Artikel VerAutomation in De molenaar

505 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artikel VerAutomation in De molenaar

  1. 1. 01_Cover:omslag 1 22-02-10 16:44 Pagina 1 113 de jaargang, 26 februari 2010 www.demolenaar.nl nummer 3 De Molenaar vakblad voor de graanverwerkende en diervoederindustrie Automatisering dichtbij Lignocellulose in diervoeders Impact regelgeving
  2. 2. 18-19-20_Verautomation:18-19-20 22-02-10 16:31 Pagina 18 VerAutomation brengt a Techniek [Jacqueline Wijbenga] De automatisering bij Puro Petfood is door Theo Verouden (links) en René Coolen gezamen- lijk uitgedacht. Theo Verouden is directeur van VerAutomation. Het bedrijf begon als een- manszaak en is vijftien jaar later uitgegroeid tot een volwaardige automatiseringspartner voor de procesindustrie in binnen- en buiten- land. "Meedenken over hoe het kan of beter moet, daarin zit onze meerwaarde", aldus directeur Theo Verouden. In 1996 begon Theo Verouden als zelf- den: Verautomation, leverancier van in het verlengde liggen van het werk standig ICT-er in met name de voe- hard- en sofware. Daarnaast bestiert hij dat we met VerAutomation doen, leek dingsmiddelenindustrie. Inmiddels staat nog twee zusterbedrijven, een in het me beter de bedrijven administratief hij aan het hoofd van een volwaardige Oirschot en een op Curacao. "Hoewel goed te scheiden. De bedrijven zijn in onderneming met dertig personeelsle- de activiteiten van die beide bedrijven principe onafhankelijk van elkaar en dat is de beste basis voor een zekere toe- komst", aldus Verouden. Basis Verouden is naar eigen zeggen nog van de 'oude' school als het gaat om ICT. In de tijd dat hij het vak leerde, stond de automatisering in de procesindustrie nog in de kinderschoenen. "Helemaal als je ziet wat er nu allemaal mogelijk is." Zowel bij zijn vorige werkgevers als tegenwoordig zijn flexibiliteit en brede inzetbaarheid zijn handelsmerken. "We leveren bij veel bedrijven niet alleen de software, maar ook de hardware kan door ons worden geïnstalleerd. Het maken van bekabeling en procestekenin- gen, we zijn van alle markten thuis." Via Scada heeft de Verouden heeft daarbij naar eigen zeg- operator een goed gen veel voordeel van het feit dat zijn overzicht van elke vader elektricien was. "Als kind ging ik processtap. wel met hem mee en keek wat hij deed
  3. 3. 18-19-20_Verautomation:18-19-20 22-02-10 16:31 Pagina 19 gt automatisering dichtbij Eenmanszaak groeit uit tot volwaardige ICT-partner en hoe. Van de inzichten die ik toen vooral in het samenbrengen van de ver- VerAutomation kreeg, heb ik nu veel voordeel." Niet dat schillende disciplines, intern en extern. VerAutomation is gespecialiseerd in de directeur zelf de kabels legt of dra- automatisering van fabrieksproces- den trekt, ,,maar meedenken over hoe Internationaal sen, van snoep tot kroketten en van het moet en wat er beter kan, daarin zit Daarbij beperkt het bedrijf zich niet tot graanverwerking tot diervoeder. de meerwaarde". projecten dicht bij huis. Ook projecten Volgens directeur Theo Verouden in het buitenland worden met beide onderscheidt zijn bedrijf zich door Tu r n k e y handen aangegrepen. Een van de mede- de kleinschaligheid. "Dat wil niet Afhankelijk van de wens van de klant, werkers heeft een procestekening zeggen dat we alleen kleine klanten kan VerAutomation een project volledig boven zijn bureau hangen van een bedienen, integendeel. Grote inter- van begin tot eind verzorgen. "Dat fabriek in Oekraïne. Aan hem de taak nationale bedrijven weten ons te gebeurt ook vaak, zeker als het gaat om om de automatisering in beeld te bren- vinden. Maar door zelf klein te zijn, de installatie en automatisering van gen en om te zetten in opdrachten voor kunnen we flexibel inspelen op de nieuw materieel." In veel gevallen lopen programmeurs en leveranciers van vraag van de klant." Toch is het de contacten via de machinebouwers die onderdelen. Het denkwerk moet echter bedrijf groot genoeg om een goed het project in handen hebben. "We heb- even aan de kant worden gezet voor toegerust team - "Betrokken en De PLC maakte ben al jaren goede contacten met ver- een Duitse klant met een storing in zijn gemotiveerd", aldus Verouden- in het mogelijk om schillende machinebouwers, onder ande- procesbesturing. Via een paar drukken huis te hebben die allen diverse dis- verschillende re in de voedingsmiddelenindustrie, maar op verschillende knoppen wordt inge- ciplines inbrengen bij zowel turn- processtappen de laatste jaren ook steeds meer in de beld in de computer van de klant. Het key-projecten als het ontwerpen en met elkaar te diervoederindustrie", vertelt Verouden. bijbehorende processchema verschijnt uitvoeren van automatisering voor koppelen, zon- De uitdaging bij turnkey-projecten zit op het scherm, met alle icoontjes die een klein procesonderdeel. "Zowel der tussenkomst qua hard- als software, als ook wat van mensen. betreft het elektrische en mechani- sche hebben wij eigenlijk alle exper- tise in huis." 18 19 D e M o l e n a a r n r. 3 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 0
  4. 4. 18-19-20_Verautomation:18-19-20 22-02-10 16:31 Pagina 20 >> VerAutomation brengt automatisering dichtbij vanging, inspelen op nieuwe veiligheids- eisen of verhelpen van storingen behoort tot de mogelijkheden." De aan- pak is niet merkgebonden. "Een PLC heeft voor ons geen geheimen", lacht Verouden. Het leuke van het werken aan de PLC vindt hij het contact met de klanten. "Bij projecten werk je vaak in opdracht van de machinebouwer. In het geval van onderhoud of vervanging van PLC's heb je veel meer contact met opdrachtgever en eindgebruiker." Denkwerk Maar niet alleen het vervangen van bestaand materiaal, ook het bedenken en uitvoeren van eigen procesautomati- sering is onderdeel van het aanbod van VerAutomation. "Dat hebben we bij- voorbeeld gedaan bij Puro Petfood in Steensel. Daar zijn we in 2001 begonnen met het automatiseren van de wegerij. De gehele uitvoering is door directeur René Coolen en mij uitgedacht en uitge- voerd", zegt Verouden niet zonder trots. VerAutomation maakt in de automatise- ring gebruik van zogenoemde 'open source' software. Coolen: "Dat vind ik een groot voordeel. Daardoor ben ik niet van VerAutomation afhankelijk als het gaat om service en onderhoud, maar ook bij eventueel vervolgstappen, kan ik eenvoudig een andere leverancier in de arm nemen als ik dat zou willen." Tot nu toe is die behoefte er echt niet geweest. "Bij de eerste aanbesteding heb ik wel meerdere partijen offerte Bij Puro Petfood is aanwijzing zijn voor het al dan niet in een zwak voor zijn oude liefde: de PLC. laten maken, maar de samenwerking gekozen voor ver- werking zijn van de betreffende proces- "Ik ben er groot mee geworden. Van bevalt goed. Zo goed, dat ze inmiddels schillende systeem- stap. Verouden kijkt even kritisch mee oudsher ben ik PLC-programmeur. Een het hele proces stapsgewijs hebben kasten verspreid en luistert naar de mogelijke verklaring software-nerd ben ik nooit geworden." geautomatiseerd." Althans voor zover door de fabriek. voor de problemen bij de klant. "In dit In de jaren '90 deden PLC's hun intrede dat kon worden geautomatiseerd tot nu geval houd ik nauw contact met mijn in de procesautomatisering. "Voorheen toe. Coolen blijft investeren in de ont- medewerkers. Het gaat hier om een was er nog veel handbediening of geau- wikkeling van zijn bedrijf. Stukje bij klant die al vanaf het begin bij me is. tomatiseerde aansturing van een speci- beetje worden de verschillende stappen Tussen kerst en Oud en Nieuw heb ik er fiek procesonderdeel. De PLC maakte gemoderniseerd en geautomatiseerd. zelf de PLC geïnstalleerd en in gebruik- het mogelijk om verschillende proces- "Maar ik bepaal zelf het tempo, ook al gesteld." Een dergelijke benadering is stappen met elkaar te koppelen, zonder omdat ik veel van het installatiewerk echter niet voorbehouden aan vaste tussenkomst van mensen om knoppen zelf doe." Zodra de nieuwe verpakkings- klanten. Als het moet of kan, neemt de te bedienen. Inmiddels zijn de PLC die in lijn op zijn plek staat, zal directeur nog graag een schroevendraai- de negentiger jaren werden geïnstal- VerAutomation ook die moeten integre- er ter hand. leerd, aan vervanging toe. "Een PLC ren in de procesbesturing. "Als dat klaar heeft na 15 tot 20 jaar echt zijn beste is, bedenk ik vast wel weer wat anders", PLC expert tijd gehad." Dat betekent dat er vraag is lacht Coolen. "We zijn hier nog lang Hoewel VerAutomation inmiddels volle- dige fabrieksprocessen automatiseert bij naar vervanging of herprogrammering. Daarin wil en kan VerAutomation voor- niet klaar." - vooraanstaande namen in binnen- en zien. "Vaak is het een kwestie van volle- Meer informatie vindt u op buitenland, heeft Verouden nog steeds dige vervanging, maar ook display ver- www.demolenaar.nl 20 21 D e M o l e n a a r n r. 3 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 0

×