• Like
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกายและสุขภาพ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกายและสุขภาพ

 • 29,369 views
Published

ความบกพร่องทางร่ายการและสุขภาพ

ความบกพร่องทางร่ายการและสุขภาพ

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
29,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
320
Comments
3
Likes
17

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง ร่างกายและสุขภาพ
 • 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่มีอวัยวะ ไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการเจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการของระบบประสาท มีความลำบากในการเคลื่อนไหว ซึ่งอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ
 • 3. ความผิดปกติระหว่างคลอด โรคทางพันธุกรรม ความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ สาเหตุของความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ การเจ็บป่วย อักเสบ หรือติดเชื้อ อุบัติเหตุ / การบาดเจ็บ
 • 4. ประเภทของบุคคลที่บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ โรคของระบบประสาท โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด สภาพความพิการ และความบกพร่องทางสุขภาพอื่นๆ
 • 5. กลุ่มที่มีความผิดปกติที่ไขสันหลัง ลักษณะโรคหรือสภาวะที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ กลุ่ม แขนขาขาด โรคโปลิโอ ความพิการอื่น ๆ ซีรีบรัล พัลซี ( Cerebral Palsy) หรือกลุ่มสมองพิการ
 • 6. ความต้องการพิเศษของบุคคลที่บกพร่องทาง ร่างกายหรือสุขภาพ
  • บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ได้แก่การนั่ง การยืน การนอน และการเดิน เป็นต้น ดังนั้นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถเคลื่อนไหว เดินทาง หรือประกอบกิจกรรมได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • 7. ความต้องการพิเศษของบุคคลที่บกพร่องทาง ร่างกายหรือสุขภาพ การับประทานยา การผ่าตัด บริการฝึกการนั่ง ยืน ทรงตัว เดิน ฝึกการช่วยเหลือตนเอง เหล็กประคองขา แขนเทียม ไม้คํ้ายัน พื้นทางเดิน ห้องนํ้า ประตู โต๊ะ การบริการรักษา และพยาบาล บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก
 • 8. ความต้องการพิเศษของบุคคลที่บกพร่องทาง ร่างกายหรือสุขภาพ เครื่องช่วยพูด ดินสอแท่งใหญ่ ช้อนด้ามยาว สวิทช์ที่เปิด - ปิด โดยการใช้ฝ่ามือ 3 ช่วยป้อนอาหาร เก้าอี้ล้อ สื่อ และอุปกรณ์พิเศษ การช่วยเหลือ
 • 9. หลักสูตร การเรียนการสอน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ การจัดให้บริการเสริม การปรับพฤติกรรม
 • 10. 1. หลักสูตรสำหรับเด็กกลุ่มนี้ไม่ควรแตกต่างไปจากเด็กปกติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณหรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อชีวิต 2. การเรียนการสอน เป็นสิ่งทีควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับเด็ก ก็คือการสอน ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะทางอาชีพเนื่องจากความบกพร่องของเด็กไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาเช่นคนทั่วไปได้อย่างเต็มที่ จึงต้องจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพของเด็กในหลาย ๆ กิจกรรมที่เด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพไม่สามารถกระทำได้เต็มที่ เช่น พลศึกษา การท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่หรือการใช้สถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียนต้องหาทางปรับสื่อการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเด็ก
 • 11. 3. การปรับพฤติกรรม เนื่องจากเด็กเหล่านี้ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได้เหมือนคนดังนั้นจึงต้องพยายามหาทางปรับปรุงพฤติกรรมให้ใช้ประโยชน์ได้ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม 4. การจัดให้บริการเสริมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ควรเน้นสิ่งต่อไปนี้ให้มาก 4.1 การให้บริการเครื่องใช้และเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้นั่งพิเศษ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เปิดหนังสือ ที่ตั้งหนังสือ ที่จับดินสอ ห้องสุขา โดยเฉพาะทางลาดเพื่อขึ้นลงอาคาร 4.2 การแก้ไขและบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขการพูด และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
 • 12. สื่อการเรียนการสอนสำหรับบุคคลบกพร่อง ทางร่างกายหรือสุขภาพ
 • 13.           ใช้ฝึกร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ 0.5 , 1 , 1.5 , 2 ,2.5 , 3 กิโลกรัม   เพื่อใช้ถ่วงน้ำหนักในส่วนต่างๆของร่างกาย ตามที่ต้องการเพื่อเป็นการ   ฝึกการทรงตัว เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา ถุงหนังบรรจุเม็ดเหล็กกลม ( Sand bag )    
 • 14. อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ร่วมกับถุงทราย โดยใช้เด็กนอนบนเตียงวางขาบนอุปกรณ์ชิ้นนี้   ให้บริเวณข้อพับช่วงเข่าอยู่ตรงมุมแหลมส่วนบนของอุปกรณ์    โดยใช้ถุงทรายผูกที่ข้อเท้าแล้วเตะขาขึ้น   โดยที่เข่าวางที่เดิมการเพิ่มระดับความยาก    และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ   สามารถทำได้โดยปรับมุมความสูงของกระดาน    เพิ่มขนาดน้ำหนักของถุงทราย หรือเพิ่มจำนวนครั้งของการยก กระดานฝึกกล้ามเนื้อขา
 • 15. ใช้ฝึกกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ    เช่น    การกลิ้ง การพลิกตะแคงตัว    การนั่ง    การชันคอ     เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง ฝึกการลงน้ำหนัก ฝึกการ ทร ง ตั ว ในท่ า นั่ง  กระตุ้นการรับรู้และทิศทาง  ลูกบอล ( Blowster ball )
 • 16. ใช้ฝึกการทรงตัวซึ่งมีความมั่นคงมากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น   ไม้ค้ำยัน    เหมาะสำหรับการเริ่มฝึกเดิน ชีวิตประจำวันชีวิตประจำวัน    เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ท าง ด้า น กา ร เคลื่อนไหว  ฝึกการทรงตัว ราวฝึกเดิน ( Pararel Bar )
 • 17. ใช้ฝึกการก้าวเดินในเด็กที่มีปัญหา    การเดินการรับรู้    การลงน้ำหนักและการถ่ายน้ำหนักและฝึกการทรงตัว ทางลาดและทางต่างระดับ
 • 18. การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทาง ร่างกายและสุขภาพในชั้นเรียนปกติ
 • 19.
  • การให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพโดยทั่วไปมุ่งเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก และมุ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กแต่ละคนให้เด็กมีโอกาสนำประสบการณ์ชั้นพื้นฐานในการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงควรช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพให้สามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งแนวทางในการช่วยเหลือที่สำคัญ ๆ ได้แก่
 • 20.
  • 1. ต้องเก็บประวัติการรักษาทางการแพทย์ของเด็กไว้อย่างดี เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
  • 2. เด็กต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในสถานที่ใด สถานการณ์ใดก็ตาม ต้องพยายามจัดการศึกษาให้ได้ เช่น เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นพิเศษ หรือจัดโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะช่วยเด็กให้เรียนทันเพื่อน ๆ ในชั้น
 • 21. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐบาล กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบดังนี้ 1. กรมสามัญศึกษา 2. สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 3. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ
 • 22. หน่วยงานของเอกชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 • 23. มูลนิธิธรรมนิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สหทัยมูลนิธิ สภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทย องค์การคริสเตียนเพื่อคนพิการในประเทศไทย องค์การคริสโทเฟิล บลินเดินมิชชั่น : ซีบีเอ็ม ( Christoffel Bliondemission : CBM) องค์การ เฮเลน เคลเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรต : เอชเคไอ (Helen Keller International Incorporated : HKI )
 • 24. ตัวอย่างบุคคล เป็นนักกีฬาพารา ลิมปิกเกมส์ ประวัติ วะโฮรัมย์ เกิดเมื่อ 24 มี . ค . 2524 ที่ อ . สระแก้ว เป็นโปลิโอขาข้างซ้ายมาตั้งแต่กำเนิด จบ ป .1-6 ที่โรงเรียนบ้านห้วยซัน อ . วัฒนานคร จ . สระแก้ว และจบ ม .3 ที่โรงเรียนปากเกร็ด ต . บางตลาด อ . ปากเกร็ด จ . นนทบุรี
 • 25. ตัวอย่างบุคคล มาร์ค องกัลส อายุ ๒๓ ปี เป็นนักไต่เขาชาวนิวซีแลนด์ ประสบพายุบนเมาท์คุก ยอดเขาสูงสุดของนิวซีแลนด์นานถึง ๑๔ วัน ทำให้ต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงมา เพราะถูกน้ำแข็งกัด
 • 26. ตัวอย่างบุคคล มาร์ค โอนา เอสซังกี ( Marc Ona Essangui) นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ชาวกาบอง ทวีปแอฟริกาได้รางวัล " โกลเดนแมน เอนวายรอนเมนทอล ไพรซ์ " ( Goldman Environmental Prize) ประจำปี ๒๕๕๒ซึ่งป่วยเป็นโปลิโอตั้งแต่เด็ก
 • 27. ที่มา เรียบเรียงโดย ปวีณา พิเชฐสินธุ์ @ Copyright 2007 All right by Special Education Center1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 55/23 ซอยไร่ขิง 16( บ้านไร่ - หมอศรี ) ต . ไร่ขิง อ . สามพราน จ . นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0-2429-7159-60 โทรสาร 0-2429-7158 e-mail: [email_address] http ://www.specialedcenter1.com/ page / disbody.htm http ://www.snc9.com/ index.php ? c_id =0&ct_id=27763&type= customize http:// www.buriramspecial.com/index.php?option = com_content&view = article&id = 87 & Itemid = 100
 • 28. นางสาวลัดดาพร พวงบุปผา รหัส 15112014 นางสาวฤดีภรณ์ อรรคพันธ์ รหัส 15112149 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ รหัส 15112162 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คณะผู้จัดทำ