Hogyan érvényesítsük szellemitulajdon-jogainkat?

568 views
519 views

Published on

Németh Gábor
igazgatóhelyettes
MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ

Regionális szakmai ankét
Szeged, 2009. október 21.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hogyan érvényesítsük szellemitulajdon-jogainkat?

 1. 1. Hogyan érvényesítsük szellemitulajdon-jogainkat? Németh Gábor igazgatóhelyettes MSZH Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ Regionális szakmai ankét Szeged, 2009. október 21.
 2. 2. <ul><ul><ul><ul><ul><li>I. Jogérvényesítés </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Polgári jogi eszközök </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Büntetőjogi eszközök </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Vámjogi eszközök </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>II. A szellemitulajdon-jogok érvényesítésének támogatása és az MSZH </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Polgári jogi jogérvényesítés <ul><ul><ul><ul><ul><li>Ki érvényesítheti a jogokat? (perlési jog) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Főszabályként a jogosult (de pl. közös jogkezelő szervezetek, licenciajogosultak) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Eljáró bíróságok </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Iparjogvédelmi bitorlási perek: Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Szerzői jogok megsértése: megyei bíróságok </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Polgári jogi jogérvényesítés <ul><ul><ul><ul><ul><li>A jogosult a következ ő polgári jogi igényeket támaszthatja (1) : </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsért ő eltiltását a további jogsértést ő l; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>követelheti, hogy a jogsért ő adjon elégtételt, és az elégtételnek megfelel ő nyilvánosságot biztosítsanak; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>követelheti, hogy a jogsért ő szolgáltasson a jogsért ő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. Polgári jogi jogérvényesítés <ul><ul><ul><ul><ul><li>A jogosult a következ ő polgári jogi igényeket támaszthatja (2) : </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>követelheti a kizárólag vagy els ő sorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel el ő állott dolgok lefoglalását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, illetve megsemmisítését; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>polgári jogi felel ő sség szabályai szerint kártérítést is követelhet. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Büntetőjogi jogérvényesítés <ul><ul><ul><ul><ul><li>A Btk. ún. kerettényállásokat tartalmaz (az iparjogvédelmi törvények és a szerzői jogi törvény fogalom-meghatározásait kell megfelelően használni). </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A büntetőjogi rendszer nem áll fokozati viszonyban a polgári jogi és a vámjogi szankció-rendszerrel. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nyomozóhatóságok: rendőrség vagy a Vám- és Pénzügyőrség, ha ez utóbbi észleli, vagy a feljelentést nála teszik meg. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A büntető eljárások lefolytatása első fokon a megyei bíróságok hatáskörébe tartozik. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Büntetőjogi jogérvényesítés <ul><ul><ul><ul><ul><li>Kapcsolódó büntetőjogi tényállások </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>296. § Áru hamis megjelölése </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>329. § Bitorlás </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>329/A. § Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>329/B. § Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>329/C. § Jogkezelési adat meghamisítása </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>329/D. § Iparjogvédelmi jogok megsértése </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. Büntetőjogi jogérvényesítés <ul><ul><ul><ul><ul><li>329. § Bitorlás </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aki </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>   a) más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>   b) gazdálkodó szervezetnél betöltött munkakörével, tisztségével, tagságával visszaélve más szellemi alkotásának hasznosítását vagy az alkotáshoz fűződő jogok érvényesítését attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból származó haszonból vagy nyereségből részesítsék, illetve jogosultként tüntessék fel . </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Büntetőjogi jogérvényesítés <ul><ul><ul><ul><ul><li>329/A. § Szerz ő i vagy szerz ő i joghoz kapcsolódó jogok megsértése </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>329/D. § Iparjogvédelmi jogok megsértése </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aki a jogosultnak szabadalmi oltalom, használati vagy formatervezésiminta-oltalom, topográfiaoltalom, védjegy vagy földrajzi árujelző oltalma alapján fennálló jogát az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével megsérti, és ezzel vagyoni hátrányt okoz . </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Vámjogi eszközök <ul><ul><ul><ul><ul><li>Jogszabályi háttér </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A Tanács 1383/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk ellen vámhatósági intézkedésekről </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A Bizottság 1891/2004/EK rendelete (2004. október 21.) – végrehajtási rendelet </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk ellen vámhatósági intézkedésekről </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. Vámjogi eszközök <ul><ul><ul><ul><ul><li>A vámhatósági intézkedés tárgya: behozott és kivitt áruk (tranzitáruk nem). </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A vámhatóság előzetesen benyújtott kérelem alapján vagy hivatalból intézkedik (három napon belül be kell nyújtani a kérelmet). </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A kérelem esetében illetékes vámszerv: VPOP Közép-Magyarországi Regionális Parancsnoksága Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztály. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A jogosult részére 10 napos keresetindítási határidő, illetve a vámhatóság hivatalból is büntető eljárást kezdeményezhet. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. A szellemi tulajdonjogok érvényesítésének támogatása és az MSZH <ul><ul><ul><ul><ul><li>A Magyar Szabadalmi Hivatalnak nincs hatásköre jogérvényesítéssel összefüggő hatósági eljárásokban, de </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>a szellemi tulajdonjogok értéke nagyban függ a jogérvényesítési rendszer megfelelő működésétől, ezért </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>a Hivatalnak elemi érdeke, hogy a jogérvényesítést a saját eszközeivel támogassa. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. Miért akarja az MSZH (is) elősegíteni a jogérvényesítést? <ul><ul><ul><ul><ul><li>Az MSZH </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>célja, hogy az általa megadott iparjogvédelmi oltalom minél értékesebb legyen, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>a hatósági intézményi körben egyedülálló ismeretekkel rendelkezik szellemitulajdon-védelmi kérdésekben, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>megfelelő gyakorlattal bír a jogtulajdonosok/potenciális bejelentők számára nyújtott szolgáltatások terén, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik mind a jogtulajdonosi, mind a hatósági szereplők irányában. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. Hogyan támogatja az MSZH a jogérvényesítést: JOGALKOTÁS <ul><ul><ul><ul><ul><li>A jogi védelem európai szintű harmonizációja Magyarországon 2006. április 15-i hatállyal megtörtént a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelv átültetésével. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>2009. április: elkészült az irányelv által előírt nemzeti jelentés a jogérvényesítés magyarországi tapasztalatairól. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. Hogyan támogatja az MSZH a jogérvényesítést: TUDATOSSÁGNÖVELÉS <ul><ul><ul><ul><ul><li>Honlap ( www.mszh.hu , www.hamisitasellen.hu és www.innovaccess.eu ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Oktatás és képzés (iparjogvédelmi tanfolyamok, felsőoktatás stb.) </li></ul><ul><ul><li>Egyéb rendezvények és kampányok </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ügyfélszolgálati tanácsadás </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. Hogyan támogatja az MSZH a jogérvényesítést: SZOLGÁLTATÁSOK <ul><ul><ul><ul><ul><li>Védjegyszolgáltatások </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Szabadalmi szolgáltatások </li></ul>
 17. 17. Hogyan támogatja az MSZH a jogérvényesítést: SZOLGÁLTATÁSOK <ul><ul><ul><ul><ul><li>Önkéntes műnyilvántartás: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Szerzőségi vélelmet alapoz meg </li></ul><ul><ul><ul><li>A tanúsítvány sem szerzői jogi, sem a szellemi alkotásra vonatkozó más jogi védelmet nem keletkeztet </li></ul></ul></ul><ul><li>Kizárólag bizonyítási eszközként szolgál </li></ul><ul><ul><ul><li>Jogszabályi háttér: 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Hogyan támogatja az MSZH a jogérvényesítést: HENT <ul><ul><ul><ul><ul><li>2008. március: az MSZH kezdeményezésére megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Feladatok: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- hamisítás elleni cselekvési tervek </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>- tudatosságnövel ő , felvilágosító programok, kampányok </li></ul></ul><ul><ul><li>- rendészeti és igazságügyi szervek alkalmazottainak továbbképzés e stb. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>T agjai : az érintett állami szervek és társadalmi és gazdasági érdek-képviseleti szervezetek . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Titkárság: MSZH </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. Hogyan támogatja az MSZH a jogérvényesítést: HENT <ul><ul><ul><ul><ul><li>2008. október: a Kormány elfogadta a Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiát és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A stratégia pillérei: statisztika, tudatosságnövelés, jogalkalmazás és joggyakorlat </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kiemelt iparágak: élelmiszeripar, gyógyszeripar, kreatív és informatikai ipar </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Hogyan támogatja az MSZH a jogérvényesítést: JAVASLATOK A PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ÁTALAKÍTÁSÁRA <ul><li>1992 óta támogatja a Kormány a magyar találmányok külföldi bejelentését. </li></ul><ul><li>2007. június 13. KUTIT-döntés született a magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalomszerzésének és a jogérvényesítés támogatásáról a KTIA terhére. </li></ul><ul><li>2008. március 21. Az NKTH meghirdette az IPARJOG_08 pályázatot. </li></ul><ul><li>2008. május 23. KUTIT-döntés született a pályázat kiterjesztéséről a belföldi oltalomszerzés és jogérvényesítés támogatására. A módosított pályázat eddig még nem került meghirdetésre. </li></ul>
 21. 21. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! [email_address] www.mszh.hu

×