Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości Ewaluacja Metodą TROP narzędzie monitorowania i oceny skuteczności procesu wprowad...
Dlaczego projekty zmian w organizacjiczęsto nie przynoszą pożądanych efektów ?Jak wynika z danych Harvard Business Review,...
Tradycyjnie identyfikowane przyczynyniepowodzeo w projektach wprowadzaniaLean ManufacturingNajczęściej wymieniane przyczyn...
Źródła trudności we wprowadzania kulturysystematycznego doskonaleniaProjekty rozwoju kultury organizacyjnej w trakcie wpro...
Jak podnieśd poziom przewidywalności wprojektach wprowadzania kultury Lean?Czynniki społeczno- kulturowe są znacznie trudn...
Jak podnieśd poziom przewidywalności wprojektach wprowadzania kultury Lean?Ewaluacja Metodą TROP:• Umożliwia wprowadzanie ...
Ewaluacja Metodą TROP - korzyści finansowe•  Przynosi duże oszczędności związane z podniesieniem efektywności  wprowadz...
Ewaluacja procesowo – jakościowaMetodą TROP jako narzędzie edukacyjneEwaluacja procesowo- jakościowa metodą TROP ma ogromn...
Na czym koncentruje się ewaluacja Metodą TROP?Słowo ewaluacja oznacza „wartościowanie”, szacowanie wartości.Na jakich zate...
Dwie strony medalu – ludzie i systemy czynniki strukturalno-         czynniki społeczno-systemowe w organizacji ...
W czym może pomóc ewaluacja Metodą TROPw związku z wprowadzaniem Lean?Ewaluacja Metoda TROP może pomóc w określeniu :•  ...
Decyzje strategiczno- biznesowe, struktura,procesy organizacyjne a kultura organizacjiNiemal wszystkie zmiany strukturalne...
Kapitał SpołecznyKapitał Społeczny to pojęcie opisujące poziom identyfikacji członków danejorganizacji (czyli pracowników)...
Ewaluacja Metodą TROP a pomiar Kapitału SpołecznegoEwaluacja Metodą TROP pozwala ocenid, czy rośnie wartośd KapitałuSpołec...
Stawianie celówPodejście do ewaluacji Metodą TROP zakłada dwa odmienne sposobyformułowania celów:•   jako określony sta...
Dwa sposoby formułowania celów wewaluacji Metodą TROP.  Zmiana strukturalna,     Zmiana w aspekcie społecznym organi...
Dynamika zmiany w procesachpsychologicznych i społecznych          W przypadku procesów psychologicznych oraz sp...
Partycypacja pracowników wprocesie ewaluacjiDanych do procesu ewaluacji dostarcza wiele zaangażowanych w projektosób. Są t...
Partycypacja pracowników w ewaluacji –przeciwdziałanie wygaszaniu zmianZaletą włączenia pracowników w proces ewaluacji jes...
Narzędzia ewaluacji procesowo- jakościowejEwaluacja Metodą TROP korzysta przede wszystkim z narzędzi jakościowych.Są to:• ...
Ewaluacja Metodą TROP: etapy działania                   Etap pierwszy ewaluacji on-          ...
Ewaluacja procesowo – jakościowa :etap pierwszy, przygotowawczy1.  Zapoznanie się ewaluatorów z „twardymi” założeniami pr...
Ewaluacja procesowo – jakościowa:etap ex-ante, przygotowawczy4.  Wstępne ustalenie przewidywao odnośnie dynamiki zmiany, ...
Kolejne kroki pracy merytorycznejw etapie przygotowawczym  Weryfikacja, początek etapu II        Określenie pożąd...
Etap drugi, ewaluacja on-going,weryfikacja założeoEtap następuje 3-4 miesiące po rozpoczęciu projektu i służy weryfikacji ...
Etap trzeci – on going, systematycznymonitoring w trakcie realizacji projektuEtap ten zakłada wejście działao ewaluacyjnyc...
Etap czwarty – ewaluacja ex-post Etap ostatecznego szacowania wartości psychologicznych oraz kulturotwórczych projektu Dzi...
Etap czwarty – ewaluacja predyktywnaNa podstawie ewaluacji ex-post oraz on-going można planowad dalszedziałania zmierzając...
W procesach zmiany i rozwoju kultury łatwo możemy stracid z oczunajistotniejsze, lecz trudno mierzalne wartości. Ewaluacja...
O Grupie TROPGrupa TROP jest firmą specjalizującą się w realizacji projektów rozwojukultury organizacyjnej i środowiskowej...
O realizatorach programu ewaluacji zmianyKierownikiem merytorycznym programu jest Dorota Szczepan- Jakubowska,psycholog, c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management

1,551 views
1,411 views

Published on

Prezentacja zaprezentowana przez Dorotę Szczepan-Jakubowską na II Otwartej Konferencji Lean Manufacturing

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management

 1. 1. Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości Ewaluacja Metodą TROP narzędzie monitorowania i oceny skuteczności procesu wprowadzania kultury Lean Management
 2. 2. Dlaczego projekty zmian w organizacjiczęsto nie przynoszą pożądanych efektów ?Jak wynika z danych Harvard Business Review, aż 70% projektów, którychcelem ma byd reorganizacja pracy lub/i rozwój kultury organizacji nie udajesię. Tak sprawę spostrzegają zarówno sponsorzy, jak też realizatorzy oraz ogółpracowników. W procesach wprowadzania Lean Management podstawowymzagrożeniem jest chaos lub powrót do starych nawyków. Dlaczego może siętak stad? Właśnie tego realizatorzy projektów na ogół nie wiedzą. Podobniejak nie wiadomo, dlaczego projekt udaje się. ? Projekt zmiany Efekty w postaci systemowo- realnych zmian w organizacyjnej oraz organizacji rozwoju kultury www.grupatrop.pl
 3. 3. Tradycyjnie identyfikowane przyczynyniepowodzeo w projektach wprowadzaniaLean ManufacturingNajczęściej wymieniane przyczyny niepowodzeo to:• niekompetencja zespołu wdrażającego• niekompetencja przywódców• nagłe zmiany rynkowe• uporczywe tkwienie pracowników „w starym” i ich braki kompetencyjne.Co łączy te najczęściej wskazywane przyczyny? Szukanie winnych! Nie jestto ani efektywne, ani zgodne z duchem Lean. Diabeł tkwi bowiem wszczegółach, we współzależnościach, na które po prostu nie zwróciliśmy wtrakcie realizacji programu uwagi www.grupatrop.pl
 4. 4. Źródła trudności we wprowadzania kulturysystematycznego doskonaleniaProjekty rozwoju kultury organizacyjnej w trakcie wprowadzania LeanManagement są trudne, ponieważ:• łączą sferę ludzką ze złożonym przedsięwzięciem strategiczno- logistycznym,• wymagają zmiany utrwalonych nawyków,• chodzi w nich o wprowadzenie kultury permanentnego rozwoju, a nie o jednorazowo osiągnięty efekt,• zmieniają relacje w zespołach i pomiędzy zespołami.Pomimo ogromnego, masywnego wkładu środków, ich wpływ tego typuprojektów często nie wykracza poza fasadowe przyswojenie haseł, niedotykając sfery rzeczywistych zachowao i relacji w organizacji. www.grupatrop.pl
 5. 5. Jak podnieśd poziom przewidywalności wprojektach wprowadzania kultury Lean?Czynniki społeczno- kulturowe są znacznie trudniejsze do kontrolowania iwpływania na nie. Tym niemniej są kluczowe, zwłaszcza w projektach, wktórych chodzi o wykształcenie określonych postaw wobec zadao worganizacji.• Ewaluacja procesowo- jakościowa Metodą TROP pozwala na monitorowanie rzeczywistego przebiegu procesy zmiany.• Proponowana metodologia pozwala na sprawną identyfikację czynników sukcesu i barier we wdrażaniu zmiany.• Jest wsparciem na etapie szczegółowego planowania - ułatwia spójne powiązanie wszystkich potencjalnych czynników sukcesu z planowanymi działaniami. www.grupatrop.pl
 6. 6. Jak podnieśd poziom przewidywalności wprojektach wprowadzania kultury Lean?Ewaluacja Metodą TROP:• Umożliwia wprowadzanie zmian korygujących w trakcie programu oraz szybkie reagowanie na nowe zjawiska, w szczególności na pojawiające się szanse. Pozwala stworzyd dużo skuteczniejszy system analizy przebiegu procesu niż przy zastosowaniu tradycyjnych metodach ewaluacyjnych.• Dzięki specyficznemu sformułowaniu celów oraz korzystaniu z podejścia „Goals Free” pozwala obserwowad zarówno zjawiska przewidywane, jak i wychwytywad te niespodziewane.• Systematycznie kieruje uwagę na to, co się realnie dzieje.• Może byd wykorzystywana jako narzędzie ułatwiające porządkowanie i usprawnianie komunikacji wśród realizatorów programu na wszystkich szczeblach zarządzania. www.grupatrop.pl
 7. 7. Ewaluacja Metodą TROP - korzyści finansowe• Przynosi duże oszczędności związane z podniesieniem efektywności wprowadzania Lean Management, szczególnie w obszarze pracy z postawami pracowników.• Jest relatywnie tania – tam, gdzie jest to możliwe, polega na zaangażowaniu w działania ewaluacyjne różnych realizatorów np. trenerów, instruktorów, menedżerów oraz na powiązanie działao ewaluacyjnych z ich codziennymi obowiązkami.• Podnosi sprawnośd uczenia się w organizacji, stanowi rodzaj efektywnego uczenia w działaniu, co pozwala ograniczyd ilośd tradycyjnych szkoleo. www.grupatrop.pl
 8. 8. Ewaluacja procesowo – jakościowaMetodą TROP jako narzędzie edukacyjneEwaluacja procesowo- jakościowa metodą TROP ma ogromny waloredukacyjny. Jest znakomitą nauką w działaniu dla osób odpowiedzialnych zaprojekty rozwoju kultury organizacyjnej:• stale pogłębia świadomośd faktycznych skutków podjętych kroków, co jest możliwe dzięki dopływowi unikalnych informacji od ewaluatorów,• przyczynia się do wzrostu praktycznej wiedzy dotyczącej procesów społecznych w organizacji opartej o paradygmat systemowy w zarządzaniu, analizę dynamiki procesów z psychologii społecznej oraz podejście jakościowe w socjologii.Umożliwia budowanie organizacji nastawionej na permanentnedoskonalenie. www.grupatrop.pl
 9. 9. Na czym koncentruje się ewaluacja Metodą TROP?Słowo ewaluacja oznacza „wartościowanie”, szacowanie wartości.Na jakich zatem wartościach koncentruje się w ewaluacja Metodą TROP wprojektach wprowadzania Lean?Ewaluacja procesowo- jakościowa koncentruje się na badaniu tychczynników, które związane są z aspektem ludzkim, społeczno- kulturowymorganizacji, a więc przede wszystkim:• na skuteczności pracy nad nawykami pracowników,• na efektywności rozwijania potencjału kadry liderskiej,• na rozwijaniu elastyczności zespołów,• na monitorowaniu procesu budowania kultury organizacyjnej,• na obserwacji procesu budowania Kapitału Społecznego w organizacji, czyli rozwijaniu jej zdolności do koncentrowania zaangażowania na rzecz realizacji wspólnych celów w oparciu o wzajemne zaufanie. www.grupatrop.pl
 10. 10. Dwie strony medalu – ludzie i systemy czynniki strukturalno- czynniki społeczno-systemowe w organizacji kulturowe w organizacji Zmiana systemu lub struktury np. Zmiana kultury organizacyjnej: , optymalizacja procesów, postaw oraz umiejętności wprowadzanie systemów jakości, poszczególnych pracowników, nowych integrujących rozwiązao reorganizacja sieci powiązao informatycznych, centralizacja lub społecznych, sieci wiedzy i sieci decentralizacja, fuzje itp.. zadao, charakteru relacji www.grupatrop.pl
 11. 11. W czym może pomóc ewaluacja Metodą TROPw związku z wprowadzaniem Lean?Ewaluacja Metoda TROP może pomóc w określeniu :• jak efektywniej podnosid świadomośd wpływu pracowników na rezultaty całej organizacji, po czy to poznad ?• co robid, aby rozwijad w pracownikach umiejętnośd stawiania celów we współzależności z innymi (oraz- czy podjęte w tym kierunku działania są skuteczne)?• co zrobid, aby krzewid kulturę nieobwiniania się, lecz szukania szans na poprawę?• jak rozwijad „gospodarskie” podejście liderów ?• jak zoptymalizowane procesy wpływają na relacje pomiędzy pracownikami i czy nie ma tu podstawowych źródeł oporu?• w jakich obszarach najłatwiej dochodzi do wygaszenia zmiany i co z tym można zrobid ?• I in. www.grupatrop.pl
 12. 12. Decyzje strategiczno- biznesowe, struktura,procesy organizacyjne a kultura organizacjiNiemal wszystkie zmiany strukturalne i systemowe wymagają rozwojukultury organizacyjnej. Cieszący się rosnącą popularnością LeanManagement oraz six sigma zakładają systematyczną pracę nad kulturąorganizacji. Co to jest kultura ? Jest to, niekoniecznie oczywisty i jawny,system powiązao pomiędzy rzeczywistymi zachowaniami ludzi, realnierealizowanymi wartościami, strukturami i strategiami. Marząc o zmianiepostaw, w gruncie rzeczy chcemy zmienid właśnie kulturę, bowiem zmianaindywidualna nic tu nie da.Na marginesie, czynniki kulturowe współdecydują również o skutecznościfuzji oraz innego typu reorganizacji. Obecnie dośd często również rozwójkultury organizacyjnej staje się samoistnym celem strategicznymorganizacji. www.grupatrop.pl
 13. 13. Kapitał SpołecznyKapitał Społeczny to pojęcie opisujące poziom identyfikacji członków danejorganizacji (czyli pracowników) na rzecz realizowania wspólnych celów. Wkażdej firmie istnieje zorganizowana społecznośd. Na jej Kapitał Społecznyskłada się:• suma kompetencji pracowników, ale też ich gotowośd do wykorzystania własnych zasobów intelektualnych oraz emocjonalnych na rzecz wspólnego celu,• gotowośd firmy jako systemu do skorzystania z szeroko rozumianych kompetencji pracowników (też tzw. wiedzy ukrytej),• poziom znajomości u pracowników różnych celów firmy oraz skłonnośd do identyfikacji z nimi,• poziom wzajemnego zaufania (dotyczącego jakości współpracy) umożliwiającego elastycznośd, kreatywnośd i efektywny podział zadao. Wysokie zaufanie redukuje obawy i opory , a więc radykalnie zwiększa otwartośd na zmiany. www.grupatrop.pl
 14. 14. Ewaluacja Metodą TROP a pomiar Kapitału SpołecznegoEwaluacja Metodą TROP pozwala ocenid, czy rośnie wartośd KapitałuSpołecznego organizacji . Pozwala ocenid tym samym , czy udaje sięrozwijad takie cechy organizacji jak elastycznośd i zdolnośd do szybkiegouczenia się. Tak więc podnoszenie Kapitału Społecznego warunkujetrwałośd przeprowadzanych zmian i umożliwia wejście na ścieżkęorganizacji uczącej się. Tak więc pojecie Kapitału Społecznego ilustrujeważny aspekt kultury organizacji. W tym sensie pomiar kapitałuSpołecznego jest ewaluacją predyktywną, czyli pozwalającą przewidzied, zpewnym prawdopodobieostwem , oczywiście, długofalowe skutki podjętychdziałao. W pewnym sensie jest to pomiar szansy na rozwój. Podejście takie,chod mało technokratyczne, toruje sobie obecnie miejsce zarówno wnaukach społecznych, jak też w ekonomii .ma zastosowanie np. przywycenie wartości firm w oparciu o szanse, jaki stwarza jej potencjałekonomiczny, ale też kulturowy. www.grupatrop.pl
 15. 15. Stawianie celówPodejście do ewaluacji Metodą TROP zakłada dwa odmienne sposobyformułowania celów:• jako określony stan (cel SMART) Chodzi nam tu o osiągnięcie określonego, mierzalnego stanu. W tej sprawie ewaluacja może polegad na odpowiedzi na pytanie: czy osiągnęliśmy tak postawiony cel SMART? Ten typ celów w większości dotyczy czynników strukturalno- systemowych, • jako kierunek procesu rozwoju (cel procesowy) dotyczy odpowiedzi na pytanie: Czy następuje rozwój w pożądanych obszarach, czy został uruchomiony proces zmiany, co go podtrzymuje, a co hamuje? Tu ewaluacja polega na monitoringu i poznawaniu dynamiki procesu rozwoju, a nie na sprawdzaniu, czy osiągnęliśmy określony punkt. Dotyczy przeważnie takich aspektów zmiany jak postawy, proaktywnośd, relacje, wzajemne zaufanie, normy współpracy, czyli procesów psychologicznych oraz społeczno- kulturowych www.grupatrop.pl
 16. 16. Dwa sposoby formułowania celów wewaluacji Metodą TROP. Zmiana strukturalna, Zmiana w aspekcie społecznym organizacyjna, biznesowa - ludzi i kultury organizacyjnej, Cele projektu wyrażone jako Cele projektu wyrażone jako wektor stan np. struktury, zmian. zoptymalizowanego procesu Jakie procesy chcemy uruchomid? działania lub jako wynik finansowy. www.grupatrop.pl
 17. 17. Dynamika zmiany w procesachpsychologicznych i społecznych W przypadku procesów psychologicznych oraz społeczno- kulturowych dynamika zmiany rzadko ma charakter liniowy. W ewaluacji musimy uwzględnid fakt, że często następuje tu regres (cofnięcie), skokowe zmiany i okresy braku widocznych postępów. Między innymi z tego powodu stawianie ilościowych, punktowych celów w tych obszarach nie jest sensowne. Nie wiemy po prostu, w którym momencie osiągniemy konkretnie stan. Systematyczny monitoring czyli ewaluacja „On Going” pozwala na zrozumienie, jak zmiana następuje, a tymWykres obrazującydynamikę zmiany w samym chroni realizatorów przed wpadaniem w panikę z jakimś aspekcie powodu chwilowego osłabienia postępów. psychologicznym www.grupatrop.pl
 18. 18. Partycypacja pracowników wprocesie ewaluacjiDanych do procesu ewaluacji dostarcza wiele zaangażowanych w projektosób. Są to np. trenerzy, menedżerowie, komitet sterujący, dział HR, zespółoptymalizacji procesów lub systemów jakości , a w reszcie pozostalipracownicy. Specjalista do spraw ewaluacji musi zorganizowad ichewaluacyjną aktywnośd: omawia wskaźniki, opracowuje narzędzia, określasposób zbierania i zapisu oraz opracowania danych, tryb bieżącegowykorzystywania informacji z ewaluacji w projekcie. Ważne jest, abydziałania na rzecz ewaluacji były zintegrowane z codzienną pracą oraz zinnymi przedsięwzięciami realizowanymi w projekcie. Jest to duża zaletaproponowanego stylu pracy – wymaga uwagi, ale nie obciążą bardzobudżetu oraz nie wymaga wprowadzenie dodatkowo wielu osób. www.grupatrop.pl
 19. 19. Partycypacja pracowników w ewaluacji –przeciwdziałanie wygaszaniu zmianZaletą włączenia pracowników w proces ewaluacji jest to, że osobyuczestniczące w nim podnoszą swoją samoświadomośd oraz uczą się, jakwpływad na procesy społeczne. Dokonują samoobserwacji, określają swojepotrzeby i bariery, dwiczą obserwację otoczenia, nazywają zjawiskazwiązane ze zmianą przez co, na ogół , biorą większą odpowiedzialnośd zaproces zmiany. Dzięki kierowanie uwagi pracowników na cele projektuewaluacja zapobiega podstawowemu mechanizmowi wygaszania zmiany –zaniechaniu. To właśnie ten, naturalny z psychologicznego punktuwidzenia, mechanizm psychologiczny jest podstawowym „winowajcą ”,jeśli idzie o zamienianie szczytnych idei w fasadowe akcje.. www.grupatrop.pl
 20. 20. Narzędzia ewaluacji procesowo- jakościowejEwaluacja Metodą TROP korzysta przede wszystkim z narzędzi jakościowych.Są to:• wywiady indywidualne,• obserwacje uczestniczące, prowadzone przez ewaluatorów, ale też uprzednio przeszkolonych trenerów, menedżerów, niektórych pracowników ,• dzienniki podróży czyli opisy procesu zmian zachodzących w osobach ,• grupy fokusowe,• krótkie opisy różnych sytuacji wyjątkowych,• ankiety z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. www.grupatrop.pl
 21. 21. Ewaluacja Metodą TROP: etapy działania Etap pierwszy ewaluacji on- going - weryfikacja założeo (po 3-4 miesiącach) Dotyczy przyjętych modeli zmiany, ich konfrontacji z realnymi zachowaniami ludzi Ewaluacja ex-ante oraz samych narzędzi ewaluacji Etap przygotowawczy – (pod względem adekwatności, funkcjonalności). Etap II ewaluacji on-going wstępne opracowanie celów ciągłego monitorowania oraz narzędzi monitoringu projektu pod kątem skuteczności zmiany w kontekście planów wprowadzanej zmiany, ew. strategicznych organizacji oraz korekt co do planów, szacowanie jej aktualnych uwarunkowao wszystkich, nie tylko tych kulturowo- strukturalnych założonych wstępnie, wartości projektu Etap ex-post ewaluacji- koocowe szacowanie wartości aspektów społecznych i psychologicznych na podstawie rzeczywistych wskaźników zachowao ludzi i systemów. Ewaluacja predyktywna - planowanie działao zmierzających do podtrzymania zmiany. www.grupatrop.pl
 22. 22. Ewaluacja procesowo – jakościowa :etap pierwszy, przygotowawczy1. Zapoznanie się ewaluatorów z „twardymi” założeniami projektu oraz historią dotychczasowych realizacji.2. Praca ze sponsorami, top- menedżerami i zespołem realizatorów nad określeniem celów projektu w kategoriach kierunku rozwoju kultury. Wyjaśnienie celu, metodyki ewaluacji i wynikających z niej korzyści. Zaproszenie top- menedżerów do procesu ewaluacji. Określenie, jaki stan kultury organizacyjnej chcieliby osiągnąd .3. Szkolenie dla zespołu odpowiedzialnego za wprowadzanie zmiany dotyczące psychologiczno-społecznych modeli zmiany. Stanowią one podstawę sformułowania celów w kategoriach procesowych. Doprowadzenie do odpowiedzi na pytanie : Jakie procesy chcemy uruchomid? www.grupatrop.pl
 23. 23. Ewaluacja procesowo – jakościowa:etap ex-ante, przygotowawczy4. Wstępne ustalenie przewidywao odnośnie dynamiki zmiany, czyli etapów procesu kształtowania pożądanych postaw i zachowao.5. Weryfikacja celów procesowych ze sponsorami.6. Ustalenie wskaźników zmiany: po czym poznamy, że sprawy idą w dobrym kierunku?7. Praca nad stworzeniem narzędzi monitoringu.8. Praca nad ustaleniem komunikacji w projekcie oraz sposobów zintegrowania działao ewaluacyjnych z innymi aktywnościami pracowników.9. Przygotowanie realizatorów do wdrożenia narzędzi. Przeprowadzenie stosownych szkoleo. www.grupatrop.pl
 24. 24. Kolejne kroki pracy merytorycznejw etapie przygotowawczym Weryfikacja, początek etapu II Określenie pożądanego stanu na poziomie zachowao ludzi, charakterystyki zespołów i kultury organizacyjnej całej organizacji. Ogólny opis stanu Określenie wskaźników dla docelowego oraz przykłady. celów wspierających i celu Określenie modelu zmiany, czyli głównego czyli odpowiedź na odpowiedź na pytanie: dzięki pytanie: po czym poznamy, że czemu taka zmiana będzie dany proces się toczy? możliwa, jaki mechanizm Określenie metod badania uruchamiania takiej zmiany wskaźników i procedur chcemy wykorzystad, do jakich badawczych. praktyk i wiedzy się odwoład ? Określenie celów wspierających, czyli procesów społecznych i psychologicznych, które należy uruchomid/wzmocnid, aby osiągnąd cel główny. Zbudowanie sieci celów. www.grupatrop.pl
 25. 25. Etap drugi, ewaluacja on-going,weryfikacja założeoEtap następuje 3-4 miesiące po rozpoczęciu projektu i służy weryfikacji założeodotyczących• przyjętych celów procesowych,• przyjętych założeo odnośnie kultury firmy, a co za tym idzie - sposobu wprowadzania zmiany,• przewidywanej dynamiki zmian (optymalne tempo, chwilowe załamania i cofnięcia procesu naturalne przy procesach społecznych),• metod ewaluacyjnych, zarówno pod względem adekwatności, jak też funkcjonalności,• komunikacji pomiędzy realizatorami a ewaluatorami w projekcie.Na tym etapie realizatorzy otrzymują już wiele opracowanych danych na tematfaktycznych skutków ich działao w firmie oraz tego, jakie uruchamiają procesy.Jest to również szansa na zweryfikowanie swoich działao. www.grupatrop.pl
 26. 26. Etap trzeci – on going, systematycznymonitoring w trakcie realizacji projektuEtap ten zakłada wejście działao ewaluacyjnych w pewne ustalone tryby.Jednak projekty rozwoju kultury często mają dośd zaskakująca dynamikę, podrodze pojawiają się wzloty i kryzysy. Podstawowym wyzwaniem tego etapujest utrzymanie systematycznej ewaluacji, aby energia realizatorówkierowana była na strategię rozwoju społecznego, a nie tylko na gaszeniepożarów lub rutynowe działania. Ewaluacja pozwala wszystkim na to, aby wtrakcie długiego procesu zachowad uważnośd i kontakt z realnymi skutkamidziałao mających na celu wprowadzanie zmiany, co znacząco zwiększaszansę na powodzenie projektu. Ewaluacja ma tu charakter „On Going” czyliewaluatorzy działają zgodnie z ustalonym trybem komunikacji i decyzyjnościa dane dostarczane są systematycznie. W określonych fazach projektu np. wjego połowie, następuje przegląd efektów. www.grupatrop.pl
 27. 27. Etap czwarty – ewaluacja ex-post Etap ostatecznego szacowania wartości psychologicznych oraz kulturotwórczych projektu Działania w tym etapie służą określeniu, jaka zmiana zaszła w trakcie projektu, jaki proces został uruchomiony. Może byd ona oceniana na kilku poziomach: • w warstwie kultury organizacyjnej, • w obszarze współpracy pomiędzy strukturami organizacji (np. pionami, działami, oddziałami), • na poziomie relacji zadaniowych i interpersonalnych w zespołach, • na poziomie indywidualnym czyli w zakresie procesów rozwoju uruchomionych w konkretnych osobach: w zakresie zmiany postaw, umiejętności, wiedzy. www.grupatrop.pl
 28. 28. Etap czwarty – ewaluacja predyktywnaNa podstawie ewaluacji ex-post oraz on-going można planowad dalszedziałania zmierzające do podtrzymania zmian oraz ew. wprowadzanianowych. W wyniku działao ewaluacyjnych wszyscy są bogatsi o ogromnawiedzę dotyczącą potencjału zmiany w swojej organizacji. Dotyczy ona :• występujących w organizacji typowych zachowao wobec zmiany,• barier i „sprzymierzeoców” czyli czynników ułatwiających wprowadzanie pożądanych norm,• „oswojonych” przez organizację modeli zmiany, dobrych praktyk, przetartych ścieżek w pracy nad kulturą organizacyjną,• potencjalnych liderów i części organizacji mogących byd forpocztą nowego.Ponadto zainicjowany proces rozwoju ma też własną dynamikę, którąmożna w jakimś stopniu określid. Dzięki temu możemy skuteczniejprzewidzied, co będziemy musieli zrobid, aby dobrze zareagowad naprocesy wygaszania zmian lub rodzenie się nowych zjawisk. www.grupatrop.pl
 29. 29. W procesach zmiany i rozwoju kultury łatwo możemy stracid z oczunajistotniejsze, lecz trudno mierzalne wartości. Ewaluacja powinna pomagadw monitorowaniu naszych działao pod względem ich sensu ogólnego.Kiedy wspinamy się po drabinie,czasami boimy się rozglądad dookoła,a szczególnie patrzed w dół. Ale cozrobimy, jeśli drabina przystawionajest nie do tej ściany?Ewaluacja- aby zmiana była rozwojem ! www.grupatrop.pll
 30. 30. O Grupie TROPGrupa TROP jest firmą specjalizującą się w realizacji projektów rozwojukultury organizacyjnej i środowiskowej oraz ich ewaluacji.Ponadto jest liderem na rynku szkoleo dla trenerów - prowadzi największąw Polsce Szkołę Trenerów Biznesu, którą ukooczyło ponad 1500 osób (narocznych kursach). W tej dziedzinie TROP wyznacza trendy na rynku. Swojedoświadczenie przekazujemy też Coachom (200 absolwentów rocznychszkół), Liderom, Ewaluatorom oraz Moderatorom Zmiany Kulturowej wOrganizacji a także Mediatorom.W każdej z w/wym. dziedzin posiadamy własne, oryginalne know- howokreślanie wspólnym hasłem METODA TROP. Współpracujemy przy tym znaukowcami na uczelniach wyższych m.in. z Wydziału Filozofii i SocjologiiUniwersytetu Warszawskiego, SWPS oraz Florida Atlantic University. www.grupatrop.pl
 31. 31. O realizatorach programu ewaluacji zmianyKierownikiem merytorycznym programu jest Dorota Szczepan- Jakubowska,psycholog, coach, mediator, trener i konsultant ds. zmiany kulturowej i jejewaluacji, superwizor rekomendowany przez Polskie TowarzystwoPsychologiczne, Master Metody TROP. Wraz z mężem Jackiem jakubowskimzałożyła i prowadzi Akademię TROP - a w niej największą i najstarszą narynku Szkołę Trenerów Biznesu. Wykładowca Collegium Civitas.Konsultantami programu mogą byd (w zależności od potrzeb i zakresupracy):• Prof. Andrzej Nowak z Florida Atlantic University, psycholog społeczny, specjalista w zakresie modelowania zmian społecznych, najbardziej cytowany polski psycholog,• Dr. Katarzyna Winkowska- Nowak, matematyk z SWPS, specjalista w zakresie dynamiki społecznych układów złożonych• Iwona Kania, socjolog, trener, jeden z najbardziej doświadczonych ewaluatorów na rynku. www.grupatrop.pl•

×