Ang Pagtatapos ng Panahong Midyibal

15,475 views
14,958 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • salamat d2 may report na aq
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
15,475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
369
Actions
Shares
0
Downloads
158
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ang Pagtatapos ng Panahong Midyibal

 1. 1. PAGTATAPOS NG PANAHONG MIDYIBAL
 2. 2. REPORMASYON <ul><li>Ang Repormasyon ay naganap noong ika-16 na siglo at itinuturing na mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Iminulat nito ang mga tao sa tila hindi maiwaksi-waksing ugnayan ng simbahan at ng estado. Ito ay tumutukoy sa krisis panrelihiyon na kung saan ibinaling ng mga dating Katoliko ang kanilang paniniwala sa ibang relihiyon o sekta. Sa ibang relihiyon o sekto na ito, pangunahing ipinatupad ang pagsunod sa mga utos sa kasulatan o Bibliya. Binigyang diin din ang pagpapanatili ng malinis at kapuri-puring pagkatao ng kanilang mga miyembro lalo na ang kanilang mga pinuno. </li></ul><ul><li>Ang mga sumusunod ang sinasabing mga dahilan ng pag-usbong ng repormasyon: </li></ul><ul><li>1. Paghina ng kapangyarihan ng mga Santo Papa dahil na rin sa pagtutunggalian ng mga ito sa kapangyarihan at pagpapahayag ng mga kautusan. </li></ul><ul><li>2. pagkamulat ng mga tao bunsod ng panahon ng Renaissance. </li></ul><ul><li>3. Pagtuligsa ng ilang grupong kabilang sa estado sa kapangyarihan ng Santo Papa at ng simbahan. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Black Death o Bubonic Plague </li></ul><ul><li>Ang Black Death ay pagkalat ng Bubonic Plague sa Europa mula 1347 hanggang 1352. Ito ay sakit na kakikitaan ng mataas na lagnat at pamamaga ng mga bahagi ng katawan. Karamihan sa mga magsasaka at maging ang mga maharlika at mayayaman ay naging biktima ng sakit na ito. Itinuring ng mga mamamayan na parusa ng Diyos sa mga tao ang sakit na ito na ikinalat ng mga hayop tulad ng daga. Higit sa dalawampung milyong katao ang naging biktima ng sakit na ito sa Europa pa lamang kaya naman naging dahilan din ito ng paghina na pyudalismo. </li></ul>
 4. 4. Unang Pinuno ng Repormasyon <ul><li>Dahil na rin sa maraming isyung lumulutang laban sa simbahan, tinuligsa ito ng maraming tao sa lipunan. Pangunahin sa mga ito ang mga sumusunod: </li></ul><ul><li>John Wycliffe </li></ul><ul><li>Si John Wycliffe ay isang guro sa Unibersidad ng Oxford. Tinuligsa niya ang kapangyarihan ng Santo Papa at ng mga Obispo. Ayon sa kanya, kinakailangang mamuhay nang simple ang mga pari. Iminungkahi niyang gamitin ng lahat ng tao ang Pibliya bilang gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin rin niya ang Bibliya sa wikang Ingles. Ang mga tagasunod niya ay tinatawag na Lollards. </li></ul><ul><li>John Hus </li></ul><ul><li>Si John Hus ay isang pari sa Bohemia na naging rektor ng Unibersidad ng Praque. Sinusuportahan ni Hus ang mga aral at mga tuntunin ni John Wycliffe. Tinuligsa niya ang karangyaan ng mga pinuno ng simbahan at ang pagbebenta ng indulhensiya. Ang pagtututol niyang ito sa sistema habang namumuhay bilang isang pari sa simbahan ang nagaing naging dahilan upang ipatawag siya sa Konseho ng Contance. Dahil sa hindi niya pagpayag na bawiin ang kanyang mga sinabing di maganda ukol sa simbahan, itinuring siyang erehe at hinatulang mamatay sa pamamagitan ng pagsunog. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Girolamo Savanarola </li></ul><ul><li>Si Girolamo Savanarola ay isang mongheng Dominikano na tumuligsa sa labis na karangyaan ng mga maharlikang mamamayan. Dahil sa kanya,napaalis ang Pamilya Medica sa Italya. Ang mga ari-arian ng mayayamang mamamayan ay sinunog. Hindi nagtagal, humina ang impluwensiya ni Savanarola dahil na rin sa ginawa niyang pagtuligsa kay Alexander VI,ang Santo Papa. Siya ay mahatulang mabitay noong 1498. </li></ul><ul><li>Martin Luther </li></ul><ul><li>Si Martin Luther ay isang mongheng Augustinian na isinilang sa Alemanya. Siya ay nakapagtapos sa Unibersidad ng Erfurt at naging propesor sa Unibersidad ng Wittenberg. Ang unang-una niyang tinuligsa sa simbahan ay ang itinuro nitong konsepto sa mga tao ukol sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Tinuligsa niya ang mga maling panuntunan ng simbahan gaya ng idulhensiya ay sinasabing kabawasan ng kaparusahan sa purgatoryo. Ipinalabas niya ang kanyang Ninety-Five Theses na tumutukoy sa 95 puntos laban sa mga gawain at paniniwalang Katoliko. Tinuligsa rin dito ang pang-aabuso ng simbahan sa mga salaping nalilikom nito. Dahil dito, binansagang erehe si Luther. Naging matigas si Luther dahil sa kanyang paniniwalang ang Bibliya ang tunay na batayan ng pananampalataya at hindi ang mga utos ng Santo Papa. Dahil na rin sa Kanyang magaling na pagtatalumpati, maraming taong yumakap sa paniniwalang Lutheranismo. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Nabahala ang simbahan at itiniwalag si Luther mula sa kanilang hanay. Si Frederick the Wise, ang prinsipe ng Saxony, ang tumulong kay Luther. Itinago niya ito sa kastolyo ng Wartburg. Sa panahon ng pag-iisa at pagmumuni-muni, isinalin ni Luther ang Bibliya sa wikang Aleman. Ito ang naging paraan upang lalong makahikayat ng mga miyembro si Luther. </li></ul><ul><li>Kahit na ipinagbawal ni Charles V ang pagbabasa sa mga sulat ni Luther, dumami pa rin ang tumuligsa sa simbahan. Ang pagtuligsang ito ay nagsilbing protesta laban sa simbahan, kung kaya’t binansagan ang mga ang mga Lutherano bilang mga Protestante, at ang kilusan ay tinawag na Protestantismo. Hindi nagtagal, lumaganap ang Protestantismo sa Poland, Bohemia, Hungary, Norway, Sweden, Denmark, Finland at maraming bahagi ng Europa. </li></ul>
 7. 7. Ang Protestantismo <ul><li>Ang Alemanya ang unang bansang naging sentro ng Protestantismo. Nang lumaon, lumaganap ang kilusang Protestantismo sa iba’t ibang bansa. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga naging tagapagtaguyod nito: </li></ul><ul><li>Huldreich Zwingli </li></ul><ul><li>Si Huldreich Zwingli ang itinuturing na tagapagtatag ng Protestantismo sa Switzerland. Naging panuntunan ni Zwingli ang kalayaan. Para sa kanya, ang Bibliya ang saligan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Hindi siya sumasang-ayon sa debosyon sa mga santo at sa pagbibigay ng malaking kapangyarihan sa Papa. Si Zwingli ay namatay nong 1531 sa isang digmaan sa pagitan ng mga Protestante at Katoliko. </li></ul><ul><li>John Calvin </li></ul><ul><li>Si john Calvin ay isang abogadong Pranses. Siya ay nakapag-aral sa mahuhusay na paaralan. Sa Paris, naimpluwensyahan siya ng mga pilosopiya ni Erasmus. Sinulat niya ang Institutes of the Christian Religion na naging batayan ng mga tuntunin ng Protestantismo. Hindi siya naniniwala sa mga imahen ng mga santo at krusipiho. Itinuturing siyang pinuno ng repormasyon sa Geneva. Nakarating din at lumaganap ang Calvinismo sa Alemanya, lalo na nang sakupin ni Frederick II ang nasabing bansa. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Lumaganap rin ito sa Pransiya ngunit gumawa ng paraan ang hari upang hulihin ang mga nagpalaganap ng Calvinismo. Pinatawan sila ng kamatayan ngunitmarami pa rin ang hindi nagpasindak at patuloy na naniwala sa turo ni Calvin. </li></ul>

×