vaselinã corespunzãtoare.
 • 81. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–7 • Nu strîngeti piuliþa (55) pînã cînd roata nu este OBSERVAÞIE: Va trebui manevrat cu grijã arborele montatã ºi vehiculul nu este din nou pe podea. de transmisie pentru a preveni supraîntinderea 4) Rotula (6) la jambã cu piuliþa (2). articulaþiilor arborelui. Cînd oricare capãt al arborelui Se strînge este demontat, supraîntinderea articulaþiei poate duce la dezmembrarea componentelor interne ºi o posibil㠕 Piuliþa rotulei cu 70 Nm. deteriorare a articulaþiei. Trebuie utilizate protecþii pentru 5) Siguranþa (1). burdufurile arborelui de transmisie ori de cîte ori se 6) Piuliþa rotulei bieletei de direcþie pe pivotul jambei. lucreazã la arbore sau în apropierea lui. Neglijarea acestei observaþii poate duce la deteriorarea internã a Se strînge articulaþiei sau a burdufului sau la disfuncþiuni ale • Piuliþa rotulei bieletei de direcþie cu 60 Nm. articulaþiei. 7) Discul frînei (52) cu ºurubul (56). 7) Siguranþa (1) ºi piuliþa (2) de la rotulã (6). Se strînge 8) Rotula (6) din jambã. OBSERVAÞIE: Folosiþi doar scula recomandat㠕 ªurubul de la disc la butucul roþii cu 4 Nm. pentru demontarea rotulei de la suportul jambei. 8) Etrierul frînei (57) la jambã. Vezi capitolul 5, Frîne. Nefolosirea sculei recomandate poate duce la 9) Roata. avarierea rotulei ºi a garniturilor. 10) Se ridicã vehiculul uºor pentru a permite scoaterea cricurilor. • Cînd folosiþi KM-507B pentru extracþia rotulei, aveþi 11) Se scot cricurile. grijã sã nu vedeþi inscripþia de pe scul㠄This Side 12) Se coboarã vehiculul. Towards Wheelquot; („Aceastã parte spre roatãquot;). 9) ªuruburile de montare ale braþului inferior (11, 3). Se strîng 10) Braþul inferior (13) de pe vehicul. 11) Vezi „Bucºe braþ inferiorquot; pentru reparaþii. • ªuruburile roþii, încruciºat, cu 90 Nm. • Arborele de transmisie la butuc cu o piuliþã nouã. Se strînge arborele de transmisie cu piuliþa crenelatã (55) ºi ºaiba (53) la butuc cu 100 Nm. • Se slãbeºte piuliþa (55) ºi se strînge din nou cu 20 Nm, iar apoi se mai strînge încã 90°. • Dacã strîngerea piuliþei (55) nu aliniazã piuliþa cu gaura din arbore, se slãbeºte piuliþa ºi se strînge din nou conform cu specificaþia. Nu mai strîngeþi 11 piuliþa în continuare încercînd sã aliniaþi gaura pentru introducerea ºtiftului (54). 2-7 BRAÞ INFERIOR SUSPENSIE Necesar de scule: 3 Dispozitivul de demontare rotule KM-507B Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 10) 3. ªURUB-TREBUIE FOLOSITE ªURUBURI NOI; CUPLU DE STRÎNGERE 1) Se slãbesc ºuruburile roþii. ªURUB 70 NM 2) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi 11. ªURUB-TREBUIE FOLOSITE ªURUBURI NOI; PRIMUL CUPLU DE capitolul 1. STRÎNGERE DE 140 NM 3) Se plaseazã cricuri sub cadru. Vezi „Atenþiequot;. Fig. 10 Prinderea braþului inferior 4) Se coboarã uºor vehiculul astfel încît sã se sprijine pe cricuri ºi nu pe braþele inferioare. Se monteazã sau se conecteazã 5) Roata. 6) Ansamblul de legãturã dintre bara stabilizatoare ºi 1) Partea faþã a braþului inferior pe ºasiu cu ºurubul ºi braþul inferior, cuprinzînd piesele: (8, 9, 10, 18, 19, ºaiba (11, 12). 20, 21, 22, 28, 29 ºi 30). 2) Partea spate a braþului inferior pe ºasiu, cu ºurubul (3) ºi colierul (4). Important • ªuruburile ºi piuliþele de fixare ale braþului inferior nu trebuie strînse acum.
 • 82. 3–8 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO 3) Ansamblul de legãturã al barei stabilizatoare la braþul OBSERVAÞIE: Folosiþi doar scula recomandatã inferior (8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30). pentru demontarea rotulei de la suportul jambei. 4) Rotula (6) la suportul jambei (33) ºi piuliþa (2). Nefolosirea sculei recomandate poate duce la 5) Se ridicã vehiculul uºor astfel încît greutatea maºinii avarierea rotulei ºi a garniturilor. sã fie suportatã de braþele inferioare. 8) Vezi „Braþ inferior suspensiequot; pentru operaþia de demontare. Important 9) Gãuriþi capetele celor trei nituri. Folosiþi un burghiu • Greutatea vehiculului trebuie suportatã de braþele de 12 mm. Scoateþi niturile cu un dorn. inferioare (înãlþimea normalã de funcþionare), cînd se strîng piuliþele de montare a braþelor. Se strîng • Piuliþa (30) cu 17 Nm. • ªuruburile de montare DIN SPATE (3) al braþului inferior cu 70 Nm. • ªurubul de montare DIN FAÞà (11) al braþului 6 SPIRAL 12MM inferior cu 140 Nm. CAPUL • Piuliþa (2) a rotulei cu 70 Nm. NITULUI 13 6) Siguranþa (1) la gulerul rotulei. 7) Se scoate protecþia burdufului. 8) Roata. 9) Se ridicã uºor vehiculul pentru a permite scoaterea cricurilor de sub cadru. 10) Se scot cricurile. 11) Se coboarã vehiculul. Se strîng • ªuruburile roþii cu 90 Nm. Fig. 11 Niturile rotulei 2-8. ROTULà BRAÞ INFERIOR Se monteazã sau se conecteazã Necesar de scule: 1) Rotula (6) la braþul inferior (13). Dispozitivul de demontare rotule KM-507B 2) Cele trei ºuruburi ºi piuliþe ale rotulei cum este arãtat Se demonteazã sau se deconecteazã (Figurile 11 în foaia de instrucþiuni a setului rotulei, ºi se strîng ºi 12) conform specificaþiei. Piuliþele ar trebui montate sub braþul inferior (13). 1) Se slãbesc ºuruburile roþii. 2) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi 3) Braþul inferior. Vezi „Braþ inferior suspensiequot; pentru capitolul 1. Vezi „Atenþiequot;. montare. 3) Puneþi cricuri sub ºasiu. 4) Se coboarã uºor vehiculul astfel încît sã se sprijine 2-9. BUTUC ªI RULMENÞI pe cricuri ºi nu pe braþele inferioare. 5) Roata. Vezi „Ansamblu jambã elasticãquot;, paºii de demontare de la 1 la 15. OBSERVAÞIE: Va trebui manevrat cu grijã arborele de transmisie pentru a preveni supraîntinderea Necesar de scule: articulaþiilor arborelui. Cînd oricare capãt al arborelui Dispozitivul pentru demontarea rotulelor KM-507B este demontat , supraîntinderea articulaþiei poate duce Extractor de rulmenþi KM-161A la dezmembrarea componentelor interne ºi o posibilã deteriorare a articulaþiei. Trebuie utilizate protecþii pentru burdufurile arborelui de transmisie ori de cîte ori se lucreazã la arbore sau în apropierea lui. Neglijarea acestei observaþii poate duce la deteriorarea internã a articulaþiei sau a burdufului sau la disfuncþiuni ale articulaþiei. 6) Siguranþa (1) de pe rotulã. • Se ridicã partea din spate a siguranþei în timp ce se trage în afarã de cele douã bucle din faþã ale siguranþei. Vezi Fig.7. 7) Rotula din pivot uilizînd KM-507B.
 • 83. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–9 51 49 61 62 33 50 48 51. BUTUC 61. CÃMAªÃ DE RULARE - RULMENT 49. RULMENT 33. PIVOT 62. ARBORE DE TRANSMISIE 48. INEL SIGURANÞÃ, INTERIOR 50. INEL SIGURANÞÃ, EXTERIOR Fig. 13 Ansamblul butuc/rulmenþi Se asambleazã 1) Inelul siguranþã (50) trebuie pus la loc ÎNAINTE de montarea rulmentului. • Inelul siguranþã (48) se instaleazã DUPà ce s-a PIULIÞE montat butucul (51). 13 2) Se pune la loc rulmentul. 6 3) Se introduce butucul (51) în ansamblul rulmentului (49). 4) Inelul siguranþã (48). Se monteazã sau se conecteazã 1) Se scot protecþiile burdufurilor. 2) Se introduce capul arborelui de transmisie prin INSTALAÞI ªURUBURILE ASTFEL suportul (33) al jambei în canelurile butucului roþii din faþã. Se monteazã ºaiba (53) ºi o piuliþã nouã (55). Fig. 12 ªuruburile pivotului Se dezasambleazã (Figurile de la 13 la 19) 1) Se extrage butucul (51) din rulmentul roþii (49). 2) Folosind KM-161A, extrageþi cãmaºa rulmentului (61) din butuc (51). Important • Inelele siguranþã (48 ºi 50) înainte de a trage rulmentul (49) din suportul jambei. 3) Se scoate rulmentul (49). Rulmenþii scoºi NU trebuie refolosiþi. Se curãþ㠕 Alezajul suportului jambei.
 • 84. 3–10 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO 50 48 KM-161A 49 51 48. INEL SIGURANÞà 49. RULMENT-ROATà FAÞà 50. INEL SIGURANÞà 51. BUTUC-ROATà FAÞà Fig. 14 Inelele de siguranþã 63 Se strînge • Aveþi grijã sã ungeþi articulaþiile arborelui de 51 transmisie înainte de asamblare cu o vaselinã corespunzãtoare. 51. BUTUC-ROATà FAÞà • Nu strîngeti piuliþa (55) pînã cînd roata nu este 63. CÃMAªÃ INTERIOARà montatã ºi vehiculul nu este din nou pe podea. 3) Rotula (6) la jambã. Fig. 16 Extragerea cãmãºii interioare 4) Piuliþa (2). 5) Rotula bieletei de direcþie, ºi piuliþa. Se strîng 50 33 • Piuliþa rotulei bieletei de direcþie cu 60 Nm. Dacã 48 existã, se pune ºtift. A • Piuliþa rotulei braþului inferior pe pivot cu 70 Nm. A Se pune clema de siguranþã. 6) Discul de frînã (52) cu ºurubul (56). 49 B C (EXTRAGERE) CA ÎN FIGURà C (INSTALARE) SE ÎNTOARCE DISPOZITIVUL A. ªURUB A B. PIULIÞà C. RULMENT B 33. JAMBà 48. INELSIGURANÞÃ-TREBUIESCOSPENTRUEXTRACÞIARULMENTULUI;SE INSTALEAZÃDUPÃMONTAREARULMENTULUI A 49. RULMENT-ROATà FAÞà 33 50. INEL SIGURANÞÃ-TREBUIE INSTALAT CÎND SE INSTALEAZà RULMENTUL ªI SCOS CÎND ACESTA SE SCOATE 51 Fig. 17 Extracþia ºi montarea rulmentului A. PIULIÞà B. ªURUB C. RULMENT 33. JAMBà 51. BUTUC Fig. 15 Extragerea butucului
 • 85. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–11 Se strîng • ªuruburile roþii, încruciºat, cu 90 Nm. • Arborele de transmisie la butuc cu o PIULIÞà 51 NOUÃ. Se strînge arborele cu piuliþa crenelatã (55) ºi ºaiba (53) în butuc cu 100 Nm. • Se slãbeºte piuliþa (55) ºi se strînge din nou cu 20 Nm. 33 • Se strînge piuliþa (55) încã 1/4 ture. D • Dacã piuliþa (55) nu se aliniazã cu gaura ºtiftului din arborele de transmisie nu mai strîngeþi încercînd sã o aliniaþi. Slãbiþi piuliþa ºi strîngeþi B din nou, cum s-a prezentat mai sus. C 2-10. SUPORT RULMENT (ARC–AMORTIZOR) Se demonteazã sau se deconecteazã A. SE INSTALEAZà INELUL SIGURANÞà (48) DUPà MONTAREA BUTUCULUI B. PIULIÞà C. RULMENT D. ªURUB 33. SUPORTJAMBà 51. BUTUC Fig. 18 Montarea butucului 56 52 Fig. 20 Demontare capace antipraf etrier 51 1) Se ridicã vehiculul. Se demonteazã roata din faþã. 2) Se demonteazã capacele antipraf de la etrier. 3) Se demonteazã etrierul de pe jambã ºi se suspendã. (Sistemul de frînare rãmîne închis). Fig. 19 ªurubul dintre disc ºi butuc Se strîng • ªurubul (56) cu 4 Nm. 7) Etrierul frînei (57) la jambã. Vezi capitolul 6, Frîne. 8) Roata. KM-468 9) Se ridicã vehiculul uºor pentru a permite scoaterea cricurilor. 10) Se scot cricurile. Fig. 21 Demontarea cuiului spintecat 11) Se coboarã vehiculul. 4) Se strînge KM-468 la butuc cu douã ºuruburi de roatã pentru a þine contra. 5) Se scoate cuiul spintecat din piuliþa crenelatã ºi se demonteazã piuliþa de pe arborele de transmisie.
 • 86. 3–12 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO KM-329A KM-465A KM-507B Fig. 24 Presa de arc Fig. 22 Demontarea rotulei 11) Se monteazã presa de arc KM-465A împreunã cu KM-329A pe un banc sau pe o suprafaþã convenabilã 6) Utilizînd KM-507B se depreseazã rotula bieletei de cu ajutorul plãcii presei de arc. Semnul albastru de direcþie. pe cîrlig trebuie sã fie aliniat cu semnul galben de 7) Utilizînd KM-507B se depreseazã rotula braþului pe rama presei. inferior. Fig. 25 Prinderea ansamblului arc - amortizor 12) Se prinde ansamblul arc - amortizor pe presã. Fig. 23 Demontarea arborelui de transmisie 13) Asiguraþi-vã cã cârligele prind corespunzãtor. Se preseazã arcul. 8) Se trage arborele de transmisie din butucul roþii, cu mîna. Dacã nu este posibil, se scoate arborele de transmisie utilizînd dispozitivul de demontare a butucului. 9) Se suspendã arborele de transmisie. Important Dupã ce arborele de transmisie a fost demontat din butuc, vehiculul nu trebuie miºcat, deoarece aceasta ar afecta rulmentul care este format din douã pãrþi. Dacã miºcarea vehiculului este inevitabilã, se introduce un arbore sau un înlocuitor în butuc ºi se strînge cu piuliþa crenelatã (rulmentul roþii este Fig. 26 Demontarea suportului rulment strîns). 14) Se þine contra de tija pistonului amortizorului ºi se 10) Se deºurubeazã complet cele douã piuliþe care deºurubeazã suportul rulment utilizînd o cheie prind partea superioarã a amortizorului la caroserie. inelarã. Se utilizeazã o cheie inelarã normalã de 19 mm. 15) Se demonteazã ansamblul suport rulment de la tija pistonului.
 • 87. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–13 cuplul specificat. Se utilizeazã o siguranþã nouã. 24) Se strînge rotula bieletei de direcþie la cuplul specificat. Se utilizeazã o piuliþã cu autoblocare nouã. Important Nu trebuie sã existe joc în rulmentul roþii. 25) Pentru strîngerea arborelui de transmisie la butucul roþii se procedeazã astfel: 1. Se trage arborele de transmisie în butuc cu ajutorul piuliþei crenelate (cu ºaibã) ºi se strînge Fig. 27 Rulmentul cu bile piuliþa cu 100Nm. Se prinde KM-468 la butuc 16) Se unge rulmentul cu bile. pentru a þine contrã. Suportul rulment este furnizat ca un ansamblu. 2. Se slãbeºte piuliþa crenelatã ºi se strînge din nou Rulmentul cu bile din cadrul ansamblului nu trebuie la 20Nm. demontat. 3. Se strînge piuliþa crenelatã mai departe cu ex- 17) Se împinge ansamblul suport rulment pe tija act 90°. pistonului amortizorului. 4. Dacã orificiile pentru cuiul spintecat nu se Se plaseazã ºaiba de metal (A) sub rulmentul cu potrivesc, se slãbeºte (nu se strînge) piuliþa bile, cu marginea ridicatã în sus, ºi ºaiba de presiune crenelatã pînã cînd orificiile se potrivesc. (B) deasupra rulmentului. 26) Se strînge etrierul pe jambã la cuplul specificat. Se asigurã ºuruburile noi (nu microcapsulate) cu soluþie de blocare. Se refac filetele la M12x1,5. KM-404C KM-404A Fig. 28 Alinierea monturii arcului 18) Crestãtura de pe monturã serveºte ca reper de Fig. 29 Montarea capacelor de protecþie instalare: privind în direcþia de mers, crestãtura este îndreptatã cãtre faþã pentru partea stîngã a 27) Se monteazã capacele de protecþie la etrieri utilizînd vehiculului, iar pentru partea dreaptã crestãtura este KM-404A ºi KM-404C. orientatã spre spate. Se utilizeazã capace noi. 19) Se strînge piuliþa suportului rulment la cuplul 28) Se strîng ºuruburile roþii la cuplul prescris, alternativ, specificat, utilizînd o cheie inelarã. în cruce. Se þine contra de tija pistonului amortizorului. Se utilizeazã o piuliþã cu autoblocare nouã. 20) Se elibereazã arcul din presã. 21) Se instaleazã ansamblul arc amortizor în vehicul. Se strîng piuliþele de fixare la caroserie la cuplul specificat. Se utilizeazã piuliþe cu autostrîngere noi. 22) Se introduce arborele de transmisie pe canelurile butucului roþii. Se înºurubeazã piuliþa crenelatã (cu ºaiba) uºor pe arbore. Se ung canelurile cu ulei de transmisie. Întotdeauna se utilizeazã o piuliþã crenelatã ºi o ºaibã noi. 23) Se strînge rotula braþului inferior la jambã cu piuliþa crenelatã ºi se asigurã cu siguranþa. Se respectã
 • 88. 3–14 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO 2-11. ARCURI Se curãþ㠕 Zona filetatã a tubului suport (33). Se demonteazã sau se deconecteaz㠕 Se foloseºte o piuliþã nouã (31) din setul 1) Se demonteazã suportul rulment (vezi „Suport cartuºului. rulmentquot; în acest capitol). 2) Se detensioneazã arcul ºi se înlocuieºte. Se monteazã sau se conecteazã Important •Piuliþa nouã (31) este acoperitã cu vaselinã, NU O ªTERGEÞI. Este atît un lubrifiant cît ºi o protecþie la coroziune. 1) Piuliþa (31). • Se foloseºte o piuliþã nouã. Se strînge • Piuliþa (31) de fixare a cartuºului cu 200 Nm. 2) Se monteazã ansamblul arc - amortizor în presa de arc. Fig. 30 Alinierea monturii arcului Important Se monteazã sau se conecteaz㠕 Aveþi grijã sã ungeþi rulmentul superior înainte de a-l monta. 1) Se monteazã arcul pe jambã ºi se preseazã utilizînd 3) Urmãtoarele componente: 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, KM-465A ºi KM-329A. 39. Arcul se aºeazã pe sprijinul inferior. 4) Se comprimã arcul. Arcurile din stînga ºi dreapta faþã sînt identice. 5) ªaiba (34). Crestãtura de pe monturã serveºte ca reper de 6) Piuliþa (35) cu cheie dinamometricã. instalare: privind în direcþia de mers, crestãtura este Se strînge îndreptatã cãtre faþã pentru partea stîngã a vehiculului, iar pentru partea dreaptã crestãtura este • Piuliþa (35) a tijei amortizorului pe suportul rulment orientatã spre spate. (39) cu 55 Nm. 2) Se instaleazã suportul rulment (vezi „Suport rulmentquot; 7) Vezi „Ansamblu jambã elasticãquot; pentru instalare. în acest capitol). 2-13. ªURUBURI ROATà 2-12. AMORTIZOR TIP CARTUª Un ºurub rupt sau avariat se poate scoate prin gãurire Vezi „Ansamblu jambã elasticãquot; pentru demontarea ºi extragere. amortizorului. Necesar de scule: 2-14. BUCªE BRAÞ INFERIOR Presa de arc KM-329A Cheie profilatã specialã KM-331 Se demonteazã sau se deconecteazã Se demonteazã sau se deconecteazã (Figurile de la Vezi „Braþ inferior suspensie” pentru demontare. 22 la 25) Necesar de scule: Dispozitivul de montare ºi demontare KM-508A 1) Se comprimã arcul (44). 2) Apãrãtoare rulment (36). Se dezasambleazã (Figurile 31 ºi 32) 3) Piuliþa (35), ºaiba (34) (care fixeazã tija amortizorului) folosind dispozitivul J 36710. • Bucºele din spate astfel: Folosind un dorn împingeþi, depresaþi bucºa. 4) Se elibereazã presa de arc. • Bucºele din faþã astfel: 5) Suportul superior rulment (39), ºaiba (40), montura de Folosind dispozitivul KM-508A ºi un dorn, plastic (41), protecþia amortizor (42), sprijinul arc (43), împingeþi din faþã în spate. arcul (44), tamponul limitare cursã (45) ºi sprijinul inferior (46). Se asambleazã (Figurile 33 ºi 34) 6) Piuliþa (de fixare a cartuºului amortizor) (31), folosind dispozitivul KM-331. • Bucºele din spate astfel: Se acoperã axul din spate al braþului inferior • Aceastã piuliþã este strînsã cu cuplu mare: 200 cu o soluþie de sãpun, ºi se preseazã bucºa Nm. pe ax. Partea platã a bucºei (14) trebuie sã 7) Amortizorul (32). fie în sus, ca ºi capul rotulei. Vezi Fig. 33.
 • 89. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–15 • Bucºele din faþã astfel: a. Se acoperã exteriorul bucºei cu o soluþie de A sãpun ºi se asambleazã. 14 b. Se preseazã bucºa cea nouã dinspre faþã cãtre spate. Se centreazã bucºa. Vezi Fig. B 34. Se monteazã sau se conecteazã Vezi „Braþ inferior suspensiequot; pentru instalare. 13 A B KM-508A 14 C C A. PRESà B. SE FOLOSEªTE SOLUÞIE DE SÃPUN 13 C. SUPORT (AL PRESEI) 13. BRAÞ INFERIOR 14. BUCªÃ-SPATELE BRAÞULUI INFERIOR-PARTEA PLATà A. PRESà TREBUIE Sà FIE PE ACEEAªI PARTE CA ªI CAPUL ROTULEI B. DORN C. SUPORT (AL PRESEI) Fig. 33 Montarea bucºei din spate a braþului inferior 13. BRAÞ INFERIOR 14. BUCªÃ-SPATE BRAÞ INFERIOR Fig. 31 Demontarea bucºei din spate a braþului inferior A B 13 A 13 KM-508A B KM-508A C C A. PRESà A. PRESà B. DORN B. SE FOLOSEªTE SOLUÞIE DE SÃPUN C. SUPORT (AL PRESEI) C. SUPORT (AL PRESEI) 13. BRAÞ INFERIOR-SE ÎMPINGE DIN FAÞà SPRE SPATE 13. BRAÞ INFERIOR-SE APASà DIN FAÞà SPRE SPATE. BUCªA TREBUIE MONTATà SIMETRIC. Fig. 32 Demontarea bucºei din faþã a braþului inferior Fig. 34 Montarea bucºei din faþã a braþului inferior
 • 90. 3–16 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO 3. SPECIFICAÞII GENERALE Înãlþimea normalã de funcþionare (greutatea vehiculului este suportatã de braþele inferioare) Panou prag spate - sol ....................................................................................................... 191 mm Panou prag faþã - sol .......................................................................................................... 195 mm 4. CUPLURI DE STRÎNGERE ªurub fixare colier barã stabilizatoare pe ºasiu .................................................................. 40 Nm ªuruburi roatã ...................................................................................................................... 90 Nm Piuliþã de fixare jambã pe ºasiu ......................................................................................... 25 Nm Piuliþã de fixare rotulã - jambã elasticã .............................................................................. 70 Nm Piuliþã de fixare bieletã pe jambã ....................................................................................... 60 Nm ªurub de fixare disc pe butuc roatã ................................................................................... 4 Nm ªurub de fixare - braþ inferior parte spate .......................................................................... 70 Nm ªurub de fixare - braþ inferior parte faþã ............................................................................. 140 Nm Piuliþã rotulã ........................................................................................................................ 70 Nm Piuliþã de fixare cartuº amortizor ........................................................................................ 200 Nm Piuliþã de montare arbore de transmisie la butuc (prima strângere) ................................... 100 Nm Piuliþã de montare arbore de transmisie la butuc (slãbire ºi restrângere) ........................ 20Nm+90°
 • 91. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–17 ARBORE DE TRANSMISIE 1. DESCRIERE GENERALà 11) Arborele de transmisie. Arborii de transmisie sînt ansambluri flexibile Important compuse dintr-o articulaþie interioarã ºi una exterioarã de vitezã unghiularã constantã (v/c) cuplate printr-un • Dacã vehiculul a parcurs un numãr mare de arbore. kilometri (aproximativ între 80.000 ºi 100.000 km), arborele din stînga sau dreapta în direcþia de mers trebuie schimbat ca un ansamblu complet. 2. SERVICE PE VEHICUL ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ºi avarierea 2-1. ANSAMBLU ARBORE DE TRANSMISIE ansamblului butucului roþii, sprijiniþi ansamblul folosind un ºurub ºi ºaibe de 100 mm ca în fig. 42, înainte Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 35-42) de a miºca sau coborî vehiculul. 1) Se desface capota ºi se slãbesc ambele piuliþe (101) 101. PIULIÞE - AMORTIZOR-ªASIU de fixare ale jambei elastice la ºasiu (Fig. 36). CU CUPLU DE 30 NM 2) Capacul roþii, se slãbesc ºuruburile (204) de prindere a roþii. 3) ªtiftul (202), ºi piuliþa (201) ºi ºaiba de fixare a arborelui în butuc (Fig. 37). 4) Se ridicã maºina folosind un elevator sau un dispozitiv de ridicare corespunzãtor. Se scoate roata. 5) Siguranþa ºi piuliþa de fixare rotulã. 6) Se separã rotula de ansamblul jambã elasticã folosind dispozitivul KM-507B. 101 OBSERVAÞIE: Folosiþi numai scula recomandatã pentru separarea rotulei. Neutilizarea sculei recomandate poate avaria rotula ºi burduful. Fig. 36 Prinderea amortizorului la ºasiu Important • Cînd folosiþi dispozitivul KM-507B pentru a separa A rotula, aveþi grijã sã nu vedeþi inscripþia „This side 201 202 towards Wheelquot; („Aceastã parte spre roatã”). 7) Piuliþa de pe rotula bieletei de direcþie. 8) Separaþi rotula bieletei (301) folosind dispozitivul KM- 507B (fig. 39). OBSERVAÞIE: Folosiþi doar dispozitivul recomandat 203 pentru separarea rotulei bieletei de ansamblul jambã elasticã. Nefolosirea sculei recomandate poate avaria pivotul ºi burduful. 204 9) Împingeþi arborele de transmisie din butucul roþii (fig. 40). A. CLEªTE OBSERVAÞIE: 201. PIULIÞÃ-ARBORE DE TRANSMISIE • Nu permiteþi deloc arborelui de transmisie sã 202. ªTIFT atîrne liber din cutia de viteze dupã ce a fost 203. ROATÃFAÞà 204. ªURUB-ROATà scos din butucul roþii. Sprijiniþi capul desfãcut al arborelui. Fig. 37 Piuliþa arbore de transmisie-butuc roat㠕 Puneþi un vas colector sub cutia de viteze pentru a colecta lichidul scurs. Acoperiþi deschiderea cutiei de vitezã dupã ce aþi scos arborele de transmisie pentru a preveni scurgerea lichidului ºi intrarea impuritãþilor. 10) Arborele de transmisie din cutia de viteze.
 • 92. 3–18 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO 1 2 3 4 5 6 7 9 8 11 7 9 12 10 13 18 6 17 5 16 14 15 15 16 14 17 5 6 18 19 13 20 21 12 22 16 23 7 28 18 11 2 2 6 4 27 7 (PARTEA DREAPTà 22 28 25 23 LA TRANSMISIA 26 AUTOMATà ) 23 22 9 10 (PARTEA STÎNGà LA TRANSMISIA 9 AUTOMATÃ) 8 7 6 5 4 3 2 1. INEL DEFLECTOR (EXTERIOR) 2. CÃMAªÃEXTERIOARÃ,ARTICULAÞIEEXTERIOARà 1 3. COLIVIE, ARTICULAÞIEEXTERIOARà 4. CÃMAªÃINTERIOARÃ,ARTICULAÞIEEXTERIOARà 5. BILÃ, CROM-ALLOY 6. SIGURANÞÃ-CÃMAªÃ 7. COLIER PRINDERE BURDUF 8. BURDUF ARTICULAÞIE EXTERIOARà NUMAI ÎN PARTEA STÎNGà LA TRANSMISIA AUTOMATà 9. COLIER PRINDERE BURDUF 19. CARCASà TRIPODà 10. ARBORE 20. SIGURANÞà ARTICULAÞIE TRIPODà 11. BURDUF ARTICULAÞIE INTERIOARà 21. SIGURANÞÃARBORE 12. CÃMAªÃBILE 22. SIGURANÞà 13. GARNITURà 23. SIGURANÞÃ-BILà ªI ROLà 14. CÃMAªÃ INTERIOARà ARTICULAÞIE INTERIOARà 24. INEL DISTANÞIER 15. COLIVIE ARTICULAÞIE INTERIOARà 25. BURDUF TRIPODà 16. CÃMAªÃ ARTICULAÞIE INTERIOARà 26. BILÃ-TRIPODà 17. INEL DEFLECTOR 27. CRUCE-TRIPODà 18. SIGURANÞà 28. AC-ROLà Fig. 35 Arbore de transmisie
 • 93. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–19 Important 5) Piuliþa rotulei braþului inferior. • Siguranþa articulaþiei trebuie înlocuitã cu una nouã. Se strînge • Aveþi grijã ca simeringul din cutia de viteze ºi • Piuliþa rotulei cu 70 Nm. rulmentul de pe butucul roþii sã fie curate. 6) Piuliþã ºi ºaibã noi pe arborele de transmisie; se Se monteazã sau se conecteazã strînge slab. Întotdeauna se foloseºte o piuliþã nouã. 7) Roata, ºuruburile se strîng slab (fig. 37). 1) Arborele în cutia de viteze, cu mare grijã sã nu 8) Se coboarã vehiculul pe podea. avariaþi burduful (fig. 41). • Se trage de cãmaºa exterioarã a articulaþiei Se strîng exterioare pentru a verifica cã nu va ieºi din cutia • ªuruburile roþii cu 90 Nm. de viteze. • Piuliþa arborelui de transmisie cu 100 Nm, apoi 2) Arborele de transmisie în rulmentul din butuc cu desfaceþi piuliþa ºi strîngeþi din nou cu 20 Nm, pivotul (fig. 40). dupã aceea strîngeþi din nou cu 90°. 3) Se monteazã braþul inferior la jambã (fig. 38). • Piuliþele amortizor-ºasiu cu 30 Nm. 4) Rotula bieletei la jambã (fig. 39). Se strînge • Piuliþa rotulei bieletei cu 60 Nm. 401 B 10 A 7 8 A. PIULIÞà C B. ªURUB C. RULMENT AXIAL 401. BUTUC ROATà KM-507B Fig. 40 Arborele de transmisie din butucul roþii 8 10 7. COLIER PRINDERE-BURDUF 8. BURDUF ARTICULAÞIE EXTERIOARà 10. ARBORE DE TRANSMISIE Fig. 38 Rotula din pivot 301 302 KM-507B 8. BURDUF ARTICUAÞIE EXTERIOARà 10. ARBORE Fig. 41 Arborele de transmisie din cutia de viteze 301. ROTULà BIELETà DE DIRECÞIE 302. JAMBà Fig. 39 Separarea rotulei bieletei de direcþie
 • 94. 3–20 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO 9) ªtiftul arborelui de transmisie. 10) Siguranþa rotulei. 11) ªtiftul la rotula bieletei dacã se foloseºte o piuliþã crenelatã. 12) Se completeazã lichidul din cutia de viteze la nivelul corespunzãtor. 2-2. INEL DEFLECTOR EXTERIOR Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 44 ºi 45) 10 5 1) Se strînge arborele (10) într-o menghinã. 6 • Folosiþi metal moale sau lemn pentru a proteja arborele. 3 2) Inelul deflector (1) din cãmaºa exterioarã (2) a articulaþiei exterioare cu un dorn ºi un ciocan, ca în 3. COLIVIE-ARTICULAÞIE EXTERIOARà figurã. 5. BILE 6. INEL-SIGURANÞà Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 45) 10. ARBORE 1) Se poziþioneazã ºi se centreazã inelul deflector (1) Fig. 43 Inel siguranþã pe diametrul de presare al cãmãºii exterioare a articulaþiei exterioare. 2) Se utilizeazã o bucatã de þeavã de 2,5 þoli, o piuliþã M20x1,0 ºi o placã de oþel prelucrat. Se strînge piuliþa pînã cînd inelul deflector (1) se sprijinã pe umãrul cãmãºii exterioare (2) a articulaþiei exterioare. 1 NOTÃ: La inelele deflectoare interioare nu se face A service separat. A B SCOATEÞI ªI ÎNDEPÃRTAÞI 501 INELUL DEFLECTOR EXTERIOR 502 504 A. CIOCAN B. DORN DE ALAMà 503 1. INEL-DEFLECTOR(EXTERIOR) 503 503 B Fig. 44 Scoaterea inelului deflector exterior 503 502 1) Se taie colierele (7) ºi (9) ale burdufului (8) al articulaþiei exterioare ºi se îndepãrteazã. 504 2) Se separã burduful (8) de cãmaºa (2) a articulaþiei A. DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM exterioare ºi se îndepãrteazã de articulaþie fãcîndu-l B. DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM sã alunece de-a lungul arborelui (10). 501. DISC FRÎNà 3) Se ºterge vaselina în exces de pe faþa cãmãºii 502. PIULIÞà interioare (4) a articulaþiei exterioare. 503. ªAIBà 504. ªURUB-100 MM 4) Se depãrteazã urechile siguranþei (6) cu cleºtele pentru siguranþe cum este arãtat în figurã ºi se Fig. 42 Suport rulment butuc scoate ansamblul articulaþiei exterioare de pe arborele (10). 2-3. BURDUF ARTICULAÞIE EXTERIOARà (CU 5) Burduful (8) de pe arbore (10). BILE) 6) Se dezasambleazã articulaþia ºi se pune vaselinã înainte de a pune un burduf nou. Vezi „Ansamblu articulaþie exterioarã (cu bile)”. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 35, 46 la 48) Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 35, 47 ºi Necesar de scule: 48) Cleºte pentru scos siguranþe 1) Colierul mic de prindere (9) pe gîtul noului burduf (8). Dispozitiv de instalare KM-J-22610 Nu se strînge.
 • 95. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–21 2) Se face burduful (8) sã alunece pe arborele (10) ºi se poziþioneazã gîtul burdufului în canalul de pe PLACÃOÞEL(GROSIME arbore. MINIMà 3MM) CU UN ORIFICIU DE 24 MM 3) Se strînge colierul (9) cu dispozitivul KM-J-22610. 2 4) Se pune aproximativ jumãtate din cantitatea de vaselinã prevãzutã în burduf (8) ºi cantitatea rãmasã se pune la articulaþie. 5) Împingeþi articulaþia exterioarã pe arbore (10) pînã 1 cînd siguranþa (6) este aºezatã în canalul de pe arbore. BUCªÃ DIN ÞEAVà 2 1/2quot; 6) Se trage burduful (8) peste cãmaºa articulaþiei PIULIÞà M20 X 1,0 exterioare (2) ºi se pune buza burdufului în canalul SE ALINIAZà INELUL DEFLECTOR ªI SE STRÎNGE de pe cãmaºã. PIULIÞA PÎNà CÎND INELUL SE SPRIJINà PE UMÃRUL CÃMêII EXTERIOARE Important 1. INEL DEFLECTOR EXTERIOR 2. CÃMAªÃ EXTERIOARà ARTICULAÞIE EXTERIOARà • Burduful (8) nu trebuie sã fie rãsucit sau cutat. 7) Se poziþioneazã colierul mare de prindere (7) în jurul Fig. 45 Instalarea inelului deflector exterior burdufului (8) ºi se strînge cu dispozitivul KM-J- 22610. 2 2-4. ANSAMBLU ARTICULAÞIE EXTERIOARà (CU BILE) 6 Se dezasambleazã (Fig. 35, 49, 50, 51) 1) Se scoate burduful. Vezi scoaterea burdufului articulaþiei exterioare în acest capitol. 2) Se utilizeazã un dorn de alamã ºi un ciocan pentru a lovi uºor colivia articulaþiei exterioare (3) pînã cînd este înclinatã suficient pentru a scoate prima bilã (5). SE DEPÃRTEAZà URECHILE SIGURANÞEI 3) Se înclinã colivia (3) în partea opusã pentru a scoate ªI SE SCOATE ARTICULAÞIA EXTERIOARà bila opusã (5). DEPEARBORE 4) Se repetã procedeul pînã cînd toate cele 6 bile (5) 2. CÃMAªÃ EXTERIOARà ARTICULAÞIE EXTERIOARà sînt scoase. 6. SIGURANÞÃCÃMAªÃ 5) Se poziþioneazã colivia (3) ºi cãmaºa interioarã (4) la 90° faþã de axa cãmãºii exterioare (2) ºi se aliniazã Fig. 46 Scoaterea articulaþiei exterioare de pe arbore ferestrele coliviei cu coloanele cãmãºii exterioare. 6) Colivia (3) ºi cãmaºa interioarã (4) din cãmaºa exterioarã. 7) Se roteºte cãmaºa internã (4) cu 90° faþã de axa 10 coliviei (3) cu coloanele cãmãºii aliniate cu ferestrele coliviei. 2 8) Se roteºte cãmaºa interioarã (4) pînã ajunge în dreptul ferestrei coliviei (3) ºi se scoate cãmaºa interioarã. Se asambleazã Important • Asiguraþi-vã cã partea dinspre siguranþã a cãmãºii ÎMPINGEÞI ANSAMBLUL ARTICULAÞIEI EXTERIOARE interioare este spre arbore înainte de instalare. PE ARBORE PÎNà CÎND SIGURANÞA ESTE 1) Se aºeazã un strat subþire de vaselinã recomandatã AªEZATà ÎN ªANÞUL DE PE ARBORE pe ºanþurile de bile ale cãmãºii interioare (4) ºi 2. CÃMAªÃ EXTERIOARà ARTICULAÞIE EXTERIOARà cãmãºii exterioare (2). 10. ARBORE 2) Se roteºte cãmaºa interioarã (4) pînã ajunge în dreptul ferestrei coliviei (3) ºi se instaleazã cãmaºa Fig. 47 Instalarea articulaþiei exterioare pe arbore interioarã. 3) Se roteºte cãmaºa internã (4) cu 90° faþã de axa coliviei (3) cu coloanele cãmãºii aliniate cu ferestrele coliviei. 4) Colivia (3) ºi cãmaºa interioarã (4) în cãmaºa exterioarã.
 • 96. 3–22 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO 5) Se poziþioneazã colivia (3) ºi cãmaºa interioarã (4) SE ROTESC COLIVIA ªI CÃMAªA INTERIOARà CU 90° la 90° faþã de axa cãmãºii exterioare (2) ºi se aliniazã FAÞà DE AXA CÃMêII EXTERIOARE ferestrele coliviei cu coloanele cãmãºii exterioare. CU FERESTRELE COLIVIEI ALINIATE 6) Se aºeazã prima bilã. CU COLOANELE CÃMêII EXTERIOARE. SE RIDICà COLIVIA ªI CÃMAªA INTERIOARÃ. 7) Se înclinã colivia (3) în partea opusã pentru a aºeza 3 bila opusã (5). 8) Se repetã procedeul pînã cînd toate cele 6 bile (5) sînt aºezate. A 9) Burduful (8) la arbore (10). A 10) Ansamblul articulaþiei exterioare la arbore (10). 11) Burduful (8) la cãmaºa (2) a articulaþiei exterioare. B 2 12) Colierele noi (7) ºi (9) pe burduful (8). A. COLOANà B. FERESTRE 2. CÃMAªÃ EXTERIOARà ARTICULAÞIE EXTERIOARà 3. COLIVIE ARTICULAÞIE EXTERIOARà 7 Fig. 50 Separarea coliviei de cãmaºa exterioarã SE ROTEªTE CÃMAªA INTERIOARà ÎN SUS ªISESCOATE 4 3 KM-J-22610 7. COLIER PRINDERE BURDUF A B Fig. 48 Colier prindere burduf A. COLOANà CÃMAªÃ INTERIOARà B. FEREASTRÃCOLIVIE 3. COLIVIE ARTICULAÞIE EXTERIOARà 5 3 4. CÃMAªÃ ARTICULAÞIE EXTERIOARà 2 4 Fig. 51 Separarea coliviei de cãmaºa interioarã A 2) Se separã burduful (25) de carcasa tripodei (19) ºi B se îndepãrteazã de articulaþie fãcîndu-l sã alunece de-a lungul arborelui (10). LOVIÞI UªOR COLIVIA 3) Se ºterge vaselina în exces de pe crucea (27) a PÎNà CÎND ESTE SUFICIENT DE tripodei ºi din interiorul carcasei (19) a tripodei. ÎNCLINATà PT. A SCOATE PRIMA BILÃ. 4) Siguranþa (20) de reþinere a bilelor, introducînd o A. CIOCAN ºurubelniþã dreaptã între siguranþa (20) ºi caracsa (19) B. POANSONALAMà ca în figurã. 2. CÃMAªÃ EXTERIOARà ARTICULAÞIE EXTERIOARà 3. COLIVIE ARTICULAÞIE EXTERIOARà 5) Carcasa (19) a tripodei de la crucea (27) ºi arborele 4. CÃMAªÃ INTERIOARà ARTICULAÞIE EXTERIOARà (10). 5. BILà 6) Se lãrgeºte inelul distanþier (24) cu cleºtele de scos Fig.49 Scoaterea bilelor articulaþiei exterioare siguranþe ºi se lasã sã alunece inelul ºi crucea (27) a tripodei pe arbore (10) cum este arãtat în figurã. 2-5. BURDUF ARTICULAÞIE TRIPODà 7) Siguranþa (21) a arborelui din canalul de pe arbore (10) ºi se scoate ansamblul crucii de pe arbore. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 35, 52 la 57) Necesar de scule: Cleºte pentru scos siguranþe Dispozitiv de instalare KM-J-22610 1) Se taie colierele (7) ºi (9) de la burduful (25) al articulaþiei tripode ºi se îndepãrteazã.
 • 97. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–23 Important 19 • Asiguraþi-vã cã siguranþa (20) este orientatã corect. Urechile exterioare trebuie sã fie orientate 20 spre arbore. 5) Împingeþi ansamblul crucii tripodei pe arbore pînã la inelul distanþier. A Important 6) Se pune siguranþa (21) în canalul arborelui (10) cu SE SCOATE SIGURANÞA cleºtele pentru siguranþe. DIN CARCASà CU O ªURUBELNIÞà DREAPTà 7) Se face crucea (27) a tripodei sã alunece spre capul arborelui (10) ºi se reaºeazã inelul distanþier (24) în A. ªURUBELNIÞÃDREAPTà canalul de pe arbore. 19. CARCASà TRIPODà 8) Se pune aproximativ jumãtate din cantitatea de 20. SIGURANÞà ARTICULAÞIE TRIPODà vaselinã prevãzutã în burduf (8) ºi cantitatea rãmasã Fig. 52 Scoaterea siguranþei tripodei se pune în carcasa tripodei. Important • A se mînui cu grijã ansamblul crucii tripodei. Bilele A 20 ºi rolele tripodei pot sã se desprindã de pe 20 A A 10 suporturile de pe cruce. 25 8) Se scoate burduful (25) ºi siguranþa (20) de reþinere A a bilelor de pe arbore (10). 9) Se scoate vaselina din carcasã. A A Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 54 la 57) URECHILE EXTERIOARE ALE SIGURANÞEI 1) Colierul mic de prindere (9) pe gîtul noului burduf (8). TREBUIE Sà FIE SPRE BURDUFUL Nu se strînge. TRIPODEI 2) Se face burduful (25) sã alunece pe arborele (10) ºi se poziþioneazã gîtul burdufului în canalul de pe A. URECHILE EXTERIOARE arbore. 10. ARBORE 20. SIGURANÞÃ-ARTICULAÞIE TRIPODà 3) Se strînge colierul (9) cu dispozitivul KM-J-22610. 25. BURDUF-TRIPODà 4) Se trece siguranþa (20) peste capãtul arborelui (10). Fig. 54 Orientarea siguranþei tripodei 21 ÎMPINGEÞI INELUL DISTANÞIER 27 27 ÎN ªANÞUL DE PE ARBORE 24 10 24 20 10 SE FACE Sà ALUNECE DISTANÞIERUL ªI ANSAMBLUL CRUCII ÎNAPOI PE ARBORE SE SCOATE SIGURANÞA ªI SE SCOATE ANSAMBLUL CRUCII DE PE ARBORE 10. ARBORE 21. SIGURANÞÃARBORE 10. ARBORE 24. INEL DISTANÞIER 20. SIGURANÞÃ-ARTICULAÞIE TRIPODà 27. CRUCE ARTICULAÞIE TRIPODà 24. INEL DISTANÞIER 27. CRUCE ARTICULAÞIE TRPODà Fig. 53 Scoaterea ansamblului crucii Fig. 55 Instalarea ansamblului crucii
 • 98. 3–24 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO 9) Se poziþioneazã colierul (7) în jurul diametrului mare A al burdufului (25). 10) Se trece carcasa (19) peste ansamblul crucii tripodei 20 pe arbore ºi se instaleazã siguranþa (20) de þinere a B bilelor în canalul carcasei cum este arãtat în figurã. 10 11) Se trece burduful (25) peste carcasa (19) a tripodei 19 ºi se poziþioneazã buza burdufului în canalul de pe carcasã. A SE INSTALA CU CELE TREI Important URECHI INTERIOARE ÎN CANELURILE PT. SIGURANÞà DE PE CÃMAªA EXTERIOARà • Burduful (25) nu trebuie sã fie rãsucit sau cutat. A. CANELURà PT. SIGURANÞà 12) Se plaseazã colierul mare (7) în jurul burdufului (25) B. URECHI INTERIOARE ºi se strînge cu KM-J-22610. 10. ARBORE 19. CARCASà TRIPODà 20. SIGURANÞÃ-ARTICULAÞIE TRIPODà 2-6. BURDUF ARTICULAÞIE INTERIOARà Fig. 56 Instalarea siguranþei tripodei (CU BILE) Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 35 ºi 58) Necesar de scule: Cleºte pentru siguranþe 7 Dispozitiv de instalare KM-J-22610 1) Se taie colierele (7) ºi (9). 2) Se separã burduful (11) de cãmaºa (16) a articulaþiei interioare ºi se îndepãrteazã de articulaþie fãcîndu-l sã alunece de-a lungul arborelui (10). 3) Se ºterge vaselina în exces de pe faþa cãmãºii interioare (14) a articulaþiei interioare. 4) Articulaþia interioarã de pe arbore (10) cu cleºtele KM-J-22610 pentru siguranþe lãrgind urechile siguranþei (6) cum se aratã în figurã. 5) Burduful (11) de pe arbore (10). 7. COLIER-BURDUF Important Fig. 57 Instalarea colierului burdufului •Cãmaºa bilelor (12) are o poziþie determinatã ºi nu trebuie dezasamblatã. Pãrþile interne ale articulaþiei interioare sînt potrivite împreunã ºi nu 16 pot fi accesate separat. O reasamblare incorectã 12 ar afecta în mod negativ atît performanþele cît ºi 10 siguranþa în funcþionare. 6) Înainte de a instala un burduf (11) nou, se scoate vaselina din articulaþie dupã cum urmeazã: 6 • Se împinge cãmaºa interioarã (14) ºi colivia (15) spre fundul cãmãºii exterioare (16) pentru a SE DEPÃRTEAZà URECHILE SIGURANÞEI scoate vaselina. ªI SE SCOATE ARTICULAÞIA INTERIOARà • Cu o pensulã ºi solvent, se curãþã ºi apoi se DEPEARBORE goleºte articulaþia. 6. SIGURANÞÃCÃMAªÃ Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 59 ºi 60) 10. ARBORE 12. CÃMAªÃBILE 1) Colierul mic (9) pe gîtul burdufului (11). 16. CÃMAªÃ ARTICULAÞIE INTERIOARà 2) Burduful (11) pe arborele (10) ºi se poziþioneazã gîtul Fig. 58 Scoaterea articulaþiei interioare de pe arbore burdufului în canalul de pe arbore. 3) Se strînge colierul (9) cu KM-J-22610. 4) Se pune aproximativ jumãtate din cantitatea de vaselinã prevãzutã în burduf (11) ºi cantitatea rãmasã se pune la articulaþie. 5) Colierul mare (7) pe capul mare al burdufului (11).
 • 99. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–25 6) Se împinge articulaþia interioarã pe arbore (10) pînã LA INSTALARE SE ÎMPINGE ARTICULAÞIA INTERIOARà PE ARBORE PÎNà CÎND SIGURANÞA cînd siguranþa (6) se aºeazã în canalul de pe arbore. SE POZIÞIONEAZà ÎN ªANÞUL DE PE ARBORE 7) Se trage burduful (11) peste articulaþia interioarã ºi se pune buza burdufului (11) în canalul de pe cãmaºa 16 bilelor (12). Important • Burduful (11) nu trebuie sã fie rãsucit sau cutat. 10 8) Se strînge colierul mare (7) cu KM-J-22610. 10. ARBORE A 16. CÃMAªÃ-ARTICULAÞIE INTERIOARà Fig. 59 Scoaterea articulaþiei interioare de pe arbore 7 A. CUTIA DE VITEZE Fig. 62 Scoaterea simeringului KM-J-22610 2-7. SIMERING CUTIE DE VITEZÃ/ARBORE 7. COLIER BURDUF DE TRANSMISIE Fig. 60 Colierul burdufului Se demonteazã sau se deconecteazã 5 Necesar de scule: A Vezi paºii 1, 2, ºi 4 la 8, din „Ansamblu arbore de transmisiequot;. 1) Puneþi un vas colector sub garnitura de la cutia de viteze pentru a colecta uleiul. 13 2) Se trage arborele de transmisie din cutia de viteze. Se sprijinã arborele de transmisie dupã scoatere. 3) Se scoate simeringul arborelui. Se inspecteazã 5 • Alezajul simeringului ºi suprafaþa de montare a 10 garniturii de pe cãmaºã. A. CUTIE DE VITEZE 10. ARBORE DETRANSMISIE 5. BILE-RULMENT 13. SIMERING Se monteazã sau se conecteazã 1) Simeringul. Fig. 61 Simering cutie de viteze/arbore de transmisie • Se unge simeringul cu ulei de cutie de viteze. 2) Arborele de transmisie. Asiguraþi-vã cã siguranþa are poziþia corectã. 3) Se prinde rotula la bieletã.
 • 100. 3–26 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO 8 10 7 A B A A. ªURUBELNIÞà B. CIOCAN 7. COLIER BURDUF A. CIOCAN DE PLASTIC 8. BURDUF 10. ARBORE DE TRANSMISIE Fig. 63 Instalarea simeringului Fig. 64 Arborele de transmisie la cutia de viteze Se strîng Se strîng • Piuliþa rotulei bieletei de direcþie cu 60 Nm. Se • ªuruburile roþii cu 90 Nm. pune ºtift dacã este necesar. • Piuliþele de fixare ale jambei la ºasiu cu 30 Nm. • Piuliþa rotulei braþului inferior cu 70 Nm. Se pune 6) Capacul roþii. siguranþa. 7) Se verificã ºi se completeazã uleiul în cutia de viteze 4) Roata. pînã la nivelul corespunzãtor. Vezi capitolele 8, 9. 5) Se coboarã vehiculul. 3. CUPLURI DE STRÎNGERE ªuruburi de fixare ale jambei elastice la ºasiu ................................................................... 30 Nm Piuliþa rotulei bieletei de direcþie ......................................................................................... 60 Nm Piuliþea rotulei braþului inferior ............................................................................................. 70 Nm ªuruburi roatã ...................................................................................................................... 90 Nm Piuliþã de montare arbore de transmisie la butuc (prima strângere) ................................... 100 Nm Piuliþã de montare arbore de transmisie la butuc (slãbire ºi restrângere) .......................... 20Nm+90°
 • 101. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–27 SDV Figura Nr. sculei ºi funcþia KM-113-2: Suport KM-161A: Extractor rulmenþi Utilizat ºi pentru extragerea butucului sincron de la viteza a 5-a. KM-158: Dispozitiv de montare ºi demontare Pentru montarea ºi scoaterea bucºei din faþã a braþului inferior cu dornul nr. 5 împreunã cu KM-508A. KM-307-B: Platformã de demontare Pentru presarea bucºei amortizoare din spate a braþului inferior. Se foloseºte împreunã cu dornul corespunzãtor. KM-329A: Presã de arc Pentru comprimarea arcului jambei. KM-460-A: Furci de demontare Pentru scoaterea arborelui de transmisie din cutia de viteze. KM-465-A: Presã pentru arcul din faþã Pentru presarea arcului din faþã împreunã cu KM-329A ºi un cîrlig.
 • 102. 3–28 SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE ESPERO Figura Nr. sculei ºi funcþia KM-507B: Dispozitiv de demontare Pentru demontarea rotulei bieletei de direcþie ºi a rotulei braþului inferior. KM-508A: Dispozitiv de montare ºi demontare Pentru montarea ºi demontarea bucºei amortizoare din faþã a braþului inferior împreunã cu KM-158/5. KM-331: Cheie profilatã specialã Pentru demontarea piuliþei plate a amortizorului de pe tubul suport al jambei. KM-468: Cheie profilatã de þinere Pentru a þine contra; se prinde cu douã ºuruburi de roatã pe butuc. KM-210-A: Dispozitiv de împingere a volanului Pentru scoaterea volanului. KM-476: Dispozitiv de mãsurã Pentru verificare casetã de direcþie. KM-J-22610: Dispozitiv de montare Pentru strîngerea colierelor burdufului arborelui de transmisie.
 • 103. ESPERO SUSPENSIE FAÞà ªI ARBORE DE TRANSMISIE 3–29 Figura Nr. sculei ºi funcþia KM-404-A: Dispozitiv de instalare Pentru instalarea capacelor de protecþie ale ghidajelor etrierilor. KM-466-A: Dispozitiv de montare ºi demontare Pentru demontarea ºi remontarea rulmentului în butucul roþii din faþã.
 • 104. ESPERO 4–1 SUSPENSIE SPATE CAPITOLUL 4 SUSPENSIE SPATE CUPRINS DESCRIERE GENERALà ................................................................................................................... 4–2 SERVICE PE VEHICUL ...................................................................................................................... 4–2 Probleme în trafic ............................................................................................................................ 4–2 Verificare þinutã de drum ................................................................................................................ 4–2 Rulmenþi roatã ................................................................................................................................. 4–2 Amortizor .......................................................................................................................................... 4–2 Barã stabilizatoare ........................................................................................................................... 4–3 Arcuri ºi tampoane .......................................................................................................................... 4–4 Bucºe braþ punte spate .................................................................................................................. 4–4 Ansamblu punte spate .................................................................................................................... 4–6 Ansamblu butuc ºi rulment ............................................................................................................. 4–7 CUPLURI DE STRÎNGERE ................................................................................................................. 4–9 SDV ....................................................................................................................................................... 4–9
 • 105. 4–2 SUSPENSIE SPATE ESPERO 1. DESCRIERE GENERALà Reglare rulmenþi ESPERO are o suspensie spate semi - independentã Se regleazã (Fig. 1) care constã dintr-o punte cu braþe trase ºi barã de 1) Se scoate capacul antipraf (17) de pe butuc (12). torsiune, douã arcuri elicoidale, douã amortizoare, douã 2) Se scoate ºtiftul (15) din ax. tampoane pentru arcuri, ºi douã tampoane de limitare 3) Se strînge piuliþa (16) cu 25 Nm în timp ce se învîrte cursã; vezi fig. 1. Puntea se prinde sub ºasiu prin bucºe roata cu mîna spre înainte, pentru a aºeza complet de cauciuc care se gãsesc pe partea din faþã a fiecãrui rulmenþii. Aceasta va îndepãrta unsoarea sau braþ; talerele de sprijin ale arcurilor sînt solidare cu impuritãþile care ar putea cauza un joc excesiv al lonjeroanele laterale. Ansamblul punþii realizeazã rulmentului. legãtura dintre roþi ºi ºasiu. O barã stabilizatoare 4) Se slãbeºte piuliþa (16) pînã la limita desprinderii. accesibilã, încorporatã în ansamblul punþii, se leagã la 5) Se înºurubeazã piuliþa (16) (fãrã strîngere) pînã cînd ambele braþe. gaura din ax se aliniazã cu gaura din piuliþã; dar nu Fiecare arc elicoidal stã între un suport pe ºasiu ºi un mai mult de o jumãtate de turã (ºaiba de sprijin sã suport prins deasupra braþului punþii. Capul de jos al se miºte puþin acþionînd cu o ºurubelniþã). arcului stã pe un tampon de limitare cursã de pe talerul 6) Se monteazã un ºtift (15) nou. Îndoiþi capetele ataºat deasupra punþii spate, iar un tampon de cauciuc ºtiftului. este folosit pentru a izola capul superior al arcului de 7) Se mãsoarã jocul axial. Acesta va fi între 0,03 ºi 0,13 suportul de pe ºasiu. mm cînd reglajul este fãcut corect. 8) Se instaleazã capacul antipraf (17) pe butuc (12). 2. SERVICE PE VEHICUL 2-4. AMORTIZOR Sistemul de frînare trebuie verificat cu atenþie pentru a observa eventualele defecte, poziþionãri greºite, Se demonteazã sau se deconecteazã ansamblãri incorecte sau disfuncþiuni ale componentelor din zona conductelor, furtunurilor sau cilindrilor frînei. 1) Se deschide portbagajul. Reparaþi imediat defectul conform cu specificaþia. 2) Capacul (1), dacã existã, ºi se scoate piuliþa Componentele ce ar putea afecta sistemul de frînare superioarã (2) a amortizorului. Cînd se înlocuiesc datoritã poziþionãrii greºite, ansamblãrii incorecte sau ambele amortizoare se scoate doar un amortizor o defectãrii sînt sistemul de evacuare, bara stabilizatoare datã. sau braþele punþii. 3) Se ridicã vehiculul pe elevator ºi se sprijinã ansamblul punþii spate. Vezi capitolul 1. 2-1. PROBLEME ÎN TRAFIC A. Dupã ce ridicaþi vehiculul cu elevatorul, va trebui sã sprijiniþi puntea din spate (26) cu cricuri Dacã se observã un mers rigid, primele elemente ce ajustabile. trebuie controlate sînt presiunea din cauciucuri, garda B. Cînd ridicaþi vehiculul cu cricul sub punte, aveþi la sol a autovehiculului ºi dacã autovehiculul a suferit grijã sã potriviþi bine puntea pe cric înaintea ºocuri. Dacã acestea sînt în stare bunã, trebuie ridicãrii. controlatã frecarea în suspensia spate. Pentru o 4) Se desface ºurubul de prindere (8) ºi se scoate un diagnozã mai amãnunþitã, vezi capitolul 13. amortizor (7) apoi se pune amotizorul nou. 2-2. VERIFICAREA ÞINUTEI DE DRUM OBSERVAÞIE: Nu scoateþi ambele amortizoare Procedura de verificare a þinutei de drum pentru simultan deoarece suspendarea punþii pe toatã suspensia spate este urmãtoarea: lungimea ei poate duce la avarierea conductelor ºi 1) Cu ajutorul altui tehnician se ridicã vehiculul de bara furtunurilor frînei. de protecþie din spate cît de sus posibil. Se lasã uºor bara permiþînd vehiculului sã ajungã la înãlþimea normalã. 2) Se mãsoarã distanþa de la podea la centrul barei. 3) Se apasã bara, se elibereazã uºor ºi se lasã vehiculul sã ajungã la înãlþimea normalã. 4) Se mãsoarã distanþa de la podea la centrul barei. Diferenþa dintre cele douã mãsurãtori trebuie sã fie mai micã de 12,7 mm. Dacã diferenþa este mai mare, se verificã dacã braþele punþii sînt defecte sau uzate. 2-3. RULMENÞI ROATà Suspensia spate nu poate funcþiona corect dacã rulmentul roþii nu este reglat corespunzãtor.
 • 106. ESPERO 4–3 SUSPENSIE SPATE 1 2 3 4 5 6 29 7 8 26 28 24 27 9 23 10 11 12 1. CAPAC 25 2. PIULIÞÃ-AMORTIZOR 15 3. ªAIBÃ-AMORTIZOR 18 4. TAMPON-AMORTIZOR 13 20 19 5. INEL CAUCIUC-AMORTIZOR 6. ªAIBÃ-AMORTIZOR 22 16 7. AMORTIZOR 8. ªURUB 17. CAPAC ANTIPRAF-BUTUC 21 14 9. PIULIÞà HEXAGONALà 18. PIULIÞÃ-BARà STABILIZATOARE 10. SIMERING 19. ªAIBà 17 11. RULMENT INTERIOR-BUTUC ROATà 20. ªURUB-BARà STABILIZATOARE 26. SUPORT-PUNTE SPATE 12. BUTUC ROATà 21. PIULIÞà HEXAGONALÃ-BUCªÃ 27. TAMPON LIMITARE CURSÃ-ARC 13. RULMENT EXTERIOR-BUTUC ROATà 22. BUCªÃ-SUPORT PUNTE 28. ARC ELICOIDAL 14. ªAIBà BLOCARE-BUTUC 23. ªURUB-SUPORT PUNTE 29. TAMPON SUPERIOR-ARC 15. ªTIFT 24. TAMPON-BARà STABILIZATOARE 16. PIULIÞÃ-AX 25. BARà STABILIZATOARE Fig. 1 Ansamblu punte spate Se monteazã sau se conecteazã 1) Se introduce ºurubul (8) prin capãtul inferior al amortizorului ºi în punte (26). Se monteazã fãrã strîngere piuliþa (9), dacã este accesibil. 2) Se coboarã vehiculul pentru a permite capului filetat al amortizorului sã treacã prin deschizãtura din ºasiu 7 2 ºi se monteazã fãrã strîngere piuliþa (2). 3) Se strînge ºurubul (8) cu 70 Nm. A 4) Se scoate suportul punþii, se coboarã complet 3 vehiculul, ºi se strînge piuliþa (2) pînã cînd se vãd 9 mm din filet. 4 5) Se înlocuieºte capacul (1) (dacã existã). 2-5. BARà STABILIZATOARE A. 9 MM 2. PIULIÞà SUPERIOARÃ-AMORTIZOR 3. ªAIBà Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 ºi 3) 4. TAMPON 1) Se ridicã vehiculul pe elevator ºi se sprijinã ºasiul 7. AMORTIZOR (FILET SUPERIOR) cu cricuri. Vezi capitolul 1. Fig. 2 Prinderea superioarã a amortizorului 2) O roatã din spate.
 • 107. 4–4 SUSPENSIE SPATE ESPERO 3) Piuliþa (18), ºaiba (19), ºi ºurubul (20) de la ambele 5) ªuruburile (8) de prindere din stînga ºi din dreapta capete ale punþii, apoi se scoate tamponul (24) ºi ale amortizorului. bara stabilizatoare (25) (Se trage bara stabilizatoare spre partea fãrã roatã). OBSERVAÞIE: Nu se suspendã puntea din spate fãrã demontarea furtunilor de frînã. Acestea se pot Se monteazã sau se conecteazã avaria. 1) Bara stabilizatoare (25) în punte (26). 6) Se coboarã puntea (26) ºi se scoate arcul (arcurile) 2) ªuruburile (20) cu ºaibele (19) prin braþele punþii (26) (28) ºi/sau tamponul (tampoanele) (29). ºi bara stabilizatoare ºi apoi se strâng piuliþele (18) cu 80 Nm. Se monteazã sau se conecteazã 3) Se acoperã tampoanele (24) cu detergent lichid ºi Înainte de instalarea arcurilor va fi necesarã prinderea se introduc în punte (26). cu adeziv, de ºasiu, a tampoanelor (29) pentru a le þine 4) Roata din spate. Se strîng ºuruburile roþii cu 90 Nm. în poziþia normalã cînd se ridicã ansamblul punþii (26) 5) Se coboarã vehiculul. ºi arcurile (28). 1) Arcurile (28), tampoanele (29) cu tampoanele de 2-6. ARCURI ªI TAMPOANE limitare cursã (27) în suporturi ºi se ridicã puntea ATENÞIE: Cînd scoateþi arcurile din spate nu folosiþi (26). un elevator portal. Tendinþa de legãnare a 2) Amortizoarele (7) pe punte. Se strîng ºuruburile (8) ansamblului punþii cînd sînt desfãcute unele cuplaje, cu 70 Nm. Va fi necesar sã aduceþi puntea la poate duce la alunecarea de pe elevator ºi la înãlþimea normalã înainte de a strînge ºuruburile accidentãri. Dacã este necesar faceþi operaþiunea pe amortizorului (8). podea. 3) Clemele conductelor frînei în suporturile de la ºasiu. 4) Se monteazã la loc furtunurile frînei ºi se aerisesc Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1) frînele din spate. 1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi 5) Se monteazã la loc ºi se regleazã cablul frînei de capitolul 1. Se foloseºte pe cît posibil un elevator cu mînã. sprijin pe ºasiu ºi se sprijinã cu cricuri braþele punþii 6) Se scot cricurile ºi se coboarã vehiculul. din spate. Dacã este necesar sã ridicaþi vehiculul cu un elevator portal, se ridicã ºasiul ºi se sprijinã cu 2-7. BUCªE BRAÞ PUNTE SPATE cricuri braþele punþii din spate. Necesar de scule: 2) Clemele conductelor din stînga ºi dreapta ale frînei Dispozitiv de montare/demontare KM-158 din suportul de pe ºasiu ºi se lasã conductele sã atîrne liber. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 4 ºi 5) 3) Se desface cablul frînei de mînã de la piuliþa de Se schimbã întotdeauna ambele bucºe. reglare a egalizatorului. 1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi 4) Se desfac capacele ºi furtunurile sau se acoperã capitolul 1. deschizãturile furtunurilor frînei pentru a preveni 2) Se ridicã un braþ al punþii folosind un cric hidraulic ºi accesul impuritãþilor. se poziþioneazã comod. Se scot ºurubul (8) ºi piuliþa (9) ale amortizorului. 3) Se plaseazã un cric hidraulic sub celãlalt braþ al punþii ºi se demonteazã amortizorul (7). 4) Se coboarã uºor cricul hidraulic ºi se scoate arcul (28) ºi tamponul (29). 5) Se ridicã uºor braþul punþii cu un cric hidraulic ºi se monteazã la loc amortizorul (7) cu ºurubul (8) la punte (26). 6) Se repetã paºii 3, 4 ºi 5 pe cealaltã parte a vehiculului. Se plaseazã cricul hidraulic central sub puntea spate (26). 7) Clemele furtunului de presiune al frînei de pe ºasiu. Se suspendã furtunurile de presiune ºi cablurile frînei de mînã, pe ºasiu. 8) Se scot ºurubul (23) ºi piuliþa (21) ale supotului punþii 25 de la ºasiu. Se forþeazã uºor puntea cu o ºurubelniþã, dacã este necesar. 9) Se coboarã uºor puntea (26) ºi se plaseazã KM-158 25. BARà STABILIZATOARE (CAPÃT) cu ºurubul de sprijin (23) al punþii, pe ºasiul vehiculului. Fig. 3 Barã stabilizatoare Pentru a uºura scoaterea bucºelor amortizoare, se încãlzeºte puntea în zona bucºelor amortizoare la aproximativ 50 pînã la 75°C folosind o suflantã industrialã de aer fierbinte.
 • 108. ESPERO 4–5 SUSPENSIE SPATE A. SE CRESTEAZà BUCªELE CU UN FERÃSTRÃU PENTRU A PERMITE ACCESUL KM-158 LA ELE B. PENTRU A POTRIVI CORECT BUCªELE LA INSTALARE. SE ALINIAZà SÃGEÞILE DE PE KM-158 C. LÃCAªUL BUCªELOR PE BRAÞUL PUNÞII 22. BUCªÃ-SUPORT PUNTE 26. SUPORT-PUNTE 26 C KM-158 22 DEMONTARE PARTEA STÎNGà B A 26 26 KM-158 INSTALARE PARTEA STÎNGà 22 22 VEDERE A VEDERE B Fig. 4 Demontarea ºi instalarea bucºelor braþului punþii 10) Se scot bucºele astfel: A. Se instaleazã KM-158 pe braþul punþii peste bucºa (22). B. Se instaleazã ºurubul de la KM-158 prin suportul 22 KM-158, prin bucºã ºi receptorul KM-158. C. Se plaseazã dispozitivul de demontare KM-158 la locul lui pe bucºa (22) ºi se instaleazã piuliþa KM-158 la ºurubul KM-158. Important •Crestaþi bucºa veche (22) cu un ferãstrãu pentru a permite dispozitivului KM-158 sã o apuce. Vezi Fig. 4. D. Se scoate bucºa învîrtind ºurubul de la KM-158. Se monteazã sau se conecteazã A 1) Bucºele astfel: A. Se instaleazã KM-158 pe braþul punþii. A. UNGHIUL BUCªEI 45±5° B. Se instaleazã ºurubul de la KM-158 prin suportul 22. BUCªÃ-SUPORT PUNTE KM-158 ºi se instaleazã în receptorul KM-158. C. Se instaleazã bucºa nouã (22) pe ºurubul de Fig. 5 Alinierea bucºei la KM-158 ºi se poziþioneazã în lãcaº, apoi se aliniazã dispozitivul de instalare al bucºei. Pentru a potrivi corect bucºele la instalare, se aliniazã sãgeþile de pe cele douã pãrþi ale KM- 158. Vezi fig. 5.
 • 109. 4–6 SUSPENSIE SPATE ESPERO D. Se instaleazã piuliþa de la KM-158 pe ºurubul de Se dezasambleazã la KM-158. În continuare, urmeazã operaþiunile necesare la E. Se apasã bucºa nouã (22) în braþul punþii învîrtind schimbarea punþii: ºurubul. Cînd bucºa este poziþionatã corect, 1) Se scoate ºurubul de blocare al tamburului frînei ºi flanºa din capãt se va sprijini pe suprafaþa braþului tamburul. Dacã e necesar, se apasã levierul de la punþii. sabotul frînei de mînã utilizînd o ºurubelniþã. 2) Se desface KM-158 de pe ºasiu ºi se plaseazã pe 2) Se scoate capacul antipraf (17) de la butucul roþii cealaltã parte a vehiculului. (12). 3) Se scoate bucºa veche ºi se instaleazã una nouã 3) Se scoate ºtiftul (15) din piuliþa (16) a axului roþii ºi pe cealaltã parte a vehiculului dupã cum este arãtat se scoate piuliþa de pe ax. mai sus. - Se scoate butucul (12) de pe axul roþii. 4) Utilizînd un cric hidraulic, se ridicã puntea din spate 4) Se desfac clemele cablului frînei de mînã de pe (26) ºi se strînge la ºasiu cu ºurubul-suport punte punte. (23) ºi piuliþa (21). Se coboarã cricul hidraulic. 5) Se deºurubeazã ºi se demonteazã prinderile frînei 5) Se pune arcul (28) cu tamponul (27) pe puntea (26) de pe braþul punþii. Se scoate garnitura de hîrtie. ºi cu tamponul superior (29) pe ºasiu. 6) Se deºurubeazã montura barei stabilizatoare ºi se 6) Se ridicã braþul punþii al punþii folosind un cric demonteazã bara stabilizatoare (25) de la punte. hidraulic ºi se monteazã amortizorul (7). Se foloseºte un dorn pentru a slãbi bara stabilizatoare Se coboarã cricul ºi se monteazã arcul (28) ºi din suportul punþii, dacã este necesar. amortizorul (7) pe cealaltã parte a vehiculului cum 7) Se desface cablul frînei de mînã din suportul de pe este arãtat mai sus. Se coboarã vehiculul. punte. 7) Se regleazã puntea la înãlþimea normalã de funcþionare. Se strînge puntea la ºasiu cu 95 Nm. Se asambleazã (Fig. 1) 1) Se introduce bara stabilizatoare (25) în puntea nouã 2-8. ANSAMBLU PUNTE SPATE ºi se înºurubeazã la locul sãu. Se strîng piuliþele hexagonale cu cuplul prescris de 80 Nm. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1) 2) Se acoperã spatele prinderii frînei cu un strat subþire 1) Se ridicã vehiculul ºi se scot roþile din spate. de soluþie de etanºare, în zona garniturii de hîrtie. 2) Se scoate scutul de protecþie termicã de pe ºasiu. Se strîng la locul lor garniturile de hîrtie. 3) Se mãsoarã lungimea filetului de la tija de împingere 3) Se acoperã ºuruburile de strîngere cu un strat a levierului frînei de mînã. Vezi capitolul 5. subþire de soluþie de blocare, se înºurubeaz㠕 Piuliþa cu autoblocare de pe tija de împingere. prinderea frînei pe braþul punþii, ºi se strînge cu cuplul • Sistemul de blocare de pe egalizatorul cablului prescris de 28 Nm. frînei de mînã. 4) Se pun cablurile frînei de mînã în clemele de pe • Se desprinde cablul frînei de mînã din egalizator. punte ºi se strîng colierele. • Cablurile frînei de mînã din ghidajele lui. 5) Se acoperã axul roþii cu un strat subþire de vaselin㠕 Manºoanele de plastic din cîrligul de pe rezervor de rulment, în zona prinderii frînei. Se aºeazã butucul ºi se plaseazã spre tobã. roþii (12) ºi ºaiba de blocare (14) pe axul roþii ºi se 4) Se plaseazã un cric hidraulic cu o monturã strînge piuliþa (16) a acestuia cu 16 Nm. corespunzãtoare sub unul din braþele punþii ºi se - Se regleazã rulmentul roþii. Vezi operaþiunile din ridicã uºor. acest capitol. 5) Þevile de la furtunurile de presiune ale frînei sprijinite 6) Se monteazã tamburii frînei ºi se instaleazã pe punte ºi se scot clemele de blocare. ºuruburile de blocare. - Furtunurile de presiune ale frînei de pe suport. Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 1) - Se acoperã capetele furtunurilor pentru a preveni accesul impuritãþilor. 1) Se pune puntea pe un cric hidraulic (se cer 2 6) Amortizoarele (7). mecanici). 7) ªurubul (23) din braþ. - Se aºeazã cablul frînei de mînã peste tobã. Se coboarã cricul hidraulic. 2) Se ridicã puntea ºi se strînge la ºasiu. 8) Arcul (28). - Se plaseazã un cric hidraulic cu o monturã Dacã e necesar, apãsaþi în jos braþul punþii utilizînd corespunzãtoare sub unul din braþele punþii ºi se o pîrghie sprijinitã în suportul amortizorului ºi scoateþi ridicã uºor. arcul (28). Repetaþi operaþia pentru amortizor (7) ºi 3) Arcurile din spate (28) cu tamponul (27) pe suport ºi arc (28) pe cealaltã parte a vehiculului urmînd tamponul superior (29) pe ºasiu. aceeaºi succesiune a operaþiilor. 4) Se ridicã în continuare braþul punþii folosind cricul ºi 9) Plasaþi central sub punte un cric hidraulic. se montezã amortizorul (7) în suport. 10) ªurubul-suport (23) al punþii de la montura din ºasiu. - Dacã ºurubul hexagonal nu se aºeazã corect, se - Se coboarã puntea cu cricul. Se plaseazã cablul aliniazã folosind un dorn. frînei de mînã peste tobã. - Se strîng ºuruburile (8) de prindere ale amortizorului - Puntea de pe cric (doi mecanici) ºi se prinde într- cu 69 Nm. o menghinã cu fãlci de protecþie. - Se coboarã cricul.
 • 110. ESPERO 4–7 SUSPENSIE SPATE 5) Furtunurile de presiune ale frînei în suportul de pe punte ºi se monteazã clemele. Se conecteazã 10 conductele de presiune ale frînei la furtunuri. 6) Se montezã cablul frînei de mînã în cîrligul de pe rezervor, ºi în suportul de pe ºasiu. 7) Se instaleazã cablul ºi egalizatorul pe tija ansamblului levierului frînei de mînã ºi se regleazã piuliþa la A dimensiunea mãsuratã la pasul 3 de la demontare. 12 8) Se coboarã uºor vehiculul ºi se instaleazã roþile din spate. Se regleazã 9) Cu frîna de mînã neacþionatã, se strînge piuliþa de reglare a egalizatorului pînã cînd rotirea uºoarã a roþilor începe sã încetineascã sau se opreºte. 10) Se regleazã rulmentul roþii. Vezi operaþiunile din acest capitol. A. ªURUBELNIÞà 11) Se coboarã vehiculul ºi apoi se strînge ºurubul roþii 10. SIMERING din spate cu 90 Nm. 12. BUTUC-ROATà 12) La înãlþimea nominalã se introduce ºurubul (23) al suportului punþii prin braþul punþii la ºasiu. Se strînge Fig. 6 Demontarea simeringului cu 95 Nm. 13) Se regleazã frînele din spate. KM-266A - Se aeriseºte sistemul de frînare. - Se verificã eventualele scurgeri ale sistemului de frînare. - Se regleazã frîna de mînã (vezi operaþiunile în 12 capitolul 5). 2-9. ANSAMBLU BUTUC ªI RULMENT Necesar de scule: Dispozitiv de montare demontare KM-266A Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 6, 7 ºi 8) 1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi capitolul 1. 12. BUTUC-ROATà 2) Roata. 3) Tamburul frînei (ºurubul de reþinere, se slãbeºte Fig. 7 Montarea cãmãºii exterioare a rulmentului cablul frînei de mînã dacã e necesar, se apasã interior levierul sabotului frînei de mînã cu o ºurubelniþã). OBSERVAÞIE: Nu loviþi cu ciocanul în tamburul frînei deoarece se poate defecta rulmentul. 4) Capacul antipraf (17), ºtiftul (15) ºi piuliþa (16) a axului. 5) Butucul roþii (12) ºi ºaiba de blocare (14). 6) Se scoate simeringul (10) de pe butucul roþii (12) cu o ºurubelniþã. 7) Rulmentul interior (11) de pe butucul roþii (12). 8) Cãmaºa exterioarã a rulmentului interior (11) de pe butucul roþii (12) folosind un dorn. 9) Cãmaºa exterioarã a rulmentului exterior (13) de pe butucul roþii (12) folosind un dorn. 10) Se curãþã axul ºi i se verificã integritatea.
 • 111. 4–8 SUSPENSIE SPATE ESPERO Se monteazã sau se conecteazã 1) Se apasã cãmaºa exterioarã a rulmentului exterior KM-266A (13) în butucul roþii (12) pînã la oprire, folosind dispozitivul KM-266A. 2) Se apasã cãmaºa exterioarã a rulmentului interior (11) în butucul roþii (12) cît permite dispozitivul KM- 266A. 12 3) Rulmentul interior (11). 4) Acoperiþi/umpleþi spaþiile goale de la ambii rulmenþi ai roþii (11 ºi 13), simeringul (10) ºi butucul roþii (12) cu unsoare de rulment. 5) Apãsaþi simeringul pe butuc (12). 6) Butucul (12) ºi ansamblul rulmentului cu ºaiba de blocare (14) la axul punþii. 12. BUTUC-ROATà 7) Piuliþa axului (16). Fig. 8 Montarea simeringului rulmentului interior 8) Tamburul frînei. Se strîng • ªurubul de reþinere al frînei. • Se pune roata ºi se strîng piuliþele cu 90 Nm. 9) Se regleazã rulmentul roþii. Vezi operaþiunile în acest capitol. 10) Se regleazã frîna de mînã. 11) Se coboarã vehiculul.
 • 112. ESPERO 4–9 SUSPENSIE SPATE 3. CUPLURI DE STRÎNGERE Fixare amortizor la ºasiu ...............................................................................................................................9 Nm ªurub fixare amortizor pe punte .................................................................................................................. 69 Nm Piuliþã fixare barã stabilizatoare la punte .................................................................................................... 80 Nm Piuliþã fixare braþ la suportul de pe ºasiu ................................................................................................... 95 Nm Piuliþã rulment roatã..................................................................................................................................... 16 Nm Piuliþã roatã .................................................................................................................................................. 90 Nm 4. SDV Figura Nr. sculei ºi funcþia KM-266A: Dispozitiv de montare/demontare Pentru montarea ºi demontarea cãmãºilor exterioare ale rulmenþilor roþilor din spate împreunã cu KM-466. KM-158: Dispozitiv de montare/demontare Pentru montarea ºi demontarea bucºelor de amortizare în puntea spate.
 • 113. ESPERO FRÎNE 5–1 CAPITOLUL 5 FRÎNE CUPRINS DESCRIERE GENERALà ................................................................................................................... 5–3 Cilindru principal .............................................................................................................................. 5–3 Funcþionare frînã cu disc ................................................................................................................ 5–3 Frînã cu tambur cu acþionare independentã a saboþilor .............................................................. 5–3 Limitatoare frînã .............................................................................................................................. 5–3 Senzor de nivel al lichidului de frînã ............................................................................................. 5–3 INSPECTARE ªI DIAGNOSTICARE .................................................................................................. 5–3 Testare sistem de frînare ............................................................................................................... 5–3 SERVICE PE VEHICUL ...................................................................................................................... 5–5 Contactor lampã de frînã ................................................................................................................ 5–5 Umplere rezervor cilindru principal ................................................................................................. 5–5 Aerisire sistem hidraulic al frînei .................................................................................................... 5–5 Spãlare sistem hidraulic al frînei .................................................................................................... 5–6 Verificare limitatoare frînã ............................................................................................................... 5–6 Schimbare conducte de frînã ......................................................................................................... 5–6 Inspectare furtunuri de frînã ........................................................................................................... 5–7 Furtun frînã (faþã) ............................................................................................................................ 5–7 Furtun frînã (spate) ......................................................................................................................... 5–8 Frînã de parcare ............................................................................................................................. 5–8 Inspectare plãcuþe frînã ................................................................................................................ 5–10 Inspectare garniturã saboþi ........................................................................................................... 5–10 Discuri de frînã .............................................................................................................................. 5–11 Tamburi de frînã ............................................................................................................................ 5–11 Traseu furtun de vacuum al servofrînei ...................................................................................... 5–12 Pedalã de frînã ............................................................................................................................. 5–12 CUPLURI DE STRÎNGERE ............................................................................................................... 5–13 CILINDRU PRINCIPAL DESCRIERE GENERALà ................................................................................................................. 5–14 Cilindru principal ............................................................................................................................ 5–14 SERVICE PE VEHICUL .................................................................................................................... 5–15 Rezervor de lichid de frînã ........................................................................................................... 5–15 Limitatoare frînã ............................................................................................................................ 5–15 Ansamblu cilindru principal ........................................................................................................... 5–16 REPARAÞIE SISTEM ........................................................................................................................ 5–16 Reparaþie capitalã a cilindrului principal ...................................................................................... 5–16 CUPLURI DE STRÎNGERE ............................................................................................................... 5–17
 • 114. 5–2 FRÎNE ESPERO ANSAMBLU DISC DE FRÎNÃ-ETRIER DESCRIERE GENERALà ................................................................................................................. 5–18 SERVICE PE VEHICUL .................................................................................................................... 5–19 Plãcuþe frînã .................................................................................................................................. 5–19 Garniturã de protecþie etrier ......................................................................................................... 5–19 Disc ................................................................................................................................................. 5–20 Etrier ............................................................................................................................................... 5–20 Apãrãtoare ..................................................................................................................................... 5–21 REPARAÞIE SISTEM ........................................................................................................................ 5–22 Reparaþie capitalã a etrierului ...................................................................................................... 5–22 CUPLURI DE STRÎNGERE ............................................................................................................... 5–24 ANSAMBLU FRÎNà CU TAMBUR DESCRIERE GENERALà ................................................................................................................. 5–25 Frînã cu tambur ............................................................................................................................. 5–25 SERVICE PE VEHICUL .................................................................................................................... 5–26 Componentele frînei ...................................................................................................................... 5–26 Reglare frînã .................................................................................................................................. 5–27 Reglare frînã de parcare .............................................................................................................. 5–28 Platou spate................................................................................................................................... 5–28 Cilindru roatã ................................................................................................................................. 5–28 REPARAÞIE SISTEM ........................................................................................................................ 5–29 Reparaþie capitalã a cilindrului ..................................................................................................... 5–29 CUPLURI DE STRÎNGERE ............................................................................................................... 5–29 ANSAMBLU SERVOFRÎNà INFORMAÞII GENERALE ................................................................................................................. 5–30 SERVICE PE VEHICUL .................................................................................................................... 5–30 Furtun de vacuum ......................................................................................................................... 5–30 Verificare funcþionare servofrînã .................................................................................................. 5–31 REPARAÞIE SISTEM ........................................................................................................................ 5–31 Reparaþie capitalã ansamblu servofrânã ..................................................................................... 5–31 CUPLURI DE STRÎNGERE ............................................................................................................... 5–32 SPECIFICAÞII GENERALE ªI CUPLURI DE STRÎNGERE .......................................... 5–33 S.D.V. ................................................................................................................................ 5–34
 • 115. ESPERO FRÎNE 5–3 capitolul 14 „Diagnosticare electricãquot;. 1. DESCRIERE GENERALà 2. INSPECTARE ªI DIAGNOSTICARE 1-1. CILINDRU PRINCIPAL Cilindrul principal este proiectat pentru utilizarea într- 2-1. TESTARE SISTEM DE FRÎNARE un sistem hidraulic împãrþit diagonal. El îndeplineºte Frînele trebuiesc încercate pe un drum uscat, curat, fãrã funcþiile unui cilindru principal dual standard avînd în asperitãþi ºi fãrã pante. Un test bun al performanþelor plus un senzor de nivel ºi supape limitatoare pentru frînãrii nu poate fi fãcut dacã drumul este ud, alunecos circuitele de frînã spate. sau acoperit cu nisip astfel încît toate roþile nu au aceeaºi aderenþã. De asemenea testul va fi afectat în 1-2. FUNCÞIONARE FRÎNà CU DISC mod negativ dacã drumul este denivelat în aºa mãsurã încît roþile au tendinþa de a se desprinde de pe sol. La aplicarea frînei, se exercitã presiune atît asupra Frînele se testeazã la diferite viteze ale vehiculului fundului pistonului cît ºi asupra fundului alezajului apãsînd pedala ºi mai tare ºi mai uºor; totuºi, trebuie cilindrului. Presiunea aplicatã asupra pistonului se evitatã blocarea frînelor ºi patinajul roþilor. Blocarea transmite plãcuþei interioare, împingînd-o spre suprafaþa frînelor ºi patinajul roþilor la o frînare bruscã nu indicã o interioarã a discului. Presiunea aplicatã asupra fundului frînare eficientã. Dacã roþile se învîrt, vehiculul se cilindrului forþeazã etrierul sã alunece pe ghidaje spre opreºte pe o distanþã mai scurtã decît în cazul frînelor axa vehiculului. Cum întregul etrier se miºcã, miºcarea blocate. Aderenþa între roatã ºi drum este mai mare face ca partea exterioarã a etrierului sã aplice presiune înainte de intrarea în alunecare a roþilor. asupra plãcuþei exterioare, împingînd-o spre faþa Sistemul de frînare este proiectat ºi reglat astfel încît exterioarã a discului. Pe mãsurã ce presiunea creºte, sã fie evitatã blocarea roþilor, cu excepþia cazului cînd plãcuþele sînt presate pe feþele discului cu forþã sporitã, apar nivele foarte mari de decelerare. El este astfel producînd oprirea vehiculului. La eliberarea pedalei de proiectat fiindcã distanþa cea mai scurtã de frînare ºi frînã, presiunea scade ºi datoritã etanºãrii pistonului controlul cel mai eficient sînt obþinute fãrã blocarea acesta este tras uºor înapoi, ducînd la o apãsare mai frînei. micã asupra discului din partea plãcuþelor. Uzura Din cauza capacitãþii mari de decelerare, pedala va þine plãcuþelor este compensatã automat prin acþiunea de mai tare la nivele înalte de decelerare. alunecare a etrierului. Condiþii externe care afecteazã performanþele 1-3. FRÎNà CU TAMBUR CU ACÞIONARE frînei INDEPENDENTà A SABOÞILOR 1) Pneuri. Pneurile cu contact ºi aderenþã la drum Frîna din spate este o frînã cu tambur cu acþionare inegale determinã frînare inegalã. Pneurile trebuie independentã a saboþilor. La aceastã frînã, arcurile de umflate egal, ºi suprafeþele de rulare ale pneurilor revenire þin ambii saboþi pe cilindru la partea superioarã din stînga ºi din dreapta trebuie sã fie aproximativ ºi pe reazeme la partea de jos. Cînd frîna este aplicatã, egale. cilindrul miºcã ambii saboþi spre tambur. Sabotul din faþã 2) Încãrcarea vehiculului. Cînd un vehicul este se aºeazã în tambur ºi se automenþine în contact în încãrcat neuniform, roþile mai încãrcate necesitã un timpul frînãrii la mers înainte. În timpul frînãrii la mers efort de frînare mai mare. Un vehicul prea încãrcat înapoi, sabotul din spate se aºeazã în tambur ºi se necesitã un efort mai mare de frînare. automenþine în contact. 3) Alinierea roþilor. Proasta aliniere a roþilor, în spe- cial reglajul defectuos al unghiurilor de fugã ºi de 1-4. LIMITATOARE FRÎNà cãdere determinã la frînare deviaþii de traiectorie. Aceste supape limiteazã presiunea de ieºire la frîna din Martorii de avertizare spate cînd s-a atins o presiune predeterminatã în cilindrul principal. Acest lucru este util cînd la frîna din Sistemul de frînare are o luminã de avertizare (martor) spate este necesarã o forþã mai micã pentru obþinerea „BRAKEquot; localizatã în tabloul de bord. Cînd cheia de frînãrii optime ºi este întîlnit în configuraþiile frînelor disc/ contact este în poziþia „Startquot;, martorul „BRAKEquot; trebuie tambur. sã licãreascã ºi sã se stingã cînd cheia se întoarce în poziþia „Pornitquot;. Martorul „BRAKEquot; este activat în urmãtoarele situaþii: 1-5. SENZOR DE NIVEL AL LICHIDULUI DE 1) Frîna de parcare este acþionatã. Lumina este aprinsã FRÎNà cînd frîna de parcare este acþionatã ºi cheia de con- Cilindrul principal este echipat cu un senzor de nivel al tact este pe poziþia „Pornitquot;. lichidului. Acest senzor va activa martorul „BRAKEquot; 2) Nivel scãzut de lichid. Un nivel scãzut al lichidului în (frînã) din tabloul de bord dacã se detecteazã un nivel cilindrul principal duce la aprinderea martorului scãzut al lichidului de frînã. Cînd nivelul lichidului este „BRAKEquot;. corectat martorul „BRAKEquot; se stinge. Pentru detalii electrice asupra sistemului de avertizare „BRAKEquot;, vezi Scurgeri ale lichidului de frînã Cu motorul mergînd la ralanti ºi cu levierul de schimbare a vitezelor în poziþia neutrã, se apasã pedala de frînã
 • 116. 5–4 FRÎNE ESPERO 1. FURTUN-FRÎNà SF 5. CLEMÃ-FURTUN FRÎNà 9. ETRIER-SF 13. TAMBUR FRÎNÃ-SS 2. CONDUCTà DE FRÎNà 6. FURTUN-FRÎNà DS 10. ETRIER-DF 14. TAMBUR FRÎNÃ-DS 3. FURTUN-FRÎNà DF 7. FURTUN-FRÎNà SS 11. ªURUB 4. CILINDRU PRINCIPAL 8. CLEMà 12. ETANªÃRI Fig. 1 Sistemul de frîne cu o presiune care se menþine constantã. Dacã pedala contaminat. Dacã lichidul este contaminat, trebuie coboarã încet, ar putea exista scurgeri la sistemul dezasamblate toate componentele ºi curãþate; toate hidraulic. Se face o verificare vizualã pentru a confirma componentele de cauciuc trebuie înlocuite ºi toate presupusele scurgeri. conductele trebuie golite. Se verificã nivelul de lichid în cilindrul principal. O scãdere uºoarã a nivelului de lichid din cilindru rezultã Lichid de frînã necorespunzãtor sau contaminat în urma uzurii normale a plãcuþelor, iar un nivel anormal Un lichid de frînã necorespunzãtor, ulei mineral sau apã de scãzut indicã o scurgere în sistem. Sistemul hidraulic în lichidul de frînã pot cauza fierberea lichidului de frînã poate avea pierderi atît interne cît ºi externe. Vezi sau deteriorarea componentelor de cauciuc din sistemul „Verificarea cilindrului principalquot;. De asemenea, sistemul hidraulic. poate trece acest test în aparenþã ºi sã aibã totuºi Dacã la pistonul primar se observã umflãturi, atunci scurgeri uºoare. componentele de cauciuc sînt deteriorate. Aceastã Dacã nivelul lichidului este normal, se verificã reglajul deteriorare poate fi evidenþiatã ºi de umflarea etanºãrilor tijei de împingere a servofrînei. Dacã se observã o pistonului cilindrului roþii la roþile cu frînã cu tambur. lungime incorectã la tija de împingere, se regleazã sau Dacã pãrþile din cauciuc sînt deteriorate, toate se înlocuieºte tija. Se verificã reglajul frînei de serviciu componentele sistemului hidraulic se dezasambleazã ºi reglajul frînei de parcare. ºi se spalã cu alcool. Înainte de asamblare se usucã componentele cu aer comprimat pentru a împiedica Verificarea cilindrului principal pãtrunderea alcoolului în sistem. Se înlocuiesc toate Prin aceste verificãri nu se pot determina toate defectele componentele de cauciuc din sistem, inclusiv furtunurile. cilindrului principal. De asemenea, cînd se lucreazã la mecanismele frînei, 1) Se verificã dacã existã lichid în jurul cilindrului se verificã dacã existã lichid pe plãcuþe. Dacã se principal ºi se verificã corpul cilindrului principal sã gãseºte o cantitate excesivã de lichid, se înlocuiesc nu aibã spãrturi. Scurgerile sînt indicate dacã existã plãcuþele. cel puþin o picãturã de lichid. Dacã cilindrul este umed, aceasta nu este o situaþie anormalã. 2) Se verificã dacã articulaþia pedalei de frînã nu este blocatã ºi dacã reglajul tijei de împingere este corect. Dacã aceste verificãri dau rezultate satisfãcãtoare, se demonteazã cilindrul principal ºi se verificã dacã cilindrul principal nu este umflat sau alungit ºi dacã garniturile pistonului primar nu sînt umflate sau alungite. Dacã garniturile sînt umflate, se presupune cã lichidul de frînã este necorespunzãtor sau
 • 117. ESPERO FRÎNE 5–5 Dacã etanºãrile pistonului cilindrului principal sînt la toate cele patru roþi dacã a fost introdus aer datoritã corespunzãtoare, se verificã dacã existã scurgeri sau unui nivel scãzut de lichid sau prin deconectarea supraîncãlziri. Dacã nici acestea nu sînt gãsite, se conductelor de la cilindrul principal. Dacã o conductã scurge lichidul, se spalã cu lichid curat de frînã, se este deconectatã la o roatã, numai cilindrul/etrierul acelei reumple ºi apoi se aeriseºte sistemul. roþi trebuie aerisit. Dacã conductele sînt deconectate 3. SERVICE PE VEHICUL la orice racord localizat între cilindrul principal ºi frîne, atunci sistemul deservit de conducta deconectatã 3-1. CONTACTOR LAMPà DE FRÎNà trebuie aerisit. Vezi capitolul 14. Aerisirea manualã Figura 2 3-2. UMPLERE REZERVOR CILINDRU La frînele asistate, se eliminã rezerva de vacuum a PRINCIPAL servofrînei aplicînd frîna de cîteva ori cu motorul oprit OBSERVAÞIE: Nu utilizaþi decît lichidul recomandat. Nu pînã cînd întreaga rezervã este epuizatã. utilizaþi un container care a fost folosit pentru lichide pe 1) Se þine rezervorul cilindrului principal umplut cel puþin bazã de þiþei sau un container ud. Lichidele pe bazã de pînã la jumãtate cu lichid de frînã în timpul operaþiei þiþei cauzeazã umflãri ºi distorsiuni ale componentelor de de aerisire. cauciuc ale sistemului hidraulic de frînare, iar apa se 2) Dacã se presupune cã existã aer în cilindrul princi- amestecã cu lichidul de frînã, determinînd scãderea pal, atunci acesta trebuie aerisit înaintea oricãrui temperaturii de fierbere a acestuia. Þineþi containerele cilindru sau etrier de la roþi în felul urmãtor: pentru lichid de frînã acoperite pentru a preveni Se demonteazã sau se deconecteazã contaminarea lichidului. Rezervorul cilindrului principal trebuie pãstrat umplut a. Racordul(-rile) conductei frînei din faþã de la corespunzãtor pentru a preveni pãtrunderea aerului ºi cilindrul principal. umezelii în sistemul hidraulic. Totuºi, din cauza dilatãrii b. Se permite lichidului de frînã sã se scurgã în datorate cãldurii absorbite de la frînã ºi motor, rezervorul cilindrul principal pînã cînd începe sã curgã din nu trebuie supraumplut. racordul conductei din faþã. Rezervorul de lichid al frînei este poziþionat pe cilindrul princi- pal, care este localizat sub capotã în partea stîngã a acesteia. Se monteazã sau se conecteazã Se curãþã cu grijã capacul rezervorului înainte de scoatere c. Conducta(-ele) din faþã la cilindrul principal ºi se pentru a evita pãtrunderea mizeriei în rezervor. Se scoate strîng. capacul. Se adaugã lichid pînã se aduce nivelul la semnul d. Se apasã pedala încet o singurã datã ºi se þine de plin de pe exteriorul rezervorului. Se utilizeazã lichid apãsatã. Se slãbeºte racordul conductei frînei din pentru frîne Delco Supreme No. 11 sau un echivalent. faþã la cilindrul principal pentru a scoate aerul din Lichidul trebuie sã fie „DOT 3quot;. cilindru. Se strînge racordul ºi apoi se elibereazã încet pedala. Se aºteaptã 15 secunde. Se repetã operaþiunea, inclusiv pauza de 15 secunde, pînã cînd tot aerul este scos din alezajul cilindrului. Trebuie avut grijã sã se previnã contactul lichidului de frînã cu suprafeþe vopsite. e. Dupã ce tot aerul a fost scos din racordul(-rile) din faþã, se aeriseºte cilindrul principal la racordul (-rile) din spate în acelaºi mod ca la cele din faþã, ca la pasul „dquot;. f. Dacã se ºtie cã nu existã aer în etrieri ºi în cilindrii roþii, atunci aerisirea lor nu este necesarã. 3) Etrierii ºi cilindrii roþii sînt aerisiþi numai dupã ce a fost scos tot aerul din cilindrul principal. a. Se pune o cheie de mãrime adecvatã pe supapa A. CONTAINER de aerisire. Se ataºeazã un tub transparent pe B. TUB (SCUFUNDAT ÎN LICHID DE FRÎNÃ) capul supapei de aerisire ºi se lasã tubul sã atîrne C. CHEIE scufundat în lichid de frînã într-un container 9. ETRIER transparent. 15. SUPAPà DE AERISIRE b. Se apasã pedala încet o singurã datã ºi se þine Fig. 2 Aerisirea frînei apãsatã. Se slãbeºte supapa de aerisire pentru a scoate aerul din cilindru. Se strînge supapa ºi 3-3. AERISIRE SISTEM HIDRAULIC AL se elibereazã încat pedala. Se aºteaptã 15 secunde. Se repetã operaþiunea, inclusiv pauza FRÎNEI de 15 secunde, pînã cînd tot aerul este scos. Este Operaþiunea de aerisire este necesarã pentru a scoate posibilã repetarea de 10 ori sau mai mult a aerul din sistemul hidraulic al frînei ori de cîte ori este operaþiunii pînã la eliminarea completã a aerului. introdus aer în sistem. Este posibil sã fie necesarã aerisirea sistemului hidraulic
 • 118. 5–6 FRÎNE ESPERO O pompare rapidã a pedalei împinge pistonul Sistemul trebuie spãlat dacã existã bãnuieli privind secundar al cilindrului principal în alezaj astfel norma lichidului din sistem sau cã s-a folosit lichid care încît aerisirea devine dificilã. conþine cea mai slabã urmã de lichide pe bazã de þiþei. 4) Ordinea de aerisire: Toate componentele de cauciuc care au intrat în contact a. Dreapta spate. cu lichid contaminat trebuie schimbate. b. Stînga faþã. c. Stînga spate. 3-5. VERIFICARE LIMITATOARE FRÎNà d. Dreapta faþã. 5) Se verificã pedala de frînã sã nu fie elasticã. Dacã Necesar de scule: pedala este elasticã se repetã întreaga procedurã Manometru (2) de aerisire. Se verificã limitatoarele de frînã utilizînd douã manometre. La verificare, asiguraþi-vã cã presiunea în Aerisirea sub presiune circuitul hidrauluic este mãsuratã simultan ºi diagonal Necesar de scule: pe faþã ºi spate. Aerisitor cu diafragmã Se mãsoarã Adaptor pentru aerisitor Echipamentul de aerisire sub presiune trebuie sã fie de 1) Se scoate supapa de aerisire ºi se instaleazã un tipul cu diafragmã. Trebuie sã aibã o diafragmã de manometru pe unul din cilindrii frînei din spate. cauciuc între sursa de aer ºi lichidul de frînã pentru a 2) Se scoate supapa de aerisire ºi se instaleazã un alt preveni intrarea aerului, umezelii, uleiului ºi a altor manometru pe cilindrul diagonal opus al frînei din contaminanþi în sistemul hidraulic. faþã. 3) Creaþi presiune apãsînd ferm pedala de frînã de Se monteazã sau se conecteazã cîteva ori. (Presiunea indicatã de manometru nu este 1) Adaptorul aerisitorului la cilindrul principal. stabilã ºi reprezintã presiunea efectivã din sistemul 2) Se încarcã bila aerisitorului la140 pînã la 172 kPa. hidraulic al frînei.) 3) Se conecteazã conducta la adaptor ºi se deschide 4) Creaþi presiune pînã cînd valorile de test din tabelul supapa conductei. de test al supapei de reglare (Fig. 4) sînt atinse. 4) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi Important capitolul 1. 5) Se prinde furtunul aerisitorului la supapa de aerisire • Dacã presiunea este mai mare de 10000 kPa, ºi se scufundã capãtul opus într-un container curat, valoarea cititã pe manometru nu este precisã. parþial umplut cu lichid de frînã. 5) Se scot manometrele de pe partea testatã a 6) Se deschide supapa de aerisire 1/2 pînã la 3/4 de circuitului ºi se repetã testele pe restul circuitului. turã ºi se lasã lichidul sã curgã pînã cînd nu se mai observã aer în lichid. Numãr de referinþã Presiunea de Presiunea de 7) Ordinea de aerisire: pt. gradientul de intrare cititã la ieºire cititã la Motor a. Dreapta spate. presiune ºi manometru manometru sau b. Stînga faþã. presiunea de pe partea din pe partea din model reglare pe carcasa faþã în kPa spate în kPa c. Stînga spate. supapei d. Dreapta faþã. 500 500 Se inspecteazã 3/30 6000 3900±200 Motor • Se verificã pedala de frînã sã nu fie elasticã. Dacã 1,5L pedala este elasticã se repetã întreaga procedurã 10000 5100±300 de aerisire. ATENÞIE: Dupã operaþiunea de aerisire, rezervorul Fig. 4 Tabelul de test al limitatoarelor de frînã frînei poate fi presurizat. Pentru a proteja suprafeþele vopsite ºi/sau operatorul de contactul cu lichidul de frînã, în timpul deconectãrii furtunului aerisitorului 3-6. SCHIMBARE CONDUCTE DE FRÎNà sau deºurubãrii capacului adaptorului, acoperiþi Necesar de scule: capacul ºi racordul cu un prosop. Dispozitiv pentru þevi ISO ATENÞIE: Nu se utilizeazã conducte de cupru 3-4. SPÃLARE SISTEM HIDRAULIC AL deoarece cuprul se crapã datoritã oboselii ºi se FRÎNEI corodeazã, ceea ce poate duce la defectarea frînei. Se utilizeazã conducte de oþel cu perete de grosime Este recomandat ca întregul sistem hidraulic sã fie dublã. spãlat atent cu lichid de frînã curat de cîte ori sînt puse componente noi în sistemul hidraulic. Aproximativ un sfert din lichid este necesar pentru spãlarea sistemului hidraulic.
 • 119. ESPERO FRÎNE 5–7 3-7. INSPECTARE FURTUNURI DE FRÎNà OBSERVAÞIE: Nu permiteþi componentelor frînei, cum sînt etrierii, sã atîrne de furtunurile flexibile, Se inspecteazã (Fig. 5 ºi 6) acestea putîndu-se deteriora. Furtunurile sistemului hidraulic al frînei trebuie 3-8. FURTUN FRÎNà (FAÞÃ) inspectate cel puþin de douã ori pe an. Furtunul de frînã trebuie verificat la avarieri datorate drumului, crãpãturi Se demonteazã sau se deconecteazã(Fig. 5) ºi uzuri de frecare ale învelºului exterior, ºi la scurgeri ºi umflãturi. Se inspecteazã dacã poziþionarea ºi Partea stîngã montarea furtunului sînt corecte. Un furtun de frînã care 1) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1. freacã pe componentele suspensiei se uzeazã ºi se 2) Conducta de pe suportul furtunului. defecteazã. Pentru o inspecþie adecvatã s-ar putea sã fie necesare o lampã ºi o oglindã. Dacã oricare din 3) Furtunul ºi suportul furtunului de la suportul de pe situaþiile enumerate mai sus este observatã la un furtun, pasajul roþii. acesta se reparã sau se înlocuieºte, dupã caz. 4) ªurubul (11) din etrierul (10) ºi se scot inelele de etanºare ºi furtunul. Partea dreaptã FAÞà 2 1) Conducta de pe suportul furtunului. 5 2) Plãcuþa de blocare. 3) Furtunul din suport. 4) ªurubul de la etrier ºi se scot inelele de etanºare ºi 10 furtunul. VEDERE PARTEA 3 DREAPTà Se monteazã sau se conecteazã (PARTEA STÎNGà IDENTIC) 2. CONDUCTà FRÎNà 1) Un furtun nou de frînã la etrier cu inele de etanºare 3. FURTUN-FRÎNà DR. noi ºi ºurub nou. 11 FAÞà 2) Furtunul frînã stînga ºi suportul de pe pasajul roþii. 5. SIGURANÞà 10. ETRIER-DR. FAÞà Se strînge 12 11. ªURUB 12. GARNITURI • ªurubul suportului – 80 Nm. Fig. 5 Furtun frînã faþã 1. FURTUN-FRÎNà STG. 5. SIGURANÞà FAÞà 6. FURTUN-FRÎNà 2. CONDUCTà DR. SPATE 3. FURTUN-FRÎNà 7. FURTUN-FRÎNà DR. FAÞà STG. SPATE 4. CILINDRU PRINCIPAL 8. CLEMà Fig. 6 Poziþionarea conductelor de frînã
 • 120. 5–8 FRÎNE ESPERO 3) Conducta la furtun. 3) Siguranþele. 4) Se coboarã vehiculul. Se strînge 5) Se aerisesc frînele. • ªurubul suportului – 16 Nm. 6) Se verificã sistemul de frînare dacã are scurgeri. 4) Furtunul frînã dreapta în suportul de pe partea lateralã a cadrului – atenþie la suprafeþele plate. 3-10. FRÎNà DE PARCARE 5) Plãcuþa de blocare. Pentru a preveni distrugerea filetului tijei de reglare a 6) Conducta la furtun. frînei de mînã cînd se face service la frîna de mînã ºi Se strînge la cabluri, sînt recomandate urmãtoarele: • ªurubul suportului – 16 Nm. Se curãþã 7) Se coboarã vehiculul. • Înainte de a roti piuliþa de reglare, se curãþã filetele 8) Se aerisesc frînele. expuse de o parte ºi alta a piuliþei. 9) Se verificã sistemul de frînare dacã are scurgeri. • Se ung filetele tijei de reglare înainte de a roti piuliþa. 3-9. FURTUN FRÎNà (SPATE) Reglarea frînei de mînã Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 7) • Pentru procedeul de reglare al frînei de parcare, vezi capitolul Ansamblu frînã cu tambur. 1) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1. 2) Conductele de frînã de la furtun. Levierul 3) Amîndouã siguranþele de la furtun (5). 4) Furtunul (6) din suport (16). Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 8 ºi 9) Se monteazã sau se conecteazã 1) Se ridicã vehiculul. Vezi capitolul 1. 2) Piuliþele de la scutul termic ºi se coboarã scutul pe toba de eºapament. VEDERE PARTEA Se mãsoarã DREAPTà (PARTEA STÎNGà IDENTIC) •Se mãsoarã lungimea filetului de la capul tijei de împingere la piuliþa hexagonalã. 3) Piuliþa de la tija de împingere (105). 4) Plãcuþa de blocare ºi egalizatorul de întindere a cablului (103). 5) Manºonul de cauciuc de la ºasiu. 6) Se coboarã vehiculul. 7) Ornamentele din spate de la glisierele scaunului. 8) Se scot ºuruburile de la scaunul ºoferului ºi se scoate scaunul. FAÞà 9) Se ridicã mocheta din spate. 10) ªuruburile de montare ale levierului frînei de parcare. 11) Se demonteazã levierul frînei de mînã (102) ºi tija 2. CONDUCTà FRÎNà 6. FURTUN-FRÎNà DR. SPATE de împingere de la ºasiu. 5. SIGURANÞà 16. SUPORT 12) Se deºurubeazã ºi se scoate întrerupãtorul Fig. 7 Furtun frînã spate martorului frînei de parcare de pe levier. 1) Un furtun de frînã nou cu partea platã în partea platã Se monteazã sau se conecteazã a suportului. • Pãrþile plate trebuie montate în suport fãrã 1) Se prinde întrerupãtorul martorului frînei de parcare rãsucire. pe levier. 2) Conductele de frînã la furtun. Se strînge Se strînge • 25 Nm. • ªurubul suportului – 12~18 Nm (Control 16Nm). 2) Levierul frînei de parcare la ºasiul vehiculului cu ºuruburi.
 • 121. ESPERO FRÎNE 5–9 100. SIGURANÞà 104. DISTANÞOR 101. CLEMà 105. PIULIÞà 102. ANSAMBLU LEVIER 106. CABLU 103. EGALIZATOR 107. CLEMà Fig. 8 Frînã de mînã Se strîng • 25 Nm 3) Se aºeazã la loc mocheta din spate. 4) Scaunul ºoferului ºi se strîng toate siguranþele. Se strîng • 20 Nm 5) Capacul de protecþie de pe glisiera scaunului din dreapta. 6) Se elibereazã frîna de parcare. 7) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1. 8) Manºonul de cauciuc pe tija de împingere ºi se in- 201. TIJÃ-LEVIER 202. ªURUB-CLICHET 210. BUTON-MÎNER troduce manºonul în ºasiu. 203. BUCªÃ 211. ARC • Asiguraþi-vã cã montarea este corectã. 204. ªURUB 212. CLICHET 9) Cablul frînei de parcare (106) la egalizatorul (103). 205. BUCªÃ 213. CLICHET • Se monteazã egalizatorul cablului frînei de 206. ÎNTRERUPÃTOR-AVERTIZARE 214. GHIDAJ 207. PIULIÞà HEXAGONALà 215. TIJà parcare ºi plãcuþa de blocare pe tija de împingere 208. LEVIER ºi se regleazã piuliþa cu autoblocare nouã la 209. MÎNER poziþia mãsuratã la scoatere. Fig. 9 Ansamblu levier frînã de mînã 10) Se verificã reglajul frînei de parcare ºi se corecteazã dacã este necesar, vezi capitolul Ansamblu frînã cu 3) Tamburul frînei. tambur pentru procedeul de reglare. • Dacã este necesar, se apasã levierul sabotului 11) Scutul termic. înapoi prin orificiul de acces din platoul spate 12) Se coboarã vehiculul. astfel încît tamburul sã poatã fi scos. 4) Se ridicã vehiculul. Cablul frînei de parcare 5) Piuliþele de la scutul termic ºi se coboarã scutul pe toba de eºapament. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 8 ºi 9) 1) Se elibereazã frîna de parcare. 2) Se ridicã uºor vehiculul ºi se scot roþile din spate.
 • 122. 5–10 FRÎNE ESPERO 6) Cablul (106) de la egalizator (103). Se monteazã sau se conecteaz㠕 Înainte de deºurubarea egalizatorului, se mãsoarã lungimea liberã a filetului pe tija de împingere. 1) Se împinge mînerul nou pe levierul frînei de parcare cît îi este permis. 7) Cablul frînei de parcare (106) din ghidajele din tunelul • Asiguraþi-vã cã suprafaþa profilatã a mînerului este transmisiei. orientatã în jos. 8) Ghidajele de plastic din suportul de pe rezervorul de 2) Se încãlzeºte mînerul cu un uscãtor cu aer cald la benzinã. aproximativ 70°C. 9) Cablul frînei de parcare din ghidajele de la puntea 3) Se împinge mînerul pe levier pînã cînd se opreºte. spate. 10) Inelul de siguranþã al cablului frînei de parcare din manºonul de plastic din platoul spate utilizînd o sculã 3-11. INSPECTARE PLÃCUÞE FRÎNà cu vîrf. 11) Cablul frînei de parcare din levierul sabotului frînei Se demonteazã sau se deconecteazã de parcare ºi se scoate din prinderea de pe platoul 1) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1. spate. 2) Roata. Se monteazã sau se conecteaz㠕 Se marcheazã poziþia roþii faþã de butuc. 1) Un cablu nou în platoul spate a frînei ºi se prinde la Se inspecteazã levierul sabotului frînei de parcare. • Se verificã vizual plãcuþa frînã prin partea de sus 2) Se introduce manºonul de plastic în platoul spate a a etrierului pentru: frînei ºi se preseazã inelul de siguranþã. – Grosime minim㠕 Asiguraþi-vã cã este poziþionat corect cablul frînei – Uzurã inegalã de parcare. 3) Tamburii ºi ºuruburile de fixare. Se mãsoar㠕 Dacã levierul sabotului frînei de parcare a fost • Grosimea minimã totalã a plãcuþei – 7 mm. împins înapoi înaintea demontãrii tamburului, acum se împinge în faþã ºi se face reglarea frînei Important de parcare. Pentru reglare vezi capitolul respectiv. 4) Cablul frînei de parcare (106) în ghidajul de pe • Plãcuþele se înlocuiesc la ambele roþi odatã, vezi puntea spate ºi se introduce manºonul de plastic în capitolul respectiv. suportul de pe rezervorul de benzinã. Se monteazã sau se conecteazã 5) Cablul frînei de parcare în ghidajele din tunelul transmisiei, asigurîndu-vã cã ghidajul negru este 1) Roata. instalat deasupra. Se strîng 6) Egalizatorul (103) ºi plãcuþa de blocare la cablul frînei de parcare. Se monteazã pe tija de împingere • ªuruburile roþii – vezi capitolul Roþi ºi pneuri. ºi se strînge piuliþa hexagonalã nouã la dimensiunea 2) Se coboarã vehiculul. mãsuratã anterior. 7) Scutul termic. 3-12. INSPECTARE GARNITURà SABOÞI 8) Dacã levierul sabotului frînei de parcare a fost împins înapoi înaintea demontãrii tamburului, se face Se demonteazã sau se deconecteazã reglarea frînei de parcare. Pentru reglare vezi capitolul respectiv. 1) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1. 9) Roþile. 2) Dopul din gaura de vizitare a garniturii sabotului din platoul spate al frînei. Se strîng Se inspecteaz㠕 ªuruburile roþii – 90 Nm 10) Se coboarã vehiculul. • Se verificã vizual garniturile saboþilor dacã sînt uzate, prin gaura de vizitare. Mînerul frînei de parcare • Se pune la loc dopul. 3) Dacã verificarea prin gaura de vizitare nu este Se demonteazã sau se deconecteazã relevantã, se scoate tamburul ºi se mãsoarã 1) Se scoate mînerul de la levierul frînei de parcare grosimea garniturii sabotului. utilizînd o panã de plastic sau de metal.
 • 123. ESPERO FRÎNE 5–11 Se mãsoar㠕 Grosimea minimã a garniturii sabotului – 0,5 mm deasupra oricãrui cap de nit. Important • Saboþii ºi garniturile saboþilor se schimbã la ambele roþi odatã, vezi Ansamblu frînã cu tambur. 4) Se instaleazã tamburul ºi ºurubul de fixare (dacã a fost scos). 5) Roata (dacã a fost scoasã). Se strîng • ªuruburile roþii – 90Nm. 6) Se coboarã vehiculul. 3-13. DISCURI DE FRÎNà A. COMPARATOR 10. ETRIER-DR. FAÞà Verificarea variaþiei de grosime 16. DISC-DR. FAÞà Se mãsoarã Fig. 10 Verificarea bãtãii laterale 1) Variaþia de grosime poate fi verificatã mãsurînd 3) Se scoate roata din faþã. grosimea discului în patru sau mai multe puncte de • Se marcheazã poziþia roþii faþã de butuc. pe circumferinþa discului. Toate mãsurãtorile 4) Se strînge discul de frînã la butuc cu douã ºuruburi trebuiesc fãcute la aceeaºi distanþã de marginea ale roþii. discului. 5) Se strînge un comparator pe etrier. 2) Un disc la care existã o variaþie mai mare de 0,1 mm poate cauza vibraþii ale pedalei ºi/sau vibraþii Se mãsoarã (Fig. 10) ale pãrþii frontale a vehiculului în timpul aplicãrii frînei. Un disc care nu îndeplineºte specificaþiile de • Se aºeazã palpatorul aparatului la aproximativ 10 grosime trebuiesc rectificate conform specificaþiilor mm de marginea discului, perpendicular pe disc sau schimbate. ºi apãsat puþin. • Bãtaia lateralã admisibilã = maxim 0,1 mm Toleranþele discului ºi gradul de prelucrare al • Dacã bãtaia lateralã este mai mare decît cea suprafeþei specificatã, asiguraþi-vã cã nu este noroi între disc La fabricarea discului de frînã, toleranþele suprafeþei ºi butuc ºi suprafeþele de contact sînt netede ºi de frînare la variaþie a grosimii ºi bãtaie lateralã sînt nu au bavuri. La aceastã mãsurãtoare trebuie sã foarte mici. Pãstrarea unor toleranþe mici la forma vã asiguraþi înainte cã butucul nu are bãtaie ºi suprafeþelor de frînare este necesarã pentru a avea o nici rulmentul nu are joc. frînare linã. 6) Se scoate comparatorul. În plus faþã de aceste toleranþe, rugozitatea suprafeþei 7) Se scot ºuruburile roþii. trebuie menþinutã la o anumitã valoare. Controlul 8) Se pune roata ºi se strîng ºuruburile roþii – 90Nm. gradului de prelucrare al suprafeþei de frînare este 9) Se coboarã vehiculul. necesar pentru a preveni smuciturile ºi funcþionarea neregulatã ºi pentru a prelungi durata de viaþã a Rectificarea discului plãcuþelor. Cum un control precis al toleranþelor este necesar pentru Urmele uºoare de pe suprafeþele discurilor, ce apar în o funcþionare corectã a frînelor cu disc, rectificarea urma unei uzuri normale, care nu au o adîncime mai discului trebuie fãcutã numai cu echipament de mare mare de 0,40 mm, nu influenþeazã operaþia de frînare. precizie. Verificarea bãtãii laterale 3-14. TAMBURI DE FRÎNà Necesar de scule: Comparator Se inspecteazã 1) Se pune schimbãtorul de viteze în poziþia „NEUTRUquot;. De cîte ori sînt scoºi, tamburii de frînã trebuiesc curãþaþi 2) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1. cu atenþie ºi verificaþi pentru crãpãturi, zgîrieturi, ºanþuri adînci, abateri dimensionale ºi conicitate.
 • 124. 5–12 FRÎNE ESPERO Tambur crãpat, zgîriat sau cu ºanþuri adînci cît ºi la marginile interioare ale suprfeþei prelucrate ºi la Un tambur crãpat este periculos pentru intervenþiile unghiuri drepte (90 grade) una faþã de alta. viitoare ºi trebuie înlocuit. Nu încercaþi sã sudaþi un tambur crãpat. Reglarea frînei cu tambur Zgîrieturile uºoare se netezesc cu pînzã abrazivã. • Pentru procedeul de reglare, vezi capitolul Ansamblu Zgîrieturile mai adînci sau cu întindere mare determinã frînã cu tambur. o uzurã excesivã a garniturilor saboþilor, ºi poate fi necesarã rectificarea suprafeþei de frînare a tamburului. 3-15. TRASEU FURTUN DE VACUUM AL Dacã garniturile saboþilor sînt uºor uzate (dar reutilizabile) ºi tamburul are ºanþuri, tamburul se SERVOFRÎNEI ºlefuieºte cu pînzã abrazivã finã dar nu trebuie • Vezi capitolul Ansamblu servofrînã pentru demontare, rectificat. Eliminarea tuturor ºanþurilor de pe tambur ºi instalare, ºi poziþionare. netezirea striaþiilor de pe garniturile saboþilor necesitã îndepãrtarea unui strat prea mare de metal ºi de garniturã a sabotului, în timp ce dacã sînt lãsate, 3-16. PEDALà DE FRÎNà ºanþurile ºi striaþiile se potrivesc ºi se poate obþine o Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 11) funcþionare satisfãcãtoare. Dacã se înlocuiesc garniturile saboþilor, un tambur care 1) Întrerupãtorul lampii de frînã. Vezi capitolul 14. prezintã ºanþuri trebuie refinisat. Un tambur cu 2) Arc de readucere (307). ºanþuri, dacã este utilizat cu garnituri de saboþi noi, 3) Siguranþa ºi ºtiftul de la tija de împingere. va uza garniturile ºi va face dificilã, dacã nu 4) Arcul de blocare (303) de la axul pedalei (306). imposibilã, obþinerea unei funcþionãri corecte a frînei. 5) Piuliþa hexagonalã (304) ºi ºaiba (305). Se scoate axul (306) prin stînga. Tambur cu abateri dimensionale sau cu conicitate 6) Pedala (308) de la plãcuþa(301). Un tambur cu abateri dimensionale sau cu conicitate • Marcaþi poziþia arcului de readucere. face imposibilã reglarea exactã a saboþilor ºi este Se monteazã sau se conecteazã probabil cã va cauza ºi uzura altor componente ale mecanismului de frînare datoritã funcþionãrii sale 1) Se transferã garnitura pedalei la pedala nouã. excentrice. Un tambur cu abateri dimensionale poate 2) Pedala (308) de frînã. de asemenea determina o uzurã severã ºi neregulat㠕 Se poziþioneazã arcul de readucere cum s-a a pneului cît ºi vibraþii ale pedalei de frînã. Cînd limitele marcat la scoatere. specificate pentru conicitate ºi/sau abateri dimensionale, 3) Axul pedalei (306). tamburul trebuie rectificat. Abaterile dimensionale cît ºi • Se instaleazã dinspre stînga spre dreapta. conicitatea ºi uzura pot fi mãsurate cu un micrometru • Se unge axul înainte de asamblare. de interior potrivit cu tije de extensie adecvate. 4) Piuliþa (304) ºi ºaiba (305) la pedalã (306). Cînd se mãsoarã abaterile, conicitatea ºi uzura la un tambur mãsurãtorile se fac atît la marginile exterioare 301 302 301. PLÃCUÞà 302. BRAÞ 303 303. ARC-BLOCARE 304 304. PIULIÞà 305 306 305. ªAIBà 307 306. AX 307. ARC DE READUCERE 308 308. PEDALÃ-FRÎNà 305 309. GARNITURÃ-PEDALà 304 309 Fig. 11 Montarea pedalei de frînã
 • 125. ESPERO FRÎNE 5–13 Se strînge • Piuliþa hexagonalã (304) – 18 Nm. 5) Tija de împingere, ºtiftul ºi siguranþa. 6) Arcul de blocare (303) la axul pedalei (306). 7) Întrerupãtorul lãmpii de frînã. Vezi capitolul 14. 4. CUPLURI DE STRÎNGERE ªurub, etrier ........................................................................................................................................... 25 Nm ªurub, suport etrier .................................................................................................................................. 8 Nm Conductã frînã ....................................................................................................................................... 16 Nm ªurub, levier frînã de mînã .................................................................................................................... 25 Nm Opritor, scaun ........................................................................................................................................ 20 Nm Piuliþã hexagonalã, pedalã frînã ............................................................................................................ 18 Nm
 • 126. 5–14 FRÎNE ESPERO CILINDRU PRINCIPAL 1. DESCRIERE GENERALà 1-1. CILINDRU PRINCIPAL Cilindrul principal este proiectat sã funcþioneze într-un lucreazã la sistemul de frînare deoarece pot fi sistem hidraulic împãrþit diagonal (o frînã din faþã ºi frîna avariate componentele de cauciuc. din spate diagonal opusã sînt deservite de pistonul • Dacã o componentã a sistemului hidraulic este primar, iar celelalte douã frîne sînt deservite de pistonul scoasã sau deconectatã, poate fi necesarã aerisirea secundar). El îndeplineºte funcþiile unui cilindru principal întregului sistem de frîne sau numai a unei pãrþi a dual standard avînd în plus un senzor de nivel al acestuia. lichidului de frînã ºi supape de reglare frînã. • Valorile de cuplu specificate sînt pentru strîngeri uscate, nelubrificate. Important • Operaþiile de service se fac numai pe un banc curat • Se înlocuiesc toate componentele incluse în trusa fãrã materiale cu uleiuri minerale. de reparaþii utilizatã pentru service-ul acestui cilindru principal. • Se ung toate componentele de cauciuc cu lichid de frînã curat pentru înlesnirea asamblãrii. • Nu se utilizeazã aer din sistemul industrial cînd se 1. CAPAC REZERVOR 2. REZERVOR-LICHID DE FRÎNà 3. ETANªÃRI-REZERVOR 1 4. CLEME SIGURANÞÃ-REZERVOR 5. CORP-CILINDRU PRINCIPAL 6. ANSAMBLU PISTON-SECUNDAR 2 7. PISTON-PRIMAR 8. INEL SIGURANÞÃ-PISTON 9. INEL-ETANªARE 10. LIMITATOARE FRÎNà 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 Fig. 1 Cilindru principal
 • 127. ESPERO FRÎNE 5–15 2. SERVICE PE VEHICUL 2-1. REZERVOR DE LICHID DE FRÎNà 2 Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 ºi 2) 1) Conectorul electric din capacul (1) al rezervorului. 2) Lichidul de frînã din rezervor (2). 3) Se împing înapoi clemele de siguranþã (4) utilizînd o ºurubelniþã. • Se înclinã rezervorul (2) ºi se scoate în sus. 4) Etanºãrile (3) ale rezervorului de la corpul (5) al cilindrului. 4 Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 1 ºi 3) 2. REZERVOR-LICHID DE FRÎNà 1) Se ung noile etanºãri (3) cu lichid de frînã curat ºi 4. CLEME DE SIGURANÞÃ-REZERVOR se monteazã în corpul (5) al cilindrului. Fig. 3 Instalarea clemei de siguranþã 2) Cleme (4) noi pe rezervor (2). 3) Rezervorul (2) pe corpul (5) al cilindrului. Important • Pentru a fi corect aºezate, clemele (4) trebuie sã emitã un zgomot specific la instalare. 4) Se aeriseºte sistemul de frînare. 3/40 3/40 5) Conectorul senzorului nivelului de lichid de frînã. Fig. 4 Identificarea supapelor de reglare frîn㠕 Se înlocuieºte capacul rezervorului de lichid de frînã al vehiculului cu un capac orb astfel încît martorul din tabloul de bord nu este activat. 1) Conductele de frînã din limitatoarele frînã (10). 2) Supapele din corpul (5) al cilindrului. Se monteazã sau se conecteazã Important (Fig. 1 and 4) • Înainte de instalarea limitatoarelor (10), A ªURUBELNIÞà asiguraþi-vã cã ambele limitatoare sînt însemnate 2. REZERVOR-LICHID DE FRÎNà cu aceeaºi referinþã alcãtuitã din douã numere 5. CORP-CILINDRU PRINCIPAL cum se aratã în figura 4. 1) Supapele (10) la corpul (5) al cilindrului. Fig. 2 Scoaterea rezervorului Se strîng 2-2. LIMITATOARE FRÎNà • Limitatoarele (10) – 20~25 Nm. 2) Conductele de frînã la limitatoare (10). Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 ºi 4) Se strîng Important • Conductele de frîn㠖 12~18 Nm (Inspecþie 16 Nm). • Cum aceste limitatoare sînt etalonate douã cîte 3) Se aerisesc frînele. douã la valoarea corectã de control, ele trebuiesc înlocuite împreunã.
 • 128. 5–16 FRÎNE ESPERO 4) Se verificã la scurgeri. 5) Se verificã din nou nivelul de lichid. 6) Se scoate capacul orb ºi se instaleazã capacul rezervorului de lichid de frînã al vehiculului. 2-3. ANSAMBLU CILINDRU PRINCIPAL Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Conectorul senzorului de nivel de lichid din capacul (1) al rezervorului. 2) Conductele de frînã din corpul (5) al cilindrului principal ºi supapele de limitare (10). • Se astupã conductele deschise pentru a preveni pierderile de lichid ºi contaminarea. 3) Cele douã piuliþe de prindere. A. ªURUBELNIÞà B. INEL-ETANªARE 4) Asamblul cilindrului principal. Fig. 5 Scoaterea inelului de etanºare Se monteazã sau se conecteazã 1) Asamblul cilindrului principal cu piuliþe de blocare. Se strîng • Piuliþele – 18 Nm. 2) Conductele de frînã la corpul (5) al cilindrului ºi supapele de reglare (10). Se strîng • Conductele de frîn㠖 16 Nm. 3) Conectorul senzorului de nivel la capacul (1) al rezervorului. 4) Lichidul de frînã. 5) Se aerisesc frînele. 6) Se verificã din nou nivelul de lichid. 3. REPARAÞIE SISTEM A. DORN DE LEMN SAU DE PLASTIC 3-1. REPARAÞIE CAPITALà A CILINDRULUI B. T IJà 3 MM PRINCIPAL 5. CORP-CILINDRU PRINCIPAL Fig. 6 Blocarea pistonului Se dezasambleazã (Fig. 1, 5 la 8) Important 1) Se scoate ansamblul cilindrului principal de la vehicul • Inelul de siguranþã (8) nu trebuie refolosit. cum s-a descris anterior. 6) Se apasã pistoanele (6 ºi 7) în alezajul cilindrului 2) Se prinde ansamblul cilindrului principal în menghinã utilizînd un dorn de lemn/plastic ºi se scoate tija. ºi se scoate rezervorul (2) cum s-a descris anterior. 7) Pistonul primar (7) din alezajul cilindrului. 3) Inelul de etanºare (9) din alezajul cilindrului. • Pentru a face aceasta, se loveºte corpul cilindrului 4) Se apasã pistoanele (6 ºi 7) aproximativ 10 mm în de o bucatã de lemn pînã cînd pistonul poate fi alezajul cilindrului utilizînd un dorn de lemn sau de scos. plastic. 8) Pistonul secundar (6) din alezajul cilindrului. • Pentru a þine pistoanele apãsate, se introduce o tij㠕 Pentru a face aceasta, se scoate cu atenþie cu diametrul de 3 mm în orificiul de comunicare cu pistonul secundar (6) din alezajul cilindrului rezervorul. Vezi figura 6. folosind aer comprimat. 5) Se scoate inelul de siguranþã (8) din corpul (5) al cilindrului utilizînd o ºurubelniþã. Se curãþã OBSERVAÞIE: Aveþi grijã sã nu avariaþi pistonul sau • Toate componentele cu lichid de frînã curat sau peretele cilindrului. alcool denaturat. • Se usucã cu aer comprimat.
 • 129. ESPERO FRÎNE 5–17 Se asambleazã 1) Se unge alezajul cilindrului principal cu lichid curat de frînã. 2) Se prinde corpul (5) al cilindrului în menghinã cu orificiile de comunicare cu rezervorul în sus. 3) Se introduce uºor ansamblul pistonului secundar (6) în alezaj pînã cînd pistonul atinge fundul corpului cilindrului. Se utilizeazã un dorn de lemn/plastic. 4) Se introduce pistonul primar (7). • Se apasã pistoanele (6 ºi 7) ºi se introduce tija în orificiul de comunicare cu rezervorul pentru a reþine pistoanele în vederea instalãrii inelului de siguranþã (8). 5) Se pune inelul de siguranþã (8) în ºanþul din alezajul A. ªURUBELNIÞà cilindrului. B. TIJà 3 MM 8. INEL SIGURANÞÃ-PISTON OBSERVAÞIE: Nu avariaþi alezajul cilindrului. 6) Se apasã pistoanele (6 ºi 7) în alezajul cilindrului Fig. 7 Scoaterea inelului de siguranþã utilizînd un dorn de lemn sau de plastic ºi se scoate tija. 7) Se miºcã pistoanele înapoi ºi înainte dupã instalare pentru a verifica miºcarea liberã a acestora. 8) Se unge inelul de etanºare (9) ºi se introduce cu partea deschisã spre exterior pînã cînd se sprijinã pe piston. 9) Se instaleazã ansamblul cilindrului principal. 10) Se aerisesc frînele. 4. CUPLURI DE STRÎNGERE Limitatoare frînã ............................... 20~25 Nm Conductele de frînã ............................... 16 Nm Piuliþele de prindere cilindru principal .... 18 Nm A. AER COMPRIMAT 6. ANSAMBLU PISTON SECUNDAR Fig. 8 Scoaterea pistonului secundar Se inspecteaz㠕 Alezajul cilindrului principal la zgîrieturi ºi coroziune. • Dacã sînt observate acestea, se înlocuieºte cilindrul principal. • Nu se curãþã alezajul cilindrului cu materiale abrazive. Important • Componentele de cauciuc ºi inelele de siguranþã (8) nu trebuie reutilizate odatã scoase.
 • 130. 5–18 FRÎNE ESPERO ANSAMBLU DISC DE FRÎNÃ-ETRIER 1. DESCRIERE GENERALà Acest etrier are un singur alezaj ºi este prins de jamb㠕 Se ung toate componentele de cauciuc cu lichid de cu douã ºuruburi de montare. Presiunea hidraulicã, frînã curat pentru înlesnirea asamblãrii. creatã prin apãsarea pedalei de frînã, este convertit㠕 Nu se utilizeazã aer din sistemul industrial cînd se de etrier în forþã de oprire. Aceastã forþã acþioneazã lucreazã la sistemul de frînare deoarece pot fi asupra pistonului cît ºi asupra fundului alezajului avariate componentele de cauciuc. etrierului, miºcînd pistonul spre exterior ºi etrierul spre • Dacã o componentã a sistemului hidraulic este interior, rezultînd astfel o strîngere a discului. Aceastã scoasã sau deconectatã, poate fi necesarã aerisirea strîngere împinge plãcuþele pe disc, creînd frecare întregului sistem de frîne sau numai a unei pãrþi a pentru a opri vehiculul. acestuia. • Plãcuþele se înlocuiesc la ambele roþi odatã. Important • Valorile de cuplu specificate sînt pentru strîngeri • Se înlocuiesc toate componentele incluse în trusa uscate, nelubrificate. de reparaþii utilizatã pentru service-ul etrierului. • Operaþiile de service se fac numai pe un banc curat fãrã materiale cu uleiuri minerale. 21 25 20 5 6 4 22 11 9 7 21 23 24 2 13 8 12 22 14 1 3 10 19 1. LAMELE ANTIZGOMOT 13. DISC 18 2. PLÃCUÞÃ-INTERIOARà 14. ªTIFT 3. PLÃCUÞÃ-EXTERIOARà 15. PIULIÞÃ-BUTUC ROATà 4. CARCASÃ-ETRIER 16. ªAIBÃ-BUTUC ROATà 17 16 5. CAPAC EXTERIOR-ANTIPRAF 17. ªURUB BLOCARE 15 6. ªURUB FIXARE ETRIER 18. ªURUB-APÃRÃTOARE 7. GARNITURà ANTIPRAF-PISTON 19. ªAIBÃ-APÃRÃTOARE 8. GARNITURÃ-PISTON 20. GHIDAJ ETRIER 9. PISTON-ETRIER 21. GARNITURà 10. BOLÞURI-FIXARE 22. CAPAC INTERIOR-PROTECÞIE 11. APÃRÃTOARE ANTIPRAF 23. ªURUB-CARCASà ETRIER 12. BUTUC-ROATà 24. RAMà DE SUSÞINERE 25. SUPAPà DE AERISIRE Fig. 1 Ansamblu disc-etrier
 • 131. ESPERO FRÎNE 5–19 2. SERVICE PE VEHICUL stînga ºi dreapta – duce la capacitate redusã de frînare ºi implicit la riscuri pentru siguranþa 2-1. PLÃCUÞE FRÎNà ocupanþilor vehiculului. 2) Bolþul de fixare superior; se monteazã dinspre Figurile 1, 2 ºi 5 exterior. Se demonteazã sau se deconecteazã 3) Lamela antizgomot; se prind capetele lungi sub bolþurile de fixare (Fig. 5). • Se ridicã ºi se sprijinã corespunzãtor vehiculul. Vezi capitolul 1. Important 1) Roþile din faþã. Vezi capitolul 11. • Pãrþile lungi ale lamelelor antizgomot trebuie Important aºezate împreunã, spre interiorul etrierului; pãrþile scurte ale lamelelor sînt aºezate spre exteriorul • Nu este necesarã scoaterea etrierului pentru etrierului. Poziþionarea incorectã a acestor lamele înlocuirea plãcuþelor sau pentru service la disc. va duce la zgomot excesiv la frînare ºi reducerea capacitãþii de frînare (Fig. 5). 4) Bolþul de fixare inferior; se monteazã dinspre exterior. Prindeþi partea lungã a lamelei antizgomot sub bolþul B de fixare. 10 A 5) Roþile din faþã. Vezi ROÞI ªI PNEURI (Cap. 11). • Se coboarã vehiculul. 2-2. GARNITURà DE PROTECÞIE ETRIER 1 Figurile 1, 3 ºi 4 1 Se demonteazã sau se deconecteazã 24 1) Se scoate rama de susþinere plãcuþe frînã (24) de 4 pe carcasa (4) a etrierului. 10 2) Se scoate ºurubul de blocare (17) ºi discul (13). 4. CARCASÃ-ETRIER A. DORN 3) Se slãbeºte garnitura antipraf (7) din carcasa (4) a 10. BOLÞURI-FIXARE B. CIOCAN etrierului utilizînd o daltã ºi se scoate utilizînd o 24. RAMà DE SUSÞINERE 1. LAMELE ANTIZGOMOT ºurubelniþã. Fig. 2 Scoaterea bolþurilor de fixare Se monteazã sau se conecteazã 2) Bolþurile de fixare utilizînd un ciocan ºi un dorn. Se 1) Garnitura antipraf (7) în ºanþul pistonului ºi se apasã scot dinspre interior spre afarã (Fig. 2). pe carcasa etrierului. Dacã este necesar, se scoate 3) Lamelele antizgomot de sub bolþurile de fixare. uºor pistonul pentru a introduce garnitura. Lamelele pot sãri cînd sînt scoase bolþurile. ATENÞIE: Lamelele antizgomot sînt þinute sub tensiune de bolþurile de fixare. Aveþi grijã la scoaterea bolþurilor de fixare. 24 4) Plãcuþele din etrier. A. Se scoate plãcuþa exterioarã. B. Se comprimã pistonul pentru a scoate ºi plãcuþa interioarã. Se monteazã sau se conecteazã 4 1) Plãcuþele în etrier, cu senzorul de uzurã a metalului pe partea superioarã a plãcuþei interioare. A ATENÞIE: Sînt patru plãcuþe incluse în setul de înlocuire al frînei cu disc: plãcuþa interioarã stînga, plãcuþa interioarã dreapta ºi douã plãcuþe exterioare. A. CHEIE TUBULARà Asamblarea incorectã a plãcuþelor – cu senzorii de 4. CARCASÃ-ETRIER uzurã pe partea superioarã a plãcuþelor interioare 24. RAMà DE SUSÞINERE Fig. 3 Scoaterea ramei de susþinere
 • 132. 5–20 FRÎNE ESPERO 2) Se aºeazã garnitura antipraf (7) cu KM-405. Se monteazã sau se conecteazã 3) Discul ºi ºurubul de blocare. 4) Se monteazã rama de susþinere (24) la carcasa (4) 1) Discul (13) cu ºurubul de blocare (17). a etrierului ºi se strîng ºuruburile de prindere cu 95 Important Nm. • Pentru a garanta o frînare uniformã pe ambele pãrþi, ambele discuri trebuie sã aibã suprafeþele identice din punct de vedere al netezimii ºi al adîncimii zgîrieturilor. De aceea se înlocuiesc întotdeauna ambele discuri. 2) Plãcuþele de frînã. Vezi „Plãcuþe frînãquot; mai sus în acest capitol. 11 A 13 7 12 A. DALTà 7. GARNITURà ANTIPRAF 12. BUTUC-ROATà Fig. 4 Scoaterea garniturii antipraf 1 10 10 4 4. CARACASÃ-ETRIER 11. APÃRÃTOARE 13. DISC Fig. 6 Scoaterea discului 2-4. ETRIER Figurile 7 ºi 8 Necesar de scule: Dispozitiv de instalare KM-404A 1. LAMELE ANTIZGOMOT 10. BOLÞURI DE FIXARE Se demonteazã sau se deconecteazã Fig. 5 Instalare bolþ fixare/lamelã 1) Douã treimi din lichidul de frînã din cilindrul principal. 2-3. DISC 2) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1. 3) Se marcheazã poziþia roþii(-lor) din faþã relativã la Figurile 1 ºi 6 butuc(-i) ºi se scoate. 4) Se împinge pistonul (9) în alezajul etrierului cu un Se demonteazã sau se deconecteazã cleºte mare pentru a asigura jocul între plãcuþe (2 ºi 3) ºi disc (13). Important 5) ªurubul de prindere al furtunului de frînã la etrier (4), numai dacã etrierul este scos de pe vehicul pentru • Nu este necesarã scoaterea etrierului pentru a reparaþie capitalã. scoate discul. • Se astupã deschiderile din etrier (4) ºi furtunul 1) Plãcuþele. Vezi „Plãcuþe frînãquot; mai sus în acest de frînã pentru a preveni pierderile de lichid ºi capitol. contaminarea. 2) ªurubul de blocare (17) de la disc (13). 3) Discul. • Se înclinã uºor discul de frînã (13) ºi se scoate. Dacã este necesar, trageþi uºor etrierul.
 • 133. ESPERO FRÎNE 5–21 5 Se strîng • ªuruburile de fixare – 95 Nm. 2) Racordul furtunului de frînã cu ºurubul (dacã a fost scos). Se strînge 5 • ªurubul racordului – 25 Nm. 3) Capacele de protecþie (5) utilizînd KM-404A. Important • Întotdeauna se pun capace noi. • Capacele de protecþie trebuie sã se aºeze corect A. DALTà pe etrier. 5. CAPACE-EXTERIOARE DE PROTECÞIE 4) Roþile, þinînd cont de marcarea anterioarã. Fig. 7 Scoaterea capacelor exterioare de protecþie Se strîng 6 • ªuruburile roþii – 90Nm. 5) Se coboarã vehiculul. 6) Se umple cilindrul principal la nivel corespunzãtor cu lichid de frînã curat. • Se aeriseºte etrierul dacã racordul de intrare a fost scos. • Se verificã din nou nivelul de lichid. 7) Se apasã de cîteva ori pedala de frînã pentru a aduce plãcuþele în contact cu discul. Important • Nu miºcaþi vehiculul pînã cînd pedala nu þine ferm. 6 A. CAP INBUS HEXAGONAL 2-5. APÃRÃTOARE 6. ªURUB -DE FIXARE Figurile 9 ºi 10 Fig. 8 Scoaterea ºuruburilor de fixare Se demonteazã sau se deconecteazã 6) Se slãbesc capacele de protecþie (5) din suporturile de pe carcasa etrierului utilizînd o daltã ºi se scot 1) Etrierul cum s-a prezentat mai sus. capacele (5) utilizînd o ºurubelniþã. 7) ªuruburile de fixare de la jambã ºi se scoate etrierul. • Dacã etrierul este scos numai pentru a lucra la alte componente, se suspendã cu o sîrmã de amortizor. Important • ªuruburile de fixare ale etrierului sînt micro capsulate. • Se refac filetele la jambã utilizînd un tarod M12X1,5. • Se acoperã ºuruburile de fixare noi care NU sînt capsulate cu un strat subþire de soluþie de etanºare blocare. Se monteazã sau se conecteazã 1) Etrierul la jambã cu ºuruburile de fixare (6). A. FOARFECE 11. APÃRÃTOARE 12. BUTUC-ROATà Fig. 9 Demontarea apãrãtoarei
 • 134. 5–22 FRÎNE ESPERO 2) ªurubul de blocare (17) ºi discul (13). 3) ªuruburile apãrãtoarei (11) prin deschiderile butucului roþii. 4) Se întoarce apãrãtoarea (11) astfel încît banda 22 subþire de legãturã sã poatã fi tãiatã cu foarfecele. 5) Apãrãtoarea (11) peste gulerul butucului roþii. Se monteazã sau se conecteazã 1) Înainte de instalarea apãrãtoarei noi, se taie banda de legãturã cu foarfecele. • Se debavureazã marginea tãiatã ºi se acoperã cu vopsea. 2) Se împinge apãrãtoarea (11) cu tãietura peste gulerul A. DALTà butucului roþii ºi se prinde la jambã. 22 B. MENGHINà 3) Discul (13) ºi ºurubul de blocare (17). 4. CARCASÃ-ETRIER 4) Etrierul cum s-a prezentat mai sus. 22. CAPACE-INTERIOARE DE PROTECÞIE Fig. 11 Scoaterea capacelor interioare de protecþie A. FOARFECE B. BANDà DE LEGARE 11. APÃRÃTOARE NOUà A. DALTà 4. CARCASÃ-ETRIER Fig. 10 Pregãtirea apãrãtoarei noi 7. GARNITURà ANTIPRAF-PISTON 3. REPARAÞIE SISTEM Fig. 12 Scoaterea garniturii antipraf 3-1. REPARAÞIE CAPITALà A ETRIERULUI 20 Figurile 11 la 17 21 Necesar de scule: Dispozitiv instalare garniturã antipraf Dispozitiv de instalare KM-404A Se dezasambleazã 1) Se demonteazã etrierul cum s-a prezentat mai sus. 2) Plãcuþele (2 ºi 3) de la etrier. 3) Capacele de protecþie interioare ale ghidajelor etrierului din carcasã utilizînd o daltã. 4) Garnitura (7) a pistonului din carcasã (4) cu o daltã. 5) Se apasã uºor ghidajul (20) spre interior, ºi se scoate capacul de protecþie din ºanþul de pe ghidaj (20). 6) Garnitura (7) de pe piston (9) ºi din carcasã (4). 20. GHIDAJ 21. GARNITURà 7) Se scot ghidajele (20) din carcasã (4) ºi se scot garniturile (21) cu un instrument de plastic sau de Fig. 13 Scoaterea ghidajului lemn. 8) Pistonul (9) din carcasã (4) utilizînd aer comprimat prin gaura de admisie.
 • 135. ESPERO FRÎNE 5–23 ATENÞIE: Nu puneþi degetele în faþa pistonului încercînd sã-l prindeþi sau sã-l protejaþi cînd se aplicã aerul comprimat. Aceasta poate duce la rãniri serioase. Important • Se introduce o bucatã de lemn tare, aproximativ 15 pe 20 mm, în interiorul etrierului cînd se scoate pistonul. 9) Se scoate rama (24) de la carcasa etrierului (4). • Se prinde etrierul într-o menghinã pentru a uºura demontarea. 10) Garnitura pistonului (8) din ºanþul din alezajul etrierului cu un instrument mic de lemn sau plastic. A nu se utiliza un instrument de metal, acesta putînd sã avarieze alezajul etrierului sau ºanþul. 11) Supapa de aerisire (25). A. CHEIE 4. CARCASÃ-ETRIER Se curãþã 24. RAMà DE SUSÞINERE • Toate componentele în alcool denaturat curat sau lichid de frînã. Fig. 15 Scoaterea ramei de susþinere • Se usucã cu aer comprimat curat. • Se curãþã prin suflare toate trecerile din carcasa Se asambleazã etrierului ºi supapa de aerisire. 1) O garniturã (8) de piston nouã, unsã, în ºanþul din Se inspecteazã alezajul etrierului. • Asiguraþi-vã cã garnitura nu este rãsucitã. • Pistonul ºi etrierul la: 2) Pistonul (9) uns în alezajul etrierului. – Zgîrieturi • Se introduce cu atenþie pistonul (9) în alezajul – Crãpãturi etrierului. – Coroziune • Cînd faceþi aceasta, asiguraþi-vã cã pistonul nu – Se înlocuiesc componentele dacã se observã este blocat ºi cã garnitura pistonului este aºezatã condiþiile enumerate mai sus. corespunzãtor în ºanþ. • Dacã oricare din componente este ruginitã, se • Nu aºezaþi complet pistonul în alezaj. Lãsaþi înlocuieºte complet etrierul. pistonul scos îndeajuns pentru a putea instala Important garnitura antipraf în ºanþ. 3) Garnitura antipraf (7) în ºanþul pistonului ºi se apas㠕 Nu sînt permise lucrãri ce implicã îndepãrtarea în carcasã (4). de material de la piston sau de la alezajul etrierului. A. BLOC DE LEMN TARE A. INSTRUMENT LEMN/PLASTIC B. MENGHINà B. MENGHINà C. AER COMPRIMAT 4. CARCASÃ-ETRIER 4. CARCASÃ-ETRIER 8. GARNITURÃ-PISTON 9. PISTON-ETRIER 24. RAMà DE SUSÞINERE Fig. 16 Scoaterea garniturii pistonului Fig. 14 Scoaterea pistonului
 • 136. 5–24 FRÎNE ESPERO 4) Se aºeazã garnitura antipraf (7) utilizînd KM-405. 10) Se împing ghidajele (20) în carcasã (4). 5) Rama de susþinere (24) la etrier cu ºuruburi. 11) Supapa de aerisire (25). 12) Plãcuþele de frînã cu senzorul de uzurã spre piston. Se strîng Important • ªuruburile ramei de susþinere – 95 Nm. 6) Garniturile (21) pe ghidajele (20). • Asiguraþi-vã cã bolþurile de fixare ºi lamelele sînt • Se acoperã ghidajele (20) cu un strat subþire de instalate corect. vaselinã furnizatã cu trusa de reparaþii. 13) Se monteazã etrierul cum s-a prezentat mai sus. Se monteazã sau se conecteaz㠕 Se instaleazã garnitura (21) în ºanþul central al ghidajului (20). • Asiguraþi-vã cã garnitura nu este rãsucitã în ºanþ. 7) Ghidajul (20) în etrier astfel încît ºanþul pentru capacul interior de protecþie (22) sã fie spre piston (9). • Se împinge ghidajul înainte ºi înapoi. • Se lasã ghidajul (20) scos îndeajuns pentru a permite instalarea capacelor de protecþie (22). 8) Capacele interioare de protecþie (22) în ºanþurile de pe ghidaje (20) ºi se apasã pe gulerul de pe carcasa etrierului (4). 9) Se aºeazã capacele interioare de protecþie (22) utilizînd KM-404A. A. BARà DE LEMN 4. CARCASÃ-ETRIER Important 9. PISTON-ETRIER • Întotdeauna se utilizeazã capace interioare de Fig. 17 Instalarea pistonului protecþie noi. 4. CUPLURI DE STRÎNGERE ªurub, ramã de susþinere la carcasã etrier .......................................................................................... 95 Nm ªurub, etrier la jambã ............................................................................................................................ 95 Nm ªurub, racord intrare al furtunului de frînã ............................................................................................ 25 Nm
 • 137. ESPERO FRÎNE 5–25 ANSAMBLU FRÎNà CU TAMBUR 1. DESCRIERE GENERALà 1-1. FRÎNà CU TAMBUR Ansamblul frînei cu tambur este un model cu acþionare • Se ung piesele aºa cum este indicat. independentã a saboþilor. Ambii saboþi ai frînei sînt prinºi • Nu se utilizeazã aer din sistemul industrial cînd se de pistoanele cilindrilor de la roþi cu arcul superior de lucreazã la sistemul de frînare deoarece pot fi revenire ºi de platoul spate cu arcul inferior de revenire. avariate componentele de cauciuc. Cînd sînt puse frînele, pistoanele cilindrilor de la roþi • Dacã o componentã a sistemului hidraulic este împing ambii saboþi pentru a atinge tamburul. La rotirea scoasã sau deconectatã, poate fi necesarã aerisirea înainte a roþii, sabotul din faþã se va strînge pe tambur întregului sistem de frîne sau numai a unei pãrþi a ºi se va autostrînge. La rotirea înapoi a roþii, sabotul acestuia. din spate se autostrînge. Forþa de la saboþi este • Saboþii se înlocuiesc la ambele roþi odatã. transmisã prin intermediul platoului spate la flanºa de • Valorile de cuplu specificate sînt pentru strîngeri pe punte. Reglarea este automatã ºi are loc la orice uscate, nelubrificate. acþionare a frînei. De asemenea, la frînele cu acþionare • Operaþiile de service se fac numai pe un banc curat independentã, este normal ca sabotul din faþã fãrã materiale cu uleiuri minerale. (conducãtor) sã se uzeze mai repede decît sabotul din spate (condus). Nu schimbaþi poziþia saboþilor care au ATENÞIE: Cînd faceþi service la piesele frînei, nu fost folosiþi deoarece aceasta ar putea face neoperativã faceþi praf la ºlefuirea sau finisarea plãcuþelor, sau facilitatea de autoreglare, ceea ce ar duce la o cursã la curãþarea pieselor frînei cu o pensulã uscatã sau mai mare a pedalei. cu jet de aer. Trebuie folositã o þesãturã umedã. Important Multe piese ale frînei conþin fibre de azbest care se pot ridica în aer dacã se face praf în timpul lucrului. • Se înlocuiesc toate componentele incluse în trusa Respirarea prafului ce conþine fibre de azbest poate de reparaþii utilizatã pentru service-ul frînei cu duce la vãtãmari corporale grave. tambur. 1 3 4 5 2 6 7 1 8 11 16 14 1. CAPAC-GAURà DE ACCES 15 9 2. ªURUB FIXARE-CILINDRUL ROÞII 13 3. ªTIFT-FIXARE SABOT 4. PLATOU SPATE 5. ANSAMBLU CILINDRU ROATà 6. SABOÞI ªI PLÃCUÞE 7. ARC-FIXARE SABOT 8. ªAIBÃ-FIXARE SABOT 9. TAMBUR-FRÎNà 17 12 10. ªURUB-BLOCARE 14. ANSAMBLU REGULATOR 11. ARC SUPERIOR-REVENIRE 15. ARC-REGULATOR 10 12. ARC INFERIOR-REVENIRE 16. PÎRGHIE-REGULATOR 13. CLEMà FIXARE ARC 17. SABOT-REGULATOR Fig. 1 Ansamblu frînã cu tambur
 • 138. 5–26 FRÎNE ESPERO 2. SERVICE PE VEHICUL 10) Arcurile, ºaibele ºi ºtifturile de fixare (3, 7, 8). 11) Sabotul (6) de la platoul spate (4). 2-1. COMPONENTELE FRÎNEI Se curãþã Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 la 4) • Ansamblul regulator. 1) Se ridicã vehiculul (vezi capitolul 1). • Se unge cu lubrifiant de frînã. 2) Roþile din spate. Se inspecteaz㠕 Se marcheazã poziþia roþii faþã de butuc. 3) Piuliþele plãcii spate de la scutul termic ºi se aºeaz㠕 Rotirea finã a filetelor ansamblului de reglare. scutul termic pe toba de eºapament. • Dacã vreuna din piese are o rezistenþã sau o 4) Se slãbeºte cablul frînei de parcare. calitate îndoielnicã datoritã supraîncãlzirilor, 5) ªurubul de blocare de la tamburul frînei. suprasolicitãrilor, sau uzurii, piesa trebuie 6) Tamburul frînei. înlocuitã. • Dacã se întîmpinã greutãþi la scoaterea tamburului: Important – Se verificã frîna de parcare sã fie eliberatã. – Se slãbeºte cablul frînei de parcare. • Înainte de înlocuirea tamburului, se trage pe – Se scoate capacul (1) al gãurii de acces din întreaga cursã piuliþa (102) a regulatorului, pînã platoul spate (4) ºi se miºcã levierul frînei de la oprire. Piluiþa NU trebuie sã se prindã strîns la parcare, utilizînd o ºurubelniþã, pînã cînd capãtul ansamblului regulator (14). capãtul levierului frînei de parcare se sprijinã pe sabot (6). Se monteazã sau se conecteazã 7) Arcurile de revenire superior ºi inferior (11, 12). 1) Se unge platoul spate (4) la punctele de contact cu 8) Pîrghia ºi arcul (15, 16) regulatorului. sabotul. 9) Ansamblul regulator (14). 2) Levierul (18) frînei de mînã la cablul frînei de mînã. 3) Saboþii ºi plãcuþele (6) la platoul spate (4) cu arcurile, ºaibele ºi ºtifturile de fixare. • Se verificã poziþionarea corectã a cablului frînei de mînã. 4) Se prind regulatorul (14), sabotul (17) ºi arcul inferior de revenire (12) pe platoul spate (4). Se strîng piuliþele scutului termic. 101. ªURUB-REGULATOR Important 102. PIULIÞÃ-REGULATOR 103. CLEMÃ-ARC • Nu supraîntindeþi arcul inferior de revenire (12). 104. SUPORT-REGULATOR • Arcul inferior de revenire trebuie plasat sub placa de prindere. Fig. 2 Ansamblu regulator 5) Arcul, ºaiba ºi ºtiftul de fixare. 6) Ansamblul regulator (14). • Se roteºte regulatorul pînã cînd se opreºte. • Se noteazã poziþia regulatorului de la demontare, vezi Fig. 4. • Se pune clema arcului (103) spre platoul spate (4). 7) Pîrghia (16) a regulatorului pe ºtift ºi arcul (15). Important • Nu supraîntindeþi arcul (15). 8) Clema (13) de fixare a arcului la ºtift ºi se apasã în gaura sabotului. 9) Arcul superior de revenire (11) de la clema (13) la sabot (6). Important Fig. 3 Punctele de ungere ale plãcii spate • Nu supraîntindeþi arcul superior de revenire. 10) Tamburul (9) cu ºurubul de blocare (10). 11) Roþile spate.
 • 139. ESPERO FRÎNE 5–27 6. SABOÞI ªI PLÃCUÞE 11. ARC-SUPERIOR REVENIRE 15. ARC-REGULATOR 16. PÎRGHIE-REGULATOR 17. SABOT-REGULATOR 18. LEVIER-FRÎNà DE MÎNà 101. ªURUB-REGULATOR 102. PIULIÞÃ-REGULATOR 103. CLEMÃ-ARC SECÞIUNE A-A SECÞIUNE B-B SECÞIUNE C-C Fig. 4 Vederi speciale ale ansamblului frînei Se strîng 2) Roþile din spate. • Se marcheazã poziþia roþii faþã de butuc. • ªuruburile roþii – 90Nm. 3) ªurubul de blocare (10) de la tambur (9). 4) Tamburul (9). Se regleazã Se strînge • Frînele roþii din spate. Vezi „Reglare frîn㔠în acest capitol. • Se roteºte ansamblul de reglare (14) pînã cînd este strîns complet. Se regleazã Se regleaz㠕 Frîna de mînã. Vezi „Reglare frînã de parcare” în acest capitol. • Se verficã capetele levierului frînei de parcare sã fie sprijinite pe marginea sabotului. Dacã nu, se 2-2. REGLARE FRÎNà slãbeºte cablul frînei de parcare din egalizator. Se monteazã sau se conecteazã Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Tamburii ºi roþile. Se acþioneazã frîna – de cel puþin 15 ori – pînã cînd NU se mai aude saltul arcului (15) de reglare pe Se strîng piuliþa de reglare, la fiecare tambur. 1) Se ridicã maºina ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi • ªuruburile roþii – 90Nm. capitolul 1.
 • 140. 5–28 FRÎNE ESPERO 2) Se coboarã vehiculul. Se monteazã sau se conecteazã 3) Se acþioneazã frîna de picior de cîteva ori pînã cînd nu se mai aude þãcãnitul pîrghiei de reglare. Important • Pedala frînei trebuie acþionatã de mai mult de 10 ori. • Înainte de montarea saboþilor, se acoper㠕 Cînd nu se mai aude þãcãnitul, este reglat jocul suprafeþele saboþilor cu un strat subþire de dintre sabot ºi tambur. Plastilube. • Se roteºte piuliþa (102) de reglare pînã la oprire. Se regleazã Se asambleazã blocul (14) de reglare ºi se 4) Se regleazã frîna de parcare. monteazã între saboþi, asigurîndu-i-se poziþia de instalare corectã. 2-3. REGLARE FRÎNà DE PARCARE Piuliþa NU trebuie sã se prindã strîns la capãtul ansamblului regulator (Fig. 2). Se regleazã 1) Garnitura de hîrtie nouã pe platoul spate. 2) Platoul spate (4) la puntea spate. 1) Se regleazã frînele spate aºa cum a fost descris mai sus. Se strînge 2) Trebuie eliberatã frîna de parcare. • Platoul spate (4) – 28 Nm. 3) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi 3) Cilindrul roþii la platoul spate. capitolul 1. 4) Se verificã cablul frînei de parcare pentru o miºcare Se strînge liberã. 5) Se scot ºuruburile de prindere ale scutului termic ºi • Cilindrul roþii – 90 Nm. acesta se împinge într-o parte. 4) Cilindrul frînei la cilindrul roþii. 6) Se roteºte piuliþa cu autoblocare pe egalizator pînã Se strînge cînd roþile din spate se învîrtesc cu greutate. 7) Se desface piuliþa cu autoblocare pînã cînd roþile din • Conducta de frîn㠖 16 Nm. spate se învîrtesc uºor. 5) Cablul frînei de mînã cu siguranþa. Reglarea frînei de parcare poate fi verificatã de 6) Ansamblul butucului roþii. Vezi capitolul 4 „Suspensie asemenea, la levierul frînei de parcare, dupã cum spatequot;. urmeazã: 7) Componentele frînei dupã cum s-a descris mai sus. Se demonteazã sau se deconecteazã 8) Se aerisesc frînele. Vezi „Service pe vehiculquot; în acest capitol. a. Se scoate capacul de acces (1) de pe platoul spate (4). 2-5. CILINDRU ROATà b. Capãtul levierului frînei de parcare poate fi ridicat aproximativ 3 mm de la marginea sabotului. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1) c. Se monteazã la loc capacul (1) în platoul spate (4). 1) Se ridicã maºina ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi d. Se coboarã vehiculul. capitolul 1. 2) Roata (sau roþile) din spate. 2-4. PLATOU SPATE • Se marcheazã poziþia roþii(-lor) faþã de butuc. 3) ªurubul (10) de blocare de la tamburul frînei (9). Se demonteazã sau se deconecteazã 4) Tamburul frînei (9). 5) Arcul superior de revenire (11). 1) Se ridicã maºina ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi • Se noteazã poziþia ansamblului regulator (14) ºi a capitolul 1. pîrghiei de reglare (16) faþã de arcul pîrghiei (15). 2) Componentele frînei dupã cum s-a descris mai sus. • Se împinge sabotul (6) uºor în afarã. 3) Ansamblul butucului roþii. Vezi capitolul 4 „Suspensia spatequot;. Se curãþã 4) Siguranþa de la cablul frînei de parcare. • Murdãria ºi materialul strãin din jurul conductei 5) Conducta de frînã de la cilindrul roþii. de admisie a cilindrului frînei, supapei ºi ºurubului. • Se acoperã deschiderea conductei pentru a 6) Conducta de frînã de la cilindrul roþii (307). preveni pierderi de lichid ºi contaminarea. • Se acoperã deschiderea conductei pentru a 6) Cilindrul roþii de la platoul spate. preveni pierderi de lichid ºi contaminare. 7) Platoul spate (4). 7) ªurubul ºi cilindrul roþii (307).
 • 141. ESPERO FRÎNE 5–29 Se monteazã sau se conecteazã 1) Cilindrul roþii (307) la platoul spate (4) cu ºurubul. Se strînge • ªurubul – 90 Nm. 2) Conducta de frînã la cilindrul cilindrul roþii. Se strînge • Conducta de frîn㠖 16 Nm. 3) Se plaseazã sabotul (6) pe cilindrul roþii (307). 4) Arcul de revenire superior (11). 301. CAPAC ANTIPRAF-PISTON 302. PISTON-CILINDRUL ROÞII • Se noteazã poziþia ansamblului regulator (14) ºi 303. GARNITURÃ-PISTON pîrghiei (16) faþã de arc, la demontare. 304. ARCUL ANSAMBLULUI 5) ªurubul (10) de blocare ºi tamburul frînei (9). 305. CAPAC-SUPAPà DE AERISIRE 6) Roata (sau roþile) din spate. 306. SUPAPà DE AERISIRE 307. CILINDRUL ROÞII Se strîng Fig. 5 Ansamblu cilindru roat㠕 ªuruburile roþii – 90 Nm. • Se foloseºte o þesãturã cu pastã de ºlefuit pentru 7) Se aeriseºte întregul sistem de frînare. Vezi „Ser- a curãþi coroziunea uºoarã din alezajul cilindrului. vice pe vehiculquot; în acest capitol. • Înlocuiþi ansamblul cilindrului roþii dacã alezajul nu Se regleazã se curãþã. • Frînele roþilor spate. Vezi „Reglarea frînelorquot; în Se curãþã acest capitol. • Toate componentele cu alcool denaturat curat sau Se regleazã lichid de frînã. • Se usucã componentele cu aer comprimat curat. • Frîna de mînã. Vezi „Reglarea frînei de mînãquot; în • Se ung garniturile noi, pistoanele ºi alezajul acest capitol. cilindrului roþii cu lichid de frînã curat înainte de montare. 3. REPARAÞIE SISTEM Se asambleazã 3-1. REPARAÞIE CAPITALà A CILINDRULUI Important Se dezasambleazã (Fig. 5) • Înainte de asamblarea cilindrului roþii, se ung 1) Cilindrul roþii (307) de la platoul spate dupã cum s- piesele noi de cauciuc – mai puþin capacele a descris mai sus. antipraf – ºi peretele cilindrului cu un strat subþire 2) Garniturile antipraf (301). de pastã pentru cilindru. 3) Pistoanele (302) ºi garniturile (303). 1) Supapa (306) de aerisire ºi capacul (305). 4) Arcul ansamblului (304). 2) Arcul ansamblului (304). 5) Supapa de aerisire (306) ºi capacul (305). 3) Pistoanele (302) ºi garniturile (303). 4) Garniturile antipraf (301). Se inspecteazã Se inspecteaz㠕 Alezajul ºi pistoanele cilindrului roþii (302), pentru: – Zgîrieturi • Se verificã pistoanele (302) pentru o miºcare – Crãpãturi liberã. – Coroziune 5) Cilindrul roþii (307) la platoul spate (4) aºa cum s-a – Uzurã descris mai sus. 4. CUPLURI DE STRÎNGERE Platou spate, tambur ............................................................................................................................. 28 Nm ªurub, cilindrul roþii la platoul spate ........................................................................................................ 9 Nm Conducta de frînã .................................................................................................................................. 16 Nm
 • 142. 5–30 FRÎNE ESPERO ANSAMBLU SERVOFRÎNà 1. INFORMAÞII GENERALE 2. SERVICE PE VEHICUL Aceastã servofrînã are un sistem cu o singurã diafragmã 2-1. FURTUN DE VACUUM supusã pe ambele feþe acþiunii vacuumului. La o funcþionare normalã, cu frîna de serviciu eliberate, Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 2) servofrîna opereazã cu vacuum pe ambele feþe ale diafragmei. Cînd frîna este acþionatã, pe una din feþele 1) Piuliþa (13) de prindere a furtunului de vacuum la diafragmei este admis aer la presiune atmosfericã galeria de admisie. pentru a asigura forþa de asistenþã. Cînd frînele sînt 2) Furtunul de vacuum ºi conexiunea de la servofrînã eliberate, aerul atmosferic este scos de pe partea (6). respectivã a diafragmei. Aerul este apoi scos din 3) Se mãsoarã lungimea furtunului de vacuum pentru servofrînã prin supapa de verificare a vacuumului de a fi înlocuit. cãtre sursa de vacuum. 4) Se taie furtunul de vacuum de pe ambele pãrþi ale Important supapei de reþinere (3). • Dacã o componentã a sistemului hidraulic este Se taie furtunul de la piuliþa de prindere (13). scoasã sau deconectatã, poate fi necesarã aerisirea 5) Se taie furtunul de vacuum de la conexiunea de la întregului sistem de frîne sau numai a unei pãrþi a servofrînã. acestuia. • Valorile de cuplu specificate sînt pentru strîngeri uscate, nelubrificate. 5 7 1. PIULIÞÃ-CILINDRU PRINCIPAL 7. BUCªÃ-REGLARE TIJà DE ÎMPINGERE A PEDALEI 2. ANSAMBLU CILINDRU PRINCIPAL 8. SIGURANÞÃ-BUCªÃ DE REGLARE 3. SUPAPÃ-REÞINERE VACUUM 9. PIULIÞÃ-HEXAGONALà 4. FURTUN-SISTEM VACUUM 10. TIJà DE ÎMPINGERE-PEDALà DE FRÎNà 5. GARNITURÃ-FURTUN VACUUM 11. MANªON 6. SERVOFRÎNà 12. SUPORT-SERVOFRÎNà Fig. 1 Componente servofrînã
 • 143. ESPERO FRÎNE 5–31 3. REPARAÞIE SISTEM 3-1. REPARAÞIE CAPITALà ANSAMBLU SERVOFRÎNà 3 Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 la 5) 1) Cilindrul principal de la servofrînã. Se scoate ºi se împinge încet în faþã. 6 • Nu se deconecteazã conductele de frînã. 2) Piuliþa (13) de prindere a furtunului de vacuum la 13 galeria de admisie. 3) Furtunul de vacuum de la servofrînã. 4) Garnitura antipraf de la servofrînã. 5) Întrerupãtorul lãmpii de frînã. Vezi capitolul 14. 6) Arcul pedalei de frînã. 7) Siguranþa de la bolþul tijei de împingere ºi se scoate 3. SUPAPÃ-REÞINERE VACUUM bolþul. 6. SERVOFRÎNà 8) VEHICULE FÃRà SERVODIRECÞIE: 13. PIULIÞÃ-PRINDERE GALERIE DE ADMISIE • Se scot piuliþele hexagonale pentru suportul Fig. 2 Poziþionarea furtunului de vacuum pedalei de la tablierul faþã. Se monteazã sau se conecteazã Important • Cum furtunul de vacuum trebuie înlocuit cu unul echivalent din stoc, se alege un furtun de diametru corect ºi se utilizeazã coliere la toate punctele de prindere. 1) Se taie furtunul de vacuum la lungimea mãsuratã anterior ºi se instaleazã coliere. 2) Se monteazã furtunul de vacuum. Asiguraþi-vã cã sînt strînse conexiunile. Important A. ªURUBELNIÞà • Asiguraþi-vã cã supapa de reþinere (3) este 7. BUCªÃ-REGLARE TIJà ÎMPINGERE PEDALà instalatã în acelaºi sens ca la demontare. 8. SIGURANÞÃ-BUCªÃ REGLARE 3) Se verificã funcþionarea servofrînei. Fig. 3 Scoaterea siguranþei 2-2. VERIFICARE FUNCÞIONARE SERVOFRÎNà Se inspecteazã 1) Cu motorul oprit, se eliminã vacuumul din servofrînã apãsînd pedala de cîteva ori. Apoi se împinge pedala pînã jos ºi se menþine în aceastã poziþie. Se porneºte motorul. 2) Servofrîna funcþioneazã corect dacã pedala coboarã mai mult datoritã forþei suplimentare produse. 3) Dacã pedala nu coboarã, sistemul de vacuum (furtunuri de vacuum, supapa de reþinere, etc.) este probabil defect ºi trebuie verificat. 4) Dacã nu sînt gãsite defecte la verificarea sistemului de vacuum, defectul este la servofrînã. 7. BUCªÃ-REGLARE TIJà ÎMPINGERE PEDALà 9. PIULIÞÃ-HEXAGONALà Fig. 4 Scoaterea bucºei de reglare
 • 144. 5–32 FRÎNE ESPERO VEHICULE CU SERVODIRECÞIE: Se monteazã sau se conecteaz㠕 Se scoate ºurubul inferior de montare din spatele conductelor de lichid. 1) Se prinde servofrîna nouã în menghinã. Se utilizeazã 9) Servofrîna ºi suportul de la tablier înclinînd uºor fãlci de protecþie. servofrîna ºi se scoate în sus. 2) Se instaleazã piuliþa hexagonalã (9) ºi bucºa de reglare (7) pe tija pistonului. 10) Suportul de la servofrînã. 3) Se introduce tija de împingere (10) în bucºa (7) ºi 11) Manºonul (11) de cauciuc de la servofrînã. se monteazã siguranþa (8). 12) Siguranþa (8) pentru tija de împingere de la bucºa de reglare (7). Se regleazã (Fig. 5) 13) Tija de împingere (10). • Bucºa de reglare. Distanþa de la servofrînã la 14) Se deºurubeazã ºi se scoate bucºa de reglare (7) centrul orificiului pentru bolþ din furcã trebuie sã de la tija pistonului. fie 278,5 mm. 15) Se deºurubeazã piuliþa hexagonalã (9). 4) Se pune manºonul (11) pe servofrînã. 5) Suportul la servofrînã. Se strînge • 22 Nm. 6) Servofrîna ºi suportul la tablier. Se strînge • 22 Nm. 7) Garnitura antipraf la rezervorul de lichid. 8) Cilindrul principal la servofrînã. Se strînge • 18 Nm. 9) Furtunul de vacuum la servofrînã ºi piuliþa de prindere la galeria de admisie. Se strînge A. DISTANÞA 278,5 mm B. ORIFICIU PT. BOLÞ ÎN FURCà • Piuliþa de prindere cu 15 Nm. 6. SERVOFRÎNà 10) Se introduc bolþurile pentru tija de împingere în furcã 10. TIJà DE ÎMPINGERE-PEDALà FRÎNà ºi la pedala de frînã. 11) Se pune siguranþa ºi arcul de conexiune. Fig. 5 Mãsurarea lungimii tijei de împingere 12) Întrerupãtorul lãmpii de frînã. Vezi capitolul 14. 4. CUPLURI DE STRÎNGERE Piuliþ㠖 Cilindru principal la servofrînã ................................................................................................. 18 Nm Piuliþã de prindere – Furtun de vacuum la galeria de admisie ............................................................. 15 Nm Piuliþ㠖 Suport la servofrînã ................................................................................................................. 22 Nm Piuliþ㠖 Suport la tablier ....................................................................................................................... 22 Nm
 • 145. ESPERO FRÎNE 5–33 5. SPECIFICAÞII GENERALE ªI CUPLURI DE STRÎNGERE 5-1. SPECIFICAÞII GENERALE Milimetri Tamburi frînã Diametru interior 200,00 Ovalitate 0,10 Diametru maxim de realezare 201,00 Discuri frînã Diametrul discului 236,00 Bãtaie lateralã (instalatã) 0,10 Variaþia de grosime 0,01 Grosimea discului (nouã) 12,70 Grosimea minimã dupã rectificare* 10,7 Grosime la uzurã maximã 9,7 * Cînd s-a ajuns la aceastã dimensiune plãcuþele mai pot fi schimbate o singurã datã. Milimetri Cilindru principal Diametrul alezajului Nominal 22,20 Maxim 22,27 Diametru cilindru principal Nominal 17,46 Maxim 17,53 Diametru piston Minim 17,39 5-2. CUPLURI DE STRÎNGERE COMPONENTE Nm Apãrãtoare la jambã 4 Servofrînã la suport 18 Servofrînã la tablier sau suport pedalã 18 Supapã de reglare la cilindru principal 41 Etrier la jambã 95 Disc la butuc roatã faþã 4 Placã de prindere la punte faþ㠖 M8X10 28 Tambur frînã la butuc roatã 4 Supapã de reglare la etrier sau cilindrul roþii 9 Levier frînã de mînã la ºasiul vehiculului 20 Furtun de frînã la etrier 39 Ax pedalã la suport pedalã 18 Suport pedalã la tablier 20 Cilindrul roþii la platoul spate 9 Cilindru principal la servofrînã 18 Piuliþã prindere, furtun vacuum la galerie admisie 15 Toate conductele de frînã 16 Scaunul faþã la ºasiu 20 Furtun frînã ºi suport la pasaj roatã 8 Racord furtun de frînã 25 Ramã de susþinere la etrier 95
 • 146. 5–34 FRÎNE ESPERO S.D.V. Figura Funcþia ºi numãrul dispozitivului KM-230: Dispozitiv mãsurã disc de frînã Pentru mãsurarea grosimii discului de frînã. KM-325: Dispozitiv fixare pedalã Pentru verificarea sistemului de frîne la scurgeri. KM-404A: Dispozitiv de instalare Pentru instalarea capacelor de protecþie ale ghidajelor. KM-405: Dispozitiv de instalare Pentru instalarea capacelor de protecþie ale pistoanelor. KM-346: Dispozitiv de instalare Pentru instalarea circuitelor de frînã spate la cilindrul principal. KM-436: Dispozitiv de instalare Pentru introducerea setului de reparaþie în cilindrul principal.
 • 147. ESPERO MOTOR 6-1 MOTORUL CUPRINS A. INFORMAÞII GENERALE DESPRE MOTOR ................................................................................ 6–5 Descriere ................................................................................................................................................ 6–5 Informaþii generale ............................................................................................................................... 6–5 Diagnosticare ......................................................................................................................................... 6–6 Mãsurarea compresiei motorului .......................................................................................................... 6–7 B. SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI ........................................................................................ 6–8 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................................... 6–8 Cupluri de strîngere...................................................................................................................... ... 6–24 Dispozitive ºi scule speciale ............................................................................................................... 6–24 C1. MOTORUL 1,5L DOHC L4 ......................................................................................................... 6–25 Descriere generalã .............................................................................................................................. 6–25 Procedee de service ........................................................................................................................... 6–33 Date tehnice ale motorului ................................................................................................................. 6–47 Cupluri de strîngere ............................................................................................................................ 6–46 C2. MOTORUL 1,8/2,0L SOHC L4 ................................................................................................... 6–49 Descriere generalã .............................................................................................................................. 6–49 Caracteristici ........................................................................................................................................ 6–75 D. SISTEMUL DE RÃCIRE A MOTORULUI ..................................................................................... 6–77 Descriere generalã .............................................................................................................................. 6–77 Procedee de service ........................................................................................................................... 6–79 Diagnosticare ....................................................................................................................................... 6–81 Operaþii de service efectuate pe vehicul ......................................................................................... 6–83 Cupluri de strîngere ............................................................................................................................ 6–87 Specificaþii ........................................................................................................................................... 6–87 E. SISTEMUL DE ALIMENTARE ...................................................................................................... 6–88 Descriere generalã .............................................................................................................................. 6–88 Procedee de service ........................................................................................................................... 6–91 Operaþii de service efectuate pe vehicul ......................................................................................... 6–94 F. SISTEMUL ELECTRIC AL MOTORULUI ..................................................................................... 6–96 Descriere generalã .............................................................................................................................. 6–96 Diagnosticare ....................................................................................................................................... 6–96
 • 148. 6-2 MOTOR ESPERO F1. BATERIA ................................................................................................................................. 6–99 Descriere generalã .................................................................................................................. 6–99 Diagnosticare ......................................................................................................................... 6–100 Procedee de service ............................................................................................................. 6–100 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–102 Date tehnice .......................................................................................................................... 6–102 F2. SISTEMUL DE PORNIRE - DEMARORUL ELECTRIC ..................................................... 6–103 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–103 Diagnosticare ......................................................................................................................... 6–103 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–105 Procedee de service ............................................................................................................. 6–106 Date tehnice .......................................................................................................................... 6–113 F3. SISTEMUL DE ÎNCÃRCARE A BATERIEI ......................................................................... 6–114 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–114 Diagnosticare ......................................................................................................................... 6–114 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–115 Cupluri de strîngere .............................................................................................................. 6–116 F4. SISTEMUL DE APRINDERE ............................................................................................... 6–120 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–120 Diagnosticare ......................................................................................................................... 6–121 Procedee de service ............................................................................................................. 6–121 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–122 F5. CABLAJUL ELECTRIC AL MOTORULUI ............................................................................ 6–126 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–126 Repararea cablajului electric ................................................................................................ 6–126 G. CONTROLUL FUNCÞIONABILITÃÞII ªI EMISIILOR POLUANTE ......................................... 6–131 G1. FUNCÞIONABILITATE ªI POLUÞIE .................................................................................... 6–139 G2. COMPONENTELE MOTORULUI, SCHEME ELECTRICE, SCHEME LOGICE DE DIAGNOSTICARE ........................................................................................................... 6–140 Amplasarea componentelor .................................................................................................. 6–140 Cablajul electric al sistemului de control electronic ECM .................................................. 6–142 Amplasarea siguranþelor ºi releelor .................................................................................... 6–162 Verificarea parametrilor în vederea diagnosticãrii .............................................................. 6–164 Indicatorul „intervenþie urgentã motorquot;(SES) nu funcþioneazã ........................................ 6–173 Lipsa datelor seriale la conectorul de test ALDL sau indicatorul „SESquot; aprins continuu ............... 6–175 Motorul se roteºte dar nu porneºte ..................................................................................... 6–177 Verificarea releului pompei de benzinã ............................................................................... 6–181 Verificarea presiunii sistemului de alimentare .................................................................... 6–185
 • 149. ESPERO MOTOR 6-3 Circuitul senzorului de oxigen (buclã deschisã) ................................................................. 6–191 Senzorul lichidului de rãcire (CTS) indicã temperaturã ridicatã ........................................ 6–193 Senzorul de poziþie a clapetei de acceleraþie (TPS) indicã o tensiune ridicatã ........... 6–196 Senzorul de temperaturã a aerului de admisie (MAT) indicã o temperaturã joasã ........ 6–198 Senzorul de vitezã al vehiculului (VSS) .............................................................................. 6–204 Senzorul de presiune absolutã în galeria de admisie(MAP) ............................................. 6–206 Sistemul de aprindere ºi control electronic al avansului(EST) .......................................... 6–210 Senzorul de oxigen indicã amestec sãrac .......................................................................... 6–212 Senzorul de oxigen indicã amestec bogat ......................................................................... 6–214 Erori (defecþiuni) ale modulului de control electronic (ECM) ............................................ 6–216 Potenþiometrul de reglaj al CO (monoxid de carbon) ....................................................... 6–218 G3. SIMPTOME ............................................................................................................................ 6–221 G4. MODULUL DE CONTROL ELECTRONIC (ECM) ªI SENZORII ........................................ 6–238 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–238 Diagnosticare ......................................................................................................................... 6–241 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–242 Diagnosticarea comutatorului parcare-neutru (numai pentru cutia de viteze automatã) . 6–247 Verificarea tensiunii de ieºire a senzorului MAP (presiune absolutã în galera de admisie) . 6–250 G5. SISTEMUL DE DOZARE A BENZINEI ............................................................................... 6–251 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–251 Componentele sistemului de dozare ................................................................................... 6–252 Diagnosticare ......................................................................................................................... 6–256 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–256 Sistemul de controlare a turaþiei de mers în gol (IAC) .................................................... 6–263 G6. SISTEMUL DE CONTROL (RECUPERARE) A VAPORILOR DE BENZINà (EECS) ..... 6–265 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–265 Diagnosticare ......................................................................................................................... 6–265 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–266 G7. SISTEMUL DE APRINDERE (EST) .................................................................................... 6–267 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–267 Diagnosticare ......................................................................................................................... 6–268 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–268 Testarea sistemului de aprindere ........................................................................................ 6–270 G9. AERUL CONDIÞIONAT CONTROLAT ELECTRONIC ....................................................... 6–272 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–272 Diagnosticare ......................................................................................................................... 6–272 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–272 Controlul ambreiajului sistemului de aer condiþionat ......................................................... 6–273
 • 150. 6-4 MOTOR ESPERO G10. VENTILATORUL ELECTRIC DE RÃCIRE .......................................................................... 6–276 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–276 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–276 Testare circuit electric ventilator de rãcire în relaþie cu sistemul de aer condiþionat .......... 6–277 G11. SISTEMUL DE VENTILARE POZITIVà A CARTERULUI MOTORULUI(PCV) ................ 6–281 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–281 H. SISTEMUL DE EVACUARE ........................................................................................................ 6–283 Descriere generalã ................................................................................................................ 6–283 Operaþii de service efectuate pe vehicul ........................................................................... 6–284 I. SCULE ªI DISPOZITIVE SPECIALE .......................................................................................... 6–286
 • 151. ESPERO MOTOR 6-5 A. INFORMAÞII GENERALE DESPRE reparaþie. Aceasta se va considera o procedurã stan- dard în atelierul de reparaþii, chiar dacã nu este MOTOR menþionatã în mod special. A-1. DESCRIERE La orice demontare a componentelor chiulasei, acestea se vor remonta în aceeaºi ordine, respectînd poziþia PARAGRAFUL B - SISTEMUL MECANIC iniþialã a fiecãrei piese. Acest paragraf conþine informaþii despre componentele mecanice ale motorului: blocul motor, arborele cotit, În eventualitatea unei reparaþii ample la motor, bateria pistoane, chiulasa, supape, arborele cu came, elemente va fi deconectatã; în caz contrar, se poate produce comune majoritãþii motoarelor. De asemenea sînt distrugerea cablajului electric sau a altor componente tratate procedee de reparaþie, procedee de demontare electrice. ºi înlocuire, date tehnice. OPERAÞII DE SERVICE LA MOTOR PARAGRAFUL D - SISTEMUL DE RÃCIRE Informaþiile urmãtoare referitoare la operaþiile de ser- Acest paragraf trateazã componentele sistemului de vice asupra motorului trebuie citite cu atenþie, de rãcire: radiatorul, pompa de apã, termostatul, ventilatorul respectarea lor depinzînd obþinerea unor performanþe de rãcire. Se referã, de asemenea, la curelele de bune ºi prevenirea unor defecþiuni la motor. transmisie ºi capacitatea sistemului de rãcire. În nici un caz, nu ridicaþi ºi nu sprijiniþi motorul PARAGRAFUL E - SISTEMUL DE ALIMENTARE introducînd cricul sub baia de ulei. Datoritã distanþei foarte mici dintre sorbul pompei de ulei ºi baia de ulei, Acest paragraf conþine informaþii despre toate ridicînd sau sprijinind sub baie, aceasta se poate elementele sistemului de alimentare exceptînd sistemul deforma rezultînd defectarea sorbului. de injecþie multipunct MPFI care este tratat separat în paragraful G (Funcþionabilitate ºi emisii poluante). Componentele tratate în paragraful E sînt: rezervorul Cînd se lucreazã la motor, reþineþi cã se pot produce de benzinã, pompa de benzinã ºi conductele de benzinã. scurtcircuite chiar ºi la 12V. Pentru a elimina aceastã posibilitate, se va deconecta borna de minus de la bateria de acumulatoare. PARAGRAFUL F - SISTEMUL ELECTRIC Componentele tratate în acest paragraf sînt: bateria, La orice demontare a injectoarelor sau a a filtrului de alternatorul, demarorul, sistemul de aprindere, cablajul aer, gurile de intrare vor fi obturate pentru a preveni electric al motorului, bujiile, fiºele de bujii, contactul de pãtrunderea unor corpuri strãine care ar putea ajunge pornire. direct în cilindrii motorului ºi care ar putea provoca daune majore la pornirea motorului. PARAGRAFUL G - FUNCÞIONABILITATE ªI EMISII POLUANTE Acest paragraf nu se va referi la operaþiuni de Acest paragraf trateazã informaþii generale despre demontare a unor componente auxiliare cum ar fi pompa sistemul de control al emisiilor poluante ºi procedee de sistemului de servodirecþie sau compresorul de aer diagnosticare cu ajutorul cãrora se vor putea restabili condiþionat. performanþele de funcþionare ale motoarelor alimentate cu benzinã. Sînt tratate toate sistemele de control al Pentru informaþii referitoare la aceste componente, se poluþiei, procedee de reparaþie, precum ºi folosirea unor vor consulta capitolele corespunzãtoare ale manualului. scule speciale. PARAGRAFUL H - SISTEMUL DE EVACUARE Acest paragraf trateazã toate componentele sistemului de evacuare al motorului: conducte de evacuare, amortizorul de zgomot ºi convertorul catalitic. A-2. INFORMAÞII GENERALE CURÃÞIRE ºI ÎNTREÞINERE Un motor este o combinaþie de multe piese cu suprafeþe honuite, ºlefuite, rectificate cu toleranþe de ordinul micronilor. Pentru orice intervenþie la piesele interne ale motorului se va acorda o atenþie deosebitã curãþeniei. În timpul procesului de asamblare se va aplica un strat de ulei pe zonele de fricþiune pentru a se asigura o protecþie ºi o ungere iniþialã a suprafeþelor. Parcurgînd acest paragraf, este bine sã se înþeleagã cã o curãþenie ºi o protejare corespunzãtoare a suprafeþelor prelucrate mecanic ºi de asemenea a suprafeþelor de fricþiune este parte din procesul de
 • 152. 6-6 MOTOR ESPERO A-3. DIAGNOSTICARE punzãtoare, aceasta în cazul în care nu este controlatã de ECM. DIAGNOSTICAREA PERFORMANÞELOR • Manocontactul de ulei funcþioneazã anormal sau a MOTORULUI fost ales necorespunzãtor. Introducere • Indicatorul de presiune a uleiului funcþioneazã incorect. Testarea performanþelor motorului este reperul care ne • Vîscozitatea uleiului necorespunzãtoare cu tempera- va conduce la cauzele cele mai probabile ale defecþiunii tura, sau uleiul diluat. Se va folosi ulei cu vîscozita- acestuia. Ea acoperã componentele sistemelor de tea corespunzãtoare sau se va schimba în cazul în alimentare, aprindere ºi mecanic care pot cauza o care a fost diluat cu combustibil nears. anumitã defecþiune ºi apoi subliniazã secvenþa logic㠕 Pompa de ulei uzatã sau murdarã. de reparaþie. • Filtru de ulei colmatat. Este important sã se determine dacã martorul „SESquot; • Sorbul pompei de ulei fisurat. este aprins sau dacã s-a aprins pentru un interval scurt • Tubul sorbului de ulei fisurat. în timpul funcþionãrii motorului. Dacã martorul „SESquot; • Uzurã excesivã a cuzineþilor. Se vor înlocui cuzineþii s-a aprins, modulul de control electronic ECM se va dacã este necesar. verifica dacã a memorat „Codurile de eroriquot;. • Canalele de circulare a uleiului fisurate, poroase sau „Codurile de eroriquot; memorate, (vezi paragraful G, colmatate. Se va înlocui sau repara blocul motor. verificarea parametrilor în vederea diagnosticãrii) vor • Dopurile tehnologice ale canalelor de circulare a putea duce la diagnosticarea cauzei defectului. Fiecare uleiului lipsesc sau sînt instalate defectuos. simptom este definit clar ºi este foarte important ca el ZGOMOT LA TRENUL SUPAPELOR sã fie selectat corect, pe baza manifestãrilor observate sau reclamate. • Presiune scãzutã de ulei. Se va remedia conform procedurii de diagnosticare pentru presiune joasã de DIAGNOSTICAREA SISTEMULUI MECANIC AL ulei. MOTORULUI • Tacheþi slãbiþi. Se va inspecta ºi remedia dupã necesitate. Informaþiile urmãtoare de diagnosticare acoper㠕 Tacheþi uzaþi. problemele comune ºi cauzele posibile. Dupã diagnos- • Arc de supapã rupt. ticarea corectã, defecþiunea va fi înlãturatã prin reglaj, • Supape blocate. reparaþie sau înlocuire de piesã în funcþie de situaþie. • Tacheþi hidraulici uzaþi, blocaþi sau defecþi. Se va Referiþi-vã la capitolul potrivit pentru informaþii. inspecta, curãþi sau schimba dupã necesitate. PIERDERE EXCESIVà DE ULEI • Arbore cu came uzat sau incorect prelucrat. Se va schimba arbore cu came. • Pierdere de ulei externã. Se vor strînge ºuruburile • Ghidurile supapelor uzate. ºi/sau înlocui garniturile sau simeringurile dupã cum este necesar. DIAGNOSTICAREA BÃTÃILOR LA MOTOR • Citirea corectã a jojei de ulei: se va verifica nivelul de ulei cu vehiculul aºezat pe o suprafaþã planã, BÃTAIE CU MOTORUL RECE, PENTRU 2-3 MINUTE ªI alocînd timpul necesar scurgerii uleiului în baie dupã SE ACCENTUEAZà CU MÃRIREA CUPLULUI oprirea motorului. • Motoarele prevãzute cu supape EFE acþionate cu • Vîscozitatea necorespunzãtoare a uleiului. Se va vacum pot avea bãtaie de supapã. Se va înlocui folosi ulei de vîscozitatea adecvatã, în funcþie de supapa EFE. temperaturã, corespunzãtor cu normele SAE. Pentru • Volantul atinge scutul de protecþie. Se va detalii se va consulta Manualul de utilizare al repoziþiona scutul de protecþie. autoturismului. • Fulia curelei ruptã sau slãbitã. Se va restrînge sau • Conducerea cu vitezã ridicatã pentru lungi perioade înlocui dupã caz. de timp sau suprasolicitarea prelungitã a motorului • Joc excesiv între pistoane ºi cilindri. Se vor înlocui prin tractarea de remorcã vor cauza în mod normal pistoanele. În mod uzual bãtaia de piston rece consum ridicat de ulei. dispare dupã efectuarea rodajului. O bãtaie de pis- • Sistemul de ventilaþie pozitivã a carterului motor ton rece poate fi consideratã acceptabilã dacã PCV funcþionezã anormal. dispare dupã 1,5 minute. • Ghidurile supapelor ºi/sau simeringurile de supap㠕 Bielã îndoitã. uzate sau lipsã. Se vor aleza ghidurile supapelor, se vor folosi supape mai groase (cotã de reparaþie) BÃTÃIE DE MOTOR GREA, LA CALD, CU CUPLU ºi se vor schimba simeringurile de supapã. APLICAT (ÎN SARCINÃ) • Segmenþi rupþi, uzaþi excesiv sau nerodaþi. Se va • Butucul fuliei rupt. Se vor înlocui piesele dupã acorda timpul necesar pentru rodarea (aºezarea) necesitate. segmenþilor. Se vor schimba segmenþii uzaþi sau • ªuruburi slãbite la convertorul de cuplu. rupþi dupã necesitate. • Curele auxiliare prea tensionate sau fisurate. • Pistoane incorect montate. Înlocuiþi ºi/sau tensionaþi. PRESIUNE SCÃZUTà DE ULEI • Turaþia de mers în gol scãzutã. Se va regla turaþia de mers în gol a motorului la valoarea cores-
 • 153. ESPERO MOTOR 6-7 • Sistemul de evacuare a gazelor loveºte în caroserie. MOTORUL SE SUPRAÎNCÃLZEªTE Se va repoziþiona dupã necesitate. 1) Sistemul de rãcire a apei are pierderi, sistemul de • Volantul fisurat. rãcire a uleiului are pierderi sau sistemul de • Cuzineþii de palier sau de bielã uzaþi excesiv. Se expansiune a lichidului de rãcire nu funþioneazã. Se vor înlocui dacã este necesar. vor verifica ºi remedia pierderile. Se vor verifica vasul de expansiune, furtunul ºi capacul radiatorului. BÃTAIE UªOARà CU MOTORUL CALD 2) Cureaua alunecã sau este deterioratã. Se va înlocui • Detonaþii sau zgomot de scînteie. Se va verifica întinzãtorul sau cureaua dupã caz. funcþionarea sistemului electronic de aprindere EST 3) Termostatul blocat pe poziþia închis. Se va verifica ºi de asemenea avansul la aprindere ºi calitatea ºi înlocui dupã caz. benzinei. 4) Funcþionarea ventilatorului electric de rãcire. Se va • ªuruburi slãbite la convertorul de cuplu. consulta manualul la diagnosticarea circuitelor elec- • Scãpãri de gaze la galeria de evacuare. Se vor trice. strînge ºuruburile sau se va înlocui garnitura. 5) Garnitura de chiulasã nu etanºeazã. Se va verifica • Uzurã excesivã la cuzineþii bielelor. Se vor înlocui ºi schimba dupã caz. dupã necesitate. INDICATORUL MANOCONTACTULUI DE ULEI APRINS LA BÃTÃI LA PORNIRE CARE DISPAR DUPA CÎTEVA TURAÞIA DE MERS ÎN GOL SECUNDE 1) Radiatorul de ulei sau conducta de ulei obstrucþionate. Se va remedia înlãturînd • Vîscozitate necorespunzãtoare a uleiului. Se va schimba uleiul cu unul de vîscozitate corespunzã- obstrucþiille. toare temperaturii. Consultaþi manualul de utilizare 2) Presiune scãzutã de la pompa de ulei. Se va consulta al autovehiculului. metoda de depanare a pompei de ulei în paragraful B. • Tachet hidraulic golit de ulei. Se vor curãþi, testa ºi dupã caz înlocui tacheþii. Dupã oprirea motorului, A-4. MÃSURAREA COMPRESIEI MO- unele dintre supape vor rãmîne deschise. Presiunea TORULUI arcurilor supapelor va avea tendinþa sã elimine uleiul din tacheþii hidraulici aferenþi. Se va încerca MÃSURAREA COMPRESIEI repararea acestora numai în cazul în care defecþiunea este semnificativã. Important • Joc axial excesiv al arborelui cotit. Se va schimba • Se va deconecta terminalul „BATquot; de la modulul cuzinetul central de palier. • Uzurã excesivã a cuzinetului de palier faþã. Se va de aprindere. înlocui dupã necesitate. Pentru a determina dacã supapele sau pistoanele sînt defecte se va face un test de determinare a compresiei BÃTÃI LA TURAÞIE DE MERS ÎN GOL CU MOTORUL în cilindri. În timpul acestui test, clapeta de acceleraþie CALD va fi deschisã, toate bujiile demontate ºi bateria bine • Curele slãbite sau uzate. Se va tensiona ºi/sau încãrcatã. Valoarea cea mai joasã determinatã nu va fi înlocui dupã cum este necesar. mai micã de 70% din valoarea cea mai ridicatã. • Rulmenþii alternatorului sau compresorului de aer Citirea se va face dupã 4 curse ale fiecãrui piston. condiþionat uzaþi excesiv. Se vor înlocui dupã necesitate. Normal • Trenul supapelor. Se vor înlocui piesele dupã În mod normal compresia creºte rapid ºi uniform la necesitate. • Vîscozitate necorespunzãtoare a uleiului. Se va valoarea specificatã pe fiecare cilindru. schimba uleiul cu altul de vîscozitate corespunzã- toare temperaturii. Consultaþi manualul de utilizare Uzurã la segmenþi al autovehiculului. Compresia este joasã pe primul timp tinzînd sã creasc㠕 Uzurã excesivã a bolþurilor pistoanelor. Se vor pe timpii urmãtori, dar nu atinge normalul. Se înlocui pistoanele ºi bolþurile. îmbunãtãþeºte considerabil odatã cu adãugarea de ulei. • Alinierea bielelor. Se vor verifica ºi înlocui bielele dupã necesitate. Defecþiune la supape • Joc insuficient între piston ºi cilindru. Se va proceda Compresia este joasã pe primul timp ºi nu tinde sã la honuirea cilindrului ºi schimbarea pistonului. creascã pe urmãtorii. Nu se îmbunãtãþeºte mult dup㠕 Volantul arborelui cotit slãbit. Se vor strînge sau adãugarea de ulei. Se va adãuga uleiul cu ajutorul unei înlocui piesele uzate. pompe de ulei de tipul cu pistonaº, folosind aproximativ • Piston montat cu degajarea pentru bolþ în partea 100g ulei pentru fiecare cilindru. greºitã. Instalaþi pistonul corect.
 • 154. 6–8 MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) ESPERO B. SISTEMUL MECANIC AL Se curãþã MOTORULUI • Chiulasa: se vor îndepãrta depunerile de calaminã B-1. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE pînã la metal curat. NU FOLOSIÞI perii de sîrmã PE VEHICUL rotative pe suprafeþele de îmbinare. • Ghidurile supapelor (Figura 1). CHIULASA • Gãurile filetate. • Resturi de soluþie de etanºare din gãuri. Important • Înaintea demontãrii de pe motor a chiulasei sau a ATENÞIE: Folosiþi ochelari de protecþie dacã mecanismului supapelor se va efectua un test de utilizaþi o perie. compresie ºi se vor reþine rezultatele. • În timpul demontãrii se va avea grijã ca elementele Se verificã chiulasei sã fie marcate corespunzãtor ºi aºezate în ordine pentru a putea fi remontate în aceeaºi ordine 1) ªuruburile de prindere a chiulasei pentru filete dete- în locaºurile originale. riorate, alungiri, capete deteriorate prin folosirea de scule necorespunzãtoare. Se demonteazã Important 1) Mecanismul supapelor (a se vedea tipul de motor specific). • La montarea chiulasei pe motor se recomandã 2) Bujiile. folosirea de ºuruburi noi. 2) Chiulasa pentru depistarea eventualelor fisuri, în spe- Se verificã cial între scaunele supapelor ºi la gãurile de • Garnitura de chiulasã ºi suprafeþele de îmbinare evacuare. pentru urme de coroziune, pierderi de compresie, 3) Suprafaþa de montare a chiulasei pentru urme de pierderi de ulei sau apã. Dacã garnitura este coroziune, impuritãþi imprimate în ea sau gãuri. deterioratã, se va determina cauza: • Nu se recomandã sudarea chiulasei, ci înlocuirea – Montare necorespunzãtoare ei. – Chiulasã slab strînsã sau deformatã 4) Suprafaþa de montaj a chiulasei, a galeriei de – Lipsa bolþurilor de ghidare a acesteia admisie ºi evacuare pentru planeitate (Figura 2). 1 – PALPATOR 2 – MUCHIE DREAPTà 1 2 Fig. 2 Verificarea planeitãþii chiulasei 5) Înãlþimea chiulasei. Dacã este mai micã de 95,75 mm se va înlocui. Fig. 1 Curãþirea ghidurilor de supapã
 • 155. ESPERO MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) 6-9 Important • Componentele mecanismului supapelor trebuie pãstrate împreunã ºi marcate, astfel ca la montarea lor sã se respecte ordinea ºi poziþia iniþialã. A NOTÃ: Pentru a evita deteriorarea ghidului de supapã, în cazul în care din cauza frecãrii cu culbutorul tija supapei prezintã bavuri, nu forþati scoaterea supapei cu ajutorul dornului. Se va folosi o piatrã de rectificat cu ulei sau o pilã pentru îndepãrtarea bavurii. Se curãþã 1. 96 ± 0,25mm • Supapele de calaminã sau alte depuneri. Aceasta Fig. 3 Înãþimea chiulasei se poate face cu ajutorul unei perii fine de sîrmã ºi al lichidului de curãþat carburatoare. 6) Toate gãurile filetate. Filetele deteriorate se pot ATENÞIE: Folosiþi ochelari de protecþie în cazul recondiþiona folosind inserþie de filet (vezi repararea folosirii unei perii de sîrmã rotative. Evitaþi inhalarea filetelor). sau contactul cu pielea al lichidului de curãþit carburatoare. 7) Suprafeþele de aºezare • Nu se va zgîria tija supapei cu peria de sîrmã. • Dopurile de apã. 8) Uzura ghidurilor supapelor. • Deoarece ghidul supapei serveºte ca suport ºi în GHIDURILE SUPAPELOR acelaºi timp centreazã alezorul de scaune de Se mãsoarã supapã, acesta trebuie alezat înaintea scaunului. Ghidul supapei trebuie curãþit bine înaintea • Jocul supapelor în ghiduri: efectuãrii oricãrei mãsurãtori. Dacã necesitã o – Se introduce supapa în ghidul sãu. Se ridicã alezare, aceasta se va efectua prima datã. supapa cca 3 mm ºi se miºcã lateral determinînd 9) Scaunele supapelor pentru uzurã excesivã sau jocul cu ajutorul unui ceas comparator. puncte arse. – Cu ajutorul unui micrometru de interior se • Scaunele supapelor se pot recondiþiona prin mãsoarã ghidul supapei, apoi tija supapei cu un rectificare. Este preferatã folosirea unui dispozitiv micrometru, dupã care se comparã. de rectificat scaune de tipul oscilant. Dac㠕 Se vor consulta datele tehnice ale motorului pentru scaunele vor fi recondiþionate, se vor rectifica sau a constata jocul admisibil. înlocui de asemenea ºi supapele. • Ghidurile supapelor pot fi alezate ºi se vor folosi supape de cotã superioarã (Figura 5). Se monteazã 1) Bujiile. 2) Supapele ºi arcurile supapelor. NOTÃ: Pentru evitarea deteriorãrii este preferabilã montarea bujiilor dupã ce chiulasa a fost montatã pe motor. DEMONTAREA SUPAPELOR Se demonteaz㠕 Supapele ºi arcurile supapelor. Fig. 4 Mãsurarea jocului supapelor în ghiduri
 • 156. 6–10 MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) ESPERO ALEZAREA GHIDURILOR SUPAPELOR Supape de cotã superioarã pot fi deja montate de cãtre constructor. Ghidurile de supapã de cotã superioarã sînt marcate, de asemenea supapele de cotã superioarã sînt marcate pe tijã (Figura 5). NOTÃ: Evitaþi ruperea alezorului în ghid datoritã Uzurã Indicã supapã care Indicã supapã care normalã nu se roteºte se roteºte parþial acumulãrii de ºpan sau calaminã. Curãþiþi bine ghidul înainte de începerea operaþiei. Nu apãsaþi pe alezor. Talerul rotativ Se schimbã talerul Se schimbã talerul funcþioneazã rotativ ºi se verificã rotativ ºi se verificã normal rotirea rotirea MÃRIME IDENFICARE Fig. 6 Tipuri de uzurã la tija supapei FABRICANT SERVICE NOMINAL NU K • Canalele de siguranþã ale supapei. Înlocuiþi supapa 0,075 1 K1 dacã existã margini uzate sau sparte. 0,150 2 K2 • Suprafaþa de contact a talerului pentru arsuri sau 0,250 – A fisuri. Dacã existã bucãþi lipsã dintr-o supapã ins- pectaþi pistonul ºi zona de chiulasã corespunzãtoare. • Tijele supapelor pentru zgîrieturi sau bavuri. Bavurile sau zgîrieturile minore se pot înlãtura cu ajutorul unei pietre abrazive de ulei. • Tijele supapelor sã fie drepte iar talerele nedeformate. Supapele cu tija sau talerul îndoite vor fi schimbate. • Suprafaþa de contact a talerului sã nu aibã prag de uzurã. Dacã are prag ºi acesta este atît de adînc încît prin rectificare va rezulta o margine foarte ascuþitã a talerului, supapa va trebui înlocuitã. • Suprafaþa talerului poate fi rectificatã dacã cores- punde din celelalte puncte de vedere. Dacã nu poate fi rectificatã în limitele specificaþiilor, supapa va trebui înlocuitã. 1 2 Fig. 5 Alezarea ghidului de supapã SUPAPELE Excentricitatea supapei 3 4 • Se aplicã o picãturã de cernealã de tuºaj (albastru de Prusia) pe suprafaþa de contact a talerului supapei. Se aºeazã supapa în scaunul ei ºi se roteºte cu atenþie. Urmele de albastru transferate scaunului supapei sînt o indicaþie asupra concentricitãþii 5 acestuia. • Se curãþã de cerneala de tuºaj. Se aplicã o picãturã 5 de cernealã pe scaunul supapei ºi se repetã operaþia. Urmele de albastru transferate talerului 6 supapei reprezintã excentricitatea supapei. Se SUPAPA NOUA S U P A P A UZATA recondiþioneazã supapa ºi scaunul supapei sau se 1. VÎRFUL SUPAPEI 4. SECÞIUNE A TIJEI CARE înlocuieºte supapa, dupã caz. 2. CANAL DE BLOCARE ESTE UZATà MAI MULT 3. SECÞIUNE A TIJEI CARE 5. SUPRAFAÞA DE AªEZARE A Se verificã ESTE UZATà MAI PUÞIN TALERULUI SUPAPEI 6. MARGINEA TALERULUI SUPAPEI • Uzura tijei supapei. Fig. 7 Uzura supapelor
 • 157. ESPERO MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) 6-11 2) Se instaleazã dispozitivul de rectificat scaune cu o frezã înclinatã la 45° (Figura 9). 3) Se instaleazã mînerul cu distanþor. Îndepãrtaþi cît 1 mai puþin material posibil. 4) Rectificaþi partea de sus a scaunului cu o frezã înclinatã la 30° (Figura 9). Se vor folosi aceleaºi unghiuri pentru admisie ºi evacuare. 5) Se acoperã scaunul supapei cu pastã de rodare, se introduce supapa ºi se roteºte încet apãsînd-o uºor. Se ridicã supapa ºi se observã forma suprafeþei de contact. Dacã supapa nu atinge uniform scaunul, se repetã operaþia de rectificare. 6) Se rodeazã supapele • Chiar dacã supapa va etanºa perfect dupã rectificare, se poate îmbunãtãþi încã suprafaþa de contact printr- 1. GHIDUL DISPOZITIVULUI DE RECTIFICAT SCAUNUL SUPAPEI o rodare suplimentarã. Pentru aceasta se va folosi Fig. 8 Ghidul dispozitivului de rectificat scaunul supapei numai pastã de rodare cu granulaþie foarte finã. Pentru a distribui uniform pasta de rodare pe suprafaþa scaunului, supapa se va ridica ritmic de pe • Se mãsoarã marginea talerului dupã rectificare. Dacã scaunul ei în timpul rotirii. Dupã rodare este necesarã este mai micã decît minimul specificat, înlocuiþi curãþirea cu atenþie a supapei ºi a scaunului. Înainte supapa. de montare se unge cu ulei tija supapei. ARCURILE SUPAPELOR 1,4mm 1,8mm Se verificã 1,3mm 1,7mm 1 2 • Arcurile supapelor – Capetele arcurilor. Dacã nu sînt paralele, arcurile sînt îndoite ºi trebuie înlocuite. • Suprafeþele de aºezare ale arcurilor pe talerele rotitoare pentru uzurã sau canale imprimate pe suprafaþa lor. Înlocuiþi dupã caz. SCAUNELE SUPAPELOR 90° ± 1° 1) Se introduce ghidul dispozitivului de rectificat în 120°±1° ghidul de supapã. 1. ADMISIE 2. EVACUARE Fig. 10 Rectificarea scaunului supapei 1 1. DISPOZITIV DE RECTIFICAT SCAUNUL SUPAPEI Fig. 9 Dispozitiv de rectificat scaunul supapei Fig. 11 Rodarea supapelor
 • 158. 6–12 MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) ESPERO GARNITURI DE ETANªARE (SIMERINGURI) ALE ATENÞIE: Arcul regulatorului este tensionat. Se va SUPAPELOR demonta cu atenþie splintul sau ºurubul limitator pentru a evita accidentarea. Important Se curãþ㠕 Se împinge tubul ajutãtor de montaj inclus în setul garniturilor de supape, pe capãtul tijei supapei, • Toate componentele de depuneri, ulei, impuritãþi. ungîndu-l cu ulei. Înainte de a fi montat se taie tubul • Depunerile se pot îndepãrta prin spãlare cu lichid de la lungimea necesarã. Se monteazã noile garnituri curãþit carburatoare sau cu un solvent echivalent. împingîndu-le de-a lungul tijei supapei pe ghidul acesteia. Se îndepãrteazã tubul ajutãtor. PRECAUÞIE: A nu se inspira vaporii, a se evita contactul solventului cu pielea pentru a nu se pro- duce rãniri. MONTAREA SUPAPELOR Existã cîteva metode diferite de a verifica montarea Se verificã corectã a supapelor, dupã ce scaunele sau supapele au fost rectificate. Se va alege metoda în funcþie de • Dacã existã impuritãþi ºi se determinã sursa de tipul motorului. provenienþã a acestora. • Corpul ºi capacul pompei pentru: - Fisuri MÃSURAREA TIJEI SUPAPEI (DISPOZITIV DE - Deformãri TIPUL POD) - Imperfecþiuni de turnare • Tijele supapelor trebuie sã nu fie mai înalte decît în - Filete deteriorate specificaþiile tehnice (Figura 12). Se mãsoarã - Nu se va încerca repararea corpului pompei. înãlþimea tijelor folosind dispozitivul KM-419. Dacã - Dacã este defect, corpul pompei se va înlocui. înãlþimea este mai mare decît cea specificatã, • Supapa descãrcare presiune pentru: trebuie înlocuite scaunele sau supapele. - Deformãri - Blocaj. Bavurile pot fi îndepãrtate cu o piatrã finã NOTÃ: Capãtul tijei supapei nu va fi rectificat. cu ulei. • Arcul supapei descãrcare pentru: - Detensionare - Îndoire - Dacã existã suspiciuni se înlocuieºte arcul. • Tubul sorbului ºi ansamblul sorbului. 2 - Dacã acestea sînt de tipul presate în corpul 1 pompei ºi sînt slãbite, corpul pompei va trebui înlocuit. - Sita metalicã a sorbului deterioratã. • Pinioanele pompei pentru: - Spãrturi 3 - Frecãri - Grad avansat de uzurã 1. 0,381 mm JOCUL MINIM DINTRE TIJA SUPAPEI ªI DISPOZITIV (LERA DE 0,381 mm ESTE INCLUSà ÎN TRUSA DE CARBURATOR BT-3005) Se asambleazã 2. ZONA UNDE ESTE AªEZAT DISPOZITIVUL TREBUIE SA FIE CURATà ªI FÃRà ASPERITÃÞI 1) Ungeþi cu ulei de motor toate pãrþile componente în timpul montãrii. Fig. 12 Metodã de mãsurare a înãlþimii tijei supapei 2) Pinioanele pompei. Marcajul de pe pinioane va fi (sculã de tipul pod) orientat spre capacul de distribuþie. POMPA DE ULEI NOTÃ: Pentru a se evita deterioarea motorului, toate cavitãþile pompei de ulei trebuie umplute cu vaselinã Se demonteazã neutrã înaintea montãrii pinioanelor, pentru a asigura 1) Se goleºte uleiul din pompã. amorsarea pompei. 2) Tubul sorbului ºi sorbul. 3) Capacul pompei. 4) Pinioanele pompei. 5) Supapa regulatoare de presiune. – Splintul sau ºurubul limitator – Arcul – Supapa. Dacã supapa este blocatã se imerseazã corpul pompei în lichid de curãþit carburatoare.
 • 159. ESPERO MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) 6-13 1. POMPA DE ULEI 2. DOP 3. SIMERING 4. PINIONUL CONDUCÃTOR 5. PINIONUL CONDUS 1 2 6. CAPACUL POMPEI 7. ªURUB (M6X1X16) 8. GARNITURà 9. GHIDAJ 10. MANOCONTACT 15 11. ªURUBUL SUPAPEI DE DESCÃRCARE 3 12. GARNITURA SUPAPEI DE DESCÃRCARE 4 5 13. ARCUL SUPAPEI DE DESCÃRCARE 6 14. PISTONUL SUPAPEI DE DESCÃRCARE 14 7 15. ªURUB (6X1X25) 8 ªAIBà 13 9 12 11 10 Fig. 13 Pompa de ulei 3) Capacul ºi garnitura. NOTÃ: Dacã presiunea de ulei nu creºte aproape imediat dupã pornirea motorului, demontaþi baia de NOTÃ: Pentru a evita deteriorarea motorului folosiþi ulei ºi examinaþi racordul dintre corpul pompei ºi tubul numai garnituri originale la pompa de ulei. Grosimea sorbului. Dacã este nevoie umpleþi toate cavitãþile garniturii este criticã pentru corecta funcþionare a cu vaselinã neutrã ºi reasamblaþi. Rulînd motorul fãrã pompei. o presiune mãsurabilã a uleiului, se pot produce deteriorãrii majore. 4) Supapa de descãrcare a presiunii ºi arcul. 5) Dopul (ºurubul) de blocaj. BIELELE ªI CUZINEÞII DE PALIER Cuzineþii sînt de tipul cu inserþie. Ei sînt disponibili la Important cotã standard sau diverse cote inferioare (Figura 14). • La dopul (ºurubul) de blocaj folosiþi soluþie de ÎNLOCUIREA etanºare de tipul „Loctite 573quot;, sau echivalentã. Depinzînd de starea arborelui cotit cuzineþii pot fi Se strînge schimbaþi cu motorul pe vehicul sau cu motorul demontat de pe vehicul. Dacã arborele cotit trebuie • Dopul supapei de descãrcare la 30 Nm. demontat, urmaþi procedura de demontare din acest Important capitol, specificã motorului. Constataþi starea cuzineþilor dupã cum se specificã în acest capitol. Dac㠕 De cîte ori pompa de ulei este recondiþionatã, motorul este aºezat cu arborele cotit în sus, toatã se recomandã curãþirea bãii de ulei de depuneri, greutatea va fi pe semicuzineþii superiori, astfel fiind schimbarea filtrului de ulei ºi a uleiului. posibilã mãsurarea jocului dintre arborele cotit ºi semicuzinetul inferior. Dacã motorul rãmîne pe vehicul, Se verificã arborele cotit va trebui sã fie susþinut de jos în sus, astfel fiind posibilã mãsurarea jocului dintre arbore ºi • Demontaþi manocontactul de presiune de ulei ºi semicuzinetul inferior. montaþi în locul lui un manometru corespunzãtor. • Porniþi motorul ºi observaþi presiunea de ulei.
 • 160. 6–14 MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) ESPERO SCHIMBAREA CUZINEÞILOR CU ARBORELE COTIT – Uzurã; uzura suprafeþei indicã ori miºcarea DEMONTAT cuzineþilor, ori neregularitãþi ale materialului 1) Demontaþi ºi verificaþi arborele cotit. (uzurã în puncte). 2) Demontaþi semicuzineþii de pe blocul motor ºi de – Supraîncãlzire (decolorare). pe capacele cuzineþilor de palier. – Joc sau rotire (pana de blocaj aplatizatã). 3) Suprafeþele laterale de sprijin ale cuzinetului cen- 3) Aplicaþi o peliculã de ulei pe cuzineþii noi ºi montaþi-i tral de palier pentru: în locaºele corespunzãtoare. – Uzurã; 4) Montaþi arborele cotit. – Urme (canale) adînci. Acestea sînt cauzate de prelucrarea necorespunzãtoare a suprafeþei de SCHIMBAREA CUZINEÞILOR FÃRà DEMONTAREA contact a arborelui cotit. ARBORELUI COTIT 1) Demontaþi baia de ulei, pompa de ulei, bujiile ºi apoi Important capacele cuzineþilor de palier ºi semicuzineþii uzaþi • Deteriorarea cuzineþilor, alta decît uzura normalã din capace. trebuie investigatã cu atenþie. Se verificã arborele 2) Montaþi un dispozitiv special de montare-demontare cotit, biela, de asemenea gãurile cuzineþilor. a semicuzineþilor în gaura de ungere a fusului palier. 4) ªuruburile de fixare ale capacelor cuzineþilor. Dacã Dacã acest dispozitiv nu este disponibil, se va folosi se constatã cã acestea au fost întinse, trebuie în locul lui un splint îndoit. înlocuite. 3) Rotiþi uºor arborele în sens orar, vãzut din partea din faþã a motorului. Prin aceastã manevrã Se mãsoarã semicuzinetul va fi scos din locaºul lui. • Jocul la cuzineþi. Pentru a determina mãrimea 4) Se unge noul semicuzinet superior cu ulei dupã care exactã a cuzinetului care trebuie înlocuit, jocul trebuie se introduce sub arborele cotit cu capãtul fãrã panã. mãsurat cu acurateþe. Se poate folosi oricare dintre Se roteºte semicuzinetul sub arborele cotit ºi se cele douã metode descrise mai jos, metoda A fiind scoate dispozitivul din gaura de ungere. preferatã pentru cã dã rezultate mai exacte. 5) Se unge cu ulei semicuzinetul inferior ºi se monteazã în capacul palier. Important 6) Se monteazã capacul palier pe blocul motor cu • Metoda A implicã mãsurãtori cu ajutorul cãrora sãgeata orientatã spre partea din faþã a motorului. jocul cuzineþilor poate fi calculat. Metoda B va 7) Se strîng capacele cuzineþilor la cuplurile specificate da direct jocul cuzineþilor, dar fãrã nici o 50Nm + 45° – 60°. indicaþie referitoare la ovalitatea cuzinetului. • Nu introduceþi cuzineþi de cote nominale diferite COTE DE FABRICAÞIE în acelaºi alezaj. SUB STANDARD • Metoda A ªTANÞATE LA 1) Se mãsoarã diametrul fusului palier al arborelui cotit ACEST CAPÃT în diverse puncte situate la 90° dupã care se face o (0,012 ETC) medie. SAU PE PANA CUZINETULUI 2) Se mãsoarã conicitatea ºi ovalitatea. Limitele MARCATà CU admisibile sînt specifice fiecãrui tip de motor. O LITERà 3) Se mãsoarã diametrul interior al cuzineþilor montaþi. A = 0,012 mm Dacã aceºtia vor fi schimbaþi se face mãsurãtoarea B = 0,025 mm pe cei noi. C = 0,038 mm Important Fig. 14 Marcarea jocului cuzinet-arbore cotit • Capacul cuzinetului trebuie strîns la cuplul spe- Se verificã cific atunci cînd se mãsoarã. • Dacã cotele se încadreazã în limite, se alege un 1) Suprafeþele interioare ale cuzineþilor pentru: set corespunzãtor de cuzineþi. Dacã nu se – Uzurã excesivã încadreazã în limite, arborele cotit va trebui – Zgîrieturi recondiþionat ºi se vor folosi cuzineþi de cotã mai – Materiale strãine imprimate pe suprafaþa lor. micã. Dacã sînt gãsite astfel de materiale se va • Metoda B determina natura ºi provenienþa lor. 1) Montaþi semicuzineþii pe blocul motor, apoi arborele 2) Suprafeþele exterioare ale cuzineþilor pentru: cotit. 2) Plasaþi o lerã de plastic specialã pentru acest tip de mãsurãtori pe toatã lãþimea semicuzinetului inferior. 3) Se aºeazã cu atenþie capacul cuzinetului prin lovire uºoarã cu o sculã corespunzãtoare.
 • 161. ESPERO MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) 6-15 NOTÃ: Pentru a evita deteriorarea blocului motor Important ºi/sau a capacelor cuzineþilor de palier, acestea din urmã se vor aºeza prin lovire uºoarã cu ajutorul unui • Semicuzineþii vor depãºi marginea locaºului lor ciocan de bronz sau de cauciuc înainte de a strînge dupã montare. Asiguraþi-vã cã la ambele capete ºuruburile. Nu se vor folosi ºuruburile pentru a trage ei depãºesc marginea în mod egal. Se verificã capacele cuzineþilor în locaºurile lor existînd riscul de asemenea împerecherea penelor de blocaj. de a deforma blocul motor sau capacul respectiv. 3) În cazul cuzinetului central de palier, de tipul cu guler, se unge suprafaþa de lucru a gulerului. 4) Se strîng ºuruburile la cuplul specificat. 4) Se ung suprafeþele cuzineþilor cu ulei de motor. 5) Se monteazã arborele cotit sau biela. Important • Nu rotiþi arborele cotit. NOTÃ: Se va evita deteriorarea fusurilor paliere ale 5) Se demonteazã capacul cuzinetului lãsînd lera de arborelui cotit folosind capace protectoare pentru plastic pe semicuzinet. prezoanele bielelor. 6) Se mãsoarã firul aplatizat acum, în punctul cel mai lat, cu ajutorul scalei tipãrite pe ambalajul lerei (Figura 6) Se monteazã capacele cuzineþilor lovindu-le uºor cu 15). o sculã adecvatã. NOTÃ: În scopul prevenirii deteriorãrii blocului cilindrilor ºi/sau capacelor palierelor, capacele palierelor se vor monta în cavitãþile din blocul cilindrilor prin lovire uºoarã cu un ciocan de bronz sau plastic, înaintea montãrii ºuruburilor de prindere. Nu se vor folosi ºuruburile de prindere pentru a trage capacele de palier în locaºele lor. Desconsiderarea acestei informaþii poate duce la deteriorarea blocului cilindrilor sau capacelor. 7) Piuliþele capacelor bielelor. Se strîng Fig. 15 Mãsurarea jocului cuzinet-arbore cotit • ªuruburile sau piuliþele uniform, apoi se desfac o 7) Se îndepãrteazã toate resturile de plastic dupã turã completã, dupã care se strîng la cuplul efectuarea mãsurãtorilor. specificat. 8) Se alege un set de cuzineþi care vor realiza jocul 8) Se monteazã cuzinetul cu guler de la palierul cen- specificat. tral (Figura 16). Se monteazã 2 1 NOTÃ: Cuzineþii nu se pilesc, rãzuiesc ºi nu li se vor monta adaosuri. Nu se atinge suprafaþa de lucru a cuzineþilor cu degetele, deoarece uleiurile ºi acizii din piele vor ataca aliajul cuzinetului. Important • Asiguraþi-vã cã gãurile de fixare ale capacelor de cuzineþi ºi suprafeþele de îmbinare ale acestora sînt curate ºi uscate. 1) Se ung ºuruburile de fixare ale capacelor de cuzineþi cu ulei curat de motor. 1. GULERUL CUZINETULUI CENTRAL 2) Se monteazã cuzineþii pe blocul motor ºi pe capace 2. SCULà DIN LEMN sau biele. SE LOVEªTE ARBORELE COTIT ÎN AMBELE DIRECÞII, PENTRU AªEZAREA CORECTà A CUZINETULUI CENTRAL. NOTÃ: Semicuzinetul superior ºi cel inferior pot fi Fig. 16 Aºezarea cuzinetului central al arborelui cotit diferiþi. Asiguraþi-vã cã gãurile sînt aliniate. Nu se vor obstrucþiona pasajele de ulei. Se verific㠕 Se miºcã bielele înainte ºi înapoi, verificînd dacã nu sînt gripate. Dacã este necesar se demonteazã capacele cuzineþilor ºi se strîng din nou.
 • 162. 6–16 MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) ESPERO Se mãsoar㠖 Asperitãþi – Canale (rizuri) • Jocul axial al arborelui cotit (Figura 17). – Supraîncãlzire (decolorare). • Jocul lateral al bielelor (Figura 18). Important • Se verificã cuzineþii aferenþi pentru materiale strãine imprimate pe suprafaþa lor ºi se cautã provenienþa acestora. • Dacã se observã fisuri sau pete arse, arborele cotit trebuie schimbat. Uºoare asperitãþi se pot înlãtura prin lustruirea cu ajutorul unui material abraziv îmbibat cu ulei. Bavurile pot fi îndepãrtate cu ajutorul unei pietre fine ºi cu ulei. Se mãsoar㠕 Fusurile paliere, conicitatea ºi ovalitatea. Dacã rezultatele se încadreazã în limitele specificate, se noteazã, pentru alegerea ulterioarã a cuzineþilor. Dacã sînt în afara limitelor, fusurile paliere sau manetoanele pot fi rectificate. Fig. 17 Mãsurarea jocului axial al arborelui cotit Important • Se observã cu atenþie poziþia petelor de pe fusurile paliere. Dacã ele nu sînt aliniate, arborele cotit este îndoit ºi trebuie schimbat. PISTOANELE, SEGMENÞII ªI BIELELE Se demonteazã 1) Se marcheazã pistonul cu numãrul cilindrului din care provine. 2) Se marcheazã biela ºi capacul cuzinetului de bielã pentru a le putea monta corect. 3) Se roteºte arborele cotit la punctul mort inferior. Se curãþ㠕 Calamina de pe marginea superioarã a cilindrului. Fig. 18 Mãsurarea jocului lateral al bielelor NOTÃ: Dacã în partea superioarã a cilindrului existã ARBORELE COTIT un prag de uzurã pronunþat, el trebuie înlãturat cu ajutorul unui ºabãr înaintea demontãrii ansamblului piston-bielã. Se curãþã Se evitã astfel ruperea segmenþilor ºi deteriorarea • Uleiul, depunerile, calamina. pistonului. • Se verificã pasajele de ulei pentru obstrucþionãri. 4) Capacele de cuzinet ale bielelor. Se inspecteazã 5) Ansamblul bielã-piston. Se împinge afarã cu o scul㠕 Canalele de panã. adecvatã. • Filetele. • Suprafeþele fusurilor paliere pentru: NOTÃ: Se vor monta protecþiile de filet pe – Fisuri prezoanele bielei pentru a evita deteriorarea – Spãrturi suprafeþei arborelui cotit. – Scobituri
 • 163. ESPERO MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) 6-17 Se curãþ㠕 Pistonul, bolþul ºi biela de: – Depuneri – Calamin㠖 Canalele segmenþilor de pe piston se curãþã de calaminã pînã la metal curat. – Nu se va rãzui suprafaþa pistonului. ATENÞIE: A nu se inhala vaporii de lichid de curãþire carburator ºi a nu se permite contactul cu pielea pentru a se evita accidentãrile. – Nu se va rãzui fusta pistonului. 1. SE FOLOSEªTE PENTRU PROTECÞIE UN TUB DE CAUCIUC CU DIAMETRUL DE 10 mm Se verificã 1. Biela pentru îndoituri sau torsionãri. Fig. 19 Protejarea ºuruburilor bielelor – Se monteazã capacul cuzinetului ºi se strînge la cuplul specificat. BOLÞUL PISTONULUI ªI SEGMENÞII – Se plaseazã ansamblul bielã pe o masã de verificat pentru îndoituri sau torsionãri. Se demonteazã 2. A nu se încerca sã se îndrepte o bielã. Dacã este 1) Segmenþii: se foloseºte scula adecvatã pentru deformatã se înlocuieºte. Se verificã noua bielã lãrgirea segmenþilor. Segmenþii nu se vor refolosi. înainte de montare. 2) Se depreseazã bolþul pistonului (Figura 20). 3. Exteriorul ºi interiorul cuzinetului bielei pentru pete de uzurã indicînd neuniformitãþi pe bielã. 4. ªuruburile capacelor de cuzinet pentru alungire, prin comparare cu unele noi. 5. Capãtul superior al bielei pentru urme de frecare. 6. Bolþul pistonului pentru: - Frecare - Fisuri - Margini rupte ale canalului de siguranþã - Uzurã Se mãsoar㠕 Segmenþii 1. Se alege un nou set de segmenþi. 2. Fanta segmenþilor (Figura 21). – Se plaseazã pistonul în cilindru la capãtul de jos al cursei lui. . – Se plaseazã un segment pe capul pistonului. – Se retrage pistonul în jos. – Se mãsoarã fanta segmentului (Figura 21). Dacã fanta este mai micã decît cea specificatã se mãreºte pilind uºor capetele segmentului. Fig. 20 Depresarea bolþului de piston
 • 164. 6–18 MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) ESPERO 1 1. SEGMENÞI DE UNGERE 2. SEGMENT DE COMPRESIE 2 SUPERIOR 3. SEGMENT DE COMPRESIE INFERIOR 4. EXPANDOR 2 3 1 1. LERà 3 2. SEGMENT 3. SE MÃSOARà FANTA CU SEGMENTUL AªEZAT LA PARTEA INFERIOARà A CILINDRULUI 4 Fig. 21 Mãsurarea fantelor segmenþilor 3. Jocul lateral al segmenþilor în canale (segmenþii de compresie) – Se strînge segmentul în canalul în care urmeazã a fi plasat ºi se mãsoarã jocul (Figura 22). Dacã acesta este prea gros, se încearcã un altul. Dacã nu se gãseºte nici un segment corespunzãtor, atunci se rectificã grosimea segmentului folosind hîrtie abrazivã plasatã pe o placã de sticlã. Fig. 23 Ansamblul piston-bielã NOTÃ: Canalele segmenþilor de pe pistoane vor fi curãþate cu ajutorul unui segment tãiat fãrã a Important îndepãrta din metal. • Pistonul va fi montat pe bielã în aºa fel încît PENTRU MÃSURAREA JOCULUI SE INTRODUCE marcajul lui sã corespundã cu partea bielei care LERA ÎNTRE SEGMENT ªI PISTON ÎN este orientatã spre faþa motorului (Figura 23). PARTEA DE SUS A CANALULUI 1) Se fixeazã ansamblul piston-bielã pe presa de introdus bolþul (Figura 24). 2) Se regleazã cursa presei. 3) Se unge bolþul cu ulei de motor. 4) Se preseazã bolþul în piston. Se verific㠕 Libertatea de miºcare a pistonului. SEGMENTUL DE Se monteazã COMPRESIE SUPERIOR 1) Ansamblul segment de ungere: – Expandor – Segment de ungere superior Fig. 22 Mãsurarea jocului segmentului în canalul de – Segment de ungere inferior. pe piston 2) Segmenþii de compresie inferior ºi superior. Marcajul fabricantului va fi orientat în sus. Se asambleazã NOTÃ: Se foloseºte un expandor de segmenþi pen- • Biela ºi pistonul. tru montarea acestora pe piston. Se evitã lãrgirea segmentului mai mult decît necesar, astfel putînd fi deteriorat.
 • 165. ESPERO MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) 6-19 bielelor dacã este necesar. 4) Dispozitivul pentru comprimat segmenþii (Figura 26). 2 1 2 1 3 1. MARCAJUL PISTONULUI ÎNDREPTAT SPRE FAÞA MOTORULUI Fig. 26 Montarea pistonului în cilindru 5) Se aliniazã ansamblul piston-bielã corespunzãtor cu marcajul de pe piston ºi se introduce pistonul în cilindru. Fig. 24 Montarea bolþului de piston NOTÃ: Se ghideazã partea inferioarã a bielei cu atenþie pentru a se evita deteriorarea fusurilor paliere Important ale arborelui cotit. • Pentru a evita pierderile de compresie, segmenþii 6) Se demonteazã tuburile protectoare ale prezoanelor se monteazã cu fantele decalate (Figura 25). bielelor. 7) Se monteazã cuzineþii bielelor. 8) Se monteazã capacele cuzineþilor. Important STÎNGA MOTORULUIFAÞA MOTORULUI DREAPTA MOTORULUI 2 • Pentru a monta capacele cuzineþilor se lovesc uºor cu o sculã adecvatã. Nu trageþi capacele cu ajutorul piuliþelor sau ºuruburilor. 3 1 4 Se strîng 2 • ªuruburile sau piuliþele capacelor de cuzineþi, apoi se slãbesc o turã completã, dupã care se 1. FANTA EXPANDORULUI strîng la cuplul specificat. 2. FANTELE SEGMENÞILOR DE UNGERE 3. FANTA SEGMENTULUI DE COMPRESIE INFERIOR Se verificã 4. FANTA SEGMENTULUI DE COMPRESIE SUPERIOR • Se manevreazã biela înainte ºi înapoi cu o sculã Fig. 25 Repartizarea fantelor segmenþilor pe piston adecvatã, asigurîndu-vã cã nu este gripatã. Dacã este necesar, se slãbeºte ºi apoi strînge capacul cuzinetului. Se monteazã 1) Se ung pereþii cilindrului ºi segmenþii cu ulei de mo- ARBORELE CU CAME ªI ALEZAJUL LUI tor. ARBORELE CU CAME 2) Se roteºte arborele cotit la punctul mort inferior. 3) Se monteazã tuburile protectoare pe prezoanele Se demonteaz㠕 Consultaþi paragraful corespunzãtor de la capitolul motor. Se verific㠕 Roata dinþatã. • Canalele de panã ºi filetele. • Suprafeþele alezajului ºi canalelor pentru:
 • 166. 6–20 MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) ESPERO – Uzurã 3) Zgomot la turaþie joasã, sau cu uleiul cald. Dispare – Frecãri cînd uleiul este rece sau turaþia scade. – ªanþuri (scobituri) Pierderi mari de ulei ale tachetului, din cauza uzurii. – Supraîncãlziri (decolorãri). Se schimbã tachetul. 4) Zgomot la turaþie ridicatã, care dispare la turaþie Important scãzutã. • A nu se încerca repararea arborelui cu came; a. Nivel prea ridicat al uleiului în baie. Cauza: la dacã este deteriorat, acesta va trebui înlocuit. turaþie ridicatã, contragreutãþile arborelui cotit • Dacã arborele cu came va fi înlocuit, vor trebui agitã uleiul, transformîndu-l în spumã. Cînd schimbaþi toþi culbutorii. spuma este pompatã în tacheþi, aceºtia devin • Palierele arborelui cu came. zgomotoºi. – Cu ajutorul unui micrometru se mãsoarã Remediu: Se goleºte surplusul de ulei din motor. ovalitatea ºi diametrul palierelor. Dacã nu se b. Nivel scãzut al uleiului. Cauza: În acest caz încadreazã în specificaþii, arborele cu came pompa de ulei va pompa ºi aer în tacheþi, ei trebuie înlocuit. devenind zgomotoºi. Remediu: Se completeazã nivelul de ulei la nor- Important mal. c. Baia de ulei deformatã, sorbul slãbit sau obturat. • Dacã nu a fost montat un arbore cu came nou se Remediu: se reparã sau se înlocuieºte, dupã caz. adaugã la uleiul de motor aditivul EP 1051396, sau 5) Zgomot la turaþie micã, devenind mai puternic cînd echivalentul. turaþia creºte la 1500 rpm. • Se ung camele cu lubrifiantul 1052367, sau Manifestarea nu are legãturã cu o funcþionare echivalentul. defectuoasã a tacheþilor hidraulici. Este cauzatã de una sau mai multe din urmãtoarele defecþiuni: TACHEÞII HIDRAULICI a. Capãtul tijei supapei sau patina culbutorului uzate FUNCÞIONARE excesiv. Tachetul hidraulic este alimentat cu ulei printr-un orificiu b. Joc excesiv între tija supapei ºi ghidul acesteia. din peretele corpului sãu care corespunde cu un canal c. Ovalitate excesivã la scaunul supapei. ºi un orificiu în pistonul tachetului. Uleiul trece apoi, d. Arcul supapei deformat. controlat de supapa cu bilã în corpul tachetului, ajungînd e. Talerul supapei deformat excesiv. la culbutor, cu rolul de ungere. Cînd tachetul începe sã f. Rondelele arcurilor de supapã produc un zgomot fie apãsat, bila supapei blocheazã circulaþia uleiului metalic (þãcãnit). menþinînd o cantitate constantã sub pistonul tachetului. Pentru a verifica jocul arcurilor supapelor pe Pistonul ºi corpul tachetului se comportã astfel ca un rondelele suport, se demonteazã capacul corp comun, sprijinind culbutorul ºi deschizînd supapa. culbutorilor. Uneori acest zgomot poate fi eliminat Arcul supapei exercitã asupra pistonului tachetului o prin rotirea arcului supapei ºi a supapei. Se roteºte forþã, provocînd o uºoarã pierdere de ulei prin spaþiul motorul pînã cînd supapa zgomotoasã este în dintre piston ºi corpul tachetului. Cînd tachetul nu este poziþia deschis. Se roteºte arcul, implicit supapa. Se acþionat de camã, deci în poziþia ciclului de „supapã repetã operaþia pînã cînd zgomotul dispare. Dacã închisãquot;, arcul pistonului îl va miºca pe acesta rapid în zgomotul nu dispare, suspectaþi un arc de supapã poziþia lui iniþialã. Aceasta provoacã deschiderea deformat. Dacã arcul este deformat mai mult de 1,5 supapei cu bilã, o cantitate suplimentarã de ulei mm în poziþia „destinsquot;, se înlocuieºte. pãtrunzînd în corpul tachetului ºi menþinînd astfel un 6) Zgomot de supapã la orice turaþie a motorului. joc „0quot; între tachet ºi arborele cu came. Acesta poate fi cauzat de joc excesiv la supape sau impuritãþi în corpul tachetului. DIAGNOSTICAREA TACHEÞILOR HIDRAULICI Remediu: se verificã jocul supapei rotind motorul în aºa fel încît pistonul din cilindrul în cauzã sã fie la 1) Zgomot de scurtã duratã la pornirea motorului. compresie la punctul mort superior. În aceastã Aceastã manifestare este normalã. Uleiul se scurge poziþie, dacã existã joc, tachetul va putea fi miºcat din corpul tacheþilor aferenþi supapelor care rãmîn în sus ºi în jos, þinînd culbutorul lipit de supapã. Dacã în poziþia deschis, cu motorul oprit. Vor trece cîteva nu existã joc, tachetul suspectat va trebui demontat secunde pentru ca tacheþii sã-ºi completeze ºi curãþit. cantitatea de ulei necesarã, dupã pornirea motorului. 2) Zgomote intermitente la turaþia de mers în gol, JOCUL SUPAPELOR dispãrînd cînd turaþia motorului creºte. Aceste zgomote pot fi cauzate de o bilã de supapã Supapele pot avea joc din urmãtoarele cauze: uzatã ori de impuritãþi (depuneri) acumulate în corpul a. Patina culbutorului uzatã. tachetului. b. Tachet hidraulic blocat (gripat) în poziþia „josquot;, Remediu: Se curãþã tachetul ºi se verificã. Dacã bila datoritã impuritãþilor sau calaminei. este uzatã, tachetul va trebui înlocuit.
 • 167. ESPERO MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) 6-21 c. Tachet hidraulic defect. la distribuþie pentru neregularitãþi. Eventualele • Tacheþii hidraulici trebuie curãþiþi pentru a neregularitãþi pot fi îndepãrtate prin pilire. preveni griparea lor datoritã sedimentelor ºi • Suprafaþa de îmbinare cu cutia de viteze. impuritãþilor. Ei se monteazã în aceeaºi poziþie pe motor, iar componentele lor interne nu se vor NOTÃ: Dacã aceastã suprafaþã nu este perfect interschimba. planã, se poate deteriora placa flexibilã (cutia de viteze automatã). BLOCUL CILINDRILOR • Se monteazã provizoriu arborele cotit. Se mãsoarã Se demonteazã bãtaia radialã a flanºei arborelui cotit (vezi arborele cotit). • Dopurile de apã de pe blocul motor. • Gãurile filetate. Dacã este necesar, se curãþã cu – Se alege un ºurub autofiletant potrivit. ajutorul unui tarod sau se gãuresc ºi se refileteazã. – Se gãureºte dopul. – Se înºurubeazã ºurubul în dop. Important – Se extrage dopul. • Dopurile pasajelor de ulei. • Urmãtoarele verificãri sau recondiþionãri, dacã sînt necesare, trebuie fãcute cu capacele Important cuzineþilor strînse la cuplul specificat. • Capacele cuzineþilor de palier trebuie montate cu • Soluþiile de curãþire caustice distrug materialul sãgeþile orientate spre faþa motorului. cuzineþilor. Aceºtia trebuie înlocuiþi dupã o • Alezajul cuzineþilor. Cu ajutorul unui ceas compara- curãþire cu soluþie causticã. Cuzineþii ºi tor se mãsoarã concentricitatea ºi alinierea (Figura componentele din aluminiu nu se curãþã cu 28) pentru: soluþii caustice. – Arborele cu came. – Arborele cotit. Se curãþ㠖 Dacã sînt în afara specificaþiilor, se înlocuieºte • Soluþiile de etanºare de pe suprafeþele de montaj. blocul. • Pasajele de ulei. – Dacã la examinarea exteriorului cuzineþilor se • Toate gãurile tehnologice. constatã puncte proeminente, acestea vor fi • Se unge suprafaþa cilindrilor ºi suprafeþele prelucrate rectificate cu atenþie. mecanic cu ulei de motor. Se verific㠕 Partea superioarã a blocului pentru planeitate. Folosiþi o riglã dreaptã ºi o lerã spion (Figura 27). Neregularitãþile minore pot fi îndepãrtate prin rectificare planã. • Suprafaþa de etanºare cu baia de ulei ºi capacul de 2 1. INSTRUMENT DE MÃSURà 1 2. BLOC MOTOR Fig. 28 Mãsurarea alezajului cuzineþilor de palier • Alezajul cilindrilor; cu un micrometru de interior se 2 mãsoarã alezajul cilindrilor pentru uzurã, conicitate, ovalitate ºi pragul de uzurã (Figura 29). • Dacã alezajul este uzat peste limite, poate fi majorat, honuit ºi se vor folosi pistoane de cotã superioarã. 1. RIGLà DREAPTà În acest caz se va alege prima cotã de majorare (vezi 2. PALPATOR montarea pistoanelor). Fig. 27 Verificarea planeitãþii blocului motor
 • 168. 6–22 MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) ESPERO fabricaþie sau service au aceeaºi greutate Important nominalã ºi sînt interschimbabile fãrã a afecta • La alezarea cilindrilor se va lãsa un adaos de echilibrarea motorului. În caz de necesitate, se prelucrare necesar operaþiei de honuire. pot utiliza pistoane folosite, selectîndu-le în • Dacã suprafaþa de lucru a cilindrilor este lustruitã funcþie de cota cilindrilor. dar se încadreazã în cote, aceºtia necesitã numai • Pistoanele de cotã superioarã nu se vor prelucra o honuire uºoarã ºi schimbarea segmenþilor. pentru a obþine o cotã mai micã, aceasta afectînd • Pietrele dispozitivului de honuit trebuie sã fie cu- echilibrul motorului. rate, ascuþite ºi drepte. Dispozitivul se miºcã lent • Numerele de identificare ale alezajului cilindrilor în sus ºi în jos pentru a produce urme încruciºate sînt ºtanþate lîngã seria motorului. la 45°. Se curãþã apoi cilindrii cu apã ºi sãpun, se usucã, se ung cu ulei de motor, dupã care se Se mãsoarã mãsoarã. 1) Pistonul. Dacã este uzat sau deteriorat, se înlocuieºte cu un altul cotã standard sau cotã mãritã. 2) Alezajul cilindrilor (Figura 31) (vezi blocul cilindrilor). Dacã alezajul este uzat în afara limitelor, se prelucreazã la o cotã superioarã. PUNCTE DE MÃSURARE Fig. 29 Mãsurarea cilindrilor pentru conicitãþi sau ovalizãri A PUNCTE DE MÃSURARE A ALEZAJULUI Fig. 31 Puncte de mãsurare a alezajului cilindrilor Important • Înainte de montarea pistoanelor, cilindrii trebuie B honuiþi. 3) Se monteazã pistoanele în cilindri. Fig. 30 Uzura cilindrului Important Se asambleaz㠕 Cilindrii ºi pistoanele trebuie sã fie bine uscate. • Capacele (dopurile) cãmãºilor de rãcire. Se foloseºte Se curãþã soluþia de etanºare 1050026. • Se curãþã alezajul cilindrului ºi pistonul cu apã ºi • Dopurile pasajelor de ulei. sãpun ºi se îndepãrteazã materialele strãine. Se • Capacele arborelui cu came (vezi arborele cu came). usucã ºi se ung cu ulei curat de motor. MONTAREA PISTOANELOR Se mãsoarã Important 1) Se mãsoarã jocul dintre piston ºi cilindru dupã cum urmeazã: • La montaj se vor folosi pistoane corespunzãtoare a. Se mãsoarã alezajul cilindrului cu micrometrul de cotei de alezaj a cilindrilor. Pistoanele folosite în interior. b. Se mãsoarã diametrul pistonului dupã metoda arãtatã în figura 32. c. Se scade diametrul pistonului din cel al cilindrului pentru a determina jocul. d. Se comparã cu specificaþiile.
 • 169. ESPERO MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) 6-23 CONICITATE PISTON NOTÃ: Asiguraþi-vã cã greutãþile sînt bine fixate, Se mãsoarã la centrul bolþului pentru a evita desprinderea lor la turaþii mari. pistonului ºi la baza fustei. MÃRIMEA PISTONULUI Se mãsoarã la 19mm sub axa gãurii bolþului pistonului. A B Fig. 32 Mãsurarea pistonului e. Se determinã dacã jocul este în limitele Fig. 33 Localizarea greutãþilor de echilibrare a plãcii acceptabile. 2) Dacã pistonul vechi nu este acceptabil, se cautã un flexibile piston cu cotã de reparaþie. Acestea sînt disponibile la cîteva cote superioare. REPARAREA FILETELOR 3) Dacã cilindrii trebuie alezaþi, se mãsoarã diametrul Filetele deteriorate pot fi recondiþionate prin pistoanelor noi pentru calcularea adaosului de gãurire, refiletare ºi montare de filete inserþie prelucrare necesar pentru honuire. potrivite. 4) Se selecteazã pistonul nou ºi se identificã cilindrul cu care este împerecheat. (Pe unele vehicule, pot fi ATENÞIE: Se vor folosi ochelari de protecþie. gãsite pistoane supradimensionate. Aceste pistoane vor avea o supradimensionare de 0,25 mm.) 1) Se determinã diametrul, pasul ºi adîncimea filetului deteriorat. Se curãþã Important • Se curãþã alezajul cilindrului ºi pistonul cu apã ºi sãpun ºi se îndepãrteazã materialele strãine. Se •A se consulta instrucþiunile fabricantului referitor usucã ºi se ung cu ulei curat de motor. la mãrimea burghiului ºi a tarodului. 2) Se gãureºte filetul deteriorat ºi se curãþã ºpanul. ECHILIBRAREA VOLANTULUI FLEXIBIL 3) Se fileteazã gaura. Pe timpul filetãrii se unge tarodul cu ulei, exceptînd cazul cînd se fileteazã în aluminiu. Echilibrarea volantului flexibil (cutie de viteze Se curãþã filetul. automatã) se face folosind contragreutãþi fixate cu cleme (Figura 33) pe circumferinþa lui. Important 1) Se marcheazã volantul în 4 puncte situate la 90°. 2) Se monteazã o greutate într-un punct din cele 4. • Tarodul se va roti înapoi la cîteva ture, pentru înlãturarea ºpanului. Se verificã 4) Se fileteazã inserþia (firul) pe dorn. Sfîrºitul inserþiei se fixeazã pe dorn în locul prevãzut special (gaurã). • Se porneºte motorul ºi cu cutia de viteze în poziþia 5) Se unge inserþia cu ulei de motor (exceptînd „Neutruquot;, se noteazã vibraþiile. instalarea în aluminiu) ºi se fileteazã în gaurã. – Dacã vibraþiile au crescut, se blocheazã greutatea la 180°. Important – Dacã vibraþia a scãzut, se monteazã o greutate adiþionalã lîngã prima. •Corect instalatã, inserþia se va fileta o turã sub – Dacã nu se observã nici o schimbare, se mutã marginea de sus a gãurii. greutatea la 90°. 6) Cînd capãtul inserþiei nu se rupe la retragerea • Se continuã operaþia pînã cînd vibraþia este dornului, procedaþi la tãierea lui cu o daltã. diminuatã. Pentru reglaje fine, greutãþile se vor muta la unghiuri mai mici.
 • 170. 6–24 MOTOR (SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI) ESPERO A B C D SE GÃUREªTE LA SE FILETEAZà LA SE INSTALEAZà SE FILETEAZà DIMENSIUNEA DIMENSIUNEA INSERÞIA PE DORN INSERÞIA ÎN GAURA SPECIFICATà SPECIFICATà SPECIFICATà Fig. 34 Repararea filetelor deteriorate B-2. CUPLURI DE STRÎNGERE • Dopul supapei de descãrcare a pompei de ulei ....................................................................30Nm • ªuruburile capacelor cuzineþilor de palier ................................................................................50Nm B-3. DISPOZITIVE ªI SCULE SPECIALE DC15016 ................................................................................................Adaptor pentru mãsurarea presiunii
 • 171. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–25 C1. MOTORUL 1,5L DOHC L4 1. DESCRIERE GENERALà 1-1. MOTORUL Motorul este de tipul cu rãcire cu apã, 4 cilindri în linie, acþioneazã asupra supapelor prin intermediul cu aprindere prin scînteie ºi cu mecanismul supapelor compensatorilor hidraulici. tip D.O.H.C.(Doi arbori cu came în capul chiulasei) cu Deoarece în capul fiecãrui cilindru se aflã cîte douã dispunere în „Vquot;. supape de admisie ºi douã de evacuare, înseamnã cã Cei doi arbori cu came (pe pãrþile de admisie ºi de în total sînt 16 supape. evacuare), montaþi pe chiulasã sînt antrenaþi de arborele cotit prin intermediul curelei de distribuþie ºi Fig. 1 Mecanismele motorului DOHC
 • 172. 6–26 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO 1 2 8 9 6 4 3 7 10 5 11 14 12 13 101 15 94 17 100 93 99 16 95 92 19 90 98 91 18 20 97 96 21 88 85 22 86 23 28 24 83 29 89 30 27 84 31 26 77 76 25 79 87 39 36 37 80 32 34 38 40 82 33 53 81 78 41 55 52 54 35 63 56 57 64 65 58 72 62 60 73 59 66 61 42 74 75 67 43 51 45 68 50 70 49 46 44 71 47 69 48 Fig. 2 Subansamblul superior al motorului (1,5L DOHC)
 • 173. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–27 1. CAPAC BUJII 52. CAPAC SPATE CUREA DISTRIBUÞIE 2. FIªE BUJII (#1–4) 53. AUTO ÎNTINZÃTOR 3. FIªÃ CENTRALà (#0) 54. ªURUB (M8X1.25) 4. BUªON ULEI 55. ROATà FIXà 5. GARNITURà BUªON ULEI 56. ªAIBà 6. BUJIE 57. ªURUB (M8X1,25) 7. CAPAC CHIULASà 58. POMPà SERVODIRECÞIE 8. ªURUB (M6X10) 59. ªURUB (M8X1,25) 9. ªURUB CAPAC 60. ªAIBà 10. ªAIBà 61. GARNITURà CONDUCTà SERVODIRECÞIE 11. CLEMà FIXARE FIªE BUJII 62. CUREA DISTRIBUÞIE 12. ªURUB (M6X10) 63. ROATà DE DISTRIBUÞIE ARBORE CU CAME 13. SUPORT FIªE BUJII 64. ªAIBà 14. FURTUN ASPIRARE 65. ªURUB PRINDERE ROATà DE DISTRIBUÞIE 15. GARNITURà CAPAC CHIULASà ARBORE CU CAME 16. BOBINà APRINDERE 66. BUCªE FIXARE CAPAC 17. ªURUB (M6,3X16Z2) 67. DISTANÞOR MONTARE CAPAC 18. SIMERINGURI FAÞà ALE ARBORILOR CU CAME 68. ªURUB CAPAC CUREA DISTRIBUÞIE 19. ARBORI CU CAME 69. SUPORT MONTARE 20. COMPENSATOR JOC SUPAPà 70. ªAIBà 21. TALER ARC SUPAPà 71. ªURUB (M8X40) 22. SEMICON SUPAPà 72. GARNITURà CAPAC FAÞà CUREA 23. ARC DE SUPAPà DISTRIBUÞIE 24. SIMERING SUPAPà 73. CAPAC FAÞà CUREA DISTRIBUÞIE 25. ªURUB (M8X32) 74. ªAIBà 26. DISTRIBUITOR 75. ªURUB (M6X1,0) 27. CAPAC PALIER ARBORE CU CAME SPRE 76. SUPORT GALERIE ADMISIE DISTRIBUITOR 77. ªURUB (M8X15Z3) 28. ªURUB (M6X40LG) 78. ªURUB (M10X18Z1) 29. CAPAC PALIER INTERMEDIAR ARBORE CU CAME 79. SUPORT RIDICARE MOTOR 30. ªURUB CHIULASà 80. ªURUB (M8X15Z3) 31. ªAIBà 81. ÎNTINZÃTOR ALTERNATOR 32. CAPAC PALIER FAÞà ARBORE CU CAME 82. ªURUB (M8X20) 33. CHIULASà 83. SENZOR TEMPERATURà LICHID RÃCIRE 34. SUPAPE MOTOR(CTS) 35. GARNITURà CHIULASà 84. SONDà TEMPERATURà LICHID RÃCIRE MO- 36. PREZON GALERIE DE EVACUARE TOR 37. ªAIBà 85. RAMPà INJECTOARE 38. PIULIÞà 86. REGULATOR PRESIUNE BENZINà 39. SUPORT RIDICARE MOTOR 87. INJECTOR 40. GARNITURà GALERIE EVACUARE 88. ªURUB (M8X20) 41. GALERIE EVACUARE 89. CABLAJ INJECTOARE 42. SENZOR OXIGEN 90. FURTUN VACUUM 43. GARNITURà TUBULATURà EVACUARE 91. GARNITURà GALERIE DE ADMISIE 44. TUBULATURà EVACUARE 92. GALERIE DE ADMISIE 45. PREZON TUBULATURà EVACUARE 93. PREZON GALERIE DE ADMISIE 46. ªAIBà 94. PIULIÞà (M8) 47. PIULIÞà 95. ªURUB (M8X1,25, CU ªAIBÃ) 48. ªURUB (M8X1.25) 96. GARNITURà CORP CLAPETà ACCELERAÞIE 49. CAPAC TERMOSTAT 97. ANSAMBLU CORP CLAPETà ACCELERAÞIE 50. GARNITURà TERMOSTAT 98. ªURUB (M8X1,25, CU ªAIBÃ) 51. TERMOSTAT 100. ªURUB (M8X18Z3) 101. CABLU DE ACCELERAÞIE Subansamblul superior al motorului (1,5L DOHC)
 • 174. 6–28 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO 111 176 179 175 180 174 112 178 179 177 173 113 114 170 172 171 168 167 115 166 169 116 164 165 163 162 119 117 160 161 121 118 120 145 156 157 148 147 144 149 146 143 152 153 150 125 142 129 154 151 130 158 155 141 129 159 139 122 140 123 138 124 126 181 127 128 129 130 129 131 133 182 184 132 183 134 136 135 137 Fig. 3 Ansamblu inferior motor (1,5L DOHC)
 • 175. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–29 111. JOJà NIVEL ULEI MOTOR 149. SUPAPà BY-PASS POMPà ULEI 112. ÞEAVà JOJà 150. GARNITURà 113. MANªON CILINDRIC CHIULASà 151. CONTACT PRESIUNE ULEI 114. BLOC MOTOR 152. SIMERING FAÞà ARBORE COTIT 115. MANªON CARCASà AMBREIAJ 153. PINION ARBORE COTIT 116. DOP 154. GARNITURà ETANªARE FULIE ARBORE COTI 117. FILTRU DE ULEI 155. CAPAC FULIE ARBORE COTIT 118. RACORD FILETAT MONTARE FILTRU ULEI 156. ªURUB 119. LOCAª SENZOR POZIÞIE ARBORE COTIT 157. FULIE ARBORE COTIT 120. DOP 158. ªAIBà FULIE 121. BUCªÃ CENTRARE POMPà ULEI 159. ªURUB FULIE 122. ªURUB ªI ªAIBà 160. ªURUB (M6X23Z3) 123. PLACà DE PRESIUNE AMBREIAJ 161. PINION POMPà DE ULEI 124. DISC AMBREIAJ (M/T) 162. COROANà DINÞATà POMPà ULEI 125. ªURUB 163. CAPAC POMPà ULEI 126. VOLANT 164. ªURUB ETANªARE (M6X14) 127. SIMERING SPATE ARBORE COTIT 165. GARNITURà POMPà ULEI 128. ARBORE COTIT 166. ªURUB POMPà APà 129. CUZINEÞI PALIER 167. POMPà APà 130. CUZINET CENTRAL 168. GARNITURà POMPà APà 131. CAPACE CUZINEÞI PALIER 169. BUCªÃ 132. ªURUB 170. ªTUÞ INTRARE LICHID RÃCIRE 133. GARNITURà BAIE ULEI 171. ªURUB BIELà 134. BAIE ULEI 172. CAPAC CUZINET BIELà 135. BUªON GOLIRE BAIE ULEI 173. CUZINEÞI BIELà 136. GARNITURà BUªON BAIE ULEI 174. BOLÞ PISTON 137. ªURUB 175. PISTON 138. PANà ARBORE COTIT 176. SET SEGMENÞI 139. SUPORT ªI SURUB 177. ªURUB ªI ªAIBà 140. CONDUCTà ABSORÞIE POMPà ULEI 178. ÞEAVà VENTILARE CARTER 141. ªURUB(M6X1,0) 179. CLEMà FURTUN VENTILARE 142. GARNITURà CONDUCTà ABSORÞIE POMPà ULEI 180. FURTUN VENTILARE CARTER 143. SURUB SUPAPà DESCÃRCARE PRESIUNE POMPà ULEI (M20X1,5) 181. ªURUB (M8) 144. GARNITURà SUPAPà DESCÃRCARE PRESIUNE POMPà ULEI 182. DEMAROR 145. ARC SUPAPà DESCÃRCARE PRESIUNE POMPà ULEI 183. ªURUB (M8X25Z3) 146. PISTON SUPAPà DESCÃRCARE PRESIUNE POMPà ULEI 184. SUPORT DEMAROR 147. POMPà ULEI 148. BILà Ansamblu inferior motor (1,5L DOHC)
 • 176. 6–30 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO 1-2. BLOCUL CILINDRILOR Blocul cilindrilor este turnat din fontã avînd cilindrii prelucraþi din întreg, reparaþia fiind posibilã numai prin alezare la o cotã superioarã. 1-3. CHIULASA Chiulasa este turnatã din aluminiu, de tipul cu flux trans- versal. Compensatorii hidraulici pentru compensarea jocului supapelor sînt montaþi în chiulasã în apropierea supapelor. Fig. 5 Alinierea reperelor de pe pinioanele arborilor cu came 1-6. PISTOANELE ºI BIELELE Pistoanele sînt turnate dintr-un aliaj de aluminiu. Se folosesc 2 segmenþi de compresie ºi unul de ungere. Bolþurile pistoanelor sînt excentrice spre dreapta aproximativ 0,35-1,65mm (partea în care sînt forþate pistoanele în timpul funcþionãrii) pentru a asigura o repartizare gradatã a presiunii pistonului asupra peretelui, de-a lungul cursei lui. Bolþurile se miºcã liber în pistoane, fiind montate presat în biele. Fig. 4 Chiulasa 1-7. TRENUL SUPAPELOR ºI COMPENSA- 1-4. ARBORELE COTIT ºI CUZINEÞII TORII HIDRAULICI AI JOCULUI Arborele cotit este monobloc, din oþel forjat ºi este Mecanismul supapelor de pe motorul DOHC nu are sprijinit pe 5 cuzineþi de tipul cu inserþie. Cele patru culbutori ci camele vin în contact direct cu cozile manetoane ale arborelui cotit sînt poziþionate la 180° supapelor pentru a le deschide sau închide. unul faþã de altul. Cîte un compensator hidraulic al jocului este plasat între arborele cu came ºi fiecare coadã de supapã pentru a reduce zgomotul produs de miºcarea supapelor. 1-5. ARBORI CU CAME ºI PINIOANE DE Acest mecanism permite motorului DOHC sã aibã o ANTRENARE funcþionare bunã la viteze mari ºi sã fie uºor de reparat, eliminîndu-se verificarea ºi reglarea tacheþilor hidraulici. Arborele cu came este din fonta turnatã ºi se sprijinã pe cinci suprafeþe lãgãruite într-un „suport de aluminiuquot; aflat în capul chiulasei. Pinioanele aflate în partea din faþã a arborilor cu came sînt antrenate de cãtre pinionul arborelui cotit prin intermediul curelei dinþate de distribuþie. Pinionul arborelui cu came de pe admisie ºi cel al arborelui cu came de pe evacuare au aceeaºi formã ºi aceleaºi repere „Iquot; ºi „Equot;, care trebuie sã fie aliniate la montare (PUNERE LA PUNCT A DISTRIBUÞIEI). ATENÞIE : Un arbore cu came de pe admisie ºi unul de pe evacuare sînt interschimbabile ca noi, dar nu sînt interschimbabile dacã sînt uzate.
 • 177. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–31 1 14 12 2 5 15 6 8 4 9 3 11 7 10 13 1. ARBORE CU CAME 6. PISTON 11. ARCUL PISTONULUI 15. C I R C U L A Þ I A 2. CHIULASà 7. CORP 12. CAMERA „Aquot; ULEIULUI 3. COADà SUPAPà 8. BILà DE REÞINERE 13. CAMERA „Bquot; 4. PASAJ ULEI 9. ARC BILà DE REÞINERE 14. SENSUL DE ROTAÞIE AL 5. COMPENSATOR 10. SEDIU BILà DE REÞINERE ARBORELUI CU CAME HIDRAULIC JOC LA SUPAPà Fig. 4 Funcþionarea compensatorului hidraulic al jocului la supapã FUNCÞIONAREA COMPENSATORULUI HIDRA- 3) La terminarea acþiunii de împingere a vîrfului camei ULIC AL JOCULUI LA SUPAPà asupra compensatorului hidraulic al jocului supapei, Compensatorul hidraulic al jocului la supapã este de tipul se reia funcþionarea descrisã la pasul 1. cu acþionare directã ºi este amplasat între arborele cu Pe mãsurã ce presiunea din camera „Bquot; devine mai came ºi coada supapei. micã decît cea din „Aquot; (uleiul din camera „Bquot; s-a Fiind alimentat cu ulei de cãtre pompa de ulei, scurs gradat la pasul 2 de mai sus), presiunea uleiului compensatorul lucreazã, dupã cum urmeazã, astfel încît din camera „Aquot; împinge bila de reþinere, deschizînd sã realizeaze automat în orice moment de timp jocul trecerea prin care uleiul din camera „Aquot; va curge spre „0quot; la supapã : camera „Bquot; pînã cînd presiunile uleiului din cele douã 1) Cînd arborele cu came nu împinge compensatorul camere se vor egaliza. hidraulic al jocului la supapã, acesta este împins spre camã ºi corpul spre coada supapei de cãtre forþa 1-8. SISTEMUL DE UNGERE arcului pistonului. În aceastã stare, jocul la supapã este þinut la „0quot; (La joc „0quot; la supapã, presiunile Sistemul de ungere este de tipul cu presiune uleiului din camerele „Aquot; ºi „Bquot; se egalizeazã ºi bila permanentã, aceasta fiind asiguratã de o pompã de ulei de reþinere închide pasajul dintre aceste douã cu pinioane. Uleiul este absorbit printr-un sorb ºi un tub camere.) de legãturã în pompa de ulei care îl refuleazã sub pre- 2) Cînd vîrful camei începe sã împingã în compensato- siune în filtrul de ulei. rul hidraulic, acesta ºi pistonul sînt împinse în jos ºi Filtrul de ulei este de tipul cu element filtrant de hîrtie. în acelaºi timp corpul este împins cãtre în sus de În paralel cu filtrul de ulei este prevãzutã o supap㠄by- reacþiunea din coada supapei. Drept urmare, cam- pass” care va permite trecerea uleiului în cazul în care era „Bquot; este comprimatã ºi presiunea creºte. Atunci filtrul este blocat. uleiul din camera „Bquot; trece prin spaþiul mic dintre De la filtru, uleiul trece în canalizaþia principalã de ulei corp ºi piston. Totuºi, timpul de comprimare fiind care alimenteazã cuzineþii de palier ºi de bielã ai foarte scurt, schimbarea de volum este arborelui cotit. nesemnificativã ºi astfel compesatorul hidraulic al Prin tijele bielelor se face rãcirea pãrþii interioare a jocului la supapã, corpul ºi pistonul acþioneazã pistoanelor ºi ungerea cilindrilor. practic ca o singurã unitate împingînd în jos coada supapei pentru a o deschide.
 • 178. 6–32 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO O canalizaþie perpendicularã pe canalul principal de ulei, Camele arborelui cu came se ung din canalul arborelui alimenteazã carterul arborelui cu came. Ungerea prin intermediul unor orificii de ungere prevãzute pentru palierilor arborelui cu came se face printr-un canal lon- fiecare camã. gitudinal ce strãbate arborele, fiind alimentat la palierul Excesul de ulei se scurge înapoi în baie prin canalele nr. 3 ºi apoi distribuit la fiecare palier. de lîngã talerele arcurilor supapelor de admisie ale Palierul din mijloc al arborelui este alimentat cu ulei din cilindrilor 1,2 ºi 3 (Figura 7) canalul de ungere al chiulasei, care este prevãzut ºi cu o supapã regulatoare de presiune. Acest canal alimenteazã cu ulei tacheþii hidraulici ai supapelor de admisie ºi de evacuare. CANAL DE ULEI Fig. 7 Sistemul de ungere
 • 179. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–33 2. PROCEDEE DE SERVICE KM-263 Pentru informaþii detaliate asupra pãrþilor mecanice ale motorului se va consulta capitolul B.(Sistemul mecanic) 2-1. CUREAUA TRAPEZOIDALà Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Cureaua sistemului A/C 2) Se slãbeºte prinderea superioarã a alternatorului 3) Cureaua alternatorului Fig. 9 Dispozitiv de sprijinire motor A Se inspecteazã C • Se ridicã motorul pentru a produce o uºoarã tensionare a cauciucului din suporþii motorului. 1) Suprafeþele cauciucului pentru crãpãturi datorate cãldurii. 2) Desprinderea cauciucului de pe plãci. B 3) Centrul suportului pentru fisuri 4) ªuruburile ºi piuliþele nestrînse. Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Cablul de la borna negativã a bateriei. 2) Se sprijinã motorul cu KM-263. Fig. 8 Cureaua trapezoidalã 3) ªuruburile de fixare ale suportului dreapta faþã de Se monteazã sau se conecteazã consola intermediarã. 4) ªuruburile de fixare a consolei dreapta faþã, pe blocul 1) Cureaua alternatorului(B) ºi se mãsoarã tensionarea motor. în punctul „Cquot;. 5) Piuliþele de fixare a suportului dreapta faþã ºi ºaibele pe consolã. Important 6) ªuruburile de fixare a consolei stînga pe suport. • Se regleazã întinderea curelei pentru a avea 7) ªuruburile de fixare a consolei stînga pe cutia de 330~370N atît în cazul unei curele noi cît ºi în cel al viteze. unei curele uzate. 8) ªuruburile ºi ºaibele suportului stînga. 9) Suportul spate, piuliþele, ºurubul ºi ºaiba. 2) Se strînge ºurubul de prindere în partea de sus a 10) Suportul spate de pe ºasiu, ºuruburile ºi ºaiba. alternatorului (A) la 25 Nm. 2-3. GALERIA DE ADMISIE ºI/SAU GARNITURA 3) Cureaua sistemului A/C ºi se regleazã tensionarea pentru a avea o întindere corespunzãtoare a curelei. Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 10–14) 1) Furtunul inferior al radiatorului ºi cablul de la borna 2-2. SUPORT MOTOR negativã a bateriei ATENÞIE 2) Colierul tubului de la filtrul de aer ºi furtunul de la corpul clapetei de aer. • Dispozitivul de sprijinire a motorului KM-263 trebuie 3) Furtunul(B) dintre tubul de la filtru de aer ºi capacul sã fie plasat pe centrul compartimentului motor ºi culbutorilor ºi furtunul (C) dintre corpul clapetei de trebuie sã fie montat bine înainte de a sprjini motorul aer ºi capacul culbutorilor. ºi cutia. În cazul unei folosiri incorecte a acestui 4) Cablajul ºi conectorul supapei IAC (D) ºi cele ale dispozitiv se pot produce vãtãmãri corporale. senzorului TPS (E) de la corpul clapetei de aer(97). Cablul de acceleraþie(101) ºi suportul (99) prin Important slãbirea ºuruburilor suportului cablului de Suporþii motorului rupþi sau deterioraþi trebuie înlocuiþi acceleraþie(3EA). imediat pentru a preveni deteriorarea altor suporþi sau componente.
 • 180. 6–34 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO 8) Suportul de sprijinire a galeriei de admisie(76) prin D desfacerea ºurubului de jos(77) ºi a celor de sus(78) 97 99 C 78 101 B A E Fig. 10 Furtune ºi conectori 76 Se va consulta capitolul despre motorul 1,5L SOHC. 5) Cureaua alternatorului ºi ºurubul urechii alternatorului. 77 6) Furtunul canistrei(G) ºi furtunul lichidului de rãcire a motorului pentru preîncãlzirea corpului clapetei de aer prin slãbirea colierelor lor. Fig. 13 Suport al galeriei de evacuare 9) Galeria de admisie(92) ºi garnitura sa(91) prin desfacerea a 7 ºuruburi(95) ºi 2 piuliþe(94). L I K 95 92 J M 91 Fig. 11 Furtune de vacuum 7) Furtunele de vacuum de la regulatorul de presiune 94 a combustibilului(I), de la aerul condiþionat(K), de la canistrã ºi senzorul MAP(L) ºi firul de masã al Fig. 14 Demontare galerie de admisie/garniturã ECMului(M) Se curãþ㠕 Suprafeþele de contact dintre chiulasã ºi galeria de admisie. Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 15) 1) Galeria de admisie(92) cu o garniturã nouã(91). 2) Se strîng cele 7 ºuruburi(95) ºi cele 2 piuliþe(94) Se strîng H Piuliþele de fixare a galeriei de admisie la 25 Nm, în G ordine. Fig. 12 Corpul clapetei de aer
 • 181. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–35 2-4. GALERIA DE EVACUARE ºI/SAU GARNITURA 92 Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 16, 17) 1) Cablul bornei negative a bateriei 8 91 2) Cablul senzorului de oxigen (42). 4 3) Scutul de protecþie termicã de pe galeria de 1 9 evacuare (B) prin slãbirea celor 3 ºuruburi(A) 3 5 7 2 6 Fig. 15 Ordinea de strîngere a piuliþelor de fixare a galeriei de admisie. A 3) Suportul(76) de sprijinire a galeriei de admisie prin strîngerea celor 2 ºuruburi de sus(78) ºi a celui de 42 jos(77) Se strîng ªuruburile de sus (78) la 25 Nm ºi cel de jos (77) la 40 Nm. Fig. 16 Demontarea scutului de protecþie termicã 4) Furtunele de vacuum de la regulatorul de combus- 4) Joja de ulei(111). tibil (I), servofrîna(J), A/C(K), canistra ºi senzorul 5) Se ridicã vehiculul ºi se demonteazã tubulatura de MAP (L) ºi masa ECM-ului evacuare(44) ºi garnitura (43) 6) Galeria de evacuare(41) ºi garnitura(40) de la 5) Furtunul de la canistrã(G) ºi furtunul(H) al lichidului chiulasã prin desfacerea a 9 piuliþe(38) ºi ºaibe(37) de rãcire a motorului pentru încãlzirea corpului clapetei de aer. Se curãþã 6) Urechea alternatorului pe galeria de admisie cu ºurub • Suprafeþele de contact dintre chiulasã ºi galeria de evacuare. 7) Cureaua alternatorului ºi se regleazã întinderea. 8) Suportul cablului de acceleraþie(99) ºi cablul de acceleraþie(101). 40 Conectorul cablajului ventilului IAC(D) ºi conectorul cablajului senzorului TPS(E). 9) Furtunul (C) dintre corpul clapetei de aer ºi capacul culbutorilor ºi furtunul(B) dintre tubul de la filtrul de 38 aer ºi capacul culbutorilor. 10)Tubul filtrului de aer(A) la corpul clapetei de aer ºi se strînge colierul. 41 42 11)Se reumple sistemul de rãcire cu lichid de rãcire ºi se face aerisirea. Fig. 17 Demontarea galeriei de evacuare/garniturii 12)Cablul la borna negativã a bateriei
 • 182. 6–36 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 18) 7 1) Galeria de evacuare(41) cu o garniturã nouã(40) la chiulasã. 2) Se strîng 9 piuliþe(38) ºi ºaibe(37) Se strîng • În ordine, piuliþele de fixare a galeriei de evacuare la 22 Nm. 40 41 180 178 Fig. 19 Furtunul de ventilare a blocului 3) Capacul bujiilor(1) de pe capacul culbutorilor(7) prin desfacerea a 4 ºuruburi(8) 4) Dupã demontarea suporþilor fiºelor bujiilor, se demonteazã capacul culbutorilor ºi garnitura prin desfacerea celor 9 ºuruburi(9). Fig. 18 Ordinea de strîngere a piuliþelor de montare Se curãþã a galeriei de evacuare • Suprafaþa de aºezare dintre chiulasã ºi capacul 3) Se ridicã maºina ºi se monteazã tubulatura de culbutorilor. evacuare(44) cu garnitura(43) prin strîngerea celor 3 piuliþe(47). 9 Se strîng 8 • Piuliþele tubulaturii de evacuare la 25 Nm 1 4) Joja nivel ulei motor(111) 5) Scutul de protecþie termicã a galeriei de evacuare(B) pe galeria de evacuare(41) prin strîngerea a 3 ºuruburi(A) 2-5. CAPACUL CULBUTORILOR ºI/SAU 15 7 GARNITURA Fig. 20 Capacul culbutorilor ºi garnitura Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 19, 20) Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 21, 22) 1) Furtunul (B) dintre tubul de la filtrul de aer ºi capacul culbutorilor ºi furtunul(C) dintre corpul clapetei de aer ºi capacul culbutorilor. (Consultaþi Fig. 9) Se inspecteazã 2) Furtunul de ventilare a blocului(180) de la capacul • Buna aºezare a garniturilor torice(A) pe marginile culbutorilor(7) prin desfacerea colierului(179) gãurilor de trecere a bujiilor. 1) Aºezarea exactã a garniturii capacului culbutorilor pe capac. Important • Se verificã existenþa semi-inelelor de cauciuc în gaura de legãturã cu distribuitorul.
 • 183. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–37 7 15 B 73 75 A B A Fig. 21 Montarea garniturii capacului ºi a garniturilor Fig. 23 Demontare fulie pompã servodirecþie torice 3) Se slãbeºte ºurubul de tensionare a curelei 2) Capacul culbutorilor(7) ºi garnitura(15) prin strîngerea alternatorului(80) ºi cureaua, implicit. a 11 ºuruburi(9) 4) Fulia pompei de servodirecþie(A) cu o cheie hexagonalã de 9mm ºi se desface ºurubul de Se strîng prindere(B) • ªuruburile capacului culbutorilor la 8 Nm 5) Cele 2 ºuruburi(75) de prindere a capacului faþã al curelei de distribuþie ºi apoi capacul(73). 3) Se plaseazã protecþiile bujiilor pe bujii ºi se pun fiºele. 6) Se foloseºte o cheie cu dechiderea de 24mm pentru 4) Capacul bujiilor(1) pe capacul culbutorilor(7) strîngînd a împiedica rotirea arborelui cu came ºi se desface 4 ºuruburi(8) ºurubul(159) de prindere a fuliei arborelui cotit ºi ºaiba 5) Furtunul de ventilare a blocului(180) la capacul de presiune(158) pentru a demonta fulia(157) culbutorilor(7) ºi se strînge colierul(179) 6) Furtunul(C) dintre corpul clapetei de aer ºi furtunul(B) dintre tubul de la filtrul de aer ºi capacul culbutorilor(consultaþi Fig. 9) 7 6 10 159 158 1 4 157 3 5 2 Fig. 24 Demontarea fuliei arborelui cotit Se monteazã sau se conecteazã 8 11 7 9 1) Se foloseºte o cheie cu deschiderea de 24mm pen- tru a împiedica rotirea arborelui cu came ºi se monteazã fulia arborelui cotit(157), ºaiba de presi- une(158) ºi ºurubul(159) Fig. 22 Montare capac culbutori Se strînge 2-6. FULIA ARBORELUI COTIT • ªurubul de montare a fuliei arborelui cotit 155Nm Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 23, 24) 2) Capacul faþã al curelei de distribuþie(73) prin strîngerea celor 2 ºuruburi(75) 1) Cablul de la borna negativã a bateriei 3) Se foloseºte o cheie hexagonalã de 9mm pentru a 2) Cureaua A/C prin slãbirea întinzãtorului împiedica rotirea fuliei pompei servodirecþiei ºi se compresorului A/C. strîng cele 3 ºuruburi. 4) Cureaua alternatorului ºi cea a sistemului A/C. 5) Cablul la borna negativã a bateriei.
 • 184. 6–38 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO 2-7. CAPACUL FAÞà AL CURELEI DE DISTRIBUÞIE A B Consultaþi procedurile de lucru de la „Fulia arborelui cotitquot;. E E 2-8. CUREAUA DE DISTRIBUÞIE Se demonteazã sau se deconecteazã. (Fig. 25) 1) Capacul faþã al curelei de distribuþie(73) 2) Fulia arborelui cotit(157) 3) Cele 2 ºuruburi de prindere a fuliei pompei servodirec- þiei. 153 4) Se desfac incomplet cele 3 ºuruburi ale pompei de 155 apã(166) ºi pompa de apã(167) prin folosirea sculei DT11011 ºi se demonteazã cureaua de distribuþie. Fig. 26 Reperele punerii la punct a distribuþiei Important • Se va marca sensul de rotaþie pe cureaua de d. Folosind DT11011 la pompa de apã(167) se distribuþie. permite auto întinzãtorului sã ajungã în poziþia maximã ºi se strînge uºor ºurubul pompei de apã. Se roteºte pinionul arborelui cotit 2 rotaþii com- plete în sens orar ºi se verificã alinierea reperelor 62 de pe roþile de distribuþie. 167 e. Se roteºte pompa de apã(167) în sens antiorar pînã cînd crestãtura de pe braþul auto întinzãto- rului(A) întîlneºte crestãtura(B) de pe suport ºi se strîng complet cele 3 ºuruburi(166) ale pompei de apã ºi se verificã din nou alinierea, care dacã DT11011 este stricatã se reface. Se strîng 166 • ªuruburile pompei de apã cu 8 Nm Fig. 25 Demontarea curelei de distribuþie B Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 26, 27) A 1) Punerea la punct a distribuþiei se va efectua înaintea montãrii curelei de distribuþie, dupã cum urmeazã: a. Se aliniazã reperul „Iquot; de pe roata de distribuþie 54 a arborelui cu came al admisiei cu reperul „Equot; de pe roata de distribuþie a arborelui cu came al 53 evacuãrii. b. Crestãtura de pe pinionul arborelui cotit(153) tre- buie sã fie aliniat cu reperul de pe capacul fuliei arborelui cotit(145) (Aceasta înseamnã 10° înainte de punctul mort Fig. 27 Alinierea crestãturilor auto-întinzãtorului superior) c. Se monteazã cureaua de distribuþie în aceeaºi direcþie de rotaþie(cea marcatã anterior). 2) Pompa servodirecþiei(58) peste capacul spate al curelei de distribuþie(52) ºi se strîng cele 2 ºuruburi(59). Important Se strîng • Montarea curelei de distribuþie se face astfel pen- • ªuruburile la 20 Nm tru a avea pretensionarea directã.
 • 185. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–39 3) Fulia arborelui cotit(157) 4) Cureaua alternatorului ºi cureaua sistemului A/C 4) Capacul faþã al curelei de distribuþie(73) 5) Fulia pompei servodirecþiei(vezi Fig. 23) 6) Capacul faþã al curelei de distribuþie(73) Se strîng 7) Capacul culbutorilor(7) • ªuruburile(75) cu 8 Nm 8) Se împiedicã rotirea arborelui cu came(19) folosind 5) Fulia pompei servodirecþiei(vezi Fig. 23) o cheie fixã ºi se desface ºurubul(65) al roþii de distribuþie(63) pentru demontarea acesteia. Se strînge Se monteazã sau se conecteaz㠕 ªurubul cu 20 Nm 6) Se face reglajul întinderii curelei alternatorului ºi a 1) Ambele roþi de distribuþie(63) pe arborii cu came(19) celei a sistemului A/C. ºi se strîng ºuruburile(65) Se strîng 2-9. AUTO-ÎNTINZÃTORUL CURELEI DE • ªuruburile(65)ale roþilor de distribuþie cu 67Nm DISTRIBUÞIE 2) Capacul culbutorilor(7) Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 27) 3) Capacul faþã al curelei de distribuþie(73) ºi fulia 1) Cureaua de distribuþie. pompei servodirecþiei 2) Auto întinzãtorul(53) prin desfacerea ºurubului(54) 4) Cureaua alternatorului ºi cea a sistemuluiA/C 5) Filtrul de aer Se monteazã sau se conecteazã 6) Furtunul la capacul culbutorilor ºi conectorul cablajului 1) Se curãþã suprafaþa de aºezare 7) Cablul la borna negativã a bateriei 2) Auto întinzãtorul(53) cu ºurubul(54) Se strînge 2-11. PINIONUL ARBORELUI COTIT • ªurubul cu 25Nm Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29) 3) Cureaua de distribuþie 1) Cureaua de distribuþie(62) 2) 3 ºuruburi(156), capacul fuliei arborelui cotit(155) ºi pinionul arborelui cotit(153) 2-10. ROATA DE DISTRIBUÞIE Se monteazã sau se conecteazã Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 28) 1) Pinionul(153) cu panã pe capul arborelui cotit. 1) Cablul de la borna negativã a bateriei 2) Cureaua de distribuþie(62) 2) Furtunul de la capacul culbutorilor ºi conectorul cablajului. (vezi Fig. 10) 3) Filtrul de aer 19 153 65 155 156 63 Fig. 29 Demontarea pinionului arborelui cotit Fig. 28 Demontarea roþilor de distribuþie
 • 186. 6–40 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO 2-12. CAPACUL SPATE AL CURELEI DE 3) Capacul spate al curelei de distribuþie(52), DISTRIBUÞIE garnitura(154) ºi capacul fuliei arborelui cotit(155) 4) ªaiba de siguranþã ºi pana pe arborele cotit, apoi pinionul arborelui cotit(153). Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 30) 1) Cureaua de distribuþie(62) 2) Roata de distribuþie(63) ºi pinionul arborelui cotit(153) KM-191 3) Auto întinzãtorul(53) ºi roata(55) 4) Pompa servodirecþiei(58) 5) ªurubul(68) ºi suportul profilat(69) de pe capacul spate al curelei de distribuþie(52) 6) ªurubul(A) ºi capacul spate al curelei de distribuþie(52) Fig. 31 Montarea simeringului faþã al arborelui cotit 53 65 68 55 2-14. ARBORELE CU CAME/COMPENSA- 52 TORII JOCULUI LA SUPAPE 58 69 Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. A 153 32,33) 1) Cablul de la borna negativã a bateriei Fig. 30 Demontarea capacului spate al curelei de 2) Furtunul de la capacul culbutorilor(7) ºi capacul distribuþie culbutorilor(7) 3) Capacul curelei de distribuþie(73), cureaua de Se monteazã sau se conecteazã distribuþie ºi roata de distribuþie(63) 1) Capacul spate al curelei de distribuþie(52), 4) Capacul palierului dinspre distribuitor al arborelui cu ºurubul(A), ºtiftul(68) ºi suportul(69) came(27), cel intermediar(29), cel din faþã(32) ºi 2) Pompa servodirecþiei(58) distribuitorul(26) 5) Simeringul faþã al arborelui cu came(18), arborele 3) Auto întinzãtorul(53) ºi roata(55) 4) Roata de distribuþie(63) ºi pinionul arborelui cu came(19) ºi compensatorii jocului la supape(20) cotit(153) Important 5) Cureaua de distribuþie(62) • Fiecare arbore cu came trebuie marcat pentru a fi remontat în acelaºi loc. 2-13. SIMERINGUL FAÞà AL ARBORELUI • Se verificã numãrul înscris pe capace pentru a le COTIT reaºeza în aceleaºi locuri. • Se identificã compensatorii jocurilor la supape pen- tru a fi montaþi în aceleaºi locuri. Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Pinionul arborelui cotit(153) Se inspecteazã 2) Pana ºi ºaiba de siguranþã din spate • Uzura sau deteriorarea palierelor arborelui cu came. 3) Capacul fuliei arborelui cotit(155), garnitura(154) ºi • Uzura sau deteriorarea camelor. capacul spate al curelei de distribuþie(52) 4) Simeringul faþã al arborelui cotit(152) Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 31) 1) Manºonul protector al KM-191 pe arborele cotit 2) Un simering nou, cu KM-191 Important • Se va unge marginea noului simering. • Se scoate manºonul.
 • 187. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–41 8) Furtunul la capacul culbutorilor ºi cablul la borna 33 negativã a bateriei. 2-15. CHIULASA Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 33) 32 1) Cablul de borna negativã a bateriei 2) Se goleºte lichidul de rãcire a motorului 3) Cureaua de distribuþie 4) Galeria de admisie ºi garnitura 27 5) Galeria de evacuare ºi garnitura 19 29 6) Distribuitorul 7) Capacul culbutorilor ºi garnitura Fig. 32 Demontarea arborelui cu came 8) Arborele cu came(19) ºi compensatorii jocurilor la Se monteazã sau se conecteazã supape(20) 9) Auto întinzãtorul(53) curelei de distribuþie ºi 1) Compensatorii jocurilor la supape roata(55) 2) Arborele cu came(19) ºi chiulasa(33) 10) ªurubul(68) 11) ªuruburile chiulasei(30) Important Important • Înainte de montare se ung cu ulei de motor palierele arborelui cu came ºi capacele lor. • Se slãbeºte fiecare ºurub al chiulasei 1/4 turã în • Arborii cu came nu trebuie schimbaþi unul cu altul ordinea din Fig. 33 ºi apoi 1/2 turã dupã aceeaºi la montare. metodã. 3) Capacul(27) dinspre distribuitor al arborelui cu came, cel intermediar(29), cel din faþã(32) ºi distribuitorul(26) 1 3 9 5 7 Important • Capacele trebuie montate cu respectarea numerelor înscrise Se strîng 2 4 10 6 8 • Capacele trebuie strînse parþial de 2–3 ori pînã la strîngerea completã 4) Se unge cu ulei de motor simeringul faþã(18) al arborelui cu came ºi se monteazã folosind KM-422 5) Roata de distribuþie(63) cu ºaiba(64) Fig. 33 Ordinea slãbirii ºuruburilor chiulasei Se strînge 12) Chiulasa(33) • ªurubul roþii de distribuþie(65) cu 60Nm Se curãþã 6) Cureaua de distribuþie ºi capacul faþã al curelei de distribuþie(73) • Suprafaþa de aºezare pe blocul motor ºi chiulasa Important Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 34) • „Punerea la punct a distribuþieiquot; se va efectua la 1) Garnitura de chiulasã nouã(35) pe blocul motor remontarea curelei de distribuþie. 2) Se poziþioneazã chiulasa pe blocul motor ºi se strîng 7) Capacul culbutorilor(7) cu garnitura(15) ºuruburile(30) chiulasei cu cheia dinamometricã. Se strîng • Cele 11 ºuruburi ale capacului culbutorilor cu 8Nm, în ordine.
 • 188. 6–42 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO Se strîng • ªuruburile chiulasei cu 20 Nm în ordinea +65° +65° +65°. 9 5 1 3 7 KM-348 10 6 2 4 8 Fig. 34 Ordinea de strîngere a ºuruburilor chiulasei Fig. 35 Comprimarea arcului de supapã 5) Simeringul supapei(24) 3) ªurubul(68) 4) Auto întinzãtorul(53) curelei de distribuþie ºi Important roata(55) 5) Compensatorii jocurilor la supape(20) ºi arborele cu • Se vor folosi numai simeringuri de supapã noi. came(19) 6) Garnitura(15) ºi capacul culbutorilor(7) 7) Distribuitorul 8) Garnitura de evacuare cu garniturã 9) Garnitura de admisie cu garniturã 10) Cureaua de distribuþie 11) Se reumple circuitul de rãcire a motorului 12) Cablul la borna negativã a bateriei 2-16. ARCUL DE SUPAPÃ/SIMERINGUL SUPAPEI Se demonteazã sau se deconecteazã(Fig. Fig. 36 Demontarea simeringului de supapã 35,36) 1) Chiulasa(33) 2) Se marcheazã fiecare supapã pentru montare. Se curãþã 3) Semiconul(22) prin comprimarea arcului supapei(33) • Depunerile cu o perie moale cu KM-348. 4) Talerul arcului de supapã(21), arcul(23) ºi supapa(34) Important prin eliberarea gradualã a arcului. • Pasajele uleiului ºi ghidajul supapei trebuie curãþit Important cu aer comprimat curat. • Piesele dezasamblate trebuie plasate în ordinea Se monteazã sau se conecteazã(Fig. 37–39) dezasamblãrii în scopul unei mai uºoare asamblãri. Important • Se curãþã piesele înaintea asamblãrii. • Pisele cu miºcare se vor unge cu ulei curat de motor 1) Talerul arcului ºi simeringul nou(24) folosind dispozitivul din figurã avînd în interior vaselinã.
 • 189. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–43 24 KM-348 DISP. 22 A Fig. 37 Ghid de supapã Fig. 39 Montarea semiconurilor 2) Se introduce simeringul supapei(24) în disp. ºi împreunã sînt introduse în ghidul de supapã cu aju- 6) Chiulasa(33) torul unui ciocan de lemn pînã la oprire. 2-16. BAIA DE ULEI ºI SORBUL Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Cablul de la borna negativã a bateriei 2) Se ridicã vehiculul 3) Se slãbeºte ºurubul de golire a bãii ºi se goleºte uleiul din motor 4) Baia(134), sorbul ºi ºurubul(137) Se curãþã DISP. • Suprafeþele de etanºare ale bãii, blocului motor, sorbul ºi baia de ulei. Fig. 38 Montarea simeringului de supapã Se monteazã sau se conecteazã 1) O garniturã nouã(133), baia de ulei(134) ºi sorbul– 3) Fiecare supapã se unge cu ulei de motor ºi se intro- se aplicã soluþie de etanºare pe garniturã. duce în ghidul de supapã. 2) Se aplicã GM1052917 pe marginea bãii de ulei. Important 3) Se aplicã GM1052624 pe ºurub ºi se strînge prin acesta(137) baia de ulei(134). • Se verificã miºcarea uºoarã a supapei dupã montare. Se strînge 4) Arcul de supapã(23) ºi scaunul arcului de supapã(21) • ªurubul(137) cu 5Nm 5) Se comprimã arcul folosind KM-348 ºi se monteazã semiconurile(22) 4) Buºonul de golire ulei(135) Se strînge • Buºonul(135) cu 45Nm 5) Se coboarã vehiculul ºi se reumple motorul cu ulei 6) Cablul la borna negativã a bateriei
 • 190. 6–44 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO 2-17. ECRANUL POMPEI DE ULEI ºI TUBUL 3) Baia de ulei(134) SORBULUI 4) Simeringul faþã al arborelui cotit(152) folosind dispozitivul 5) Conectorul întrerupãtorului presiunii uleiului(151) Se demonteazã sau se deconecteazã 6) Capacul spate al curelei de distribuþie(52) 1) Baia de ulei(134) 7) Pinionul arborelui cotit(153) 2) Suportul tubului sorbului pompei de ulei(139) 3) Tubul sorbului(140) ºi garnitura toricã(142) 2-19. BIELELE ºI PISTOANELE Se monteazã sau se conecteazã 1) O garniturã toricã nouã(142) în pompa de ulei(147) Se demonteazã sau se deconecteazã 2) Tubul sorbului pompei(140) la pompã(147) 1) Baia de ulei(134), pompa de ulei(147) ºi chiulasa(33). 3) ªurubul suportului sorbului pompei de ulei(139) spre 2) Se mutã pistonul(170) la fundul cilindrului. blocul motor. Se curãþã cilindrul. 4) Baia de ulei(134) 3) Bielele, capacele(172) ºi cuzineþii(173) (Se marchezã pentru reasamblare). 4) Bielele ºi pistoanele(175) 2-18. POMPA DE ULEI (Se protejeazã palierele). Se demonteazã sau se deconecteazã Se inspecteazã 1) Pinionul arborelui cotit(153) • Pentru inspectarea ºi repararea pistoanelor ºi bielelor, 2) Capacul spate al curelei de distribuþie(52) se va consulta capitolul A „Generalitãþi despre 3) Conectorul întrerupãtorului presiunii uleiului(151) mecanismul motor”. 4) Baia de ulei(134) 5) Tubul sorbului pompei de ulei(140) ºi pompa de Se curãþã ulei(147) • Alezajele cilindrilor cu ulei ºi cîrpe curate. 6) Simeringul faþã al arborelui cotit(152) Se monteazã sau se conecteazã Se monteazã sau se conecteazã 1) Pistoanele(175) ºi bielele Sculã : Dispozitiv montare simering Important 1) O garniturã nouã(163) ºi pompa de ulei(147) • Toate piesele se vor unge înainte de montare. • Pistonul se introduce în cilindru prin intermediul 160 dispozitivului de comprimare a segmenþilor prin bãtãi uºoare. • Se vor asambla capacele(172) la biele dupã cum au 151 fost marcate. Sãgeþile de pe capetele pistoanelor trebuie orien- tate spre partea din faþã a motorului. • Se aºeazã bielele pe fusurile lor. 2) Cuzineþii(173) pe biele ºi capace(172) 147 Important • Cuzineþii, fusurile ºi capacele trebuie unse cu ulei. • Se vor folosi ºuruburi noi la biele, cele vechi nu se Fig. 40 Pompa de ulei vor refolosi. 2) O garniturã toricã nouã(142), tubul sorbului pompei de ulei(140) ºi suportul(139)
 • 191. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–45 3) Capacele bielelor ºi ºuruburile 4) Bujiile(6) 5) Fulia arborelui cotit(157). Se strîng 6) Capacul curelei de distribuþie(73) • ªuruburile bielelor cu 25Nm, plus 30°. 7) Cureaua de distribuþie(62)–prin slãbirea ºuruburilor pompei de apã(166). 4) Pompa de ulei(147), baia de ulei(134) ºi chiulasa(33) 8) Volantul(126) 9) Baia de ulei(134) 10) Pinionul arborelui cotit(153) 2-20. VOLANTUL ºI/SAU SIMERINGUL 11) Capacul spate al curelei de distribuþie(52) SPATE AL ARBORELUI COTIT 12) Pompa de ulei(147) 13) Capacele de bielã (172) cu cuzineþi–marcîndu-se capacele în vederea remontãrii. Se demonteazã sau se deconecteazã 14) Ansamblurile bielã(172) ºi piston(174) de la arborele cotit. Important 15) Capacele de palier(131) cu cuzineþii(129) (130)–se • Simeringul spate(127) poate fi înlocuit fãrã a vor marca în vederea remontãrii. demonta baia de ulei sau arborele cotit. 16) Arborele cotit(128) Pentru intervenþii la arborele cotit se va consulta 1) Cutia de viteze. capitolul A „Generalitãþi despre mecanismele mo- 2) ªuruburile de fixare ºi volantul(126) torului”. 3) Placa de presiune(123) ºi discul(pentru cutia de Se monteazã sau se conecteazã viteze manualã.) 4) Simeringul spate(127)–se trage afarã. 1) Avînd semicuzineþii superiori noi(129)(130) montaþi, se poziþioneazã arborele cotit(128) în bloc. Se curãþã 2) Capacele palierelor(131) cu semicuzineþi noi(129) • Suprafeþele de aºezare din bloc ºi de pe arborele (130) montaþi, dar cu ºuruburile(132) ale capacelor cotit. nestrînse. Înainte de asamblare se vor unge cuzineþii. Se monteazã sau se conecteazã 3) Bielele(128) avînd semicuzineþi superiori noi(173) ºi pistoanele(175). 1) Simeringul(127) în bloc. 4) Capacele de bielã(172) cu semicuzineþi noi(173), • Eventual se preseazã în poziþie cu J36792. dar fãrã sã se strîngã ºuruburile(171). • Pentru înlesnirea asamblãrii se unge partea 5) Cu un ciocan de cauciuc, se lovesc ambele capete exterioarã ale arborelui cotit(128) pentru a centra cuzinetul 2) Volantul central de palier(130). Important 6) Se strîng capacele palierelor(132) • Se vor folosi ºuruburi noi. Se strîng Se strîng • Capacele palierelor cu 50Nm, plus 45° ÷ 60°. – Jocul axial al arborelui cotit: 0,070 ÷ 0,300mm. • ªuruburile de fixare cu 35Nm, ºi încã 30°÷45° 3) Placa de presiune(123) 7) Se strîng capacele bielelor(171) Se strîng Se strîng • ªuruburile cu 35Nm. • Capacele bielelor cu 25Nm, plus 30°. 4) Placa de presiune ºi discul (pentru cutia de viteze 8) Se mãsoarã toate jocurile laterale ale bielelor. manualã). – Acestea trebuie sã fie: 0,070 ÷ 0,242mm. 5) Cutia de viteze. 9) Pompa de ulei(147) 10) Simering faþã nou folosind-dispozitivul 11) Capacul spate al curelei de distribuþie(52). 2-21. ARBORELE COTIT Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Se goleºte uleiul 2) Motorul 3) Se recomandã montarea adecvatã a motorului pe un suport
 • 192. 6–46 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO 12) Pinionul arborelui cotit(153) 16) Cureaua de distribuþie ºi capacul. 13) Baia de ulei(134) 17) Fulia arborelui cotit 14) Simering spate nou(127) folosind dispozitivul Se strînge 15) Volantul Se strîng – ªurubul fuliei arborelui cotit cu 155Nm. • ªuruburile volantului cu 35Nm, plus 30° ÷ 45°. 18) Bujiile(6) 19) Motorul pe maºinã 20) Se reumple cu ulei motorul Pentru informaþii asupra sistemului electric al motorului se va consulta capitolul 14 (Diagrame electrice). 3. CUPLURI DE STRÎNGERE ªuruburi capac culbutori ....................................................................................................................................... 8Nm ªuruburi chiulasã ........................... 25Nm + 65° + 65° + 65°, dupã porinirea ºi încãlzirea motorului încã 30° ~ 40° Piuliþe montare galerie de evacuare ................................................................................................................. 22Nm Piuliþe montare tubulaturã evacuare ................................................................................................................. 25Nm ªurub montare auto întinzãtor ............................................................................................................................ 25Nm ªurub roatã de distribuþie .................................................................................................................................. 67Nm ªurub capac faþã curea distribuþie ...................................................................................................................... 8Nm ªurub suport inferior galerie de admisie ............................................................................................................ 40Nm ªurub suport superior galerie de admisie .......................................................................................................... 25Nm Piuliþã montare galerie de admisie ................................................................................................................... 22Nm ªurub montare volant ..................................................................................................................... 35Nm + 30° ~ 45° ªurub montare baie de ulei .................................................................................................................................. 5Nm Buºon golire ulei ................................................................................................................................................. 45Nm ªurub montare fulie arbore cotit ....................................................................................................................... 155Nm ªurub pompã de apã ............................................................................................................................................ 8Nm ªurub bielã ................................................................................................................................................ 25Nm + 30°
 • 193. ESPERO MOTOR(1,5L DOHC L4) 6–47 4. DATE TEHNICE ALE MOTORULUI DESCRIERE 1,5L DOHC Date generale : Tip motor 4 cilindri(în linie) Cilindree 1498CC / 1,5L Alezaj 76,5 Cursã 81,5 Raport de compresie 9,2 : 1 Ordine de aprindere 1–3–4–2 Alezaj cilindru : Diametru 76,495–76,505 Ovalitate(Max.) 0,013mm Conicitate(Max.) 0,013mm Conicitate–la capãt(Max.) 0,02mm Piston : Diametru 76,465–76,475 Jocul faþã de cilindru 0,020–0,040 Segmenþi : Fant㖠segment compresie superior 0,3–0,5 segment compresie inferior 0,3–0,5 Joc în canal segment compresie superior 0,060–0,092 segment compresie inferior 0,050–0,082 Bolþ piston : Diametru 17,990–17,995 Jocul la piston 0,01–0,02 Jocul la bielã fãrã joc, presat Arborele cu came : Cursã–supapã admisie 8,5 Cursã–supapã evacuare 8,5 Joc axial arbore cu came 0,04–0,06mm Diametrele palierelor #1 29,935–29,950 #2 26,935–26,950 #3 26,935–26,950 #4 26,935–26,950 #5 26,935–26,950 Diametrele lagãrelor #1 30,000–30,021 #2 27,000–27,021 #3 27,000–27,021 #4 27,000–27,021 #5 27,000–27,021 Joc în lagãr 0,050–0,086
 • 194. 6–48 MOTOR (1,5L DOHC L4) ESPERO DATE TEHNICE ALE MOTORULUI (CONTINUARE) DESCRIERE METRIC Arbore cotit : Fus palier 54,980–54,997mm Diametru(la toate) 0,005mm Conicitate(Max.) 0,004mm Ovalitate(Max.) Cuzineþi palier 0,015–0,040mm Joc(la toþi) 0,070–0,032mm Joc axial al arborelui cotit Fus bielã 42,971–42,987mm Diametru(la toate) 0,005mm Conicitate(Max.) 0,004mm Ovalitate(Max.) Cuzineþi bielã Joc(la toþi) 0,019–0,063mm Joc lateral bielã 0,070–0,242mm Sistemul supapelor : Compensatorii jocului la supape hidraulici Unghiul de aºezare(la toate) 45° Unghiul scaunului supapei(la toate) 45° Ovalitate scaun supapã(Max. la toate) 0,05mm Ovalitate supapã(Max. la toate) 0,015mm Lãþimea scaunului(la toate) 1,2–1,6mm Ghidul de supapã Diametru interior(la toate) 6,00–6,02mm Coada supapei Diametru exterior Evacuare 5,955–5,970mm Admisie 5,935–5,950mm Ghidul cozii de supapã Joc Admisie 0,030–0,065mm Evacuare 0,050–0,085mm Încãrcare arc supapã Supapã deschisã 556,5–603,5N @23mm Supapã închisã 247–273N @32mm Pompã de ulei : Joc angrenare 0,10–0,20mm Între coroanã ºi corp 0,11–0,19mm Între coroanã ºi semilunã 0,40–0,50mm Între pinion ºi semilunã 0,35–0,40mm Joc axial 0,030–0,10mm Lãþime danturã 10,03–10,08mm Diametru locaº Pinion 41,00–41,025mm Coroanã 82,07–82,15mm Diametru Pinion 40,95–40,975mm Coroanã 81,910–81,964mm
 • 195. ESPERO MOTOR(1,8/2,0L SOHC MPI) 6–49 C2. MOTORUL 1,8/2.0L SOHC 1.DESCRIERE GENERALà 1-1.BLOCUL CILINDRILOR 1-2.CHIULASA Blocul cilindrilor este turnat din fontã ºi are 4 cilindri Chiulasa este turnatã din aluminiu, de tipul cu flux trans- aºezaþi „în-liniequot;. Arborele cotit este sprijinit pe 5 versal. Tacheþii hidraulici pentru compensarea jocului cuzineþi de palier montaþi cu capace, prelucrate odatã supapelor sînt montaþi în chiulasã în apropierea cu blocul motor pentru a asigura alinierea ºi toleranþele supapelor. necesare.
 • 196. 6–50 MOTOR(1,8/2,0L SOHC MPI) 1-3. ARBORELE COTIT ªI CUZINEÞII 1-9 SISTEMUL DE UNGERE Arborele cotit este sprijinit pe 5 cuzineþi de palier. Sistemul de ungere este de tipul cu presiune Cuzinetul din mijloc, nr. 3 este de tipul cu guler. Ungerea permanentã, aceasta fiind asiguratã de o pompã de ulei cuzineþilor de palier se face prin orificiile de ungere care cu pinioane. Uleiul este absorbit printr-un sorb ºi un tub intersecteazã canalul principal de ulei din partea stîngã de legãturã în pompa de ulei care îl pompeazã sub pre- a blocului motor. siune în filtrul de ulei. Filtrul de ulei este de tipul cu element filtrant de hîrtie. 1-4. ARBORELE CU CAME ªI PINIONUL LUI DE În paralel cu filtrul de ulei este prevãzutã o supap㠄by- COMANDà pass” care va permite trecerea uleiului în cazul în care Arborele cu came este turnat din fontã ºi sprijinit pe 5 filtrul este blocat. cuzineþi prelucraþi direct în corpul de aluminiu al De la filtru, uleiul trece în pasajul principal de ulei care carterului sãu. Arborele cu came este antrenat la partea alimenteazã cuzineþii de palier ºi de bielã ai arborelui din faþã de cãtre arborele cotit prin intermediul roþii de cotit. antrenare ºi al curelei dinþate de distribuþie. Prin tijele bielelor se face rãcirea pãrþii interioare a pistoanelor ºi ungerea cilindrilor. 1-5. PISTOANELE ªI BIELELE Un canal perpendicular pe canalul principal de ulei, alimenteazã carterul arborelui cu came. Ungerea Pistoanele sînt turnate dintr-un aliaj de aluminiu. Se palierilor arborelui cu came se face printr-un canal lon- folosesc 2 segmenþi de compresie ºi unul de ungere. gitudinal ce strãbate arborele, fiind alimentat la palierul Bolþurile pistoanelor sînt excentrice spre dreapta nr. 3 ºi apoi distribuit la fiecare palier. aproximativ 0,35-1,65mm (partea în care sînt forþate Palierul din mijloc al arborelui este alimentat cu ulei din pistoanele în timpul funcþionãrii) pentru a asigura o canalul de ungere al chiulasei, care este prevãzut ºi cu repartizare gradatã a presiunii pistonului împotriva o supapã regulatoare de presiune. peretelui, de-a lungul cursei lui. Acest canal alimenteazã cu ulei tacheþii hidraulici ai Bolþurile se miºcã liber în pistoane, fiind montate presat supapelor de admisie ºi de evacuare. Camele arborelui în biele. cu came se ung din canalul arborelui prin intermediul unor orificii de ungere prevãzute pentru fiecare camã. 1-6. ACÞIONAREA SUPAPELOR Deºi arborele cu came este deasupra chiulasei, pentru 1-10. CUREAUA PLATà DE ANTRENARE acþionarea supapelor se folosesc culbutori. Toate accesoriile motorului sînt antrenate de o singurã Tacheþii hidraulici sînt localizaþi în partea de sus a curea platã, cu excepþia compresorului de aer chiulasei. Culbutorii fac legãtura între tacheþi ºi tijele condiþionat. supapelor. 1-7. GALERIA DE EVACUARE Galeria de evacuare turnatã din fontã, este formatã din galeria de evacuare ºi o cavitate de preîncãlzire a aerului care este conectatã la intrarea în filtrul de aer. 1-8. GALERIA DE ADMISIE Galeria de admisie este turnatã din aluminiu, cu 4 braþe (ramuri) încãlzitã de lichidul de rãcire al motorului.
 • 197. ESPERO MOTOR(1,8/2,0L SOHC MPI) 6–51 1. CAPAC CULBUTORI 12. GARNITURà POMPà ULEI 2. GARNITURà CAPAC CULBUTORI 13. POMPà ULEI 3. CARTER ARBORE CU CAME 14. FILTRU DE ULEI 1 15. GARNITURà BAIE DE ULEI 4. CHIULASà 5. GARNITURà DE CHIULASà 16. SEPARATOR ULEI 6. PLACà DE PRINDERE CAPAC FAÞà 17. BAIE DE ULEI 7. ROATà DE CUREA ARBORE CU CAME 2 18. CAPACE CUZINEÞI PALIER 8. CUREA DE DISTRIBUÞIE 19. CUZINEÞI PALIER 9. CAPAC FAÞà 20. ARBORE COTIT 10. POMPà APà 21. VOLANTà 3 22. BLOC MOTOR 11. PINION DE CUREA ARBORE COTIT 4 5 6 7 8 9 22 10 21 12 11 20 13 19 18 14 15 16 17 Fig. 1 Ansamblu motor
 • 198. 6–52 MOTOR(1,8/2,0L SOHC MPI) 23 30 24 29 25 28 25 26 23. PISTON 27. SORB POMPà ULEI 24. BIELà 28. TUB DE GAZE 25. CUZINEÞI DE BIELà 29. TUB JOJà 27 26. CAPAC CUZINET BIELà 30. JOJà ULEI 31. ÎNTINZÃTOR CUREA DISTRIBUÞIE Fig. 2