Seenal 리트윗지도 보는 방법

1,211
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,211
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Seenal 리트윗지도 보는 방법

  1. 1. 리트윗
  2. 2.  지도
  3. 3.  -
  4. 4.  메시지가
  5. 5.  퍼지는
  6. 6.  경로를
  7. 7.  추적하세요! •리트윗
  8. 8.  지도
  9. 9.  보는
  10. 10.  방법 ⓒ
  11. 11.  Copyright
  12. 12.  2012
  13. 13.  Gruter.
  14. 14.  All
  15. 15.  rights
  16. 16.  reserved.
  17. 17. 리트윗
  18. 18.  지도
  19. 19.  보는
  20. 20.  방법seenal의
  21. 21.  리트윗
  22. 22.  지도에서는•중요
  23. 23.  리트윗
  24. 24.  사용자를
  25. 25.  확인하여
  26. 26.  마케팅의
  27. 27.  타깃으로
  28. 28.  삼을
  29. 29.  수
  30. 30.  있습니다.•트위터에서
  31. 31.  제공하지
  32. 32.  않는
  33. 33.  코멘트
  34. 34.  리트윗도
  35. 35.  함께
  36. 36.  제공합니다. ⓒ
  37. 37.  Copyright
  38. 38.  2012
  39. 39.  Gruter.
  40. 40.  All
  41. 41.  rights
  42. 42.  reserved.
  43. 43. 리트윗
  44. 44.  지도
  45. 45.  보는
  46. 46.  방법1)
  47. 47.  메시지에
  48. 48.  마우스를
  49. 49.  오버하면
  50. 50.  메시지
  51. 51.  오른쪽
  52. 52.  상단에
  53. 53.  메뉴가
  54. 54.  나타납니다.리트윗
  55. 55.  지도를
  56. 56.  클릭하면
  57. 57.  메시지의
  58. 58.  리트윗
  59. 59.  경로를
  60. 60.  보실
  61. 61.  수
  62. 62.  있습니다.
  63. 63.   ⓒ
  64. 64.  Copyright
  65. 65.  2012
  66. 66.  Gruter.
  67. 67.  All
  68. 68.  rights
  69. 69.  reserved.
  70. 70. 리트윗
  71. 71.  지도
  72. 72.  보는
  73. 73.  방법2)
  74. 74.  목록으로
  75. 75.  보기
  76. 76.  메뉴를
  77. 77.  클릭하면
  78. 78.  목록으로
  79. 79.  정리된
  80. 80.  리트윗
  81. 81.  정보를
  82. 82.  보실
  83. 83.  수
  84. 84.  있습니다. ⓒ
  85. 85.  Copyright
  86. 86.  2012
  87. 87.  Gruter.
  88. 88.  All
  89. 89.  rights
  90. 90.  reserved.
  91. 91. 리트윗
  92. 92.  지도
  93. 93.  보는
  94. 94.  방법4)
  95. 95.  댓글
  96. 96.  모아보기
  97. 97.  메뉴를
  98. 98.  클릭하면
  99. 99.  리트윗한
  100. 100.  사람들의
  101. 101.  코멘트를
  102. 102.  모아
  103. 103.  보실
  104. 104.  수
  105. 105.  있습니다. ⓒ
  106. 106.  Copyright
  107. 107.  2012
  108. 108.  Gruter.
  109. 109.  All
  110. 110.  rights
  111. 111.  reserved.
  112. 112. seenal을
  113. 113.  이용해
  114. 114.  주셔서
  115. 115.  감사합니다. 문의사항이
  116. 116.  있으시면
  117. 117.  언제든
  118. 118.  연락
  119. 119.  주세요.
  120. 120.   메일
  121. 121.  
  122. 122.  
  123. 123.  
  124. 124.  seenal@gruter.com
  125. 125.   전화
  126. 126.  
  127. 127.  
  128. 128.  
  129. 129.  070-8129-2950 팩스
  130. 130.  
  131. 131.  
  132. 132.  
  133. 133.  070-8129-2952 ⓒ
  134. 134.  Copyright
  135. 135.  2012
  136. 136.  Gruter.
  137. 137.  All
  138. 138.  rights
  139. 139.  reserved.

  ×