Patologie W Organizacji
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Patologie W Organizacji

on

 • 29,614 views

 

Statistics

Views

Total Views
29,614
Views on SlideShare
29,364
Embed Views
250

Actions

Likes
4
Downloads
173
Comments
0

2 Embeds 250

http://www.slideshare.net 248
https://j.iplsc.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Patologie W Organizacji Patologie W Organizacji Presentation Transcript

 • patologie w organizacji dysfunkcje zakłócające sprawne działanie organizacji
 • definicja patologii
  • patologia organizacji to „ względnie trwała niesprawność organizacji, która powoduje marnotrawstwo przekraczające granice społecznej tolerancji .” [W. Kieżun, 1997]
  • T. Listwan: „przez dysfunkcje rozumie się zakłócenia i nieprawidłowości w obszarze kadrowym organizacji, powodujące odchylenia od stanu określonego jako wzorzec i wywołujące niepożądane skutki”
  • Z. Chmala „patologia kierowania ludźmi w przedsiębiorstwach, to takie działania, które z założenia, świadomie i celowo są szkodliwe, czyli więcej niż dysfunkcjonalne dla kierowanych, natomiast przynoszą nieuzasadnione korzyści kierującym.
 • przyczyny patologii w organizacjach
  • psychiczne
  • organizacyjne
  • technologiczne
  • społeczno-kulturowe
  • ekonomiczne
 • rodzaje patologii
  • indywidualna
  • rodzinna
  • społeczna
  • Czynniki zaburzające prawidłowe funkcjonowanie organizacji :
  • zmiana struktury organizacyjnej (np. fuzje i przejęcia),
  • kultura organizacyjna i jej niedopasowanie do kultury narodowej w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw międzynarodowych,
  • atmosfera w miejscu pracy oraz zjawisko lobbingu.
  dysfunkcje wynikające z poziomu organizacyjnego
  • braku akceptacji panujących w organizacji reguł postępowania,
  • niedostosowania do obowiązujących wartości, norm i zachowań będących składowymi kultury organizacyjnej
  • konflikt ról pełnionych przez członków danej grupy.
  • komunikowanie się w relacjach przełożony-podwładny.
  dysfunkcje wynikające z poziomu grupowego
 • przykłady patologii organizacyjnych
  • identyfikacja z przedmiotem posiadania lub zarządzania – synonim: brak delegowania uprawnień,
  • · syndrom uodpornienia na zmianę – synonimy: dwulicowość, rozdwojenie jaźni, organizacyjna schizofrenia,
  • · nepotyzm,
  • · łapówkarstwo (korupcja)
  • · syndrom zaniku odpowiedzialności
  • · syndrom słabości gratyfikacji – synonimy: syndrom braku odporności na kasę, syndrom konieczności natychmiastowego efektu, luksusomania,
  • · dysfunkcjonalny transfer międzydomenowy – synonim: dysfunkcja zarządzania zasobami ludzkimi,
  • · arogancja władzy (np.: mobbing),
  • · alkoholizm organizacyjny,
  • · gigantomania.
  przykłady patologii organizacyjnych
 • pracoholizm
  • Określony po raz pierwszy przez W.A.Oatsa w 1971r. jako „przymus nieustannej pracy”
  • Pracoholik jest całkowicie i bezwarunkowo pochłonięty i oddany swojej pracy zawodowej, która pociąga go bardziej niż cokolwiek innego.
  • Pracoholizm to tzw. „zespół przewlekłego zmęczenia”, który w 1993r. zostało wpisane przez Światową Organizację Zdrowia na listę chorób cywilizacyjnych.
 • biurokratyzm
  • bezduszność, formalizm, rutyna, opieszałość administracji, połączone z niekompetencją i obojętnością dla spraw i interesów jednostek i ogółu
 • nepotyzm
  • faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk
  • nadużycie zajmowanego stanowiska przez faworyzowanie, protegowanie krewnych lub ulubieńców
  • w celu zagwarantowania preferencyjnego traktowania w zatrudnianiu, nagradzaniu i promowaniu krewnych oraz uzyskiwaniu przez nich preferencyjnych kontraktów i innych zysków
 • organizacyjna schizofrenia
  • dwulicowość, rozdwojenie jaźni
  • na szkoleniach i w misji firmy mówi się o radosnej kooperacji, a w praktyce stara się wycisnąć siódme soki ze wszystkich – dostawców, pracowników i klientów
 • Korupcja
  • jest tłumaczone, jako z łac. jako „zepsucie, przekupstwo”. Korupcja to bardzo różnorodne działania, jak również sytuacje społeczne i stosunki interpersonalne, które jednak w większości przypisywane są sferze publicznej.
  • wyróżnia się trzy strony korupcji: osoba, która daje; osoba, która bierze i otoczenie, które do takich zachowań zachęca lub je toleruje.
 • defraudacja
  • malwersacja, sprzeniewierzenie, występek polegający na przywłaszczeniu cudzego mienia ruchomego powierzonego sprawcy
  • wg Kodeksu Karnego za defraudację grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
 • brak delegowania uprawnień
  • Delegowanie uprawnień to możliwość pozyskania osób do realizacji najmniej efektywnych
  • Delegowanie uprawnień to jednak nie tylko szansa „złapania" ludzi do wykonania „czarnej" roboty. To również obdarowanie wybranych osób zaufaniem, wyposażenie ich w prawo podejmowania decyzji, obdarowanie kompetencjami, których przydzielenie innym jest faktycznym pozbawieniem się części swojej władzy.
 • „ mur milczenia”
  • Przerwaniem komunikacji między członkami danej grupy a jej liderem lub też między samymi uczestnikami grupy.
  • Komunikacja wybiórcza jest związana z tendencyjnością informacji przekazywanych przez lidera członkom grupy i odwrotnie. Część komunikacji przebiega formalnie, a część nieformalnie (plotki, domysły).W efekcie członkowie grupy nie mają zaufania ani do lidera grupy, ani do siebie nawzajem.
 • gigantomania
  • rozbudowa nadmiernej ilości małych jednostek organizacyjnych
  • nadmierny rozwój struktur administracyjnych
 • konformizm i stadne myślenie
  • władza wie lepiej
  • skoro zawsze decyduje stanowisko wyższej instancji, to cóż może być racjonalniejszego niż wypowiadanie się zgodnie z jej stanowiskiem
  • negatywne skutki – pozbawienie pracownika własnego zdania, porzucenie przez niego dotychczasowych przekonań
 • konformizm c.d.
  • uległość (metoda „kija i marchewki”)
  • identyfikacja (uleganie powierzchownej atrakcyjności osoby lub idei)
  • internalizacja (puste naśladownictwo i bezmyślne potakiwanie
  • kapitanoza (świadoma zgoda na decyzje przełożonego, mogące doprowadzić do katastrofy)
 • alkoholizm organizacyjny
  • Autoagresja i samozniszczenie
  • Uzależnienia: od alkoholu, narkotyków i pracy. Przyczyny, objawy i skutki uzależnień.
 • arogancja władzy
  • Termin wywodzący się z angielskiego słowa to mob (szykanować grupowo), oznaczający celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą danej osoby
  • Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników
  • Kierunki mobbowania w zhierarchizowanych
  • strukturach organizacyjnych:
  • mobbing ukośny - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na różnych poziomach;
  • mobbing prosty - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na tym samym poziomie
  • Taktyki mobbingu:
  • taktyka upokorzenia
  • taktyka zastraszenia
  • taktyka pomniejszenia kompetencji
  • taktyka izolacji
  • taktyka poniżania
  • taktyka utrudniania wykonywania pracy
 • Cechy ofiary mobbingu
  • Pracownik, który swoim wyglądem, przekonaniami, orientacją seksualną lub sytuacją socjoekonomiczną, wyróżnia się na tle innych,
  • kobiety pracujące w zawodach uważanych za typowo męskie ) lub mężczyźni pracujący w zawodach sfeminizowanych
 • syndrom zaniku odpowiedzialności
  • „ róbta, co chceta”,
 • agresja i przemoc
 • molestowanie seksualne
  • Zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność osobistą, nieakceptowane przez społeczeństwo jako sprzeczne z normami społecznymi.
  • Molestowanie seksualne w najściślejszym znaczeniu jest napastliwym czynem seksualnym.
  • Molestowania seksualnego zwykle dopuszczają się mężczyźni wobec kobiet, chociaż istnieją również przypadki, gdy kobiety wymuszają molestowanie dla otrzymania później w wyniku wyroków sądowych odszkodowań.
 • prawo Parkinsona
  • wykonywanie zadań wydłuża się, wypełniając cały czas pracy.
  • oznacza ono, że jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie
 • patologia decyzji
  • naginanie faktów w celu uzasadnienia poprawności poprzednich decyzji (np.. błędna decyzja szefa)
  • podejmowanie decyzji podnoszących status w organizacji (zamiast realizujących cele strategiczne firmy)
 • zasada Petera (próg kompetencji)
  • w organizacji hierarchicznej każdy awansuje aż do osiągnięcia własnego progu niekompetencji. Zasada ta w szczególności odnosi się do organizacji typu biurokratycznego, gdzie jej członkowie w trakcie własnej kariery awansują tak długo, póki nie znajdą się na poziomie, na którym nie będą już kompetentni.
  • zakłada się tutaj, że jeżeli organizacje mają zdolność do ciągłego funkcjonowania, to jest to spowodowane tym, że jeszcze nie wszyscy urzędnicy osiągnęli swój poziom niekompetencji.
 • luksusomania
  • stwarzanie sobie superluksusowego środowiska pracy, wysokie pensje, wyposażenie, obsługa, dobre samochody, drogie podróże, luksusowe przyjęcia
  • syndrom słabości gratyfikacji
  • syndrom braku odporności na kasę
  • syndrom konieczności natychmiastowego efektu,
 • makiawelizm
  • „ cel uświęca środki”
  • stosowanie środków moralnie nagannych takich jak przemoc, obłuda czy kłamstwo, często nacechowanych cynizmem, przewrotnością i brakiem skrupułów
 • Dziękujemy za uwagę
  • Autorzy:
  • Dąbrowska Agnieszka
  • Herej Agata
  • Jancewicz Marta