Condition

9,252 views

Published on

aaaaa

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Condition

 1. 1. Lesson Plan conditionals
 2. 2. Zero conditional <ul><li>Zero conditional บางคนเรียก General condition </li></ul><ul><li>หรือ Present true conditional ซึ่งจะใช้เมื่อต้องการกล่าวถึง </li></ul><ul><li>ความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต </li></ul><ul><li>ข้อความทั้งในส่วน if-clause และ result clause ใช้รูปกริยาเป็น </li></ul><ul><li>present simple verb ทั้งคู่ ดังนี้ </li></ul>Present simple verb Present simple verb Result Clause If - Clause
 3. 3. <ul><li>1. เป็นความจริงโดยทั่วไป ( general truth ) </li></ul><ul><li>Example: </li></ul><ul><li>- If it gets cold enough, water becomes ice. </li></ul><ul><li>- If interest rates fall, company profits rise. </li></ul><ul><li>2. เป็นการกระทำที่เป็นนิสัย ( habitual activity ) </li></ul><ul><li>Example: </li></ul><ul><li>- If Mary doesn’t eat dinner, she gets angry. </li></ul><ul><li>- If mother sings that song, she cries. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>3. เป็นการสั่งการ ( give a command ) </li></ul><ul><li>Example: </li></ul><ul><li>- If someone calls, take a message please. </li></ul><ul><li>- Write to me if you go away. </li></ul>
 5. 5. First Conditional <ul><li>First conditional บางคนเรียก Present real conditional </li></ul><ul><li>ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (Future </li></ul><ul><li>true situation) โครงสร้างในประโยค if-clause เป็น Present </li></ul><ul><li>simple verb ส่วน result clause เป็น modal (will) + </li></ul><ul><li>present simple verb </li></ul>Modal + present simple verb Present simple verb Result Clause If - Clause
 6. 6. <ul><li>For Example: </li></ul><ul><li>- If it gets cold enough, water will become ice. </li></ul><ul><li>- If the weather is sunny later, we can go to the beach. </li></ul><ul><li>- If I see Maria, I’ll give her your message. </li></ul>
 7. 7. Second conditional <ul><li>Second conditional บางคนเรียก Present unreal </li></ul><ul><li>Conditional ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่ </li></ul><ul><li>เป็นจริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป มี โครงสร้างใน if-clause และ result </li></ul><ul><li>clause ดังนี้ </li></ul>Would+ present simple verb Past simple verb Result Clause If Clause
 8. 8. <ul><li>For Example: </li></ul><ul><li>- If I had a lot of money, I would travel round the world. </li></ul><ul><li>(In Reality: We don’t have the finance.) </li></ul><ul><li>- If he were French, he would live in Paris. </li></ul><ul><li>(In Reality: He is not French and can’t be French. ) </li></ul><ul><li>- If she were rich, she would buy a yacht. </li></ul><ul><li>(In Reality: She’s very poor and can’t be rich.) </li></ul>
 9. 9. Third Conditional <ul><li>Third conditional บางคนเรียก Past unreal </li></ul><ul><li>conditional ใช้เพื่อกล่าวถึงสถานการณ์เงื่อนไขในอดีตที่ไม่เป็นจริง </li></ul><ul><li>มีโครงสร้างใน if-clause และ result clause ดังนี้ </li></ul><ul><li>ในรูปโครงสร้างนี้ ความหมายที่แท้จริงจะตรงกันข้ามกัน คือ ถ้าหากใช้เป็นรูปบอก </li></ul><ul><li>เล่า ( positive ) จะให้ความหมายเป็นปฏิเสธ ( negative ) แต่ถ้าใช้เป็นรูปปฏิเสธ </li></ul><ul><li>จะให้ความหมายเป็นบอกเล่า </li></ul>Would+ have+ past participle Past perfect verb Result Clause If-Clause
 10. 10. <ul><li>For Example: </li></ul><ul><li>- If I had seen her, I would have spoken to her. </li></ul><ul><li>( Means: I didn’t see her, and I didn’t speak to her. ) </li></ul><ul><li>- She wouldn’t have succeeded if she worked hard. </li></ul><ul><li>(Means: She succeeded, and she worked hard.) </li></ul><ul><li>- If the interview hadn’t gone well, they wouldn’t have given me a job. </li></ul><ul><li>(Means: The interview went well, and they gave me a job.) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Note: </li></ul><ul><li>ใน Third conditional นี้ เราสามารถตัดคำว่า if ใน if-clause ออกไป </li></ul><ul><li>โดยที่ความหมายยังเหมือนเดิมที่มี if ทุกประการ แต่โครงสร้างในส่วน if-clause </li></ul><ul><li>เปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย คือ </li></ul>If + subject+ had (not) + past participle Had + subject+ (not) + past participle
 12. 12. <ul><li>For Example: </li></ul><ul><li>- If the company had developed good marketing strategies, it would have made larger profits. </li></ul><ul><li>Had the company developed good marketing strategies, it would have made larger profits. </li></ul><ul><li>(Means: The company didn’t develop good marketing strategies, so it didn’t make larger profits.) </li></ul>

×