Aula Virtual

505 views

Published on

Explicación del aula virtual que se utilizara en el proyecto IPPAE, proyecto ficticio realizado para el Master de Educación y TIC de la UOC

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aula Virtual

  1. 1. 1. Justificació: aportació de la virtualitat a la formació presencial. Aquesta Aula Virtual es realitzarà a través de la plataforma Moodle ja que aquesta és molt utilitzada en cursos semipresencials i això facilita la formació. Permet fer activitats variades i té eines per a la comunicació que descriurem més endavant. Moodle representa una eina per als docents important, ja que poden fer un seguiment de cada activitat i de la participació als debats. Es crea un Aula que pot modificar-se de manera constant afegint noves activitats i dins de cada activitat els alumnes poden penjar treballs. Per tant, l’aportació és més que evident, ja que gran part de les activitats presentades a l’aula presencial poden desenvolupar-se a distància autònomament. Això permet reduir les sessions presencials al mínim, o que aquestes siguin emprades per a dubtes, pràctica reflexiva, i altres metodologies en grup sincròniques com per exemple la conversa a l’aprenentatge del català. Els treballs individuals es podran fer a través de la plataforma i anar lliurant-los a la mateixa, fent una avaluació continuada. I es poden obrir debats que poden evolucionar en el temps. Concloent, l’Aula Virtual suposarà una aportació interessant tant pels alumnes, que podran formar-se sense moltes hores de presencialitat però amb el feedback que permet relacionar: formació presencial – formació virtual a distància – aplicació al camp de treball 2. Accions necessàries per a poder portar a terme la implementació. Primerament, abans de decidir quines funcions tindrà l’Aula Virtual és fonamental fer un ANÀLISI DE NECESSITATS, que es farà a partir d’un anàlisi del contexte educatiu i un anàlisi dels coneixements previs dels alumnes potencials. 1
  2. 2. Una vegada que tenim delimitat el contexte educatiu, ja podem començar a imaginar quines funcions són considerades valuoses per dissenyar la part virtual del curs. Però abans de començar a dissenyar i implementar l’aula farem un anàlisi dels coneixements dels destinataris. D’aquesta manera garantirem un procés de construcció del coneixement: - Passarem un test de coneixements previs a una mostra. - Recollirem informació dels alumnes i dels formadors. - Fem una reunió prèvia al disseny de l’aula i concretem les necessitats que l’aula virtual podrà cobrir. Al nostre campus Moodle: (a mode d’exemple) veiem que molts alumnes tenen dificultats per ser autònoms a distància als tests previs i enquestes, i a la reunió decidim que les primeres sessions presencials els docents han d’assegurar que tots saben utilitzar les eines bàsiques com el perfil personal, els fòrums, les primeres activitats, els missatges personals, etc. Els formadors reben un curs previ sobre administració de Moodle i motivació a l’alumnat. També es decideix que els alumnes i les aules s’organitzaran seguint criteris per lloc d’origen i altres que siguin oportuns. Partint d’aquesta informació ens plantegem que l’aula virtual pot ajudar a assolir els objectius i continguts següents: - Observar, escoltar i experimentar: 1. Tenir sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració mitjançant la llengua catalana. 2. Participar i escolta activa en situacions habituals de comunicació i relacionades amb la cultura. 3. Estratègies per comprendre els altres i actitud positiva i de respecte. 4. Curiositat, interès, escolta, comprensió i gaudir de les creacions musicals, audiovisuals, obres escèniques, etc. 5. Escolta i comprensió de narracions, cançons, poesies, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer per aprendre. 2
  3. 3. 6. Usos socials de l’escriptura i la lectura. - Parlar, expressar i comunicar: 7. Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per diferents produccions artístiques. 8. Ús i valoració de la llengua per a comunicar idees, relatar fets, sentiments, aclarir, organitzar, i accedir al pensament. 9. Utilitzar estratègies per comprendre i fer que els demés et comprenguin, imitar models cada vegada amb un ús mes acurat de la llengua i imitar estructures gramaticals, lèxic precís i variat, entonació, etc. 10. Gust per participar en converses, sobre diferents temes, amb hipòtesis, i altres formes. 11. Ús de la llengua per arribar a acords i resoldre conflictes de manera assertiva. 12. Utilització de TIC i llenguatge audiovisual per comunicar, enregistrar, escoltar i parlar. Amb un context definit, unes necessitats i uns objectius clars i consensuats amb l’organització, es pot començar a desenvolupar l’aula i implementar-la. La feina és de disseny però també de formació dels formadors i de difusió de materials. Proposaria el disseny i la implementació en les següents FASES: 1. Disseny de materials i activitats. Complementar curs presencial amb activitats de debat, treballs individuals a lliurar en gran grup, materials sobre........... i les guies docent i discent. 2. Preparar docents en Moodle. La guia del professor i un curs preparatori permeten recollir les expectatives dels docents i els seu concepte de metodologia del curs, i serveix per formar en la metodologia desitjada mitjançant les TIC. També es formen en característiques, configuració i en com administrar cada aula Moodle, per fer un seguiment dels alumnes i anar actualitzant els materials. 3
  4. 4. 3. Recollir les expectatives i motivar. Es moment d’analitzar si els docents es troben preparats i motivar-los per a fer un canvi en la seva manera de fer en les sessions presencials i en les activitats Moodle. La prova real seria bona per iniciar les aules i testar com les usen. 4. Sensibilitzar sobre la importància del curs on line als alumnes. Els alumnes han d’estar ben informats de les exigències de l’aula virtual. 5. Determinar durada del curs. Les activitats de l’aula virtual han d’ajustar-se al temps del curs, determinant les hores per activitat. Calculem que els alumnes poden dedicar no més d’una hora diària ja que treballen (unes 5 hores a la setmana). El ritme de treball queda previst; docents i alumnes poden saber què s’espera d’ells. 6. Implementar les aules. S’introdueix als usuaris, amb les claus d’accés i deixem un temps per a que els alumnes investiguen una mica les aplicacions del Moodle, completin el seu perfil i es presenten a un fòrum als demés companys. 7. Desenvolupament del curs. En aquesta fase les activitats es realitzen i el docent és un guia que ajuda els alumnes a fer els treballs i motiva a millorar-los i presentar-los als demés, facilita les iniciatives, fomenta la comunicació, etc. 8. Avaluació. L’avaluació de les activitats de l’aula virtual que van fent els alumnes (formativa) i de resultat final (treballs i tests). També és convenient avaluar la satisfacció dels alumnes i dels docents. 3. Justificació pedagògica dels elements que haurien de formar part de l'aula virtual. Se’ns demana tenir en compte que es tracta d'un complement a una acció formativa presencial. Per tant, els elements que utilitzem són aquells que permeten millorar el curs procurant no ser redundants en el tipus 4
  5. 5. d’activitats, metodologies i les eines (del Moodle) per aprofitar les potencialitats de l’aula virtual sense envair allò que ja es fa al curs presencial. Elements de l’Aula Virtual i justificació pedagògica: - PERFIL PERSONAL. L’alumne crea el seu perfil, penja una foto seva, posa dades personals i algunes sobre aficcions, treball, etc. Aquest element serveix per a iniciar-se com usuari de l’aula. És important que els alumnes facin seu aquest espai el més aviat possible per començar a treballar a l’aula virtual. És un primer pas per a crear una comunitat virtual d’aprenentatge i per integrar-se en ella. - FORUMS GENERALS. Tenim un “fòrum de noticies”, i un “fòrum de presentació”. Són les primeres eines que utilitzaran els alumnes després de crear el seu perfil. El primer serveix per tal que el docent deixi els avisos de començament d’activitats i altres informacions que cregui convenients als alumnes. Però aquí ells no poden respondre; no obstant als missatges del docent apareix el link al seu perfil on si tenen els alumnes la possibilitat d’enviar missatges personals. I, el segon, fòrum de presentació, és el primer on participaran els alumnes, deixant missatges sobre qui són, a què es dediquen i quines expectatives tenen del curs i de l’aula virtual. L’objectiu és també el d’integrar-se en un procés educatiu per mitjà de la comunitat virtual d’aprenentatge i compartir idees i dubtes. - AREA DE PARTICIPANTS. És la pàgina on apareixen tots el alumnes, amb una foto i el nom de tots, que actua de link per anar a visitar el perfil dels companys, que permet enviar també missatges personals que queden allí fins que l’usuari entri a veure’ls. Aquest element també aporta una relació entre els alumnes a distància i asincrònica que facilita que l’alumne trobi 5
  6. 6. sempre companys que l’ajudin a tirar endavant al curs en moments determinats. - ACTIVITATS. Com exemple, veiem com es presenten les activitats a la pàgina principal de l’aula. Les activitats poden contenir diferents elements com es pot apreciar (documents en Word, presentacions PowerPoint, tasques i jocs, i fòrums per a cada activitat concreta). Les possibilitats metodològiques són moltes, els treballs poden ser individuals i grupals, i permeten la comunicació i la reflexió en grup. Si totes aquestes activitats i debats s’haguessin de fer presencialment no hi hauria temps per pensar ni flexibilitat a l’hora de treballar. • ORGANITZACIÓ DEL CENTRE • Guió sessió 1 document MS Word • Organització d’una ciutat document MS Word • Joc de situacions quotidianes Presentació PowerPoint • Documents més habituals document MS Word • Activitat Filosofia 3/12: Com tens les idees? Presentació PowerPoint • Tasca 2.1: Fòrum de les bones pràctiques • Accés a la wiki de la activitat 1 (explicar la wiki que paper té a la activitat en una línia) - FORUMS D’APRENENTATGE. Seguint l’exemple de dalt a la tasca 2.1 hi hauria un fòrum específic on els alumnes poden penjar el treball realitzat segons indiquen els documents de Word i seguint orientacions a l’aula presencial. Després de penjar els treballs de cada membre és possible veure els treballs i respondre els altres. - AREA DE RECURSOS. Des de la pàgina principal, a mà esquerra, tenim una barra de navegació amb accés a l’àrea de participants, als fòrums, i consultes que fan els docents als alumnes. I un accés també a l’àrea de recursos on pots trobar fàcilment tots els documents de les activitats. Facilita a l’alumne trobar recursos sense entrar a cada activitat a buscar-los. 6
  7. 7. - QUALIFICACIONS. A la mateixa barra de navegació hi ha un link a les qualificacions, que apareixen a una taula per activitats. Permet a l’alumne fer seguiment del seu procés i aporta una visió de que se li avalua de manera formativa. - MISSATGERIA INSTANTÀNIA. Moodle també té una aplicació que permet enviar i rebre missatges curts que arriben quasi al moment. Si altre alumne està connectat s’hi pot fer un intercanvi. - ALTRES APLICACIONS. A la dreta de la pàgina principal tenim una columna amb diferents aplicacions (un calendari, visió de si hi ha missatges rebuts, esdeveniments, visió dels participants connectats, nous missatges al fòrum, i activitat recent). Aquestes eines faciliten la navegació, l’organització i l’actualització permanent de l’alumne de per on va el curs i per on va ell mateix. Un dels riscos més grans de l’aprenentatge virtual és no mantenir als alumnes connectats, que abandonin. Però en la modalitat proposada comptem amb un control gràcies a la presencialitat. Les feines són exigides per seguir la línia d’aprenentatge planificada. A més és una plataforma d’una gran facilitat d’ús i els docents han rebut un curs que els prepara per aprofitar bé aquesta aula. 4. Recursos es necessiten: per què i quines eines comunicatives potencien l’objectiu. Els recursos seran: - els dominis d’Internet, - els costos d’instal—lació i allotjament, (de 26 a 96 dòlars al mes cada aula de menys de 300 a 1200 alumnes) - ordinadors a les aules presencials, - projector, - costos del disseny tecnopedagògic, 7
  8. 8. - formadors en TIC, - manteniment tècnic-informàtic, - docents La comunicació asincrònica aporta una gran flexibilitat per dedicar temps i esforços quan es pot. I l’aplicació a la vida diària proporciona un flux d’informació i dels coneixements. Els alumnes també poden millorar les seves competències, tenen els recursos, els materials simplificats, i diferents llocs on compartir dubtes amb docents i companys. 8

×