SecureCam User Guide

683 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SecureCam User Guide

 1. 1. SecureCam 0.9 Užívateľská dokumentácia Vladimír Bedecs 2.8.2009
 2. 2. Obsah Úvod .................................................................................................................... 4 Všeobecné informácie......................................................................................... 5 Webové kamery .............................................................................................. 5 SecureCam ...................................................................................................... 5 Podporované druhy vstupov ........................................................................... 5 Grafické užívateľské rozhranie ............................................................................ 6 1. Oblasť ovládacích prvkov aplikácie ........................................................... 6 1.1. Ovládacie prvky poplašného systému ............................................... 6 1.1.1. Authentification ............................................................................. 7 1.1.2. System ............................................................................................ 7 1.1.3. Direct Inputs ................................................................................... 8 1.1.4. Buffered Inputs .............................................................................. 9 1.1.5. Properties ....................................................................................... 9 1.2. Ovládacie prvky video vstupu .......................................................... 12 1.2.1. Video ............................................................................................ 12 1.2.2. Filters ............................................................................................ 12 1.2.3. Motion Detectors ......................................................................... 14 1.2.4. Properties ..................................................................................... 14 1.3. Ovládacie prvky pre oblasť vizualizácie video vstupov .................... 15 1.3.1. Arrange ......................................................................................... 15 1.3.2. Inputs............................................................................................ 16 2. Oblasť vizualizácie video vstupov ........................................................... 16 2
 3. 3. 3. Oblasť pre logovanie ............................................................................... 16 Obrazové filtre .................................................................................................. 17 Adapting Background .................................................................................... 17 Background Difference.................................................................................. 17 Blob ............................................................................................................... 17 Brightness...................................................................................................... 18 Colour ............................................................................................................ 18 Contour ......................................................................................................... 19 Frame Difference........................................................................................... 19 Gray ............................................................................................................... 19 Histogram Equalization ................................................................................. 19 Mean-Shift Segmentation ............................................................................. 19 Resize............................................................................................................. 20 Sobel Operator .............................................................................................. 20 Smooth .......................................................................................................... 20 Time Stamp ................................................................................................... 20 Detektory .......................................................................................................... 22 White pixel detector ..................................................................................... 22 Minimálne systémové požiadavky .................................................................... 23 Inštalácia ........................................................................................................... 23 Jednoduchý prípad použitia .............................................................................. 23 3
 4. 4. Úvod Aplikácia SecureCam je určená na zostavenie efektívneho poplašného systému v domácnosti s počítačom a niekoľko webovými kamerami. Je orientovaná najmä smerom na užívateľa a jej ovládanie je preto jednoduché. Efektívna implementácia algoritmov je však nevyhnutnosťou, keďže v domácich podmienkach často nie je k dispozícii veľký výpočtový výkon behového prostredia. 4
 5. 5. Všeobecné informácie Webové kamery Webové kamery poskytujú v súčasnosti obraz s priemerným rozlíšením od 320 x 240 do 640 x 480 bodov pri priemernej frekvencii od 10 do 30 fps. Získaný obraz má však zlú ostrosť a často krát je zaťažený veľkým náhodným šumom. Aj napriek týmto vlastnostiam je obraz získaný z webových kamier vhodným vstupom pre poplašný systém. Najväčšími devízami týchto kamier sú ich kompaktné rozmery a neporovnateľne nižšia cena vzhľadom na ich špecializované druhy. Pre túto prácu sú irelevantné spôsob prenosu dát z kamery, typ pripojenia do poplašného systému ako aj typ samotnej webovej kamery. SecureCam Je teda poplašný zabezpečovací systém, ktorého vstupy konštituujú len webové kamery prípadne video súbory. Práve kvôli špecifickým vstupom, je špecifický aj samotný systém, ktorý je aplikáciou spustenou na počítači a predstavuje analytické jadro poplašného systému. Podporované druhy vstupov • Kamera - podporuje všetky druhy kamier, ktoré sú operačným systémom rozpoznané ako zdroj videa. • Video súbor podporuje všetky formáty videa, pre ktoré sú nainštalované v operačnom systéme korektné video kodeky. • Kamera s buffrom - je vstup z kamery, ktorého jednotlivé snímky sa vkladajú do vyrovnávacieho buffera. • Video súbor s buffrom - je vstup z video súboru, ktorého jednotlivé snímky sa vkladajú do vyrovnávacieho buffera. 5
 6. 6. Grafické užívateľské rozhranie Hlavné okno aplikácie je rozdelené do troch vizuálnych oblastí, ktoré sú vďaka dokovaniu jednoducho premiestniteľné v rámci hlavného okna: 1. Oblasť ovládacích prvkov aplikácie Je spolu s hlavným menu aplikácie základom pre riadenie celého poplašného systému. Ovládacie prvky sú rozdelené na tri skupiny: ovládacie prvky poplašného systému, prvky video vstupu a prvky pre oblasť vizualizácie video vstupov. 1.1. Ovládacie prvky poplašného systému Obrázok 1 Ovládacie prvky poplašného systému. 6
 7. 7. 1.1.1. Authentification Pre aktivovanie ovládacích prvkov na prácu s poplašným systémom je nutné prihlásenie. Natívne heslo pre každý poplašný systém je „password“. Každý pokus o prihlásenie je zaznamenávaný v logu udalostí. Po zadaní správneho hesla pre poplašný systém je nutné kliknúť na tlačítko „Login“ alebo stlačiť klávesu „Enter“. 1.1.2. System Oblasť zoskupuje prvky pre aktiváciu / deaktiváciu a pre prácu so zostavami celého poplašného systému. Zostavou poplašného systému sa rozumie informácia uložená v súbore vo formáte XML, ktorá popisuje celý poplašný systém s jeho nastaveniami, vstupmi, obrazovými filtrami a nastaveniami video zdrojov. Tento súbor ukladá a načítava aplikácia SecureCam. Nasleduje popis funkčnosti všetkých tlačítok v tejto oblasti: New – Vymaže aktuálnu zostavu poplašného systému a aplikáciu inicializuje novým systémom s natívnym heslom: „password“. Open... – Spustí štandardné dialogové okno operačného systému Windows pre výber súboru. Zobrazované súbory sú len s príponou .xml, keďže zostavy poplašného systému sú uložené v tomto formáte. Po vybraní správneho súboru je aktuálna zostava poplašného systému nahradená tou uloženou vo vybranom súbore. Save – Prepíše otvorenú zostavu poplašného systému aktuálnou zostavou. Ak zostava ešte nebola uložená, resp. otvorená (t.j. neexistuje xml súbor so zostavou na HDD), tak vyvolá štandardné dialógové okno operačného systému pre výber cesty k súboru, do ktorého sa aktuálna zostava uloží. Save As... – Vyvolá štandardné dialógové okno operačného systému pre výber cesty k súboru a uloží aktuálnu zostavu poplašného systému do zvoleného súboru. 7
 8. 8. Activate – Aktivuje poplašný systém. To znamená, že všetky aktívne detektory (viď. Obrazové filtre) na vstupoch poplašného systému mu budú odosielať správy a teda bude spúšťať / signalizovať poplach pri narušení zabezpečeného priestoru. Aktivovaním systému sa opäť zneprístupnia všetky ovládacie prvky GUI a pre deaktivovanie je nutné opätovné prihlásenie správnym heslom. Deactivate – Deaktivuje poplašný systém. To znamená, že prestane reagovať na správy od všetkých aktívnych detektorov (viď. Obrazové filtre). Nebude teda spúšťať poplach pri narušení zabezpečeného priestoru. 1.1.3. Direct Inputs Táto oblasť zoskupuje prvky pre pridávanie priamych vstupov poplašného systému. Priame vstupy poplašného systému sú vstupy, ktorých jednotlivé snímky sú ihneď spracované systémom. T.j. nie sú vkladané do žiadneho vyrovnávacieho buffera. Obrázok 2 Okno pre výber kamery. Add Camera Input... – Zobrazí okno pre výber kamery viď Obrázok 2. Kamery ktoré sú aktuálne v systéme k dispozícii sú očíslované operačným systémom od 0 až n (podľa poradia a druhu pripojenia jednotlivých kamier). Ak nie je žiadna k dispozícii, v zozname nebude uvedené žiadne číslo kamery. Čísla kamier nie sú perzistentné medzi dvoma spusteniami aplikácie SecureCam! Po potvrdení výberu sa v oblasti vizualizácie video vstupov zobrazí nové okno predstavujúce vstup zo zvolenej kamery. Je nutné sa vždy presvedčiť spustením videa nového video vstupu, že zvolená kamera je skutočne tá požadovaná! Add File Input... – Zobrazí štandardné dialógové okno pre výber cesty k video súboru. Po potvrdení výberu sa v oblasti vizualizácie video vstupov zobrazí nové 8
 9. 9. okno predstavujúce vstup zo zvolenej video súboru. Pre korektné prehrávanie videa je nutné aby boli v operačnom systéme korektne nainštalované kodeky pre príslušný formát videa. 1.1.4. Buffered Inputs Táto oblasť zoskupuje prvky pre pridávanie buffrovaných vstupov poplašného systému. Buffrované vstupy poplašného systému sú vstupy, ktorých jednotlivé snímky nemusia byť ihneď spracované systémom. T.j. sú vkladané do vyrovnávacieho buffera z ktorého sú vyberané (spracovávané) poplašným systémom. Add Camera Input... – Zobrazí okno pre výber kamery viď Obrázok 2. Kamery ktoré sú aktuálne v systéme k dispozícii sú očíslované operačným systémom od 0 až n (podľa poradia a druhu pripojenia jednotlivých kamier). Ak nie je žiadna k dispozícii, v zozname nebude uvedené žiadne číslo kamery. Čísla kamier nie sú perzistentné medzi dvoma spusteniami aplikácie SecureCam! Po potvrdení výberu sa v oblasti vizualizácie video vstupov zobrazí nové okno predstavujúce vstup zo zvolenej kamery. Je nutné sa vždy presvedčiť spustením videa nového video vstupu, že zvolená kamera je skutočne tá požadovaná! Add File Input... – Zobrazí štandardné dialógové okno pre výber cesty k video súboru. Po potvrdení výberu sa v oblasti vizualizácie video vstupov zobrazí nové okno predstavujúce vstup zo zvolenej video súboru. Pre korektné prehrávanie videa je nutné aby boli v operačnom systéme korektne nainštalované kodeky pre príslušný formát videa. 1.1.5. Properties Táto oblasť obsahuje len jedno tlačítko s názvom „Edit..“ ktoré po stlačení zobrazí dialógové okno pre nastavenia poplašného systému. 9
 10. 10. Obrázok 3 Okno pre nastavenia poplašného systému. 1.1.5.1. Common Settings Name – Udáva názov poplašného systému. Natívna hodnota tohto poľa je „Untitled“. Je dobrým zvykom poplašný systém zmysluplne pomenovať. 1.1.5.2. Change Password Oblasť umožňuje zmeniť aktuálne heslo poplašného systému na iné. K tomu je však nutné správne zadať aktuálne heslo do textového políčka „Old Password“ a dva krát zadať rovnaké heslo do textových políčok „New Password“. Nakoniec je nutné kliknúť na tlačítko: Set New Password – Nastaví zvolené nové heslo viď. predchádzajúci odstavec. Ak neboli korektne vyplnené predchádzajúce textové políčka, aplikácia zobrazí príslušnú hlášku a nastavenie nového hesla neprebehne. 1.1.5.3. Alarm Settings Sounds On – Povolí v poplašnom systéme hlásenie poplachu zvukom. 10
 11. 11. Record Alarms – Povolí v poplašnom systéme nahrávanie videa spôsobujúceho poplach. Nahrávanie prebieha v nekomprimovanom AVI formáte. Send E-mails – Povolí v poplašnom systéme zasielanie notifikačných e-mailov o prebiehajúcom poplachu. To sa deje len v prípade, že všetky nastavenia pre email (dole) sú správne a počítač na ktorom aplikácia SecureCam beží má prístup na internet. Alarm Video Storage – Udáva cestu k adresáru, do ktorého sú ukladané videá spôsobujúce poplach. To sa deje len v prípade, že cesta je správna a „Record Alarms“ je povolené. Alarm Sound – Udáva cestu k zvukovému súboru obsahujúceho poplašný zvuk, ktorý je cyklicky prehrávaní počas poplachu v systéme. To sa deje len v prípade, že zvukový súbor je vo formáte WAV a cesta k nemu je zadaná správne. Email To – Udáva adresu príjemcu notifikačného emailu, ktorý je zaslaný počas prebiehajúceho poplachu. Email From – Udáva adresu odosielateľa notifikačného emailu, ktorý je zaslaný počas prebiehajúceho poplachu. Email Body – Udáva telo notifikačného emailu, ktorý je zaslaný počas prebiehajúceho poplachu. 1.1.5.4. Smtp Settings Smtp Server – Udáva adresu SMTP serveru na odosielanie notifikačného emailu, ktorý je zaslaný počas prebiehajúceho poplachu. User Name – Udáva prihlasovacie meno k účtu na smtp servery na odosielanie notifikačného emailu, ktorý je zaslaný počas prebiehajúceho poplachu. Password – Udáva prihlasovacie heslo k účtu na smtp servery na odosielanie notifikačného emailu, ktorý je zaslaný počas prebiehajúceho poplachu. 11
 12. 12. 1.2. Ovládacie prvky video vstupu Všetky ovládacie prvky sa vzťahujú k aktuálnemu video vstupu. Aktuálny video vstup je video vstup, ktorého okno v oblasti vizualizácie video zdrojov je aktívne (má fokus). Obrázok 4 Ovládacie prvky video vstupu 1.2.1. Video Start – Spustí prehrávanie / zobrazovanie videa aktuálneho video zdroja. Stop – Zastaví prehrávanie / zobrazovanie videa aktuálneho video zdroja. Remove – Odstráni aktuálny video zdroj z poplašného systému. Táto funkčnosť je ekvivalentná zatvoreniu okna video zdroja. 1.2.2. Filters Video – Prepne vizualizáciu aktuálneho video zdroja na zobrazovanie pôvodného (nefiltrovaného) obrazu. Filtrated – Prepne vizualizáciu aktuálneho video zdroja na zobrazovanie filtrovaného (zmeneného) obrazu. Merge – Prepne vizualizáciu aktuálneho video zdroja na zobrazovanie zlúčeného (zlúčenie originálneho a filtrovaného) obrazu. Zlúčenie prebieha v modrom kanále originálneho obrazu. Edit... – Zobrazí dialógové okno pre nastavenia filtrov aktuálneho video zdroja. 12
 13. 13. Obrázok 5 Okno pre nastavenie filtrov aktuálneho video zdroja. 1.2.2.1. Filters Táto oblasť poskytuje prvky na editáciu zobrazovanie vektora filtrov, ktorý sa nachádza v dolnej časti oblasti. Na obraz video zdroja sa postupne aplikujú všetky filtre od „Original Input“ (začiatok vektora) až po „Filtrated Output“ (koniec vektora). V ponuke (alebo vo vektore) je nutné vybrať požadovaný filter a vykonať jednu z operácií: Add Filter – Pridá nakoniec vektora filtrov zvolený obrazový filter. Add Detector – Pridá nakoniec vektora filtrov zvolený detektor. Remove – Odstráni zvolený obrazový filter z vektora filtrov. 1.2.2.2. Properties Táto oblasť zobrazuje všetky editovateľné parametre zvoleného (kliknutím na zoznam vektora) obrazového filtra vo vektore filtrov. Podporované typy editácie sú pomocou spin-boxu (nastavenie hodnoty) alebo pomocou zaškrtávacieho políčka (aktívny/neaktívny). Každá editovateľná vlastnosť má svoj názov (popis) a zmena hodnoty prebieha interaktívne. To znamená že zmena hodnoty vlastnosti je okamžite pozorovateľná na obraze video zdroja. 13
 14. 14. 1.2.3. Motion Detectors Oblasť umožňuje pridať poplašnému systému skupinu filtrov vytvárajúcu pohybový detektor. Tlačítkom „Add“ pridá zvolený pohybový detektor aktuálnemu zdroju videa. Frame Differencing – Pohybový detektor založený na rozdielu dvoch po sebe nasledujúcich obrazov. Background Differencing – Pohybový detektor založený na rozdielu statického pozadia a aktuálneho obrazu video zdroja. Adapting Background - Pohybový detektor založený na rozdielu referenčného snímku a aktuálneho obrazu video zdroja. Referenčný snímok je aktualizovaný aktuálnym obrazom. Adapting Blobs - Pohybový detektor založený na rozdielu referenčného snímku a aktuálneho obrazu video zdroja. Referenčný snímok je aktualizovaný aktuálnym obrazom. Geometrické hranice a ťažisko jednotlivých objektov sú nakoniec zvýraznené Blob algoritmom. 1.2.4. Properties Táto oblasť obsahuje len jedno tlačítko s názvom „Edit..“ ktoré po stlačení zobrazí dialógové okno pre nastavenia poplašného systému. Obrázok 6 Okno pre nastavenia video zdroja. 14
 15. 15. 1.2.4.1. Common Settings Name – Udáva meno video zdroja. Toto meno sa zobrazuje v titulkoch vizualizačných okien video zdrojov. Ak nie je vyplnené, zobrazuje sa natívne pomenovanie. Save on Alarm – Aktivuje ukladanie videa video zdroja. Táto možnosť musí byť aktivovaná, ak má poplašný systém z tohto video zdroja pri poplachu ukladať video. 1.2.4.2. Video Settings Source ID – Udáva číslo video zdroja (v prípade kamery) alebo cestu k video súboru (v prípade video vo video súbore). Width – Udáva šírku originálneho (nefiltrovaného obrazu). Height – Udáva výšku originálneho (nefiltrovaného obrazu). FPS – Udáva počet získaných obrazov video zdroja za sekundu. (Táto vlastnosť je nastaviteľná). 1.3. Ovládacie prvky pre oblasť vizualizácie video vstupov Obrázok 7 Ovládacie prvky pre oblasť vizualizácie video zdrojov. 1.3.1. Arrange Táto oblasť zoskupuje prvky pre aranžovanie pozícií a veľkostí vizualizačných okien video zdrojov. Tile – Naaranžuje vizualizačné okná video zdrojov tak, aby boli rovnomerne rozložené (vedľa seba, pod sebou) po celej oblasti vizualizácie video zdrojov. 15
 16. 16. Cascade – Naaranžuje vizualizačné okná video zdrojov kaskádovito na seba v ľavom hornom rohu oblasti vizualizácie video zdrojov. 1.3.2. Inputs Táto oblasť zoskupuje prvky pre skupinové ovládanie toku videa video zdrojov. Start All – Spustí video všetkých video zdrojov poplašného systému. Stop All – Pozastaví video všetkých video zdrojov poplašného systému. 2. Oblasť vizualizácie video vstupov Keďže SecureCam je implementáciou poplašného systému založeného na webových kamerách, táto oblasť zaberá najväčšiu časť hlavného okna aplikácie. Zobrazuje zachytené snímky z jednotlivých video vstupov. Oblasť ovládacích prvkov video vstupu poskytuje jednoduché prepínanie medzi zobrazovaním pôvodného videa, filtrovaného videa a zlúčeného videa. Každá vizualizácia (zobrazovanie) tvorí samostatné okno centrálnej MDI oblasti. Tieto okná sú teda ľubovoľne premiestniteľné v rámci celej MDI oblasti, čo dáva oblasti vizualizácie video vstupov nesmiernu škálovateľnosť možných rozostavení okien. 3. Oblasť pre logovanie Zobrazuje v reálnom čase formou usporiadaného zoznamu dátum, čas a názov príslušnej udalosti, ktoré nastali v poplašnom systéme. Umožňuje nakoniec vzniknutý log aj uložiť na HDD vo formáte XML pomocou tlačítka „Save Log...“. „Clear All“ tlačítko vymaže všetky záznamy v aktuálnom logu. 16
 17. 17. Obrazové filtre SecureCam má v ponuke hneď niekoľko obrazových filtrov, ktoré sú na obraz video zdroja aplikovateľné v dialógovom okne „Filters“: Adapting Background Na začiatku filtrovania si uloží obraz scény (referenčný snímok) s ktorým následne porovnáva (absolútna hodnota rozdielu) všetky ostatné prichádzajúce obrazy. Referenčný snímok aktualizuje (približuje sa) vzhľadom na nové obrazy. Parametre Adapting speed – Rýchlosť prispôsobovania sa referenčného snímku novému obrazu. Threshold – Kritická hodnota prahovania. Po absolútnej hodnote rozdielu dvoch snímok sa dostanú do výsledného obrazu len pixle, ktoré majú vyššiu hodnotu ako kritická hodnota. Background Difference Na začiatku filtrovania si uloží obraz scény (referenčný snímok) s ktorým následne porovnáva (absolútna hodnota rozdielu) všetky ostatné prichádzajúce obrazy. (Neaktualizuje referenčný snímok) Parametre Threshold - Kritická hodnota prahovania. Po absolútnej hodnote rozdielu dvoch snímok sa dostanú do výsledného obrazu len pixle, ktoré majú vyššiu hodnotu ako kritická hodnota. Blob Detekuje, zvýrazňuje geometrické hranice a ťažisko jednotlivých objektov v obraze. Vstupom tohto filtra by mala byť binárna snímka, ktorá je už 17
 18. 18. vyprahovaná niektorým z filtrov, ktorý vykonáva prahovanie (má parameter „Threshold“. Parametre Ignore Size – Hodnota minimálnej plochy (počet pixlov) objektu, aby bol detekovaný a zvýraznený algoritmom. Draw Center Cross – Príznak kreslenia stredového kríža (ak je políčko zaškrtnuté, bude sa kresliť). Center Cross Color (R) – Hodnota červeného kanálu farby stredového kríža. Center Cross Color (G) – Hodnota zeleného kanálu farby stredového kríža. Center Cross Color (B) – Hodnota modrého kanálu farby stredového kríža. Draw Bounding Box – Príznak kreslenia geometrických hraníc objektu. Bounding Box Color (R) – Hodnota červeného kanálu farby hraníc. Bounding Box Color (G) – Hodnota zeleného kanálu farby hraníc. Bounding Box Color (B) – Hodnota modrého kanálu farby hraníc. Line Width – Hrúbka čiary geometrických hraníc (v pixloch). Brightness Vykonáva jasovú korekciu vstupného obrazu. Každému pixlu pričítava rovnakú zvolenú hodnotu. Parametre Brightness – hodnota jasovej korekcie. Colour Vykonáva transformáciu jednokanálového (bezfarebného) obrazu na trojkanálový (farebný) obraz. Tento filter je bez parametrov. 18
 19. 19. Contour Zvýrazňuje kontúry (hrany) obrazu video zdroja. Tento filter nemá žiadne parametre. Transformáciu vykoná len vtedy, ak má na vstupe bezfarebný obraz. Frame Difference Odčítava dva po sebe nasledujúce snímky (absolútna hodnota rozdielu hodnôt pixlov) vo video sekvencii. Parametre Threshold – Kritická hodnota prahovania. Po absolútnej hodnote rozdielu dvoch snímok sa dostanú do výsledného obrazu len pixle, ktoré majú vyššiu hodnotu ako kritická hodnota. Gray Vykonáva transformáciu trojkanálového (farebného) obrazu na jednokanálový (bezfarebný) obraz. Tento filter je bez parametrov. Histogram Equalization Vykonáva rozloženie hodnôt jasu pixlov vstupného obrazu po celom obore hodnôt výstupného obrazu. Tento filter je nesmierne nápomocný najmä ak je zdrojom videa webová kamera, ktorej obraz je často krát jasovo nevyvážený. Filter je bez parametrov. Transformáciu vykoná len vtedy, ak má na vstupe bezfarebný obraz. Mean-Shift Segmentation Vykonáva segmentáciu obrazu na oblasti algoritmom mean-shift. Tento filter nemá parametre. Transformáciu vykoná len vtedy, ak má na vstupe farebný obraz. 19
 20. 20. Resize Zmení veľkosť (rozlíšenie) obrazu video zdroja. Parametre Width – Udáva hodnotu požadovanej šírky obrazu v pixloch. Height – Udáva hodnotu požadovanej výšky obrazu v pixloch. Sobel Operator Zvýrazňuje hrany v obraze aplikáciou Sobelovho operátora na obraz video zdroja. Tento filter nemá parametre. Smooth Rozmazáva (vyhladzuje) obraz. Hodnoty pixlov obrazu majú menší rozptyl po aplikovaní tohto operátoru. Parametre Convolution area size – Udáva druhú odmocninu plochy konvolučného jadra. Time Stamp Na vstupný obraz pridá časovú známku (čas, keď bol obraz spracovávaný filtrom). Parametre X location – Udáva hodnotu x-ovej súradnice umiestnenia známky v obraze. Y location – Udáva hodnotu y-ovej súradnice umiestnenia známky v obraze. Color(R) – Hodnota červeného kanálu farby časovej známky. Color(G) – Hodnota zeleného kanálu farby časovej známky. Color(B) – Hodnota modrého kanálu farby časovej známky. 20
 21. 21. 21
 22. 22. Detektory Detektor je špeciálnym obrazovým filtrom, ktorý okrem zmeny obrazu (nie je však nutná) dokáže zasielať poplašnému systému správy. V prípade poplašného systému sa jedná o správy typu štart / stop poplach. White pixel detector Je nemodifikujúcim (nemodifikuje obraz) obrazovým detektorom. Odosiela teda iba správy poplašnému systému. Správu „štart poplach“ posiela v prípade, že počet pixlov v obraze s hodnotou väčšou ako stanovená hodnota prekročí danú konštantu. Detektor teda najskôr obraz vyprahuje danou hodnotou a potom sčíta všetky biele pixle. Parametre Activated – Ak je políčko zaškrtnuté, detektor je aktívny, a teda zasiela správy poplašnému systému. Minimal Count – Minimálny počet bielych pixlov na zaslanie správy „štart / stop poplach“ poplašnému systému. Threshold - Kritická hodnota prahovania. Po absolútnej hodnote rozdielu dvoch snímok sa dostanú do výsledného obrazu len pixle, ktoré majú vyššiu hodnotu ako kritická hodnota. 22
 23. 23. Minimálne systémové požiadavky Aplikácia SecureCam vyžaduje beh na operačnom systéme Windows XP SP 2, 256 MB dostupnej pamäte RAM a aspoň 200 MB HDD pre úspešnú inštaláciu a štart aplikácie. Odporúča sa prostredie, kde je dostupný aspoň dvoj jadrový procesor, keďže niektoré výpočty dokáže výhodne paralelizovať. Pre zasielanie notifikačných emailov je nevyhnutné pripojenie na internet. Pre hlásenie poplachu zvukom je nutná zvuková karta. Dokumentácia aplikácie je vo formáte PDF, takže je nevyhnutný aj prehliadač dokumentov v tomto formáte (napr. Adobe Acrobat). Inštalácia Pre pohodlnú inštaláciu je pripravený inštalátor, ktorý užívateľa prevedie celou inštaláciou. Jednoduchý prípad použitia Pre ukážkové zostavenie poplašného systému budeme uvažovať jednoduchú modelovú situáciu, keď cieľom užívateľa bude zabezpečenie dvoch miestností v dome (na každú miestnosť jedna kamera) pomocou aplikácie SecureCam. Ak niekto (niečo) zabezpečený priestor naruší, chce byť užívateľ o tejto situácii informovaný notifikačným e-mailom. Bude teda potrebovať dva video zdroje v podobe webových kamier pripojených k počítaču s pripojením na internet, na ktorom SecureCam pobeží. Webové kamery predstavujúce vstup systému musí užívateľ umiestniť tak, aby zachytávali celý priestor (alebo aspoň jeho strategické časti), ktorý má byť zabezpečený. Po úspešnej inštalácii a spustení SecureCam sa užívateľ musí prihlásiť natívnym heslom (password), aby mohol začať editovať zostavu poplašného systému: 23
 24. 24. 1. Pridanie oboch video zdrojov je základným krokom pri konštrukcii požadovanej zostavy. Keďže obe kamery sú priamo pripojené k počítaču, na ktorom beží SecureCam, využitie priameho získavania snímok videa z kamery („Direct Camera Input“) je vhodnou alternatívou video zdroja. 2. V skupine ovládacích prvkov video zdroja („Video Input“) môže užívateľ po spustení vstupného videa („Start“) overiť, či je požadovaný priestor skutočne snímaný kamerou a či obraz nie je zaťažený nejakou chybou. 3. Tento krok môže užívateľ vynechať ak je spokojný s kvalitou obrazu jednotlivých snímok vstupného videa. Inak by mal aplikovať filtre odstraňujúce nízku kvalitu alebo chybu (filter rozmazania, filter zosvetlenia, filter kontrastu...) vstupného videa (náhodný šum, tmavý obraz...). Dialógové okno s vektorom použitých filtrov sa otvorí po kliknutí na tlačítko „Edit..“ v skupine „Filters“. Aby užívateľ videl transformáciu, ktorú použité filtre vykonávajú, musí vybrať „Filtrated“ možnosť zobrazovania v skupine „Filters“. 4. Výber pohybového detektora je dôležitým rozhodnutím, ktoré do veľkej miery ovplyvňuje spoľahlivosť a presnosť celého poplašného systému. Tabuľka 1 z druhej kapitoly tejto práce popisuje typy detektorov a príslušné vhodné typy snímaných priestorov, na základe ktorej by sa mal užívateľ rozhodnúť. Pre otestovanie správnej funkčnosti detektora si užívateľ môže zobraziť „Filtrated“ možnosť zobrazovania a vzhľadom na obraz buď doladiť parametre jednotlivých filtrov alebo detektor úplne vymeniť. 5. Vo fáze, keď už si je užívateľ istý, že pohybové detektory fungujú spoľahlivo, zostáva nakonfigurovať poplašný systém tak, aby bol schopný odoslať e-mail, ak dôjde k narušeniu zabezpečeného priestoru. To znamená, že v skupine ovládacích prvkov poplašného systému „Security system“, v nastaveniach systému „Edit...“, musí byť správne nastavená adresa SMTP serveru, prihlasovacie meno a heslo k e-mailovému účtu, z ktorého sa notifikačná 24
 25. 25. správa bude odosielať. Nevyhnutné je aj aktivovať možnosť zasielania e-mailov zaškrtnutím checkbox-u „Send E-mails“. 6. Zmena hesla a uloženie zostavy poplašného systému by mala nastať ešte pred tým ako bude aktivovaný. To užívateľovi umožní opätovné využitie vytvorenej zostavy po reštarte aplikácie SecureCam. 7. Aktivácia poplašného systému tlačítkom „Activate“ sa spustí detekcia s nakonfigurovanou notifikáciou. 25

×