• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
4
 

4

on

 • 1,881 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,881
Views on SlideShare
1,878
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 3

http://www.slideshare.net 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  4 4 Presentation Transcript

  • 4. Uruchamianie i prowadzenie samochodu Zalecenia w okresie docierania 4-2 Układ kontroli prędkości (ICC) (opcja) 4 - 25 Zanim uruchomisz silnik 4-2 Prowadzenie samochodu z ICC 4 - 27 Ostrzeżenia przed rozpoczęciem jazdy 4-3 Włącznik układu ICC 4 - 31 Spaliny (tlenek węgla) 4-3 Ekran układu ICC 4 - 31 Katalizator 4-3 Obsługa układu ICC 4 - 32 Turbodoładowanie (opcja) 4-4 Zmiana ustawienia prędkości pojazdu 4 - 35 Zalecenia i wskazówki podczas jazdy 4-4 Zmiana ustawienia odległości 4 - 36 Gdy silnik jest zimny 4-4 Ostrzeżenie 4 - 37 Przewożenie bagażu 4-4 Automatyczne kasowanie ustawień 4 - 38 Mokra nawierzchnia 4-4 Lampki ostrzegawcze 4 - 38 Waunki zimowe 4-5 Informacje o pojeździe 4 - 40 Holowanie przyczepy 4-5 Układ kontroli ciśnienia w oponach (opcja) 4 - 40 Włącznik zapłonu 4 - 10 Komputer pokładowy - Typ A i B Uruchamianie silnika benzynowego 4 - 11 (z układem nawigacją) 4 - 43 Uruchamianie silnika Diesla 4 - 12 Zużycie paliwa - Typ A i B (z układem Mechaniczna skrzynia biegów 4 - 12 nawigacji) 4 - 43 Automatyczna skrzynia biegów (opcja) 4 - 14 Przypominacz o przeglądzie - Typ A i B Bezstopniowa przekładnia H.CVT (opcja) 4 - 18 (z układem nawigacji) 4 - 44 Parkowanie 4 - 21 Bezpieczeństwo samochodu 4 - 46 Tempomat (ASCD) (opcja) 4 - 23 Zalecenia bezpiecznego podróżowania 4 - 46 Wskazówki 4 - 23 Układ przeciwpoślizgowy ABS 4 - 48 Działanie 4 - 23 Elektroniczny system stabilizacji ESP (opcja) 4 - 49 Eksploatacja zimą 4 - 50 Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-1
  • ZALECENIA W OKRESIE ZANIM URUCHOMISZ SILNIK DOCIERANIA Stosuj się do poniższych zaleceń podczas Wyregulować ustawienie fotela oraz za- OSTRZEŻENIE jazdy przez pierwsze 1600 km. Zapewnisz główka. tym trwałość i ekonomiczność Twojego sa- Charakterystyka trakcyjna samochodu Ustawić lusterka zewnętrzne i wewnętrzne. mochodu w dalszej eksploatacji. może ulec znacznym zmianom podczas Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić jazdy z dodatkowym obciążeniem i jego Zapiąć pasy bezpieczeństwa i dopilno- do uszkodzenia samochodu lub skrócić jego rozkładem w pojeździe oraz w przypad- wać, aby uczynili to samo wszyscy pasa- żywotność. ku holowania przyczepy czy korzystania żerowie. z bagażnika dachowego. Styl jazdy, Unikaj długotrwałej jazdy ze stałą pręd- Nie umieszczać ostrych, twardych lub a zwłaszcza prędkość muszą zostać kością, niezależnie wysoką czy niską. ciężkich przedmiotów na półkach pod zawsze dostosowane do aktualnych warunków. szybą przednią lub tylną. W przypad- Nie przyśpieszaj gwałtownie na żadnym Zredukuj zdecydowanie prędkość przy ku nagłego, awaryjnego hamowania biegu. przewożeniu ciężkich ładunków. mogą one być przyczyną zranień. Unikaj gwałtownego ruszania z miejsca. Upewnij się, że przestrzeń wokół samo- Sprawdzić działanie kontrolek ostrzega- Jeśli to tylko możliwe, unikaj gwałtownego chodu jest wystarczająca. wczych, gdy kluczyk w stacyjce obrócony hamowania. zostanie do położenia „ON”. Czynności tutaj wymienione powinny być Nie ciągnij przyczepy przez pierwsze 800 wykonywane regularnie, np. podczas kon- Ustawić radio do odbioru żądanej stacji. km. troli poziomu oleju silnikowego. Termin „docieranie” dotyczy również Regularnie, np. podczas tankowania części zamiennych takich jak: nakładki, paliwa należy sprawdzać poziom oleju okładziny hamulcowe czy sprzęgła. w silniku, płynu chłodzącego, hamulcowe- go w zbiorniczkach pompy hamulcowej i sprzęgła oraz płynu spryskiwacza. Sprawdzić czystość wszystkich szyb i świa- teł. Obejrzeć stan ogumienia i sprawdzić ciś- nienie. 4-2 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • OSTRZEŻENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY utratę przytomności lub śmierć. py) muszą być uszczelnione, aby wokół OSTRZEŻENIE nich nie przenikały spaliny do wnętrza Jeżeli podejrzewasz, że spaliny prze- pojazdu. Nie pozostawiać w samochodzie bez nikają do wnętrza otwórz wszystkie opieki dzieci, osoób niepełnosprawnych okna i niezwłocznie zgłoś ten fakt do Układ wydechowy i nadwozie powinno czy zwierząt. Mogą nieumyślnie same Dealera NISSAN. być poddane kontroli w przypadku: się zranić lub uszkodzić samochód. Należy również pamiętać, że w słonecz- Nie uruchamiaj silnika w pomieszcze- 1. Podejrzenia przenikania spalin do ny, gorący dzień temperatura wewnątrz niach zamkniętych, np. w garażu. środka pojazdu. stojącego samochodu osiąga bardzo Nie przebywaj w samochodzie z pra- 2. Stwierdzenia nienaturalnego szybko wysokie wartości, mogąc po- cującym silnikiem na postoju dłużej dźwięku układu wydechowego. wodować złe samopoczucie i problemy niż jest to konieczne. zdrowotne u ludzi i zwierząt. 3. Uszkodzenia elementów pod- Po zatrzymaniu samochodu z pra- wozia, układu wydechowego lub Aby zapewnić bezpieczeństwo pod- cującym silnikiem na dłuższy czas wypadku tylnej części nadwozia. czas hamowania, nie należy układać włącz dmuchawę oraz zasysanie bagaży w bagażniku ponad poziom powietrza z zewnątrz. KATALIZATOR oparć foteli tylnych. Drzwi tylne podczas jazdy muszą być Katalizator jest urządzeniem redukującym Nie przestrzeganie niniejszych zale- zawsze zamknięte. Przez otwarte lub szkodliwe składniki w spalinach. Zainsta- ceń może być przyczyną poważnych nieszczelne drzwi do wnętrza pojaz- lowany jest on w układzie wydechowym i zranień podczas niespodziewanego du mogą dostawać się spaliny. Jeżeli podczas pracy silnika osiąga bardzo wysoką gwałtownego hamowania lub w razie jednak musisz tak jechać, przestrze- temperaturę. wypadku. gaj następujących zaleceń: ZALECENIA SPALINY (CO - tlenek węgla) 1. Otwórz wszystkie okna. Spaliny i cały układ wydechowy pod- 2. Wyłącz recyrkulację powietrza, a pokrę- czas pracy silnika są bardzo gorące. OSTRZEŻENIE tło nadmuchu ustaw w pozycji „MAX”. Usuń wszystkie materiały łatwopalne Unikaj wdychania spalin. Zawierają znajdujące się w sąsiedztwie układu one bezbarwny i bezwonny tlenek Wszelkie przewody wychodzące z tyłu wydechowego. węgla, który może spowodować na zewnątrz pojazdu (np. do przycze- Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-3
  • TURBODOŁADOWANIE (opcja) Nie zatrzymuj się i nie parkuj samo- Nie wprowadzaj silnika na wysokie Smarowanie i chłodzenie obracających się chodu na łatwopalnym podłożu jak np. obroty podczas jego nagrzewania się elementów turbosprężarki odbywa się wyłą- sucha trawa, papiery, szmaty, itp. do optymalnej temperatury pracy. cznie przy pomocy oleju silnikowego. Turbina sprężarki osiąga bardzo wysokie prędkości Parkując, upewnij się, że materiały Nie uruchamiaj silnika poprzez popy- obrotowe co powoduje nagrzewanie się jej łatwopalne i ludzie nie znajdują się chanie lub holowanie pojazdu. do bardzo wysokich temperatur. Dlatego też w pobliżu układu wydechowego. bardzą ważne jest utrzymywanie właściwych Reguły użytkowania parametrów oleju silnikowego przepływają- cego przez turbosprężarkę oraz stosowanie ZALECENIA się do poniższych zaleceń. W przeciwnym przypadku może dojść do poważnych uszko- Używaj WYŁĄCZNIE BENZYNY BEZ- dzeń lub zniszczenia turbosprężarki, których OŁOWIOWEJ zalecanej w rozdziale usunięcie nie objęte gwarancją może obciążyć 9 - „Zalecane paliwa”. Etylina oło- użytkownika. wiowa uszkodzi katalizator, nieod- wracalnie !!!. ZALECENIA Dbaj aby silnik zawsze był prawidło- Wymieniać olej silnikowy dokładnie wo wyregulowany. Nieprawidłowości wg. zalecanej częstotliwości - patrz w działaniu układu zapłonowego, rozdz. 8 - „Kalendarz Przeglądów”. zasilania paliwem lub elektrycznego powodują niepełne spalanie paliwa Stosować wyłącznie zalecane oleje i przegrzewanie się katalizatora. silnikowe - rozdz. 9 - „Zalecane Oleje W przypadku ich stwierdzenia na- i smary”. tychmiast zgłoś ten fakt do autory- zowanego Dealera NISSAN. Po zatrzymaniu samochodu nie wy- łączać silnika natychmiast. Szczegól- Unikaj jazdy na resztkach paliwa. nie po jeździe na wysokich obrotach Przerwa w dopływie paliwa spowo- należy silnik na okres kilku minut duje uszkodzenie katalizatora. pozostawić na obrotach biegu ja- łowego. Umożliwi to na łagodne 4-4 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • ZALECENIA I WSKAZÓWKI PODCZAS JAZDY wyhamowanie i ostudzenie turbiny. Dostosowanie sposobu jazdy do istnieją- Zbliżając się do kałuży lub większej po- Wyłączenie silnika unieruchamia cych warunków ma podstawowe znaczenie wierzchni pokrytej wodą, zmniejsz zna- pompę oleju i odcina dopływ oleju dla bezpieczeństwa i wygody podróżowania. cznie prędkość. Unikniesz tzw. aquapla- do łożysk turbiny. KIEROWCA jest jedyną osobą odpowiedzia- ningu (klina wodnego), który powoduje lną za bezpieczne prowadzenie samochodu w utratę sterowności nad pojazdem. Po uruchomieniu silnika nie wolno danych warunkach. Zużyte ogumienie zwiększa ryzyko powsta- natychmiast rozpędzać go do wyso- nia aquaplaningu. kich prędkości obrotowych. GDY SILNIK JEST ZIMNY WARUNKI ZIMOWE Pamiętaj, że silnik w trakcie nagrzewania się ma podwyższoną prędkość obrotową biegu Prowadź samochód ze wzmożoną ostro- jałowego. Dlatego też należy wzmóc ostroż- żnością. ność przy przełączaniu biegów i ruszaniu. Unikaj gwałtownych ruchów kierownicą. PRZEWOŻENIE BAGAŻU Zachowuj zwiększoną odległość za poja- Bagaż i jego rozmieszczenie oraz korzystanie zdem jadącym przed Tobą. z urządzeń dodatkowych (np hak holowniczy, bagażnik dachowy) istotnie zmieniają właści- wości pojazdu. Styl i prędkość jazdy musisz dostosować do tych zmienionych warunków. MOKRA NAWIERZCHNIA Unikaj gwałtownego ruszania, przyśpie- szania i hamowania. Unikaj gwałtownych skrętów i zmian pasa jazdy. Utrzymuj zwiększoną odległość za pojaz- dem jadącym przed Tobą. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-5
  • HOLOWANIE PRZYCZEPY Twój nowy samochód został zaprojektowany Unikaj gwałtownego przyśpieszania i ha- Maksymalne obciążenie pionowe haka - do przewożenia pasażerów i ich bagażu. mowania. 736 N (75 kG, 165 lb) Pamiętaj, że holowanie przyczepy stanowi Unikaj gwałtownych skrętów i zmian pasa Wykorzystać jedynie fabryczne punkty dodatkowe obciążenie dla silnika, układów jazdy. montażowe znajdujące się w pojeździe przeniesienia napędu, kierowniczego, ha- (patrz ilustracje). mulcowego i pozostałych. Podczas parkowania zawsze zaciągnij Prowadząc samochód z przyczepą, musisz być hamulec ręczny i samochodu i przyczepy. Hak holowniczy i elementy montażowe (śru- przygotowany na zwiększoną podatność np. Unikaj parkowania z przyczepą na wznie- by, podkładki, nakrętki, itp) na ilustracjach na boczny wiatr, czy zawirowania powodowa- sieniach. pokazano przykładowo. ne przez wymijane samochody ciężarowe. Styl jazdy, a zwłaszcza prędkość musisz dosto- Zapoznaj się z instrukcją producenta Podczas montażu i użytkowania przestrzegaj sować do tych zmienionych uwarunkowań. przyczepy. również instrukcji producenta haka. Stosuj w samochodzie i przyczepie jedy- Upewnij się, że w oponach panuje ci- Przykładowa procedura montażowa: nie homologowane urządzenia sprzęgowe śnienie właściwe dla pełnego obciążenia, 1. Zdjąć tylny zderzak. (hak holowniczy, łańcuch zabezpieczający) podane na tabliczce. i/lub oryginalne bagażniki. Są one dostępne 2. Zdjąć tylne zaczepy holownicze. Pamiętaj, że ciężkie przedmioty muszą być u Dealera NISSAN, gdzie uzyskasz również umieszczane nad osią przyczepy. 3. Zdemontować wieszak tłumika tylnego. inne szczegółowe informacje o holowaniu przyczepy. Nie wolno przekraczać maksymalnego 4. Zamontować urządzenie sprzęgowe. obciążenia pionowego haka. Nigdy nie przekraczaj ciężaru całkowi- 5. Zamontuj wieszak tłumika. tego zestawu (samochód + przyczepa) Pamiętaj, że holując przyczepę należy bezwzględnie przestrzegać ustawowego 6. Dopasować i zmodyfikować zderzak tylny oraz obciążenia sprzęgu. W przypadku ograniczenia maksymalnej prędkości: do urządzenia sprzęgowego i zamontować wątpliwości skontaktuj się z Dealerem Max. 80 km/h go z powrotem. NISSAN. UWAGA Przed rozpoczęciem jazdu upewnij się, że Montaż haka holowniczego wszystkie światła w przyczepie działają Zderzak wymaga modyfikacji - wycięcia NISSAN zaleca, aby montując hak holowniczy prawidłowo. otworu. zachowano następujące warunki: 4-6 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • Sedan Jednostki: mm Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-7
  • Hatchback Jednostki: mm 4-8 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • Kombi Jednostki: mm Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-9
  • WŁĄCZNIK ZAPŁONU Odblokowanie kierownicy Odsadzenie haka Włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić go de- OFF (WYŁ) likatnie, obracając jednocześnie nieznacznie Środek kierownicą w lewo i w prawo. kuli haka OSTRZEŻENIE Nigdy nie wolno wyjmować kluczyka ze stacyjki podczas jazdy. Kierownica zostanie zablokowna, a samochód poruszać się będzie bez możliwości kierowania. Może stać się to przyczyną Środek osi tylnej poważnego wypadku. „OFF” - wyłączone Odsadzenie haka - wymiar A: Włącznik zapłonu jest elementem blokady kierownicy i układu zabezpieczającego. Silnik jest wyłączony, kierownica nie jest Sedan i hatchback: 1.088 mm zablokowana. Kombi: 1.173 mm Położenia kluczyka Acc (Akcesoria) (2) LOCK - położenie parkowania (0). W tym położeniu zasilane są niektóre odbiorni- Tylko w tym położeniu możliwe jest wyjęcie ki prądu (np. radio), choć silnik nie pracuje. kluczyka. Pomiędzy LOCK a Acc znajduje ON - Położenie normalnej pracy (3): się położenie „OFF”, chociaż nie jest ozna- kowane. W położeniu „OFF” kierownica nie W tym położeniu włączony jest układ zapło- jest blokowana. nowy i pozostałe odbiorniki prądu. Zablokowanie kierownicy START (4) Wyjąć kluczyk ze stacyjki i nieznacznie prze- W tym położeniu włączany jest rozrusznik kręcić kierownicę w lewo lub w prawo (o około i uruchamiany silnik. 1/6 obrotu). 4-10 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • URUCHAMIANIE SILNIKA (silniki benzynowe) W modelach z automatyczną skrzynią hamulca lub po obróceniu kluczyka do 1. Zaciągnij hamulec ręczny. biegów oraz ze skrzynią H CVT stacyjka położenia Acc. 2. Mechaniczna skrzynia biegów zaprojektowana jest w sposób uniemożliwiający obrócenie kluczyka do położenia LOCK i jego NATS Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położe- wyjęcie jeżeli dźwignia zmiany biegów nie znajduje niu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas się w położeniu P (Parking). NATS (system zabezpieczeniowy) zatrzyma rozruchu wciśnij do oporu. silnik jeżeli ktokolwiek starał się go będzie Przed wyjęciem kluczyka ze stacyjki upewnij się, że uruchomić za pomocą kluczyka nieuzbojo- Automatyczna skrzynia biegów oraz dźwignia selekcyjna znajduje się w położeniu P. nego w odpowiedni kod NATS. skrzynia H CVT Jeżeli dźwignia znajduje się w innej pozycji niż Jeżeli za pierwszym razem nie uda Ci się Przesuń dźwignię selekcyjną w położenie P (Parking), kluczyka nie można przekręcić do uruchomić silnika kluczykiem uzbrojonym we P (Parking) i wciśnij pedał hamulca. położenia LOCK. właściwy kod NATS, obróć kluczyk do poło- Uruchomienie rozrusznika jest nie- Jeżeli wyjęcie kluczyka ze stacyjki nie jest moż- żenia „LOCK”, odczekaj 5 sekund i ponownie możliwe, jeżeli dźwignia znajduje się liwe, należy postępować następująco: uruchom silnik. w innym położeniu niż P (parking). 1. Ustawić dźwignię selekcyjną skrzyni bie- Dodatkowe informacje znajdują się w roz- 3. Nie naciskając pedału przyśpieszania gów w położeniu P. dziale 1 w punkcie „Kontrolki i lampki ostrze- przekręć kluczyk w położenie START (4), gawcze”. uruchamiając silnik. Puść kluczyk na- 2. Obrócić delikatnie kluczyk w kierunku po- tychmiast po uruchomieniu silnika. Jeśli łożenia ON. po uruchomieniu silnik zgaśnie postępuj 3. Obrócić kluczyk z powrotem do położenia następująco: LOCK. W ekstremalnych warunkach pogodo- 4. Wyjąć kluczyk ze stacyjki. wych (zimno lub gorąco) jeżeli urucho- mienie silnika jest utrudnione, wciśnij pedał Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki dźwignia selek- przyśpieszania - ułatwi to rozruch. cyjna skrzyni biegów nie może być przesunięta z pozycji P. Dźwignia może być przesu- Latem, uruchamiając gorący silnik, nięta dopiero po obróceniu kluczyka do wciśnij pedał przyśpieszania do końca położenia ON i po naciśnięciu pedału i tak trzymając - uruchom rozrusznik. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-11
  • URUCHAMIANIE SILNIKA MECHANICZNA SKRZYNIA (silnik Diesla) BIEGÓW UWAGA 1. Zaciągnij hamulec ręczny. Nie trzymaj rozrusznika włączonego 2. Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położe- jednorazowo dłużej niż przez 15 sek. niu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas Jeżeli nie udało Ci się uruchomić sil- rozruchu wciskaj do oporu. nika za pierwszym razem, odczekaj 3. Przekręć kluczyk w położenie ON i odcze- 10 sek. i ponów próbę. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodze- kaj aż zgaśnie kontrolka „ „ grzania nia rozrusznika. świec żarowych. W przypadku konieczności rozruchu 4. Natychmiast po zgaśnięciu kontrolki świec z dodatkowego akumulatora zastosuj żarowych bez naciskania na pedał przy- procedurę opisaną w rozdziale 5 - „Po- śpieszania przekręć kluczyk w położenie stępowanie w przypadku awarii”. START (4), uruchamiając silnik. Puść kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika. 4. Rozgrzewanie UWAGA Podczas zmiany biegów wciskać pedał sprzę- Po uruchomieniu silnika, pozostaw go gła do oporu i dopiero wówczas przesuwać Nie trzymaj rozrusznika włączonego przez co najmniej 30 sek. na obrotach dźwignię. Po zmianie nie puszczać pedału jednorazowo dłużej niż przez 15 sek. biegu jałowego. Do osiągnięcia nominalnej sprzęgła gwałtownie. Jeżeli nie udało Ci się uruchomić sil- temperatury pracy unikaj wysokich prędko- nika za pierwszym razem, odczekaj Rozpoczynamy jazdę na biegu 1-szym, a na- ści obrotowych i nadmiernego obciążania 20 sek. i ponów próbę. W przeciwnym stępnie kolejno włączamy 2-gi, 3-ci, 4-ty i 5-ty, silnika, zwłaszcza w okresie zimowym. przypadku może dojść do uszkodze- aż do 6-go (opcja) w zależności od predkości nia rozrusznika. samochodu. OSTRZEŻENIE Zimą, przy utrudnionym rozruchu, Podczas rozgrzewania nie opuszczaj nacisnąć pedał przyśpieszania dla samochodu i nie pozostawiaj go bez ułatwienia włączenia silnika. opieki. 5. Po uruchomieniu silnika, pozostaw go przez co najmniej 30 sek. na obrotach biegu jałowego. 4-12 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • Obsługa manualnej skrzyni biegów Zalecenia dotyczące jazdy (6-cio biegowej) NIGDY podczas jazdy nie opierać Aby cofnąć, należy zatrzymać samochód i bez potrzeby lewej stopy na peda- przesunąć dźwignię w położenie N (neu- le sprzęgła. Może to spowodować tral). W położeniu N unieść pierścień blo- uszkodzenie sprzęgła. kujący i przesunąć dźwignię w położenie Włączanie biegu wstecznego można R (wsteczny). dokonywać jedynie w całkowicie za- Unieść pierścień Pierścien blokujący powróci samoczynnie trzymanym pojeździe. do pierwotnego położenia po przesunięciu Podczas zmiany biegów wciskać pe- dźwigni w pozycję N (neutral). dał sprzęgła do końca, aby uniknąć Monitor wsteczny (opcja) zgrzytów i uszkodzeń kół zębatych. Przesunięcie dźwigni zmiany biegów w poło- Unikać gwałtownego ruszania z miej- Obsługa manualnej skrzyni biegowów żenie R powoduje włączenie się kamery sca oraz gwałtownych przyśpieszeń. (5-cio biegowej) wstecznej i obrazu na monitorze. W przypadku konieczności nagłe- go przyśpieszenia, zmienić bieg na Niemożliwe jest dokonanie zmiany położenia OSTRZEŻENIE niższy, a po osiągnięciu max. pręd- dźwigni bezpośrednio z 5-go biegu na bieg R Kamera wsteczna pokazuje obraz kości obrotowej silnika, włączyć (wsteczny). Należy to przeprowadzić poprzez bezpośrednio za tyłem samochodu bieg wyższy. Nigdy nie przekraczać położenie N (Neutral). i jest pomocna przy parkowaniu. Nie dopuszczalnych obrotów (prędkości) Jeżeli przesunięcie dźwigni do położenia biegu może nigdy służyć do cofania jako na poszczególnych biegach. Zwłasz- 1 lub R (wstecznego) jest utrudnione - ustaw widok za samochodem. cza uważać należy przyśpieszając dźwignię w położeniu N (neutral), zwolnij, na śliskiej nawierzchni. Nagłe przy- a następnie naciśnij pedał sprzęgła i przesuń Kamera wsteczna jest umieszczona śpieszenie lub gwałtowna redukcja dźwignię w żądane położenie. nad tylną tablicą rejestracyjną i jej biegu może spowodować poślizg kół obiektyw nie powinno być niczym i utratę przyczepności - kontroli nad przysłaniany. pojazdem. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-13
  • AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (opcja) Rozpoczęcie jazdy Możesz tym spowodować gwałtowne, Zatrzymując się na pochyłości, trzy- nieprzewidziane ruszenie z miejsca. mając wciśnięty pedał hamulca, Po uruchomieniu silnika, wcisnąć do oporu przesuń dźwignię do położenia N. pedał hamulca i przesunąć dźwignię selek- Na tarczy obrotomierza znajduje się wyświe- Unikniesz w ten sposób przegrze- cyjną skrzyni w położenie D (jazda), R (bieg tlacz aktualnej pozycji dźwigni selekcyjnej. wania się skrzyni biegów. wsteczny), 2 (drugi bieg) lub 1 (pierwszy bieg). Przed przesuwaniem dźwigni należy upewnić WSKAZÓWKI ZALECENIA (Przy ruszaniu z miejsca) się, że pojazd jest całkowicie zarzymany. Nigdy nie przełączaj dźwigni w poło- WCIŚNIJ PEDAŁ HAMULCA. Konstrukcja skrzyni uniemożliwia, przy włą- żenie P lub R gdy samochód jest w ruchu. Przesunięcie dźwigni do położenia czonym zapłonie (kluczyk w położeniu ON), D, R, 2 lub 1 bez wciskania pedału przesunięcie dźwigni selekcyjnej z położenia Silnik uruchamiać JEDYNIE przy po- hamulca spowoduje powolne rusze- P (Parking) do któregokolwiek z położeń łożeniu dźwigni w pozycji P. nie samochodu (tzw. pełzanie), kiedy jazdy bez wcześniejszego wciśnięcia pedału W żadnym z położeń jazdy nie jest to silnik jest uruchomiony. Każdorazo- hamulca. możliwe. wo, przed przesuwaniem dźwigni 1. Przy wciśniętym pedale hamulca przesu- Możliwe jest również uruchomienie w którekolwiek położenie jazdy, nąć dźwignę selekcyjną skrzyni w wybra- silnika z dźwignią w położeniu N, ale upewnij się, że samochód jest cał- ne położenie jazdy. pod warunkiem, że poprzednio kluczyk kowicie zatrzymany, a pedał hamulca nie znajdował się w położniu LOCK. wciśnięty. 2. Zwolnić hamulec ręczny i zwolnić nacisk na pedał hamulca. Rozpocząć jazdę, na- Zamierzając zatrzymać samochód na POŁOŻENIA DŹWIGNI SELEKCYJNEJ ciskając na pedał przyśpieszania. dłużej z pracującym silnikiem, dźwig- Położenia D, 2 i 1 służą do jazdy do UWAGA nię ustaw w położeniu N i zaciągnij przodu, a położenie R do jazdy do tyłu. hamulec ręczny. Ruszając z miejsca, zwolnij hamulec Obroty biegu jałowego zimnego sil- ręczny i zdejmij nogę z pedału hamul- nika są wyższe niż nominalne. Bądź Przesuwanie dźwigni z położenia N do położenia jazdy może następować ca - samochód ruszy. Wciśnij pedał więc ostrożny ruszając z miejsca. przyśpieszania i rozpocznij jazdę. jedynie przy obrotach biegu jałowego Unikaj zbędnego naciskania na silnika. Unikaj gwałtownego przyśpieszania pedał przyśpieszania w stojącym i ślizgania się kół. W stojącym po- pojeździe. jeździe unikaj naciskania na pedał 4-14 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • przyśpieszania. Może to spowodować położenie P. Zaciągnij hamulec ręczny. Par- nieprzewidziane ruszenie samochodu kując na podjazdach lub zjazdach najpierw Przycisk (kiedy dźwignia znajdować się będzie zaciągnij hamulec ręczny, a dopiero potem w położeniu „D”, „R” lub „L”) albo przesuń dźwignię w położenie P. uszkodzenie silnika (kiedy dźwignia UWAGA będzie w położeniu „N” lub „P”). NACISNĄĆ Przesuwać dźwignię w położenie P ROZGRZEWANIE SILNIKA wolno jedynie w pojeździe całkowicie Zimny silnik po uruchomieniu utrzy- zatrzymanym. muje samoczynnie podwyższone R (bieg wsteczny) obroty biegu jałowego, dlatego też Dźwignia selekcyjna może być przesunięta dźwignię selekcyjną w położenia w to położenie jedynie gdy samochód jest jazdy przesuwaj bardzo ostrożnie, całkowicie zatrzymany. jedynie przy wciśniętym pedale ha- mulca. Monitor wsteczny (opcja) Przesuwanie dźwigni PARKOWANIE Przesunięcie dźwigni selekcyjnej w położenie Aby przesunąć dźwignię selekcyjną w poło- R powoduje włączenie się kamery wstecznej Wciśnij pedał hamulca, a po całko- żenie P, R lub z 2 do 1 konieczne jest wci- i obrazu na monitorze. witym zatrzymaniu się samochodu śnięcie przycisku zabezpieczającego. Pozostałe przesuń dźwignię w położenie P; położenia mogą być wybierane bez wciskania OSTRZEŻENIE zaciągnij hamulec ręczny i zdejmij przycisku. Kamera wsteczna pokazuje obraz nogę z pedału hamulca. bezpośrednio za tyłem samochodu P (Parking) i jest pomocna przy parkowaniu. Nie Położenie to powinno być używane pod- może nigdy służyć do cofania jako czas parkowania samochodu lub podczas widok za samochodem. uruchamiania silnika. Samochód MUSI być całkowicie zatrzymany. Dla pewności, zawsze Kamera wsteczna jest umieszczona naciśnij pedał hamulca i po wciśnięciu przy- nad tylną tablicą rejestracyjną i jej cisku zabezpieczającego przesuń dźwignię w obiektyw nie powinno być niczym przysłaniany. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-15
  • N (neutral) Przełącznik przyśpieszania W tym położeniu nie jest włączony żaden bieg. —— w położeniu „D” —— W tym położeniu można uruchamiać silnik. W przypadku nagłego zgaśnięcia silnika Chcąc raptownie przyśpieszyć lub podjechać podczas jazdy można przesunąć dźwignię w pod strome wzniesienie, należy gwałtownie położenie N i uruchomić silnik. (zdecydowanie) wcisnąć pedał przyśpieszania do końca. Nastąpi samoczynne przełączenie Przycisk zwolnienia D (jazda do przodu) na bieg niższy (3-ci, 2-gi lub 1-szy - w za- blokady Jest to położenie jazdy do przodu w normal- leżności od chwilowego obciążenia silnika nych warunkach drogowych. i prędkości jazdy) umożliwiające rozpędzenie do maksymalnej prędkości obrotowej na da- NACISNĄĆ przycisk PRZESUNĄĆ 2 (drugi bieg) nym biegu. ruchu dźwigni To położenie stosować podczas podjeżdża- NACISNĄĆ przy- nia pod wzniesienia lub chcąc wykorzystać cisk zwolnienia maksymalnie efekt hamowania silnikiem zje- blokady żdżając ze wzniesienia. Nie przesuwać dźwigni w położenie 2 przy szyb- kości ponad 100 km/h. Nie przekraczać z dźwi- gnią w tym położeniu prędkości 100 km/h. 1 (pierwszy bieg) Przycisk zwolnienia blokady ruchu Używać podczas powolnej jazdy pod stromy podjazd lub do wydostania się z głębokiego dźwigni śniegu, piachu czy błota. Jeżeli akumulator jest rozładowany, przesu- Nie przesuwać dźwigni w położenie 1 przy nięcie dźwigni selekcyjnej z położenia P prędkości wyższej niż 50 km/h. Nie przekraczać może być niemożliwe, pomimo naciśnięcia z dźwignią w tym położeniu szybkości 50 km/h. pedału hamulca i wciśnięcia przycisku ruchu dźwigni. 4-16 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • Aby przesunąć dźwignię należy wcisnąć przy- Zostanie to potwierdzone rozświeceniem cisk zwalniający blokadę oraz przycik ruchu się kontrolki na tablicy wskaźników. dźwigni. Ustawić kluczyk w stacyjce w pozycji Podczas jazdy z niską prędkością lub Acc, dźwignię selekcyjną będzie można prze- podjeżdżania pod długie wzniesienie może sunąć do położenia N (neutral). stać się odczuwalne szarpanie wynikające Dla zapewnienia bezpieczeństwa samochód NACISNĄĆ z ciągłego, samoczynnego włączania się i wy- należy niezwłocznie dostarczyć do Dealera łączania nadbiegu. W takim przypadku należy Nadbieg NISSAN w celu kontroli układu sterowania wyłączyć nadbieg - wycisnąć przycisk. automatycznej skrzyni biegów. W momencie zmiany, poprawy warunków dro- Włączony Wyłączony gowych nadbieg powinien zostać włączony OSTRZEŻENIE - przycisk wciśnięty. Jeżeli przy pracującym silniku i wci- Pamiętaj, aby nie jeździć długo z wysoką pręd- śniętym pedale hamulca przesunięcie kością z wyłączony nadbiegiem - wyciśniętym dźwigni z położenia P jest niemożliwe przyczyną może być uszkodzenie światła Włącznik nadbiegu przyciskiem. Powoduje to znaczne zwiększenie zużycia paliwa. stop. Niesprawność światła stop mogła- Włączony: by być przyczyną wypadku i spowodować W warunkach normalnej jazdy dźwignia ZALECENIA zranienia innych osób. selekcyjna powinna być ustawiona w po- łożeniu D i przycisk wciśnięty. Spowoduje Aby uniknąć uszkodzeń skrzyni: to włączanie się nadbiegu przy odpowied- Nie naciskać pedału przyśpieszania pod- niej prędkości samochodu. czas przełączania z pozycji P lub N do Nadbieg nie włączy się, jeżeli silnik nie jest pozycji R lub D. nagrzany do optymalnej temperatury pracy. Nigdy nie przesuwać dźwigni do położe- Wyłączony: nia P lub R kiedy pojazd porusza się. Podczas pokonywania długich wzniesień, zjazdów, kiedy niezbędne jest wykorzysty- Stojąc pod górę, wciskaj pedał hamulca, wanie efektu hamowania silnikiem przycisk a nie naciskaj pedał przyśpieszania. nadbiegu powinien zostać wyciśnięty. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-17
  • BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW H CVT (opcja) Reżim pracy awaryjnej Konstrukcja skrzyni H CVT uniemożliwia, WSKAZÓWKI przy włączonym zapłonie (kluczyk w położe- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nie- Nigdy nie przełączaj dźwigni w po- niu ON), przesunięcie dźwigni selekcyjnej sprawności skrzynia przechodzi w reżim pra- łożenie P lub R gdy samochód jest z położenia P (Parking) do któregokolwiek cy awaryjnej. Objawia się to po przekręceniu w ruchu. z położeń jazdy bez wcześniejszego wciśnięcia kluczyka do położenia „ON” miganiem przez pedału hamulca. Silnik uruchamiać JEDYNIE przy po- około 8 sek. kontrolki „O/D OFF” po 2-ch sek. łożeniu dźwigni w pozycji P. ciągłego świecenia oraz włączeniem się „na 1. Przy wciśniętym pedale hamulca przesu- W innych położeniach nie jest to stałe” 3-go biegu w skrzyni biegów. nąć dźwignę selekcyjną skrzyni w wybrane możliwe. położenie jazdy - D (jazda do przodu), R Jeżeli samochód porusza się w wa- (wsteczny) lub L (niski bieg). Do normalnej Możliwe jest również uruchomienie runkach ekstremalnych (z nadmiernym jazdy stosować D. silnika z dźwignią w położeniu N, ale poślizgiem kół i następującym później pod warunkiem, że poprzednio kluczyk 2. Zwolnić hamulec ręczny i zwolnić nacisk gwałtownym hamowaniem) reżim pracy nie znajdował się w położniu LOCK. na pedał hamulca. Rozpocząć jazdę, na- awaryjnej może się sam uaktywnić. Może ciskając na pedał przyśpieszania. Zamierzając zatrzymać samochód na to wystąpić nawet przy całkowicie spraw- dłużej z pracującym silnikiem, dźwi- nym elektronicznym sterowaniu skrzy- UWAGA gnię ustaw w położeniu N i zaciągnij nią. W takiej sytuacji należy przekręcić Obroty biegu jałowego zimnego sil- hamulec ręczny. kluczyk do położenia „OFF” i odczekać nika są wyższe niż nominalne. Bądź około 3 sek., a po przekręceniu kluczyka Przesuwanie dźwigni z położenia N więc ostrożny ruszając z miejsca. w położenie ON skrzynia powinna po- do położenia jazdy może następować wrócić do reżimu normalnej pracy. Unikaj zbędnego naciskania na pedał jedynie przy obrotach biegu jałowego Jeżeli nadal będzie znajdować się w reżi- przyśpieszania w stojącym pojeździe. silnika. mie pracy awaryjne należy niezwłocznie Możesz tym spowodować gwałtowne, zgłosić ten fakt do ASO NISSAN. Zatrzymując się na pochyłości, nieprzewidziane ruszenie z miejsca. trzymając wciśnięty pedał hamulca, Na tarczy obrotomierza znajduje się wyświe- przesuń dźwignię do położenia N. tlacz aktualnej pozycji dźwigni selekcyjnej. Unikniesz w ten sposób przegrze- wania się skrzyni biegów. 4-18 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • ZALECENIA (Przy ruszaniu z miejsca) D, R lub L) albo uszkodzenie silnika (kiedy dźwignia będzie w położeniu WCIŚNIJ PEDAŁ HAMULCA. N lub P). Przesunięcie dźwigni do położenia ROZGRZEWANIE SILNIKA D, R lub L bez wciskania pedału ha- Zimny silnik po uruchomieniu utrzy- mulca spowoduje powolne ruszenie muje samoczynnie podwyższone samochodu (tzw. pełzanie), kiedy obroty biegu jałowego, dlatego też silnik jest uruchomiony. Każdora- dźwignię selekcyjną w położenia zowo, przed przesuwaniem dźwigni jazdy przesuwaj zwłaszcza ostroż- w którekolwiek położenie jazdy, nie, jedynie przy wciśniętym pedale upewnij się, że samochód jest cał- hamulca. kowicie zatrzymany, a pedał hamulca wciśnięty. PARKOWANIE POŁOŻENIA DŹWIGNI SELEKCYJNEJ Wciśnij pedał hamulca, a po całko- witym zatrzymaniu się samochodu Położenia D i L służą do jazdy do przesuń dźwignię w położenie P, przodu, położenie R do jazdy do zaciągnij hamulec ręczny i zdejmij tyłu. Ruszając z miejsca, zwolnij nogę z pedału hamulca. hamulec ręczny i zdejmij nogę z pedału hamulca - samochód ruszy. Wciśnij pedał przyśpieszania i roz- pocznij jazdę. Unikaj gwałtownego przyśpieszania i ślizgania się kół. W stojącym pojeździe unikaj naciska- nia na pedał przyśpieszania. Może to spowodować nieprzewidziane ru- szenie samochodu (kiedy dźwignia znajdować się będzie w położeniu Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-19
  • Przycisk H CVT (M6) OSTRZEŻENIE zabezpie- Kamera wsteczna pokazuje obraz czający bezpośrednio za tyłem samochodu i jest pomocna przy parkowaniu. Nie może nigdy służyć do cofania jako Szczelina zmian widok za samochodem. sekwencyjnych Kamera wsteczna jest umieszczona nad tylną tablicą rejestracyjną i jej obiektyw nie powinno być niczym Szczelina przysłaniany. główna N (neutral) W tym położeniu nie jest włączony żaden bieg. Przesuwanie dźwigni UWAGA W tym położeniu można uruchamiać silnik. Aby przesunąć dźwignię selekcyjną w poło- W przypadku nagłego zgaśnięcia silnika Przesuwać dźwignię w położenie P żenie P ,R lub L konieczne jest wciśnięcie podczas jazdy można przesunąć dźwignię wolno jedynie w pojeździe całkowicie przycisku zabezpieczającego (na schemacie w położenie N i uruchomić silnik. zatrzymanym. - strzałki ukośnie kreskowane). Pozostałe po- D (jazda do przodu) łożenia mogą być wybierane bez wciskania R (bieg wsteczny) przycisku (strzałki białe). Jest to położenie jazdy do przodu w normal- Dźwignia selekcyjna może być przesunięta nych warunkach drogowych. P (parkowanie) w to położenie jedynie gdy samochód jest całkowicie zatrzymany. L (niski bieg) Położenie to powinno być używane podczas parko- wania samochodu lub podczas uruchamiania silnika Monitor wsteczny (opcja) To położenie stosować podczas podjeżdża- z jednocześnie zaciągniętym hamulcem ręcznym. nia pod wzniesienia lub chcąc wykorzystać Przesunięcie dźwigni selekcyjnej w położenie Parkując na podjazdach lub zjazdach najpierw za- maksymalnie efekt hamowania silnikiem zje- R powoduje włączenie się kamery wstecznej ciągnij hamulec ręczny, a dopiero potem przesuń żdżając ze wzniesienia. Prosimy nie korzystać i obrazu na monitorze. dźwignię w położenie P (czarna strzałka). z tego położenia w innych warunkach. 4-20 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • Dźwignię z położenia D do L można przesuwać Aby przesunąć dźwignię należy wcisnąć po zwolnieniu pedału przyśpieszania. przycisk zwalniający blokadę oraz przycisk ruchu dźwigni. Ustawić kluczyk w stacyjce w pozycji Acc, dźwignię selekcyjną będzie można przesunąć do położenia N (neutral). Przycisk zwolnienia Dla zapewnienia bezpieczeństwa samochód blokady należy niezwłocznie dostarczyć do Dealera NACISNĄĆ NISSAN w celu kontroli układu sterowania przycisk ru- automatycznej skrzyni biegów. chu dźwigni OSTRZEŻENIE NACISNĄĆ Jeżeli przy pracującym silniku i wci- przycisk śniętym pedale hamulca przesunięcie zwolnienia dźwigni z położenia P jest niemożliwe blokady PRZESUNĄĆ przyczyną może być uszkodzenie światła stop. Niesprawność światła stop mogła- by być przyczyną wypadku i spowodować zranienia innych osób. Sekwencyjny wybór przełożeń Przycisk zwolnienia blokady ruchu W całkowicie stojącym pojeździe lub pod- dźwigni czas jazdy, skrzynia H CVT (M6) umożliwia ręczną zmianę przełożeń po przesunięciu Jeżeli akumulator jest rozładowany, przesu- dźwigni zmiany biegów z położenia D (zakres nięcie dźwigni selekcyjnej z położenia P podstawowy) do lini zmian sekwencyjnych może być niemożliwe, pomimo naciśnięcia (automatycznie zostanie włączone najodpo- pedału hamulca i wciśnięcia przycisku ruchu wiedniejsze przełożenie). dźwigni. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-21
  • PARKOWANIE Każda sekwencyjna zmiana przełożenia, UWAGA UWAGA aktualnie włączony bieg są pokazywane na Przesunięcie dźwigni więcej razy (w górę lub Nie zatrzymuj samochodu na łatwopal- wyświetlaczu (patrz ilustracja). w dół) spowoduje zmianę o odpowiednio nym podłożu, takim jak sucha trawa, UWAGA większą ilość przełożeń. makulatura czy szmaty. Skrzynia H CVT (M6) z położeniem dźwi- Wyłączanie zmian sekwencyjnych Procedura bezpiecznego parkowania wyma- gni w linii zmian sekwencyjnych w momen- ga, aby zaciągnięty został hamulec ręczny cie osiągania przez silnik maksymalnych Przesunąć dźwignię zmiany biegów z linii i dźwignia zmiany biegów znajdowała się obrotów dokonuje samoczynnie zmiany zmian sekwencyjnych do linii zmian głów- w odpowiednim położeniu. przełożenia na wyższe. nych (pozycja D). 1. Zaciągnąć zdecydowanie hamulec ręczny. Zmniejszanie prędkości pojazdu powoduje, że 2. Mechaniczna skrzynia biegów skrzynia H CVT (M6) automatycznie włącza niższe przełożenie, aż do biegu 1 (pierwsze- Ustawić dźwignię w położeniu R - biegu go), tuż przed zatrzymaniem pojazdu. wstecznego. Parkując pod górę, dźwignię ustawić w położeniu biegu 1. Przy niskich temperaturach zewnętrznych sekwencyjna zmiana przełożeń może być nie- Automatyczna skrzynia biegów możliwa aż do czasu osiągnięcia przez płyn i skrzymnia H CVT przekładniowy nominalnej temperatury pracy. Ustawić dźwignię selekcyjną w położeniu Włączanie wyższych przełożeń P (parkowanie). Przesunąć dźwignię w kierunku do przodu UWAGA (znak +), a następnie z powrotem w poło- Upewnij się, że dźwignia selekcyjna żenie neutralne. jest przesunięta do przodu „do oporu” Włączanie niższych przełożeń i nie może być z pozycji P przesunięta bez wciśnięcia przycisku w uchwycie Przesunąć dźwignię w kierunku do tyłu (znak -), dźwigni. a następnie z powrotem w położenie neu- tralne. 4-22 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • W dół przy krawężniku W dół lub pod górę bez kra- runku środka jezdni. Pod górę przy krawężniku wężnika Zaciągnąć hamulec ręczny. 3. Przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji 1. PRZODEM W DÓŁ (przy krawężniku) LOCK i wyjąć go. Skręcić koła w kierunku krawężni- ka i pozwolić aby opona oparła się OSTRZEŻENIE o krawężnik. NIGDY nie pozostawiaj pustego sa- Zaciągnąć hamulec ręczny. mochodu z pracującym silnikiem. 2. PRZODEM POD GÓRĘ (przy krawęż- NIGDY nie pozostawiaj dzieci bez niku) opieki w samochodzie z pracującym Skręcić koła od krawężnika i pozwo- silnikiem. lić aby opona oparła się o krawężnik. Zaciągnąć hamulec ręczny. Parkując na zjeździe lub podjeździe skręcić zawsze koła kierownicą tak, aby samochód nie 3. PRZODEM W DÓŁ LUB W GÓRĘ mógł stoczyć się sam, gdyby się poruszył. (bez krawężnika). Skręcić koła w kierunku pobocza aby samochód nie mógł stoczyć się w kie- Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-23
  • TEMPOMAT (ASCD) (opcja) natychmiast pedał sprzęgła i wyłącz tem- OSTRZEŻENIE Główny włącznik pomat włącznikiem głównym. Główny włącznik Nie należy włączać tempomatu w na- UWAGA TEMPOMATU stępujących warunkach drogowych i atmosferycznych: Tempomat w samochodzie ze skrzynią bie- gów H CVT nie będzie działał jeżeli dźwignia NACISNĄĆ Niemożliwe jest utrzymywanie stałej selekcyjna będzie w położeniu zmian sekwen- WŁ/WYŁ prędkości jazdy, cyjnych. W dużym ruchu, lub ruchu o zmiennej prędkości, OSTRZEŻENIA EKSPLOATACYJNE Podczas dużego lub gwałtownego Tempomat ASCD wyłącza się automaty- wiatru oraz na górzystej drodze, cznie, jeżeli stwierdzona zostaje usterka w układzie. Kontrolka SET na tablicy Na śliskiej drodze (deszcz, śnieg, lód), wskaźników włącza się, a następnie mi- Na terenach występowania silnych ga, uprzedzając o tym fakcie kierującego. DZIAŁANIE TEMPOMATU wiatrów. Jeżeli stwierdzisz błyskającą kontrolkę Tempomat jest to urządzenie utrzymujące stałą Włączając tempomat w takich warunkach SET, wyłącz włącznikiem głównym funk- prędkość jazdy bez konieczności naciskania możesz stracić kontrolę nad samocho- cję tempomatu i zgłoś ten fakt do Dealera pedału przyśpieszania. dem, co może być przyczyną wypadku. NISSAN. Ustawienia są możliwe w granicach od 40 do 160 km/h (do 180 km/h - modele M/T). UWAGA Kontrolka SET może zacząć migać również w sytuacji, kiedy tempomat jest włączony Dla włączenia tempomatu należy nacisnąć W modelu z mechaniczną skrzynią bie- włącznikiem głównym w trakcie naciska- przycisk włącznika głównego po stronie ON. gów niedopuszczalne jest w momencie nia przycisków RES/ACCEL, COAST/SET Potwierdzone to zostanie rozświeceniem się kiedy tempomat jest włączony ustawia- lub CANCEL (umieszczonych na kole kontrolki CRUISE. nie dźwigni w pozycji N (neutral) bez na- kierownicy). Dla właściwego ustawienia ciskania pedału sprzęgła. Może to spo- tempomatu należy postępować dokładnie W celu ustawienia prędkości tempomatu wodować poważne uszkodzenie silnika. zgodnie z odpowiednią procedurą. rozpędź samochód do zamierzonej szybkości, Jeżeli przypadkiem się to stanie, wciśnij wciśnij przycisk COAST/SET i zwolnij go 4-24 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • (kontrolka tempomatu SET rozświeci się). Przyciski regulacji 1. Naciśnij przycisk CANCEL. Kontrolka NACISNĄĆ i PU- Zdejmij stopę z pedału przyśpieszania. tempomatu SET zgaśnie. ŚCIĆ dla PRZY- Samochód będzie utrzymywał ustaloną prę- ŚPIESZ. lub PO- 2. Puknij (lekko naciśnij) w pedał hamulca. dkość. WROTU Kontrolka tempomatu SET zgaśnie. NACISNĄĆ aby 3. Przesuń dźwignię zmiany biegów w po- UWAGA SKASOWAĆ łożenie N - neutral (modele M/T) lub N Regulacja prędkości jest możliwa - neutral, P - parking lub R - wsteczny w granicach: (modele A/T), N - neutral, P - parking, R - modele z silnikiem QR20DE i M/T NACISNĄĆ i PU- - wsteczny lub szczelinę zmian sekwen- ŚCIĆ dla USTA- od 40 do 180 km/h cyjnych (modele H CVT). WIENIA - modele z silnikiem QR20DE i H CVT 4. Wyłącz tempomat włącznikiem głównym. od 40 do 160 km/h . Obie kontrolki CRUISE i SET zgasną. - modele z silnikiem QG18DE M/T i A/T od 40 do 160 km/h Chcąc wyprzedzić samochód jadący Tempomat zostanie automatycznie wyłą- przed Tobą możesz wcisnąć pedał przy- czony w momencie aktywacji układu ESP śpieszania zdecydowanie. Po wyprzedze- (opcja). niu, zdejmij stopę z pedału, a samochód Tempomat wyłączy się jeżeli temperatura samoczynnie powróci do poprzedniej, silnika będzie zbyt wysoka - kontrolka ustalonej prędkości. CRUISE zacznie pomału migać. Po obni- Może się zdarzyć, że samochód podczas żeniu się temperatury - kontrolka CRUISE podjeżdżania pod strome wzniesienie lub przestanie błyskać, a działanie tempoma- zjeżdżając z niego będzie jechał z inną tu zostanie przywrócone po naciśnięciu prędkością niż została ustalona. W takich przycisku COAST/SET lub RES/ACCEL przypadkach wyłącz tempomat. (modele H CVT). Naciskając pedał hamulca kiedy wciśnięty Aby wyłączyć tempomat postępuj wg. jest przycisk RES/ACCEL lub COST/SET jednej z opisanych poniżej procedur: wykasujesz ustawioną prędkość. Możesz Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-25
  • UKŁAD KONTROLI PRĘDKOŚCI (ICC) (opcja) do niej powrócić wyłączając na chwilę 1. Delikatnie naciśnij na pedał hamulca. Kie- Inteligentny System Utrzymywania Stałej włącznik główny. dy samochód osiągnie zamierzoną niższą Prędkości (ICC) samoczynnie utrzymuje wy- prędkość wciśnij przycisk COAST/SET braną odległość od poprzedzającego pojazdu Tempomat wyłączy się automatycznie kie- i puść go. stosownie do jego prędkości. Jeśli przed sa- dy prędkość samochodu spadnie poniżej mochodem nie ma innych pojazdów, system 13 km/h. 2. Wciśnij przycisk COAST/SET i trzymaj go ten samoczynnie utrzymuje stałą, nastawioną do czasu aż samochód zmniejszy prędkość Wciśnij pedał sprzęgła (modele M/T) lub wcześniej prędkość. do zamierzonej. przesuń dźwignię selekcyjną w położenie Przy pomocy ICC kierowca może jechać tak N (modele A/T i H CVT), a kontrolka SET 3. Naciśnij i puść natychmiast przycisk szybko, jak inne samochody, bez potrzeby zgaśnie. COAST/SET. Każde krótkotrwałe przyci- ciągłego korygowania prędkości swojego śnięcie spowoduje, że prędkość zmniejszy Przestawienie na wyższą prędkość. samochodu. się o około 1,6 km/h. Aby to uczynić, skorzystaj z jednego z nastę- Zadaniem systemu jest ułatwienie prowa- pujących sposobów: Powrót do poprzedniej prędkości. dzenia samochodu podczas jazdy za innym Naciśnij przycisk RES/ACCEL i puść go. 1. Naciśnij na pedał przyśpieszania. Kiedy pojazdem podążającym w tym samym kierun- Samochód powróci do poprzednio ustawio- samochód osiągnie zamierzaną wyższą ku po tym samym pasie ruchu. Jeśli czujnik nej prędkości. Warunkiem jest, aby prędkość prędkość naciśnij, a później puść przycisk odległości wykryje z przodu wolniej jadący jazdy samochodu była wyższa niż 40 km/h oraz COAST/SET. samochód, system zredukuje prędkość Two- niższa niż 160 km/h (modele z A/T lub H CVT) jego samochodu tak, aby odległość między 2. Naciśnij przycisk RES/ACCEL i trzymaj go lub 180 km/h (modele z M/T). obydwoma pojazdami nie zmniejszyła się tak długo, aż samochód osiągnie zamie- nadmiernie. System automatycznie steruje UWAGA rzoną wyższą prędkość. przepustnicą i w razie potrzeby uruchamia Prędkość samochodu powróci do ostatnio hamulce (do 25% siły hamowania). 3. Naciśnij i puść natychmiast przycisk RES/ ustawionej jeżeli w międzyczasie przycisk ACCEL. Każde krótkotrwałe wciśnięcie Zasięg czujnika odległości wynosi około główny tempomatu nie był naciskany. spowoduje, że prędkość podniesie się 120 m. o około 1,6 km/h. Przestawienie na niższą prędkość. OSTRZEŻENIE Skorzystaj z jednego z następujących spo- System ICC jest tylko ułatwieniem dla sobów: kierowcy i nie należy go traktować 4-26 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • jako urzędzenia ostrzegawczego lub Pojazdów jednośladowych poruszających Jeśli pojazd poprzedzający zniknie z pola pozwalającego uniknąć kolizji. Kierow- się skośnie po tej samej drodze. widzenia, system ICC zwiększy prędkość ca zawsze jest odpowiedzialny za bez- samochodu do wartości uprzednio nasta- System nie zatrzyma samochodu samo- pieczeństwo jazdy samochodem i przez wionej i będzie ją utrzymywał. czynnie jeśli poprzedzający pojazd za- cały czas musi zachowywać ostrożność trzyma się. Należy do tego użyć hamulca OSTRZEŻENIE i pełną kontrolę nad pojazdem. zasadniczego. System ICC w zasadzie zaprojekto- Działanie systemu ICC związane jest Jeśli prędkość samochodu spadnie poniżej jedynie z funkcją kontroli odległości wano do jazdy po prostych odcinkach 35 km/h, działanie systemu ICC zostanie i urządzenie to nie jest w stanie na- suchych dróg, o niedużym natężeniu przerwane i włączy się specjalny sygnaliza- prawić błędów kierowcy wynikają- ruchu. Nie zaleca się używania syste- tor akustyczny. System zostanie wyłączony cych z nieostrożnej jazdy. Nie wolno mu w ruchu miejskim lub na drogach także jeśli prędkość przekroczy prędkość też traktować go jako urządzenia zatłoczonych. maksymalną. ułatwiającego jazdę w warunkach System ICC nie dostosowuje się sa- ograniczonej widoczności, przy złej Kiedy dźwignia znajduje się w położeniu D moczynnie do warunków drogowych. pogodzie. Aby utrzymać bezpieczną - drive (skrzynia H CVT), z wyjątkiem trybu Powinien być używany w płynnym odległość między samochodami, sekwencyjnego, system będzie działał na- ruchu. Nie należy korzystać z niego należy tradycyjnie używać hamulców stępująco: na drogach krętych, zaśnieżonych, stosownie do dystansu od pojazdu oblodzonych w intensywnym deszczu Jeśli przed samochodem nie ma innych poprzedzającego oraz w zależności lub mgle. pojazdów, system ICC utrzymuje prędkość od chwilowej sytuacji i warunków nastawioną przez kierowcę. Prędkość ta ruchu drogowego. Czujnik odległości nie wykrywa: musi być w zakresie 40 - 160- km/h. Pojazdów stojących i wolno poruszających Chociaż system ICC uruchamia Jeśli przed samochodem znajdzie się inny hamulce, to jednak nie spowoduje się, pojazd, system ICC zmniejszy prędkość zatrzymania się samochodu. Jeśli Przechodniów oraz przedmiotów znajdu- samochodu do prędkości pojazdu po- prędkość samochodu spadnie po- jących się na jezdni przedzającego (w zakresie: od 35 km/h niżej około 35 km/h, działanie sys- do prędkości nastawionej) i będzie utrzy- temu ICC zostanie automatycznie Pojazdów zbliżających się z przeciwka, tą mywał odległość do niego określoną przez przerwane i włączy się specjalny sy- samą drogą, kierowcę. gnał akustyczny. Zakończone rónież Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-27
  • zostanie oddziaływanie systemu na - na stromych zjazdach, gdy samo- układ hamulcowy. chód jedzie z prędkością większą niż nastawiona i częste hamowanie W szczególnych warunkach drogo- może spowodować przegrzanie ha- wych i pogodowych system ICC może mulców, nie wykryć pojazdu poprzedzającego. Aby uniknąć kolizji, nigdy nie należy - na drogach z częstymi podjazdami używać systemu ICC w okoliczno- i zjazdami, ściach: - kiedy warunki drogowe, ze względu - przy dużym nasileniu ruchu drogo- na częste hamowanie i przyśpiesza- wego i na krętych drogach, nie, utrudniają utrzymanie prawidło- wego odstępu między pojazdami. - na śliskich nawierzchniach (śnieg, Czujnik odległości lód), - podczas złej pogody (deszcz, mgła, JAZDA Z INTELIGENTNYM SYS- śnieg, itp.), TEMEM UTRZYMYWANIA STAŁEJ UWAGA PRĘDKOŚCI (ICC) Podczas włączonej stałej pracy wycieraczek Należy zawsze zwracać uwagę na zachowanie lub w przypadku przyśpieszania pracy wycie- samochodu i być zawsze przygotowanym na raczek (model z sensorem deszczu) układ ICC ingerencję w celu zachowania bezpiecznej automatycznie wyłącza się. odległości od pojazfdu poprzedzającego. - w silnym świetle słonecznym od czoła W pewnych okolicznościach system ICC nie samochodu (wschód lub zachód), jest w stanie utrzymać nastawionej odległo- ści między samochodami oraz nastawionej - jeśli czujnik odległości pokryty jest prędkości. brudem, śniegiem lub kroplami desz- czu, System ICC zawiera specjalny czujnik umie- szczony z przodu samochodu i wykrywający obecność pojazdu poprzedzającego, a ściślej 4-28 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • - sygnału odbitego od tego pojazdu. System WSKAZÓWKA stanie rozwinąć co najwyżej 25% pełnej siły ICC nie jest w stanie utrzymać nastawionej hamowania. Z tego też powodu system ICC Aby utrzymać prawidłowe działanie odległości, jeśli czujnik nie może wykryć powinien być używany tylko wówczas, gdy systemu ICC: takiego sygnału. Może to mieć miejsce warunki drogowe pozwalają na jazdę ze stałą w następujących okolicznościach: Należy zawsze utrzymywać czujnik prędkością lub umożliwiają stopniową zmianę w czystości. Zabrudzenia należy prędkości. Powierzchnia odbijająca znajduje się za usuwać ostrożnie miękką ściereczką wysoko (np. przyczepa). Jeśli poruszający się przed Tobą samochód w sposób niepowodujący uszkodzeń. zacznie nagle hamować, wówczas hamowa- Powierzchnia odbijająca tłumi sygnał - Nie można uderzać w miejsca sąsia- nie przy użyciu jedynie systemu ICC może pokryta jest np. śniegiem, błotem, itp. dujące z czujnikiem i nie wolno ruszać stać się niewystarczającym i dystans między Inne pojazdy emitują spaliny z gęstym wkrętu czujnika. Może to spowodo- pojazdami będzie się zmniejszał. W takim przy- dymem, zmniejszając zasięg czujnika. wać uszkodzenie lub nieprawidłowe padku włączy się specjalny sygnał akustyczny działanie systemu. Jeśli elementy i zacznie błyskać wskaźnik ostrzegawczy (pod Powierzchnia odbijająca jest uszkodzona obrotomierzem), aby ostrzec kierowcę, który mocowania czujnika są odkształcone w sposób mający wpływ na odbijanie sy- musi odpowiednio zareagować. Patrz sekcja (np. w wyniku kolizji), należy skontak- gnału. „Ostrzeżenie o zbliżeniu”. tować się z Dealerem NISSAN. Bagażnik Twojego samochodu jest bardzo System ICC nie steruje prędkością samo- Nie wolno umieszczać żadnych na- obciążony. chodu i nie ostrzega w sytuacji zbliżania się lepek (nawet przezroczystych) ani Działanie systemu ICC ulega samoczynnemu montować dodatkowych akcesoriów do pojazdu stojącego lub poruszającego się wyłączeniu jeśli czujnik zostanie zabrudzony w pobliżu czujnika - może to spowo- z niewielką prędkością. W razie zbliżania się lub zasłonięty. Działanie może nie zostać dować uszkodzenie lub nieprawidło- do zatoru na jezdni lub rogatki, aby utrzymać wyłączone jeśli czujnik zostanie przysłonięty we działanie systemu. bezpieczną odległość, należy zachować substancją przezroczystą (np. lodem, folią, szczególną ostrożność. Funkcją systemu ICC jest utrzymywanie itp.), ale powodować to będzie niestabilne wybranego dystansu od pojazdu poprzedza- działanie układu - nie będzie możliwe stałe jącego oraz zmiana prędkości Twojego samo- utrzymywanie nastawionej odległości. chodu stosownie do prędkości tego pojazdu. Czujnik należy regularnie czyścić. W razie konieczności system redukuje prędkość poprzez hamowanie, jednak jest w Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-29
  • Obszar, w którym czujnik systemu ICC wy- poza obszarem wykrywania. W takich sytu- krywa inne pojazdy jest ściśle zdefiniowany acjach, aby ostrzec kierowcę, może włączyć i ograniczony. Pojazd poprzedzający musi się sygnalizator akustyczny i zacznie błyskać znajdować się w obszarze wykrywania, aby lampka ostrzagawcza. system ICC Twojego samochodu utrzymywał Kierowca musi wówczas samodzielnie utrzy- odpowiednią zadaną odległość i prędkość. mać właściwą odległość od pojazdu poprze- Pojazd poprzedzający może znajdować się dzającego. poza obszarem wykrywania, nawet jeśli po- rusza się po tym samym pasie jezdni co Twój samochód (sytuacje takie obrazuje rysunek). Pojazdy jednośladowe (motocykle, skutery...) mogą nie zostać wykryte jeśli poruszają się obok linii wyznaczającej tor ruchu Twojego sa- mochodu. Także pojazd zmieniający pas ruchu może nadspodziewanie długo znajdować się 4-30 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • Na krętych i pofalowanych drogach, podczas i włączy się sygnał akustyczny. Kierowca mu- Podczas jazdy po autostradzie z nastawioną wchodzenia w zakręt i wychodzenia z zakrę- si wówczas samodzielnie utrzymać właściwą prędkością, gdy samochód zbliża się do jadą- tu, na drogach wąskich oraz na specjalnych odległość od pojazdu poprzedzającego. cego wolniej pojazdu, system ICC spróbuje obiektach drogowych czujnik systemu ICC dostosować prędkość samochodu i utrzymać może wykryć samochód poruszający się po wybrany dystans do pojazdu porzedzającego. innym pasie ruchu lub chwilowo nie wykryć Jeśli pojazd poprzedzający zmieni pas ruchu, żadnego samochodu poprzedzającego. system ICC spowoduje przyspieszenie samo- Ponadto, na wykrycie pojazdu poprzedzają- chodu do nastawionej prędkości. Podczas cego może mieć wpływ sytuacja samochodu takiego przyśpieszania należy zachować w ruchu, na przykład jego położenie wzglę- szczególną ostrożność, aby utrzymać pełną dem osi jezdni oraz jego stan (np. uszkodzenia kontrolę nad pojazdem . w drobnej kolizji). System ICC może spowodo- wać przyhamowanie lub przyśpieszenie samo- chodu. W takich okolicznościach, aby ostrzec kierowcę może błyskać lampka ostrzegawcza Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-31
  • zapisu nastawionej prędkości. Zespół przełączników systemu ICC 4. Przycisk DISTANCE - zmienia ustawioną poprzednio odległość od poprzedzającego samochodu (w pętli: mała, średni, duża). 5. Przycisk COAST/SET - nastawianie prę- dkości lub zmniejszenie jej wartości. WYŚWIETLACZ SYSTEMU ICC Wyświetlacz ten znajduje się pod obrotomie- rzem. 1. Wskaźnik nastawionej prędkości wskazuje nastawioną w systemie ICC prędość samochodu. ZESPÓŁ PRZEŁĄCZNIKÓW 6. Kontrolka CRUISE (zielona) - zapala się 2. Wskaźnik wykrycia samochodu po- po włączeniu systemu ICC włącznikiem SYSTEMU ICC przedzającego wskazuje, że przed Twoim CRUISE ON/OFF. System ICC obsługuje się za pomocą głów- samochodem został wykryty jakiś pojazd. nego włącznika CRUISE i czterech przycis- 3. Wskaźnik nastawionej odległości ków sterujących. Zespół przełączników znaj- wskazuje nastawioną przełącznikiem duje się na kierownicy. DISTANCE odległość za samochodem 1. Przycisk CRUISE ON/OFF - główny włą- poprzedzającym. cznik systemu ICC. 4. Lampka pokazująca położenie Twojego 2. Przycisk ACCEL/RES - przywraca uprzed- samochodu. nio nastawioną prędkość lub zwiększa się wartość nastawionej prędkości. 5. Lampka ostrzegawcza CRUISE systemu ICC (pomarańczowa) zapalająca się w 3. Przycisk CANCEL - powoduje przerwanie przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania systemu bez usuwania z pamięci działania. 4-32 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu DZIAŁANIE SYSTEMU ICC Aby nastawić prędkość, należy rozpędzić sa- ON włączają się wszystkie kontrolki, wśród mochód do danej prędkości, nacisnąć i zwolnić nich również wskazane powyżej wyświetlacza Włączenie systemu ICC następuje po naci- przycisk COAST/SET, zapalają się wówczas: systemu ICC, które, po samodiagnostyce sys- śnięciu przycisku CRUISE ON/OFF. wskaźnik wykrycia samochodu poprzedzają- temu i po uruchomieniu silnika zgasną. Zapalają się wówczas kontrolki: CRUISE (zie- cego, wskaźnik nastawionej odległości oraz lona), wskaźnik odległości, wskaźnik prędko- wskaźnik nastawionej prędkości. Po zwolnie- ści. Całość pozostaje w stanie oczekiwania niu nacisku na pedał przyśpieszania, samochód na nastawienia. będzie utrzymywał nastawioną prędkość. UWAGA W podanych poniżej warunkach system ICC nie może zostać nastawiony, nawet jeśli zosta- nie naciśnięty przycisk COAST/SET: Podczas jazdy z prędkością nie mieszczą- cą się w zakresie 40 - 160 km/h. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-33
  • Dźwignia zmiany biegów (skrzynia H CVT) Jednakże, aby prawidłowo i bezpiecznie nie znajduje się w położeniu D - drive, zwiększać i zmniejszać prędkość samo- włącznie z trybem sekwencyjnym. chodu (przyśpieszanie przy zmianie pasa ruchu lub przyhamowanie dla zachowa- Dźwignia zmiany biegów (skrzyni M/T) nia bezpiecznej odległości od nagle ha- znajduje się w pozycji N - neutral. mującego pojazdu poprzedzającego lub Wciśnięty jest pedał sprzęgła (skrzynia niespodziewanie zajeżdżającego drogę, M/T). itp.) należy odpowiednio naciskać pedał przyśpieszania lub hamulca. Kiedy wyłączony jest system Stabilizacji Toru Jazdy (ESP). Wciśnięty jest pedał hamulca. W przypadku naciśnięcia przycisku ACCEL/RES jeśli wcześniej do pamięci nie była zapisana nastawiona prędkość. Kiedy wycieraczki szyby przedniej pracują z małą lub dużą prędkością, albo kiedy prędkość pracy wycieraczek wzrasta (mo- del z czujnikiem deszczu). Zaciągnięty jest hamulec ręczny. Działanie systemu ICC OSTRZEŻENIE System ICC może podczas swojej pracy tak zwiększać jak i zmniejszać prędkość samochodu, aby dostosować ją do pręd- kości samochodu poprzedzającego. 4-34 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • Widok wyświetlacza z pojazdem Widok wyświetlacza bez pojazdu OSTRZEŻENIE poprzedzającym poprzedzającego. Nigdy nie kładź stopy pod pedałem ha- mulca, gdyż może zostać tam ściśnięta, kiedy system ICC uruchomi hamowanie. Pojazd poprzedzający nie jest wykrywany Jeśli pojazd poprzedzający nie jest wykry- wany, system ICC zwiększa stopniowo pręd- kość Twojego samochodu, aż do nastawionej uprzednio. Następnie system samoczynnie utrzymuje nastawioną szybkość. UWAGA Kierowca nastawia żądaną prędkość samo- pustnicą silnika oraz uruchamia hamulce. Jeśli pojazd jadący jadący z przodu nie chodu stosownie do warunków ruchu dro- jest już wykrywalny (oddalił się), gaśnie UWAGA wskaźnik wykrycia samochodu poprze- gowego. System ICC utrzymuje nastawioną prędkość samochodu bez zmian tak długo, aż Kiedy system ICC uruchamia hamul- dzającego. nie zostanie wykryty z przodu inny pojazd. ce, zapalają się tylne światła STOP Jeśli podczas przyśpieszania samochodu i pedał hamulca przemieszcza się do do nastawionej prędkości lub w jakimkol- Pojazd poprzedzający zostaje wykryty dołu. wiek innym stanie pracy systemu ICC z System stara się wspomóc czynności pro- przodu pojawi się jakiś pojazd, system Jeśli zostanie wykryty pojazd jadący wadzenia samochodu za pojazdem poprze- ICC ponownie będzie starał się utrzymać z przodu, zapala się wskaźnik wykrycia dzającym, jadącym po tym samym pasie ruchu. odpowiednią odległość od tego pojazdu. samochodu poprzedzającego. Sysytem Jeśli czujnik odległości wykryje z przodu jadący ICC wyświetla wówczas także nastawioną wolniej pojazd, system zredukuje prędkość prędkość oraz nastawioną odległość. Twojego samochodu, a więc dystans pomię- dzy wami nie zmniejszy się poniżej nastawionej odległości. System samoczynnie steruje prze- Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-35
  • ZMIANA NASTAWIONEJ Aby dokonać nowego nastawienia na PRĘDKOŚCI niższą prędkość, należy zastosować jeden z opisanych sposobów: Aby skasować nastawienie prędkości nale- ży zastosować jeden z opisanych sposobów: Lekko nacisnąć na pedał hamulca. Gdy samochód zwolni i osiągnie żądaną Nacisnąć przycisk CANCEL. Wskaźnik prędkość, nacisnąć (i zwolnić) przycisk nastawionej prędkości zniknie. COAST/SET. Lekko nacisnąć na pedał hamulca. Wskaź- Nacisnąć (i przytrzymać) przycisk COAST/ nik nastawione prędkości zniknie. SET. Nastawiona prędkość spadnie o oko- ło 5 km/h. Nacisnąć przycisk CRUISE ON/OFF. System ICC zostanie wyłączony, gasną: Szybko naciskać (i zwalniać) przycisk kontrolka systemu oraz wskaźnik nasta- COAST/SET. Za każdym naciśnięciem wionej prędkości. nastawiona prędkość będzie maleć Wyprzedzanie innego samochodu o około 1 km/h. Aby dokonać nowego nastawienia na Kierowca może zignorować działanie systemu wyższą prędkość należy zastosować jeden ICC poprzez naciśnięcie pedału przyśpiesze- z opisanych sposobów: nia. Gdy zostanie przekroczona nastawiona prędkość samochodu, zacznie błyskać wskaź- Naciśnij pedał przyśpieszania. Kiedy samo- nik nastawionej prędkości. Wskaźnik wykrycia chód osiągnie żądaną prędkość, naciśnij samochodu poprzedzającego zgaśnie, kiedy i zwolnij przycisk COAST/SET. przed samochodem będzie wolna droga (nie Naciśnij i przytrzymaj przycisk ACCEL/ zostanie wykryty żaden pojazd). Po zwolnieniu RES. Nastawiona prędkość wzrośnie pedału przyśpieszania, samochód powróci do o około 5 km/h. poprzednio nastawionej prędkości. Szybko naciskaj (i zwalniaj) przycisk ACCEL/RES. Za każdym naciśnięciem nastawiona prędkość będzie wzrastać o około 1 km/h. 4-36 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • Aby powrócić do nastawionej prędkości ZMIANA NASTAWIONEJ należy nacisnąć i zwolnić przycisk ACCEL/ ODLEGŁOŚCI OD POJAZDU RES. Jeżeli samochód przekroczy prędkość 40 km/h, nastąpi powrót do ostatnio nasta- POPRZEDZAJĄCEGO wionej prędkości. Odległość pomiędzy samochodem wyposa- żonym w ICC i pojazdem jadącym przed nim może zostać dobrana w każdej chwili stosow- nie do aktualnych warunków jazdy. Każde naciśnięcie przycisku DISTANCE powoduje zmianę nastawienia odległości według kolejności (w pętli): duża - średnia - mała - duża - średnia - itd. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-37
  • jazdu poprzedzającego oraz wskaźnik Przybliżona odległość przy nastawionej odległości. Odległość 100 km/h [metry] OSTRZEŻENIE Nie używaj systemu ICC jeśli warunki Duża 61 drogowe często powodują włączanie się akustycznego sygnału ostrzegawvczego. Ostrzeżenie akustyczne może nie zadziałać Średnia 47 mimo małej odległości od pojazdu poprze- dzającego. Systuacja taka może wystąpić w następujących okolicznościach: Mała 33 Oba pojazdy jadą z taką samą prędkością i odległość między nimi nie zmienia się. Odległość pomiędzy samochodem wypo- Pedał przyśpieszenia został wciśnięty, co OSTRZEŻENIA O ZBLIŻANIU powoduje zignorowanie systemu. sażonym w ICC i pojazdem jadącym przed nim zmienia się w zależności od prędko- Jeżeli samochód nadmiernie zbliża się do na- Pojazd poprzedzający jedzie szybciej ści jazdy, co obrazuje zamieszczona wyżej gle hamującego pojazdu poprzedzającego lub i odległość od niego wzrasta. tabela. Im samochód jedzie szybciej, tym gdy inny pojazd zajedzie drogę, system ICC odległość będzie większa. ostrzeże o tym kierowcę za pomocą specjal- Pojazd poprzedzający zjechał z drogi nego sygnału akustycznego oraz specjalnego (z pasa jezdni). Zawsze po zatrzymaniu silnika, nastawienie wskaźnika. odległości od pojazdu poprzedzającego Aby utrzymać bezpieczną odległość od po- zostaje zmieniona na odległość „Dużą”. jazdu poprzedzającego należy nacisnąć pedał hamulca jeśli: Włączy się sygnalizator akustyczny, Zacznie błyskać wskaźnik wykrycia po- 4-38 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W podanych niżej sytuacjach włączy się ostrzeżenie akustyczne i sterowanie zosta- nie samoczynnie wyłączone: Prędkość samochodu wykracza poza za- kres 35 - 160 km/h. Dźwignia zmiany biegów zostanie prze- łączona w inne położenie niż D (drive), dotyczy to także trybu sekwencyjnego Światła odblaskowe (skrzynia H.CVT). Dźwignia zmiany biegów zostanie przesu- nięta do położenia N (neutral) w samocho- Ostrzeżenie akustyczne o zbliżaniu się do po- dzie z M/T (ręczną skrzynią biegów). WSKAŹNIK OSTRZEŻENIA jazdu poprzedzającego nie zadziała jeśli Twój Wciśnięty zostanie pedał sprzęgłą (modele Sytuacja A samochód zbliża się do pojazdów zaparkowa- z M/T). nych lub poruszających się bardzo wolno. Włącza się ostrzeżenie akustyczne i system Kiedy wycieraczki przedniej szyby pracu- ICC zostaje samoczynnie wyłączony gdy: UWAGA ją z małą lub z dużą prędkością lub kiedy Podczas jazdy po krętych drogach lub w innych prędkośc wycieraczek wzrasta (wersje Interweniuje system ESP. podobnych warunkach, system ICC może nagle wyposażone w czujnik deszczu). Koła znajdują się w poślizgu. wykryć samochód poruszający się po innycm Kiedy włączony jest hamulec postojowy. Silne światło pada bezpośrednio na przód pasie ruchu. W takiej sytuacji może zadziałać ostrzeżenie akustyczne o zbliżaniu się do in- Gdy zostanie wyłączony system ESP. samochodu. nego pojazdu. Część wyświetlacza systemu zaczyna świe- Kiedy uaktywnia się układ ESP. cić lub migać i niemożliwe jest wprowadzenie nastawienia. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-39
  • Jeśli okoliczności wymienione powyżej już Sytuacja B Sytuacja C nie występują, należy wyłączyć system ICC System ICC nie działa prawidłowo, działa Jeżeli pokrywa lub oko czujnika są zabrudzone, naciskając przycisk CRUISE ON/OFF. Aby ostrzeżenie akustyczne, lampka kontrolna przez co wykrycie pojazdu poprzedzającego staje ponownie korzystać z systemu, należy znowu CRUISE (zielona) oraz lampka ostrzegawcza się niemożliwe, system ICC zostaje samoczynnie go włączyć. CRUISE (pomarańczowa) świecą się. wyłączony. Włącza się ostrzeżenie akustyczne, lampka kontro- Jeśli lampki świecą, należy zatrzymać samo- lna CRUISE (zielona) oraz lampka ostrzegawcza chód w bezpiecznym miejscu, wyłączyć silnik CRUISE (pomarańczowa) zapalają się, a wskaźnik i ponownie dokonać nastawienia. nastawionej odległości zaczyna błyskać. UWAGA Jeśli zaświecą się lampki ostrzegawcze, należy Świecenie wskaźnika po wyłączeniu i ponow- zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, nym uruchomieniu silnika może świadczyć o wyłączyć silnik, oczyścić miękką szmatką zabrudzo- usterce systemu ICC. Chociaż samochód w ta- ne części pokrywy czujnika, a następnie ponownie kiej sytuacji nadaje się do jazdy, to jednak sys- dokonać nastawienia. tem ICC należy sprawdzić w ASO NISSAN. 4-40 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • SYSTEM INFORMACYJNY SAMOCHODU Układ kontroli ciśnienia w oponach monitoruje Typ A i B (z układem nawigacji) za pomocą sensorów ciśnienie we wszystkich kołach jezdnych (za wyjątkiem koła zapaso- wego) i wyświetla wyniki pomia-rów na monitorze. WSKAZÓWKA Zapasowe koło dojazdowe (z felgą stalową) nie posiada sensora, ciśnienie w nim nie jest rozpoznawane przez system. Podczas korzy- stania z koła zapasowego wywoływany jest błąd systemu. Joystick systemu informacyjnego UWAGA Aby uzyskać dostęp do systemu informacyj- UKŁAD KONTROLI CIŚNIENIA Każda wymiana koła powoduje ko- nego samochodu należy nacisnąć przycisk nieczność ponownej regulacji syste- W OPONACH (opcja) mu, co przeprowadzić może wyłącznie INFO na centralnym panelu sterowania. Dealer NISSAN. OSTRZEŻENIE Z kołami wyposażonymi w sensory Układ kontroli ciśnienia w oponach jest należy obchodzić się bardzo ostroż- dla kierowcy pomocniczym systemem nie. NISSAN zaleca naprawę uszko- informacyjnym. Nie zwalnia on z od- dzonego koła (opony) zlecać do ASO powiedzialności oraz czujności. Nadal NISSAN, gdzie obsługa posiada nie- należy ciśnienie w oponach (również w zbędne urządzenia i wiedzę. kole zapasowym) kontrolować nie rza- dziej niż co miesiąc i uzupełniać do war- Wyświetlane na wyświetlaczu ciśnienia w po- tości wg tabliczki ciśnień umieszczonej szczególnych oponach podane są w barach. na słupku środkowym w otworze drzwi Rozświecenie się ekranu z ostrzeżeniem kierowcy. „WARNING TYRE PRESSURE” informuje Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-41
  • kierowcę o konieczności przeprowadzenia pil- pojazd był zaparkowany przez co najmniej nej kontroli ciśnienia w oponach kół jezdnych 2 godziny w bardzo zimnym otoczeniu (po- i regulacji do wartości zgodnych z zalecanymi niżej 0oC) lub w przypadku spadku ciśnie- dla „opon zimnych” - patrz tabliczka. nia w oponie poniżej wartości ustalonej. Jest to normalne działanie systemu. OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie będzie wyświetlane do czasu: Regulację ciśnienia przeprowadzać kiedy - napompowania opon do zalecanego opony są zimne. W przypadku regulacji ciśnienia, w oponach ciepłych (jazda ponad 5 min) - pojazd będzie unieruchomiony przez należy uwzględnić poprawkę - wzrost co najmniej 2 godziny z kluczykiem o 0,2 - 0,3 bara w stosunku do ciśnienia w stacyjce w położeniu OFF, a ciśnie- w oponie zimnej. Ponowną kontro- nia w oponach nie będą więcej poniżej lę i regulację należy przeprowadzić wartości ustalonych. w „oponach zimnych”. NIGDY NIE ZMNIEJSZAĆ CIŚNIENIA Wzrost cisnienia w oponach z powodu wzro- Włączenie się ekranu systemu kontroli ciś- W OPONACH CIEPŁYCH. stu temperatury opon podczas jazdy nie po- nienia oraz danej sekwencji informacji jest woduje skasowania Ostrzeżenia. ostrzeżeniem dla kierowcy. Dla przykładu, jak WSKAZÓWKI na powyższej ilustracji: Po regulacji i uzupełnieniu ciśnienia 1. Wydarzył się problem - pojawia się napis w oponach zimnych oraz po jeździe dłuż- WARNING TYRE PRESSURE. szej niż parę minut na ekranie może być wyświetlana informacja o ciśnieniu wyż- 2. Jaki problem? - FLAT TYRE (Brak ciś- szym niż pierwotne. Przyczyną tego jest nienia w oponie). wzrost temperatury opon podczas jazdy, a więc i ciśnienia w oponie - to nie jest 3. Którego koła dotyczy? W prawym tylnym usterka systemu. kole ciśnienie spadło do 1,0 bara (14,5 psi). System może ostrzegać o zbyt niskim ciśnieniu w jednym lub kilku kołach jeżeli 4. Co należy zrobić? - Sprawdzić ciśnienie we wszystkich kołach. 4-42 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • WSKAZÓWKI tylko możliwe) zwolnić, zjechać w bez- piecznym miejscu na pobocze i zatrzy- Każdy z sensorów ciśnienia jest zinte- mać samochód. Skontrolować ciśnienie growany z zaworem koła i dedykowany we wszystkich 4-ch kołach jezdnych jest tylko do jednego, konkretnego koła. i wyregulować do wartości dla „Zimnej Zmiana położenia koła (zamocowanie w opony”. innym miejscu) powoduje dezintegrację systemu kontroli ciśnienia. Zalecamy, Jeżeli po regulacji ciśnienia w kołach aby rotacja kół przeprowadzana była na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie tylko w ASO NISSAN, gdzie pracownicy o usterce to jest to oznaką, że w opo- posiadają niezbędne urządzenia oraz nie jest znaczny ubytek ciśnienia lub wiedzę. go brak w ogóle. Należy pilnie zmienić koło na koło zapasowe, a uszkodzone Po rotacji kół wykonanej przez użyt- koło zawieźć do naprawy do ASO NIS- kownika należy podstawić pojazd do SAN lub kwalifikowanego warsztatu ASO NISSAN w celu przeprowadze- wulkanizacyjnego. KOMPUTER POKŁADOWY - typ A i nia kalibracji systemu. Po zamontowaniu koła zapasowego B (z układem nawigacji) Transmisja danych z czujników kół jadącego system nie będzie działał poprawnie, Wyświetlane są: Czas (na ekranie - Elapsed samochodu odbywa się co 60 sekund, a sa- a na monitorze ukaże się informacja Time), Przebyty dystans (Driving Distance), mochodu stojącego co 60 minut. W przypdku o usterce układu. Należy pilnie skontak- Średnia prędkość (Average Speed) aktualnej stwierdzenia ubytków ciśnienia, transmisja da- tować się z Dealerem NISSAN w celu podróży. W celu zresetowania należy joy- nych jest częstsza: co 10 sek. podczas jazdy naprawy i ponownego montażu koła stick’iem wybrać polecenie Reset i nacisnąć lub co 15 min. podczas postoju. jezdnego oraz kalibracji i uaktywnie- przycisk ENTER. OSTRZEŻENIE nia systemu. Aby zresetować wszystkie dane - nacisnąć Jeżeli ekran ostrzegawczy włączy się przycisk ENTER i przytrzymać. podczas jazdy należy unikać gwałtow- nych ruchów kierownicą i gwałtownego hamowania. Należy natychmiast (jak to Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-43
  • INFORMACJA O ZUŻYCIU PALIWA Po wybraniu polecenia Fuel Economy Re- PRZYPOMNIENIE O PRZEGLĄDACH - Typ A i B (z układem nawigacji) cord (Zapisy Zużycia Paliwa) nastąpi graficzne - Typ A i B (z układem nawigacji) wyświetlenie historii średnich wartości zużycia Wyświetlane są wartości: Średnie zużycie paliwa w poprzednich okresach pomiędzy ko- Aby nastawić opcję Przypominania o prze- paliwa (na wyświetlaczu - Average Fuel lejnymi resetowaniami. glądach i czynnościach obsługowych (na Economy) i Dystans do przebycia (Distance wyświetlaczu - Reminder) takich jak: zmia- to Empty). na opon, pasków napędowych, filtra powie- trza,itp., należy za pomocą joystick’a wybrać W celu zresetowania wartości Średniego zu- odpowiednie polecenie i nacisnąć przycisk życia paliwa należy joystick’iem wybrać po- ENTER (na środku joystick’a). lecenie Reset i nacisnąć przycisk ENTER. Funkcja Przypominania (Reminder) umożliwia użytkownikowi samochodu zaprogramowanie specyficznego i indywidualnego planu obsługi, niezależnie od funkcji Service (Przypomnienie o przeglądzie okresowym). 4-44 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • napędowych, filtra powietrza, itp.) należy wcześniej zapoznać się z rozdz. 8 - Kalen- darz Przeglądów w nin. Instrukcji. UWAGA Każde naciśnięcie joystick’a w kierunku >> lub << powoduje zwiększenie się odległości o 500 km. 3. Aby następowało automatyczne wyświetla- nie się poszczególnych przypomnień przy odpowiednich nastawionych przebiegach należy joystick’iem wprowadzić polecenie Reminder Information Display. UWAGA W powyższym przykładzie wybrano polece- 4. Aby powrócić do ekranu MAINTENAN- nie REMINDER 1. Na ekranie pokazany jest CE REMINDER, należy nacisnąć przycisk Zmiana ustawień funkcji Przypominania BACK na zestawie przełączników. sposób nastawienia danych specyficznych o Przeglądzie Okresowym (Service) wartości. 5. Jeżeli nastawiona odległość (Journey Di- jest dla użytkownika samochodu niedo- stępna. 1. Przed ustawieniem nowego przypomnie- stance) została osiągnięta rozświeci się nia REMINDER 1 należy zresetować MAINTENANCE REMINDER. Można zre- Przypomnienie o Przeglądzie Okresowym setować wówczas ustawienie odległości odległość (Journey Distance). Znak (Service Reminder) włączy się na ekranie (Journey Distance) - opisane w pkt. 1. trójkąta nad paskiem odległości znajdzie w momencie kiedy przeprowadzenie prze- się w położeniu 0. UWAGA glądu stanie się wymagane. 2. Odległość przypomnienia (Reminder Wykonywanie opisanych powyżej czyn- schedule) ustawiamy naciskając joystick ności bardzo absorbuje uwagę, a więc w kierunkach << lub >>. Aby prawidło- może być wykonywane wyłącznie na wo określić pewne przebiegi między- postoju, a NIGDY podczas prowadzenia obsługowe (np. zmiana opon, pasków samochodu. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-45
  • BEZPIECZEŃSTWO TWEGO BEZPIECZNE PODRÓŻOWANIE SAMOCHODU Zostawiając samochód bez opieki: to możliwe, zdemontuj bagażnik dachowy Wspomaganie układu hamulcowego: i zamknij go w bagażniku lub we wnętrzu Zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki, nawet Mechanizm wspomagania układu hamul- samochodu. w garażu. cowego wykorzystuje podciśnienie wy- Nie pozostawiaj w samochodzie zapaso- twarzane jedynie podczas pracy silnika. Zamknij dokładnie wszystkie drzwi i okna. wych kluczyków. Przechowuj je w bezpiecz- Jeżeli silnik zgaśnie hamowanie wymagać Zawsze staraj się parkować samochód nym miejscu w domu. będzie znacznie większego nacisku na pe- w zasięgu wzroku. W nocy parkuj na tere- dał hamulca, a droga hamowania bardzo Nie pozostawiaj w samochodzie naklejki nie dobrze oświetlonym. się wydłuży. lub przywieszki z numerem kluczyka. Do- Jeśli masz zainstalowany autoalarm lub robienie klucza na podstawie numeru jest OSTRZEŻENIE immobiliser, zawsze go włączaj, odcho- zdecydowanym ułatwieniem dla złodzieja dząc nawet na krótko. Nie jeździj rozpędem ze zgaszonym silnikiem. Nie pozostawiaj w samochodzie dzieci lub zwierząt bez opieki. Wspomaganie układu kierowniczego. Nie pozostawiaj na widoku żadnych przed- Wspomaganie układu kierowniczego reali- miotów wartościowych, aby nie stwarzać zowane jest dzięki ciśnieniu wytwarzanym pokusy dla złodzieja. Jeśli coś cennego w pompie hydraulicznej napędzanej silni- musisz zostawić w samochodzie, scho- kiem samochodu. Jeśli silnik zatrzyma się waj to do bagażnika lub w niewidocznym lub zerwie się pasek/łańcuch napędzający miejscu. pompę kierowanie pojazdem jest nadal możliwe lecz wymaga zwiększonego wy- Nie pozostawiaj w samochodzie dokumen- siłku. Zmniejsz zdecydowanie prędkość. tów samochodu (np. dowodu rejestracyj- nego). W przypadku kradzieży bardzo to Mokre hamulce ułatwi złodziejowi sprzedaż samochodu. Przy myciu lub po przejeździe przez wo- Nie pozostawiaj niczego na bagażniku dę hamulce mogą ulec zamoczeniu, co dachowym. Rzeczy tam umieszczone są spowoduje, że droga hamowania będzie najbardziej narażone na ukradzenie. Jeśli dłuższa, a samochód może ściągać na 4-46 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • bok. Hamulce osuszamy jadąc z umiar- Jazda pod górę wymagają zastosowania specyficznych świec kowaną prędkością i delikatnie naciskając zapłonowych: kilkakrotnie pedał hamulca, aż do momentu Ruszając pod górę, często trudnym jest jed- noczesne operowanie pedałami hamulca 1. Jeżeli samochód jest używany na krótkich odzyskania pełnej siły hamowania. i przyśpieszania. Dlatego należy korzystać odcinkach, przy niedogrzanym silniku, Bez upewnienia się o właściwym funkcjo- z hamulca ręcznego i nie dopuszczać do poś- zalecane jest stosowanie świec o niższej nowaniu hamulców nie wolno rozpędzać lizgu sprzęgła. wartości cieplnej (tzw. gorących). samochodu do wysokich prędkości. Jazda w dół 2. Jeżeli samochód używany jest do poko- Korzystanie z hamulców nywania długich tras z wysoką prędkością, Podczas zjeżdżania w dół należy unikać dłu- zalecane jest zastosowanie świec o wyż- Podczas normalnej jazdy należy unikać gotrwałego hamowania hamulcami. Może to szej wartości cieplnej (tzw. zimnych). opierania nogi o pedał hamulca. Hamulce bowiem doprowadzić do przegrzania hamul- będą się przegrzewały, zwiększy się zuży- ców, co objawi się zmniejszeniem skutecz- Przy doborze świec skontaktuj się z Dealerem cie paliwa i okładzin hamulcowych. ności hamowania. NISSAN. Zjeżdżając z góry należy wykorzystywać Należy wykorzystywać możliwości hamowa- możliwości hamowania silnikiem. W ten nia silnikiem. Rozpoczynając zjazd należy sposób uniknie się przegrzewania i nad- włączyć bieg jakim podjeżdżałoby się pod miernego zużywania się okładzin hamul- to wzniesienie. W modelu z automatyczną cowych. skrzynią biegów dźwignia selekcyjna powin- na być ustawioina w położeniu 2 (2-gi bieg) Należy pamiętać, że na śliskiej nawierz- lub 1 (1-szy bieg), a w modelu ze skrzynią chni przyczyną poślizgu może być zbyt biegów H CVT dźwignia selekcyjna powinna gwałtowne hamowanie, przyśpieszanie być ustawiona w położeniu L. lub nieumiejętna zmiana biegu. Świece zapłonowe Należy pomiętać, że powtórne gwałtow- ne hamowanie może z powodu nagrza- Świece zapłonowe zamontowane fabrycznie nia się hamulców być mniej efektywne. mają parametry cieplne predysponujące je do stosowania w normalnej, codziennej eks- ploatacji. Inne (wymienione poniżej) warunki Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-47
  • UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (A B S) Układ antypoślizgowy ABS kontroluje skute- Hamowanie awaryjne - wcisnąć mocno pe- Zasada działania czność hamowania każdego koła podczas dał hamulca i trzymać go tak wciśniętym, aż gwałtownego hamowania lub hamowania na samochód zatrzyma się. System ABS będzie Układ ABS nie działa przy prędkościach po- śliskiej nawierzchni. Czujniki śledzą obracanie zapewniał kierowalność samochodu oraz osią- niżej 10 km/h do momentu pełnego zatrzy- się każdego koła i w przypadku jego zatrzymania gnięcie najkrótszej drogi hamowania bez prób mania się pojazdu. Kiedy sensory układu ABS się układ ABS na moment zmniejsza ciśnienie kierowcy zmiany nacisku na pedał. stwierdzą, że jedno lub więcej z kół zatrzymało płynu hamulcowego doprowadzanego do za- się, aktuator (umieszczony w komorze silnika) cisku hamulcowego danego koła. Zapobiega Samokontrola gwałtownie zmniejsza na chwilę ciśnienie płynu to ślizganiu się koła na śliskiej nawierzchni oraz hamulcowego, co przypomina bardzo szybkie Układ ABS składa się m.in. z czujników elek- „pompowanie”. Prawidłowe, normalne działa- zbaczaniu z kierunku jazdy. Nie dopuszczając tronicznych, pompek elektrycznych i zaworów do blokowania się kół podczas hamowania, nie aktuatora ABS objawia się nieznacznym, hydraulicznych sterowanych poprzez kompu- o wysokiej częstotliwości pulsowaniem pedału układ ABS zapewnia kierowalność i umożliwia ter. Komputer ten ma wprowadzony program bezpieczne zatrzymanie się samochodu poru- hamulca i słyszalnym stukaniem aktuatora (z samodiagnozowania i kontroluje cały układ komory silnika). Są to oznaki poprawności szającego się po śliskiej nawierzchni. każdorazowo po każdym uruchomieniu silnika działania układu antypoślizgowego. Każdora- Jeżeli koła ślizgają się po nierównej i po ruszeniu pojazdu do przodu lub do tyłu. zowe pojawienie się pulsowania oznacza, że nawierzchni dłużej niż 10 sec. może Podczas testu samokontroli można usłyszeć koła znajdują się na śliskiej nawierzchni, co su- zapalić się kontrolka ABS. Należy ciche stuki i/lub pulsację pedału hamulca. geruje konieczność zwiększenia ostrożności zatrzymać samochód, wyłączyć silnik Jest to normalne zjawisko i nie oznacza żad- podczas prowadzenia samochodu. i obrócić kluczyk do położenia „OFF”. nej niesprawności. Jeżeli komputer stwierdzi Ponownie uruchomić silnik i rozpędzić jakiekolwiek uszkodzenie - wyłącza układ ABS, OSTRZEŻENIE się do prędkości powyżej 30 km/h. Jeżeli co potwierdza zapaleniem się kontrolki ABS kontrolka nie gaśnie - należy samochód na tablicy wskaźników. Układ hamulcowy bę- Układ ABS poprawia skuteczność poddać kontroli u dealera NISSAN. dzie działał normalnie ale bez współdziałania hamowania, ale nie jest w stanie układu ABS. zabezpieczyć przed skutkami pod- Korzystanie z układu Jeżeli kontrolka ta zapali się podczas testu stawowych błędów kierującego Podczas hamowania należy naciskać na pe- pojazdem. Umożliwia utrzymanie samokontroli lub w trakcie jazdy należy pil- dał hamulca bez zwalniania nacisku. Nie jest kontroli nad pojazdem podczas ha- nie dostarczyć samochód do ASO dealera konieczne stosowanie hamowania pulsacyjne- mowania na śliskiej nawierzchni, ale NISSAN i zgłosić ten fakt. go - nie zmniejszy to drogi hamowania. kierowca musi zawsze pamiętać, że 4-48 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • ELEKTRONICZNY SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY - ESP (opcja) nawet z pomocą układu ABS droga Jadąc po śliskiej nawierzchni lub gwałtownie będzie się zachowywał jak każdy inny nie hamowania będzie zawsze dłuższa omijając niespodziewaną przeszkodę, mo- wyposażony w układ ESP. niż na suchej nawierzchni. Pamiętaj, żemy stwierdzić zbaczanie z obranego toru że całkowitą odpowiedzialność za jazdy lub uślizg boczny pojazdu. OSTRZEŻENIE skutki nadmiernej prędkości ponosi Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy System ESP zaprojektowano aby po- wyłącznie kierowca. (ESP), kontrolując zachowanie się pojazdu prawić stabilność pojazdu na drodze, i kół podczas jazdy na zakrętach i na wprost, ale nie jest on w stanie naprawić błę- Rodzaj i stan opon ma również wpływ pomaga poprawić stabilność pojazdu i kon- dów kierowcy. Gwałtowne manewry na efektywność hamowania. trolę nad jego torem jazdy. kierownicą przy dużej prędkości, Wymieniając ogumienie, należy mon- a zwłaszcza w warunkach zmniejszo- tować wyłącznie zalecane opony na Błyskanie kontrolki na tablicy wskaźni- nej przyczepności kół do nawierzchni wszystkich 4-ch kołach. ków świadczy o działaniu systemu ESP. nadal pozostają głównymi przyczy- Fakt uaktywnienia się systemu ESP jest nami utraty kontroli i wypadków. Montując koło zapasowe należy sygnalizowany miganiem kontrolki na Zawsze należy prowadzić samochód upewnić się, że jest ono właściwego tablicy wskaźników. ostrożnie, z prędkością odpowiednią rozmiaru i rodzaju jak na tabliczce do danych warunków drogowych ogumienia (umieszczenie opisane Błyskanie kontrolki informuje, że i pogodowych. jest w rozdziale 9 - „Informacje koła pojazdu tracą przyczepność. Należy Techniczne” w sekcji „Identyfikacja Jeżeli samochód eksploatowany jest wzmóc ostrożność podczas prowadzenia Pojazdu”). z nadmiernie zużytymi lub niestan- samochodu. Patrz rozdział 1 - „Wskaźniki dardowymi elementami zawieszenia i kontrolki”, punkt „Kontrolka SLIP” i „Wy- (m.in. amortyzatory, sprężyny, waha- łączenie systemu ESP”. cze), system ESP może wyłączyć się Kontrolka (kontrolka ESP/OFF zapali się). Jeżeli układ stwierdzi usterkę systemu Podczas jazdy w głębokich koleinach, ESP, kontrolki i na tablicy wskaź- zwłaszcza na zakrętach, system ESP ników rozświecą się. może działać nieprawidłowo lub System ESP jest nieaktywny tak długo jak wręcz wyłączyć się (kontrolka ESP/ długo włączone są te kontrolki. Samochód OFF rozświeci się). Należy unikać jazdy takimi drogami. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-49
  • EKSPLOATACJA ZIMĄ Podobnie, eksploatacja samochodu na Zamek drzwi należy ponownie napełnić. Patrz „Wymiana oponach innych niż zalecane, powo- płynu chłodzącego” w rozdz. 7 - „Czynności Zamki drzwi aby nie zamarzały należy wcze- dować może zakłócenia w działaniu wykonywane samodzielnie”. śniej zabezpieczyć specjalnym preparatem systemu ESP oraz jego wyłączenie się olejowym lub glicerynowym. Jeżeli jednak za- Opony (kontrolka ESP/OFF rozświeci się). mek zamarźnie, kluczyk należy rozgrzać przed System ESP może wyłączyć się włożeniem go w otwór zamka. 1. Fabrycznie zamontowane opony LETNIE podczas jazdy po drodze pokrytej zapewniają wystarczającą przyczepność śniegiem, podczas eksploatacji na Płyn chłodzący podczas normalnych warunków pogo- oponach zimowych lub korzystając dowych w temperaturach powyżej 7°C. Przed sezonem zimowym, kiedy temperatu- z łańcuchów. Na okres zimowy zalecane jest zamon- ry zbliżą się do 0°C, należy płyn chłodzący towanie na wszystkich czterech kołach UWAGA poddać kontroli temperatury jego zamarza- jezdnych samochodu jednakowych co do nia. Szczegóły znajdują się w rozdziale 7 System ESP powinien być zawsze włączony rozmiaru, nośności, konstrukcji i typu opon - „Czynności wykonywane samodzielnie” podczas jazdy w normalnych warunkach oraz zimowych. punkt „Układ chłodzenia”. powinien być wyłączany w przypadku: UWAGA dotyczy modeli wyposażonych Akumulator w układ monitorowania ciśnienia w kołach: Jazdy w głębokim śniegu lub piachu, Jeśli przy niskich temperaturach akumulator nie Próby wyjazdu zakopanego pojazdu Każdy z sensorów ciśnienia jest zinte- jest prawidłowo naładowany, to elektrolit może z zaspy śniegowej growany z zaworem koła i dedykowany zamarznąć, a wówczas akumulator ulegnie jest tylko do jednego, konkretnego koła. Jazdy z założonymi łańcuchami śniego- zniszczeniu. Stan naładowania akumulatora Zmiana położenia koła (zamocowanie w wymi. należy kontrolować regularnie (patrz rozdział innym miejscu) powoduje dezintegrację 7 - „Czynności wykonywane samodzielnie„ systemu kontroli ciśnienia. Zalecamy, punkt „Akumulator”). aby wymiana opon na zimowe prze- Opróżnianie układu chłodzenia prowadzana była tylko w ASO NISSAN, gdzie pracownicy posiadają niezbędne Jeżeli pojazd ma pozostać dłuższy czas z wyłą- urządzenia oraz wiedzę. czonym silnikiem, a w jego układzie chłodzenia nie ma płynu niezamarzającego, należy spuścić 2. Do jazdy na oblodzonych drogach możliwe chłodziwo. Przed uruchomieniem silnika układ jest stosowanie opon z kolcami. Uzależ- 4-50 Uruchamianie i prowadzenie samochodu
  • nione jest to od przepisów lokalnych o ich 2. Kawałek mocnej i twardej deski do pod- Unikaj hamowania i gwałtownych ruchów stosowaniu, co powinno zostać sprawdzo- łożenia pod podnośnik. kierownicą na odcinkach nawierzchni po- ne przed ich zamontowaniem. krytej gołoledzią. 3. Łopatki do odgarniania śniegu wokół sa- Przyczepność opon z kolcami na mokrej mochodu. Zabezpieczenie antykorozyjne lub suchej nawierzchni pozbawionej 4. Zapas niezamarzającego płynu do sprys- Środki chemiczne używane w zimie do po- lodu jest znacznie mniejsza niż opon kiwacza. sypywania nawierzchni dróg mają własności zwykłych lub śniegowych. silnie korozyjne i przyśpieszają rdzewienie ele- 3. W przypadku konieczności możliwe jest Jazda po śniegu czy lodzie mentów mających z nimi bezpośredni kontakt, stosowanie łańcuchów śniegowych. Jazda po śniegu czy lodzie jest bardzo zwłaszcza podwozia jak: układ wydechowy, Przed ich zamontowaniem należy upewnić trudna i niebezpieczna ze względu na wy- przewody paliwowe i hamulcowe, płyta pod- się, że są one właściwego wymiaru oraz jątkową śliskość nawierzchni. Staraj się łogowa, elementy nadwozia, itd. że są zamontowane zgodnie z instrukcją unikać jazdy po oblodzonej nawierzchni producenta łańcuchów. Pamiętaj, że sto- W zimie okresowo należy myć podwozie dopóki nie będzie ona posolona lub/i sując łańcuchy musisz znacznie ograniczyć samochodu. Szczegółowe informacje posypana piaskiem prędkość, a po opuszczeniu zaśnieżonego dotyczące mycia i zabezpieczania pojaz- terenu zdjąć je niezwłocznie. Bez względu na warunki należy pro- du znajdują się w rozdz. 6 - "Pielęgnacja wadzić samochód ostrożnie, łagodnie nadwozia i wnętrza pojazdu”. UWAGA przyśpieszając i hamując. Gwałtowne przyśpieszenie może być przyczyną ze- Wskazówki dotyczące dodatkowego zabez- Łańcuchy śniegowe mogą być zakładane pieczenia antykorozyjnego, zalecanego na wyłącznie na koła przednie, napędowe. rwania przyczepności kół napędowych, powodując utratę kierowalności. niektórych terenach, są do uzyskania u De- alera NISSAN’a. Specjalne wyposażenie zimowe Utrzymuj zwiększoną odległość od samo- Na okres zimowy zalecane jest doposażenie chodu przed Tobą i wcześniej rozpoczynaj samochodu w: hamowanie. Uważaj na gołoledź. Pojawia się zwłaszcza 1. Skrobaczkę i zmiotkę o twardym włosiu do w cieniu na normalnie czystej nawierzchni. usuwania lodu i śniegu z szyb i z nadwozia. Staraj się wyhamować przed wjechaniem na takie odcinki nawierzchni. Uruchamianie i prowadzenie samochodu 4-51
  • NOTATKI 4-52 Uruchamianie i prowadzenie samochodu