ค่ายคณิต

12,427 views
12,321 views

Published on

การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ค่ายคณิต

 1. 1. ชมรมคณิตศาสตร์ อาสาพัฒนาโรงเรียน
 2. 2. ความหมายของค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ ประเภทของการศึกษานอกสถานที่หรือนอกห้องเรียน   ที่ผู้สอนจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม   จะพักแรมร่วมกัน 1-2  วันหรือมากกว่าก็แล้วแต่โอกาส ส่วนสถานทีก็เช่นกันแล้วแต่เห็นเหมาะสม พร้อมนั้นมีกิจกรรมเข้าร่วมทางวิชาการ   นันทนาการ   เพื่อเพิ่มความรู้ทางคณิตศาสตร์   ฝึกด้านทักษะกระบวนการ ประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ ในสภาพแวดล้อมที่ผู้จัดจัดให้   และส่งเสริมในผู้เข้าค่ายมีความคิดสร้างสรรค์ในทาง คณิตศาสตร์
 3. 3. จุดประสงค์ของการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 1 . เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์          2 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ในทางคณิตศาสตร์          3 . เพื่อให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากที่สุด          4 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส   ศึกษา   ค้นคว้า   และเรียนรู้ธรรมชาติไปด้วย          5 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยเป็นคนช่างสังเกตุ   ค้นหาข้อมูล   เก็บรวบรวมข้อมูล   วางแผนและสรุปสิ่งที่พบเห็นได้ด้วยตนเอง           6 . เพื่อนำเอาประสบการณ์ที่ผ่านการเข้าค่ายมาใช้ในชีวิตประจำวันได้           7 .   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน           8 . เพื่อฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน และรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น   และช่วยเหลือผู้อื่นได้           9 . เพื่อฝึกให้มีวินัย   รู้จักเสียสละ   ตรงต่อเวลา ร่วมกับเพื่อนแก้ปัญหา และรู้จักเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  
 4. 4. ที่โรงเรียนวัดหุบเมย อ . เมือง จ . นครนายก ในวันที่ 23-24 มกราคม พ . ศ .2552 ค่ายคณิตศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรียน
 5. 5. การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน ทำให้เด็กกล้าแสดงออก
 6. 6. ภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการ
 7. 7. การเล่นเกมฐานในต่างๆ การจัดค่ายรูปแบบนี้จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยการเอาจำนวนฐานหารด้วยจำนวนนักเรียน ถ้ามากก็จะหลายคนต่อกลุ่ม แต่ละกลุ่มควรจะอยู่ประมาณไม่เกิน 15  คน   และแต่ละกลุ่มจะต้องผ่านฐานต่าง ๆ   4 ฐาน การเล่น บุคลากรในกลุ่มจะช่วยกันแก้ปัญหาที่ผู้จัดกำหนด ให้ในแต่ละฐานให้เสร็จ   จากนั้นจึงจะไปฐานต่อไปได้
 8. 8. ฐานที่ 1 บิงโก
 9. 9. ฐานที่ 2 จิ๊กซอเรขาคณิต
 10. 10. ฐานที่ 3 ตัวเลขมหัศจรรย์
 11. 11. ฐานที่ 4 เกมต่อจุด
 12. 12. อาจารย์มอบของที่ระลึก
 13. 13. Present By นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ รหัสนักศึกษา 15012052 โปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

×