KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1

on

 • 30,667 views

lexoneee

lexoneee

Statistics

Views

Total Views
30,667
Views on SlideShare
30,571
Embed Views
96

Actions

Likes
6
Downloads
604
Comments
0

5 Embeds 96

http://www.slideshare.net 82
http://www.slashdocs.com 8
http://static.slidesharecdn.com 3
http://www.slideee.com 2
http://www.docshut.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1 KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1 Presentation Transcript

 • 2 KERKESA DHE OFERTA AGREGATE
 • Kerkesa Agregate dhe Oferta Agregate Makroekonomi
 • Kerkesa Agregate
  • Kerkesa Agregate AD paraqet sasine e pergjithsme te mallrave dhe sherbimeve qe konsumatoret, firmat , qeveria dhe te huajte jane te gatshem te blejne per cdo nivel te cmimit
  • Kerkesa Agregte eshte raporti ne mes shpenzimeve agregate apo shpenzimeve totale dhe niveli I cmimive
  • Shpenzimet Agregate jane shuma e shpenzimeve te cdo sektori ne ekonomi: familjet,( konsumi) firmat ( investimet) qeveria, dhe neto eksporti
  • Kerkesa Agregate ka pjerresi negative pershkak te
  • Efekti i Pasurise(pasuria/ bilancet reale )
  • Efekti i Normes se kamates
  • Efekti i Tregtise se jashtme( substituimi)
  View slide
 • Faktoret qe ndikojne ne AD
  • AD= C + I +G + NX
  • Konsumi
  • - Shpenzimet Qeveritare
  • E Ardhura
  • Pasuria - Neto Eksporti
  • Parashikimet Konsumatoreve - Te Ardhurat nga jashte
  • Popullesia - Cmimet
  • Tatimet ne te ardhura - Kursi kembimit
  • - Politika qeveritare
  • Investimet
  • - Norma e kamates
  • - Teknologjia
  • - Kostoja e te mirave kapitale
  • - Shkalla e shfrytezimit te kapaciteve
  • - Tatimet ne Biznese
  View slide
 • Konsumi
  • Te Ardhurat
  • Nese te ardhurat e tanishme rriten, familjet mund te blejne me shume mallra dhe sherbime
  • Pasuaria
  • Eshte vlera pasurise ne pronesi te familjeve perfshire: shtepite, veturat, depozitat ne banka, obligacionet etj
  • Andaj rritja e pasurise do te rrite konsumin
  • Efekti I Pasurise
  • Ndryshimet ne Nivelin e cmimeve
  • Ndryshimet ne fuqine blerese te aktivave financiare
  • Ndryshimet ne konsum
  • Ndryshimet ne Shpenzimet agregate
  • Faktoret demografike
  • Ndryshimet demografike mund te ndikojne ne konsum ne disa menyra.
  • Rritja e popullesise zakonisht shoqerohet edhe me rritjen e konsumit
  • Parashikimet
  • per te ardhurat dhe pasurin ne te ardhmen mund te ndikojne ne konsumin e sotshem
  • Tatimet
  • tatimet e larta do te zvogelojne te ardhurat e disponueshme dhe njeherit do te zvogelojne konsumin
 • Faktore qe ndikojne ne investime
  • Norma e kamates
  • Teknologjia
  • Kostoja e te mirave kapitale
  • Shfytezimi I kapaciteve
 • Ndikimi I normes se kamatws
  • Rritja ne nivelin e cmimeve
  • Zvogelimi ne fuqin blerese te parase
  • Me shume para nevojitet per te blere sasine e njejte te mallrave dhe sherbimeve
  • Shitja e obligacioneve kerkojn me shume para dhe rritja e ofertes se obligacioneve, cmim me te ulet dhe
  • Norma e kamates rritet
  • Investimet ulen
  • Shpenzimet agregate ulen
 • Ndkimi I Normes se kamates
  • Ulje ne nivelin e cmimve
  • Rritje ne fuqine blerese te parase
  • Me pak para nevojitet per te blere sasine e njejte te mallrave dhe sherbimeve
  • Paraja e perdorur te bleje obligacione rrite cmimin e asteve financiare dhe
  • Norma e kamates ulet
  • Investimet rriten
  • Shpenzimet agregate rriten
 • Ndikimi I tregtise se jashtme
  • Ndryshimi ne Nivelin e cmimeve te vendit shkakton ndryshimin e neto eksportit
  • Ndryshimi ne cmimin e mallrave te vendit ne raport me mallrat e te huajave.
  • Nese cmimet e mallrave te vendit rriten derisa Cmimet e jashtme dhe Kursi I kembimit te jashtem mbeten konstant mallrat e vendit behen me te shtrajta ne raport em mallrat e huaja
  • Ndryshimet ne Neto eksportin
  • Ndryshimet ne Shpenzimet agragte
 • Te ardhurat e jashtme dhe niveli I cmimve
  • Rritja apo zvogelimi I te ardhurave te jashtme apo nivelit te cmimeve
  • Eksporti I vendit rritet apo zvogelohet
  • Shpenzimet agregate rriten apo zvogelohen
 • Lakorja e Kerkeses Agregate Niveli I cmimeve GDP AD
 • Niveli l Cmimeve Prodhimi , GDP NDRYSHIMET NE KERKESEN AGREGATE AD 1 AD 2 KerkesaAgregate Rritja e AD
 • leveli I Cmimeve PRODHIMI, GDP NDRYSHIMI NE KERKESEN AGREGATE AD 1 AD 3 ZVOGELIMI
 • Ndryshimet ne Kerkesen Aggregate
 • Faktoret qe ndikojn ne kerkeses agregate
  • Ndryshimet ne shpenzimet qeveritare
  • Ndryshimet ne tregtine e jashtme
  • Te ardhurat kombetare nga jashte
  • kurset e kembimit
 • Oferta agregate
  • Paraqet sasine e Gdp reale te prodhuar ne nivele te ndryshme te cmimeve
  • Pjerrsi……………?
 • As
 • OFERTA AGREGATE Leveli i Cmimeve Prodhimi , GDP Q P AS 3 AS 1 AS 2 Rritja Ofertes Agregate zvogelimi Ofortes Agregate Nryshimet ne Oferten Agregate
 • Fakoret qe ndikojne ne AS
  • Cmimi i burimeve
  • Tekonologjia
  • Parashikimet per kushtet e ardhshme te biznesit
 • Cmimi i burimeve
  • Rritja apo zvogelimi I cmimit te burimeve
  • Firmat zvogelojne ( rrisin ) sasine e prodhuar ne cdo nivel te cmimve
  • Oferta agregate rritet apo zvogelohet
 • Teknologjia
  • Permiresimi I teknologjise
  • Produktet e prodhuara per nje njesi kohe rriten
  • Oferta agregate rritet
 • Oferta agregate ne afat te shkurter
  • Ne afat te shkurter,
  • Lakorja e AS ka pjerresi pozitive ( derisa kostoja e prodhimit dhe kapitalit jane mbetur konstant ne afat te shkurter ) cka do te thote fitim me I madh - firmat do te deshirojne te prodhojne me shume
 • OFERTA AGREGATE leveli I Cmimeve Prodhimi , GDP Q P Afatshkurter AS Oferta Agregate Afat shkurter Q f Punezenia- E plote
 • Oferta agregate ne afat te gjate
  • Kostoja e burimeve nuk eshte fikse
  • Kur cmimet rriten, punetoret do te deshironin paga me te larta
  • Shuma e kapitalit nuk eshte fikse – firmat mund te ndertojne fabrika te reja dhe te blejne paisje te reja gjate periudhes afat gjate
  • Ne afat te gjate, AS eshte vertikale nga lakorja e mundesise se prodhimit – kapaciteti ekonomise , dhe nuk eshte ndikuar nga cmimi , keshtu qe eshte vertikale
 • OFERTA AGREGATE Nivel i Cmimeve Prodhimi , GDP Q P Afatgjate AS LR Afat gjate Oferta Agregate Q f Punezenja e plote
 • Ekuilibri makroekonomik
  • Kur AD = AS
  • Modeli klasik
  • Modeli kejnsian
 • Ekulibri i Kerkeses dhe Ofertes Agregate
 • Ekulibri i Kerkeses dhe Ofertes Agregate