• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Electricitat i magnetisme
 

Electricitat i magnetisme

on

 • 7,208 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,208
Views on SlideShare
3,071
Embed Views
4,137

Actions

Likes
1
Downloads
61
Comments
0

12 Embeds 4,137

http://www.xtec.cat 2538
http://agora.educat1x1.cat 1504
http://tecnologiasenia.wordpress.com 40
http://letecnoalsegon.blogspot.com.es 27
http://www.slideshare.net 14
http://localhost 5
http://lidiatec2.netau.net 4
http://www.xtec.es 1
http://www.xtec.net 1
http://xtec.cat 1
http://translate.googleusercontent.com 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Electricitat i magnetisme Electricitat i magnetisme Presentation Transcript

  • Unitat 7: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Professor: Josep Ramon i Serra Curs: 2009 - 2010 COL·LEGI PARROQUIAL SANT FELIU TECNOLOGIA 1r d’ESO
  • 7.1. L’ELECTRICITAT
   • L’Electricitat és el moviment de les càrregues elèctriques
   • Què és una càrrega elèctrica? On es troben?
   • La càrrega elèctrica més petita és l’electró.
   • Els electrons es troben dins del àtoms.
   • Els àtoms són els elements que formen els materials.
   • Tipus de materials
   • Conductors (metalls)  Facilitat per deixar passar els electrons.
   • Aïllants (plàstics, fusta)  Molta dificultat per conduir electrons.
   • Semiconductors (silici)  Condueixen segons condicions.
  • EL CORRENT i el CIRCUIT ELÈCTRIC Corrent elèctric És la circulació de càrregues elèctriques dintre d’un circuit elèctric Circuit elèctric És el conjunt d’elements on s’aplica el corrent elèctric i està format pels següents components mínims:
    • 1. Generador o pila
    • 2. Conductor o cable elèctric
    • 3. Receptor o bombeta
    • 4. Altres o elements de control
   EL CORRENT I EL CIRCUIT ELÈCTRIC
  • COMPONENTS DEL CIRCUIT ELÈCTRIC (1/7) 1. Pila o generador elèctric És l’element del circuit elèctric que fa que els electrons o càrregues negatives surtin del terminal negatiu i arribin al terminal positiu SEMBLANT A UNA BOMBA D’AIGUA Simbologia
  • COMPONENTS DEL CIRCUIT ELÈCTRIC (2/7) 2. Conductor o cable elèctric És l’element del circuit elèctric per on circulen els electrons o càrregues negatives i ens connecta tots els altres elements del circuit. Si el cable estigués tallat, el circuit estaria obert, sense circulació de càrregues. SEMBLANT A UNA CANONADA D’AIGUA Simbologia
  • COMPONENTS DEL CIRCUIT ELÈCTRIC (3/7) 3. Receptors
   • Són tots els elements del circuit elèctric on nosaltres gaudim de l’energia elèctrica, per exemple:
   • Màquines i electrodomèstics (alimentació d’un motor elèctric)
   • Motors (transformació de moviment)
   • Bombetes i resistències (il·luminació)
   • SEMBLANT A UNA NÒRIA d’un molí fariner D’AIGUA
   Simbologia BOMBETA BRUNZIDOR MOTOR CC RESISTÈNCIA
  • COMPONENTS DEL CIRCUIT ELÈCTRIC (4/7) 4. Altres elements ( ELEMENTS DE CONTROL )
   • 4.1. Polsador : Ens obre o ens tanca el circuit elèctric mentre pressionem el botó. N’hi ha de dos tipus; normalment tancat (NT) i normalment obert (NO).
    • Polsador NT  a l’inici deixa passar el corrent, mentre polsem s’obre el circuit i tallem el pas del corrent elèctric.
   • Exemple : El polsador de les portes de cotxe o nevera és un polsador NT.
    • Polsador NO  a l’inici no deixa passar el corrent, mentre polsem es tanca el circuit i es deixa passar el corrent elèctric. Al deixar de polsar, es torna a la situació inicial.
   • Exemple : El timbre de casa nostra és un polsador normalment obert.
   Simbologia POLSADOR (NO) POLSADOR (NT)
  • COMPONENTS DEL CIRCUIT ELÈCTRIC (5/7)
   • 4.2. Interruptor : Ens obre o ens tanca el circuit elèctric permanentment.
    • Interruptor NT  l’accionem i ens obre el circuit, per tant talla el corrent elèctric.
    • Interruptor NO  l’accionem i ens tanca el circuit, per tant passa el corrent elèctric.
   • Exemple : L’interruptor de casa nostra per encendre el llum és NO
   Simbologia Interruptor Monopolar Interruptor Monopolar
  • COMPONENTS DEL CIRCUIT ELÈCTRIC (6/7) 4.3. Commutador : És un interruptor amb tres terminals (a, b i c), en lloc de dos, que ens permet desviar el corrent des d’ a cap a b o des d’ a cap a c . Exemple : El commutador del dormitori d’una casa per encendre el llum des de dos llocs distanciats. Simbologia COMMUTADOR
  • COMPONENTS DEL CIRCUIT ELÈCTRIC (7/7)
   • 4.4. Commutador de creuament : És un interruptor amb quatre terminals exteriors (a, b, c i d).
   • Interiorment, està composat de dos commutadors (sis terminals) que es mouen amb el mateix botó.
   • En la posició 1 posa en contacte el terminal a amb el terminal d , i per separat, el terminal c amb el terminal b .
   • En la posició 2 el terminal a fa contacte amb el terminal b , i per separat, el terminal c amb el terminal d .
   Simbologia COMMUTADOR DE CREUAMENT
  • Exemple : El commutador de creuament en el passadís d’una casa per encendre el llum des de més de dos llocs distanciats. Els dels extrems seran commutadors, i els d’entremig commutadors de creuament.
  • MAGNITUDS ELÈCTRIQUES (1/3) Magnitud física: 3 magnituds bàsiques : INTENSITAT , TENSIÓ i RESISTÈNCIA INTENSITAT DE CORRENT ELÈCTRIC És tot allò que es pot mesurar És la quantitat de càrregues elèctriques que travessen la secció d’un conductor en una unitat de temps . (També es pot dir que és el cabal de càrregues que hi circulen) per valors petits: mil·liamper (mA) i microamper ( m A). Unitat de mesura en SI: Amper (A) EL SENTIT DE LA INTENSITAT ÉS DEL (+) AL (-), CONTRARI A LA CIRCULACIÓ REAL DELS ELECTRONS. Aparell de Mesura: Amperímetre
  • MAGNITUDS ELÈCTRIQUES (2/3) TENSIÓ ELÈCTRICA O DIFERÈNCIA DE POTENCIAL És el treball necessari per desplaçar les càrregues elèctriques d’un terminal a l’altre del generador . (Seria com la diferència d’alçada en un pla inclinat) Volt (V) Unitat SI: EL TERMINAL (+) DE LA PILA TÉ MÉS TENSIÓ QUE EL (-). Si la tensió del (+) = a la tensió del (-), la pila està descarregada. Aparell de Mesura: Voltímetre
  • MAGNITUDS ELÈCTRIQUES (3/3) RESISTÈNCIA És la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. (En un circuit d’aigua la resistència seria un colze, un filtre, una canonada estreta…) Ohm ( Ω ) Unitat SI: LA RESISTÈNCIA D’AQUEST CIRCUIT ÉS LA BOMBETA I EL CONDUCTOR. La pila es gasta perquè tenim la resistència. Aparell de Mesura: Ohmímetre La resistència depèn de la naturalesa del material (coeficient de resistivitat ) i de les seves dimensions (secció) . Longitud ( l en m ) Secció ( S en mm 2 ) Resistivitat ( ρ en mm 2· Ω /m )
  • APLICACIÓ PRÀCTICA  Resistència Conductor Calcula la resistència d’un fil de ferro (amb resistivitat ρ(Fe) = 0,1mm 2 Ω/m) de longitud 3 m y secció de 10 mm 2 . Dades Incògnita Longitud del cable = 3m Resistència Resistivitat = 0,1mm 2 Ω/m Secció = 10 mm 2
  • TIPUS DE CIRCUITS Segons com es connecten els seus elements: Combinació d’un circuit en sèrie i un circuit en paral·lel.
   • Igual tensió a cada receptor.
   • La intensitat és la suma de les intensitats que passen per cadascun dels receptors.
   • Si s’espatlla un receptor, el circuit segueix funcionant.
   • Igual intensitat per a cada receptor.
   • La tensió total és la suma de la tensió a cada receptor.
   • Si s’espatlla un receptor, la resta deixa de funcionar.
   Circuit mixt Circuit en paral·lel Circuit en sèrie
  • CIRCUIT EN SÈRIE CIRCUIT MIXT
  • LLEI D’OHM (1/3) La LLEI D’OHM ens relaciona les 3 magnituds bàsiques: Diferència de potencial o tensió (V) A més V, més I (intensitat), així V i I són directament proporcionals (i a l’inrevés, també) Resistència (R) A més R, menys diferència de potencial, així R i V són inversament proporcionals Intensitat (I)  Ampers (A) Tensió (V)  Volts (V) Resistència (R)  Ohms (  )
  • LLEI DE OHM - Problemes (2/3) Què intensitat de corrent circula per una làmpada elèctrica de 400 Ω de resistència quan està connectada a una xarxa de 220 volts de tensió? Dades Incognita Tensió = 220 volts Intensitat Resistència = 400 Ω La mateixa làmpada la connectem a 400 V de tensió. Quina serà ara la intensitat que la travessarà? Què intensitat de corrent circula per una làmpada elèctrica de 400 Ω de resistència quan està connectada a una xarxa de 220 volts de tensió? Dades Incògnita Tensió = 220 volts Intensitat Resistència = 400 Ω Quina intensitat de corrent circula per una làmpada elèctrica de 400 Ω de resistència quan està connectada a una xarxa de 220 volts de tensió?
  • LLEI DE OHM – Problemes (3/3) Quina resistència té una làmpada quan apliquem una intensitat d’1 A i està connectada a una xarxa de 220 volts de tensió? Dades Incògnita Tensió = 220 volts Resistència Intensitat = 1 A Quina caiguda de tensió ocasionarà una resistència de 200  si li fem passar una intensitat de 0,1 A? Dades Incògnita Resistència = 200  Tensió Intensitat = 0,1 A
  • POTENCIA i ENERGIA ELÈCTRICA (1/3) La potència elèctrica és la capacitat d’un receptor per transformar energia en un temps determinat. L’ energia elèctrica és el producte de la potència pel temps de funcionament. UNITATS en SI: mW (miliwatt) W (watt) kW (kilowatt) UNITATS en SI: kWh (kilowatt per hora) (tal com surt en el rebut de la llum)
  • EXERCICIS POTÈNCIA (2/3) Una làmpada, dintre d’un circuit, té una caiguda de tensió de 4,5 V i per ella hi passa una intensitat de 0,5 W. Digues quina potència dissipa aquesta làmpada. Determina la resistència d’una bombeta de 100 W de potència si la connectem a una tensió de 220 V? Dades Incògnita Tensió = 4,5 volts Potència Intensitat = 0,5 Ampers Dades Incògnita Potència = 100 W Resistència Tensió = 220 V
  • EXERCICIS ENERGIA ELÈCTRICA (3/3) Calcula l’energia consumida per una làmpada de 2,25 W i que està funcionant durant 2 hores. Dades Incògnita Potència = 2,25 W Energia Temps = 2 hores
  • 7.2. EL MAGNETISME
   • El MAGNETISME és la propietat d’un mineral (magnetita) que atreu el ferro. A aquest material se l’anomena imant i a la força que exerceix, magnetisme .
   • (Veure vídeo: http:// dfists.ua.es / experiencias _de_ fisica /index09.html )
   • Aplicació antiga : brúixoles senzilles per orientar-se.
   • Propietats dels imants
    • 1.- Tenen dos pols: Sud (S) i Nord (N).
    • 2.- Les línies de camp (o força) van de N a S. http:// micro.magnet.fsu.edu / electromag / java / magneticlines / index.html
    • 3.- Dos pols iguals es repel·len i dos pols diferents s’atrauen.
    • 4.- Si partim un imant, ens en surten dos d’iguals.
    • 5.- Exerceixen força a distància (força magnètica). (Travessen cossos)
  • ELECTROMAGNETISME L’ ELECTROMAGNETISME és la part de la física que estudia l’acció del corrent elèctric sobre els imants i la d’aquests sobre el corrent elèctric. Creació d’un camp magnètic a partir d’un camp elèctric: Si fem circular un corrent continu a través d’un conductor, s’obté un camp magnètic.
   • Aplicació :
    • 1.- Solenoide  espires separades. radi<longitud
    • 2.- Bobina  espires molt juntes. radi>longitud (ràdio)
    • 3.- Electroimant  corrent elèctric circulant per una bobina. Es potencia el camp afegint un nucli de ferro a l’interior.
   Elements que funcionen amb electroimants: Panys automàtics, Brunzidors i Timbres, Altaveus i Auriculars, Contactors, Relés, Motors elèctrics.
  • Al fer circular un corrent per un fil conductor es crea un camp magnètic amb les línies de força circular. ELECTROMAGNETISME
  • Si fem circular un corrent continu a través dels fils enrotllats, aconseguim que per l’interior de l’enrotllament es generi un camp magnètic, on un extrem serà el Nord(N) i l’altre el Sud (S). Al modificar el sentit del corrent s’intercanvia el N pel S. ELECTROMAGNETISME
  • Podem muntar un electroimant enrotllant un fil de coure esmaltat a un nucli de metall que contingui ferro i el connectem als extrems d’una pila. ES POT FER UN IMANT AMB CORRENT ALTERN? ELECTROMAGNETISME
  • ELECTROMAGNETISME Creació d’un corrent elèctric a partir del desplaçament d’un camp magnètic Tenim un solenoide i fem passar per dins un imant, així es crea un corrent (induït) que circula per les espires. Vídeo interessant de magnetisme: http :// iesfgcza.educa.aragon.es / depart / fisicaquimica / fisicasegundo / videosmagnetismo.html
  • EL MOTOR ELÈCTRIC El MOTOR és la màquina que transforma l’energia elèctrica en energia mecànica (de moviment). Parts d’un MOTOR ELÈCTRIC : Estator, Rotor, Escombretes i Col·lector.