Your SlideShare is downloading. ×
0
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Prezentacia Dp J.K.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Prezentacia Dp J.K.

1,877

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,877
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O. DIPLOMOVÁ PRÁCA Vypracoval: Bc. Jozef Králik Vedúci diplomovej práce: Doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. Akademický rok: 2008/2009
 • 2. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Obsah prezentácie
  • Úvod
  • 1 Hodnotenie zamestnancov ako súčasť riadenia ľudských zdrojov
  • 2 Analýza súčasného stavu systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Rademaker Slovakia, spol. s r.o.
  • 3 Návrh zdokonalenia systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Rademaker Slovakia, spol. s r.o.
  • 4 Zhodnotenie navrhovaného riešenia
  • Záver
 • 3. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Na základe analýzy systému
  • hodnotenia zamestnancov,
  • navrhnúť opatrenia na jeho zdokonalenie
  Úvod - CIEĽ DIPLOMOVEJ PRÁCE
 • 4. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 1. HODNOTENIE ZAMESTNANCOV AKO SÚČASŤ RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
  • Riadenie ľudských zdrojov (RĽZ) a jeho úloha v podniku
  • Hodnotenie zamestnancov
   • Ciele a oblasti hodnotenia zamestnancov
   • Formy hodnotenia zamestnancov
   • Kritéria hodnotenia zamestnancov
   • Metódy hodnotenia zamestnancov
   • Výstupy a nadväznosti hodnotenia zamestnancov
   • Implementácia a organizácia systému hodnotenia zamestnancov
 • 5. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Spoločnosť bola zriadená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.09.1999
  • Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne
  • Obchodný názov
  • spoločnosti: Rademaker Slovakia, s.r.o.
  • Sídlo spoločnosti: Šebešťanová 259 017 01 Považská Bystrica
  • Orgány spoločnosti: Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a
  • konatelia
  • RS je dcérskou spoločnosťou, spoločnosti Rademaker B.V. so sídlom
  • v Culemborgu v Holandsku
  • Predmet činnosti
  • Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je konštrukcia, výroba,
  • montáž a predaj veľkokapacitných potravinárskych liniek a zariadení
  2.1.1 Charakteristika spoločnosti
 • 6. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
 • 7. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
 • 8. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 2.2 Analýzy systému hodnotenia
   • Zúčastnené pozorovanie
   • Analýza dokumentov
   • Dotazník
 • 9. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Zúčastnené pozorovanie a analýza dokumentov
  • Ciele, formy a oblasti hodnotenia zamestnancov
  • Kritéria a stupnice hodnotenia zamestnancov
  • Organizácia hodnotenia zamestnancov
  • Metódy hodnotenia a nadväznosti hodnotenia zamestnancov
  • Dotazník
  • Kritéria, ciele, odmeňovanie – 5 výrokov
  • Hodnotiaci pohovor – 6 výrokov
  • Vplyv hodnotenia zamestnancov – 6 výrokov
 • 10. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
 • 11. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 2.4 Závery z analýzy systému hodnotenia
  • Silné stránky systému hodnotenia
  • Tradícia – väčšina zamestnancov vníma hodnotenie ako súčasť firemnej kultúry
  • Podpora vrcholového manažmentu i na úrovni materskej firmy
  • Hodnotenie je aplikované u všetkých zamestnancov
  • Snaha o prepojenie na systém odmeňovania
  • Snaha o riadenie výkonu a rozvoja zamestnancov
 • 12. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Slabé stránky systému hodnotenia
  • Systém je nekomplexný – nehodnotí oblasť vstupov a procesov, nevyužíva možnú škálu metód v oblasti hodnotenia a riadenia výkonu zamestnancov
  • Kritéria hodnotenia nie sú merateľné, alebo nie sú merané
  • Kritéria nie sú relevantné a aktualizované
  • Čiastkové ciele nevychádzajú zo stratégie spoločnosti a nespĺňajú pravidlo SMART
  • Nedostatočné zameranie na osobný rozvoj zamestnancov
  • Nekomplexná a málo diferencovaná nadväznosť na odmeňovanie
  • Nedostatočná odborná príprava hodnotiteľov
 • 13. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Slabé stránky systému hodnotenia
  • Absentujúca odborná príprava hodnotených
  • Nedostatočná organizácia hodnotiacich pohovorov
  • Štruktúra hodnotiaceho pohovoru je nekonzistentná a nekorešponduje s teoretickými východiskami
  • Rôzne druhy používaných hodnotiacich formulárov
  • Absencia metodického pokynu (smernice) v oblasti hodnotenia zamestnancov
  • Nedostatočná zainteresovanosť útvaru RĽZ v danej oblasti
  • Neakceptácia a negatívne vnímanie systému hodnotenia zo strany zamestnancov
 • 14. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Hlavné dôsledky
  • Systém hodnotenia neplní základné rozvojové a výkonnostné požiadavky
  • Systém hodnotenia pôsobí na zamestnancov demotivujúco
  • Hlavné príčiny súčasného stavu v systéme hodnotenia
  • Rýchly rast spoločnosti
  • Veľká fluktuácia zamestnancov
 • 15. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
 • 16. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 3. NÁVRH ZDOKONOLENIA SYSTÉMU HODNOTENIA
 • 17. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 3.2 Kompetenčný model – súbor kompetencií s definovaným
  • očakávaným (pozorovateľným) chovaním
  • Očakávané prínosy
  • Komplexnosť hodnotenia v oblasti vstupov, procesu a výkonu
  • Základ pre koncipovanie rozvojových plánov
  • Východisko pre stanovenie rozvojových cieľov
  • Pomoc pri výbere zamestnancov
  • Pozitívny vplyv na motiváciu zamestnancov
 • 18. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 3.3 Päťdielna stupnica hodnotenia kompetencií
  • Očakávané prínosy
  • Relevantné stanovenie úrovne kompetencií - vzhľadom k dobrej verbálnej charakteristike jednotlivých stupňov
  • V oblasti štatistického spracovania a vyhodnocovania úrovne kompetencií na základe bodového systému a jeho prevoditeľnosti do grafických výstupov
  • Jasne stanovuje parametre hodnotenia daných kritérií
 • 19. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 3.4 Dohoda o ďalšom rozvoji a vzdelávaní
  • Očakávané prínosy
  • Systémový prístup k riadeniu osobného rozvoja zamestnancov, vychádzajúci z identifikovanej úrovne kompetencií, pracovnej výkonnosti a potreby odborného rozvoja
  • Zamedzenie investícií do nepotrebných školení
  • Podpora v oblasti personálneho plánovania ľudských zdrojov
  • Kladne ovplyvní motiváciu zamestnancov
  Odborný rozvoj Rozvoj kompetencií Kariéra Oblasti
 • 20. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 3.5 Návrh súboru metód hodnotenia
  • Motivačne – hodnotiaci pohovor
  • MBO
  • Metóda kľúčovej udalosti
  • Záznam o dosiahnutých výsledkoch
  • Očakávané prínosy
  • Jasné stanovovanie cieľov, merateľných kritérií a ich relevantné vyhodnocovanie
  • Efektívne riadenie výkonnosti a rozvoja zamestnancov
  • Relevantné podklady pre výstupy do odmeňovania
  • Komplexnosť hodnotenia – zameranie na vstup, proces i výstup, v rámci minulosti, prítomnosti a budúcnosti
 • 21. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 3.6-7 Hodnotenie pracovnej výkonnosti a nadväznosť na odmeňovanie
  Cyklus hodnotenia Ročný Štvrťročný Výstup do Bonusovej zložky mzdy Výstup do Variabilnej zložky mzdy
 • 22. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Očakávané prínosy
  • Systémovo stanovený po čet cie ľ ov, nadväznos ť jednotlivých cie ľ ov na ciele firemné, aplikácia pravidla SMART
  • Priestor na kvalitnejšiu prípravu v zadávan í a vyhodnocovan í cie ľ ov
  • Diferenciácia výstupov do odme ň ovania
  • Výstupy do odme ň ovania na základe merate ľ ných kritérií  a cie ľ ov
  • Zvýšenie výkonnosti zamestnancov
  • S preh ľ adn enie systém u odme ň ovania
  • Posilnenie motiva č n ého ú č in ku
  • Nadväznosť plnenia rozvojových cieľov na odme ň ovanie, skvalitní prístup zamestnancov v tejto oblasti, s účinkom lepšieho rozvoja a vyu ž itia investovaných finan č ných prostriedkov
 • 23. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 3.8 Návrh organizácie hodnotenia zamestnancov
  • Riešené oblasti
  • Časový harmonogram a činnosti v rámci ročného cyklu hodnotenia
  • Príprava hodnotiteľov
  • Príprava hodnotených
  • Príprava, organizácia a priebeh hodnotiacich pohovorov
  • Štruktúra hodnotiaceho pohovoru
  • Štruktúra a návrh hodnotiaceho formulára
  • Očakávané prínosy
  • + Jasne definované činnosti v rámci ročného cyklu hodnotenia
  • + Kvalitne vyškolení a dobre informovaní hodnotitelia a hodnotení
  • + Dobrá úroveň prípravy a priebehu hodnotiacich pohovorov
  • + Jednotná štruktúra hodnotiacich pohovorov
  • + Jednotná štruktúra Hodnotiaceho formulára
  • + Motivovaní zamestnanci
  • + Kvalitné výstupy do rozvoja i odmeňovania
 • 24. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 3.9 Úloha RĽZ v procese hodnotenia zamestnancov
  • V oblasti prípravy
  • V oblasti procesu
  • V oblasti výstupov
  • Očakávané prínosy
  • + Kvalitnejšia príprava, priebeh a vyhodnotenie hodnotenia zamestnancov
  • + Metodický pokyn – ako východisko a jednotná interpretačná základňa v oblasti hodnotenia zamestnancov
  • + V oblasti vyhodnocovania a stanovovania rozvojových a kariérnych plánov
  • + V oblasti neustáleho vyhodnocovania a zdokonaľovania systému hodnotenia
 • 25. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • 4. ZHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
  • Kalkulované náklady na zdokonalenie systému hodnotenia
  • Odborná príprava hodnotiteľov – dvojdenný tréningový kurz - 12 účastníkov
  • Suma...................................................................49 000Sk 1 626,50 €
  • Identifikácia úrovne kompetencií vedúcich zamestnancov AC - 12 účastníkov
  • Suma.................................................................180 000Sk 5 974,91 €
  • Služby poradenskej agentúry v procese prípravy kompetenčného modelu
  • Suma....................................................................33 000Sk 1 095,40 €
  • Výsledné náklady.......................................262 000Sk 8 696,81€
 • 26. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Celkové prínosy z navrhovaného zdokonalenia systému hodnotenia zamestnancov
    • + zvyšovanie ziskovosti
    • + znižovanie nákladov
    • + motivácia zamestnancov
    • + konkurencieschopnosť podniku
 • 27. NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI RADEMAKER SLOVAKIA, SPOL. S R.O.
  • Záver
  • Systém hodnotenia, akokoľvek kvalitný a zdieľaný sa bez pravidelného vyhodnocovania a následného vylepšovania stáva rigidným a neefektívnym. Je na manažmente spoločnosti, aby včas zachytil varovné signály a zjednal zmysluplnú nápravu. Skutočným prínosom pre podnik i zamestnanca bude len vtedy, ak bude pre oboch zaujímavý a výhodný.
  • Verím, že teoretické a praktické poznatky, ktoré som získal v procese spracovania mojej diplomovej práce, prinesú žiadaný efekt a napomôžu spoločnosti Rademaker Slovakia v jej úsilí o vybudovanie kvalitne fungujúceho a motivujúceho systému hodnotenia zamestnancov.
 • 28. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

×