Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi
                       ...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

     SQL (Structured Query Language)
    ...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

SQL Operatorları (SQL Statements)

SQL Operatorla...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

DML - (Data Manipulation Language)

   SELECT
 ...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi


    DDL          DCL        ...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

 Table structure           COLUMN (AT...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Capability of the SELECT statement
SELECT operato...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Bəsit SELECT sorğusu
  SELECT operatoru verilənl...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Bəsit SELECT sorğusu
SELECT * FROM table;
  * (a...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Bəsit SELECT sorğusu
SELECT DISTINCT column1, col...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

 Arithmetic Expressions (Riyazi ifadələr)

   ...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

       Using Arithmetic Operators
    S...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Arithmetic Operators Precedence
   SELECT firs...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

A column alias
 Renames a column heading
 Is usef...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Bəsit SELECT sorğusu
SELECT *|{[DISTINCT] column|...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

 Writing SQL Statements
  SQL Statements are no...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

The DESCRIBE command
  Oracle server stores inf...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Data types
NUMBER(p,s)    Numeric data, first...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

NULL is nothing
 Null is a value that is unavail...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

NULL values in arithmetic expressions
 Arithmeti...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Concatenation Operator ||
 Links columns or char...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Literal character strings
 A literal is a charact...
Dərs 1
SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi

Quote (q) Operator
  Specify your own quotation ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oracle SQL Basic SELECT Statement

931 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oracle SQL Basic SELECT Statement

 1. 1. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi cavidhasanov.wordpress.com
 2. 2. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi SQL (Structured Query Language) Strukturlaşdırılmış Sorğu Dili Heç bir prosedura malik deyil. Sintaksisi olduqca rahat ve İnglis dilinə yaxındır. Məlumatların VB-də saxlanılmasının fizki forması haqqında biliklər tələb etmir. Məlumatların saxlanılmasının məntiqi quruluşu üzərinə orientasiya edilib. VBİS-lərdə məlumatları emal etmək üçün mövcud olan yeganə vasitədir. cavidhasanov.wordpress.com
 3. 3. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi SQL Operatorları (SQL Statements) SQL Operatorları 4 qrupa bölünür. DML (Data Manipulation Language) DDL (Data Definition Language) DCL (Data Control Language) TCL (Transaction Control Language) cavidhasanov.wordpress.com
 4. 4. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi DML - (Data Manipulation Language) SELECT INSERT UPDATE DELETE MERGE cavidhasanov.wordpress.com
 5. 5. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi DDL DCL TCL CREATE GRANT COMMIT ALTER REVOKE ROLLBACK DROP SAVEPOINT RENAME TRUNCATE COMMENT cavidhasanov.wordpress.com
 6. 6. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Table structure COLUMN (ATTRIBUTE) ROW TUPLE cavidhasanov.wordpress.com
 7. 7. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Capability of the SELECT statement SELECT operatoru ORACLE tərəfindən üç müxtəlif konsepsiya əsasında icra edilir. 1. Projection (sütunların seçilməsi) 2. Selection (sətirlərin seçilməsi) 3. Joining ( iki və daha çox cədvəlin birləşdirilməsi) cavidhasanov.wordpress.com
 8. 8. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Bəsit SELECT sorğusu SELECT operatoru verilənlər bazasında yerləşən məlumatların üzə çıxarılmasını təmin edir. SELECT operatoru ilə yaradılan sorğunun ən bəsit forması aşağıdakı kimidir. SELECT *|{[DISTINCT] column|expression [alias],...} FROM table; FROM üzə çıxarılacaq məlumatların aid olduğu cədvəlin adını göstərir. cavidhasanov.wordpress.com
 9. 9. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Bəsit SELECT sorğusu SELECT * FROM table; * (asterisk) simvolu table cədvəlində mövcud olan bütün məlumatların, yəni sütun və sətirlərin üzə çıxarılmasını təmin edir. Bu sorğu bəzən “blind query” (kor sorğu) adlandırılır. SELECT column1, column2 FROM table; Bu halda biz table cədvəlində mövcud olan bütün sütunların deyil, yalnız bizə lazım olan sütunların üzə çıxarılmasını təmin edir. Oracle SQL – də ən bəsit SELECT sorğusu mütləq və mütləq FROM ifadəsi ilə birlikdə işlədilir. cavidhasanov.wordpress.com
 10. 10. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Bəsit SELECT sorğusu SELECT DISTINCT column1, column2 FROM table; DISTINCT açar sözü, SELECT operatorunun bir hissəsidir, üzə çıxarılan məlumatların təkrarlanmasının qarşısını alır. Bir deyil, eyni zamanda bir neçə sütun adına tətbiq edilə bilər. Bu zaman sütünlar ayrı-ayrılıqda təkrar oluna bilər, lakin oların kombinasiyası unikal olmalıdır. SELECT job_id SELECT DISTNICT job_id FROM employees; FROM employees; cavidhasanov.wordpress.com
 11. 11. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Arithmetic Expressions (Riyazi ifadələr) Create expressions with number and date data by using arithmetic operators Operator Description + ADD - SUBTRACT * MULTIPLE / DIVIDE cavidhasanov.wordpress.com
 12. 12. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Using Arithmetic Operators SELECT first_name, last_name, salary, salary + 300 FROM employees; Riyazi operatorlar müxtəlif üstünlük dərəcəsinə malikdirlər və ilk olaraq üstünlüyü yüksək olan ifadələr hesablanır. cavidhasanov.wordpress.com
 13. 13. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Arithmetic Operators Precedence SELECT first_name, last_name, salary, 12*salary+100 FROM employees; SELECT first_name, last_name, salary, 12*(salary+100) FROM employees; cavidhasanov.wordpress.com
 14. 14. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi A column alias Renames a column heading Is useful with calculations Immediately follows the column name There can also be the optional AS keyword between the column name and alias. By default, alias headings appear in uppercase. Requires double quotation marks if it contains spaces or special characters, or if it is case- sensitive SELECT first_name, last_name, salary, 12*salary+100 SELECT last_name, salary, 12*salary+100 AS "Annual Salary" FROM employees; FROM employees; cavidhasanov.wordpress.com
 15. 15. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Bəsit SELECT sorğusu SELECT *|{[DISTINCT] column|expression [alias],...} FROM table; SELECT - Seçim operatoru * - mövcud olan bütün cədvəlləri ifadə edir DISTINCT - təkrarların aradan qaldırılmasını təmin edir column - cədvəldə olan sütun adı. expression - cədvəldə mövcud olmayan, riyazi əməliyyatlar nəticəsində yaranan vizual sütunlar. alias – cədvəllərə verilən ad. FROM – açar sözü, SELECT operatorunun bir hissəsidir, məlumatın yerləşdiyi cədvəl adını göstərir. table – xaric etdiyimiz məlumatların yerləşdiyi cədvəlin adı. cavidhasanov.wordpress.com
 16. 16. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Writing SQL Statements SQL Statements are not case-sensitive SQL Statements can be on one or more lines Keywords cannot be abbreviated or split across lines Clauses are usually placed on separate lines Indents are used to enhance readability SQL statements must be terminated by a semicolon (;) cavidhasanov.wordpress.com
 17. 17. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi The DESCRIBE command Oracle server stores information about all tables in a special set of relational tables called the data dictionary. This information is also referred to as metadata. The contents of a table are stored in rows and are referred to as data. The structural metadata of a table may be obtained using DESCRIBE command. The general form of the syntax is: DESC[RIBE] <SCHEMA>.tablename; If describing table belongs to the connected schema, the <SCHEMA> portion of the command may be omitted. cavidhasanov.wordpress.com
 18. 18. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Data types NUMBER(p,s) Numeric data, first parameter is precision, the second is scale. VARCHAR2(length) Variable length alphanumeric character. CHAR(size) Fixed-length alphanumeric character. DATE Stores a moment in time with precision including day, month, years, hours, minutes and seconds. cavidhasanov.wordpress.com
 19. 19. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi NULL is nothing Null is a value that is unavailable, unassigned, unknown, or inapplicable. Null is not the same as zero or a blank space. SELECT first_name, last_name, department_id, job_id, salary, commission_pct FROM employees; cavidhasanov.wordpress.com
 20. 20. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi NULL values in arithmetic expressions Arithmetic expressions containing a null value always evaluate to null. SELECT first_name, last_name, salary, commission_pct, salary * commission_pct AS comission FROM employees; cavidhasanov.wordpress.com
 21. 21. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Concatenation Operator || Links columns or character strings to other columns Is represented by two vertical bars (||) Creates a resultant column that is a character expression SELECT first_name || last_name AS "Employees" FROM employees; cavidhasanov.wordpress.com
 22. 22. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Literal character strings A literal is a character, a number, or a date that is included in the SELECT statement. Date and character literal values must be enclosed within single quotation marks. Each character string is output once for each row returned. cavidhasanov.wordpress.com
 23. 23. Dərs 1 SQL dilinin sintaksisi və VBİS-lərdən məlumatların əldə edilməsi Quote (q) Operator Specify your own quotation mark delimiter. Select any delimiter. Increase readability and usability. SELECT department_name || q'[ Department's Manager Id is: ]' || manager_id AS "Department and Manager" FROM departments; q‘delimiter LITERAL delimiter' cavidhasanov.wordpress.com

×