Your SlideShare is downloading. ×
0
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Patologie W Organizacji
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Patologie W Organizacji

25,792

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
25,792
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
187
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. patologie w organizacji dysfunkcje zakłócające sprawne działanie organizacji
 • 2. definicja patologii
  • patologia organizacji to „ względnie trwała niesprawność organizacji, która powoduje marnotrawstwo przekraczające granice społecznej tolerancji .” [W. Kieżun, 1997]
 • 3.
  • T. Listwan: „przez dysfunkcje rozumie się zakłócenia i nieprawidłowości w obszarze kadrowym organizacji, powodujące odchylenia od stanu określonego jako wzorzec i wywołujące niepożądane skutki”
  • Z. Chmala „patologia kierowania ludźmi w przedsiębiorstwach, to takie działania, które z założenia, świadomie i celowo są szkodliwe, czyli więcej niż dysfunkcjonalne dla kierowanych, natomiast przynoszą nieuzasadnione korzyści kierującym.
 • 4. przyczyny patologii w organizacjach
  • psychiczne
  • organizacyjne
  • technologiczne
  • społeczno-kulturowe
  • ekonomiczne
 • 5. rodzaje patologii
  • indywidualna
  • rodzinna
  • społeczna
 • 6.
  • Czynniki zaburzające prawidłowe funkcjonowanie organizacji :
  • zmiana struktury organizacyjnej (np. fuzje i przejęcia),
  • kultura organizacyjna i jej niedopasowanie do kultury narodowej w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw międzynarodowych,
  • atmosfera w miejscu pracy oraz zjawisko lobbingu.
  dysfunkcje wynikające z poziomu organizacyjnego
 • 7.
  • braku akceptacji panujących w organizacji reguł postępowania,
  • niedostosowania do obowiązujących wartości, norm i zachowań będących składowymi kultury organizacyjnej
  • konflikt ról pełnionych przez członków danej grupy.
  • komunikowanie się w relacjach przełożony-podwładny.
  dysfunkcje wynikające z poziomu grupowego
 • 8. przykłady patologii organizacyjnych
  • identyfikacja z przedmiotem posiadania lub zarządzania – synonim: brak delegowania uprawnień,
  • · syndrom uodpornienia na zmianę – synonimy: dwulicowość, rozdwojenie jaźni, organizacyjna schizofrenia,
  • · nepotyzm,
  • · łapówkarstwo (korupcja)
 • 9.
  • · syndrom zaniku odpowiedzialności
  • · syndrom słabości gratyfikacji – synonimy: syndrom braku odporności na kasę, syndrom konieczności natychmiastowego efektu, luksusomania,
  • · dysfunkcjonalny transfer międzydomenowy – synonim: dysfunkcja zarządzania zasobami ludzkimi,
  • · arogancja władzy (np.: mobbing),
  • · alkoholizm organizacyjny,
  • · gigantomania.
  przykłady patologii organizacyjnych
 • 10. pracoholizm
  • Określony po raz pierwszy przez W.A.Oatsa w 1971r. jako „przymus nieustannej pracy”
  • Pracoholik jest całkowicie i bezwarunkowo pochłonięty i oddany swojej pracy zawodowej, która pociąga go bardziej niż cokolwiek innego.
  • Pracoholizm to tzw. „zespół przewlekłego zmęczenia”, który w 1993r. zostało wpisane przez Światową Organizację Zdrowia na listę chorób cywilizacyjnych.
 • 11. biurokratyzm
  • bezduszność, formalizm, rutyna, opieszałość administracji, połączone z niekompetencją i obojętnością dla spraw i interesów jednostek i ogółu
 • 12. nepotyzm
  • faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk
  • nadużycie zajmowanego stanowiska przez faworyzowanie, protegowanie krewnych lub ulubieńców
  • w celu zagwarantowania preferencyjnego traktowania w zatrudnianiu, nagradzaniu i promowaniu krewnych oraz uzyskiwaniu przez nich preferencyjnych kontraktów i innych zysków
 • 13. organizacyjna schizofrenia
  • dwulicowość, rozdwojenie jaźni
  • na szkoleniach i w misji firmy mówi się o radosnej kooperacji, a w praktyce stara się wycisnąć siódme soki ze wszystkich – dostawców, pracowników i klientów
 • 14. Korupcja
  • jest tłumaczone, jako z łac. jako „zepsucie, przekupstwo”. Korupcja to bardzo różnorodne działania, jak również sytuacje społeczne i stosunki interpersonalne, które jednak w większości przypisywane są sferze publicznej.
  • wyróżnia się trzy strony korupcji: osoba, która daje; osoba, która bierze i otoczenie, które do takich zachowań zachęca lub je toleruje.
 • 15. defraudacja
  • malwersacja, sprzeniewierzenie, występek polegający na przywłaszczeniu cudzego mienia ruchomego powierzonego sprawcy
  • wg Kodeksu Karnego za defraudację grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 • 16. brak delegowania uprawnień
  • Delegowanie uprawnień to możliwość pozyskania osób do realizacji najmniej efektywnych
  • Delegowanie uprawnień to jednak nie tylko szansa „złapania" ludzi do wykonania „czarnej" roboty. To również obdarowanie wybranych osób zaufaniem, wyposażenie ich w prawo podejmowania decyzji, obdarowanie kompetencjami, których przydzielenie innym jest faktycznym pozbawieniem się części swojej władzy.
 • 17. „ mur milczenia”
  • Przerwaniem komunikacji między członkami danej grupy a jej liderem lub też między samymi uczestnikami grupy.
  • Komunikacja wybiórcza jest związana z tendencyjnością informacji przekazywanych przez lidera członkom grupy i odwrotnie. Część komunikacji przebiega formalnie, a część nieformalnie (plotki, domysły).W efekcie członkowie grupy nie mają zaufania ani do lidera grupy, ani do siebie nawzajem.
 • 18. gigantomania
  • rozbudowa nadmiernej ilości małych jednostek organizacyjnych
  • nadmierny rozwój struktur administracyjnych
 • 19. konformizm i stadne myślenie
  • władza wie lepiej
  • skoro zawsze decyduje stanowisko wyższej instancji, to cóż może być racjonalniejszego niż wypowiadanie się zgodnie z jej stanowiskiem
  • negatywne skutki – pozbawienie pracownika własnego zdania, porzucenie przez niego dotychczasowych przekonań
 • 20. konformizm c.d.
  • uległość (metoda „kija i marchewki”)
  • identyfikacja (uleganie powierzchownej atrakcyjności osoby lub idei)
  • internalizacja (puste naśladownictwo i bezmyślne potakiwanie
  • kapitanoza (świadoma zgoda na decyzje przełożonego, mogące doprowadzić do katastrofy)
 • 21. alkoholizm organizacyjny
  • Autoagresja i samozniszczenie
  • Uzależnienia: od alkoholu, narkotyków i pracy. Przyczyny, objawy i skutki uzależnień.
 • 22. arogancja władzy
  • Termin wywodzący się z angielskiego słowa to mob (szykanować grupowo), oznaczający celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą danej osoby
  • Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników
 • 23.
  • Kierunki mobbowania w zhierarchizowanych
  • strukturach organizacyjnych:
  • mobbing ukośny - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na różnych poziomach;
  • mobbing prosty - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na tym samym poziomie
  • Taktyki mobbingu:
  • taktyka upokorzenia
  • taktyka zastraszenia
  • taktyka pomniejszenia kompetencji
  • taktyka izolacji
  • taktyka poniżania
  • taktyka utrudniania wykonywania pracy
 • 24. Cechy ofiary mobbingu
  • Pracownik, który swoim wyglądem, przekonaniami, orientacją seksualną lub sytuacją socjoekonomiczną, wyróżnia się na tle innych,
  • kobiety pracujące w zawodach uważanych za typowo męskie ) lub mężczyźni pracujący w zawodach sfeminizowanych
 • 25. syndrom zaniku odpowiedzialności
  • „ róbta, co chceta”,
 • 26. agresja i przemoc
 • 27. molestowanie seksualne
  • Zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność osobistą, nieakceptowane przez społeczeństwo jako sprzeczne z normami społecznymi.
  • Molestowanie seksualne w najściślejszym znaczeniu jest napastliwym czynem seksualnym.
  • Molestowania seksualnego zwykle dopuszczają się mężczyźni wobec kobiet, chociaż istnieją również przypadki, gdy kobiety wymuszają molestowanie dla otrzymania później w wyniku wyroków sądowych odszkodowań.
 • 28. prawo Parkinsona
  • wykonywanie zadań wydłuża się, wypełniając cały czas pracy.
  • oznacza ono, że jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie
 • 29. patologia decyzji
  • naginanie faktów w celu uzasadnienia poprawności poprzednich decyzji (np.. błędna decyzja szefa)
  • podejmowanie decyzji podnoszących status w organizacji (zamiast realizujących cele strategiczne firmy)
 • 30. zasada Petera (próg kompetencji)
  • w organizacji hierarchicznej każdy awansuje aż do osiągnięcia własnego progu niekompetencji. Zasada ta w szczególności odnosi się do organizacji typu biurokratycznego, gdzie jej członkowie w trakcie własnej kariery awansują tak długo, póki nie znajdą się na poziomie, na którym nie będą już kompetentni.
  • zakłada się tutaj, że jeżeli organizacje mają zdolność do ciągłego funkcjonowania, to jest to spowodowane tym, że jeszcze nie wszyscy urzędnicy osiągnęli swój poziom niekompetencji.
 • 31. luksusomania
  • stwarzanie sobie superluksusowego środowiska pracy, wysokie pensje, wyposażenie, obsługa, dobre samochody, drogie podróże, luksusowe przyjęcia
  • syndrom słabości gratyfikacji
  • syndrom braku odporności na kasę
  • syndrom konieczności natychmiastowego efektu,
 • 32. makiawelizm
  • „ cel uświęca środki”
  • stosowanie środków moralnie nagannych takich jak przemoc, obłuda czy kłamstwo, często nacechowanych cynizmem, przewrotnością i brakiem skrupułów
 • 33. Dziękujemy za uwagę
  • Autorzy:
  • Dąbrowska Agnieszka
  • Herej Agata
  • Jancewicz Marta

×