• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Patologie W Organizacji
 

Patologie W Organizacji

on

 • 29,274 views

 

Statistics

Views

Total Views
29,274
Views on SlideShare
29,024
Embed Views
250

Actions

Likes
4
Downloads
173
Comments
0

2 Embeds 250

http://www.slideshare.net 248
https://j.iplsc.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Patologie W Organizacji Patologie W Organizacji Presentation Transcript

  • patologie w organizacji dysfunkcje zakłócające sprawne działanie organizacji
  • definicja patologii
   • patologia organizacji to „ względnie trwała niesprawność organizacji, która powoduje marnotrawstwo przekraczające granice społecznej tolerancji .” [W. Kieżun, 1997]
   • T. Listwan: „przez dysfunkcje rozumie się zakłócenia i nieprawidłowości w obszarze kadrowym organizacji, powodujące odchylenia od stanu określonego jako wzorzec i wywołujące niepożądane skutki”
   • Z. Chmala „patologia kierowania ludźmi w przedsiębiorstwach, to takie działania, które z założenia, świadomie i celowo są szkodliwe, czyli więcej niż dysfunkcjonalne dla kierowanych, natomiast przynoszą nieuzasadnione korzyści kierującym.
  • przyczyny patologii w organizacjach
   • psychiczne
   • organizacyjne
   • technologiczne
   • społeczno-kulturowe
   • ekonomiczne
  • rodzaje patologii
   • indywidualna
   • rodzinna
   • społeczna
   • Czynniki zaburzające prawidłowe funkcjonowanie organizacji :
   • zmiana struktury organizacyjnej (np. fuzje i przejęcia),
   • kultura organizacyjna i jej niedopasowanie do kultury narodowej w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw międzynarodowych,
   • atmosfera w miejscu pracy oraz zjawisko lobbingu.
   dysfunkcje wynikające z poziomu organizacyjnego
   • braku akceptacji panujących w organizacji reguł postępowania,
   • niedostosowania do obowiązujących wartości, norm i zachowań będących składowymi kultury organizacyjnej
   • konflikt ról pełnionych przez członków danej grupy.
   • komunikowanie się w relacjach przełożony-podwładny.
   dysfunkcje wynikające z poziomu grupowego
  • przykłady patologii organizacyjnych
   • identyfikacja z przedmiotem posiadania lub zarządzania – synonim: brak delegowania uprawnień,
   • · syndrom uodpornienia na zmianę – synonimy: dwulicowość, rozdwojenie jaźni, organizacyjna schizofrenia,
   • · nepotyzm,
   • · łapówkarstwo (korupcja)
   • · syndrom zaniku odpowiedzialności
   • · syndrom słabości gratyfikacji – synonimy: syndrom braku odporności na kasę, syndrom konieczności natychmiastowego efektu, luksusomania,
   • · dysfunkcjonalny transfer międzydomenowy – synonim: dysfunkcja zarządzania zasobami ludzkimi,
   • · arogancja władzy (np.: mobbing),
   • · alkoholizm organizacyjny,
   • · gigantomania.
   przykłady patologii organizacyjnych
  • pracoholizm
   • Określony po raz pierwszy przez W.A.Oatsa w 1971r. jako „przymus nieustannej pracy”
   • Pracoholik jest całkowicie i bezwarunkowo pochłonięty i oddany swojej pracy zawodowej, która pociąga go bardziej niż cokolwiek innego.
   • Pracoholizm to tzw. „zespół przewlekłego zmęczenia”, który w 1993r. zostało wpisane przez Światową Organizację Zdrowia na listę chorób cywilizacyjnych.
  • biurokratyzm
   • bezduszność, formalizm, rutyna, opieszałość administracji, połączone z niekompetencją i obojętnością dla spraw i interesów jednostek i ogółu
  • nepotyzm
   • faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk
   • nadużycie zajmowanego stanowiska przez faworyzowanie, protegowanie krewnych lub ulubieńców
   • w celu zagwarantowania preferencyjnego traktowania w zatrudnianiu, nagradzaniu i promowaniu krewnych oraz uzyskiwaniu przez nich preferencyjnych kontraktów i innych zysków
  • organizacyjna schizofrenia
   • dwulicowość, rozdwojenie jaźni
   • na szkoleniach i w misji firmy mówi się o radosnej kooperacji, a w praktyce stara się wycisnąć siódme soki ze wszystkich – dostawców, pracowników i klientów
  • Korupcja
   • jest tłumaczone, jako z łac. jako „zepsucie, przekupstwo”. Korupcja to bardzo różnorodne działania, jak również sytuacje społeczne i stosunki interpersonalne, które jednak w większości przypisywane są sferze publicznej.
   • wyróżnia się trzy strony korupcji: osoba, która daje; osoba, która bierze i otoczenie, które do takich zachowań zachęca lub je toleruje.
  • defraudacja
   • malwersacja, sprzeniewierzenie, występek polegający na przywłaszczeniu cudzego mienia ruchomego powierzonego sprawcy
   • wg Kodeksu Karnego za defraudację grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
  • brak delegowania uprawnień
   • Delegowanie uprawnień to możliwość pozyskania osób do realizacji najmniej efektywnych
   • Delegowanie uprawnień to jednak nie tylko szansa „złapania" ludzi do wykonania „czarnej" roboty. To również obdarowanie wybranych osób zaufaniem, wyposażenie ich w prawo podejmowania decyzji, obdarowanie kompetencjami, których przydzielenie innym jest faktycznym pozbawieniem się części swojej władzy.
  • „ mur milczenia”
   • Przerwaniem komunikacji między członkami danej grupy a jej liderem lub też między samymi uczestnikami grupy.
   • Komunikacja wybiórcza jest związana z tendencyjnością informacji przekazywanych przez lidera członkom grupy i odwrotnie. Część komunikacji przebiega formalnie, a część nieformalnie (plotki, domysły).W efekcie członkowie grupy nie mają zaufania ani do lidera grupy, ani do siebie nawzajem.
  • gigantomania
   • rozbudowa nadmiernej ilości małych jednostek organizacyjnych
   • nadmierny rozwój struktur administracyjnych
  • konformizm i stadne myślenie
   • władza wie lepiej
   • skoro zawsze decyduje stanowisko wyższej instancji, to cóż może być racjonalniejszego niż wypowiadanie się zgodnie z jej stanowiskiem
   • negatywne skutki – pozbawienie pracownika własnego zdania, porzucenie przez niego dotychczasowych przekonań
  • konformizm c.d.
   • uległość (metoda „kija i marchewki”)
   • identyfikacja (uleganie powierzchownej atrakcyjności osoby lub idei)
   • internalizacja (puste naśladownictwo i bezmyślne potakiwanie
   • kapitanoza (świadoma zgoda na decyzje przełożonego, mogące doprowadzić do katastrofy)
  • alkoholizm organizacyjny
   • Autoagresja i samozniszczenie
   • Uzależnienia: od alkoholu, narkotyków i pracy. Przyczyny, objawy i skutki uzależnień.
  • arogancja władzy
   • Termin wywodzący się z angielskiego słowa to mob (szykanować grupowo), oznaczający celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą danej osoby
   • Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników
   • Kierunki mobbowania w zhierarchizowanych
   • strukturach organizacyjnych:
   • mobbing ukośny - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na różnych poziomach;
   • mobbing prosty - osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na tym samym poziomie
   • Taktyki mobbingu:
   • taktyka upokorzenia
   • taktyka zastraszenia
   • taktyka pomniejszenia kompetencji
   • taktyka izolacji
   • taktyka poniżania
   • taktyka utrudniania wykonywania pracy
  • Cechy ofiary mobbingu
   • Pracownik, który swoim wyglądem, przekonaniami, orientacją seksualną lub sytuacją socjoekonomiczną, wyróżnia się na tle innych,
   • kobiety pracujące w zawodach uważanych za typowo męskie ) lub mężczyźni pracujący w zawodach sfeminizowanych
  • syndrom zaniku odpowiedzialności
   • „ róbta, co chceta”,
  • agresja i przemoc
  • molestowanie seksualne
   • Zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność osobistą, nieakceptowane przez społeczeństwo jako sprzeczne z normami społecznymi.
   • Molestowanie seksualne w najściślejszym znaczeniu jest napastliwym czynem seksualnym.
   • Molestowania seksualnego zwykle dopuszczają się mężczyźni wobec kobiet, chociaż istnieją również przypadki, gdy kobiety wymuszają molestowanie dla otrzymania później w wyniku wyroków sądowych odszkodowań.
  • prawo Parkinsona
   • wykonywanie zadań wydłuża się, wypełniając cały czas pracy.
   • oznacza ono, że jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie
  • patologia decyzji
   • naginanie faktów w celu uzasadnienia poprawności poprzednich decyzji (np.. błędna decyzja szefa)
   • podejmowanie decyzji podnoszących status w organizacji (zamiast realizujących cele strategiczne firmy)
  • zasada Petera (próg kompetencji)
   • w organizacji hierarchicznej każdy awansuje aż do osiągnięcia własnego progu niekompetencji. Zasada ta w szczególności odnosi się do organizacji typu biurokratycznego, gdzie jej członkowie w trakcie własnej kariery awansują tak długo, póki nie znajdą się na poziomie, na którym nie będą już kompetentni.
   • zakłada się tutaj, że jeżeli organizacje mają zdolność do ciągłego funkcjonowania, to jest to spowodowane tym, że jeszcze nie wszyscy urzędnicy osiągnęli swój poziom niekompetencji.
  • luksusomania
   • stwarzanie sobie superluksusowego środowiska pracy, wysokie pensje, wyposażenie, obsługa, dobre samochody, drogie podróże, luksusowe przyjęcia
   • syndrom słabości gratyfikacji
   • syndrom braku odporności na kasę
   • syndrom konieczności natychmiastowego efektu,
  • makiawelizm
   • „ cel uświęca środki”
   • stosowanie środków moralnie nagannych takich jak przemoc, obłuda czy kłamstwo, często nacechowanych cynizmem, przewrotnością i brakiem skrupułów
  • Dziękujemy za uwagę
   • Autorzy:
   • Dąbrowska Agnieszka
   • Herej Agata
   • Jancewicz Marta