1

3,793 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1

 1. 1. 1. Wskaźniki i elementy sterowania Tablica rozdzielcza 1-2 Włącznik ogrzewania tylnej szyby i bocznych lusterek 1 - 22 Centralny wyświetlacz 1-4 Zespolony włącznik świateł i kierunkowskazów 1 - 22 Korzystanie z joysticka 1-5 Korektor ustawienia reflektorów 1 - 23 Wybór języka (opcja) 1-5 Włącznik przednich świateł przeciwmgielnych 1 - 23 Zegarek cyfrowy 1-6 Włącznik tylnego światła przeciwmgielnego 1 - 23 Wskazanie temperatury zewnętrznej 1-7 Włącznik świateł awaryjnych 1 - 24 Wskaźniki zegarowe 1-7 Sygnał dźwiękowy 1 - 24 Prędkościomierz i licznik przebiegu 1-7 Ogrzewanie siedzeń 1 - 25 Obrotomierz 1-8 Włącznik systemu ESP (jeśli zastosowano) 1 - 26 Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej 1-8 Zapalniczka i popielniczki 1 - 26 Wskaźnik poziomu paliwa 1-9 Gniazdo elektryczne 12V 1 - 26 Regulacja jasności 1-9 Uchwyt na kubki 1 - 27 Regulacja jasności zestawu wskaźników 1-9 Schowek na okulary 1 - 28 Regulacja jasności wyświetlacza 1 - 10 Haczyk (jeśli zastosowano) 1 - 28 Lampki ostrzegawcze i kontrolne 1 - 12 Elektryczne podnoszenie i opuszczanie okien System alarmowy 1 - 18 (jeśli zastosowano) 1 - 28 Immobiliser NATS 1 - 20 Okno dachowe (jeśli zastosowano) 1 - 29 Włącznik wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej 1 - 20 Oświetlenie wnętrza 1 - 31 Zmywacze reflektorów 1 - 21 Oświetlenie punktowe 1 - 33 Włącznik wycieraczek i spryskiwacza szyby tylnej 1 - 21 Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej (jeśli zastosowano) 1 - 33
 2. 2. TABLICA ROZDZIELCZA 1-2 Wskaźniki i elementy sterowania
 3. 3. TABLICA ROZDZIELCZA 17. Dźwignia blokady położenia kolumny kie- rownicy 1. Przełącznik świateł i kierunkowskazów 18. Przełącznik regulacji lusterek bocznych 2. Poduszka powietrzna kierowcy/sygnał dźwiękowy 19. Wyłącznik funkcji stabilizacji toru jazdy (ESP) 3. Przełącznik tempomatu lub inteligentne- go systemu utrzymywania stałej prędkości 20. Korektor ustawienia reflektorów (ICC) * Prosimy zapoznać się z oddzielną instruk- 4. Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy cją obsługi systemu nawigacji (nawigacja szyb przedniej i tylnej jest opcją niedostępną w Polsce). 5. Zestaw wskaźników 6. Centralny wyświetlacz 7. Poduszka powietrzna pasażera 8. Nawiew boczny 9. Zamykany schowek 10. Zestaw przełączników: ogrzewania tylnej szyby i lusterek bocznych, nagrzewnicy/kli- matyzacji, systemu audio i nawigacji* 11. Włącznik świateł awaryjnych 12. Zapalniczka 13. Popielniczka 14. DVD/nawigacja* 15. Nawiew środkowy 16. Włącznik zapłonu i blokady kierownicy Wskaźniki i elementy sterowania 1-3
 4. 4. CENTRALNY WYŚWIETLACZ 3. Regulacja jasności wyświetlacza. Należy Centralny wyświetlacz zapoznać się z podrozdziałem „Regulacja OSTRZEŻENIE jasności”. Nigdy nie należy rozbierać wyświetlacza. Nie- które jego elementy są pod bardzo wysokim 4. Sterowanie nagrzewnicą, klimatyzacją napięciem. (opcja) oraz systemem audio. Należy za- poznać się z rozdziałem 3. „Nagrzewnica, UWAGA klimatyzacja i system audio”. Należy zapoznać się z podrozdziałem „Obsłu- 5. Korzystanie z systemu informacji. Należy ga wyświetlacza” w rozdziale 6. „Pielęgnacja zapoznać się z podrozdziałem „System in- nadwozia i wnętrza pojazdu”. formacyjny samochodu” w rozdziale 4. „Uru- chamianie i prowadzenie samochodu”. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Zestaw przełączników Jeśli temperatura we wnętrzu samochodu 6. Korzystanie z kamery tylnej (opcja). Należy zapoznać się z podrozdziałami dotyczący- jest bardzo niska, wyświetlacz pozostaje mi sterowania skrzynią biegów (manualną , stosunkowo ciemny. Nie jest to usterka. Samochód jest wyposażony w duży wyświe- Gdy temperatura wzrośnie, wyświetlacz tlacz usytuowany bezpośrednio nad zesta- automatyczną lub H CVT) w rozdziale 4 „Uru- chamianie i prowadzenie samochodu”. będzie działał normalnie. wem przełączników. Wyświetlacz umożliwia kierowcy między innymi nadzór nad funkcjami 7. Korzystanie z systemu nawigacji (opcja nie- Na wyświetlaczu mogą być widoczne ciem- uruchamianymi za pośrednictwem zestawu dostępna w Polsce). Należy zapoznać się niejsze lub jaśniejsze punkty. Jest to cecha przełączników. Opisano je poniżej. wyświetlacza (nie jest to usterka). z oddzielną instrukcją obsługi systemu 1. Ustawianie zegara czasowego. Należy nawigacji. Poprzedni obraz wyświetlacza może po- zapoznać się z podrozdziałem „Zegarek UWAGA zostawać na obrazie następnym. Jest to cyfrowy”. normalna cecha wyświetlacza. Wszystkie wymienione w niniejszej 2. Ustawienie języka komunikatów. Należy instrukcji komunikaty wyświetlacza są UWAGA za po znać się z podrozdziałem „Wybór podane jedynie jako przykłady. Silne pole magnetyczne może spowodo- języka” lub z oddzielną instrukcją obsługi wać uszkodzenie wyświetlacza. systemu nawigacji (nawigacja jest opcją OBSŁUGA WYŚWIETLACZA niedostępna w Polsce). Podczas obsługi wyświetlacza należy zachować ostrożność. 1-4 Wskaźniki i elementy sterowania
 5. 5. * Aktywny jedynie w wersjach wyposażo- nych w system nawigacji KORZYSTANIE Z JOYSTICKA WYBÓR JĘZYKA (opcja) UWAGA Wyświetlacz jest obsługiwany przez odpowied- Funkcja ta umożliwia wybór języka komuni- Aby dokonać wyboru języka w wersjach ni wybór poleceń na obrazie za pośrednictwem ka tów wyświetlacza. Aby wejść w funkcję z systemem nawigacji (opcja niedostęp- joysticka (naciskanie w różnych kierunkach wyboru języka (Language), należy nacisnąć na w Polsce), należy zapoznać się z in- oraz przycisk ENTER w środku joysticka). Aby przycisk SETTING na zestawie przełączników strukcją obsługi systemu nawigacji. wybrać odpowiednie polecenie na obrazie, na- i wybrać joystickiem polecenie Language. Po leży naciskać joystick w kierunkach góra-dół, podświetleniu tego polecenia należy nacisnąć lewo-prawo. Wybrane polecenie zostaje w przycisk ENTER. Na nowym obrazie pojawi ten sposób zaznaczone. Aby go wprowadzić, się wykaz dostępnych języków. Po wybraniu należy nacisnąć przycisk ENTER. języka, wszyst kie informacje wyświetlacza będą, aż do następnej zmiany, podawane w tym języku. Wskaźniki i elementy sterowania 1-5
 6. 6. ZEGAREK CYFROWY Nastawienie sekund (wyzerowanie) Typ A Typ B Wprowadzenie polecenia Reset Seconds powoduje wyzerowanie licznika sekund (nie- wyświetlanego). Nastawienie trybu 12/24-godzinnnego Tryb 12- lub 24-godzinny (12h lub 24h) ustawia się za pomocą joysticka. W trybie 12-godzinnym po godzinie 11.59 (AM lub PM) zegarek wskazuje 0.00. Czas letni Aby dokonać przestawienia zegarka na czas letni, należy za pomocą joysticka wprowadzić Typ A polecenie Summer Time. Typ B (z systemem nawigacji - opcja Aby wejść w tryb nastawiania zegarka CLOCK Wyświetlanie zegarka niedostępna w Polsce) SETTINGS, należy nacisnąć przycisk SET- Aby wejść w tryb nastawiania zegarka CLOCK TING na zestawie przełączników i za pomocą Za pomocą polecenia Clock Display można zrezygnować z wskazań zegarka. SETTINGS, należy nacisnąć przycisk SETTING joysticka wybrać polecenie Clock. na zestawie przełączników i za pomocą joystic- Aby wrócić do trybu normalnego działania ze- ka najpierw wprowadzić polecenie Display, Nastawienie godziny garka, należy wybrać polecenie End (prawy a następnie Clock. Aby zmieniać nastawienie zegarka o jedną go- górny róg wyświetlacza) i nacisnąć ENTER. dziną, należy za pomocą joysticka wprowadzać Nastawienie zegarka jest kontrolowane przez sys- polecenie Hours „-” lub „+”. tem nawigacji poprzez GPS (Global Positioning System). Jest to opcja niedostępna w Polsce. Nastawienie minut Należy zapoznać się z oddzielną instrukcją obsłu- Aby zmieniać nastawienie zegarka o jedną mi- gi systemu nawigacji. Z tego powodu nastawianie nutę, należy za pomocą joysticka wprowadzać zegarka sprowadza się jedynie do wyboru trybu polecenie Minutes „-” lub „+”. 12/24-godzinnego oraz do ewentualnej rezygnacji z wyświetlania zegarka. W tym celu prosimy zapo- znać się z opisem dotyczącym typu A. 1-6 Wskaźniki i elementy sterowania
 7. 7. WSKAZANIE TEMPERATURY WSKAŹNIKI ZEGAROWE ZEWNĘTRZNEJ Przycisk Licznik Podwójny licznik sumaryczny zerowania okresowy Po ustawieniu kluczyka zapłonu w położeniu PRĘDKOŚCIOMIERZ Podwójny licznik okresowy pokazuje odległo- ON, wyświetlane jest wskazanie temperatury ści poszczególnych przejazdów. zewnętrznej w stopniach Celsjusza. I LICZNIK PRZEBIEGU Dodatnie temperatury wyświetlane są bez żad- Prędkościomierz Zmiana licznika okresowego nych dodatkowych znaków, ujemne temperatu- Prędkościomierz wskazuje prędkość jazdy Aby zmienić licznik okresowy, należy naci- ry poprzedzone są znakiem minus. samochodu. snąć przycisk zerowania. Kolejne naciskania będą powodowały kolejne zmiany: TRIP A > Ostrzeżenie o niskiej temperaturze Licznik sumaryczny/Podwójny licznik TRIP B > TRIP A. Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej okresowy 3oC, wskazanie będzie migać przez około 20 se- Zerowanie licznika okresowego Wskazania licznika sumarycznego/podwójne- kund. Później migać będzie jedynie znak „oC”. go licznik okresowego są wyświetlane gdy klu- Aby wyzerować licznik okresowy, należy czyk zapłonu znajduje się w położeniu ON. przez ponad 1 sekundę naciskać przycisk Ostrzeżenie o niskiej temperaturze pozostaje zerowania. aktywne, aż do chwili, gdy temperatura wzro- Licznik sumaryczny pokazuje całkowity prze- śnie powyżej 4oC. bieg samochodu. Wskaźniki i elementy sterowania 1-7
 8. 8. go) zmniejszyć prędkość samochodu. Jeśli wskazówka wyjdzie poza nor- malny zakres, należy tak szybko jak to tylko możliwe (z uwzględnieniem Wysoka bezpieczeństwa ruchu drogowego) Czerwone Zakres normalny zatrzymać samochód. pole Jeśli nastąpi przegrzanie, kontynuacja Niska jazdy może spowodować poważne uszkodzenie silnika. Aby podjąć odpo- Prędkość obrotowa silnika nie powinna osiągać wiednie działania, należy zapoznać się wartości odpowiadających czerwonemu polu z fragmentem „Przegrzanie silnika” w rozdziale 5 „Postępowanie w przy- padku awarii”. OBROTOMIERZ WSKAŹNIK TEMPERATURY OSTRZEŻENIE Obrotomierz wskazuje prędkość silnika w obrotach CIECZY CHŁODZĄCEJ na minutę. Jeśli silnik jest gorący, nie należy zdej- Wskaźnik ten pokazuje temperaturę cieczy mować korka chłodnicy, gdyż grozi to UWAGA w układzie chłodzenia silnika. po pa rze niem przez ciecz chłodzącą, Kiedy prędkość obrotowa silnika będzie Temperatura cieczy w układzie chłodzenia silni- która może wytrysnąć. taka, że wskazówka obrotomierza zbliży się ka zmienia się w funkcji temperatury otoczenia do czerwonego pola, należy zmienić bieg na oraz warunków jazdy. UWAGA wyższy. Praca silnika z prędkością obrotową UWAGA W przypadku przegrzania silnika, na odpowiadającą czerwonemu polu może spo- wyświetlaczu pojawia się odpowiednie wodować uszkodzenie silnika. Podczas holowania przyczepy lub jaz- ostrzeżenie (opcja). Polecenie „Detailed dy pod górę, wskazówka może zbliżyć Information” po wo du je wy świe tle nie się do końca normalnego zakresu. Aby opisu odpowiednich czynności. temperatura spadła, należy tak szyb- ko jak to tylko możliwe (z uwzględnie- niem bezpieczeństwa ruchu drogowe- 1-8 Wskaźniki i elementy sterowania
 9. 9. REGULACJA JASNOŚCI UWAGA Zaleca się, aby tankowania dokonywać za nim wskazówka pokaże minimalny poziom paliwa. Nie należy dopuszczać do całkowitego wyczerpania paliwa. UWAGA Gdy w zbiorniku znajduje się bardzo mało paliwa, na wyświetlaczu pojawia Lampka ostrzegawcza rezerwy się stosowne ostrzeżenie (opcja). Pole- cenie „Detailed Information” powoduje wyświetlenie zalecenia możliwie szyb- Przycisk regulacji jasności kiego tankowania. WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA REGULACJA JASNOŚCI ZESTAWU Gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu WSKAŹNIKÓW ON, wskaźnik ten pokazuje PRZYBLIŻONY Regulacja jasności zestawu wskaźników poziom paliwa w zbiorniku. działa, gdy przełącznik świateł znajduje się w Wskazówka może płynnie przemieszczać się położeniu lub . podczas hamowania, przyspieszania, a także w trakcie jazdy na zakrętach, na podjazdach Istnieją cztery poziomy jasności. Za każdym lub zjazdach. naciśnięciem przycisku regulacji jasności ze- Wskaźnik skonstruowano tak, aby po ustawie- stawu wskaźników, intensywność świecenia niu kluczyka zapłonu w położeniu OFF wska- maleje (4. poziom odpowiada najmniejszej ja- zówka przemieszczała się w rejon niskiego sności). Po czterech naciśnięciach cykl zmiany poziomu paliwa. jasności powtarza się od początku. Lampka ostrzegawcza rezerwy (opcja) zaczyna świecić, gdy poziom paliwa w zbiorniku jest odpowiednio niski. Wskaźniki i elementy sterowania 1-9
 10. 10. Typ A Typ B REGULACJA USTAWIEŃ Obraz DISPLAY SETTINGS (ustawienia wy świe tla cza) pokazuje możliwości zmian WYŚWIETLACZA - TYP A i B parametrów wyświetlacza. (z systemem nawigacji) Aby uzyskać dostęp do polecenia Display Jasność/Kontrast - Brightness/Con- (wyświetlacz), należy nacisnąć przycisk SET- trast (w wersjach z systemem nawi- TING na zestawie przełączników. Za pomocą joy stic ka wybrać Display. Po dokonaniu gacji - Backgroud) wyboru (zaznaczenie polecenia), należy po- Należy wybrać polecenie Brightness/Con- twierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku trast (Background) i nacisnąć ENTER. Na ENTER joysticka. wyświetlaczu pojawi się nowy obraz. 1-10 Wskaźniki i elementy sterowania
 11. 11. znajdują się w instrukcji obsługi systemu na- czynnie zanikać, a wyświetlacz będzie wracał wigacji (nawigacja jest opcją niedostępną w do poprzedniego obrazu. Polsce). Wyłączenie wyświetlacza Podwójny wyświetlacz systemów au- Aby wyłączyć wyświetlacz, należy wybrać pole- dio i klimatyzacji cenie Display Off. Specjalny wskaźnik zazna- Należy wybrać polecenie Audio & Climate czy się na zielono. Jeśli jakiekolwiek polecenie Control Dual Display i nacisnąć przycisk zostanie wybrane po wprowadzeniu polecenia ENTER. Na wyświetlaczu będą pokazane Display Off (zielony wskaźnik), wyświetlacz ustawienia systemów audio i klimatyzacji. włączy się dla umożliwienia działania, a w 5 se- Aby powrócić do obrazu ustawień, należy na- kund po zakończeniu czynności wyłączy się. cisnąć przycisk SETTING. Podwójny wyświetlacz systemów audio i klima- tyzacji, wyświetlacz mapy (tylko dla systemu nawigacji) oraz tryby SETTING i VEHICLE Polecenie Light switch wskazuje położenie INFO pozostają tylko przez 5 sekund, a na- przełącznika świateł OFF lub ON (położenia stępnie wyłączają się. lub ). W pokazanym powyżej przykła- Aby włączyć wyświetlacz, należy nacisnąć przy- dzie światła są wyłączone (OFF). cisk SETTING, wybrać polecenia Display oraz Tryb Day (dzień) lub Night (noc) pozwala usta- Display Off, a następnie ustawić włączenie wić dzienny lub nocny poziom jasności. wyświetlacza (On) przez naciśnięcie przycisku ENTER joysticka. UWAGA Jeśli w trybie Day (dzień) zostaną włączone Regulacja czasu zanikania obrazów światła, wyświetlacz samoczynnie przełączy Aby ustawić czas trwania poszczególnych się na tryb Night (noc). obrazów na wyświetlaczu, należy za pomocą Polecenia Brightness i Contrast pozwalają joysticka wybrać docelową wartość czasu i wyregulować odpowiednio jasność oraz kon- nacisnąć ENTER. Po dokonaniu ustawienia, trast wyświetlacza. informacje systemów audio, ogrzewania i kli- Informacje dotyczące polecenia Background matyzacji będą po określonym czasie samo- Wskaźniki i elementy sterowania 1-11
 12. 12. LAMPKI OSTRZEGAWCZE I KONTROLNE Lampka ostrzegawcza systemu Lampka ostrzegawcza przekładni Lampka ostrzegawcza kontroli poduszki powietrznej automatycznej CVT ciśnienia w oponach Lampka ostrzegawcza układu ha- Lampka kontrolna wyłączenia Lampka ostrzegawcza tempo- mulcowego ESP matu (pomarańczowa) Lampka ostrzegawcza ładowania Lampka kontrolna świec ża ro- Lampka kontrolna włączenia akumulatora wych tempomatu (zielona) Lampka ostrzegawcza otwartych Lampka ostrzegawcza niskiego Lampka kontrolna włącznika drzwi poziomu płynu spryskiwacza tempomatu (zielona) Lampka ostrzegawcza ciśnienia Lampka ostrzegawcza systemu kon- Lampka kontrolna kierunkowska- oleju/poziom oleju troli silnika/zawodnienie filtra paliwa zów i świateł awaryjnych Lampka kontrolna immobilisera Lampka kontrolna wyłączenia nad- Lampka kontrolna przednich NATS biegu (tylko A/T) świateł przeciwmgielnych Lampka ostrzegawcza niezapię- Lampka kontrolna tylnego światła Lampka kontrolna światła dro- tych pasów przeciwmgielnego gowych Lampka kontrolna układu przeciw- Lampka ostrzegawcza dzia ła nia poślizgowego systemu ESP Sprawdzenie działania lampek Lampka ostrzegawcza kontrolnych Poduszki Powietrznej Zaciągnij dźwignię hamulca postojowego Nie zapalenie się którejś lampki wskazuje na i przekręć kluczyk w położenie „ON” nie urucha- Kiedy kluczyk jest w położeniu „ON” lub przepalenie się żarówki lub uszkodzenie dane- miając silnika. Powinny zapalić się lampki: „START”, lampka ostrzegawcza świeci się go obwodu elektrycznego. Dokonaj natychmiast przez 7 sek., a następnie gaśnie. Oznacza naprawy. . to poprawne działanie systemu. Poniższe lampki po okresowym świeceniu się powinny zgasnąć: 1-12 Wskaźniki i elementy sterowania
 13. 13. Jeżeli wystąpi któreś z poniższych zachowań 2. Jeśli poziom płynu hamulcowego jest wła- UWAGA lampki, należy zgłosić się do najbliższej ASO ściwy: Nie kontynuuj jazdy jeżeli pasek jest po- Nissan w celu przeprowadzenia usługi serwi- Sprawdź układ hamulcowy w ASO Nissan. luzowany, pęknięty lub go nie ma. sowej. 1. Lampka nie zapala się na 7 sek., a następ- OSTRZEŻENIE Lampka ostrzegawcza nie gaśnie, tak jak opisano wyżej. Jeżeli ocenisz, że nie będzie to niebez- otwartych drzwi 2. Lampka błyska lub stale się świeci. pieczne pojedź do najbliższego warsz- Lampka ta zapala się jeśli któreś drzwi są otwar- tatu w celu dokonania naprawy. Jeśli te lub niestarannie zamknięte kiedy kluczyk jest 3. Lampka w ogóle się nie zapala. uznasz , że jazda może niebezpiecz- w pozycji „ON”. Do przeprowadzenia kontroli, system na, samochód do warsztatu należy Poduszki Powietrznej, może nie działać zaholować. poprawnie. Szczegóły w dziale 2. Lampka ostrzegawcza Niski poziom płynu hamulcowego może ciśnienia/poziomu oleju Lampka ostrzegawcza wskazywać na awarię układu hamulco- silnikowego wego. Droga hamowania może się hamulca znacznie wydłużyć, a pedał hamulca Silniki benzynowe Lampka świeci się kiedy hamulec ręczny jest może wymagać większego nacisku. uruchomiony. Lampka ta powinna zapalać się wtedy, Lampka ostrzega o wystąpieniu zbyt niskiego Jeżeli hamulec ręczny nie jest uruchomiony, kiedy hamulec ręczny jest uruchomiony. ciśnienia oleju silnikowego. Jeżeli lampka ta zapalenie się tej lampki, może oznaczać niski podczas jazdy zacznie błyskać lub zaświeci Umożliwia to kontrolę żarówki. poziom płynu hamulcowego. Jeżeli lampka się światłem ciągłym, należy natychmiast za- zapali się w trakcie pracy silnika, zatrzymaj Lampka kontrolna ładowania trzymać samochód w bezpiecznym miejscu, samochód i zrób co następuje: wyłączyć silnik i zorganizować odholowanie akumulatora pojazdu do ASO Nissan. 1. Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Zapalenie się tej lampki podczas pracy silnika może oznaczać uszkodzenie systemu ładowa- OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE nia. Wyłącz silnik i sprawdź naciąg paska klino- Jeśli poziom płynu hamulcowego jest wego alternatora. Jeśli pasek jest poluzowany, Utrzymanie pracy silnika ze świecą- niż szy niż oznaczenie MINIMUM, to pęknięty, zerwał się i odpadł lub pasek jest cą się kontrolką ciśnienia oleju może nie jedź dopóki układ hamulcowy nie prawidłowo naciągnięty, a lampka nadal się doprowadzić do bardzo poważnych zostanie sprawdzony w ASO Nissan. świeci, skontaktuj się z ASO Nissan. uszkodzeń jego elementów. Wskaźniki i elementy sterowania 1-13
 14. 14. Lampka ciśnienia oleju nie jest prze- UWAGA Lampka ostrzegawcza widziana do wskazań zbyt niskiego poziomu oleju. Poziom oleju w silniku Wraz z zapaleniem się lampki ostrze- systemu antypoślizgowego należy regularnie sprawdzać za po- gawczej ciśnienia/ poziomu oleju silni- ABS mocą wskaźnika zanurzeniowego. kowego na ekranie N-FORMu pojawia się napis ENGINE OIL WARNING ostrze- Zapalenie się tej lampki w trakcie pracy sil- Do sprawdzania poziomu oleju należy nika może oznaczac uszkodzenie systemu za- używać wskaźnika zanurzeniowego gający o niewłaściwej pracy systemu smarowania silnika. pobiegającego blokowaniu się kół podczas - patrz rozdział „Obsługa okresowa” hamowania. punkt Olej silnikowy. Lampka kontrolna Sprawdź układ hamulcowy w ASO Nissan. Silniki diesel immobilizera NATS W przypadku uszkodzenia systemu zapobie- gającego blokowaniu się kół, jego działanie Lampka ostrzega o wystąpieniu zbyt niskiej Kiedy zapłon jest wyłączony lampka błyskając ustaje lecz system hamulcowy nadal pracuje ilości oleju silnikowego. informuje, że system immobilizera NATS jest poprawnie. Jeżeli lampka ta podczas jazdy zacznie błyskać w stanie czuwania. lub zaświeci się światłem ciągłym, należy na- Gdy lampka zapali się podczas jazdy Jeżeli po włączeniu zapłonu lampka się stale tychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym zgłoś się do naprawy w ASO Nissan. świeci, oznacza to, że w zakresie systemu miejscu, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom NATS wystąpiła usterka. oleju. Jeżeli poziom oleju okaże się wystarcza- Lampka ostrzegawcza jący, samochód należy odholować do ASO Lampka ostrzegawcza nie przekładni automatycznej Nissan. CVT (jeśli zastosowano) zapiętych pasów Lampka przypomina o obowiązku zapięcia pa- Jeżeli lampka ta zapali się podczas jazdy, może OSTRZEŻENIE sów bezpieczeństwa. Zapala się po włączeniu to oznaczać, że w systemie przekładni CVT Utrzymanie pracy silnika ze świecą- zapłonu i świeci się aż pasy bezpieczeństwa wystąpiła usterka i samochód wymaga kontroli cą się kontrolką poziomu oleju może przednich foteli będą zapięte. Dodatkowo w ASO Nissan. doprowadzić do bardzo poważnych o potrzebie zapięcia pasów przypomina sygnał uszkodzeń jego elementów. akustyczny. Brzęczyk włącza się kiedy pręd- Kontrolka wyłączenia Do sprawdzania poziomu oleju należy kość pojazdu przekroczy 25 km/h. systemu ESP używać wskaźnika zanurzeniowego (jeśli zastosowano) - patrz rozdział „Obsługa okresowa” punkt Olej silnikowy. Kontrolka się świeci kiedy Elektroniczny Sys- tem Stabilizacji ESP zostanie wyłączony przy- 1-14 Wskaźniki i elementy sterowania
 15. 15. ciskiem sterującym ESP OFF. Jeżeli tryb pracy awaryjnej będzie się utrzymy- czas pracy silnika może to wskazywać na awa- Ponowne naciśnięcie przycisku sterującego wał nadal należy zgłosić się do ASO Nissan. rię w systemie sterowania silnikiem. lub wyłączenie i uruchomienie silnika spowodu- Lampka kontrolna świec Lampka stale się świeci je przywrócenie działania systemu ESP. Stałe świecenie się lampki może być wywoła- Patrz system ESP w rozdziale „Uruchamianie żarowych (silnik diesla). ne usterką w systemie kontroli zanieczyszczeń i prowadzenie pojazdu”. Zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po spalin. W celu kontroli należy zgłosić się do podgrzaniu świec żarowych. Przy zimnym sil- ASO Nissan. Nie jest wymagane holowanie Lampka kontrolna niku czas świecenia wydłuża się. Jeśli lampka pojazdu. wyłączenia nadbiegu nie przestaje się palić, może to wskazywać Lampka błyska na awarię systemu sterowania grzaniem świec (tylko modele A/T) i wymaga kontroli w ASO Nissan. Błyskanie lampki wskazuje, że wykryte zostało Kontrolka świeci się kiedy przełącznik nadbie- zjawisko zanikania zapłonu mieszanki, zagra- gu jest w pozycji wyłączone - OFF. Lampka ostrzegawcza żające uszkodzeniem katalizatora. Aby wyeli- poziomu płynu w zbiorniku minować lub ograniczyć ryzyko uszkodzenia Jeżeli po przekręceniu kluczyka do pozycji ON katalizatora należy: lampka świeci przez 2 sekundy a następnie bły- spryskiwacza (pomarańczowa) ska przez 8 sekund, oznacza to uruchomienie nie przekraczać prędkości 70 km/g, Lampka ta zapala się kiedy w zbiorniku jest się awaryjnego trybu pracy skrzyni biegów. mała ilość płynu. Należy uzupełnić zbiorniczek unikać gwałtownego przyspieszania i ha- W trybie awaryjnym skrzynia pracuje tylko na płynem do spryskiwaczy. mowania silnikiem, biegu trzecim. Patrz „Obsługa okresowa”. unikać stromych podjazdów, Aktywacja trybu pracy awaryjnej może nastą- pić w wyniku eksploatacji pojazdu w szczegól- Lampka ostrzegawcza jeśli to możliwe zredukować obciążenie nych okolicznościach, kiedy po „zerowaniu” pojazdu. przyczepności kół napędowych, gwałtownie systemu kontroli silnika Lampka przestała błyskać i świeci się na zahamujemy. (pomarańczowa) /ostrzegawcza stałe. Jeżeli nastąpi aktywacja trybu pracy awaryjnej, zawodnienia filtra paliwa Samochód wymaga dokonania kontroli. W tym należy wyłączyć zapłon, zaczekać około 3 se- (czerwona) (silnik Diesla) celu należy zgłosić się do ASO Nissan. Nie kund i ponownie włączyć zapłon. Układ stero- Funkcja ostrzegawcza tej lampki obejmuje jest wymagane holowanie pojazdu. wania skrzynią biegów powinien powrócić do trybu normalnej pracy. system sterowania silnikiem. Jeżeli lampka stale się świeci lub błyska pod- Wskaźniki i elementy sterowania 1-15
 16. 16. UWAGA Silnik F9Q: Lampka błyska: Eksploatacja samochodu z uszko- Jeśli podczas pracy silnika lampka ostrze- Kiedy zarejestrowano spadek ciśnienia dzonym sys te mem sterowania pracą gawcza świeci się stale lub nieregularnie powietrza w jednym lub w kilku kołach. silnika uwidacznia się spadkiem osią- błyska, może to oznaczać obecność wody gów, wzrostem zużycia paliwa i może w filtrze paliwa. Wówczas należy jak najszyb- Kiedy zarejestrowano przepompowanie spowodować roz sze rze nie zakresu ciej zgłosić się do ASO Nissan. jednego lub kilku kół. uszkodzeń, których usunięcie może nie Kiedy zarejestrowano niejednakowe ci- zostać zakwalifikowane jako naprawa UWAGA śnienia w kołach przednich lub tylnych. gwarancyjna. Zignorowanie obecności wody w filtrze paliwa może być przyczyną powstania OSTRZEŻENIE Zawodnienie filtra paliwa znacznych uszkodzeń silnika. Należy jak najszybciej zgłosić się z samocho- System kontroli ciśnienia w oponach Silnik YD22DDTi: dem do ASO Nissan. nie zwalnia kierowcy z obowiązku re- Jeśli podczas pracy silnika lampka ostrze- gularnego sprawdzania i uzupełnia- gawcza świeci się stale lub nieregularnie Lampka ostrzegawcza nia ciśnienia powietrza w oponach. błyska, może to oznaczać obecność wody systemu kontroli ciśnienia Jeżeli po przekręceniu kluczyka za- w filtrze paliwa. Wówczas filtr paliwa należy w oponach (jeśli zastosowano) płonu do pozycji ON lampka ostrze- odwodnić postępując zgodnie z opisem gawcza systemu kontroli ciśnienia zamieszczonym w rozdziale 7 „Czynności Po przekręceniu kluczyka zapłonu do pozycji się nie zaświeci, należy zgłosić się wykonywane samodzielnie” - „Filtr paliwa”. ON, lampka powinna się świecić przez 6 do ASO Nissan w celu sprawdzenia sek., a następnie zgasnąć. UWAGA działania systemu. Jeżeli przy pracującym silniku lampka nie Zignorowanie obowiązku odwodnienia gaśnie lub błyska oznaczać to może awarię Jeżeli podczas jazdy zaświeci się filtra paliwa może być przyczyną po- systemu kontroli lub niewłaściwe ciśnienie lampka ostrzegawcza, należy uni- wstania znacznych uszkodzeń silnika. powietrza w oponach. kać gwałtownych ruchów kierowni- Jeżeli pomimo wykonania odwodnie- cą i gwałtownego hamowania. Należy Lampka świeci się stale: zmniejszyć prędkość i jak najszyb- nia filtra paliwa, lampka ostrzegawcza będzie się nadal świecić należy jak Kiedy do jazdy wykorzystywane jest koło ciej zatrzymać się w najbliższym najszybciej zgłosić się z samochodem zapasowe. bezpiecznym miejscu. Sprawdzić i do ASO Nissan. wyregulować ciśnienie powietrza w Kiedy wystąpiła awaria w systemie kontroli oponach wszystkich 4 kół do warto- ciśnienia. ści dla „Zimnej opony” podanych na 1-16 Wskaźniki i elementy sterowania
 17. 17. tabliczce ciśnień umieszczonej na Włączenie się kontrolki ostrzega kierowcę, Lampka kierunkowskazów słupku w otworze drzwi kierowcy. że porusza się po nawierzchni śliskiej, w wa- runkach zagrażających utratą panowania nad i świateł awaryjnych Jeżeli po dokonanej regulacji ciśnie- torem ruchu pojazdu. Lampka ta miga po włączeniu kierunkowska- nia w kołach, zaświeci się lampka zów lub świateł awaryjnych. ostrzegawcza, oznacza to, że wykryto Lampka kontrolna intensywny spadek ciśnienia w jednej z Lampka kontrolna przednich opon. Koło z uszkodzoną oponą nale- włącznika tempomatu ży wymienić na koło zapasowe. Uszko- (jeśli zastosowano) świateł przeciwmgielnych dzone koło należy poddać naprawie w Lampka ta zapala się po włączeniu przednich Kontrolka świeci się, kiedy system automatycz- specjalistycznym warsztacie. świateł przeciwmgielnych. nej stabilizacji prędkości jazdy zostanie włą- Po zamontowaniu koła zapasowego czony przez wciśnięcie głównego włącznika Lampka kontrolna świateł system nie będzie działał poprawnie systemu. i lampka ostrzegawcza będzie się drogowych Ponowne naciśnięcie głównego włącznika świecić. Należy pilnie dokonać napra- spo wo du je wyłączenie działania systemu Lampka zapala się po włączeniu świateł drogo- wy oryginalnego koła. Jeżeli po zamon- automatycznej stabilizacji prędkości jazdy i wych i gaśnie po przełączeniu na światła mijania. towaniu naprawionego oryginalnego zgaśnięcie lampki kontrolnej. koła lampka ostrzegawcza będzie się Brzęczyk ostrzegawczy nadal świecić należy się zgłosić do SET Lampka ostrzegawcza Brzęczyk ostrzegający o pozostawieniu włączo- ASO Nissan w celu przeprowadzenia tempomatu nych świateł zewnętrznych uruchomi się, kiedy kalibracji systemu. (jeśli zastosowano) drzwi kierowcy zostaną otwarte i zapłon silnika Lampka kontrolna tylnego zostanie włączony. Lampka się świeci kiedy prędkość pojazdu jest światła przeciwmgielnego sterowana przez system stabilizacji prędkości. Lampka ta błyska, kiedy w systemie automa- Lampka ta zapala się po włączeniu tylnego tycznej stabilizacji prędkości jazdy wykryta światła przeciwmgielnego. zostanie usterka. Lampka ostrzegawcza W celu usunięcia usterki należy zgłosić się do działania systemu ESP ASO Nissan. Kontrolka ta błyska się kiedy Elektroniczny System Stabilizacji ESP koryguje tor ruchu pojazdu. Wskaźniki i elementy sterowania 1-17
 18. 18. SYSTEM ALARMOWY NISSAN (jeśli zastosowano) nigdy nie zostawiać w samochodzie rzeczy Uzbrajanie wartościowych, Stojąc na zewnątrz samochodu, w którym nigdy nie zostawiać w samochodzie waż- zamknięte są drzwi, okna, pokrywa przedzia- nych dokumentów, takich jak dowód reje- łu silnika oraz pokrywa bagażnika, naciśnij stracyjny czy polisa ubezpieczeniowa, przycisk zamykający (LOCK) na pilocie. nigdy nie zostawiać w samochodzie zapa- Zamki wszystkich drzwi zostaną zamknięte. sowego kluczyka lub numeru kluczyka, Kierunkowskazy błysną jeden raz. w miarę możliwości należy parkować samo- chód w dobrze oświetlonym, bezpiecznym Poziom zabezpieczenia miejscu, Uzbrojony alarm włączany jest przez otwarcie nigdy nie zasłaniać czujników ultradźwię- drzwi, pokrywy przedziału silnika lub pokrywy kowych usytuowanych nad tablicą rozdziel- bagażnika (sprawdź, czy alarm w twoim samo- czą - zasłonięte czujniki nie działają. chodzie zapewnia taką ochronę). Autoalarm Nissan zaprojektowano, by sku- Czujniki ultradźwiękowe włączą alarm, jeśli tecznie chronił samochód oraz jego zawar- w samochodzie zostanie wykryty ruch. Samochód może być wyposażony w oryginal- ny autoalarm Nissan zabezpieczający przed tość przed kradzieżą. Urządzenie to wykrywa Opcjonalnie dostępny czujnik poziomu włączy próbą włamania. otwarcie drzwi, pokrywy przedziału silnika alarm, jeśli zostanie wykryty przechył samocho- Urządzenie to jest uzbrajane przez oryginalny oraz pokrywy bagażnika i uruchamia sygnał du. pilot centralnego zamka - patrz: rozdział 2 akustyczny. Wykorzystuje te same czujniki, Jeśli alarm zostanie włączony, sygnał akustycz- „Zamki sterowane pilotem”. Pilot uzbraja au- które służą do sterowania oświetlenia wnę- ny oraz kierunkowskazy będą działać przez 30 toalarm z odległości do około 5 metrów od trza. Samochody o specyficznym wyposażeniu sekund. Po 30 sekundach sygnalizacja przesta- środka samochodu. mogą nie zawierać czujników niektórych drzwi nie działać, ale system pozostanie uzbrojony. lub pokrywy bagażnika. W takim przypadku UWAGA alarm nie chroni samochodu przed otwar- Czujniki ultradźwiękowe Nawet w przypadku, gdy samochód jest ciem tych elementów. Taki samochód należy Możliwe jest uzbrojenie systemu z pominię- wy po sa żo ny w autoalarm, zaleca się wówczas doposażyć w dodatkowe czujniki w ciem tych czujników (na przykład w razie po- aby opuszczając samochód zachować Autoryzowanej Stacji Obsługi, aby ochrona zostawienia w samochodzie pasażera). podstawowe środki ostrożności: była pełna. zawsze zamykać drzwi, okna drzwi oraz W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy skon- Włącz i wyłącz zapłon (ON i OFF) 3-krot- okno dachowe, taktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi. nie w ciągu 7 sekund. 1-18 Wskaźniki i elementy sterowania
 19. 19. W ciągu 20 sekund uzbrój system przez na- nika lub pokrywy silnika. 2. Połączyć elektroniczny kluczyk z panelem ciśnięcie przycisku zamykającego (LOCK) 2-błyśnięcia: próba odholowania samochodu awaryjnym. na pilocie. (tylko w przypadku zastosowania dostępnego 3. Po kilku sekundach alarm zostanie roz- Zamki drzwi zostaną zamknięte, a dioda jako opcja czujnika poziomu). brojony, sygnał akustyczny wyłączy się, będzie świecić w sposób ciągły przez 40 a kierunkowskazy błysną 2-krotnie. 3-błyśnięcia: próba wejścia do samochodu sekund. zgłoszona przez czujniki ultradźwiękowe. Wszystkie pozostałe funkcje systemu nie ulegają zmianie. 4-błyśnięcia: próba włączenia zapłonu. 8-błyśnięć: próba odłączenia sygnału dźwię- Alarm włączony kowego. Włączony alarm można wyłączyć poprzez roz- Procedura awaryjna dla autoalarmów bez elek- brojenie i powtórne uzbrojenie. tronicznego kluczyka awaryjnego Rozbrojenie W przypadku, gdy system centralnego zam- Aby rozbroić system należy w pobliżu sa- ka nie działa, autoalarm można rozbroić za mo cho du nacisnąć przycisk otwierający pomocą kluczyka włącznika zapłonu (sygnał (UNLOCK) na pilocie. z transpondera): Otwarte zostaną zamki drzwi. 1. Otworzyć drzwi kluczykiem. Alarm włączy się. Kierunkowskazy błysną 2-krotnie, 2. Włożyć kluczyk do włącznika zapłonu Pamięć alarmu i obrócić do położenia „ON”. Jeśli w okresie poprzedniego uzbrojenia jeden 3. Po kilku sekundach autoalarm zostanie lub więcej czujników spowodowało włączenie rozbrojony, sygnał akustyczny wyłączy się, alarmu, podczas rozbrojenia kierunkowskazy a kierunkowskazy błysną 2-krotnie. błysną więcej razy niż 2-krotnie. Jest to sygnał, Procedura awaryjna dla autoalarmów z elektro- że alarm został włączony. Po włączeniu zapło- nicznym kluczykiem awaryjnym nu (położenie kluczyka „ON”) dioda świecąca kilkakrotnie błyśnie informując, co było przy- W przypadku, gdy system centralnego zamka czyną włączenia alarmu. Informacja ta będzie nie działa, alarm można rozbroić za pomocą powtórzona 20 razy. elektronicznego kluczyka awaryjnego. 1-błyśnięcie: próba otwarcia pokrywy bagaż- 1. Otworzyć drzwi kluczykiem. Alarm włączy się. Wskaźniki i elementy sterowania 1-19
 20. 20. IMMOBILISER NATS WŁĄCZNIK WYCIERACZEK I SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ 1. Pozostawić kluczyk w stacyjce w pozycji Gałka regulacji pauzy ON przez około 5 sek. Jednorazowy ruch pracy przerywanej 2. Przekręcić kluczyk do pozycji OFF i zacze- kać około 5 sek. 3. Powtórzyć raz jeszcze kroki 1 i 2. 4. Odseparować kluczyk stacyjki od innych kluczy i „pilotów” noszonych na jednym kółku i uruchomić silnik. Praca przerywana Jeżeli silnik nie da się uruchomić, i lampka immobilisera będzie się świecić przy poło- Praca wolna żeniu kluczyka w pozycji ON, należy zgłosić Spryskiwacz się z samochodem do ASO Nissan. Wraz Praca szybka z samochodem należy dostarczyć komplet wszystkich kluczyków i NATS PIN kod. Kod Immobiliser NATS umożliwia uruchomienie ten jest załączony do wszystkich kierowanych Popchnięcie dźwigni do dołu uruchamia prze- silnika tylko za pomocą kluczyka z poprawnie do sprzedaży samochodów. rywaną pracę wycieraczek. Po dalszym prze- zaprogramowanym elektronicznym kodem. stawieniu do dołu włącza się ciągła praca Lampka kontrolna immobilisera błyska informu- wycieraczek z wolną lub szybką prędkością jąc, że system NATS jest w stanie czuwania. przesuwu. Po przekręceniu kluczyka do pozycji ON lamp- Naciśnięcie dźwigni do góry uruchamia jedno- ka powinna zgasnąć. razowy ruch wycieraczek. Jeżeli stosując poprawnie zaprogramowany Pociągnięcie dźwigni do siebie uruchamia kluczyk, silnik nie daje się uruchomić i lampka spryskiwacz i wycieraczki. kontrolna immobilizera NATS świeci się, kiedy Czas trwania pauzy pracy przerywanej może kluczyk w stacyjce jest w pozycji ON, może być regulowany od 2 do 15 sekund poprzez to oznaczać, że praca systemu immobilisera obrócenie gałki na końcu dźwigni. została zakłócona przez jakieś źródło fal elek- tromagnetycznych. Wówczas należy: 1-20 Wskaźniki i elementy sterowania
 21. 21. ZMYWACZ REFLEKTORÓW WŁĄCZNIK WYCIERACZKI (jeśli zastosowano) I SPRYSKIWACZA SZYBY TYLNEJ OSTRZEŻENIE Praca ciągła Nie należy używać spryskiwacza w spo- Spryskiwacz sób ciągły dłużej niż 30 sekund. Praca przerywana Nie należy włączać spryskiwacza kiedy zbiornik płynu jest pusty. Czujnik deszczu (jeśli zastosowano) Wyłączo- ne Czujnik deszczu jest aktywny kiedy włącznik wycieraczek jest przekręcony do pozycji praca przerywana. Pociągnąć by włączyć razem ze spryski- W zależności od intensywności opadu desz- waczem szyby czu czujnik uruchamia pracę wycieraczek z odpowiednią częstotliwością. Uruchomienie zmywaczy reflektorów nastę- Przekręcając włącznik zgodnie z ruchem UWAGA pu je wraz z uruchomieniem spryskiwaczy wskazówek zegara, uruchamia się przerywa- Czujnik został zaprojektowany tak by przedniej szyby, kiedy włącznik świateł jest ną pracę wycieraczki. Przy dalszym obrocie reagował na krople wody, dlatego na w pozycji lub i kiedy kluczyk jest pracę ciągłą. inne zanieczyszczenia szyby może nie w pozycji ON. Popchnięcie dźwigni od siebie uruchamia pra- reagować. cę spryskiwacza i wycieraczki. UWAGA Zmywacze reflektorów włączają się tylko UWAGA co każdych 5 uruchomień spryskiwaczy Nie należy używać spryskiwacza w spo- szyby przedniej. sób ciągły dłużej niż 30 sekund. Nie należy włączać spryskiwacza kiedy zbiornik płynu jest pusty. Wskaźniki i elementy sterowania 1-21
 22. 22. WYŁĄCZNIK OGRZEWANIA TYL- ZESPOLONY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ NEJ SZYBY I BOCZNYCH LUSTE- I KIERUNKOWSKAZÓW REK (jeśli zastosowano) Włącznik świateł Przełącznik świateł mijania-drogowe Włącznik kierunkowskazów Nacisnąć Pozycyjne by włączyć Światła drogowe W prawo /wyłączyć Światła mijania Zmiana pasa ruchu Sygnał ostrzegawczy Mijania W lewo Kontrolka W celu usunięcia zaparowania z tylnej szyby na- Włączanie świateł czego następuje po przyciągnięciu dźwigni leży uruchomić silnik i nacisnąć włącznik ogrzewa- włącznika w kierunku „do siebie”. nia szyby (zapali się kontrolka sygnalizacyjna). Przekręcenie włącznika do pozycji powoduje włączenie: przednich świateł po- Włącznik kierunkowskazów Ponowne naciśnięcie włącznika wyłączy ogrze- zycyjnych, tylnych świateł pozycyjnych oraz wanie szyby. W samochodach posiadających Włączenie kierunkowskazów następuje poprzez oświetlenia tablicy rejestracyjnej, oświetlenia ogrzewane boczne lusterka, jednocześnie z przesunięcie dźwigni do góry (sygnalizacja skrę- zestawu wskaźników. włączeniem ogrzewania szyby nastąpi włą- tu w prawo) lub do dołu (sygnalizacja skrętu w czenie ogrzewania lusterek. Przekręcenie włącznika do pozycji po- lewo). Po powrotnym ruchu kierownicy, kierun- woduje: kowskazy wyłączają się automatycznie. Wyłączenie ogrzewania tylnej szyby nastąpi automatycznie po około 15 minutach pracy. Włączenie świateł mijania. Sygnalizacja zmiany pasa ruchu Przełączenie świateł mijania na drogowe na- Sygnalizację zmiany pasa ruchu można zasy- stępuje po pchnięciu dźwigni włącznika w gnalizować przez delikatne przemieszczenie kierunku „od siebie”. dźwigni w górę lub w dół do położenia przy Świetlny sygnał ostrzegawczy którym kierunkowskazy zaczynają działać. Włączenie świetlnego sygnału ostrze gaw- 1-22 Wskaźniki i elementy sterowania
 23. 23. KOREKTOR USTAWIENIA WŁĄCZNIK PRZEDNICH ŚWIATEŁ WŁĄCZNIK TYLNEGO ŚWIATŁA REFLEKTORÓW PRZECIWMGIELNYCH PRZECIWMGIELNEGO (jeśli zastosowano) (jeśli zastosowano) TYP A pozycja pozycja pozycja pozycja pozycja pozycja pozycja TYP B pozycja pozycja Kąt padania wiązki światła z przednich reflekto- Obrócić gałkę włącznika świateł do pozycji rów zależy od liczby pasażerów i ciężaru baga- lub . żu. Korektor ustawienia reflektorów umożliwia Światła przeciwmgielne przednie włącza się dopasowanie kąta padania wiązki światła do pozycja po przekręceniu pierścienia włącznika świateł warunków obciążenia samochodu. do pozycji . Przełącznik korektora powinien być ustawiony Obrócić gałkę włącznika świateł do pozycji w tym wyższej pozycji, im większe jest obcią- lub . żenie pojazdu. Przy jeździe bez obciążenia przełącznik należy Światło przeciwmgielne tylne włącza się po ustawiać w pozycji 0. przekręceniu pierścienia włącznika świateł do pozycji . Włącznik tylnego światła przeciwmgielnego powróci automatycznie do pozycji OFF, kiedy oświetlenie pojazdu zostanie wyłączone wy- łącznikiem głównym. Wskaźniki i elementy sterowania 1-23
 24. 24. WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY AWARYJNYCH W samochodach wyposażonych w przednie światła przeciwmgielne obrócenie pierścienia włącznika do pozycji powoduje jedno- Nacisnąć czesne świecenie się świateł przeciwmgielnych z przodu i z tyłu. Włączone Wyłączone W przypadku konieczności awaryjnego zatrzy- By uruchomić ostrzegawczy sygnał dźwię- mania pojazdu w miejscu do tego nie przezna- kowy należy nacisnąć centralną nakładkę czonym należy wcisnąć przycisk włącznika kierownicy. świateł awaryjnych. Światła wszystkich kierunkowskazów po lewej i po prawej stronie zostaną włączone. 1-24 Wskaźniki i elementy sterowania
 25. 25. OGRZEWANIE SIEDZEŃ (jeśli zastosowano) Fotel pasażera włączenie i wyłączenie przepływu prądu W przypadku stwierdzenia nieprawi- Kontrolki Wysoka przez grzałki. dłowości w funkcjonowaniu systemu Wysoka temperatura temperatura Kontrolka pozostaje przez cały czas włączo- podgrzewania siedzeń należy sys- na, aż do wyłączenia pracy podgrzewania tem wyłączyć i zgłosić się do ASO przyciskiem. Nissan. 3. Należy pamiętać by po nagrzaniu się wnę- trza lub przed opuszczeniem samochodu wyłączyć system podgrzewania. PRZESTROGI! Niska Niska temperatura Nie używać podgrzewaczy przez zbyt temperatura Fotel kierowcy długi czas i nie podgrzewać siedzeń, na których nikt nie siedzi. Nie kłaść na podgrzewanych siedze- Siedzenia przednie są podgrzewane przez wbu- niach rze czy mogących izolować dowane w nie specjalne grzałki. Włączniki tych ciepło (poduszki, koce, pokrowce), urządzeń umieszczone są w centralnej konsoli gdyż może to spowodować przepa- niezależnie dla lewego i prawego siedzenia. lenie instalacji elektrycznej. 1. Uruchomić silnik. Nie kłaść na siedzeniach przedmio- Włączenie podgrzewania przy wyłączo- tów ciężkich, twardych i kanciastych, nym silniku może spowodować szybkie gdyż mogą one mechanicznie uszko- rozładowanie akumulatora. dzić instalację grzewczą. 2. Wcisnąć włącznik w położenie „niska” W przypadku wylania na siedzenie lub „wysoka” w zależności od wyma- pły nu na le ży natychmiast wytrzeć ganej temperatury podgrzewania. Lampka tapicerkę do sucha. kontrolna się zaświeci. Do oczyszczenia siedzeń nigdy nie Temperatura podgrzewania jest kontro- używać benzyny lub rozpuszczalni- lo wa na przez okresowe automatyczne ka. Wskaźniki i elementy sterowania 1-25
 26. 26. WYŁĄCZNIK SYSTEMU ESP ZAPALNICZKA I POPIELNICZKI GNIAZDO ELEKTRYCZNE 12V (jeśli zastosowano) (tylko w kombi) (jeśli zastosowano) Nacisnąć Nacisnąć by wyjąć Nacisnąć by wyjąć Pociągnąć Gniazdo Pociągnąć Pociągnąć by otwo rzyć by otworzyć by wyjąć pokrywkę W celu wyłączenia działania Elektrycznego Zapalniczka może działać tylko przy ustawie- Gniazdo elektryczne 12V pozwala zasilać róż- Sys te mu Stabilizacji ESP należy nacisnąć niu kluczyka w pozycji „ACC” lub „ON” ne urządzenia na przykład: przełącznik „ESP OFF”. Zaświeci się kon- Zapalniczkę wcisnąć do oporu. Po nagrzaniu Pompkę powietrza, trolka ESP . OFF wróci ona automatycznie do pierwotnego położenia. Po użyciu włożyć zapalniczkę do Chłodziarkę turystyczną, By system ESP ponownie uaktywnić należy jeszcze raz nacisnąć przełącznik lub wyłączyć pierwotnego położenia w gnieździe. Lampę, i włączyć silnik. Czajnik elektryczny, odkurzacz, itp. Patrz System ESP w dziale „Uruchamianie UWAGA i prowadzenie samochodu”. Gniazdo to nie jest przewidziane do współpracy z wkładem grzejnym za- palniczki papierosów. Nie pobierać z gniazda energii elektrycz- nej zbyt długo, kiedy silnik jest wyłączo- ny lub pracuje na biegu jałowym. 1-26 Wskaźniki i elementy sterowania
 27. 27. UCHWYTY NA KUBKI Nie używać gniazda kiedy włączone Przód TYŁ są: klimatyzacja, światła główne lub ogrzewanie tylnej szyby. Uchwyt na karty Kiedy gniazdo nie jest wykorzysty- wane sprawdź czy jest zamknięta pokrywka. Nie dopuszczalne jest do- Konsola stanie się wody do wnętrza gniazda. Przed włożeniem i wyjęciem wtyczki z gniazda należy sprawdzić czy włącz- nik podłączonego urządzenia jest w Uchwyt na kubki pozycji „wyłączone”. Uchwyt na kubki Wtyczkę należy wcisnąć odpowiednio (jeśli zastosowano) głęboko w gniazdo. Przy braku właści- wego przylegania styków w gnieździe, wtyczka będzie się grzała lub może OSTRZEŻENIE nastąpić spalenie bezpiecznika. Przewożąc w uchwytach na kubki otwarte naczynia z napojem, należy pamiętać by uni kać gwałtownych manewrów. Uchwy ty na kubki nie chronią napojów przed rozlaniem. Wskaźniki i elementy sterowania 1-27
 28. 28. SCHOWEK NA OKULARY HACZYK ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE (jeśli zastosowano) (jeśli zastosowano) I OPUSZCZANIE OKIEN (jeśli zastosowano) Model kombi Pociągnąć Nacisnąć by zamknąć Przycisk by otworzyć otwierania bagażnika Kierowcy Tylne lewe Włącznik bloka- dy okien Przednie prawe Tylne prawe Otwieranie i zamykanie okien jest możliwe tylko przy włączonym zapłonie. By otworzyć lub zamknąć okno należy odpo- wiedni włącznik nacisnąć i przytrzymać do uzy- Specjalny schowek umożliwia przechowywa- skania przez okno odpowiedniego położenia. nie okularów w bezpiecznym i łatwo dostęp- By częściowo opuścić lub podnieść szybę nym miejscu. w drzwiach kierowcy, należy przycisk ”AUTO” delikatnie nacisnąć i przytrzymać, aż szyba uzy- ska odpowiednią pozycję. W celu pełnego otwarcia okna przycisk należy całkowicie nacisnąć i puścić. Okno automa- tycznie opuści się do końca. By zatrzymać ruch okna przycisk nacisnąć w stronę przeciwną. 1-28 Wskaźniki i elementy sterowania
 29. 29. OKNO DACHOWE (jeśli zastosowano) W drzwiach pasażera OSTRZEŻENIE Zamykanie Bardzo uważać by w trakcie zamy- Otwieranie kania okna żadna część ciała nie wystawała na zewnątrz. Nie wyglądać przez okno dachowe podczas jazdy. Przed otwarciem okna, usunąć z jego powierzchni wodę, śnieg, lód i piasek. Nie kłaść ciężkich przedmiotów na oknie dachowym. Blokada okien pasażerów. Włącznik ten otwiera i zamyka okno tylko w drzwiach, na których jest zamocowany. Kiedy włącznik blokujący zostanie wciśnięty, By otworzyć lub zamknąć okno nacisnąć jedynie okna w drzwiach przednich mogą być i przytrzymać przycisk. otwierane i zamykane. Wyłączenie blokady na- stępuje po ponownym naciśnięciu włącznika OSTRZEŻENIE blokującego. Przed naciśnięciem włącznika automa- tycznego podnoszenia szyb sprawdzić czy nikt z pasażerów nie wystawia przez okno ręki lub palców. Wewnątrz samochodu nie należy pozostawiać dzieci bez opieki doro- słych. Mogą one uruchomić system elektrycznego opuszczania i podno- szenia szyb. Wskaźniki i elementy sterowania 1-29
 30. 30. Przesłona Otworzyć W dół słoneczna Zamknąć W górę Okno daje się przemieszczać tylko przy włą- Podnoszenie okna Zasłona przeciwsłoneczna czonym zapłonie. By okno podnieść, przycisnąć przednią stronę Otwarcie lub zamknięcie zasłony następuje Przesuwanie okna włącznika. przez jej przesunięcie do przodu lub do tyłu. By okno odsunąć, przycisnąć tylną stronę By okno opuścić, przycisnąć tylną stronę włącznika. włącznika. By okno zasunąć, przycisnąć przednią stronę włącznika. 1-30 Wskaźniki i elementy sterowania
 31. 31. OŚWIETLENIE WNĘTRZA OSTRZEŻENIE Wyjąć kluczyk ze stacyjki. 1. Zdjąć pokrywę (tak jak na rysunku) Włączone Wyłączone 2. Z zestawu narzędzi wyjąć specjalne pokrętło. 3. Włożyć pokrętło krótszym końcem w końcówkę wałka. Obracać pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara by zamknąć okno, które było odsunięte do tyłu. Jeśli okno było podniesione do góry, obracać pokrętło w kierunku przeciw- Włącznik oświetlenia wnętrza ma trzy położenia: nym do ruchu wskazówek zegara. OFF - oświetlenie pozostaje stale wyłączone W celu usunięcia uszkodzenia należy - oświetlenie się włącza, kiedy drzwi zgłosić się do ASO Nissan. są otwarte - oświetlenie jest stale włączone. Postępowanie, gdy okno nie daje się zamknąć Sterowanie oświetleniem (jeśli zasto- sowano) Przy ustawieniu włącznika w położeniu „O” oświetlenie jest włączone na około 30 se- kund, kiedy: Zamki w drzwiach zostaną otwarte. Kluczyk zostanie wyjęty ze stacyjki i wszyst- kie drzwi pozostają zamknięte. Wskaźniki i elementy sterowania 1-31
 32. 32. Oświetlenie bagażnika (tylko kombi) Przesuwać włącznik Drzwi kierowcy zostaną otwarte a następ- Oświetlenie bagażnika w modelach czonego oświetlenia. Pozostawienie nie zamknięte, ale pozostałe drzwi pozosta- stale włączonego oświetlenia przez kombi ją stale zamknięte. nadmiernie dłu gi czas, spowoduje Oświetlenie ulega natychmiastowemu wyłą- Włącznik oświetlenia bagażnika ma trzy położenia: rozładowanie akumulatora i unie- czeniu, kiedy: możliwi uruchomienie silnika. - oświetlenie pozostaje stale wyłączone Zamki drzwi zostaną zamknięte. - oświetlenie się włącza, kiedy drzwi są Kluczyk w stacyjce zostanie przekręcony otwarte do pozycji ON. - oświetlenie jest stale włączone. UWAGA Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić czy któryś z włączników oświetlenia nie został pozostawiony w pozycji utrzymywania stale włą- 1-32 Wskaźniki i elementy sterowania
 33. 33. OŚWIETLENIE PUNKTOWE OŚWIETLENIE LUSTERKA W OSŁO- NIE PRZECIWSŁONECZNEJ (jeśli zastosowane) Nacisnąć by włączyć/wyłączyć Oświetlenie Oświetlenie lusterka zostaje włączone kiedy pokrywa lusterka jest uniesiona. Wskaźniki i elementy sterowania 1-33
 34. 34. NOTATKI 1-34 Wskaźniki i elementy sterowania

×