• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Romertanker
 

Romertanker

on

 • 723 views

Studie i Romerbrevet

Studie i Romerbrevet

Statistics

Views

Total Views
723
Views on SlideShare
721
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 2

http://www.slideshare.net 1
http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Romertanker Romertanker Presentation Transcript

  • Tanker fra Romerbrevet
   • kapitler 1- 16
   • 46 slides
  • Rask oversikt
   • kapittel 1 Paulus hilser og roser !
   • kapittel 2, menneskets falne tilstand, Guds rettferdige dom
   • kapittel 3 Alle mennesker står skyldige for Gud, takk for nåden
   • kapittel 4 Abraham og nådens budskap, gjennom troen
   • kapittel 5 Fred med Gud - arven til Guds folk, livet i Kristus !
   • kapittel 6 Død og oppstått med Kristus, Guds tjener
   • kapittel 7 Fri fra loven
  • Rask oversikt
   • kapittel 8 Ingen fordømmelse for den som er i Kristus
   • kapittel 9 Israel forkaster Kristus, Paulus sørger
   • kapittel 10-12 Israel trenger det gode budskapet. Gud har ikke forkastet dem .., elsket for fedrenes skyld
   • kapittel 13 Praktiske oppmuntringer for det kristne livet !
   • kapittel 14 Frihetens lov (fri til å tenke på andre), og kjærlighetens lov (fri til å sette andres beste først)
   • kapittel 15 Paulus - tjener og apostel med reiseplaner
   • kapittel 16 Anbefalinger og gode råd, med hilsner (all ære til Gud)
  • Paulus hilser og roser - kap.1,1-17
   • Jesu Kristi tjener
   • apostel
   • til Guds gode budskap (gledesbudskap)
   • lovt ved profetene (skriftene)
   • Budskapet om Jesus, Herren
   • Stadfestet å være Guds veldige sønn !
   • hvordan ? - Ved oppstandelsen fra de døde
   • Målet ? Troens lydighet ! - blant alle folkeslag ! (også dere)
  • Paulus roser - kap.1,7-17
   • Til alle Guds kjære
   • kalte
   • hellige
   • Nåde og Fred
   • fra Gud
   • vår Far +
   • Herren - Jesus Kristus !
   • Ros ! - Troen deres forkynnes - over hele (den kjente) verden
   • P. ber for dem
   • P. lengter etter dem - vil høste av frukt
  • Paulus, stolt av buskapet ! - kap.1,15-17
   • Jeg er klar til å forkynne !
   • Jeg skammer meg ikke ! (over Kristi evangelium)
   • Guds kraft til frelse
   • for hver den som tror
   • jøde og ikke-jøde..
   • Guds rettferdighet åpenbart
   • av tro (jøden)
   • til tro (ikke-jøden)
   • “ Den som er rettferdig av tro, skal leve” (leve av tro)
  • Frafall fra Gud - fallets konsekvenser - kap.1,18 og kap.2
   • Guds vrede over all:
     • ugudelighet
     • urettferdighet
   • Ingen unnskyldning ! - Gud har vært synlig:
     • Guds kraft
     • Guds guddommelighet
     • Guds gjerninger
  • Menneskets fall - kap.2
   • Menneskets respons:
    • Kjente Gud - æret ikke Gud
    • Tomme tanker og dåraktige hjerter (kalte det visdom)
    • Avguds bilder erstattet Gudsdyrkelse
   • Guds respons(pga menneskets valg) overgir mennesket til :
     • urenhet i hjertet, onde lyster
     • vanærelse av kroppen - unaturlig omgang med samme kjønn (begjær)
   • Mennesket bytter Guds sannhet ut med løgnen
   • Mennesket tilba og tjente skapningen i stedet for Skaperen !
  • Menneskets fall - kap.2
   • Gud overgir mennesket til:
     • Vanærende lidenskaper - i strid med naturen
     • skammelig utukt med samme kjønn
     • straffelønn på kroppen
     • et uverdig sinn - gjerninger som ikke sømmer seg
  • Det falne menneske- kap.1,29-32
   • Det falne mennesket:
     • urettferdighet - all slags
     • umoral (seksuell) - hor
     • usselhet
     • grådighet
     • ondskap
     • misunnelse
     • mord
     • svik og falskhet
  • Det falne mennesket - kap.1,29-32
     • Ryktespredere
     • Baktalelse (“den kristnes/religøses yndlingssynd”)
     • gudshatere
     • voldsmenn
     • stolte
     • skrythalser
     • all slags ondt
     • Ulydighet mot foreldre
  • Det falne mennesket - kap.1,29-32
     • uforstandige (no brains)
     • upålitelige (ikke til å stole på)
     • uten naturlig kjærlighet
     • Vil ikke tilgi
     • ubarmhjertige
   • KJenner Guds dom - støtter andre i dette også !
   • Vet at de som driver med den slags fortjener døden..????!!!!!
  • Å dømme andre er å dømme seg selv ! -kap. 2
   • Å fordømme andre er å fordømme seg selv..
   • Guds dom over onde gjerninger
   • Kan du flykte fra Guds dom ?!
   • Forakter du Guds godhet ? - langmodighet, overbærenhet
   • Forstår du ikke ? - Guds godhet fører deg til omvendelse
   • Hardhet og ubotferdighet bringer Guds vrede ! - Guds rettferdige dom !
   • Gud skal gi enhver etter sine gjerninger
  • Guds to skilleveier - kap.2,7-29
   • Evig liv - herlighet, ære og fred
     • god gjerning (ved tålmodig utholdenhet)
     • søker herlighet, ære og uforgjengelighet
   • Evig fortapelse - dom, harme og vrede, trengsel og angst
     • Søker sitt eget
     • ulydige mot sannheten
     • lyder urettferdigheten
     • gjør det onde
     • dømt og fortapt, med lov eller uten lov (jøde og ikke-jøde)
  • Guds 2 skilleveier - kap.2,7-29
   • Gud skal dømme det skjulte i mennesket ! - ved Jesus Kristus
   • til jøden (og oss andre) :
     • Du som lærer andre - lærer du selv ?
     • stjeler du ?
     • Driver du hor ?
     • utfører du tempelran ?
     • Vanærer du Gud ved å bryte loven ??? (Guds navn spottet)
     • Omskjærelse er verdiløs uten hjerte ! (i Ånden) - (ros fra Gud)
  • Guds rett til å dømme alle ! - Alle er skyldige, men kan komme under nåden !kap.3
   • Til jøden: fortrinn (men ingen fordeler i forhold til ikke-jøden)
     • Guds ord betrodd dem
     • Gud er trofast om vi er troløse
     • Gud har behov for å dømme verdens urett !
     • Alle (jøde og ikke-jøde) er under synd
  • Skyldig for Gud ! - kap.3,19 - loven viser at du er dømt..
   • Til ikke-jøden:
     • Hvert menneske er en løgner !
     • Ikke én eneste rettferdig ! 3.10
     • Ikke én som søker etter Gud ! 3.11
     • Alle sammen er blitt fordervet
     • Ingen gjør godt !
     • munnen full av forbannelse og bitterhet
     • Blodutgytere
     • Ødeleggelse og elendighet - kjenner ikke fredens vei
     • Ingen gudsfrykt !
  • Guds rettferdighet - veien til frelse - kap.3,21
   • Ingen lov ! - bevitnet i loven og profetene (skriftene)
   • Guds rettferdighet !
   • ved tro
   • på Jesus Kristus
   • til alle og over alle ! (som tror på Jesus)
   • Alle har syndet og mistet Guds ære !
   • Blir rettferdiggjort ! - av Nåde ! (ufortjent) , ingen lønn
   • Hvordan ? - ved Guds Nåde, ved fødselen i Jesus Kristus !
  • Jesus, verdens frelser ! - kap.3,25-31
   • Gud stilte Jesus fram som en nådestol - redningsstedet
   • i Jesu blod
   • ved troen
   • Gud ville vise sin rettferdighet - være og gjøre rettferdig !
   • hvem ? - den som har troen på Jesus
   • Ingen ros ! ved troens lov
   • Mennesket blir rettferdiggjort ved tro, ikke (lov) gjerninger
   • Gud rettferdiggjør jøden av troen, ikke-jøden ved troen !
   • Ved dette stadfester vi loven - Guds drivkraft er kjærlighet
  • Abraham - troens “stamfar”
   • Hadde ikke noe å rose seg av for Gud
   • Abraham trodde Gud - og det ble regnet ham til rettferdighet !
   • Troen på Ham som rettferdiggjør ugudelige
   • Troen blir tilregnet som rettferdighet
   • Rettferdighet, uten gjerninger, synder dekket over !
   • Salig er det mennesket som Herren aldri tilregner synd ! (David)
   • Gjelder jøde og ikke-jøde (alle)
   • Troen ble tilregnet Abraham før han ble omskåret !
   • Omskjærelsens tegn var seglet på Abrahams tro !
  • Abraham - troens “stamfar” - kap. 4
   • løftet om å bli arving til verden - ikke gitt ved loven, men ved troens rettferdighet !
   • Loven framkaller vrede !
   • Ingen lov ? - ingen overtredelse !
   • Løftet er av tro - for at Gud kunne vise NÅDE ! - et løfte for hele ætten (jøder og ikke-jøder)
   • De av loven og av Abrahams tro ! (Han er far til alle)
   • Abraham ble styrket i troen, og gav Gud æren !
   • Det Gud hadde lovet holder Han ! - Troen ble regnet A. til rettferdighet !
   • Troen blir tilregnet alle som tror på Faderen, som reiste opp Jesus fra de døde
  • Fred med Gud gjennom Jesus ! - kap.5
   • Vi har fred med Gud
   • ved Jesus Kristus (den salvede)
   • Vi har adgang til NÅDEN !
   • ved troen
   • Vi roser oss ved håp om Guds herlighet !
   • Vi roser oss i :
     • trengselen - virker tålmodighet
     • virker et prøvet sinn
     • virker håp - som ikke gjør til skamme !
  • Fred med Gud, ved Jesus - kap.5
   • Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter (ved DHÅ)
   • Kristus døde til fastsatt tid - for ugudelige (oss)
   • Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere
   • Vi er nå blitt rettferdiggjort ved Jesu blod - frelst fra vreden
   • Da vi var fiender ble vi forlikt med Gud ,ved Jesu død
   • Vi skal bli frelst (så mye mer) frelst ved Jesu liv
   • Vi roser oss i vår Gud - ved Herren, som vi har fått forlikelsen
  • Fred med Gud - fra Adams død til Jesu liv - kap.5
   • Ved Adams synd kom døden, fordi de alle syndet
   • Synden var i verden også før loven, døden er beviset
   • Døden hersket fra Adam til moses (loven)
   • Guds gave av nåde blir gitt ved Jesu Kristi nåde
   • Ved at Jesu Kristi nåde kommer rikelig over de mange
   • Dommen kom ved Adam, nådegaven førte til rettferdiggjørelse
   • De som tar imot Nådens overflod og rettferdighetens gave (JesUs) skal ha liv og herske ved Jesus kristus
   • fordømmelse kom over alle mennesker, Jesu rettferdighet blir til liv for alle mennesker !
  • Fra Adams død til Jesu liv - kap.5
   • De mange ble stilt fram som syndere ved Adams ulydighet
   • De mange skal stilles fram som rettferdige ved Jesu lydighet !
   • Loven kom til for at fallet skulle bli større
   • Nåden viser seg som enda mer overstrømmende rik !
   • Synden hersket ved døden, Nåden hersker ved rettferdighet til evig liv - ved Jesus
  • Død og oppstått med Kristus, kalt til å tjene Gud ! - kap.6
   • Som døpte til Kristus er vi døpt til Jesu død !
   • Vi er begravet med Kristus, ved dåpen til døden
   • Oppreist med Kristus, ved Faderens herlighet - for å vandre i et helt nytt liv !
   • Vi skal bli forenet med Kristus i en oppstandelse som har likhet med Jesu oppstandelse !
   • Vårt gamle menneske ble begravet med Kristus - for å frata syndelegemet sin makt - og ikke lenger være syndens treller
   • Døde vi med Kristus skal vi leve med Ham ! (døden hersker ikke lenger over Ham)
  • Død og oppstått med Kristus - kap.6
   • Kristus døde for synden, lever for Gud
   • Vi skal leve med Kristus
   • Regn dere som døde for synden, men levende for Gud, i Jesus Kristus
   • La ikke synden ha herredømme ! ( slik at dere må lyde dens lyster)
   • Still ikke lemmene deres fram som våpen for for urettferdigheten (i syndens tjeneste)
   • Still dere fram til tjeneste for Gud, og våpen for rettferdigheten !
   • Vi står under nåden, ikke loven (synden skal ikke herske)
  • Et liv i Guds tjeneste - kap.6
   • Tjenere til lydighet mot Gud
   • Av hjertet er dere blitt lydige mot læren (om Jesus)
   • Dere er blitt tjenere for rettferdigheten ( etter frisettelsen) - til helliggjørelse !
   • høst frukt som har evig liv som mål !
   • Syndens lønn er døden
   • Guds nådegave er evig liv - i Kristus (den salvede) Jesus, vår Herre
  • Fri fra lovens forbannelse - kap.7
   • Døde bort fra loven, ved Kristi legeme - for å tilhøre Jesus
   • Bære frukt for Gud !
   • Vi er frigjort fra loven ! - vi tjener i Åndens nye vesen (ikke lovbokstav)
   • Jeg lærte å kjenne synden ved loven (Jøden Paulus)
   • Synden ble vekket ved loven
   • Synden tok anledning av budet og jeg døde ( det gav meg bare død)
   • Synden bedro meg, og drepte meg, ved budet !
   • Loven er i seg selv god - den er ikke problemet ..
  • Fri fra lovens forbannelse ! - kap.7
   • Det jeg ikke vil, det gjør jeg, det jeg vil det gjør jeg ikke ..
   • Det er synden som bor i meg - og ikke lenger meg som gjør det
   • Jeg samtykker gjennom mine handlinger at loven er god !
   • Det bor ikke noe godt i mitt kjød !
   • Jeg har viljen, men ikke evnen (ingen kraft til å gjøre det gode)
   • det onde ligger meg for hånden..
   • Jeg fryder meg i mitt indre over Guds lov, men ser en annen lov i legemet.. - strid med loven i mitt sinn..
   • Det tar meg til fange under syndens lov, i lemmene mine
  • Fra “jeg elendige menneske, til “takk Herre” - kap.7,24-25
   • Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, syndens lov med mitt kjød
   • Jeg takker Gud !
   • ved Jesus Kristus - Han er redningen
  • Ingen fordømmelse i Jesus ! -kap.8
   • Derfor; ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus !!!!!!! 8.1
   • de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden !
   • Livets Ånds lov - frigjort meg fra syndens og dødens lov, i Kristus !!
   • Gud gjorde det
   • Gud sendte Jesus, og fordømte synden i kjødet, for syndens skyld
   • For at lovens rettferdige krav skulle bli oppfyllt i oss, som vandrer etter Ånden, ikke kjødet
   • De som lever etter Ånden retter sinnet mot det som hører Ånden til
  • Ingen fordømmelse !
   • Kjødets sinnelag er død..
   • Kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud ..
   • Kjødet har ikke evne til å bøye seg under Guds lov.. ( vil heller ikke..)
   • De som er i kjødet kan ikke være til behag for Gud
  • Ingen fordømmelse !
   • Åndens sinnelag er liv og fred..
   • Den som ikke har Kristi Ånd.......
   • Ånden er liv på grunn av rettferdighet, selv om legemet er dødt på grunn av synd..
   • Hvis Guds Ånd bor i dere - da skal Gud gi liv til legemene (de døde)! - ved Guds Ånd som bor i dere !
   • Vi skylder derfor ikke kjødet noe ..
   • Lever dere etter kjødet skal dere dø
   • Dreper dere legemets gjerninger ved Ånden, skal dere leve
   • Så mange som ledes av Guds Ånd er Guds barn , barnekår ! ABBA !
   • Vi er Guds barn og Kristi medarvinger ! - vi skal bli herliggjort !
  • Verdt å lide for ! - kap.8,
   • Lidelse vs herligheten som skal åpenbares
   • Skapningen skal bli fridd ut
   • av forgjengelighetens (forfallets/dødens) trelledom
   • inn i herlighetens frihet (tilhører Guds barn)
   • Vi venter med iver på legemets forløsning, barnekåret !
   • I dette håpet er vi frelst
   • lengter etter det med utholdenhet
   • Ånden, vår hjelper i svakhet ! - forbeder etter Guds vilje
   • Forutbestemt til å bli likedannet med Jesu bilde - den førstefødt
   • forutbestemt - kalt - rettferdiggjort - herliggjort !
  • Hvis Gud er for oss...... - kap.8,31
   • Hvem kan da være imot oss ?
   • Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet ?
     • Trengsel, angst, forfølgelse ?
     • Hungersnød, nakenhet, fare eller sverd ?
     • Hverken død eller liv !
     • hverken engler eller myndigheter, eller makter !
     • Hverken nåtid eller framtid !
     • Hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning
     • kan skille oss fra Guds kjærlighet, som er i Kristus Jesus !!!!!
  • Israels forherdelse - Paulus sørger - kap 9,10,11
   • Israels forkastelse av Kristus
   • Israels forkastelse og Guds rettvishet
   • Israels nåværende tilstand
   • Israel trenger evangeliet
   • Israel forkaster evangeliet
   • Ingen fullstendig forkastelse
   • Ikke endelig forkastelse - en rest
  • Det kristne livet kap. 12-15, 16
   • Kroppen - Guds redskap, som et offer for Gud, vår åndelige gudstjeneste !
    • armer - til å lege og vise omsorg
    • føtter - til å gå med budskapet om forsoning
    • Øyne - som ser mennesker med behov
    • Ører - som lytter etter med hjertet, lytter etter Guds vilje
  • Det kristne livet !
   • Et annet tankesett, annerledes fra verdens tankesett; fornyelse av sinnet
   • Prøve hva som er Guds vilje !
   • Sindige tanker, ikke storhetsgalskap - etter målet av tro
   • Vi er hverandres lemmer - Bruk gavene rett, til oppbyggelse
   • Ekte kjærlighet !
   • Hat det onde, elsk det gode
   • Vær elskverdige og kjærlige - fremst i å vise hverandre ære !
   • Vis iver i det å tjene Herren !
  • Det kristne livet
   • Glede i håpet ! - tålmod i motgang og utholdenhet i bønnen
   • Giver
   • Gjestfri !
   • Velsign !
   • sammen i glede og sorg
   • Samme sinn
   • Ikke for høye tanker og ambisjoner (til ulempe for andre)
  • Det kristne livet- kap 12
   • Overvinne det onde med det gode (lyset beseirer mørket)
   • Gjør godt overfor ALLE !
   • Fredelig, ikke hevn.. - gi heller rom for vreden - (Guds oppgave)
  • Det kristne livet - Guds ordninger - kap.13
   • Lydighet mot myndighetene ! - underordning
   • Motstand og dom
   • For samvittighetens skyld
   • Skatt, toll, frykt (respekt) og ære !
   • elske hverandre ! - din neste som deg selv
   • Et sømmelig liv, som tåler dagslyset !
   • Ikle dere Jesus Kristus, plei ikke kjødet (da vekkes onde lyster)
  • Det kristne livet - kap. 14
   • Ta deg av de svake, ikke døm dem.. eller forakt dem
   • Gjør det du har valgt - som for Herren
   • Vær overbevist i ditt valg
   • Vi lever for Herren, og vår neste - ikke primært oss selv (egoisme)
   • Døm ikke din bror.. eller vis forakt for andres valg
   • Ingen snublesteiner for andre !
   • Kjærligheten over prinsipper
   • Guds rike består i rettferdighet, fred og glede (dhå)
   • Søk fred og oppbyggelse - handle i kjærlighet
  • Det kristne livet - kap.15
   • Bære hverandres byrder - hjelpe
   • Din neste sitt beste
   • Jesus var en tjener
   • samme sinnelag til Guds ære (tålmodighetens og trøstens Gud)
   • Håpets Gud og overfloden av håp (Dhå´s kraft)
  • Paulus, apostel med reiseplaner - kap.15
   • Gudskunnskap og oppmuntring (formaning)
   • Paulus , apostelen:
     • Jesu Kristi tjener for hedningene ; ikke-jøder
     • til lydighet
     • forkynner Kristi evangelium
     • Planer om å reise til Rom - drevet av ønsket om frukt !
     • Kjempe sammen i bønn
  • Oppmuntringer, råd og hilsner -kap.16
   • Anbefaling av trofast tjenerinne -ta imot med gjestfrihet og respekt
   • Hun har vært en hjelper
   • Hilsner til trofaste tjenere, som våget livet, og menigheten
   • Hils hverandre med hellig kyss !
   • Advarsel mot splittelse og renkesmeder, de med glatte ord og smiger - disse forførerne !! (de tjener ikke Jesus, men for sin egen del)
   • Ros for lydighet viden kjent
   • Glede !
   • Gud makter å styrke dere etter det gode budskapet, og forkynnelsen av Jesus ! Troens lydighet er målet ! All ære til Gud ved Jesus Kristus
  • Oppsummering
   • Hvert menneske er en synder, på avstand fra Gud (utgangspunktet)
   • Hvert menneske trenger å forsones med Gud (fred med Gud)
   • HVert menneske kan bli reddet (frelst)- dersom de velger det - gjennom Jesu (Guds Sønn)s liv, død og oppstandelse
   • Hvert menneske som tror på Jesus er forsonet med Gud (Fredstilstand) - gitt at det har gitt seg til Gud (gjennom å gi respons)
   • Gud har utsett/utvalgt hver troende (på Jesus) til å være bringere av evangeliet - til å bli (Jesu) disipler, til senere å gjøre andre til disipler (være Jesu hender, føtter og munn
   • Guds langsiktige hensikt med alle troende er at vi skal bli mer og mer lik Jesus, vår Herre og Mester (slik lærlingen skal bli lik sin mester)
   • Jesus vil komme tilbake for å bringe (hente) oss hjem til Ham