Romertanker

 • 493 views
Uploaded on

Studie i Romerbrevet

Studie i Romerbrevet

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
493
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Tanker fra Romerbrevet
  • kapitler 1- 16
  • 46 slides
 • 2. Rask oversikt
  • kapittel 1 Paulus hilser og roser !
  • kapittel 2, menneskets falne tilstand, Guds rettferdige dom
  • kapittel 3 Alle mennesker står skyldige for Gud, takk for nåden
  • kapittel 4 Abraham og nådens budskap, gjennom troen
  • kapittel 5 Fred med Gud - arven til Guds folk, livet i Kristus !
  • kapittel 6 Død og oppstått med Kristus, Guds tjener
  • kapittel 7 Fri fra loven
 • 3. Rask oversikt
  • kapittel 8 Ingen fordømmelse for den som er i Kristus
  • kapittel 9 Israel forkaster Kristus, Paulus sørger
  • kapittel 10-12 Israel trenger det gode budskapet. Gud har ikke forkastet dem .., elsket for fedrenes skyld
  • kapittel 13 Praktiske oppmuntringer for det kristne livet !
  • kapittel 14 Frihetens lov (fri til å tenke på andre), og kjærlighetens lov (fri til å sette andres beste først)
  • kapittel 15 Paulus - tjener og apostel med reiseplaner
  • kapittel 16 Anbefalinger og gode råd, med hilsner (all ære til Gud)
 • 4. Paulus hilser og roser - kap.1,1-17
  • Jesu Kristi tjener
  • apostel
  • til Guds gode budskap (gledesbudskap)
  • lovt ved profetene (skriftene)
  • Budskapet om Jesus, Herren
  • Stadfestet å være Guds veldige sønn !
  • hvordan ? - Ved oppstandelsen fra de døde
  • Målet ? Troens lydighet ! - blant alle folkeslag ! (også dere)
 • 5. Paulus roser - kap.1,7-17
  • Til alle Guds kjære
  • kalte
  • hellige
  • Nåde og Fred
  • fra Gud
  • vår Far +
  • Herren - Jesus Kristus !
  • Ros ! - Troen deres forkynnes - over hele (den kjente) verden
  • P. ber for dem
  • P. lengter etter dem - vil høste av frukt
 • 6. Paulus, stolt av buskapet ! - kap.1,15-17
  • Jeg er klar til å forkynne !
  • Jeg skammer meg ikke ! (over Kristi evangelium)
  • Guds kraft til frelse
  • for hver den som tror
  • jøde og ikke-jøde..
  • Guds rettferdighet åpenbart
  • av tro (jøden)
  • til tro (ikke-jøden)
  • “ Den som er rettferdig av tro, skal leve” (leve av tro)
 • 7. Frafall fra Gud - fallets konsekvenser - kap.1,18 og kap.2
  • Guds vrede over all:
    • ugudelighet
    • urettferdighet
  • Ingen unnskyldning ! - Gud har vært synlig:
    • Guds kraft
    • Guds guddommelighet
    • Guds gjerninger
 • 8. Menneskets fall - kap.2
  • Menneskets respons:
   • Kjente Gud - æret ikke Gud
   • Tomme tanker og dåraktige hjerter (kalte det visdom)
   • Avguds bilder erstattet Gudsdyrkelse
  • Guds respons(pga menneskets valg) overgir mennesket til :
    • urenhet i hjertet, onde lyster
    • vanærelse av kroppen - unaturlig omgang med samme kjønn (begjær)
  • Mennesket bytter Guds sannhet ut med løgnen
  • Mennesket tilba og tjente skapningen i stedet for Skaperen !
 • 9. Menneskets fall - kap.2
  • Gud overgir mennesket til:
    • Vanærende lidenskaper - i strid med naturen
    • skammelig utukt med samme kjønn
    • straffelønn på kroppen
    • et uverdig sinn - gjerninger som ikke sømmer seg
 • 10. Det falne menneske- kap.1,29-32
  • Det falne mennesket:
    • urettferdighet - all slags
    • umoral (seksuell) - hor
    • usselhet
    • grådighet
    • ondskap
    • misunnelse
    • mord
    • svik og falskhet
 • 11. Det falne mennesket - kap.1,29-32
    • Ryktespredere
    • Baktalelse (“den kristnes/religøses yndlingssynd”)
    • gudshatere
    • voldsmenn
    • stolte
    • skrythalser
    • all slags ondt
    • Ulydighet mot foreldre
 • 12. Det falne mennesket - kap.1,29-32
    • uforstandige (no brains)
    • upålitelige (ikke til å stole på)
    • uten naturlig kjærlighet
    • Vil ikke tilgi
    • ubarmhjertige
  • KJenner Guds dom - støtter andre i dette også !
  • Vet at de som driver med den slags fortjener døden..????!!!!!
 • 13. Å dømme andre er å dømme seg selv ! -kap. 2
  • Å fordømme andre er å fordømme seg selv..
  • Guds dom over onde gjerninger
  • Kan du flykte fra Guds dom ?!
  • Forakter du Guds godhet ? - langmodighet, overbærenhet
  • Forstår du ikke ? - Guds godhet fører deg til omvendelse
  • Hardhet og ubotferdighet bringer Guds vrede ! - Guds rettferdige dom !
  • Gud skal gi enhver etter sine gjerninger
 • 14. Guds to skilleveier - kap.2,7-29
  • Evig liv - herlighet, ære og fred
    • god gjerning (ved tålmodig utholdenhet)
    • søker herlighet, ære og uforgjengelighet
  • Evig fortapelse - dom, harme og vrede, trengsel og angst
    • Søker sitt eget
    • ulydige mot sannheten
    • lyder urettferdigheten
    • gjør det onde
    • dømt og fortapt, med lov eller uten lov (jøde og ikke-jøde)
 • 15. Guds 2 skilleveier - kap.2,7-29
  • Gud skal dømme det skjulte i mennesket ! - ved Jesus Kristus
  • til jøden (og oss andre) :
    • Du som lærer andre - lærer du selv ?
    • stjeler du ?
    • Driver du hor ?
    • utfører du tempelran ?
    • Vanærer du Gud ved å bryte loven ??? (Guds navn spottet)
    • Omskjærelse er verdiløs uten hjerte ! (i Ånden) - (ros fra Gud)
 • 16. Guds rett til å dømme alle ! - Alle er skyldige, men kan komme under nåden !kap.3
  • Til jøden: fortrinn (men ingen fordeler i forhold til ikke-jøden)
    • Guds ord betrodd dem
    • Gud er trofast om vi er troløse
    • Gud har behov for å dømme verdens urett !
    • Alle (jøde og ikke-jøde) er under synd
 • 17. Skyldig for Gud ! - kap.3,19 - loven viser at du er dømt..
  • Til ikke-jøden:
    • Hvert menneske er en løgner !
    • Ikke én eneste rettferdig ! 3.10
    • Ikke én som søker etter Gud ! 3.11
    • Alle sammen er blitt fordervet
    • Ingen gjør godt !
    • munnen full av forbannelse og bitterhet
    • Blodutgytere
    • Ødeleggelse og elendighet - kjenner ikke fredens vei
    • Ingen gudsfrykt !
 • 18. Guds rettferdighet - veien til frelse - kap.3,21
  • Ingen lov ! - bevitnet i loven og profetene (skriftene)
  • Guds rettferdighet !
  • ved tro
  • på Jesus Kristus
  • til alle og over alle ! (som tror på Jesus)
  • Alle har syndet og mistet Guds ære !
  • Blir rettferdiggjort ! - av Nåde ! (ufortjent) , ingen lønn
  • Hvordan ? - ved Guds Nåde, ved fødselen i Jesus Kristus !
 • 19. Jesus, verdens frelser ! - kap.3,25-31
  • Gud stilte Jesus fram som en nådestol - redningsstedet
  • i Jesu blod
  • ved troen
  • Gud ville vise sin rettferdighet - være og gjøre rettferdig !
  • hvem ? - den som har troen på Jesus
  • Ingen ros ! ved troens lov
  • Mennesket blir rettferdiggjort ved tro, ikke (lov) gjerninger
  • Gud rettferdiggjør jøden av troen, ikke-jøden ved troen !
  • Ved dette stadfester vi loven - Guds drivkraft er kjærlighet
 • 20. Abraham - troens “stamfar”
  • Hadde ikke noe å rose seg av for Gud
  • Abraham trodde Gud - og det ble regnet ham til rettferdighet !
  • Troen på Ham som rettferdiggjør ugudelige
  • Troen blir tilregnet som rettferdighet
  • Rettferdighet, uten gjerninger, synder dekket over !
  • Salig er det mennesket som Herren aldri tilregner synd ! (David)
  • Gjelder jøde og ikke-jøde (alle)
  • Troen ble tilregnet Abraham før han ble omskåret !
  • Omskjærelsens tegn var seglet på Abrahams tro !
 • 21. Abraham - troens “stamfar” - kap. 4
  • løftet om å bli arving til verden - ikke gitt ved loven, men ved troens rettferdighet !
  • Loven framkaller vrede !
  • Ingen lov ? - ingen overtredelse !
  • Løftet er av tro - for at Gud kunne vise NÅDE ! - et løfte for hele ætten (jøder og ikke-jøder)
  • De av loven og av Abrahams tro ! (Han er far til alle)
  • Abraham ble styrket i troen, og gav Gud æren !
  • Det Gud hadde lovet holder Han ! - Troen ble regnet A. til rettferdighet !
  • Troen blir tilregnet alle som tror på Faderen, som reiste opp Jesus fra de døde
 • 22. Fred med Gud gjennom Jesus ! - kap.5
  • Vi har fred med Gud
  • ved Jesus Kristus (den salvede)
  • Vi har adgang til NÅDEN !
  • ved troen
  • Vi roser oss ved håp om Guds herlighet !
  • Vi roser oss i :
    • trengselen - virker tålmodighet
    • virker et prøvet sinn
    • virker håp - som ikke gjør til skamme !
 • 23. Fred med Gud, ved Jesus - kap.5
  • Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter (ved DHÅ)
  • Kristus døde til fastsatt tid - for ugudelige (oss)
  • Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere
  • Vi er nå blitt rettferdiggjort ved Jesu blod - frelst fra vreden
  • Da vi var fiender ble vi forlikt med Gud ,ved Jesu død
  • Vi skal bli frelst (så mye mer) frelst ved Jesu liv
  • Vi roser oss i vår Gud - ved Herren, som vi har fått forlikelsen
 • 24. Fred med Gud - fra Adams død til Jesu liv - kap.5
  • Ved Adams synd kom døden, fordi de alle syndet
  • Synden var i verden også før loven, døden er beviset
  • Døden hersket fra Adam til moses (loven)
  • Guds gave av nåde blir gitt ved Jesu Kristi nåde
  • Ved at Jesu Kristi nåde kommer rikelig over de mange
  • Dommen kom ved Adam, nådegaven førte til rettferdiggjørelse
  • De som tar imot Nådens overflod og rettferdighetens gave (JesUs) skal ha liv og herske ved Jesus kristus
  • fordømmelse kom over alle mennesker, Jesu rettferdighet blir til liv for alle mennesker !
 • 25. Fra Adams død til Jesu liv - kap.5
  • De mange ble stilt fram som syndere ved Adams ulydighet
  • De mange skal stilles fram som rettferdige ved Jesu lydighet !
  • Loven kom til for at fallet skulle bli større
  • Nåden viser seg som enda mer overstrømmende rik !
  • Synden hersket ved døden, Nåden hersker ved rettferdighet til evig liv - ved Jesus
 • 26. Død og oppstått med Kristus, kalt til å tjene Gud ! - kap.6
  • Som døpte til Kristus er vi døpt til Jesu død !
  • Vi er begravet med Kristus, ved dåpen til døden
  • Oppreist med Kristus, ved Faderens herlighet - for å vandre i et helt nytt liv !
  • Vi skal bli forenet med Kristus i en oppstandelse som har likhet med Jesu oppstandelse !
  • Vårt gamle menneske ble begravet med Kristus - for å frata syndelegemet sin makt - og ikke lenger være syndens treller
  • Døde vi med Kristus skal vi leve med Ham ! (døden hersker ikke lenger over Ham)
 • 27. Død og oppstått med Kristus - kap.6
  • Kristus døde for synden, lever for Gud
  • Vi skal leve med Kristus
  • Regn dere som døde for synden, men levende for Gud, i Jesus Kristus
  • La ikke synden ha herredømme ! ( slik at dere må lyde dens lyster)
  • Still ikke lemmene deres fram som våpen for for urettferdigheten (i syndens tjeneste)
  • Still dere fram til tjeneste for Gud, og våpen for rettferdigheten !
  • Vi står under nåden, ikke loven (synden skal ikke herske)
 • 28. Et liv i Guds tjeneste - kap.6
  • Tjenere til lydighet mot Gud
  • Av hjertet er dere blitt lydige mot læren (om Jesus)
  • Dere er blitt tjenere for rettferdigheten ( etter frisettelsen) - til helliggjørelse !
  • høst frukt som har evig liv som mål !
  • Syndens lønn er døden
  • Guds nådegave er evig liv - i Kristus (den salvede) Jesus, vår Herre
 • 29. Fri fra lovens forbannelse - kap.7
  • Døde bort fra loven, ved Kristi legeme - for å tilhøre Jesus
  • Bære frukt for Gud !
  • Vi er frigjort fra loven ! - vi tjener i Åndens nye vesen (ikke lovbokstav)
  • Jeg lærte å kjenne synden ved loven (Jøden Paulus)
  • Synden ble vekket ved loven
  • Synden tok anledning av budet og jeg døde ( det gav meg bare død)
  • Synden bedro meg, og drepte meg, ved budet !
  • Loven er i seg selv god - den er ikke problemet ..
 • 30. Fri fra lovens forbannelse ! - kap.7
  • Det jeg ikke vil, det gjør jeg, det jeg vil det gjør jeg ikke ..
  • Det er synden som bor i meg - og ikke lenger meg som gjør det
  • Jeg samtykker gjennom mine handlinger at loven er god !
  • Det bor ikke noe godt i mitt kjød !
  • Jeg har viljen, men ikke evnen (ingen kraft til å gjøre det gode)
  • det onde ligger meg for hånden..
  • Jeg fryder meg i mitt indre over Guds lov, men ser en annen lov i legemet.. - strid med loven i mitt sinn..
  • Det tar meg til fange under syndens lov, i lemmene mine
 • 31. Fra “jeg elendige menneske, til “takk Herre” - kap.7,24-25
  • Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, syndens lov med mitt kjød
  • Jeg takker Gud !
  • ved Jesus Kristus - Han er redningen
 • 32. Ingen fordømmelse i Jesus ! -kap.8
  • Derfor; ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus !!!!!!! 8.1
  • de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden !
  • Livets Ånds lov - frigjort meg fra syndens og dødens lov, i Kristus !!
  • Gud gjorde det
  • Gud sendte Jesus, og fordømte synden i kjødet, for syndens skyld
  • For at lovens rettferdige krav skulle bli oppfyllt i oss, som vandrer etter Ånden, ikke kjødet
  • De som lever etter Ånden retter sinnet mot det som hører Ånden til
 • 33. Ingen fordømmelse !
  • Kjødets sinnelag er død..
  • Kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud ..
  • Kjødet har ikke evne til å bøye seg under Guds lov.. ( vil heller ikke..)
  • De som er i kjødet kan ikke være til behag for Gud
 • 34. Ingen fordømmelse !
  • Åndens sinnelag er liv og fred..
  • Den som ikke har Kristi Ånd.......
  • Ånden er liv på grunn av rettferdighet, selv om legemet er dødt på grunn av synd..
  • Hvis Guds Ånd bor i dere - da skal Gud gi liv til legemene (de døde)! - ved Guds Ånd som bor i dere !
  • Vi skylder derfor ikke kjødet noe ..
  • Lever dere etter kjødet skal dere dø
  • Dreper dere legemets gjerninger ved Ånden, skal dere leve
  • Så mange som ledes av Guds Ånd er Guds barn , barnekår ! ABBA !
  • Vi er Guds barn og Kristi medarvinger ! - vi skal bli herliggjort !
 • 35. Verdt å lide for ! - kap.8,
  • Lidelse vs herligheten som skal åpenbares
  • Skapningen skal bli fridd ut
  • av forgjengelighetens (forfallets/dødens) trelledom
  • inn i herlighetens frihet (tilhører Guds barn)
  • Vi venter med iver på legemets forløsning, barnekåret !
  • I dette håpet er vi frelst
  • lengter etter det med utholdenhet
  • Ånden, vår hjelper i svakhet ! - forbeder etter Guds vilje
  • Forutbestemt til å bli likedannet med Jesu bilde - den førstefødt
  • forutbestemt - kalt - rettferdiggjort - herliggjort !
 • 36. Hvis Gud er for oss...... - kap.8,31
  • Hvem kan da være imot oss ?
  • Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet ?
    • Trengsel, angst, forfølgelse ?
    • Hungersnød, nakenhet, fare eller sverd ?
    • Hverken død eller liv !
    • hverken engler eller myndigheter, eller makter !
    • Hverken nåtid eller framtid !
    • Hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning
    • kan skille oss fra Guds kjærlighet, som er i Kristus Jesus !!!!!
 • 37. Israels forherdelse - Paulus sørger - kap 9,10,11
  • Israels forkastelse av Kristus
  • Israels forkastelse og Guds rettvishet
  • Israels nåværende tilstand
  • Israel trenger evangeliet
  • Israel forkaster evangeliet
  • Ingen fullstendig forkastelse
  • Ikke endelig forkastelse - en rest
 • 38. Det kristne livet kap. 12-15, 16
  • Kroppen - Guds redskap, som et offer for Gud, vår åndelige gudstjeneste !
   • armer - til å lege og vise omsorg
   • føtter - til å gå med budskapet om forsoning
   • Øyne - som ser mennesker med behov
   • Ører - som lytter etter med hjertet, lytter etter Guds vilje
 • 39. Det kristne livet !
  • Et annet tankesett, annerledes fra verdens tankesett; fornyelse av sinnet
  • Prøve hva som er Guds vilje !
  • Sindige tanker, ikke storhetsgalskap - etter målet av tro
  • Vi er hverandres lemmer - Bruk gavene rett, til oppbyggelse
  • Ekte kjærlighet !
  • Hat det onde, elsk det gode
  • Vær elskverdige og kjærlige - fremst i å vise hverandre ære !
  • Vis iver i det å tjene Herren !
 • 40. Det kristne livet
  • Glede i håpet ! - tålmod i motgang og utholdenhet i bønnen
  • Giver
  • Gjestfri !
  • Velsign !
  • sammen i glede og sorg
  • Samme sinn
  • Ikke for høye tanker og ambisjoner (til ulempe for andre)
 • 41. Det kristne livet- kap 12
  • Overvinne det onde med det gode (lyset beseirer mørket)
  • Gjør godt overfor ALLE !
  • Fredelig, ikke hevn.. - gi heller rom for vreden - (Guds oppgave)
 • 42. Det kristne livet - Guds ordninger - kap.13
  • Lydighet mot myndighetene ! - underordning
  • Motstand og dom
  • For samvittighetens skyld
  • Skatt, toll, frykt (respekt) og ære !
  • elske hverandre ! - din neste som deg selv
  • Et sømmelig liv, som tåler dagslyset !
  • Ikle dere Jesus Kristus, plei ikke kjødet (da vekkes onde lyster)
 • 43. Det kristne livet - kap. 14
  • Ta deg av de svake, ikke døm dem.. eller forakt dem
  • Gjør det du har valgt - som for Herren
  • Vær overbevist i ditt valg
  • Vi lever for Herren, og vår neste - ikke primært oss selv (egoisme)
  • Døm ikke din bror.. eller vis forakt for andres valg
  • Ingen snublesteiner for andre !
  • Kjærligheten over prinsipper
  • Guds rike består i rettferdighet, fred og glede (dhå)
  • Søk fred og oppbyggelse - handle i kjærlighet
 • 44. Det kristne livet - kap.15
  • Bære hverandres byrder - hjelpe
  • Din neste sitt beste
  • Jesus var en tjener
  • samme sinnelag til Guds ære (tålmodighetens og trøstens Gud)
  • Håpets Gud og overfloden av håp (Dhå´s kraft)
 • 45. Paulus, apostel med reiseplaner - kap.15
  • Gudskunnskap og oppmuntring (formaning)
  • Paulus , apostelen:
    • Jesu Kristi tjener for hedningene ; ikke-jøder
    • til lydighet
    • forkynner Kristi evangelium
    • Planer om å reise til Rom - drevet av ønsket om frukt !
    • Kjempe sammen i bønn
 • 46. Oppmuntringer, råd og hilsner -kap.16
  • Anbefaling av trofast tjenerinne -ta imot med gjestfrihet og respekt
  • Hun har vært en hjelper
  • Hilsner til trofaste tjenere, som våget livet, og menigheten
  • Hils hverandre med hellig kyss !
  • Advarsel mot splittelse og renkesmeder, de med glatte ord og smiger - disse forførerne !! (de tjener ikke Jesus, men for sin egen del)
  • Ros for lydighet viden kjent
  • Glede !
  • Gud makter å styrke dere etter det gode budskapet, og forkynnelsen av Jesus ! Troens lydighet er målet ! All ære til Gud ved Jesus Kristus
 • 47. Oppsummering
  • Hvert menneske er en synder, på avstand fra Gud (utgangspunktet)
  • Hvert menneske trenger å forsones med Gud (fred med Gud)
  • HVert menneske kan bli reddet (frelst)- dersom de velger det - gjennom Jesu (Guds Sønn)s liv, død og oppstandelse
  • Hvert menneske som tror på Jesus er forsonet med Gud (Fredstilstand) - gitt at det har gitt seg til Gud (gjennom å gi respons)
  • Gud har utsett/utvalgt hver troende (på Jesus) til å være bringere av evangeliet - til å bli (Jesu) disipler, til senere å gjøre andre til disipler (være Jesu hender, føtter og munn
  • Guds langsiktige hensikt med alle troende er at vi skal bli mer og mer lik Jesus, vår Herre og Mester (slik lærlingen skal bli lik sin mester)
  • Jesus vil komme tilbake for å bringe (hente) oss hjem til Ham