Kostoja E Prodhimit
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Kostoja E Prodhimit

on

 • 18,298 views

lexoneee

lexoneee

Statistics

Views

Total Views
18,298
Views on SlideShare
18,261
Embed Views
37

Actions

Likes
4
Downloads
497
Comments
1

3 Embeds 37

http://www.slideshare.net 30
http://www.menaxherat.com 5
http://www.slideee.com 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • supozojm se te ardhurat e konsumatorit jan 480 euro dhe i shpenzon per te bler produktet x,x dhe y,qmimet e të cilave janë Px=8 euro
  në baz te te dhenave :
  a. vizato vijën e buxhetit
  b.në te njejtë grafik,vizato vijën e re te buxhetit,nese qmimii produktit x ndryshon ne 6 euro. ju lutem nese kini mundesi me tregu këtë detyr. ju faleminderit
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 1 1 1 1

Kostoja E Prodhimit Presentation Transcript

 • 1. Kostoja e prodhimit
 • 2. Konceptet kyçe
  • Llojet e kostove dhe fitimi
  • Sjellja e kostove afatshkurtëra
  • Sjellja e kostove afatgjata
 • 3. Kostoja e prodhimit
  • Ligji i ofertës :
  • Firmat janë të gatshme të prodhojnë dhe të shesin sasi më të mëdha të një produkti kur çmimi i tij është i lartë, për shkak të sjelljeve tipike të produktivitetit dhe kostos.
  Oferta P Q
 • 4. Pse të studiojmë sjelljen e firmës?
  • Të fitojmë njohuri më të mira në lidhje me vendimet që marrin prodhuesit.
  • Të studiojmë se si sjellja e firmave varet nga struktura e tregut.
 • 5. Qëllimi i firmave tipike
  • Qëllimi ekonomik i firmës është maksimizimi i fitimit!
  • Fitimi = Të hyrat e përgjithshme – Kostot e përgjithshme .
 • 6. Fitimi i një firme individuale : Të hyrat minus kostoja
  • Të hyrat : shuma që firma e merr si kompenzim për shitjen e produkteve të saj.
   • (Çmimi i tregut x sasia e shitur)= Të hyrat
  • Kostoja : Shuma që firma e sakrifikon për të blerë inputet.
  • Fitimi : Të hyrat e përgjithshme minus kostot e përgjithshme.
 • 7. Kostoja e prodhimit
  • Në ëprgjithësi, zakonisht marrim parasysh tre lloje të kostove kur marrim vendime lidhur me ofertën.
   • Kostoja eksplicite
   • Kostoja implicite
   • Kostoja Sunk
 • 8. Kostoja si kosto opurtune
  • Kostot e firmës përfshijnë kostot eksplicite dhe kostot implicite :
   • Kostot eksplicite : kostot që kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare për faktorët e prodhimit.
   • Kostot implicite : kostot që nuk kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare (p.sh. kostoja opurtune e inputeve të vet pronarit – paga implicite, renta implicite, kostoja e kapitalit).
 • 9. Kostoja si kosto opurtune
  • Kontabilistët matin kostot eksplicite, por shpesh i injorojnë ato implicite.
  • Ekonomistët përfshijnë të gjitha kostot opurtune kur matin kostot.
  • Fitimi Kontabël = TH – Kostot Eksplicite
  • Fitimi Ekonomik = TR – Kostot Eksplicite – Kostot Implicite
 • 10. Kostoja si kosto opurtune
  • Kostoja e tretë, që nuk ashiqare kosto implicite paraqet koston sunk .
  • Kostot Sunk janë kosto që kanë veç janë zotuar dhe nuk mund të rikthehen. Sunk Kostot janë . . .
   • Një kosto opurtune
   • Shpesh të injoruara kur merren vendimet për ofrimin e një produkti
 • 11. Pyetje
  • “ NJë fermer ka mbjellur farën e grurit, por ende nuk e ka plehërosur arën.”
  • A është kostoja e farës së grurit një kosto opurtune apo kosto sunk?
  • A është kostoja e plehërave kosto opurtune apo kosto sunk?
  • Cila nga këto dy kosto ka gjasa më të mëdha për të ndikuar në vendimin për ta vazhduar biznesin?
 • 12. Afatshkurtër vs. Afatgjatë
  • Dy horizonte kohore janë të rëndësishme kur analizojmë kostot.
  • Afatshkurtër : Periudha kohore gjatë së cilës disa inpute janë variabile (puna dhe materialet) dhe disa janë fikse (kapitali, objektet).
  • Afatgjatë : Periudha kohore gjatë së cilës të gjithainputet janë variabile, duke përfshirë kapitalin dhe objektet.
 • 13. Kostoja afatshkurtër
  • Kostoja e prodhimit mund të ndahet në kategori në afat të shkurtër :
  • Kostot fikse:
   • Kostot të cilat nuk ndryshojnë me ndryshimin e sasisë së prodhuar.
  • Kostot variabile:
   • Kostot të cilat ndryshojnë me ndryshimin e sassë së prodhuar.
 • 14. Familja e kostos së përgjthshme...
  • Kostot e përgjithshme fikse (TFC)
  • Kostot e përgjithshme variabile (TVC)
  • Kostot përgjithshme (TC)
   • ku: TC = TFC + TVC
 • 15. Familja e kostove mesatare. . .
  • Kostot mesatare :
   • Kostot specifike / sasia e prodhuar
   • Kostot mesatare fikse (AFC) = TFC / Q
   • Kostot mesatare variabile (AVC) = TVC / Q
   • Kostot mesatare të përgjithshme (ATC) = TC / Q
 • 16. Kostot marxhinale: “Sa kushton prodhimi i një njësie shtesë të outputit?”
  • Kostot marxhinale (MC):
  • “ Kostoja shtesë apo ekstra për prodhimin e një njësie shtesë të outputit.”
   • MC është shtesa në koston e prodhimit që duhet të mbulohet nga të hyrat shtesë për të maksimizuar fitimin.
   • MC = TC ÷ Q
 • 17. Pyetje!
  • Nëse kosoja e përgjithshme për prodhimin e 4 veturave është 225,000 euro dhe kostoja e përgjithshme për prodhimin e 5 veturave është 250,000 euro. . .
  • ...sa është kostoja mesatare dhe ajo marxhinale për prodhimin e veturës së pestë?
 • 18. Forma e lakoreve të kostove afatshkurtëra
  • Sjellja e kostos afatshkurtër bazohet në produktivitetin e inputeve (burimeve).
  • Në rastet kur firma vazhdon rritjen e sasisë së prodhuar (outputin), në situatën ku madhësia e firmës është fikse, përfundimisht prodhimi marxhinal i cdo punëtori të angazhuar më pas do të zvogëlohet .
  • Prodhimi marxhinal zbritës shkakton që kostoja marxhinale të rritet në afat të shkurtër . Kjo më pas ndikon në sjelljen e kostos mesatare.
 • 19. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC
 • 20. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC
 • 21. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC AVC
 • 22. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC AVC AFC
 • 23. Forma e lakoreve tipike të kostos
  • Forma – U e kostos së përgjithshme mesatare (ATC) :
   • Për nivelet e ulta të outputit, kur firma rrit prodhimin, ATC zvogëlohet.
   • Për nvele më të larta të prodhimit , kur firma rrit prodhimin, ATC rritet.
   • Pjesa e poshtme e formës – U paraqitet te niveli I otputit I cili minimizon koston e përgjithshme mesatare.
   • Kjo quhet madhësia eficiente e firmës.
 • 24. Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare
  • Pse ATC ka formë të U - së?
  • Kur kostoja marxhinale është më e vogël se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në zvogëlim e sipër.
   • MC < ATC ATC
  • Kur kstoja marxhinale është ë e madhe se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në rënie e sipër.
   • MC > ATC ATC
 • 25. Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare
  • Lakorja e kostos marxhinale e pret lakorene kostos së përgjithshme mesatare në minimumin e ATC.
  • Pse?
 • 26. Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC Lakorja e kostos marxhinale gjithmonë e pret atë të kostos së përgjithshme mesatare në minimumin e kostos së përgjithshme mesatare !
 • 27. Kostot afatgjata
   • Si sjellen kostot për njësi prodhimi kur firma rrit të gjitha inputet, edhe madhësia dhe shakalla e operimit?
   • Kostoja mesatare afatgjatë (LRATC) reflekton koston për njësi më të vogël të mundshme në relacion me madhësi të ndryshme të firmës dhe/apo me shkallën e operimit.
   • Lakorja LRATC ka formën e U-së sic është paraqitur në sllajdin në vijim.
 • 28. Kostot afatgjata Shkalla e të ardhurave rritëse Shkalla e të ardhurave zbritëse Shkalla konstante e të ardhurave Lakorja LRATC Për njësi (euro) Shkalla e operimit (Q)
 • 29. Kostot afatgjata
   • Ekzistojnë tre situata tipike kostove afatgjata:
   • Shkalla rritëse e të ardhurave : LRATC zvogëlohet kur rritet shkalla e operimit.
   • Shkalla zbritëse e të ardhurave : LRATC rritet me rritjen e shkallës së operimit.
   • Shkalla konstante e të ardhurave : LRATC mbetet konstante kur rritet shkalla e operimit.
 • 30. Kostot afatgjata
   • Shkaktarët e mundshëm të shkallës rritëse :
    • lirimet me shumicë në blerje
    • ekonomizimi I prodhimit, deponimit, transportimit dhe promocionit
    • Firmat më të mëdha mund të marrin kredi me kamata më të ulta
   • Shkaktarët e mundshëm të shkallës zbritëse të të ardhurave
    • diskonomizimi në menaxhment...