Steering & Control

542
-1

Published on

In de afgelopen jaren heeft Van Kemenade Consultants onderzoek gedaan naar de tijdbesteding van medewerkers bij instellingen van verschillende aard en in vervolg daarop geadviseerd met betrekking tot de optimalisering van de personele inzet. Onze algemene conclusie daarbij is dat in veel gevallen aanzienlijke problemen kunnen ontstaan bij de uitvoering. Deze uitvoeringsproblemen hangen vaak samen met enerzijds een gebrek aan transparantie van het proces van uitvoering en anderzijds het ontbreken van instrumenten voor het middle-management om de personele inzet en de effecten daarvan op eenvoudige wijze te kunnen overzien. Het gevolg daarvan is dat de planning en uitvoering van activiteiten van medewerkers vaak moeilijk zijn te sturen.

Indicatoren voor uitvoeringsproblemen als hier worden berdoeld zijn onder meer:

- Het niet of slechts gedeeltelijk behalen van de doelen van de organisatie terwijl op het eerste gezicht voldoende middelen voorhanden zijn..

- Veel op te lossen knelpunten en incidenten met betrekking tot de beschikbaarheid van personeel voor het verrichten van diensten.

- In samenhang daarmee een hoge mutatiegraad in de roosters van de medewerkers.

- Een minder goed te verklaren verhoogd ziekteverzuim.

- Onrust onder de medewerkers en veel klachten over een (te) hoge werkdruk.

- Hoge kosten voor de inzet van oproepkrachten of uitzendkrachten.

- Overschrijdingen van de voor de teams of afdelingen beschikbare budgetten.


Bij een aantal opeenvolgende begeleidingsprojecten hebben wij een methodiek met de bijbehorende instrumenten ontwikkeld die een antwoord kunnen geven op de gesignaleerde problematiek. Door deze methode toe te passen in aanvulling op bestaande budgetmanagementsystemen kunnen soms spectaculaire resultaten worden bereikt. Daarbij gaat het overigens niet alleen om financiële effecten, die op zichzelf aanleiding kunnen vormen om de methode toe te passen, maar ook om toename van de kwaliteit. Naast de juiste medewerker op de juiste plaats en de juiste tijd kan ook nog worden bevorderd dat deze zich met de juiste taken bezighoudt.

In de bijgevoegde powerpoint-presentatie wordt een globale beschrijving gegeven van de methodiek en de instrumenten.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
542
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Steering & Control

 1. 1. Sturen op het primaire proces WAAROM HOE MET WELKE DOELEN MET WELKE MIDDELEN
 2. 2. Waarom <ul><li>Huidige werkwijze: </li></ul><ul><li>Er wordt meestal vrijwel uitsluitend gestuurd op financiële budgetten (koorden van de beurs). </li></ul><ul><li>Er wordt uitgegaan van aannames met betrekking tot mogelijkheden en uitvoering. </li></ul><ul><li>De uitvoering wordt gezien als black box. </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>Gebrek aan transparantie. </li></ul><ul><li>Grote kans op uitvoeringsproblemen en daaruit voortvloeiende afstemverliezen. </li></ul>
 3. 3. Indicatoren voor uitvoeringsproblemen <ul><li>Het niet of slechts gedeeltelijk behalen van de doelen van de organisatie terwijl op het eerste gezicht voldoende middelen voorhanden zijn. </li></ul><ul><li>Veel op te lossen knelpunten en incidenten met betrekking tot de beschikbaarheid van personeel voor het verrichten van diensten. </li></ul><ul><li>In samenhang daarmee een hoge mutatiegraad in de roosters van de medewerkers. </li></ul><ul><li>Een minder goed te verklaren verhoogd ziekteverzuim. </li></ul><ul><li>Onrust onder de medewerkers en veel klachten over een (te) hoge werkdruk. </li></ul><ul><li>Hoge kosten voor de inzet van oproepkrachten of uitzendkrachten. </li></ul><ul><li>Overschrijdingen van de voor de teams of afdelingen beschikbare budgetten. </li></ul>
 4. 4. Uitvoeringsproblemen zijn te beperken of te voorkomen door te sturen op het primaire proces <ul><li>Maak middelen en taakstelling inzichtelijk. </li></ul><ul><li>Maak een uitvoerbaar jaarplan voor de uitvoering. </li></ul><ul><li>Maak afspraken met de budgethouder en de medewerkers over de uitvoering van het jaarplan. </li></ul><ul><li>Volg de uitvoering van het jaarplan op de voet aan de hand van een samenhangende analyse van de realiseringscijfers. </li></ul><ul><li>Pas het jaarplan zonodig aan op basis van de analyse van de realiseringscijfers of eventuele veranderende eisen en omstandigheden. </li></ul>
 5. 5. Doelen <ul><li>Verhogen van de transparantie. </li></ul><ul><li>Betere afstemming van taakstelling en daartoe in te zetten middelen. </li></ul><ul><li>Verhogen van de kwaliteit door goede operationele afspraken met de medewerkers over de te stellen prioriteiten, met name bij incidentele boventallige aanwezigheid. </li></ul><ul><li>Verlagen van de kosten door een meer efficiënte planning van diensten van de medewerkers (de juiste medewerker op de juiste plaats, maar ook op de juiste tijd). </li></ul>
 6. 6. Ondersteuning door Van Kemenade Consultants <ul><li>Uitvoeren van een nulmeting als startpunt voor de implementatie van de methodiek. </li></ul><ul><li>Beschikbaar stellen van de instrumenten voor procesmanagement. </li></ul><ul><li>Begeleiden van het implementatietraject in de vorm van workshops. </li></ul><ul><li>Adviseren van de betrokkenen bij de opzet van de jaarplannen en bij de interpretatie van de uitkomsten en de op basis daarvan te maken aanpassingen. </li></ul>
 7. 7. Praktijkvoorbeeld van een nulmeting <ul><li>In overleg wordt een theoretisch jaarplan voor de urenbesteding opgesteld. </li></ul><ul><li>In dit jaarplan worden de realiseringscijfers over het laatste jaar verwerkt. </li></ul><ul><li>Het instrument maakt op basis daarvan automatisch cijfermatige en grafische analyses. </li></ul><ul><li>Aan de hand van de analyses wordt advies gegeven over de oplossingsrichting van geconstateerde uitvoeringsproblemen en de opzet van een jaarplan. </li></ul>
 8. 8. Cijfermatige analyse 52255,89 16,35 1,46 2750,31 371813,85 116,35 10,41 19569,15 319557,96 100,00 8,95 16818,84 Resultaat jaarbudget 10350,25 3,24 0,29 544,75 10350,25 3,24 0,29 544,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Inzet uitzendkrachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3391,50 1,06 0,09 178,50 3391,50 1,06 0,09 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet benutte reserve 13984,00 4,38 0,39 736,00 13984,00 4,38 0,39 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige reserveringen 439,28 0,14 0,01 23,12 2888,00 0,90 0,08 152,00 2448,72 0,77 0,07 128,88 Teamdagen 16986,00 5,32 0,48 894,00 16986,00 5,32 0,48 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ouderschapsverlof 852,72 0,27 0,02 44,88 1596,00 0,50 0,04 84,00 2448,72 0,77 0,07 128,88 Bijzonder verlof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwangerschapsverlof 954,56 0,30 0,03 50,24 5852,00 1,83 0,16 308,00 4897,44 1,53 0,14 257,76 Opleiding 3328,04 1,04 0,09 175,16 26056,60 8,15 0,73 1371,40 29384,64 9,20 0,82 1546,56 Vakantieverlof 8968,63 2,81 0,25 472,03 13399,75 4,19 0,38 705,25 22368,38 7,00 0,63 1177,28 Ziekte 19299,69 6,04 0,54 1015,77 277309,75 86,78 7,77 14595,25 258010,06 80,74 7,23 13579,48 Netto taakstelling Euro % Fte Uren Euro % Fte Uren Euro % Fte Uren Component Saldo jaarbudget Gerealiseerd Dienstrooster 2008 Jaartotalen
 9. 9. Grafische analyse urenbesteding
 10. 10. Grafische analyse budgetresultaten
 11. 11. De resultaten van de nulmeting <ul><li>Geven inzicht in de aard en omvang van de uitvoeringsproblemen en een indicatie voor de oplossingsrichting daarvan. </li></ul><ul><li>Vormen de basis voor de kwantitatieve en kwalitatieve opzet van een haalbaar jaarplan. </li></ul><ul><li>Vormen de basis voor de operationele afspraken met de medewerkers voor de uitvoering van het jaarplan. </li></ul>
 12. 12. De inrichting van het jaarplan <ul><li>Toedeling uren per fte per jaar. </li></ul><ul><li>Toekenning budget in fte per jaar. </li></ul><ul><li>Toedeling uren per team of afdeling per jaar. </li></ul><ul><li>Vertaling naar kaders in uren en diensten voor de opzet van de dienstroosters. </li></ul><ul><li>De inzet van de uren in een cijfermatig jaarplan. </li></ul><ul><li>Het uitwerken van een jaarplan voor de urenbesteding van de medewerkers. </li></ul>
 13. 13. Toedeling uren per fte De doelen waarvoor kan worden gereserveerd zijn vrij definieerbaar. In dit voorbeeld zijn voor de hand liggende keuzes opgenomen. Naast de doelen worden hier uitsluitend de uren handmatig ingevuld. De overige gegevens worden automatisch berekend. 35704,80 100,00 1,00 1879,20 Totaal te realiseren uren 28827,94 80,74 0,81 1517,26 Totaal netto inzetbaar 6876,86 19,26 0,19 361,94 Totaal reserveringen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet benutte reserve 09 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige reserveringen 08 273,60 0,77 0,01 14,40 Teamdagen 07 0,00 0,00 0,00 0,00 Ouderschapsverlof 06 273,60 0,77 0,01 14,40 Bijzonder verlof 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwangerschapsverlof 04 547,20 1,53 0,02 28,80 Opleiding 03 3283,20 9,20 0,09 172,80 Vakantieverlof 02 2499,26 7,00 0,07 131,54 Ziekte 01 Euro % Fte Uren Reserveringen Toedeling uren per fte per jaar
 14. 14. Toekenning budget in fte Hier worden alleen de budgetgegevens in fte handmatig ingevuld. De overige gegevens worden automatisch berekend. 319557,96 100,00 8,95 16818,84 Totaal toegekend budget 0,00 0,00 0,00 0,00 Af te trekken budget in uren (saldo onttrekkingen Budgetmutaties) 0,00 0,00 0,00 0,00 Af te trekken budget in fte 0,00 0,00 0,00 0,00 Toe te voegen budget in uren (saldo toevoegingen Budgetmutaties) 0,00 0,00 0,00 0,00 Toe te voegen budget in fte 319557,96 100,00 8,95 16818,84 Oorspronkelijk toegekend budget Euro % Fte Uren Componenten Toekenning jaarbudget in fte
 15. 15. Toedeling uren team per jaar (automatisch berekend) Deze tabel geeft inzicht in de per jaar voor het team beschikbare middelen voor de verschillende doelen voor het hele jaar 319557,96 100,00 8,95 16818,84 Totaal te realiseren uren 258010,06 80,74 7,23 13579,48 Totaal netto inzetbaar 61547,90 19,26 1,72 3239,36 Totaal reserveringen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet benutte reserve 09 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige reserveringen 08 2448,72 0,77 0,07 128,88 Teamdagen 07 0,00 0,00 0,00 0,00 Ouderschapsverlof 06 2448,72 0,77 0,07 128,88 Bijzonder verlof 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwangerschapsverlof 04 4897,44 1,53 0,14 257,76 Opleiding 03 29384,64 9,20 0,82 1546,56 Vakantieverlof 02 22368,38 7,00 0,63 1177,28 Ziekte 01 Euro % Fte Uren Reserveringen Toedeling uren planningseenheid per jaar
 16. 16. Vertaling naar het dienstrooster (automatisch berekend) In deze tabel wordt aangegeven hoeveel uren en diensten er per week in de roosters voor de medewerkers dienen te worden opgenomen om de volledige taakstelling uit te voeren. Daarbij is ook rekening gehouden met de reserveringen. 44,92 323 Totaal in het rooster op te nemen 8,65 62 Ter vervanging bij afwezigheid etc. (reserveringen) 36,27 261 Ter uitvoering van de taakstelling (netto inzetbaarheid) Diensten Uren In het dienstrooster voor de planningseenheid dienen per week te worden opgenomen Vertaling naar het dienstrooster per week
 17. 17. Eerste periode jaarplan (automatisch berekend) De uren van het jaarplan (dienstrooster) worden evenredig verdeeld over gekozen werkperioden, bijvoorbeeld de maanden van het jaar, Voor iedere werkperiode wordt een tabel als hier weergegeven opgenomen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24581,38 100,00 0,69 1293,76 Resultaat periodebudget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inzet uitzendkrachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet benutte reserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige reserveringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,36 0,77 0,01 9,91 Teamdagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ouderschapsverlof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,36 0,77 0,01 9,91 Bijzonder verlof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwangerschapsverlof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,73 1,53 0,01 19,83 Opleiding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2260,36 9,20 0,06 118,97 Vakantieverlof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1720,64 7,00 0,05 90,56 Ziekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19846,93 80,74 0,56 1044,58 Netto taakstelling Euro % Fte Uren Euro % Fte Uren Euro % Fte Uren Component Saldo periodebudget Gerealiseerd Dienstrooster 200801 Periodenr.
 18. 18. Jaarplan voor de urenbesteding 286483,68 8,02 15078,09               Totaal voor volledige uitvoering benodigd budget 33074,28 0,93 1740,75               Totaal overschrijding/onderuitputting budget 6370,21 0,18 335,27     Overschrijding/onderuitputting van de uren voor de reserveringen 55177,68 1,55     2904,09   Totaal reserveringen 0,00 0,00       0,00 10 0,00 0,00       0,00 Niet benutte reserve 09 0,00 0,00       0,00 Overige reserveringen 08 2195,28 0,06       115,54 Teamdagen 07 0,00 0,00       0,00 Ouderschapsverlof 06 2195,28 0,06       115,54 Bijzonder verlof 05 0,00 0,00       0,00 Zwangerschapsverlof 04 4390,55 0,12       231,08 Opleiding 03 26343,33 0,74       1386,49 Vakantieverlof 02 20053,25 0,56       1055,43 Ziekte 01           Reserveringen 61547,90 1,72     3239,36   Toegekend budget voor de reserveringen 57864,06 1,62 1405,48     Overschrijding/onderuitputting van de netto taakstelling 31160,00 0,87 1640,00       Totaal uitstelbare taken 7600,00 0,21   400,00     Dienstroosters maken 7600,00 0,21   400,00     Deelname werkgroepen 4560,00 0,13   240,00     Extra diensten dagelijkse routine 3800,00 0,11   200,00     Rapporten 7600,00 0,21   400,00     Coach-/Mentorgesprekken           Door de planningseenheid uit te voeren uitstelbare taken (flexibel) 5,61 10534,00 Totaal niet uitstelbare taken 3192,00 0,09   168,00     Begeleiding vakantie 4560,00 0,13   240,00     Buitenschoolse opvang (vakantie) 3952,00 0,11   208,00     Begeleiding weekeindactiviteiten 5928,00 0,17   312,00     Begeleide interne activiteiten 13680,00 0,38   720,00     Begeleide externe activiteiten 1482,00 0,04   78,00     Begeleid verlof 3952,00 0,11   208,00     Voortgangsbespreking 11400,00 0,32   600,00     Buitenschoolse opvang (school) 152000,00 4,26   8000,00     Algemeen en huishoudelijk             Door de planningseenheid uit te voeren niet uitstelbare taken 258010,06 7,23 13579,48       Toegekend budget voor de uitvoering van de netto taakstelling Euro Fte Uren Jaarplan voor de urenbesteding
 19. 19. Toelichting bij het jaarplan voor de urenbesteding <ul><li>Het jaarplan voor de urenbesteding vormt het inhoudelijke hart van het instrument. Hier wordt de netto taakstelling van het team of de afdeling uitgewerkt in concrete taken en activiteiten. De daarbij behorende reserveringen worden automatisch berekend. </li></ul><ul><li>Bij de invulling wordt een onderscheid gemaakt tussen taken die een continuïteitseis kennen en taken die flexibel kunnen worden ingevuld. De uitvoering van de laatst genoemde taken kan zonodig worden uitgesteld of naar voren gehaald. Daarmee kan incidentele boventalligheid of onderbezetting t.o.v. de diensten in het geplande rooster worden gecompenseerd. </li></ul><ul><li>Het document vormt de basis voor het overleg tussen budgethouder en teamleider of afdelingshoofd over de taakstelling en reserveringen in relatie tot het beschikbaar te stellen budget. </li></ul><ul><li>Daarnaast vormt het de basis voor het overleg tussen teamleider of afdelingshoofd met het team en/of individuele medewerkers over de uit te voeren taken en activiteiten en de daarbij te hanteren prioriteiten. </li></ul>
 20. 20. Het volgen van de realisering van het jaarplan <ul><li>Per periode worden de gerealiseerde uren voor netto taakstelling en reserveringen in het jaarplan vastgelegd. De onderuitputting en/of overschrijding van geplande uren per periode (budgetresultaten) worden automatisch berekend en weergegeven. </li></ul><ul><li>De budgetresultaten worden ook in de vorm van totalen over de in dat jaar reeds gerealiseerde perioden weergegeven. </li></ul><ul><li>Deze laatste gegevens worden daarnaast ook automatisch in de vorm van een grafiek gepresenteerd. </li></ul>
 21. 21. Vastleggen van de gerealiseerde uren per periode Hier worden alleen de gerealiseerde uren (witte kolom) ingevuld. De overige gegevens worden automatisch berekend. 1365,02 5,55 0,04 71,84 25946,40 105,55 0,73 1365,60 24581,38 100,00 0,69 1293,76 Resultaat periodebudget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inzet uitzendkrachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,50 1,43 0,01 18,50 351,50 1,43 0,01 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet benutte reserve 342,00 1,39 0,01 18,00 342,00 1,39 0,01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige reserveringen 188,36 0,77 0,01 9,91 0,00 0,00 0,00 0,00 188,36 0,77 0,01 9,91 Teamdagen 570,00 2,32 0,02 30,00 570,00 2,32 0,02 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ouderschapsverlof 188,36 0,77 0,01 9,91 0,00 0,00 0,00 0,00 188,36 0,77 0,01 9,91 Bijzonder verlof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwangerschapsverlof 79,27 0,32 0,00 4,17 456,00 1,86 0,01 24,00 376,73 1,53 0,01 19,83 Opleiding 215,96 0,88 0,01 11,37 2044,40 8,32 0,06 107,60 2260,36 9,20 0,06 118,97 Vakantieverlof 1720,64 7,00 0,05 90,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1720,64 7,00 0,05 90,56 Ziekte 2335,57 9,50 0,07 122,92 22182,50 90,24 0,62 1167,50 19846,93 80,74 0,56 1044,58 Netto taakstelling Euro % Fte Uren Euro % Fte Uren Euro % Fte Uren Component Saldo periodebudget Gerealiseerd Dienstrooster 200801 Periodenummer
 22. 22. Totalen van de budgetresultaten over de gerealiseerde perioden (automatisch berekend) In deze tabel worden de jaartotalen weergegeven voor het jaarplan (dienstrooster), de feitelijk gerealiseerde uren en de saldi van de deelbudgetten. Bij dit laatste worden overschrijdingen in rood weergegeven. Onderuitputting van de deelbudgetten wordt in zwart aangegeven. 52255,89 16,35 1,46 2750,31 371813,85 116,35 10,41 19569,15 319557,96 100,00 8,95 16818,84 Resultaat jaarbudget 10350,25 3,24 0,29 544,75 10350,25 3,24 0,29 544,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Inzet uitzendkrachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3391,50 1,06 0,09 178,50 3391,50 1,06 0,09 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Niet benutte reserve 13984,00 4,38 0,39 736,00 13984,00 4,38 0,39 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige reserveringen 439,28 0,14 0,01 23,12 2888,00 0,90 0,08 152,00 2448,72 0,77 0,07 128,88 Teamdagen 16986,00 5,32 0,48 894,00 16986,00 5,32 0,48 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ouderschapsverlof 852,72 0,27 0,02 44,88 1596,00 0,50 0,04 84,00 2448,72 0,77 0,07 128,88 Bijzonder verlof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwangerschapsverlof 954,56 0,30 0,03 50,24 5852,00 1,83 0,16 308,00 4897,44 1,53 0,14 257,76 Opleiding 3328,04 1,04 0,09 175,16 26056,60 8,15 0,73 1371,40 29384,64 9,20 0,82 1546,56 Vakantieverlof 8968,63 2,81 0,25 472,03 13399,75 4,19 0,38 705,25 22368,38 7,00 0,63 1177,28 Ziekte 19299,69 6,04 0,54 1015,77 277309,75 86,78 7,77 14595,25 258010,06 80,74 7,23 13579,48 Netto taakstelling Euro % Fte Uren Euro % Fte Uren Euro % Fte Uren Component Saldo jaarbudget Gerealiseerd Dienstrooster 2008 Jaartotalen
 23. 23. Grafische analyse budgetresultaten (automatisch berekend)
 24. 24. Het aanpassen van het jaarplan <ul><li>Met de budgethouder kan worden overlegd over de aanpassing van het budget of van de taakstelling, </li></ul><ul><li>Met de medewerkers kunnen nieuwe of aangepaste afspraken worden gemaakt over de uit te voeren taken en de daarbij te hanteren prioriteiten. </li></ul><ul><li>Gegevens met betrekking tot de eventuele aanpassing van budget en/of taken kunnen worden verwerkt in het jaarplan. </li></ul><ul><li>Waar nodig kunnen aanpassingen van het jaarplan leiden tot bijstelling van de dienstroosters, wijziging van het verlofbeleid etc. </li></ul>Op basis van de uitkomsten van de analyse van de realiseringscijfers kan het jaarplan worden aangepast. Daartoe kunnen de volgende acties worden ondernomen:
 25. 25. Behaalde resultaten bij twee eerdere projecten
 26. 26. Gesloten inrichting voor opvang en behandeling van jeugdigen <ul><li>Behaalde resultaten: </li></ul><ul><li>Aanzienlijke beperking van boventallige diensten t.o.v. het geplande dienstrooster. </li></ul><ul><li>Sterke beperking van het aantal mutaties in de roosters van de medewerkers. </li></ul><ul><li>Verhoging van de kosteneffectiviteit met circa 10 % van de gebudgetteerde uren; het budget werd niet meer overschreden. </li></ul><ul><li>Minder klachten over werkdruk. </li></ul><ul><li>Aanzienlijke neerwaartse druk op het ziekteverzuim. </li></ul>Doel: Beperken c.q. voorkomen van overschrijding van het budget zonder verlies van kwaliteit.
 27. 27. Open inrichting voor behandeling van jeugdigen <ul><li>Behaalde resultaten: </li></ul><ul><li>Aanzienlijke beperking van boventallige diensten t.o.v. het geplande dienstrooster. </li></ul><ul><li>Sterke beperking van het aantal mutaties in de roosters van de medewerkers. </li></ul><ul><li>Beperking van de inzet van uitzendkrachten met 90 %. </li></ul><ul><li>Daardoor verhoging van de continuïteit bij de behandeling van jeugdigen. </li></ul><ul><li>Verhoging van de kosteneffectiviteit met circa 20 % van de gebudgetteerde uren; het budget werd niet meer overschreden. </li></ul>Doel: Beperken van c.q. voorkomen van overschrijding van het budget door inzet van uitzendkrachten.
 28. 28. Belasting van de organisatie bij een implementatietraject <ul><li>De nulmeting wordt uitgevoerd aan de hand van realiseringscijfers die normaal gesproken aan de urenregistratie of het roosterpakket van de organisatie kunnen worden ontleend. Slechts voor de opzet van een theoretisch jaarplan is 1 à 2 uur overleg vereist. </li></ul><ul><li>De implementatie van de methodiek vraagt enige begeleiding hiervoor zijn slechts enkele workshops vereist. </li></ul><ul><li>Het onderhouden van de jaarplannen omvat niet meer dan het periodiek invoeren van realiseringscijfers die aan de urenregistratie of roosterpakket kunnen worden ontleend. Dit vraagt enkele minuten per periode. </li></ul><ul><li>Het op onderdelen vereiste overleg kan plaats vinden binnen de normale overlegstructuur van de organisatie. Dit overleg wordt zelfs vergemakkelijkt omdat daarbij gebruik kan worden gemaakt van een transparant jaarplan. </li></ul>De belasting van de organisatie bij een implementatietraject is minimaal.
 29. 29. Meer weten…..? <ul><li>Vraag vrijblijvend om onze schriftelijke documentatie. </li></ul><ul><li>Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek of presentatie bij uw organisatie. </li></ul><ul><li>Vraag vrijblijvend om een nulmeting voor een van de teams of afdelingen bij uw organisatie. </li></ul><ul><li>Kijk ook op onze website www.vkc-advies.nl. </li></ul>Van Kemenade Consultants Taxusplantsoen 2 9401 RG Assen E-mail [email_address] Tel. 0592-308080 Fax 0592-308950
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×