L5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • flm
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
3,631
On Slideshare
3,607
From Embeds
24
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
77
Comments
1
Likes
1

Embeds 24

http://www.slideshare.net 17
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://translate.googleusercontent.com 2
http://www.slashdocs.com 2
http://wildfire.gigya.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Don1
  • SJELLJA KONSUMATORE
 • 2. Permbajtja
  • Sjellja e bleresve individual
  • Sjellja e bleresve organizativ
 • 3. Kuptimi i sjelljes konsumatore
  • Me rëndësi të përcaktojmë blerësin dhe ta kuptojmë atë
  • Blerësit klasifikohen në:
  • -Blerës individual dhe
  • -Blerës organizativ
  • Blerësit individual janë publiku i gjërë apo të gjithë ata që blejnë për të konsumuar
  • Blerësit organizativ janë ata që blejnë për qëllime rishitjeje, përpunim të mëtejshëm etj
 • 4. Sjellja e konsumatorëve individual
  • Përcaktimi i mënyrës se si do të reagojë blerësi në treg, me crast identifikohen dhe analizohen faktorët që kushtëzojnë këtë sjellje
  • Këto faktorë klasifikohen në :
  • -Faktorë demografik
  • -Faktorë social
  • -Faktor psikologjik
  • Grupimi i këtyre faktorëve ndryshe quhet edhe “stili i jetës” që tentohet të njihet sa më mirë
 • 5. Faktorët demografik
  • Studimi i faktorëve demografik ka të bëjë me evidentimin e karakteristikave objektive e të matshme të konsumatorit
  • Faktorët demografik i referohen treguesve të tillë si gjinia, mosha, vendbanimi, lloji i banesës, migrimi, të ardhurat e shpenzimet, arsimimi e punësimi, gjendja civile.
 • 6. Numri i popullsisë, gjinia, mosha
  • Faktorë të tillë si ritmet e lindjes, shtimi i popullsisë, përqindja e lindjeve të para, struktura sipas gjinive, jetëgjatësia, mosha mesatare, janë të rëndësishëm për menaxherët e marketingut.
  • Shoqëritë me prirje plakjeje ndryshojnë kërkesën për produkte dhe shërbimre të ndryshme
  • Mjaft mallra dhe shërbime janë të ndryshme për gjini të ndryshme
  • Mesatarja e moshës në një shoqëri dikton ritme të tilla si produkte rekreacioni, barna, pushime etj.
 • 7. Vendndodhja, lloji i banesës dhe migrimi
  • Faktorët ekonomik krijojnë dukurinë e migrimit si lëvizjet nga fshatrat drejt qendrave urbane
  • Përqëndrimet në qytet i lehtësojnë bizneseve koston e shpërndarjes, reklamës etj
  • Disa janë të shtrënguar të jetojnë në banesa, por të tjerë kanë mundësinë për të jetuar në shtëpi private, kërkesat e tyre ndryshojne
 • 8. Të ardhurat e shpenzimet
  • E rëndësishme është njohja e strukturës së familjeve me të ardhura të larta, mesatare e të ulta si dhe krahasimi me të kaluarën
  • Me rëndësi të posacme shprehet edhe ecuria e të ardhurës reale dhe Indeksi i cmimit të konsumatorit
  • Popullata me të ardhura të ulëta e mesatare janë më të ngurt ndaj provimit të produkteve të reja
 • 9. Arsimimi e punësimi
  • Gruaja po gjenë veten gjithnjë e më tepër në vende pune
  • Përqindja e familjeve që kane një numër të vogël fëmijësh është në rritje
  • Papunësia ndikon në fuqinë blerëse dhe produktet e luksit bëhen vetëm “ëndërr”
  • Punëzënia e dy prindërve ka rritur kërkesën për transport, veshje pune, kërkesë për restoranteri, shërbime personale etj
  • Arsimimi gjithashtu bën konsumatorin më të sofistikuar, kërkon info më të plota etj
 • 10. Gjendja civile
  • Ka të bëjë me numrin e martesave brenda një viti, mosha mesatare që hy në martesë, numri mesatar i pjestarëve në familje, mesatarja e shtëpiakeve etj.
  • Interesi i marketingut lidhet me shërbimet për këto shtresa si udhëtimet për muajin e mjaltit, makinat familjare, shërbime të avokaturës për divorcet etj.
 • 11. Faktorët social
  • Kombinim i faktorëve të tillë si kultura, klasa sociale, grupi i referimit, opinionbartësit, cikli i jetës familjare, mënyra e kalimit të kohës
  • Kultura është tërësia relativisht homogjene që ruajn njerëzit, trashëgojnë nga brezat paraardhës, e kanë të përbashkët dhe shërben si identifikim për ta.
  • Ndalimi i mishit të derrit dhe pijeve alkoolike ne vendet islamike është një shembull i kulturës së atij populli.
  • Kultura është në evolucion si dhe përfshin nënkultura
 • 12. Klasa sociale
  • Pozicioni i konsumatorit kundrejt tregut që përcaktohet nga të ardhurat, punësimi, arsimimi, banimi etj.
  • është me rëndësi të njihet pesha specifike që zë cdo grup në një shoqëri
  • Klasat pra janë grupe personash që kanë një vend të përafërt në një shoqëri në pikëpamje të sjelljes dhe opinioneve
  • Warner i klasifikon ato ne lartë/lartë…..ulët/ulët
 • 13. Grupi i referimit
  • Ndikimi që paraqet një grup i caktuar për konsumatorin, i cili mund të jetë stimulues ose jostimulues
  • Grupi i referimit mund të jetë aspirues, grup anëtarësimi, grupe të padëshiruara
  • Sa më shumë që grupi është i afërt aq më shumë paraqitet i fortë fuqia e tij
 • 14. Opinionbartësit
  • Personazhe të njohur të botës së artit, teknikës apo tjerë, që ofrojnë këshilla, sugjerime, infromacione etj.
  • Këta njerëz kanë besueshmëri të lartë për opinionin sepse vëjnë peng imazhin e tyre.
 • 15. Cikli i jetës familjare
  • Sjellja konsumatore e familjes ndryshon në stade të ndryshme te jetës, meqenëse ndryshojnë nevojat, kërkesat, të ardhurat, eksperienca
  • Të sapomartuarit ndryshojnë stilin e jetës, kërkesat shtohen për shtëpi, mobilje, udhëtim, veshje, produkte të qëndrueshme, prirje për jetë shoqërore, rekracione etj.
  • Për shumë blerje familja merr vendim si tërësi nëse duhet ose jo të behet blerja
  • Rroli i cdo anëtari të familjes që ka peshë të ndryshme
 • 16. Kalimi i kohës
  • Vendet e zhvilluara më shumë shpenzojnë kohë për pushim e argëtim se sa për administrimin e shtëpisë
  • Vendet në zhvillim më tepër praktikojnë kalimin e kohës së lirë në shtëpi dhe vizita familjarëve
 • 17. Faktorët psikologjik
  • Këtu bëjnë pjesë aspekte të tilla si:
  • -personaliteti
  • -qëndrimet
  • -ndërgjegjshmëria klasore
  • -motivacionet
  • -parandjenja e rrezikut të blerjes
  • -rijësimi dhe
  • -rëndësia e blerjes
 • 18. Personaliteti
  • Definohet si tërësia e vecorive psikologjike që bëjnë unik një person në raport me mjedisin ku vepron apo punon
  • Personaliteti përfshin vetëbesimin, sa autonom eshtë një person, i shoqërueshëm, emotiv etj.
  • Keto faktor shumë vështirë mund të maten prandaj personaliteti përdoret më shpesh si shtesë e faktorëve socio-demografik
 • 19. Qëndrimet
  • Qëndrimet përfshijnë përshtypjet individuale ndaj produktit apo shërbimit.
  • Perceptimi në marketing është “realitet”, meqenëse shumë vështirë njihet e vërteta
  • Qëndrimi si proces përfshin elementët si njohuria, pëlqimi dhe inisiativa për të blerë produktin
  • Qëndrimet krijohen nga origjina ndërsa evoluaojnë me kalim të kohës
 • 20. Ndërgjegjësimi klasor
  • Dallohen persona që kanë orientim vetiak e që synojnë të kënaqin veten në rradhë të parë
  • Dallohen persona me orientim të jashtëm të cilët “jetojnë për të tjerët”, shkojnë pas lëvizjeve sociale, pëlqejnë artikuj prestigjioz etj
 • 21. Motivacionet
  • Shkallëzimi i nevojave sipas Maslouit:
  • -nevoja fiziologjike
  • -nevoja të sigurisë
  • -nevoja të shoqërizimit
  • -nevoja të vlerësimit
  • -nevoja per vetëaktualizim
 • 22. Parandjenja e rrezikut të blerjes
  • Parandjenjat mund të jenë ose jo reale, por ndikon në blerjen e konsumatorit
  • Rrezikimi funksional-kur produkti nuk përmbush funksionet që është krijuar
  • Rezikimi fizik-kur produkti është i dëmshëm për fizikun e konsumatorit
  • Rrezikimi financiar-kur pagesa nuk i përgjigjet kostos
  • Rrezikimi social-problemet e krijuara në publik etj etj…
 • 23. Rijësia dhe rëndësia e blerjes
  • Rijësia është prirja që konsumatorët shfaqin kundrejt të resë
  • Rëndësia e blerjes i referohet kohës, përpjekjeve, parave që cdo individ i cakton kur bën blerjen e që cdo faktor shpreh rëndësi të ndryshme për individ të ndryshëm.
 • 24. Stili i jetës së konsumatorit
  • Stili i jetës ka të bëjë me mënyrën që cdo person jeton dhe shpenzon paranë e tij
  • Disa nga stilet e jetës paraqiten si në vazhdim:
  • -Gjenerata “unë”-tipa që synojnë rininë e përjetshme
  • -Thjeshtësia e vullnetshme-mënyrë e thjeshtë jetese në pajtim me parimet e ambientalizmit
  • -Ndërthurja e rroleve-rroli i gruas dhe burrit
  • -Kufizimi i kohës-kohë më e pakët në disopzicion për të ndjekur jetën tradicionale
  • -Stili kompleks-kombinim i stileve të ndryshme
 • 25. Sjellja e konsumatorëve organizativ
  • Konsumatorët organizativ ndryshojnë prej atyre individual për disa arsye:
  • Natyra e blerjes-ata blejnë lëndën e parë, materialet ndihmëse, produktet gjysëm të gatshme në sasi të konsiderueshme.
  • -procesi i blerjes është mjaft teknik, ndërsa vendimi i blerjes merret nga një grup specialistësh
  • -blerjet kryhen gjithashtu nëpërmes praktikave të tenderëve
 • 26. Sjellja e konsumatorëve organizativ
  • Natyra e tregut
  • -kërkesa e klientëve organizativ është e derivuar nga konsumatorët individual
  • -konsumatorët organizativ janë shumë më të pakët në numër krahasuar me ato individual
  • -kanalet e blerjes jane gjithashtu më të shkurtra
  • -sistemi i shitjes-një burim i vetëm mbulon pothuajse të gjitha nevojat
  • -reciprociteti-furnitorë që riblejnë produktet
 • 27. Llojet e konsumatorëve organizativ
  • Prodhuesit në rrolin e konsumatorit
  • Shitësit me shumicë në rrolin e konsumatorit
  • Shitësit me pakicë në rrolin e konsumatorit
  • Qeveria në rrolin e konsumatorit
  • Institucionet jofitimprurëse në rrolin e konsumatorit
 • 28. Karakteristikat e konsumatorëve organizativ
  • Objektivat e blerjes:
  • -disponueshmëria e produktit
  • -besueshmëria e shitësit
  • -qëndrueshmëria në cilësi
  • shpërndarja optimale
  • -pagesa
 • 29. Karakteristikat e konsumatorëve organizativ
  • Struktura e blerjes – formaliteti dhe specializimi gjatë procesit të blerjes
  • -ndërmarjet e mëdha dallohen me mënyrat formale, kane departamente të posacme për blerje, e kundërta me bizneset e vogla
  • Kufizimet në blerje- nga kërkesa e derivuar, nga mungesa e lëndës së parë, blerësit qeveriat kufizohen nga buxheti që kanë