TEST Balené vody a pitná voda z kohoutku


Opravdu víte, co pijete?
Podezření na přítomnost cizorodé
toxické látky nebo po...
Nebývalý úspěch měly dotazníky, které jsme připravili k balené vodě a k pitné vodě                    ...
oda (bez ohledu na to, zda pochází

V   z podzemí či povrchu) je systémem,
   ve kterém žijí určité všudypřítomné
mik...
pramenité vodě Bonny a částečně v Aqua                              procesů. Její přítomnost ...
BALENÉ VODY NEPERLIVÉ                                       KOJENECKÉ A VHODNÉ PRO P...
PRAMENITÉ

 PREALPHI      RAJEC     BONNY     AQUILA      BONAQUA     AQUA BELLA
        ...
KOJENECKÉ, PRAMENITÉ A MINERÁLNÍ VODY (NEPERLIVÉ)


     HORSKÝ PRAMEN                AQUA ANNA    ...
PITNÁ VODA BALENÁ (NEPERLIVÁ)


    SAQUARO             SAN TERRA AQUA
    minimální trvanlivost:  ...
Pokračování ze str. 39V
    testu jsme měli velmi reprezentativní
    výběr balených kojeneckých
    a pra...
oproti deklaraci jsme naměřili ještě o něco
                         více sodíku (19,73 mg/l).  ...
PITNÁ VODA                                 Z KOHOUTKU
                  ...
0910 Vody
0910 Vody
0910 Vody
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0910 Vody

6,063 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,063
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0910 Vody

 1. 1. TEST Balené vody a pitná voda z kohoutku Opravdu víte, co pijete? Podezření na přítomnost cizorodé toxické látky nebo použití nedovolené „antimikrobiální“ úpravy. Nedovolený výskyt cizorodých organických látek – chloroform, benzo(a)pyren a další. Nadlimitní obsah dusitanů. Vše „zabaleno“ ve vodě balené. Pramenité a minerální. Testovali jsme osmnáct balených vod a pitnou vodu natočenou z kohoutku v pěti městech – Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci. U balených vod bylo provedeno 64 analýz, u vody z kohoutku ještě o něco víc. U vádí se, že Češi loni utratili za bale- nou vodu přes sedm miliard korun. A taky se uvádí, že výrobci nejsou spokojeni. Důvodem je klesající spotřeba nejenom balených vod ale i nealkoholic- kých nápojů, která u nás loni poklesla o necelé jedno procento na 2,730 miliar- dy litrů. Vyjádřeno na hlavu – co Čech, to 268 vypitých litrů. Nápojářským velikánům se před lety podařil nebývalý kousek. Vsugerovali spotřebitelům, že jejich voda je lepší a zdravější než voda z kohoutku. Že ona jediná pochází z lůna přírody. Že má očišťující účinky. Že dodává energii. Že tělo nabíjí vitalitou… Na vzedmuté vodní vlně se spolu s velkými výrobci svezli i ti menší a všichni si mnuli ruce. Kvanta za- balené vody putovala z obchodů do do- movů. Nejenom té minerální a prameni- té, ale i obyčejné pitné. přípravu kojenecké stravy a také vody Pro srovnání kvality jsme vybrali 64 Nic netrvá věčně. Signály o tom, že se pitné. Kupovali jsme je v „kamenných“ ukazatelů, u vodovodní vody jsme navíc lidé začínají navracet k vodě z kohoutku, velkých obchodech, kde – předpokládá- přidali analýzy zaměřené na přítomnost zaznívají ze všech stran. A nápojářské me – mají podmínky ke skladování lepší a obsah pesticidů a jejich rozkladných koncerny „zbrojí“ a znovu táhnou do než v obchodech malých či u benzino- produktů. A abychom mohli srovnávat, boje o vypité litry. Reklamy jsou ještě vých pump, a okamžitě jsme je převáželi odchýlili jsme se v jednom požadavku více líbivější a ještě více přesvědčivější do klimatizované místnosti s teplotou daném vyhláškou na balené vody: i u vod a plné nádherných mladých zdravých těl. do 18 °C. pramenitých, které jsou oproti ostatním A v zápalu boje používají čas od času pro- Pro odběry pitné vody z kohoutku zvýhodněny, nás zajímal počet organo- ti své konkurenci – vodě z kohoutku jsme zvolili pět velkých měst. Vodovodní trofních bakterií v okamžiku, kdy si spo- i „podpásovky“. vodu jsme tak poněkud znevýhodnili, třebitel vodu koupí a otevře. protože jsme vybrali velké vodovody. Dů- M I á balená voda vyšší kvalitu než vo- vodů bylo několik. V dlouhé rozvodné sí- když se s vodou jako takovou setká- da z kohoutku? Je opravdu tak ti mezi vodárnou a odběratelem se může váme den co den a doprovází nás ce- čistá a ničím nezatížená, jak tvrdí leccos přihodit. Velké vodovody musí vy- lým životem, přesto o ní jen málo ví- její výrobci? Náš velký test přináší odpo- užívat povrchové vody a na rozdíl od me. A snad právě proto tak zabírají re- věď. Vybrali jsme reprezentativní vzorek těch menších si zatím nedovolí vodu ne- klamy balených vod, neboť v mnohém osmnácti značek balených neperlivých chlorovat. Úmyslně jsme také vybrali staví na naší nevědomosti. Abychom vod, do kterého jsme zahrnuli vody koje- starší zástavbu, kde mohou být problé- alespoň trochu přispěli k nápravě stavu, necké, přírodní a minerální vhodné pro my s vnitřním vodovodem. přinášíme vedle výsledků testu i základ- 36 TEST 10/2009
 2. 2. Nebývalý úspěch měly dotazníky, které jsme připravili k balené vodě a k pitné vodě Co se děje v balené vodě, je-li z kohoutku. Dohromady jsme získali 6340 vyplněných dotazníků (3640 k balené vodě vystavena vyšším teplotám? a 2700 k vodovodní vodě). S největší pravděpodobností se tak jedná o jeden Má péče o kohoutek vliv na z největších souborů dat, který kdy byl u nás na téma „voda“ získán. Odpovědi kvalitu vodovodní pitné vody? na všechny otázky (a bylo jich hodně) zpracováváme do grafů a poté budou k dispozici A kdo odpovídá za její kvalitu? na www.dtest.cz. Děkujeme předplatitelům a čtenářům časopisu TEST a návštěvníkům Věřit či nevěřit informacím, našich webových stránek, kteří dotazníkům věnovali svůj čas. že jsou v balených vodách přítomny acetaldehyd a hormonálně aktivní látky? Pijete doma pitnou vodu z veřejného Proč kupujete balenou vodu? vodovodu? Věřit či nevěřit informacím, z kohoutku je cítit chlorem že vodovodní voda obsahuje zbytky hormonů a léčiv? 2% 6% Vše a mnohé další najdete 18 % 46 % 11 % v listopadovém vydání 6% časopisu TEST. Kompletní výsledky analýz, kterým jsme podrobili balené 11 % vody a pitnou vodu z kohoutku, 80 % naleznete na www.dtest.cz. preferujeme sycenou vodu 20 % nechutná nám z kohoutku zcela výjimečně nezodpovězeno nechceme návštěvě nabízet vodu z kohoutku je zdravější nikdy stále Balené vody ve vaší domácnosti používáte: Co pitné vodě z veřejného vodovodu, (výběr z možností) která vám teče z kohoutku, vytýkáte? % 60 56 60 % 60 60 50 50 50 49,3 50 40 40 40 40 30 28 30 30 30 25 21,7 20 20 20 19,3 20 11,6 10 9 10 10 10 5,2 7,2 7,4 3 3 1 ní informace o vodě. Čtěte je pečlivě, 0 0 0 0 abyste věděli. Vysvětlivky Vysvětlivky A určitě je dobré si uvědomit ještě a k občasnému pití a k občasnému a pach chloru a rezavá barva jeden velice důležitý aspekt, který se vá- a k pravidelnému pití vaření pokrmů a nepříjemný jiný pach a přílišná tvrdost že k baleným vodám. Jenom naťukneme. a občasně, při přípravě a k pravidelnému a nepříjemná chuť a nic nevytýkám Aby se voda dostala ke spotřebitelům nápojů (i teplých) vaření pokrmů a mléčné zbarvení musí se zabalit (udává se, že při výrobě a pravidelně, při a vždy při přípravě přípravě nápojů kojenecké stravy balené vody je každý rok použito 2,7 mi- (i teplých) lionu tun plastické hmoty). Zabalená voda se musí kamiony, které obtěžují zplodinami a hlukem, přepravit do obchodů. A z ob- chodů domů se ponejvíce opět převáží auty… Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. TEST 10/2009 37
 3. 3. oda (bez ohledu na to, zda pochází V z podzemí či povrchu) je systémem, ve kterém žijí určité všudypřítomné mikroorganismy odjakživa. Aby mohla sloužit Voda a mikroorganismy pro lidskou spotřebu, musí být zajištěna její mikrobiologická nezávadnost. Či lépe řečeno – při běžné kontrole se tento při teplotách 22 °C a 36 °C, v porovnání Základ mikrobiologické nezávadnosti je ukazatel jakosti ani sledovat nemůže, protože s indikátory fekálního znečištění se sice pro všechny vody shodný: nesmějí obsahovat vyhláška Ministerstva zdravotnictví ho považují za méně hygienicky významné, indikátory fekálního znečištění (enterokoky, neupravuje a kontrolní orgán (Státní nicméně jejich vysoké počty jsou jistým Escherichia coli, koliformní bakterie), balené zemědělská a potravinářská inspekce) by ho indikátorem, že někde něco není v pořádku. vody navíc nesmějí obsahovat bakterii nemohl hodnotit. Signalizují buď průnik povrchové vody Pseudomonas aeruginosa a sporulující 1 Kojenecká a pramenitá či minerální voda do podzemního zdroje, nebo poruchy anaerobní bakterie. Striktní požadavky byly „vhodná pro přípravu kojenecké stravy a nedostatky v technologii výroby v našem testu splněny. a nápojů“ a balená pitná voda (nedodržování správné výrobní praxe) nebo U dalšího ukazatele, organotrofní Organotrofním bakteriím se pozornost věnuje nevhodnou teplotu při skladování, resp. bakterie, se už vody dostávají na rozcestí. až do samého okamžiku prodeje konečnému distribuci. U balených vod mohou být dále Nejmírnější metr platí pro balené pramenité spotřebiteli a jsou pro ně stanoveny mezní známkou toho, že voda obsahuje dostatečné vody, více přísný je pro balenou pitnou vodu, hodnoty. množství živin pro jejich růst a množení a že přísnější pro kojeneckou a pramenitou 1 Pitná voda (kohoutková) tedy není moc vhodná pro balení či minerální vodu s deklarací „vhodná Vzorky pro analýzy zaměřené na organotrofní a skladování. pro přípravu kojenecké stravy a nápojů“, bakterie se odebírají ze samotného kohoutku Abychom mohli srovnávat, nechali jsme neboť je určena nejcitlivější části u spotřebitele (obvykle s odtočením, protože provést analýzy zaměřené na organotrofní populace, a nejpřísnější pro pitnou vodu se při běžné kontrole především sleduje bakterie u všech vod, které jsme koupili z kohoutku. kvalita vody rozváděná všem spotřebitelům v obchodech, a pitné vody z kohoutku 1 Pramenitá voda a ne vliv jednoho určitého domovního odebrané v pěti městech. Obraz, který jsme Mezní hodnoty počtu kolonií organotrofních rozvodu a kohoutku, ale v našem případě získali, je zajímavý. Potvrzuje předpoklad, bakterií platí pouze pro výrobek, který byl jsme nechali pro porovnání odebrat vodu jak že pravděpodobnější riziko se pojí analyzován v časovém limitu do 12 hodin bez odtočení, tak po odtočení; výsledek se k baleným vodám než k vodě kohoutkové. po naplnění – sleduje se tedy jen čistota dozvíte za měsíc). Nejvyšší počty těchto bakterií byly v balených zdroje a plnícího procesu. Kolik kolonií je ale pitných vodách Saguaro, Deep, S Budget v lahvi, která na svého kupce čeká v obchodě Organotrofní bakterie (Spar) a Euro Shopper – zde byly výrazně (třeba několik měsíců), se nesleduje. Stanovují se jako počty kolonií kultivované překročeny mezní hodnoty. Dále v balené oda je základní životní potřebou V a v lidském těle hraje nezastupitelnou roli. Rozpouští živiny a jejich štěpné produkty, přenáší je na místa určení, umožňuje Voda a látky žádoucí jejich vstřebávání i vylučování nepotřebných látek, zajišťuje zachování tělesné teploty. velký krok zpět. Oproti předchozí úpravě „sevřena“ do obalu s etiketou. Stačí buď otevřít A hlavně, což si málokdo uvědomuje, je jedním nediktuje ani minimální rozsah ukazatelů webové stránky své vodárenské společnosti, z důležitých zdrojů dvou základních a pro tělo charakteristického složení minerální nebo v jejím zákaznickém centru nahlédnout do životně nezbytných prvků – vápníku a hořčíku. a pramenité vody (kromě obsahu oxidu aktuálního rozboru vybraných ukazatelů (k Čím více obsahuje voda vápníku a hořčíku, uhličitého) ani povinnost uvádět u přírodních dispozici je i kompletní rozbor zdravotní tedy čím je tvrdší, tím lépe pro tělo. A naopak minerálních vod informaci o celkovém nezávadnosti vody). Zatímco údaje o složení čím je měkčí, tím hůře pro tělo, především pro obsahu minerálních látek. Pouze vágně balených vod na etiketě mohou být staršího tepny a srdce. I tvrdost má ale své meze, resp. zakotvuje, že na obalu pro spotřebitele musí data (avšak ne déle než zdravotní optimumm. Příliš tvrdá voda také být uveden „údaj o analytickém složení 3 roky), údaje o pitné vodě z kohoutku jsou není žádoucí pro trvalé pití z důvodu vyšší udávající charakteristické složky…“. „čerstvější“, protože i u toho nejmenšího zdroje zátěže minerálními látkami. Tenhle neurčitý požadavek nahrává (veřejné studny) se dělá minimálně jeden rozbor výrobcům, kteří na obalech balených ročně, zatímco u velkých vodovodů i několik Nepochopitelný „vyhláškový“ paradox minerálních a přírodních vod mohou uvádět denně. Obsah vápníku a hořčíku (ale i dalších to, co sami uznají za „charakteristické Většina výrobců balených pitných vod prvků, třeba velice důležitého sodíku, složky“. Příklady z našeho testu: zatímco využívá toho, že nemusí žádné a sloučenin) ve vodě představuje pro Aquila dříve udávala obsah hořčíku, nyní složení uvádět, a pouze spotřebitele důležitý údaj. A právě tady už neudává a neuvádí ani celkový konstatuje, že v lahvi je voda narazíme na nepochopitelný paradox. V době, obsah minerálních látek; tento pitná. V našem testovaném kdy na každé potravině musí být uvedeno údaj chybí i u minerální vody souboru jsme našli jen tři její složení a nově se zavádí i její nutriční Prealpi (je deklarována jako světlé výjimky. značení, kdy moderní předpisy směřují vhodná pro přípravu k posílení role spotřebitele a jeho kojenecké stravy). Vápník a hořčík informovanosti, udělala v roce 2006 vyhláška U pitné vody Optimálně by měl jeden litr vody obsahovat upravující požadavky na označování balených z kohoutku není spotřebitel cca 40–80 mg vápníku a cca 20–30 mg hořčíku; vod – výjimku představují vody kojenecké – bez informací, byť není vzájemný poměr celkového příjmu vápníku 38 TEST 10/2009
 4. 4. pramenité vodě Bonny a částečně v Aqua procesů. Její přítomnost ve vodě ale indikuje Belle. U kojenecké vody Aqua Anna došlo čerstvé fekální znečištění. k mírnému překročení mezní hodnoty Koliformní bakterie: vyskytují se ve vodě u jednoho ze dvou ukazatelů. Jdou zvýšené bohaté na živiny, v půdě, v rozkládajícím se počty na vrub nedokonalého zabezpečení rostlinném materiálu a ve fekáliích zdroje, nedostatků ve výrobě, nevhodné teplokrevných živočichů (včetně člověka). teplotě při manipulaci nebo prostě tato voda Pseudomonas aeruginosa: potenciálně není vhodná pro dlouhodobé skladování? patogenní bakterie, vyvolává infekci při Nevíme. Otázku by si však měli položit snížené lokální nebo celkové odolnosti výrobci uvedených balených vod. organismu. Překročení mezních hodnot zpravidla Organotrofní bakterie: vody jsou jejich nepředstavuje akutní zdravotní riziko. přirozeným biotopem, ale v pravých Pohybují-li se počty kolonií organotrofních podzemních vodách se vyskytují jen bakterií do 1000 v 1 ml, nelze je považovat v nízkých počtech. Jakmile se začnou oproti za rizikové. Výjimku představují kojenecké normálu nebývale množit, jedná se o signál, vody a vody vhodné pro přípravu kojenecké že mají vhodné podmínky k životu. Jejich stravy, které by stanovené mezní hodnoty metabolickou činností nebo rozpadem překračovat neměly. po odumření může docházet ke vzniku Zatímco vysoké nálezy počtů kolonií jejich růstu, nebo je před stočením vody potenciálně toxických látek, které snad při 22 °C a 36°C u některých balených vod používána nějaká nedovolená mohou citlivým jedincům způsobit nevolnost vůbec nepřekvapily, překvapení naopak „antimikrobiální“ úprava. a jiné nespecifické potíže, a dále látek, které vzbudily jejich nulové počty u dvou druhů nepříznivě ovlivňují chuť vody. I když vod (Rajec a Dobrá voda), tedy u pramenité Enterokoky: patří do skupiny streptokoků odborníci dosud neví, zda jejich vysoké a přírodní minerální vody, které nesmí mít a považují se za indikátor nežádoucích počty (v řádech tisíců či desetitisíců na ml) žádnou úpravu odstraňující nebo usmrcující hygienických závad vody; vyskytují se ve jsou potenciálně zdraví nebezpečné, jsou si bakterie. I když v samotném zdroji mohou fekáliích teplokrevných živočichů (včetně jisti, že voda s takovým oživením není být počty těchto bakterií velmi nízké, po člověka), ale i v nefekálních zdrojích obrazem dobré, kvalitní vody k pití. stočení a určité době skladování je nález v prostředí, např. rozkládající se vegetaci Siřičitany redukující střevní sporulující bakterií již zcela přirozený. To, že zde apod. anaerobní bakterie: jedná se rovněž u nesycených vod tento nález chybí, budí Escherichia coli: jeden z nejdůležitějších o indikátor fekálního znečištění, ale staršího podezření, že buď je ve vodě nějaká cizorodá zástupců střevní mikroflóry, který je data v důsledku dlouhodobého přežívání toxická látka, která je usmrcuje nebo brání nezbytný pro správný průběh trávicích spor (klostridií) ve vodním prostředí. a hořčíku potravou by měl být cca 2:1; vápníku (13 mg/l); výše uvedený optimální pohybuje se od 3,8 mg/l (Brno) až po uvedený optimální poměr lze odvozeně poměr 2:1 se otáčí v neprospěch vápníku. 8,9 mg/l (Praha). Vzájemný vztah obou prvků vztáhnout i na vodu. Celková tvrdost vody Podle celkové tvrdosti jsou Dobrá voda, je výrazně ve prospěch vápníku. Pitná voda (suma vápníku a hořčíku) by se měla Horský pramen a Toma měkkou vodou, odebraná v Ostravě a Praze je vodou měkkou, pohybovat mezi cca 2–3,5 mmol/l. středně tvrdá je Aqua Anna a Prealphi středně tvrdá teče z plzeňského a libereckého Optimum je sice to nejlepší s nejvyšším obsahem vápníku a hořčíku kohoutku a brněnský vzorek již reprezentuje z dosažitelného, ale přírodě nelze přikazovat, (deklarována jako „vhodná pro přípravu vodu tvrdou. jak má vodu „namíchat“. A to ani kojenecké stravy“) prezentuje tvrdou vodu Ze souboru deseti balených pitných vod u nadstandardních výrobků, za které jsou (3,1 mmol/l). se obsah vápníku u čtyř výrobků pohyboval oproti standardu – obyčejné pitné vodě 1 Pramenitá voda nad 100 mg/l (San Terra, Saquaro, Tanja považovány balené minerální, pramenité Velice dobré hodnoty vápníku a hořčíku a Albert, tři z nich dodává Veseta Kyšice), a kojenecké vody. nabízí Rajec a Bonaqua a jejich poměr se ke dvěma se naopak váže jeho velice nízký 1 Kojenecká a pramenitá či minerální voda pohybuje kolem optima (1,9:1, resp. 2,1:1). obsah (S Budget 11 mg/l a Tesco Value „vhodná pro přípravu kojenecké stravy U ostatních testovaných jsou větší rozdíly 10 mg/l – dodává výrobce Dobré vody, a nápojů“ mezi obsahem vápníku a hořčíku. Tvrdou HBSW Byňov). Nejnižší obsah hořčíku je ve Extrémně nízký obsah vápníku a vůbec vodou jsou značky Rajec a Bonaqua, středně vodě Deep (2,7 mg/l) a naopak v litru vody nejnižší ze všech testovaných vod byl nalezen tvrdou Aquila, takřka na hranici měkké vody Albert nejvyšší (23,8 mg). V pitné vodě v Dobré vodě – pouhých 5,6 mg/l. (V roce se pohybuje Bonny a Aqua Bella. S Budget je hořčíku o něco více než vápníku 2001, kdy jsme balené vody testovali, byl 1 Pitná voda (kohoutková a balená) (14,4 mg oproti 11 mg/l). Vyjma této značky, v Dobré vodě obsah vápníku 10,71 mg/l). Ač jsme pitnou vodu čepovali porůznu po je stejně jako u kohoutkových vod ve Otázkou je, zda poloviční obsah oproti roku republice, s vápníkem na tom byly testovací vzájemném poměru obou prvků „silnější“ 2001 jde na vrub přirozeného kolísání složení kohoutky v domácnostech dobře. Jeho obsah vápník, což odpovídá i výskytu obou prvků vody (přírodní minerální voda však má být se buď pohyboval na hranici mezní hodnoty v zemské kůře. ze stabilního zdroje) nebo jeho přečerpávání, (30 mg/l) či mírně nad ní, nebo v rozpětí či Celkovou tvrdostí se značky Saguaro, či zda k tomu také přispívá i deklarovaná nad doporučenou hodnotou (40–80 mg/l); San Terra, Tanja a Albert řadí mezi vody úprava zdroje odželezněním nebo zda je nejvíce vápníku (118 mg/l) obsahovala voda tvrdé, Deep, Euro Shopper a S Budget mezi využíván nějaký nový vrt, který se od toho z brněnského kohoutku. Obsahem hořčíku se měkké a Tesco Value se blíží vodě velmi původního liší. Obsah hořčíku je sice pod pitná voda významně neliší od poloviny měkké (0,6 mmol/l). doporučenou hodnotou, avšak na druhou testovaných balených přírodních, stranu více než dvojnásobně převyšuje obsah kojeneckých a minerální Dobré vody; Pokračování na str. 44 TEST 10/2009 39
 5. 5. BALENÉ VODY NEPERLIVÉ KOJENECKÉ A VHODNÉ PRO PŘÍPRAVU KOJENECKÉ STRAVY JEDNOTKA POŽADAVKY, POŽADAVKY, POŽADAVKY, HORSKÝ AQUA ANNA DOBRÁ TOMA KOJENECKÁ PRAMENITÁ MINERALNÍ PRAMEN VODA NATURA Poznámka kojenecká kojenecká minerální pramenitá Výrobce Jesenické Aqua Nova, HBSW, PepsiAmericas / Prameny, ČR ČR ČR / General Bottlers, ČR Lokalita / Zdroj Roudno Radiměř / Byňov / Adršpašsko- Jeseníky / / Aqua Anna / Dobrá voda -teplické /Horský pramen skály / Natura Objem (l) 1,5 1,5 1,5 1,5 Cena (Kč) **) 8,90 12,90 9,90 9,90 Cena za 1 l (Kč) 5,93 8,60 6,60 6,60 Minimální trvanlivost (do) 07.07.2010 29.07.2010 28.07.10 02/2010 MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA 1) Organotrofní bakterie počty kolonií při 22 °C KTJ/1 ml 100 (MH)* 100 (MH)* 100 (MH)* 8 360 0 125 počty kolonií při 36 °C KTJ/1 ml 20 (MH)* 20 (MH)* 20 (MH)* 4 6 0 42 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE KVALITY 2) Látky žádoucí Vápník mg/l 40–80 (DH) 40–80 (DH) 28 71 5,6 ▼ 31 Hořčík mg/l 20–30 (DH) 20–30 (DH) 6,3 5,8 13 8,3 Celková tvrdost (vápník a hořčík) mmol/l 1,8–3,2 (MH) 1,8–3,2 (MH) 1,0 2,0 0,7 1,1 Látky, jejichž přítomnost ve zvýšeném nebo nízkém množství může vodu negativně ovlivnit Sodík mg/l 20 (MH) 100 (MH) 6,44 1,15 11,72 1,25 Chloridy mg/l 100 (MH) 100 (MH) < MD MD<c<MS < MD MD<c<MS Sírany mg/l 250 (MH) 250 (MH) 5,7 14 2,3 14 Železo μg/l 300 (MH) 300 (MH) < MD < MS < MD < MD Mangan μg/l 50 (NMH) 100 (NMH) 200 (NMH) 0,07 0,14 0,03 < MS Draslík mg/l 0,51 1,25 10,24 2,15 Fluoridy mg/l 0,7 (NMH) 0,7 (NMH) 5,0 (NMH) 0,08 0,04 0,65 MD<c<MS pH 5–8 (MH) 4,5–8 (MH) 6,3 7,5 7,5 7,2 Vodivost (konduktivita) 3) mS/m 70 (MH) 125 (MH) 22 38 18 21 Látky zdravotně závažné Dusičnany mg/l 10 (NMH) 25 (NMH) 50 (NMH) 1,2 6,1 < MD 6,1 Dusitany mg/l 0,02 (NMH) 0,02 (NMH) 0,1 (NMH) < MD < MD < MD < MD Benzo(a)pyren ng/l MD MD MD < MD < MD < MD < MD Polycyklické aromatické uhlovodíky (suma 4)) ng/l < MD < MD < MD < MD benzo(b)fluoranten ng/l < MD < MD < MD < MD benzo(k)fluoranten ng/l < MD < MD < MD < MD benzo(ghi)perylen ng/l < MD < MD < MD < MD indeno(123cd)pyren ng/l < MD < MD < MD < MD Trihalomethany (suma 4)) μg/l 1 (NMH) 1 (NMH) < MD < MD < MD < MD trichlormethan (chloroform) μg/l < MD < MD < MD < MD Bromoformy (suma 4)) μg/l < MD < MD < MD < MD dichlorbrommethan μg/l < MD < MD < MD < MD Chrom μg/l 25 (NMH) 25 (NMH) 50 (NMH) 0,35 0,24 0,09 0,38 Nikl μg/l 20 (NMH) 20 (NMH) 20 (NMH) 1,30 0,78 0,30 0,45 Arsen μg/l 5 (NMH) 5 (NMH) 5 (NMH) 1,48 0,14 0,03 0,41 Olovo μg/l 5 (NMH) 5 (NMH) 10 (NMH) 0,05 0,09 0,09 0,11 Selen μg/l 10 (NMH) 10 (NMH) 10 (NMH) 0,14 0,48 < MD < MS Baryum μg/l 500 (NMH) 500 (NMH) 1000 (NMH) < MS 7 350 ▲ 33 Bor mg/l 0,003 0,006 0,026 0,010 Hliník μg/l 50 (MH) 50 (MH) < MD < MD < MD < MD Antimon μg/l 3 (NMH) 3 (NMH) 5 (NMH) 0,23 0,29 0,27 0,28 40 TEST 10/2009
 6. 6. PRAMENITÉ PREALPHI RAJEC BONNY AQUILA BONAQUA AQUA BELLA Jaké balené vody nejčastěji vybíráte? AQUALINEA minerální Fonti Prealpi, Kofola, ČR Veseta, ČR Karlovarské Coca-Cola, SR Fontea, ČR Itálie minerální vody, ČR Villa d Almé / Rajecká Lesná / Český Ráj / Kyselka / Aquila Lúka / Bonaqua CHKO Třeboňsko / 25 % 26 % / Monte / Rajec / Bonny / Aqua Bella del Giubilini VS2, VS3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8% 16,90 10,50 4,90 10,90 8,90 3,90 11,26 7,00 3,26 7,26 5,93 2,60 41 % 14/05/10 04/2010 23.04.10 08.07.10 20.06.2010 09.08.10 k přípravě kojenecké stravy) kojeneckou (resp. vhodnou při nákupu se nezaměřuji 62 0 4800 92 0 960 2 0 2080 75 4 0 na druhy vod pramenitou pitnou 83 61 42 48 74 35 25 32 3,9 13,4 34 6,8 3,1 2,8 1,2 1,8 3,3 1,2 VYSVĚTLIVKY ▲ zvýšený, resp. vysoký obsah ▼ nízký obsah 23,07 ▲ 19,73 ▲ *) 2,27 4,64 1,87 5,43 Mezní hodnota platí pouze pro výrobek analyzovaný do 12 hodin po naplnění. Pro kojenecké vody a přírodní 15 MD<c<MS 4,5 MD<c<MS MD<c<MS 5,4 minerální nebo pramenité, které jsou uváděné do oběhu jako „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů“, 66 21 12 37 21 44 platí, že musí být uvedené hodnoty dodrženy až do okamžiku prodeje konečnému spotřebiteli. 54 < MD < MD < MD < MS 24 **) Cena, za kterou byl výrobek koupen v obchodní síti. 7,07 < MS 0,07 0,71 0,07 0,61 1) enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, siřičitany 1,29 0,67 1,33 4,41 0,96 1,85 redukující střevní sporulující anaerobní bakterie: bez nálezu 0,05 0,06 0,05 0,14 0,04 0,09 2) kompletní výsledky analýz na www.dtest.cz 7,4 7,5 7,0 6,7 7,4 7,8 3) míra obsahu iontů 66 52 26 60 58 36 4) polycyklické aromatické uhlovodíky – suma benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu a indeno(123cd)pyrenu; trihalomethany – suma trichlormethanu, tribrommethanu, < MD 10 MD<c<MS 3,8 7,1 6,5 dibromchlormethanu a dichlorbrommethanu; bromoformy – suma tribrommethanu, < MD < MD < MD < MD < MD 0,030 dibromchlormethanu a dichlorbrommethanu < MD < MD < MD < MD 1,9 1,4 Jednotky: KTJ = kolonie tvořící jednotku, mg = miligram, μg = mikrogram, ng = nanogram < MD < MD < MD 1,1 < MD < MD DH: doporučená hodnota < MD < MD < MD < MD < MD < MD MH: mezní hodnota jakostního ukazatele, jejímž nedodržením < MD < MD < MD < MD < MD < MD ztrácí voda vyhovující požadavky v daném ukazateli. NMH: nejvyšší mezní hodnota; balené vody – hodnota MD<c<MS < MD < MD 1,1 < MD < MD ukazatele zdravotní nezávadnosti balené vody, v důsledku MD<c<MS MD<c<MS < MD MD<c<MS < MD < MD jejíhož překročení se potravina vylučuje z oběhu; pitná voda – hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti < MD < MD < MD 0,4 < MD 5,2 pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného < MD < MD < MD 0,4 < MD 5,2 zdraví na základě zákona jinak. < MD < MD < MD < MD < MD < MD <MD: hodnota menší než mez detekce metody <MS: hodnota menší než mez stanovitelnosti metody < MD < MD < MD < MD < MD MD<c<MS MD<c<MS: hodnota větší než mez detekce metody a zároveň 0,31 0,38 0,42 0,42 0,40 0,20 menší než mez stanovitelnosti metody 0,89 2,17 0,63 0,52 0,75 0,76 Legislativa: vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnosti balených vod a o způsobu jejich 1,17 0,11 0,29 0,43 0,28 0,20 úpravy, vyhláška č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 0,10 0,07 0,14 0,08 0,46 0,08 a četnost a rozsah kontroly pitné vody < MS < MS < MS < MS < MS < MD 179 48 9 < MD 12 9 0,067 0,009 0,007 0,005 0,007 0,003 < MD < MD < MD < MD < MD 16 0,23 0,26 0,28 0,36 0,23 0,26 TEST 10/2009 41
 7. 7. KOJENECKÉ, PRAMENITÉ A MINERÁLNÍ VODY (NEPERLIVÉ) HORSKÝ PRAMEN AQUA ANNA DOBRÁ VODA kojenecká voda kojenecká voda přírodní minerální voda minimální trvanlivost: minimální trvanlivost: minimální trvanlivost: 28.07.10 07.07.2010 29.07.2010 Z deklarace: vhodná pro přípravu kojenecké Z deklarace: chráněný Z deklarace: kojenecká stravy; nízce mineralizovaná; baleno v ochranné podzemní zdroj pramenitá voda z podzemního atmosféře; úprava zdroje – odželezněno; Chuť: přijatelná jezera určená k přímé spotřebě značka KLASA Pach: přijatelný a přípravě kojenecké strav Chuť: přijatelná, ale nepříjemná, nakyslá i bez tepelné úpravy; Pach: přijatelný zdroj bez jakékoliv úpravy TEST komentář: velice nízký obsah vápníku; nízká Chuť: přijatelná; neutrální celková tvrdost (vápník a hořčík); vyšší obsah Pach: přijatelný fluoridů; vyšší obsah barya; nulové počty TEST komentář: počet organotrofních bakterií – podezření na přítomnost organotrofních bakterií cizorodé toxické látky nebo použití nedovolené nad mezní hodnotou „antimikrobiální“ úpravy (podrobně Voda a mikroorganismy) TOMA NATURA PREALPI RAJEC pramenitá voda přírodní minerální voda pramenitá voda minimální trvanlivost: minimální trvanlivost: minimální trvanlivost: 04/2010 02/2010 14/05/10 Chuť: přijatelná; příjemná Z deklarace: vhodná Z deklarace: vhodná Pach: přijatelný pro přípravu kojenecké pro přípravu kojenecké stravy TEST komentář: nulové počty organotrofních stravy a nápojů Chuť: přijatelná, ale nepříjemná bakterií – podezření na přítomnost cizorodé Chuť: přijatelná; Pach: přijatelný toxické látky nebo použití nedovolené velmi příjemná TEST komentář: nadlimitní „antimikrobiální“ úpravy (podrobně Voda Pach: přijatelný obsah sodíku, nevhodná a mikroorganismy) pro přípravu kojenecké stravy; zvýšený obsah barya BONNY Baleno v ochranné atmosféře AQUILA AQUALINEA pramenitá voda pramenitá voda minimální trvanlivost: Tahle informace, která se objevuje na etiketách minimální trvanlivost: 08.07.10 23.04.10 balených vod, vzbuzuje důvěru, že je vodě při Z deklarace: pouze 0,002 % sodíku; doporučeno Chuť: přijatelná; příjemná jejím stáčení (balení) věnována maximální ČLK pro přípravu kojenecké stravy; značka KLASA Pach: přijatelný pozornost. Někteří výrobci dokonce upřesňují, Chuť: přijatelná; příjemná TEST komentář: vysoké že balí v ochranné atmosféře dusíku. Na kvalitu Pach: přijatelný počty organotrofních vody by balení v ochranné atmosféře mít vliv TEST komentář: obsahuje dvě nedovolené bakterií nemělo. Není ale „balení“ jako „balení“. A jsme cizorodé organické látky – benzo(ghi)perylen u technologií, které se spotřebitel nedozví. (polycyklický aromatický uhlovodík) Ta první nepředstavuje nic proti ničemu. a chloroform; nejvyšší obsah sodíku Do „velké krabice“ plnící linky se nějak vhání z testovaných vod; zavádějící doporučení České dusík a nad plnícími se lahvemi udržuje lékařské komory – doporučuje vodu pro kojence, ochrannou atmosféru tím, že odtud vytěsňuje ale výrobce ji neuvádí jako „vhodnou pro okolní vzduch a snižuje riziko vzdušné přípravu kojenecké stravy“ bakteriální kontaminace. Druhá, trochu jiná technologie je sporná. Do každé lahve už plné vody se těsně před BONAQUA uzavřením kápne kapka tekutého dusíku, který AQUA BELLA pramenitá voda po uzavření expanduje a „uteče“ nad hladinu. pramenitá voda minimální trvanlivost: Ochranný smysl spočívá v tom, že místo minimální trvanlivost: 09.08.10 20.06.2010 trocha vzduchu je v lahvi inertní a mikrobiálně Z deklarace: nízký obsah minerálních látek; Z deklarace: vhodná čistý dusík, a navíc – což je asi pro výrobce odstranění železa filtrací; vhodná pro přípravu pro přípravu stravy velice důležité – lahev nesycené vody se stravy s nízkým obsahem sodíku; s nízkým obsahem sodíku nemačká, je krásně tvrdá a nafouklá, jako když baleno v ochranné atmosféře Chuť: přijatelná je sycena CO2. Chuť: přijatelná; neutrální Pach: přijatelný Troufneme si říci, že druhá technologie je Pach: přijatelný TEST komentář: obsahuje rozšířenější než ta první. Jde ale v případě TEST komentář: zvýšený počet organotrofních nedovolenou cizorodou pramenitých a přírodních minerálních vod bakterií; nadlimitní obsah dusitanů; obsahuje organickou látku – o technologii povolenou? Podle požadavku nedovolené cizorodé organické látky – benzo(a)pyren vyhlášky se přece do nich nesmí kromě oxidu benzo(a)pyren, chloroform (trichlormethan) uhličitého (CO2) přidávat nic jiného. Ani a dichlormethan evropská směrnice (2009/54/ES) „kapání dusíku“ do lahví nepovoluje. 42 TEST 10/2009
 8. 8. PITNÁ VODA BALENÁ (NEPERLIVÁ) SAQUARO SAN TERRA AQUA minimální trvanlivost: minimální trvanlivost: 24.07.10 02.02.10 Z deklarace: ošetřeno Z deklarace: ošetřeno UV zářením UV zářením Chuť: přijatelná Chuť: přijatelná Pach: přijatelný Pach: přijatelný TEST komentář: vysoké počty organotrofních bakterií DEEP VODA TANJA minimální trvanlivost: minimální trvanlivost: 31.01.10 30.01.10 Z deklarace: ošetřeno Z deklarace: ošetřeno UV zářením UV zářením Chuť: přijatelná; neutrální Chuť: přijatelná; neutrální Pach: přijatelný Pach: přijatelný TEST komentář: vysoké počty Že se vyplatí při nákupu číst etikety organotrofních bakterií; balených vod, dokazuje naše zkušenost nízký obsah hořčíku; z jedné pražské prodejny PENNY. nízká celková tvrdost (vápník Nepřehlédnutelně na žluté ceduli stojí: a hořčík) Tanja kojenecká. Kdo nečte informace na obalu a uvěří, odnáší si domů zabalenou pitnou vodu. Z 3640 spotřebitelů, kteří vyplnili náš dotazník k balené vodě, jen 31 % obvykle vedle druhu sleduje i datum minimální ALBERT QUALITY EURO SHOPPER trvanlivosti. Ta je poměrně dlouhá a ne vždy minimální trvanlivost: minimální trvanlivost: je na lahvích uvedeno datum výroby. 18.01.10 01.08.10 Doba minimální trvanlivosti udává den, Z deklarace: ošetřeno Z deklarace: baleno v ochranné měsíc a rok, avšak u vod s dobou trvanlivost UV zářením atmosféře dusíku delší než 3 měsíce ale kratší než 18 měsíců Chuť: přijatelná; neutrální Chuť: přijatelná; příjemná od data výroby nemusí být uveden den. Pach: přijatelný Pach: přijatelný Čím kratší čas zbývá do „vypršení“ data TEST komentář: vysoké počty trvanlivosti, tím starší voda je. organotrofních bakterií; nízký obsah hořčíku; nízká celková tvrdost (vápník a hořčík) Máte ve zvyku číst při nákupu údaje uvedené na obalu balených vod, jako jsou druhy vody a datum minimální trvanlivosti? S BUDGET TESCO VALUE minimální trvanlivost: minimální trvanlivost: 22 % 21.07.10 14.07.10 Z deklarace: baleno v ochranné Z deklarace: baleno v ochranné atmosféře dusíku atmosféře 40 % 7% Chuť: přijatelná, ale nakyslá, Chuť: přijatelná, ale nahořklá nahořklá Pach: přijatelný Pach: přijatelný TEST komentář: nízký obsah TEST komentář: vysoké počty vápníku; velice nízká celková 31 % organotrofních bakterií; tvrdost (vápník a hořčík); nízký obsah vápníku; vyšší obsah barya nezodpovězeno nízká celková tvrdost (vápník a hořčík); vysoký obsah barya obvykle někdy nikdy TEST 10/2009 43
 9. 9. Pokračování ze str. 39 V testu jsme měli velmi reprezentativní výběr balených kojeneckých a pramenitých vod (z chráněných Voda a látky, podzemních zdrojů) a balených pitných vod. Naopak výběr pitné vody z kohoutku byl jejichž přítomnost ve zvýšeném množství značně nereprezentativní a vzorky pocházely z velkých aglomerací, které jsou převážně může vodu negativně ovlivnit zásobovány z povrchových zdrojů. A v nich bývá obsah prvků nižší v porovnání nohé z látek přírodního původu, které mohou dovolit výrobci pramenité či minerální s podzemními vodami. Náš test neukázal, že by balené pramenité, kojenecké a pitné vody byly obecně významnějším zdrojem nutričně žádoucích M se nacházejí v podzemní a povrchové vodě, lidský organismus v malém množství potřebuje, aby se správně vyvíjel. vody (byť s dovětkem „vhodné pro přípravu kojenecké stravy a nápojů“), je zakázáno výrobcům vody kojenecké. U ní musí být zcela látek (prvků) oproti hodnoceným Patří mezi ně například chloridy, zinek, zachováno její přirozené chemické složení, vodovodním vodám. železo, sodík, draslík, sírany. Ve zvýšeném povoleno je pouze přidání oxidu uhličitého (CO2). množství však mohou negativně ovlivnit Vápník: základní součást kostí a zubů, kvalitu, nebo-li jakost vody, případně i její Železo a mangan nachází se i ve svalech, krvi a dalších zdravotní nezávadnost. Je druhým nejrozšířenějším kovem na Zemi tělesných tkáních. Hlavními zdroji jsou Obsah stopového prvku ve vodě se a zároveň i prvkem, který tvoří nezbytnou mléko a mléčné výrobky, semena (např. srovnává s hodnotou jakostního ukazatele, součást živého organismu. Aby voda vyhověla mák), ořechy, ovesné vločky, listová která je označena jako mezní. Dojde-li organoleptickým, tedy smyslovým vlastnostem zelenina (často je zde vázán jako k překročení mezní hodnoty, voda v daném (zejména chuti), byly pro ni stanoveny mezní nerozpustný fytát či šťavelan) a voda. ukazateli ztrácí vyhovující požadavek. hodnoty – pro pitnou z kohoutku a balenou Pro vstřebávání vápníku je důležitá Překročení obvykle nepředstavuje akutní přísnější (200 μg/l) a o polovinu vyšší pro přítomnost hořčíku a pro ukládání do kostní zdravotní riziko. Zdravotní nezávadnost vody pramenitou a kojeneckou (300 μg/l). Pro vody hmoty vitamin D. Denní příjem vápníku by hlídají především ukazatelé, které mají minerální žádná hodnota neexistuje, neboť se měl činit 800–1000 mg. nejvyšší mezní hodnotu; při jejím překročení jedná o vody specifické. Hořčík: je důležitý pro správnou činnost je vyloučeno použití vody jako pitné, balené 1 Balené vody pramenité a minerální svalů a nervů, pro uvolňování energie se vylučují z oběhu. Narazili jsme na zajímavý úkaz. Až na dva z glukózy, udržuje v dobrém stavu oběhový výrobky (Aqua Bella a Prealphi) jsme nebyli systém. Jeho zdrojem jsou obilí, celozrnné O úpravě vody schopni v těch ostatních železo detekovat, pečivo, banány, mandle, ořechy, tmavá Že se pitná voda upravuje, aby dosáhla případně stanovit. U Dobré vody a Aqua Belly listová zelenina i voda. Denní příjem by měl požadované jakosti, je obecně známo. byl důvod jasný – výrobci na obalu uvádějí činit cca 300 mg. Ostatně na této skutečnosti si balené „odželezněno“. Že by ve zdrojích ostatních vod Poznámka: Pokud vaříme zeleninu nebo pramenité a minerální vody „vybudovaly“ bylo železo v tak malém množství, že by se ani těstoviny v měkké vodě, jsou ztráty vápníku, svůj image. Že se ale také pramenité nedalo detekovat? hořčíku i dalších stopových prvků z potravin a minerální vody mohou upravovat a také se Železo se ve vodě v různých formách běžně vyšší oproti vaření v tvrdší vodě, kdy (např. většina z nich upravuje, už obecně známo vyskytuje a jeho vyšší obsah bývá v podzemních u vápníku a těstovin) může dokonce dojít není. Jejich výrobci mají povoleno vodách. Před osmi lety jsme v některých k zvýšení obsahu prvku v potravině. odstraňovat sloučeniny železa, síry, manganu značkách balených vod železo naměřili, nyní a jiných nežádoucích složek, např. beryllia, už nikoliv. Že by současná voda pocházela niklu, arzenu; povolenými způsoby jsou z jiných vrtů než z těch před osmi lety? Nebo dekantace (usazení), filtrace a okysličení že by i další výrobci vodu odželezňovali, avšak (vzduchem nebo vzduchem obohaceným její úpravu na obalech neuvádějí? ozonem). Jenže… 1 Pitná voda z kohoutku a balená Vyhláška Ministerstva zdravotnictví U balené vody jsme se železem dopadli stejně neuvádí, jaké druhy filtrace jsou či nejsou jako u pramenité a minerální. Až na Euro dovolené. Přes písek za normálního tlaku? Shopper jsme ho nebyli schopni detekovat či Přes jiné filtrační hmoty? Přes membrány za stanovit. U manganu to bylo přesně naopak – zvýšeného tlaku? Výrobci mají de facto volné pod mezí detekce byl pouze u vody Deep. Meze tvrdosti vody *) ruce a mohou případně použít i metody, Dodejme, že u balené pitné vody nemusí výrobci velmi tvrdá > 3,76 o kterých odborníci pochybují, zda jsou uvádět její úpravy. v souladu s duchem vyhlášky. Nejpřirozenější Železo a mangan v pitné vodě, odebrané v pěti tvrdá 2,51–3,75 je filtrace přes písek, která představuje velkých městech, byly až na jednu výjimku pod středně tvrdá 1,26–2,5 fyzikální metodu. Výrobcům ale nic nebrání mezní hodnotou. Voda z plzeňského kohoutku měkká 0,7–1,25 v tom, aby písek naimpregnovali třeba (Vojanova ulice, panelový dům) obsahovala velmi měkká < 0,5 manganistanem draselným, což už 254 μg železa v jednom litru. Vzhledem k tomu, představuje spíše chemický a tedy sporný že se obsah železa v Plzni-městě pohybuje kolem *) Ačkoliv uvádíme jednu z mnoha stupnic tvrdosti vody, dodáváme, že neexistuje nějaká univerzální stupnice. způsob úpravy vody. Sporná je i filtrace přes 140 μg/l, může být příčinou případná koroze A ty různé existující si ne vždy odpovídají – co je pro materiál na bázi uhlíku (aktivní uhlí), neboť vodovodního potrubí. Překročením mezní jednu stupnici měkké, je již pro jinou středně tvrdé apod. se mimo jiné mohou spustit i negativní hodnoty sice ztrácí tento konkrétní vzorek vody Žádná stupnice nebyla vytvořena z hlediska zdravotního, chemické reakce a narušit rovnováhu mezi v tomto ukazateli vyhovující jakost, ale ze nýbrž z hlediska technického nebo chemického. složkami vody. A důležitý dodatek: to, co si zdravotního hlediska se jedná o zcela 44 TEST 10/2009
 10. 10. oproti deklaraci jsme naměřili ještě o něco více sodíku (19,73 mg/l). PITNÁ VODA Z KOHOUTKU Druhé zastavení bude u minerální vody Prealpi. Dříve ale musíme uvést, že v žádném případě neplatí: kojenecká voda rovná se OSTRAVA voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy, ulice Mjr. Nováka byť splňuje všechny její ukazatele. Kojenecká panelák, patro 9/11, kuchyň, voda nesmí být upravována (vyjma UV záření směšovací baterie a oxidu uhličitého), kdežto ta „vhodná“ Zdroj pitné vody: smíšená voda (povrchová pramenitá nebo přírodní minerální voda z přehrad Šance a Kružberk, dále ze sítě podzemních zdrojů v Ostravě); dezinfekce upravována být může. Na etiketě této chlornanem sodným minerální vody se skví tvářička dítěte, aby se Chuť: přijatelná; příjemná hned na první pohled vědělo, že je vhodná Pach: přijatelný; bez zápachu pro přípravu kojenecké stravy. Ve složení se TEST komentář: nízká celková tvrdost uvádí 18,8 mg sodíku na litr. Oproti ostatním (vápník a hořčík); obsah chloroformu vodám hodně vysoká hodnota, která se ale (trichlormetan) převyšuje český limit, je ale ještě vejde do mezní hodnoty pro kojenecké hluboko pod požadavkem evropské vody. Naměřená hodnota však tu směrnice (viz Voda a látky zdravotně deklarovanou převýšila – 23,07 mg/l. závažné) Můžeme tak pouze konstatovat, že do testu zakoupená šarže vody Prealpi nevyhovuje BRNO a není vhodná k přípravě kojenecké stravy. ulice Masarykova nevýznamný nález a neškodné překročení, protože limitní hodnota je stanovena starší zástavba, patro 3/5, kuchyň, Fluoridy studená voda z hlediska prevence zhoršení chuti a barvy Podzemní a povrchová voda není až na Zdroj pitné vody: 90 % prameniště Březová vody. V podzemních pitných vodách lokální výjimky dané geologickým podložím (podzemní voda, kvalitní bez úpravy), s přirozeně vyšším obsahem železa se 10 % přehrada Vír (povrchová, nutná významným zdrojem fluoridů, tedy sloučenin dokonce podle vyhlášky na pitnou vodu úprava); dezinfekce chlordioxidem obsahujících fluor. Při koncentraci fluoridů toleruje až 500 μg/l, pokud je organo- Chuť: přijatelná; příjemná ve vodě kolem 1,0 mg/l může docházet leptická stránka vody v pořádku. Připomeňme, Pach: přijatelný; bez zápachu k prvním projevům toxického působení fluoru že limit pro pitnou vodu je oproti baleným TEST komentář: vyšší obsah vápníku; vyšší, na organismus. Již před více než patnácti lety ale podlimitní obsah dusičnanů pramenitým a kojeneckým tvrdší. se pitná voda v ČR přestala uměle fluoridovat. Posléze došlo i k zpřísnění Sodík nejvyšší mezní hodnoty pro kojenecké PLZEŇ Ve vodě a v potravinách, i bez umělého a pramenité vody (0,7 mg/l) i stanovení ulice Vojanova přisolování, je přirozeně přítomen sodík. zvláštního pravidla pro vodu minerální; je-li panelák, přízemí, kuchyň, Jeho množství by dostatečně pokrylo denní směšovací baterie obsah fluoridů větší než 1,5 mg/l, musí to příjem. Významnými, avšak nevítanými Zdroj pitné vody: povrchová z řeky Úhlavy, být na etiketě viditelně označeno současně dalšími zdroji jsou průmyslově zpracovávané dezinfekce chlorem s informací „není vhodná pro pravidelnou potraviny a samozřejmě individuální solení Chuť: přijatelná konzumaci kojenci a dětmi do 7 let věku“. pokrmů při vaření nebo přímo na talíři. Pach: přijatelný; bez zápachu Nejvyšší obsah fluoridů byl zjištěn TEST komentář: obsah železa převyšuje A protože populace v průmyslových zemích v přírodní minerální Dobré vodě – 0,65 mg/l. mezní hodnotu přijímá sodíku více, než by bylo zdrávo, jsou S ohledem na deklaraci o vhodnosti k přípravě jeho mezní hodnoty ve vodě stanoveny kojenecké stravy musíme uvést, že toto množství poměrně nízko – pro vodu kojeneckou PRAHA je již téměř „na hraně“ nejvyšší mezní hodnoty. 20 mg/l, pramenitou 100 mg/l a pitnou ulice Za Vokovickou vozovnou 200 mg/l. Minerální vody vzhledem ke svému Sodík: zdrojem je především kuchyňská starší zástavba, patro 2/4, kuchyň, specifiku žádnou mezní hodnotu nemají. sůl. Její denní příjem mnohonásobně směšovací baterie se sprchou Obsah sodíku v testovaných vodách se převyšuje doporučený denní příjem 500 mg. Zdroj pitné vody: smíšená voda (povrchová pohyboval hluboko pod uvedenými mezními Dlouhodobý nadbytečný příjem sodíku z přehrady Želivka, na úpravně dezinfekce hodnotami a u naprosté většiny nedosáhl ani (a chloridů) se podepisuje na zadržování ozonizací, a podzemní z Káraného); k mezi stanovené pro vody kojenecké. tekutin, přispívá k tvorbě ledvinových doúprava v síti chlorací Nicméně něco nás zaujalo… kamenů, vede k zvyšování krevního tlaku, Chuť: přijatelná; mírný chlorový zápach Na etiketě pramenité vody Aquila k zvýšené reaktivnosti cév a objevuje se Pach: přijatelný aqualinea nepřehlédnutelně stojí „pouze i zvýšená lámavost kostí. 0,002 % sodíku“. To naprosto zanedbatelné Fluoridy: ve vodě v koncentraci kolem LIBEREC procento vypadá velice vábně. A jistě je 1,0 mg/l mohou u dětí při pravidelném pití ulice Valašská i dobrým reklamním tahákem (proč by to tam způsobit skvrnitost zubů (tzv. zubní rodinný dům, přízemí, kuchyň, směšovací jinak bylo), neb ze všech stran zní doporučení fluoróza). Tento jev je považován za první baterie se sprchou snižovat příjem sodíku. V deklarovaném složení projev toxického působení fluoru na Zdroj pitné vody: podzemní voda vody výrobce udává 18 mg sodíku v litru vody. organismus. Mnohem vážnější poškození – (Pilínkovské prameny Hluboká), Jen asi málokdo bude cíleně porovnávat, zda kostní fluoróza (změny v kostní struktuře dezinfekce chlorem je to méně nebo více než v jiných pramenitých vedoucí až k deformitám kostí) může Chuť: přijatelná; mírný chlorový zápach vodách. Z těch, které jsme testovali, se však vzniknout, pokud voda obsahuje 3 až 6 mg Pach: přijatelný jedná o hodnotu bezkonkurenčně nejvyšší; fluoridů v jednom litru. TEST 10/2009 45
 11. 11. PITNÁ VODA Z KOHOUTKU JEDNOTKA POŽADAVKY, OSTRAVA BRNO PLZEŇ PRAHA ULICE LIBEREC PITNÁ ULICE ULICE ULICE ZA VOKOVICKOU ULICE MJR. NOVÁKA MASARYKOVA VOJANOVA VOZOVNOU VALAŠSKÁ Výrobce OVAK BVAK Vodárna Plzeň PVAK SČVAK Objem (l) Cena za m3 (Kč, vodné a stočné) / Cena (Kč) *) 56,18 56,67 46,82 55,12 64,54 Cena za 1 l (Kč) 0,056 0,057 0,047 0,055 0,065 Minimální trvanlivost (do) MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA 1) Organotrofní bakterie počty kolonií při 22 °C KTJ/1 ml 100 (MH) 1 0 62 5 0 počty kolonií při 36 °C KTJ/1 ml 20 (MH) 0 0 2 1 3 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE KVALITY 2) Látky žádoucí Vápník mg/l 30 (MH) 30 118 45 32 88 40–80 (DH) Hořčík mg/l 4,7 3,8 6,7 8,9 5,7 Celková tvrdost (vápník a hořčík) mmol/l 2–3,5 (DH) 1,0 3,1 1,4 1,2 2,4 Látky, jejichž přítomnost ve zvýšeném nebo nízkém množství může vodu negativně ovlivnit Sodík mg/l 200 (MH) 7,7 2,5 10,8 13,7 5,1 Chloridy mg/l 100 (MH) 10 19 15 20 10 Sírany mg/l 250 (MH) 29 51 50 42 41 Železo μg/l 200 (MH) 138,9 17,4 254 36,1 32,5 Mangan μg/l 50 (MH) 22,8 0,3 38,2 1,8 0,7 Draslík mg/l 1,94 1,55 3,32 4,49 1,91 Fluoridy mg/l 1,5 (NMH) 0,03 MD<c<MS MD<c<MS 0,07 0,04 pH 6,5–9,5 (MH) 7,4 7,2 7,7 7,6 7,4 Vodivost (konduktivita) 3) mS/m 120 (MH) 24 58 32 31 48 Látky zdravotně závažné Dusičnany mg/l 50 (NMH) 4,7 40 ▲ 10 27 20 Dusitany mg/l 0,50 (NMH) < MD < MD < MD < MD < MD Benzo(a)pyren ng/l 10 (NMH) < MD < MD MD<c<MS < MD < MD Polycyklické aromatické uhlovodíky (suma 4)) ng/l 100 (NMH) < MD 4,0 < MD < MD < MD benzo(b)fluoranten ng/l MD<c<MS 1,2 < MD < MD < MD benzo(k)fluoranten ng/l MD<c<MS 1,2 < MD < MD < MD benzo(ghi)perylen ng/l < MD < MD MD<c<MS MD<c<MS < MD indeno(123cd)pyren ng/l MD<c<MS 1,4 MD<c<MS < MD MD<c<MS Trihalomethany (suma 4)) μg/l 100 (NMH) 42 1,2 27 30 6,4 trichlormethan (chloroform) μg/l 30 (NMH) 38 ▲ 0,6 23 25 4,3 Bromoformy (suma 4)) μg/l 4,0 0,6 4,2 5,0 2,1 dichlorbrommethan μg/l 4,0 0,6 3,9 5,0 1,8 Chrom μg/l 50 (NMH) 0,23 0,52 0,38 0,48 0,39 Nikl μg/l 20 (NMH 1,14 1,36 1,51 1,95 1,19 Arsen μg/l 10 (NMH) 1,25 0,29 0,39 0,43 0,38 Olovo μg/l 25 (NMH) 0,24 0,19 0,33 5,40 0,46 Selen μg/l 10 (NMH) 0,31 0,79 0,41 0,90 0,71 Baryum μg/l 17,8 17,6 22,9 20,7 15,2 Bor mg/l 1,0 (NMH) 0,011 0,008 0,011 0,009 0,011 Hliník μg/l 200 (MH) 53,0 MD 22,1 15,8 MD Antimon μg/l 5 (NMH) 0,17 0,02 0,16 0,16 0,05 46 TEST 10/2009

×