konsumi dhe investimet 1

14,279 views
13,875 views

Published on

lexoneee

Published in: Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
331
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

konsumi dhe investimet 1

 1. 1. Konsumi dhe Investimet
 2. 2. Shpenzimet agragete <ul><li>Y = AD= C + I + G + NX </li></ul><ul><li>Shpenzimet e konsumit </li></ul><ul><li>Shpenzimet investive </li></ul><ul><li>Shpenzimet qeveritare </li></ul><ul><li>Neto eksporti </li></ul>
 3. 3. E Ardhura e disponueshme <ul><li>E ardhura disponueshme eshte pjesa qe mbetet pas pageses se tatimit. </li></ul><ul><li>Yd= C + S </li></ul><ul><li>Eshte shuma e konsumit dhe kursimit. </li></ul>
 4. 4. A eshte konsumi I lidhur me te ardhurat? Konsumi 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 4000 6000 8000 10000 Real GDP
 5. 5. Konsumi dhe Funksioni I konsumit <ul><li>Konsumi perfaqeson shpenzimet e konsumatoreve private per mmallra konsumi te tanishem. . </li></ul><ul><li>Familjet mund te bejne tri gjera me te ardhurat e tyre. Mund te konsmojne per mallra dhe sherbime, te kursejne, dhe mund te paguajne tatim. </li></ul><ul><li>Ne cdo vend konsumi eshte komponenti me i madhe ne GDP </li></ul>
 6. 6. Funksioni I konsumit <ul><li>Percaktuesi kryesore I nivelit te konsumit ne nje periudhe te dhene eshte niveli YD </li></ul><ul><li>Lakorja e konsumit dhe kursimit shprehe lidhjen pozitive midis te YD dhe konsumit dhe kursimit </li></ul><ul><li>Konsumi autonom eshte niveli I konsumit I cili nuk varet nga te ardhurat </li></ul>
 7. 7. Konsumi dhe kursimi <ul><li>AD Kosumi Kursim </li></ul><ul><li>0 30 - 30 </li></ul><ul><li>100 100 0 </li></ul><ul><li>200 170 30 </li></ul><ul><li>300 240 60 </li></ul><ul><li>400 310 90 </li></ul><ul><li>500 380 120 </li></ul><ul><li>600 450 150 </li></ul><ul><li>700 520 180 </li></ul>
 8. 8. Si mund konsumi te jete me i larte se AD <ul><li>Kur familjet shpenzojne me shume se fitojn te ardhura,atehere familjet duhet financojne shpenzimet </li></ul><ul><li>- duke marr hua ose </li></ul><ul><li>- duke shfrutezuar kursimet </li></ul>
 9. 9. Grafiku
 10. 10. Kursimi <ul><li>Kursimi eshte pjese e te ardhurave qe familjet nuk I konsumojne ne periudhe te dhene </li></ul><ul><li>Paraqet raportin ne mes te YD dhe kursimit </li></ul><ul><li>S = Y - C </li></ul>
 11. 11. Prirja margjinale per konsum <ul><li>C = a + bY </li></ul><ul><li>Kur te ardhurat rriten , kosumi rritet </li></ul><ul><li>Kjo marredhenie ne mes ndryshimit te YD dhe ndryshimit te konsumit eshte PMC </li></ul><ul><li>PMC mat ndryshimin ne konsum si rezultat I shteses se ndryshimit te YD </li></ul><ul><li>MPC = ndryshimi ne konsum </li></ul><ul><li>ndryshimi ne YD </li></ul><ul><li>MPC + MPS = 1 </li></ul>
 12. 12. Prirja margjinale per kursim <ul><li>Kjo marredhenie ne mes ndryshimit te YD dhe ndryshimit te kursim eshte MPS </li></ul><ul><li>PMS mat ndryshimin ne kursim si rezultat I shteses se ndryshimit te YD </li></ul><ul><li>Kur te ardhurat rriten , kursimi rritet </li></ul><ul><li>MPS = ndryshimi ne kursim </li></ul><ul><li>ndryshimi ne YD </li></ul>
 13. 13. MPC - MPS <ul><li>AD Kosumi Kursim MPC PMS </li></ul><ul><li>0 30 - 30 - - </li></ul><ul><li>100 100 0 .70 .30 </li></ul><ul><li>200 170 30 .70 .30 </li></ul><ul><li>300 240 60 .70 .30 </li></ul><ul><li>400 310 90 .70 .30 </li></ul><ul><li>500 380 120 .70 .30 </li></ul><ul><li>600 450 150 .70 .30 </li></ul><ul><li>700 520 180 .70 .30 </li></ul><ul><li>MPC = 70 / 100 = .70 MPS = 30 / 100 = .30 </li></ul><ul><li>MPC + MPS = 1 </li></ul>
 14. 14. APC dhe APS <ul><li>Prirja mesatare per konsum- APC </li></ul><ul><li>Shpreh raportin midis konsumit total dhe AD totale </li></ul><ul><li>APC = konsumi / YD </li></ul><ul><li>Prirja mesatare per kursim- APS </li></ul><ul><li>Shpreh raporin midis Kursimit total dhe YD totale </li></ul><ul><li>APS = kursimi / AD </li></ul><ul><li>APC + APS = 1 </li></ul>
 15. 15. APC dhe APS <ul><li>AD Kosumi Kursim APC APS </li></ul><ul><li>0 30 - 30 - - </li></ul><ul><li>100 100 0 1.00 0 </li></ul><ul><li>200 170 30 .85 .15 </li></ul><ul><li>300 240 60 .80 .20 </li></ul><ul><li>400 310 90 .78 .22 </li></ul><ul><li>500 380 120 .76 .24 </li></ul><ul><li>600 450 150 .75 .25 </li></ul><ul><li>700 520 180 .74 .26 </li></ul>
 16. 16. Cilet jane faktoret qe ndikojne ne konsum <ul><li>Ardhurat e disponueshme </li></ul><ul><li>te ardhurat e familjeve zakonisht shprehe si YD te tanishme </li></ul><ul><li>Te ardhurat e kalura dhe te ardhshme sigurisht mund te ndikojne ne shpenzimet e familjeve por efekti I tyre eshte gjate pasurise apo parashikimeve te familjeve e jo ne te ardhura </li></ul><ul><li>Ndryshimet ne taksa do te ndikojne ne YD </li></ul>
 17. 17. Pasuria <ul><li>Kur pasuria e familjeve rritet, familjet kane me shume burime te mundeshme per shpenzim keshtu qe konsumi rrite per cdo nivel te GDP </li></ul><ul><li>Rritja autonome ne konsum </li></ul>
 18. 18. Popullesia <ul><li>Ekonomistet parashikojn nivel te larte te konsumit me rritjen e popullsise </li></ul><ul><li>Numeri I popullsise ndikon ne pozicionit e funksionit te konsumit </li></ul><ul><li>Mosha e popullsise ndikon ne pjerrresin e funksionit te konsumit </li></ul>
 19. 19. Investimet <ul><li>Investimi eshte shpenzim qe I bejne bizneset ne mallra kapitale dhe inventare </li></ul><ul><li>Te mallrat kapitale jane ndertesat dhe paisjet e bizneseve qe nevojiten qe te prodhojne produkte . </li></ul><ul><li>Inventaret jane mallra perfundimare qe nuk jane shitur </li></ul><ul><li>Ndryshimet ne inventare = prodhimi – shitja </li></ul>
 20. 20. Norma e kamates <ul><li>Vlera e kthimit nga investimi eshte fitimi I zbritur nga kostoja e tij </li></ul><ul><li>Firma kerkon shume prej 100 euro e qe do te fitoj 120 ne prodhim </li></ul><ul><li>Vlera E kthimit i nga investimi = (120-110)/110= .09 </li></ul><ul><li>Nese norma e kamates rritet NK – 20 </li></ul><ul><li>(120-120)/120 = 0 </li></ul><ul><li>Nese norma e kamates ulet ne 5% </li></ul><ul><li>(120- 105)/105 = 14 </li></ul><ul><li>Pra norma e ulet e kamates rrite kthimin nga investimi dhe nxit shpenzimet per investime. </li></ul>
 21. 21. Faktoret tjere <ul><li>Parashikimet per fitime </li></ul><ul><li>Ndryshimet teknologjike </li></ul><ul><li>Kostoja e mallrave kapitalre </li></ul><ul><li>Shkalla e shfrutezimi I kapaciteve </li></ul>

×