Årsredovisning
  Styrelsen och verkställande direktören för

Karolinska Development AB (publ)
       Org nr 55670...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048

Förvaltningsberättelse .................................................
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Förvaltningsberättelse
Verkställande direktörens kommentarer till rä...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Allmänt om verksamheten
Karolinska Development AB är ett investmentb...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


På extra bolagsstämma 2008-11-14 beslutades om ett nytt incitamentsp...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Framtida utveckling
Karolinska Development har en av de största port...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Portföljinnehaven per balansdagen förtecknas enligt nedan:
Portfolio...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048Nedan följer en beskrivning av samtliga portföljbolag inom Karolins...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


ClanoTech AB
ClanoTech tar fram nya läkemedel mot cancer och AMD. In...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


InDex Pharmaceuticals AB
InDex utvecklar så kallade DIMS-läkemedel (...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


PharmaSurgics in Sweden AB
PharmaSurgics utvecklar en behandling bas...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Moderbolaget och koncer...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


produktkandidater visar sig sakna förutsebar effekt, vara toxiska el...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Ti...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Resultaträkning för koncernen
1 januari - 31 december

Belopp i KSEK...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Balansräkning för koncernen
Per den 31 december

Belopp i KSEK   ...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Belopp i KSEK                        Not  ...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i ...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Kassaflödesanalys för koncernen
1 januari – 31 december

Belopp i KS...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Resultaträkning för moderbolaget
1 januari - 31 december

Belopp i K...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Belopp i KSEK                          Not...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital
Belopp...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Kassaflödesanalys för moderbolaget
1 januari – 31 december

Belopp i...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Noter till de finansiella rapporterna
Not 1        Redovisni...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver a...
Karolinska Development AB (publ)
Org nr 556707-5048


     IFRIC 13, Lojalitetsprogram för kunder, skall tydliggöra om...
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Annual Report 2008 Sv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Annual Report 2008 Sv

1,512 views
1,404 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Annual Report 2008 Sv

 1. 1. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2008
 2. 2. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Förvaltningsberättelse ................................................................................................................................................................................... 3 Resultaträkning för koncernen ..................................................................................................................................................................... 15 Balansräkning för koncernen ....................................................................................................................................................................... 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för koncernen ........................................................................................................................ 17 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital .................................................................................................................. 18 Kassaflödesanalys för koncernen ................................................................................................................................................................. 19 Resultaträkning för moderbolaget ............................................................................................................................................................... 20 Balansräkning för moderbolaget .................................................................................................................................................................. 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget .................................................................................................................. 21 Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital ............................................................................................................ 22 Kassaflödesanalys för moderbolaget ........................................................................................................................................................... 23 Noter till de finansiella rapporterna ............................................................................................................................................................. 24 Årsredovisningens undertecknande ............................................................................................................................................................. 58 2
 3. 3. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Förvaltningsberättelse Verkställande direktörens kommentarer till räkenskapsåret 2008 Vårt mål är att utveckla nya medicinska produkter inom områden med högt medicinskt behov. En viktig beståndsdel i detta är Deal Flow-avtalet med Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB). KIAB utvärderar årligen mellan 150 och 200 idéer, kanske ett av de rikaste flödena av medicinska innovationer i världen. Avtalet säkrar inflödet till Karolinska Development av högkvalitativa forskningsprojekt med kommersialiseringspotential från nordisk akademi till den framtida portföljen. Under året har även ett långsiktigt samarbete etablerats med Turku Science Park och Lund BioScience, där dessa båda representerar en ökad tillgång till flödet av innovationer. Den nya strukturen med ett bolag utan tidsbegränsad verksamhet tillåter oss att i samband med en försäljning nu även förhandla om avtal som innehåller betalningar som utfaller sedan en produkt passerat framtida milstolpar och royalties. Karolinska Development kan även etablera holdingbolag inom terapeutiska områden för att öka kraften i utvecklingen av portföljbolagen. Det första bolaget finns inom hudområdet, komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp och sårläkning. Karolinska Development har ett så rikt flöde av idéer att liknande strukturer i framtiden även kan komma att skapas inom andra områden, t ex cancer. Karolinska Developments portfölj består av trettionio bolag vilka tillsammans skapar konsolideringsmöjligheter och bidrar till att begränsa riskerna. Portföljbolagen påvisar generellt god utveckling och följer den plan ledningen har uppsatt för dessa. Inriktningen är för huvuddelen av portföljbolagen läkemedelsutveckling och en mindre del av portföljbolagen har inriktningen medicinteknik. Av portföljbolagen har Cogmed och Athera tagit en produkt fram till marknad, sju (BioCis, Calabar, DermaGen, Dilafor, Oncopeptides, Independent Pharmaceutica och InDex Pharmaceuticals) har substanser i fas II studier, och två (Axelar och Umecrine Mood) har substanser i fas I studier. Den ökande graden av mognad inom portföljbolagen reflekteras på två sätt; större företag har börjat lägga ut s.k., ’feasibility studies’ hos XSpray och Inhalation Sciences för att utvärdera teknologin och att flera portföljbolag med läkemedel i klinisk fas har kunnat inleda samtal med större läkemedelsbolag för en utvärdering av projekten. Personalen i portföljbolagen och Karolinska Development har anledning att känna stolthet över denna utveckling. Året avslutades med att Karolinska Development lyckades uppnå full teckning i den nyemission på 147 MSEK som avslutades i januari 2009, mitt i ett osedvanligt ansträngt finansiellt klimat. Med detta har Karolinska Development nu kapitaliserats med 1 miljard kronor sedan starten 2003. Den framgångsrika emissionen visar på ett starkt stöd för Karolinska Developments affärsidé från såväl tidigare som nya ägare. Conny Bogentoft Verkställande direktör 3
 4. 4. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Allmänt om verksamheten Karolinska Development AB är ett investmentbolag som finansierar, utvecklar och kommersialiserar nya lovande nordiska innovationer inom life science-området från tidig sådd till marknad. Bolaget investerar tidigt i banbrytande idéer som kan utvecklas till patentskyddade produkter. Bolaget har en stor portfölj med hög potential i varje projekt, men också stor risk. Genom en kostnadseffektiv affärsmodell samt det stora inflödet av projekt minskas den ekonomiska risken. Ett erfaret affärsutvecklingsteam i kombination med ett nätverk av experter inom tekniska nyckelområden möjliggör en snabb och effektiv utveckling av portföljbolagen. Verksamheten karaktäriseras av ett omfattande nätverk av forskare och andra ledare med mångårig industriell erfarenhet, ofta i ledande position inom Life Science vilket gör att portföljbolagen kan ledas mot slutmål via väl definierade tekniska milstolpar. Den samlade kompetensen och industriella erfarenheten bland bolagets Investment Managers gäller hela utvecklingskedjan för en forskningsbaserad produkt och för att säkerställa en optimal produktutveckling tillhandahåller Karolinska Development kompetenser inom läkemedelsutveckling och management. Karolinska Development avser normalt att snabbast möjligt utveckla innovationer inom läkemedel till genomförd fas II och tekniska medicinprodukter till marknad. Ägarförhållanden De fem största aktieägarna i Karolinska Development AB per 2008-12-30 framgår av tabellen nedan: Aktieägare Procent av kapital Procent av röster (*) Karolinska Institutet Holding AB 16,5 41,9 Tredje AP-fonden 11,4 7,5 Östersjöstiftelsen 10,2 6,7 Näsudden Investeringar AB 5,6 3,7 Insamlingsstiftelsen för främjande och 4,3 2,9 utveckling av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet * Rösträttsbegränsning enligt bolagsordningen innebär att ingen aktieägare får rösta för mer än 35 % av det totala antalet röster i bolaget. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret Karolinska Development I AB (KD I) och Karolinska Development II AB (KD II) blev den 31 januari 2008 helägda dotterbolag till och fusionerades därefter 2008-09-24 med Karolinska Development. Under året tecknades ett s.k. Deal Flow-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB), vilket är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB). Avtalet innebär att Karolinska Development har en unik förstahandsrätt alla välja bland de projekt som inkommer till KIAB från forskning vid Karolinska Institutet och andra forskningsinstitut och lärosäten i Norden. Enligt avtalet skall Karolinska Development betala KIAB dels en kostnadsrelaterad ersättning, dels en ”Success fee”. Success fee skall beräknas på genererat överskott i koncernen baserat på kassaflödespositiva avyttringar, utöver ett tröskelvärde. Under 2008 har Karolinska Development (inklusive KD I och KD II) investerat 160,8 MSEK (129,1 MSEK) i 20 (26) portföljbolag. Portföljbolaget Actar AB har under räkenskapsåret avyttrat samtliga sina aktier i dotterföretagen ClanoTech AB och NovaSAID AB till Karolinska Development och Actars minoritetsägare. Värdering av portföljen enligt International Private Equity associations ramverk har per balansdagen bedömts till 1 309 MSEK. Värdet per 2008-06-30 bedömdes till 1 444 MSEK samt per 2007-12-31 till 1 162 MSEK. Den senast gjorda värderingen har utförts av intern analyspersonal. De två tidigare har ombesörjts av externa värderingsmän. Såväl den interna analyspersonalen som de externa värderingsmännen har tillämpat en modell som bygger på den så kallade EVCA – principen. Bolaget bedömer att modellen är baserad på vedertagna metoder. Det bör dock understrykas att de angivna värdena endast är en bedömning, vilken är behäftad med mycket stor osäkerhet. Under 2008 har resultaträkningen påverkats av förändring av portföljbolagens verkliga värde med 220,8 MSEK (447,2 MSEK). En extra bolagsstämma 2008-11-14 godkände ett av styrelsen tidigare fattat beslut att genom nyemission utge högst 2 454 498 aktier till emissionskurs sextio kronor per aktie, totalt högst ca. 147,0 MSEK. Emissionen avslutades fulltecknad 2008-12-23. Del av emissionslikviden kvittades mot krav på återbetalning av lån (KIHAB 5 590 323 SEK samt Innovationsbron AB 1 691 460 SEK). Av emissionslikviden inbetalades 98,0 MSEK under 2008 och resten efter perioden. Emissionen redovisas som pågående nyemission. Karolinska Development II:s utestående fordringar avseende aktieägartillskott som per 2008-06-30 uppgick till 205,5 MSEK reglerades innan fusionen in i Karolinska Development. 4
 5. 5. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 På extra bolagsstämma 2008-11-14 beslutades om ett nytt incitamentsprogram för VD, CFO och Investment Managers, bestående av ett optionsprogram och ett bonusprogram. Samtidigt emitterades teckningsoptioner till optionsprogrammet. Dessa emitterades till det helägda dotterföretaget KD Incentive AB, vilket i sin tur efter rapportperioden har överlåtit optionerna till VD, CFO och Investment Managers till marknadsvärde. Teckningsoptionerna berättigar till aktieteckning under perioden 2012-10-10 – 2012-12-31 av högst totalt 122 730 aktier och till en kurs av 91,10 SEK per aktie. Styrelsen beslutade 2008-06-11 att införa ett bonusprogram till övrig tillsvidareanställd personal. Bonusprogrammet utgör ett vinstdelningsprogram som ger en kompensation för kassaflödespositiva transaktioner. En allmän förutsättning för ersättning är att koncernens rörelseresultat före finansiella poster och före verkligt värdeförändring av andelar i intresseföretag respektive andra långfristiga värdepappersinnehav för beräkningsåret uppgår till minst 10,0 MSEK. Bonus kan aldrig överstiga en årslön. För 2008 har bonus beräknats till noll. Karolinska Development I och Karolinska Development II hade sedan tidigare incitamentsprogram i form av syntetiska optioner, vilka omfattade VD, CFO och Investment Managers. Dessa incitamentsprogram avvecklades via ett av dessa personer helägt aktiebolag, vilket absorberades av Karolinska Development AB. Fusionsvederlag i form av 139 783 aktier i Karolinska Development har emitterats motsvarande ett beräknat värde av de syntetiska optionerna. Karolinska Development tillämpar för års- och koncernredovisningen International Financial Reporting Standards (IFRS) från och med den 1 januari 2008. Övergångsdatum till IFRS är den 1 januari 2007. Jämförelsetalen för 2007 är omräknade. Karolinska Development har under året beslutat att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Väsentliga händelser efter balansdagen Bolagets emission som stängdes den 23 december 2008 avslutades den 16 januari 2009 genom att kvarvarande likvid uppgående till 49,0 MSEK inbetalades till bolaget. Efter balansdagen men före avgivandet av denna årsredovisning har Karolinska Development investerat 7,7 MSEK i två nya portföljbolag (NeoDynamics AB och EvoStem OY). Vidare har Karolinska Developments aktier i SIDEC AB sålts till KIHAB. Finansiell utveckling Intäkter Koncernens intäkter under 2008 uppgick till 18,0 (15,4) MSEK, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Moderbolagets intäkter har ökat avseende tillhandahållna tjänster. Resultat För 2008 uppgick koncernens rörelseresultat till 136,5 (367,0) MSEK, vilket är en minskning med 230,5 MSEK jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen har påverkats främst av förändringen av verkligt värde som detta år uppgår till 220,8 MSEK jämfört med 447,2 MSEK föregående år. Detta till följd av att ökade riskpremier och emissioner till externa parter medfört lägre värden enligt värderingsmodellen. Därtill har omfattningen av utvecklingskostnader ökat till följd av en ökad mognadsgrad i forskningsportföljen. Resultat efter skatt uppgick till 149,3 (338,4) MSEK. Finansiell ställning Soliditeten i koncernen var 99 (96) procent den 31 december och det egna kapitalet 1 651 (1 386) MSEK. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 311 (169) MSEK per 31 december och innebär en ökning med 142 MSEK jämfört med föregående år. Totala tillgångar uppgick den 31 december till 1 664 (1 452) MSEK. Intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav uppgick till 1 281 (917) MSEK per 31 december. Ökningen av intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav är en följd av periodens investeringar i dessa samt ökat verkligt värde. Likvida medel har ökat till följd av inbetalda aktieägartillskott samt en nyemission. Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat har ökat till följd av förändring av verkligt värde i intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav. Investeringar i portföljbolagen under rapportperioden. Koncernen har under rapportperioden investerat totalt 160,8 MSEK (129,1 MSEK) i portföljbolagen. De största investeringarna (MSEK) har skett i NovaSAID AB (24,9), Athera AB (18,5), ClanoTech AB (10,7), OncoReg AB (10,6) PharmaSurgics in Sweden AB (10,5), samt Avaris AB (9,0). 5
 6. 6. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Framtida utveckling Karolinska Development har en av de största portföljerna av life science-bolag i Sverige. Karolinska Development bedömer att under 2009 kommer totalt fem portföljbolag att passera fas ll och ytterligare tre projekt kan ha passerat fas I. Portföljbolag Nedan följer en sammanställning av samtliga portföljbolag, innehav i procent samt respektive bolags utvecklingsfas. Tabellen utvisar olika faser enligt nedan: Pharmaceuticals Concept development: Etablering av koncept Lead discovery: Identifiera substanser som interagerar med det terapeutiska målet och har önskad effekt. Lead optimization: Optimering av substansens verkan, urval och unika egenskaper. Pre-clinical development: Den förberedande utvecklingsfas i vilken projektet formuleras och den aktiva substansen karaktäriseras. Stor vikt läggs vid att säkerställa att produkten är tillräckligt säker och stabil samt att klargöra hur den uppträder i och lämnar kroppen. En lämplig beredningsform utvecklas. IND-filing: Investigational New Drug application, prekliniska resultat lämnas i ansökan om tillstånd att få utföra kliniska studier på människa. Phase I: Substansen ges till friska, frivilliga människor i låg dos varefter man ökar dosen successivt för att studera substansens säkerhet och tolerabilitet. Phase II: Det första tillfälle då substansen ges till patienter med den aktuella sjukdomen. Olika doser prövas för att undersöka substansens säkerhet och tolerabilitet hos patienter med den aktuella sjukdomen (Fas IIa) samt hur medlet påverkar sjukdomen eller dess symptom samt för att fastställa den dos som skall användas i de fortsatta studierna (Fas IIb). Antalet patienter i Fas II är relativt begränsat. Phase III: Substansen jämförs med placebo och konkurrenter och analyseras för ovanliga biverkningar och demografiska skillnader i studier på 500-5 000 patienter. Launch: Läkemedlet lanseras. MedTech Concept development: Etablering av koncept Prototype: Prototyp Development: Pilotstudie, produktgodkännande, CE märkning Product: Färdig produkt Sales: Försäljning 6
 7. 7. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Portföljinnehaven per balansdagen förtecknas enligt nedan: Portfolio companies a a a a a a a a a 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Concept Lead Preclinical Pharmaceutical companies Ownership development Lead discovery optimization development IND filing Phase I Phase II Phase III Launch Actar AB 97,6% a Aprea AB 46,7% d d d d a Athera Biotechnologies AB (Annexin A5) 57,0% d d d a Athera Biotechnologies AB (PC-mAb) 57,0% d d a Avaris AB 57,7% d d d d a Axelar AB 44,9% d d d d d a BioCis Pharma Oy 23,6% d d d d d d a Bioneris AB 26,8% d d d a Biosergen AS 43,8% d d a Calabar International AB 57,9% d d d d d d a ClanoTech AB 72,9% d d a Cogmed Systems AB 48,3% d d d d d d d d a CytoGuide ApS 14,6% d a DermaGen AB 40,0% d d d d d d a Dilafor AB (Obstetrics) 48,3% d d d d d d a Dilafor AB (Malaria) 48,3% d d d d a Eribis Pharmaceuticals AB 30,0% d d a IMED AB 48,8% d d d a Lipopeptide AB 59,4% d d d a NovaSAID AB 81,6% d d a Omnio Healer AB 45,5% d d d a Oncopeptides AB 40,2% d d d d d d a Pergamum AB 100,0% PharmaSurgics in Sweden AB 49,9% d d d d a SoftCure Pharmaceuticals AB 86,2% d d a Umecrine AB 10,0% d d a Umecrine Cognition AB 40,0% d d a Umecrine Mood AB 43,0% d d d d d a 19 21 21 23 23 25 25 27 27 Concept Medtech companies Ownership development Prototype Development Product Sales Athera Biotechnologies AB (Athera CVDefine) 57,0% d d d d d d d d a HBV Theranostica AB 59,6% d d a Inhalation Sciences Sweden AB 55,9% d d d d a Promimic AB 21,0% d d d d d d a SpectraCure AB 31,6% d d d d a XSpray Microparticles AB 58,2% d d d d d d a Financial/Passive investments a a a a a a a a a 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Concept Lead Preclinical Pharmaceutical companies Ownership development Lead discovery optimization development IND filing Phase I Phase II Phase III Launch BioArctic Neurosciences AB 3,2% d d d a Independent Pharmaceutica AB 6,9% d d d d d d a InDex Pharmaceuticals AB 0,0% d d d d d d a Jederstrom Pharmaceuticals AB 12,2% d d d a NephroGenex, Inc. 0,6% d a NT - NeuroTherapeutics AB 51,2% d a OncoReg AB 56,1% d d d a 19 21 21 23 23 25 25 27 27 Concept Medtech companies Ownership development Prototype Development Product Sales BioResonator AB 5,0% d d d d d d a SIDEC Technologies AB 0,3% d d d d d d d d a 7
 8. 8. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Nedan följer en beskrivning av samtliga portföljbolag inom Karolinska Development AB (publ). Actar AB Actar utvecklar idéer från forskare inom akademin till nya läkemedel genom att identifiera molekyler, s.k. lead compounds, och etablera patentportföljer baserade på screening av utvalda målstrukturer. Två dotterbolag har bildats, NovaSAID AB, med kandidatläkemedel som har antiinflammatoriska egenskaper, och ClanoTech AB med molekyler för behandling av cancer eller makulär degeneration. Dotterbolagen har under 2008 förvärvats av Karolinska Development och beskrivs även nedan. Aprea AB Baserat på den ursprungliga upptäckten att små molekyler kan påverka även muterat p53, vilket gör att cancerceller dör, utvecklar Aprea kandidatläkemedel baserade på denna princip. Aprea planerar att påbörja en klinisk undersökning fas I/IIa i början av 2009. Forskning pågår också för att identifiera molekylstrukturer som är aktiva mot cancer via andra mekanismer som är relaterade till p53. Athera Biotechnologies AB Företaget utvecklar nya produkter för behandling och förebyggande av hjärt-/ kärlsjukdomar (CVD). Athera fokuserar på ateroskleros, och de inflammationsprocesser som leder till CVD. Athera har två biofarmacevtiska produktkandidater som är tillgängliga för utlicensiering samt en biomarkör (CVDefine® kit) för mätning av anti – PC i mänskligt blod. Avaris AB Avaris utvecklar terapier baserade på patenterade kunskaper inom cell- och genterapi. Avaris affärsidé är att utveckla och marknadsföra banbrytande patenterade gen- och cellterapier för behandling av kroniska infektioner, cancer och genetiska sjukdomar. Två projekt planeras gå in i klinisk fas I år 2009. Axelar AB Företaget utvecklar den första selektiva orala småmolekylära Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) receptorhämmare som saknar insulinreceptoraffinitet (AXL1717). Kliniska fas I/II prövningar har framgångsrikt doseskalerat AXL1717 med god tolererbarhet. Djurstudier med goda resultat har visat total regression (eliminering) av en rad tumörer vilka bland annat inkluderar prostata- och bröstcancer. BioArctic Neuroscience AB BioArctic Neuroscience utvecklar nya behandlingsmetoder och diagnostika för Alzheimers sjukdom och andra neurogenerativa sjukdomar. Bolaget har inlett ett forskningssamarbete och skrivit ett licensavtal med Eisai i Japan för en gemensam utveckling av företagets ledande immunoterapeutiska läkemedelskandidat samt tecknat ett exklusivt licensavtal med Swenora Biotech AB för en ny behandlingsmetod av ryggmärgsskador. BioCis Pharma OY Företaget befinner sig i klinisk fas och utvecklar produkter med fokus på inflammation och cancer. Målsättningen är att möta tidigare ej tillgodosedda medicinska behov inom dermatologi, oftalmologi och urologi. De första produkterna baseras på egen teknologi vilket introducerar en ny terapeutisk princip, och de påvisar stark antiinflammatorisk och cancerhämmande effekt i relevanta studier. Bioneris AB Bioneris affärskoncept är att utveckla och marknadsföra molekylen alfatrinositol (AT) och dess derivat. Dessa har en viktig metabol funktion i olika cancerformer. De metaboliska effekterna kombinerade med säkerhetsdata och en god patentsituation, gör AT till en attraktiv läkemedelskandidat. Produkten befinner sig i preklinisk fas. BioResonator AB BioResonator utvecklar miniatyriserade sensorer för användning inom medical device området. Teknologin har potential att användas som ett diagnostiskt verktyg inom t.ex. cancer och ödem. I den första applikationen mäts det intraokulära trycket i ögat för att diagnosticera eventuellt glaukom på ett icke invasivt sätt. I jämförande studier med befintlig teknologi har man erhållit mycket lovande resultat. Biosergen AS Biosergen utvecklar nya antifungala antibiotika med förbättrade terapeutiska och farmakologiska egenskaper genom genetisk manipulering av bakterier som producerar antifungala substanser. Tester in vitro och in vivo av lovande molekyler med förbättrade egenskaper har inletts med målsättning att ha identifierat en läkemedelskandidat i början av 2009. Calabar International AB Calabar är ett privat bolag som utvecklar en produkt mot muntorrhet. XALIEVE™ som är en lokal administration av cholinesterase hämmaren physostigmine har visat sig vara effektiv att öka salivutsöndringen. Till skillnad från andra produkter så minimerar den lokala användningen av XALIEVE™ risken för biverkningar. Produkten genomgår under 2009 en Fas II upprepad doserings studie och Calabar söker nu efter en samarbetspartner för en Fas III studie samt lansering av produkten. 8
 9. 9. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 ClanoTech AB ClanoTech tar fram nya läkemedel mot cancer och AMD. Inriktningen är modulering av VEGF receptorer och andra relevanta mekanismer. Nya substansklasser har identifierats i bolagets unika discovery process och pågående arbete inriktas på att optimera efficiency och läkemedelsegenskaper hos dessa leads. ClanoTech har en företagsledning och en styrelse som består av erfarna läkemedelsutvecklare, industrialister och internationellt erkända forskare. Organisationen är virtuell där många tjänster köps från välrenommerade CROs. Cogmed Systems AB Cogmed tillhandahåller minnesträningsprodukter för personer med koncentrationssvårigheter. Cogmed har utvecklat den första och enda kliniskt bevisade metoden för att systematiskt förbättra minnets kapacitet hos individer med normal och störd minnesfunktion. I Sverige säljs Cogmeds produkter via eget distributionsnät, huvudsakligen till skolor, medan produkterna distribueras via samarbetspartners i resten av världen. CytoGuide ApS Företaget är ett Biotech bolag som utvecklar kombinerade läkemedel som skall påverka receptorer i celler involverade i sjukdomsprocesser. Genom att länka samman registrerade läkemedel med kända farmacevtiska egenskaper med receptorbindande protein partners, uppnås förbättrat urval och reducerat antal systemiska biverkningar. Bolaget innehar IP rättigheterna för principen som applicerats på den första produktkandidaten och har dessutom god vetenskaplig erfarenhet och know-how för att kunna utveckla nyttan med denna teknologi i terapeutiskt syfte. De kombinerade läkemedlen har målsättningen att förbättra behandlingen av sjukdomar vilka inkluderar autoimmuna sjukdomar, leukemi och smittsjukdomar. DermaGen AB DermaGen utvecklar terapier och substanser baserade på nya antimikrobiska peptider (AMP) för behandling och förebyggande av bakterie- och svampinfektioner, inklusive atopisk dermatit, impetigo och infekterade sår och brännsår. Potentiella framtida indikationer för företagets substanser inkluderar vaginala, orala och oftalmiska tillämpningar. Ett kandidatläkemedel har valts ut och en klinisk fas IIa prövning planeras under 2009 på patienter med atopisk dermatit (AD) . Dilafor AB Dilafor utvecklar läkemedel baserade på heparin med låg antikoagulerande aktivitet. Dilafors ledande substans för normalisering av utdragen förlossning befinner sig i klinisk fas ll prövning och kommer att avslutas under 2009. Denna substans är tillgänglig för exklusiv licensiering. Projekt för att definiera andra indikationer för heparinanaloger med låg antikoagulerande aktivitet pågår, däribland den som riktas för behandling av svår malaria. Denna befinner sig i en fas l studie. Ytterligare forskning pågår för att definiera andra indikationer för låg antikoagulerande heparinanaloger. Eribis Pharmaceuticals AB Eribis utvecklar en ny kategori läkemedel baserade på en serie nya peptider med uttalade vävnadsskyddande effekter för behandling av akut hjärtinfarkt, reperfusionsskada samt för prekonditionering i samband med kirurgi. Peptiderna har med lovande resultat karaktäriserats i prekliniska djurmodeller för ischemi efter ocklusion och analgesi. EvoStem Oy Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför behandlingsmetoder baserade på stamcellsteknologi och vävnadsutveckling för återgenererande medicin. Företaget har demonstrerat att stamcellsterapi för återgenererande medicin är klar för marknadsföring genom sin produkt TendoStem® vilken marknadsförs i Skandinavien för sen- och ligamentsskador hos hästar. Målsättningen för företaget är att expandera sina aktiviteter till återgenererande medicin i människa genom användandet av kvalitativa stamceller enligt GMP och att initiera kliniska prövningar. Företaget har sitt säte i Tampere, Finland. Aktierna förvärvades i januari 2009. HBV Theranostica AB HBV Theranostica har utvecklat en immunologisk markör, s.k. theranostikum, för att avgöra vilka patienter med kronisk hepatit B- infektion som kommer att svara på behandling med interferon-alfa. För tillfället pågår förhandlingar med potentiella köpare av bolaget. IMED AB IMED utvecklar humana antikroppar för behandling av sjukdomstillstånd som är associerade till en dåligt reglerad celldöd; apoptos. Företagets biologiskt aktiva humana antikroppar har demonstrerats kunna blockera respektive inducera apoptos. De första produkterna som förväntas användas i akuta faser av allvarliga inflammationer, som transplantatrejektion och ischemiska reperfusionsskador, är i sen utvecklingsfas. Independent Pharmaceutica AB IPAB utvecklar en ny behandlingsmetod för patienter med nikotinberoende, baserad på en ny vaccinteknologi. Företagets kommande produkt, Niccine®, ett vaccin mot rökning och nikotinberoende, genomgår för närvarande en fas II-studie. 9
 10. 10. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 InDex Pharmaceuticals AB InDex utvecklar så kallade DIMS-läkemedel (DNA-baserade immunomodulära sekvenser) inom ett antal områden, inklusive inflammation och cancer. Flera patenterade substanser befinner sig på olika utvecklingsstadier. Kappaproct® (DIMS 0150) genomgår för närvarande i sin tredje kliniska fas II-studie av patienter med ulcerativ kolit. Inhalation Sciences Sweden AB Företaget utvecklar läkemedel och läkemedelsrelaterade tjänster samt bedriver forskning och utveckling av läkemedel avsedda för inhalation till den farmacevtiska industrin. Företaget levererar farmakokinetik och dynamik för inhalation, pulmonell metabolism samt akut toxikologi för att bereda lösningar för kandidat substansidentifiering och optimering av ledtid och formulering. Dessutom utvecklar företaget en egen pipeline av läkemedel för inhalation. Jederstrom Pharmaceuticals AB Jederstrom utvecklar nya orala formuleringar av kända terapeutiska proteiner, t.ex. insulin. Den patenterade teknologin gör det möjligt att bilda ett komplex mellan proteinet och hyaluronsyra som då kan tillverkas i nanopartiklar. Lipopeptide AB Lipopeptide utvecklar produkter för behandling av svårläkta sår, inklusive kroniska sår på hud och slemhinnor. Företagets första produkt, den endogena humana peptiden LL37, är i sen preklinisk fas och kliniska prövningar planeras starta 2009. NeoDynamics AB Företaget är ett medicinteknikbolag som utvecklat nya behandlingsmetoder mot bröstcancer baserat på radiovågsenergi. Aktierna förvärvades i februari 2009. NephroGenex Inc. NephroGenex utvecklar läkemedel mot vissa definierade njursjukdomar. NephroGenex har skaffat sig rättigheten till Pyrodorin som, i en klinisk fas II prövning, har visat sig ha en betydande effekt i att reducera utvecklingstakten av diabetisk nefropati. Pyrodorin har erhållit ”Fast Track” av FDA i USA. NeuroTherapeutics AB NeuroTherapeutics™ arbetar med cellteknologier för att reglera neurogenes och stamcelldifferentiering för behandling av Parkinsons sjukdom. NovaSAID AB NovaSAID utvecklar substanser för behandling av sjukdomar med inflammation, feber och smärta och som verkar genom att hämma prostaglandin E 2 (PGE2 ), som är det vanligast förekommande prostaglandinet vid inflammation. Substansutvecklingen är baserad på upptäckten av enzymet mPGES-1 som medverkar i bildningen av PGE2. Behandling av exempelvis patienter med reumatoid artrit och artros med dagens terapier har visat sig ge gastrointestinala och kardiovaskulära biverkningar. Hämning av mPGES-1 erbjuder en helt ny mekanism och selektivitet och ger en betydligt bättre biverkningsprofil än dagens terapier som utgörs av NSAIDs och Cox-2 hämmare. NovaSAIDs affärsmodell är att licensiera ut projektet eller att ingå samarbetsavtal med ett läkemedelsföretag senast när projektet är i klinisk Fas II. OmnioHealer AB OmnioHealer utvecklar produkter baserade på plasminogen . Experimentella studier har visat att administreringen av plasminogen leder till en snabbare sårläkning eller möjliggör läkning av kroniska sår. Utveckling av en rekombinant produkt har startat på indikationen otologi. Oncopeptides AB Företaget utvecklar förbättrade versioner av godkända cancerläkemedel och Oncopeptides ledande onkologiprodukt, den alkylerande substansen J1, aktiveras av enzymer som överuttrycks i tumörceller. J1 har en dubbel verkningsmekanism dels direkt antitumöriell, dels via en tillväxthämning av blodkärl. I tidiga kliniska prövningar har produkten visat lovande aktivitet. OncoReg AB OncoReg utvecklar nya produkter baserade på att en inhibering av enzymet tripeptidylpeptidas ökar tumörernas känslighet för strålning och annan kemoterapi. Bolagets första kandidatläkemedel befinner sig i preklinisk utveckling och en klinisk prövning planeras att starta 2009. Pergamum AB Pergamum är ett strategiskt holdingbolag som investerar i och tillhandahåller tjänster till forsknings- och utvecklingsbolag inom dermatologi och sårläkning. Kunnande och resurser för kliniska studier i sen utvecklingsfas, regulatoriska processer och affärsutveckling tillhandahålls av holdingbolaget. Med denna affärsmodell tillåts varje enskilt bolag att fokusera på sitt unika område, duplicering av kostnader undviks samtidigt som portföljbolagens mångfald garanterar riskspridning. 10
 11. 11. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 PharmaSurgics in Sweden AB PharmaSurgics utvecklar en behandling baserad på patenterade syntetiska peptider på mänskligt laktoferrin. Peptiderna har starka antiinflammatoriska och infektionshämmande egenskaper. Potentiella applikationer inkluderar förebyggande av postoperativ vidhäftning, avancerad sårläkning och smärtkontroll. En kandidatpeptid genomgår för närvarande toxikologiska undersökningar. Promimic AB Promimic har specialiserat sig på utveckling och produktion i nanostorlek av den bioaktiva substansen hydroxyapatit. Den patenterade innovationen möjliggör användning inom en rad medicinska applikationer, speciellt ytmodifiering av implantat. SIDEC Technologies AB SIDEC utvecklar och säljer Protein Tomography™ till läkemedelsbranschen. Protein Tomography är en unik metod som kombinerar kryo- EM, elektrontomografi och avancerade databearbetningsalgoritmer att utföra i proteintomografier in situ eller in vitro. Innehavet har sålts i början av 2009. SoftCure Pharmaceuticals AB SoftCure planerar att modifiera läkemedel med en hög grad av toxicitet till s.k. soft drugs för topisk administration. Avsikten är ett få god effekt lokalt utan systemiska biverkningar. Bolagets första indikation för kliniska studier är inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), dvs. ulcerativ kolit och Crohns sjukdom. SpectraCure AB Spectracure avser att kommersialisera ett medical device instrument och en mjukvara, IDOSE® för invärtes användning av Photodynamic Therapy (PDT), med onkologi som första användningsområde. Umecrine AB Umecrine utvecklar läkemedel mot negativa mentala och neurologiska symptom och tillstånd som orsakas av naturliga CNS-aktiva köns- och stresshormoner, de så kallade GABA-steroiderna. Företaget har även GABA-steroider till försäljning till forskningsgrupper och läkemedelsföretag. Två dotterbolag har bildats. Umecrine Cognition AB Umecrine Cognition utvecklar produkter för behandling av mild Alzheimers sjukdom och mild kognitiv svikt. Umecrine Mood AB Företaget utvecklar läkemedel inom indikationsområdena Kvinnohälsa och CNS/Psykiatri baserat på en helt ny behandlingsprincip. Företagets första produkt är en icke-hormonell, selektiv GABA-steroid hämmare, nu i klinisk Fas 1, som designats för att lindra svåra CNS symptom såsom depression, irritabilitet och ångest, vilka uppkommer i samband med menstruation hos kvinnor med PMDD eller svår PMS. Mer än 15 % av alla unga och medelålders kvinnor besväras av PMDD/PMS och det finns idag inga bra behandlingsalternativ att erbjuda. XSpray Microparticles AB Företaget äger och utvecklar specialiserade partikelproduktionsprocesser avsedda för läkemedel med snäva specifikationskrav. Företaget kan framställa förbättrade formuleringar av farmaceutiska preparat och utmanar därigenom de traditionellt använda malningsmetoderna. Företaget erbjuder utveckling av läkemedelsformulering och partikel produktion primärt till läkemedelsbolag som utvecklar svårlösliga föreningar eller föreningar för inhalation genom partnerskap och licensiering. 11
 12. 12. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Information om risker och osäkerhetsfaktorer Moderbolaget och koncernen Risker och osäkerhetsfaktorer utgörs i huvudsak av operationella risker inom koncernens investeringsverksamhet och inom portföljbolagen, samt finansiella risker. Framtida finansieringsbehov Framtida investeringar i befintlig portfölj samt i nya portföljbolag kommer att vara kapitalkrävande och det är sannolikt att ett ytterligare kapitalbehov kommer att uppstå. Om ytterligare kapitalbehov uppstår i Karolinska Development finns ingen garanti för att kapital kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller i tillräcklig mängd. Nyckelpersoner hos Karolinska Development Karolinska Development strävar efter en framträdande position i sina portföljbolag, vilket medför betydande ansvar som erfordrar en högt kvalificerad och motiverad personal. Det är av stor vikt att bolaget lyckas locka till sig och bibehålla nyckelpersonal. Risker avseende tillgången till nya investeringsmöjligheter Sverige har en unik ställning vad gäller immateriella rättigheter. Bland annat finns det så kallade lärarundantaget som innebär att forskarna äger upphovsrätten till sina upptäckter (såtillvida inget annat överenskommits i anställningsavtalet) och således inte universitetet eller högskolan där de arbetar. Det egna ägandet har uppmuntrat många forskare att försöka kommersialisera sina upptäckter, och ett stort antal framgångsrika företag baseras på forskning med ursprung i universitets- och högskolemiljö. Ett flertal universitet och högskolor har också etablerat en organisation eller ett företag som fokuserar på utvärdering, utveckling och finansiering av uppfinningar som kommer från deras egna forskare för att stödja dem i deras arbete. Karolinska Institutet har exempelvis etablerat KIHAB som holdingbolag för sådana investeringar och Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB), ett helägt dotterbolag till KIHAB, för att sköta utvärderingen av de affärsmöjligheter som har sitt ursprung i forskarnas innovationer. Väsentliga förändringar av det juridiska ramverket, som till exempel förändringar i eller borttagande av lärarundantaget, skulle kunna påverka Karolinska Developments samarbete med KIAB och andra KI-enheter, och det kan inte garanteras att sådana förändringar inte kommer att ha en negativ effekt på Karolinska Developments tillgång till investeringsmöjligheter. Karolinska Developments tillgång till nya investeringsmöjligheter är i hög grad beroende av det affärsflöde som förväntas tillhandahållas av KIAB enligt Deal Flow-avtalet. Avtalet innebär att Karolinska Development innehar rätten att välja bland de projekt som inkommer till KIAB från forskning vid Karolinska Institutet och andra forskningsinstitutet i norden, vilket är en unik tillgång. Deal Flow-avtalet säkerställer bolagets tillgång till projekt och reglerar KIAB:s kompensation för identifieringen av dessa. Bolaget innehar genom avtalet s.k. right of first refusal till alla projekt som KIAB utvärderar. Avtalet löper på tio år. Kompensationen till KIAB är reglerad i avtalet, vilken vid bolagets accept av ett projekt skall uppgå till KIAB:s interna självkostnader för ifrågavarande projekt med ett påslag om 100 procent, och därtill ett påslag om 10 procent på externa kostnader. Det innebär att bolaget är indirekt beroende av KIAB:s framgång vad avser, bland annat, förmåga att attrahera forskare med nya projekt och kompetent personal för att kunna utvärdera investeringsmöjligheterna effektivt. KIAB:s framgång med att tilldra sig nya investeringsmöjligheter är i sin tur beroende av dess ställning bland akademiker och entreprenörer. Styrelsen i Karolinska Development är av uppfattningen att KIAB:s ställning i akademiska kretsar och i näringslivet för närvarande är stark. En av förutsättningarna för att KIAB skall exponeras för nya idéer är att KIAB bibehåller sin starka ställning i akademiska kretsar och i näringslivet, att KIAB agerar professionellt och kan uppvisa en god meritlista på lyckade kommersialiseringar. Även om KIAB är framgångsrikt i dessa avseenden finns det emellertid inga garantier för att samarbetet mellan KIAB och Karolinska Development kommer att vara framgångsrikt. Skulle samarbetet inte fungera som förväntat kan detta antas ha en avsevärt negativ inverkan på Karolinska Developments tillgång till affärsmöjligheter och därmed på bolagets affärsutsikter. Utöver detta kommer även Karolinska Developments samarbete med KIAB vad avser att finna nya investeringsmöjligheter i hög grad vara beroende även av KIAB:s förmåga att behålla och rekrytera kunnig personal. Osäkerhet i framtidsbedömningar Bedömningar och antaganden är just framtida bedömningar av en tänkbar utveckling. Det finns således inga garantier för att den prognostiserade utvecklingen kommer att infrias. Portföljbolagens utvecklingsarbete Majoriteten av portföljbolagen är i en tidig fas i sin utveckling. Trots att portföljbolagen, enligt Karolinska Developments uppfattning, har visat framstående vetenskapliga egenskaper och i vissa fall genomfört ett omfattande utvecklingsarbete, kvarstår ytterligare forsknings- och utvecklingsarbete innan bolagens innovationer och teknologier kan kommersialiseras, exempelvis prekliniska och kliniska studier i olika skeden. Sådant framtida forsknings- och utvecklingsarbete kommer att vara avgörande för att kunna utröna huruvida portföljbolagen kommer att lyckas som planerat. Portföljbolagens framtida produktutveckling kan misslyckas precis som all utveckling av läkemedel och andra bioteknikprodukter, exempelvis på grund av att någon eller samtliga av portföljbolagens 12
 13. 13. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 produktkandidater visar sig sakna förutsebar effekt, vara toxiska eller att de på annat sätt inte uppfyller myndighetskrav, eller att myndighetstillstånd eller licenser ej erhålls. Uppskattat positivt kassaflöde från försäljning av portföljbolag är beroende av vetenskapliga resultat från portföljbolagen. Sådana resultat kan vara en kravprofil som påvisas, misslyckas att påvisas eller som påvisas delvis. Varje resultat har direkt inverkan på det potentiella värdet på ett portföljbolag. Andra faktorer som påverkar ett positivt kassaflöde är konkurrenters framgångar och efterfrågan från potentiella köpare vid en given tidpunkt. Lång tid innan produkterna kan lanseras Den tid det tar innan en produktkandidat har gått igenom hela forsknings- och utvecklingsprocessen, etablerat ett starkt patentskydd, uppfyllt samtliga myndighetskrav och hittat starka marknadsförings- och distributionspartners, underskattas ofta. Utöver detta går introduktionen av nya produkter och nya teknologier ofta långsamt. Introduktion av nya produkter och nya teknologier som tidigare inte är kända och accepterade eller har förutbestämda ersättningsmodeller, tar tid och innebär höga marknadsförings- och försäljningskostnader. Konkurrenter Marknaden för portföljbolagens produktkandidater och nya teknologier är föremål för hård konkurrens och undergår snabb förändring. Portföljbolagens direkta och indirekta konkurrenter är i många fall stora internationella företag. Dessa aktörer är redan etablerade på portföljbolagens marknader och kan ha konkurrensmässiga fördelar. De kan reagera snabbt mot ny forskning och utveckling samt nya marknadsförutsättningar. De kan också, i jämförelse med portföljbolagen, ha bättre finansiella resurser och expertis vad gäller forskning och utveckling, kliniska studier, att erhålla myndighetstillstånd samt marknadsföring. Det skall emellertid observeras att dessa bolag även kan fungera som strategiska partners eller kunder till portföljbolagen. Konkurrenter kan komma att utveckla effektivare, billigare och lämpligare produkter, erhålla patentskydd tidigare eller lyckas kommersialisera sina produkter tidigare än Karolinska Developments portföljbolag. Dessa konkurrerande produkter kan medföra att portföljbolagens produktkandidater blir obsoleta eller begränsa portföljbolagens möjligheter att generera vinster från sina produktkandidater. Risker avseende portföljbolagens immateriella rättigheter Portföljbolagens framgång är till viss del beroende av förmågan att skydda metoder och teknologier som de utvecklar med patent och annan immaterialrätt, så att de kan förhindra att konkurrenter använder sig av deras uppfinningar och skyddad information. Även om portföljbolagen erhåller patent kan det eventuellt vara så att de inte är giltiga eller möjliga att åberopa gentemot tredje part. Risker avseende värdering Investeringar i bolag i tidig fas är till sin natur svåra att värdera eftersom försäljning, kassaflöde och värdet på materiella tillgångar är mycket begränsat, vilket medför att värderingen i hög grad är beroende av framtida förväntningar. Eftersom aktierna i Karolinska Development inte är föremål för marknadsnotering påverkar dessa svårigheter säkerheten i värderingen och det kan inte garanteras att värderingarna kommer att framstå som korrekta i ljuset av framtida prestationer i de olika portföljbolagen. Finansiell riskhantering Koncernen är utsatt för finansiella risker enligt nedan. För ytterligare beskrivning se not 17. Ränterisk Ränterisk är risken att förändringar i marknadsräntor påverkar kassaflödet eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar eller skulder. Likviditetsrisk Likviditetsrisken är risken för att bolagen i koncernen inte kan möta sina kortfristiga betalningsåtaganden. Koncernens policy föreskriver att likviditetsreserven ska uppgå till en sådan nivå att reserven möter koncernens likviditetsbehov för investeringar i portföljbolag under kommande 6 månaders tidsperiod. Valutarisk Valutarisken utgör risken för att valutakursförändringar påverkar koncernen negativt. Koncernens valutakursexponering utgörs av transaktionsexponering innebärande exponering i utländsk valuta kopplad till kontrakterade kassaflöden och balansräkningsposter där växelkursförändringar påverkar resultat och kassaflöden. Koncernens exponering för valutarisk är begränsad. Kreditrisk Kreditrisk är risken för att motparten i en transaktion inte fullgör sina förpliktelser enligt avtal och att eventuella säkerheter inte täcker koncernens fordran. Maximal kreditriskexponering motsvaras av det bokförda värdet på finansiella tillgångar. 13
 14. 14. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Till årsstämmans förfogande finns följande vinstmedel (SEK): Balanserad förlust -612 594 801 Överkursfond 1 519 333 341 Årets resultat -48 604 827 Summa 858 133 713 Styrelsen föreslår följande disposition: Överkursfond att överföras till ny räkning 863 799 416 Balanserad förlust att överföras till ny räkning -5 665 703 Summa 858 133 713 14
 15. 15. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Resultaträkning för koncernen 1 januari - 31 december Belopp i KSEK Not 2008 2007 Intäkter 2 18 022 15 402 Utvecklingskostnader -32 573 -25 999 Övriga externa kostnader 4 -33 335 -27 402 Personalkostnader 3 -35 550 -38 942 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7,8 -844 -2 798 Resultat av verkligt värde förändring av andelar i intresseföretag 9 193 784 446 307 Resultat av verkligt värde förändring av andra långfristiga innehav 9 26 969 854 Resultat vid försäljning av andra långfristiga värdepappersinnehav 0 -367 Rörelseresultat 136 473 367 055 Finansiella intäkter 13 344 22 082 Finansiella kostnader -482 -740 Finansnetto 5 12 862 21 342 Resultat före skatt 149 335 388 397 Skatt 6 2 -2 Årets resultat 149 337 388 395 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 149 297 400 621 Minoritetsintresse 40 -12 226 149 337 388 395 Not 2008 2007 Resultat per aktie före utspädning, sek 5,53 15,95 Resultat per aktie, vägt genomsnitt, före utspädning, sek 5,82 15,95 Antal aktier före utspädning 13 26 999 486 24 350 205 Antal aktier, vägt genomsnitt, före utspädning 25 674 846 24 350 205 15
 16. 16. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Balansräkning för koncernen Per den 31 december Belopp i KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 7 1 842 60 174 Materiella anläggningstillgångar 8 3 085 2 799 Andelar i intresseföretag 9, 17, 20 1 240 240 878 600 Andra långfristiga värdepappersinnehav 9, 17, 20 40 350 38 400 Långfristiga fordringar aktieägartillskott och övriga fordringar 10 0 279 017 Summa anläggningstillgångar 1 285 517 1 258 990 Omsättningstillgångar Kundfordringar och andra fordringar 11, 21 6 808 352 Skattefordringar 444 0 Övriga kortfristiga fordringar 17 59 837 8 936 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 903 14 784 Likvida medel och kortfristiga placeringar 23 310 668 168 719 Summa omsättningstillgångar 378 660 192 791 Summa tillgångar 1 664 177 1 451 781 16
 17. 17. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Belopp i KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Aktiekapital 13 500 12 175 Övrigt tillskjutet kapital 853 767 715 460 Balanserat resultat inklusive årets resultat 782 962 633 665 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 650 229 1 361 300 Minoritetsintresse 731 24 648 Summa eget kapital 1 650 960 1 385 948 Skulder Långfristiga skulder Syntetiska optioner 17 0 8 387 Villkorslån 14 0 29 273 Summa långfristiga skulder 0 37 660 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder 17 6 233 13 256 Skatteskulder 1 891 90 Övriga kortfristiga skulder 15, 18,21 1 878 8 406 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 3 215 6 421 Summa kortfristiga skulder 13 217 28 173 Summa skulder 13 217 65 833 Summa eget kapital och skulder 1 664 177 1 451 781 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för koncernen Per den 31 december Belopp i KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 Ställda säkerheter 19 Inga Inga Eventualförpliktelser 19 1 000 118 17
 18. 18. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital Belopp i KSEK ---Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare--- Not Aktie- Övrigt Balanserat Summa Minoritets- Totalt eget kapital tillskjutet resultat inkl. intresse kapital kapital årets resultat Ingående eget kapital 2007-01-01 100 683 236 236 599 919 935 9 875 929 810 Årets resultat 400 621 400 621 -12 226 388 395 Summa förmögenhetsförändringar 100 683 236 637 220 1 320 556 -2 351 1 318 205 exkl. transaktioner med bolagets ägare Förvärv av minoritetsintresse -101 -3 155 -3 256 26 999 23 743 Fondemission 12 075 -11 675 -400 0 0 Erhållna ovillkorade 44 000 44 000 44 000 aktiägartillskott Utgående eget kapital 2007-12-31 13 12 175 715 460 633 665 1 361 300 24 648 1 385 948 Belopp i KSEK ---Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare--- Not Aktie- Övrigt Balanserat Summa Minoritets- Totalt eget kapital tillskjutet resultat inkl. intresse kapital kapital årets resultat Ingående eget kapital 2008-01-01 12 175 715 460 633 665 1 361 300 24 648 1 385 948 Årets resultat 149 297 149 297 40 149 337 Summa förmögenhetsförändringar 12 175 715 460 782 962 1 510 597 24 688 1 535 285 exkl. transaktioner med bolagets ägare Ändring av redovisningsprincip 0 -23 957 -23 957 Teckningsoptioner 891 891 891 Emissionskostnader -20 214 -20 214 -20 214 Nyemission 1 325 157 630 158 955 158 955 Utgående eget kapital 2008-12-31 13 13 500 853 767 782 962 1 650 229 731 1 650 960 18
 19. 19. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Kassaflödesanalys för koncernen 1 januari – 31 december Belopp i KSEK Not 2008 2007 23 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 136 473 367 055 Justering för avskrivningar 844 2 798 Justering för förändring av verkligt värde -220 753 -447 160 Betalda räntor -482 -740 Erhållna räntor 10 237 19 756 Betald inkomstskatt 1 996 -1 454 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av -71 685 -59 745 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -2 072 -12 913 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -39 948 8 893 Kassaflöde från den löpande verksamheten -113 705 -63 765 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 656 -3 433 Avyttring av immateriella anläggningstillgångar 29 363 84 197 Förvärv av aktier i intresseföretag -160 838 -129 065 Kassaflöde från investeringsverksamheten -135 131 -48 301 Finansieringsverksamheten Nyemission 92 569 0 Erhållna aktieägartillskott 278 943 122 034 Minskning av villkorslån 19 273 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 390 785 122 034 Årets kassaflöde 141 949 9 968 Likvida medel vid årets början 168 719 158 751 Likvida medel vid årets slut 310 668 168 719 19
 20. 20. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Resultaträkning för moderbolaget 1 januari - 31 december Belopp i KSEK Not 2008 2007 Nettoomsättning 2 2 229 86 Övriga rörelseintäkter 834 0 Intäkter 3 063 86 Utvecklingskostnader -5 062 0 Övriga externa kostnader 4 -22 425 - 4 552 Personalkostnader 3 -18 179 -1 652 Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 8 -102 -33 Nedskrivningar av aktier i intresseföretag -18 781 -400 Rörelseresultat -61 486 -6 551 Ränteintäkter från koncernföretag 5 0 449 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 13 297 216 Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -416 -300 Årets resultat -48 605 -6 186 Balansräkning för moderbolaget Per den 31 december Belopp i KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 Tillgångar Tecknat ej inbetalt kapital 49 000 2 591 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 244 134 Finansiella anläggningstillgångar 22, 25 533 902 12 483 Summa anläggningstillgångar 534 146 12 617 Omsättningstillgångar Kundfordringar 11, 21 611 6 Fordringar på koncernföretag 21 891 0 Övriga fordringar 10 285 3 018 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 394 13 126 Likvida medel och kortfristiga placeringar 307 037 36 154 Summa omsättningstillgångar 319 218 52 304 Summa tillgångar 902 364 67 512 20
 21. 21. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Belopp i KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital (26 182 816 aktier à 0,5 sek) 13 092 500 Pågående nyemission (816 670 aktier) 408 22 Fritt eget kapital Balanserat resultat -612 595 49 125 Överkursfond 1 519 334 2 569 Årets resultat -48 605 -6 186 Summa eget kapital 871 634 46 030 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 14 0 10 000 Summa långfristiga skulder 0 10 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 785 5 456 Skulder till koncernföretag 21 21 552 4 819 Övriga kortfristiga skulder 18, 21 1 651 131 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 2 742 1 076 Summa kortfristiga skulder 30 730 11 482 Summa skulder 30 730 21 482 Summa eget kapital och skulder 902 364 67 512 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget Per den 31 december Belopp i KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 Ställda säkerheter 19 Inga Inga Eventualförpliktelser 19 1 000 Inga 21
 22. 22. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital Belopp i KSEK ---Bundet eget kapital--- ---Fritt eget kapital--- Totalt eget kapital Aktiekapital Pågående Överkursfond Balanserat Årets nyemission resultat resultat Ingående eget kapital 2007-01-01 100 0 0 6 000 -475 5 625 Resultatdisposition -475 475 0 Årets resultat -6 186 -6 186 Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare 100 5 525 -6 186 -561 Fondemission 400 -400 0 Erhållna ovillkorade 44 000 44 000 akteägartillskott Pågående nyemission 22 2 569 2 591 Utgående eget kapital 2007-12-31 500 22 2 569 49 125 -6 186 46 030 Belopp i KSEK ---Bundet eget kapital--- --------------Fritt eget kapital------------- Totalt eget kapital Aktiekapital Pågående Överkursfond Balanserat Årets nyemission resultat resultat Ingående eget kapital 2008-01-01 500 22 2 569 49 125 -6 186 46 030 Pågående nyemission återförs -22 -2 569 -2 591 Resultatdisposition -6 186 6 186 0 Årets resultat -48 605 -48 605 Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner med bolagets ägare 500 0 0 42 939 -48 605 -5 166 Teckningsoptioner 891 891 Fusion -655 534 -655 534 Pågående nyemission 408 48 592 49 000 Emissionskostnader -20 224 -20 224 Nyemission Not 13 12 592 1 490 075 1 502 667 Utgående eget kapital 2008-12-31 13 092 408 1 519 334 -612 595 -48 605 871 634 22
 23. 23. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Kassaflödesanalys för moderbolaget 1 januari – 31 december Belopp i KSEK Not 2008 2007 23 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -61 486 -6 551 Justering för av- och nedskrivningar 18 883 433 Justering för andra poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 Betalda räntor -416 -300 Erhållna räntor 13 297 666 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av -29 722 -5 752 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 723 -10 478 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 46 223 11 335 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 224 -4 895 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 2 -168 Förvärv av aktier i intresseföretag och andra värdepapper -68 754 -12 883 Förvärv av övriga värdepapper 0 0 Avyttring av övriga finansiella tillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -68 752 -13 051 Finansieringsverksamheten Nyemission 78 046 0 Erhållna aktieägartillskott 0 44 000 Upptagna lån 6 700 Amortering av lån -9 972 0 Fusionens påverkan på likvida medel 253 337 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 321 411 50 700 Årets kassaflöde 270 883 32 754 Likvida medel vid årets början 36 154 3 400 Likvida medel vid årets slut 307 037 36 154 23
 24. 24. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. Vidare har rekommendationen RFR1.1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” samt uttalande UFR 1-8 från Rådet för finansiell rapportering tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 ”Redovisning för juridiska personer”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 16 april 2009. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 10 juni 2009. Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter Karolinska Developments finansiella rapporter har tidigare upprättats enligt Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR SRS. Från och med 1 januari 2008 upprättar Karolinska Development sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). En beskrivning av övergången till IFRS och dess effekter på Karolinska Developments finansiella ställning, resultat och kassaflöde presenteras på sidan 53 i denna årsrapport under rubriken ”Implementering av IFRS 2008”. Övergången till IFRS har medfört förändringar i Karolinska Developments tillämpade redovisningsprinciper. Jämförelsetalen för 2007 är omräknade i enlighet med IFRS. Den nuvarande koncernen bildades den 31 januari 2008 och har redovisats som ett rörelseförvärv mellan företag under gemensamt bestämmande inflytande. Resultaträkningen omfattar hela räkenskapsåret vilket innebär koncernens verksamhet från första dagen i räkenskapsåret. IFRS 3 Rörelseförvärv saknar vägledning för denna typ av transaktion och enligt IFRS skall i de fall vägledning saknas för hur en viss transaktion skall redovisas, ett företag tillämpa IAS 8. I enlighet med detta har företagsledningen gjort bedömningen att redovisning enligt en metod som är likvärdig med poolingmetoden leder till relevant och tillförlitlig information. Den metod företagsledningen tillämpat har bland annat inneburit att:  Tillgångar och skulder redovisas till dess bokförda värden. Några justeringar för att återspegla verkliga värden har inte gjorts.  Ingen ”ny” goodwill uppstod.  Koncernens resultaträkning omfattar hela räkenskapsåret vilket innebär koncernens verksamhet från första dagen i räkenskapsåret.  Jämförelsesiffror presenteras som om koncernen alltid hade funnits, då verksamheten drivits vidare med i huvudsak samma ägarbild. I linje med detta omfattar resultaträkningen hela räkenskapsåret från den 1 januari 2008. Vidare presenteras även jämförelsesiffror 2007 för den nuvarande koncernen. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av innehav i intresseföretag och andra värdepappersinnehav klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. 24
 25. 25. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048 Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av moderbolag, dotterföretag och intresseföretag. Ändrade redovisningsprinciper De standarder och ändring av standarder som fastställts av IASB och ska tillämpas för 2008 har ej medfört några effekter på rapporteringen för 2008.  IFRIC 12, om koncessioner för samhällsservice. Tolkningen är inte tillämplig på koncernen då sådana transaktioner inte förekommer.  IFRIC 14, ger en vägledning avseende den begräsning som finns i IAS 19 på vad som kan godkännas som övervärde på en tillgång.  IFRIC 16 Säkring av nettoinvestering i utländsk valuta (ikraftträdande 1 oktober 2008). Tolkningen behandlar bland annat att det är risken för förändringar mellan den funktionella valutan i moderbolaget respektive i dotterbolagen som kan säkras samt var i koncernen säkringsinstrumentet för nettoinvesteringen i utländsk valuta kan redovisas. Tolkningen medför inga konsekvenser för koncernen. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder ikraft först fr.o.m. räkenskapsåret 2009 och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter.  IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter har ändrats så att juridiska personer vid övergången till IFRS kan välja att värdera investeringar i dotterbolag, joint venture och intresseföretag till anskaffningsvärde eller verkligt värde (ikraftträdande 1 januari 2009). Koncernen tillämpar redan IFRS och därför har ändringen ingen effekt.  Ändrad IFRS 2 Share-based payment: Vesting conditions and cancellations klargör bl. a vilka villkor som utgör ”vesting conditions”, att alla andra villkor utgör ”non-vesting conditions” och hur ”non-vesting conditions” ska redovisas. Ändringen, som ännu inte antagits av EU, ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ändringen bedöms inte ha någon effekt på koncernen.  Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter medför ändringar avseende koncernredovisning och redovisning av förvärv. De omarbetade standarderna, som ännu inte är antagna av EU, ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 juli 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen kommer att tillämpa den vid ikraftträdandet.  IFRS 8, Segmentsredovisning, skall presenteras med samma förutsättningar som den interna rapporteringen. För närvarande skiljer den interna rapporteringen sig inte från den externa, ändringen bedöms därmed få liten påverkan på koncernen.  Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter medför att presentationen av de finansiella rapporterna förändras i några avseenden samt att nya, icke-obligatoriska, benämningar för rapporterna föreslås. Ändringen påverkar inte bestämningen av de belopp som rapporteras. Den ändrade IAS 1, som ännu inte antagits av EU, ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.  IAS 23, Lånekostnader, bolaget skall kapitaliseras lånekostnader som kan hänföras direkt till ett förvärv och skall tas upp som en del av en tillgång. Möjligheten att kostnadsföra sådana lånekostnader kommer att tas bort.  IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter har ändrats (ikraftträdande 1 juli 2009). Ändringen innebär att resultat hänförligt till minoritetsaktieägare alltid ska redovisas även om det innebär att minoritetsandelen är negativ, att transaktioner med minoritetsaktieägare alltid ska redovisas i eget kapital, samt att i de fall ett moderföretag mister det bestämmande inflytandet ska den eventuella kvarvarande andelen omvärderas till verkligt värde. Ändringen kommer vid ikraftträdandet att påverka koncernens redovisning av sådana transaktioner.  IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering och IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har ändrats vad gäller klassificering av vissa finansiella instrument som ger innehavaren rätt att erhålla en proportionell andel av utgivande företags nettotillgångar i samband med likvidation, vilka enligt tidigare regler klassificerades som skuld (ikraftträdande 1 januari 2009). För närvarande har koncernen inga sådana finansiella instrument utgivna och därför bedöms ändringen inte ha någon effekt.  IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering har ändrats avseende kvalificerade säkringsföremål (ikraftträdande 1 juli 2009). Ändringen klargör tillämpning av principerna för säkringsredovisning i IAS 39 då det föreligger en ensidig risk (uppgång eller nedgång) i den säkrade posten samt klargör vilka möjligheter som finns att säkra identifierbara komponenter i säkrad post. Koncernen kommer att tillämpa standarden vid ikraftträdandet. 25
 26. 26. Karolinska Development AB (publ) Org nr 556707-5048  IFRIC 13, Lojalitetsprogram för kunder, skall tydliggöra om lojalitetsprogrammet använder marknadsvärde. Koncernen har inga lojalitetsprogram och ändringen bedöms därför inte ha någon effekt.  IFRIC 15 Avtal om konstruktion av fastighet (ikraftträdande 1 januari 2009). Tolkningen behandlar tidpunkt för intäktsredovisning i avtal om konstruktion av fastighet. Denna tolkning är inte tillämplig för koncernen då denna typ av avtal inte förekommer.  IFRIC 17 Utdelning av andra tillgångar än likvida medel till ägare (ikraftträdande 1 juli 2009). För närvarande är tolkningen inte tillämplig på koncernen då sådana transaktioner inte förekommer.  IFRIC 18 Överföring av tillgångar från kunder (ikraftträdande 1 juli 2009). Tolkningen ger vägledning om redovisning av tillgångar överförda från kunder Under det årliga förbättringsprojektet har International Accounting Standards Board (IASB) identifierat ett 25-tal ändringar i IFRS/IAS standarder som innebär förändring i presentation, identifiering och värdering samt ett tio-tal förbättringsprojekt som inte förväntas ha någon materiell effekt på redovisningen. Av de förbättringar som gjorts, är följande av störst betydelse för koncernen;  IFRS 5 Försäljning av dotterföretag – plan att sälja det bestämmande inflytandet i ett dotterföretag. Klargörande hur redovisning skall ske vid planerad försäljning vilken leder till att kontroll förloras.  IAS 16 Materiella anläggningstillgångar har förtydligats avseende återvinningsvärde.  IAS 28/IAS32/IFRS7 Förtydligande vilka upplysningar som krävs när investeringar i intresseföretag redovisas till verkligtvärde genom resultaträkningen.  IAS 36 Nedskrivningar. Tilläggsupplysningar har ändrats avseende de antaganden som använts för att fastställa återvinningsvärdet.  IAS 41Diskonteringsränta. Förändring av kraven på diskonteringsränta som används för att beräkna verkligt värde. Ändrad bedömning Redovisningen av portföljbolagen har inneburit att innehaven i portföljbolag som bedömts vara dotterföretag har konsoliderats enligt IAS 27 och resterande innehav har redovisats till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen enligt IAS 39 (se undantag IAS 28 p1). Detta har sedan legat till grund vid upprättande av finansiella rapporter fram till och med delårsbokslutet för perioden januari- juni 2008. Karolinska Development innehar ett relativt stort antal portföljbolag med innehav som varierar mellan 40-60 %. Andelen har sedan 1 januari 2007 när IFRS började tillämpas fluktuerat genom tilläggsinvesteringar, eller om ytterligare finansiärer förvärvat aktier, vilket lett till att Karolinska Developments innehav reducerats. Vid tilläggsinvesteringar som inneburit att ett innehav gått från att understiga 50 % till att överstiga 50 % har det redovisningsmässigt inneburit att Karolinska Development gjort ett rörelseförvärv enligt IFRS 3, och att innehavet gått från att redovisas till verkligt värde till att konsolideras som ett dotterbolag. Syftet med innehavet har dock aldrig ändrats och de redovisningsmässiga effekterna har inte återspeglat innebörden i transaktionen och också varit svåra att förklara. Med utgångspunkt från en redovisningsmässig bedömning enligt IAS 27 och innebörden i de med bolagen ingångna aktieägaravtalen är Karolinska Developments ändrade bedömning att även om röstandelen (tillfälligt) överstiger 50 % har Karolinska Development inte redovisningsmässigt eget bestämmande inflytande. Innehaven i dessa portföljbolag ska därför även vid en röstandel överstigande 50 % fortsätta att redovisas som ett intresseföretag till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. Enligt Karolinska Developments uppfattning innebär ovanstående en ändrad bedömning vilken ska redovisas i perioden som börjar 1 juli 2008. Enligt IAS 8, Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, är användandet av rimliga uppskattningar och bedömningar ett viktigt inslag i arbetet med att upprätta finansiella rapporter. En uppskattning/bedömning kan behöva revideras om ändringar sker i fråga om de omständigheter som uppskattningen/bedömningen baserades på, eller som en följd av ny information eller ökad erfarenhet. Till sin karaktär berör en revidering av en uppskattning/bedömning inte tidigare perioder och är inte rättelse av ett fel. När det är svårt att skilja ett byte av redovisningsprincip från en ändrad uppskattning och bedömning, betraktas bytet eller ändringen som en ändrad uppskattning och bedömning. Enligt IAS 8 ska effekten av en ändring i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat genom att ändringen görs i den period då ändringen sker om ändringen endast påverkar perioden i fråga, eller den period då ändringen sker och för framtida perioder om ändringen påverkar både den period då ändringen sker och framtida perioder. Klassificering m.m. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Segmentsrapportering Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller produkter eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. 26

×