GRIGOR KHACHATRYAN1952     - Born on November 7 in Yerevan1985     - Graduated from the PIY, the Art and Culture...
1996     - ”There are things that don’t depent on me” / a pipe of a vacuum cleaner from the ceiling, CCEA, Yerevan /19...
Grigor Khachatryan is one of those first artists in Armenia who shifted in 1970s towards conceptual art practices (perform...
1992 - »ë ݳ »Ù, áõÙ ã¿Çù ëå³ëáõÙ1992 - ÙÇ³Ï µ³ó³ë³Ï³ÝÁ ÇÙ Ù»ç 黽áõëÝ ¿1992 - »ë ³í»ÉÇÝ »Ù, ù³Ý »ë ϳñÍáõÙ »Ù, ѻ勉µ³ñ »...
2007-Nadia Tsulukidze
1995-performance /untitled/ foto 30x20 Grigor Khachatryan,Norajr Ajvazyan  foto 8. 30x20
2007- ¶ñÇ·áñ ʳã³ïñÛ³ÝÇ ÍÇͳÕÁ:ýñ³Ýëdz λÙå»ñ ijٳݳϳÏÇó ³ñí»ëï Ï»ÝïñáÝ, ѳٳ¹ñáÕÝ»ñ` ¸áÙÇÝÇÏ ²µ»ÝëÛáõñ,ܳ½³ñ»Ã γñáÛ³Ý20...
Grigor Khachatryans laughter2003- γÝã³ñ³Ý,ºñ¨³Ý-Äݨ /г۳ëï³Ý-Þí»Ûó³ñdz/ Ó³ÛݳÛÇÝ å»ñýáñÙ³Ýë /ÍÇͳÕ/ èáõµ»Ý ²ñ¨ß³ïÛ³ÝÇ Ñ»...
Grigor Khachatryans laughter1997-¶ñÇ·áñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ³ñÃáõÝ:§îËáõñ ¿ Ñá·Çë Ù»éÝ»Éáõ ³ëïÇ׳Ý,Ùݳó»ù ³Ûëï»Õ ¨ ³ñÃáõÝ Ï³ó»ù¦...
1997 - performance nashional drems,Grigor Khachatryan,Norajr Ajvazyan,Artak Bagdasaryan,Armen Davtyan1998- nashional dream...
2001 - ì³Ýݳ ÉÇ×, ¶ñÇ·áñ ʳã³ïñÛ³Ý,Üáñ³Ûñ ²Ûí³½Û³Ý, гÛ-²ñï, ºñ¨³Ý2001 - Lake Van Grigor Khachatryan, Norajr Ajvazyan
The national centre on planning accidents 2008THE ACCIDENTS PLANNING INTENATIONAL CENTERIn March 2008 Grigor Khachatryan e...
Grigor Khachatryan Dierector of the eccidents planning international center2008 The national centre on planning accidents,...
2011-Venice 54 Biennale Armenian pavilion/the Official meetings/Grigor Khachatryan, Official Meetings, 2010, documentary p...
2011-Venice 54 Biennale Armenian pavilion/the Official meetings/Grigor Khachatryan and Gorgian President Micail Saakashvili
2008Ã. ²ÕÛáõë/The brickThe national centre on planning accidents
2008 – letter box. 46x46 sm. mixed mediaThe national centre on planning accidents
2008-The gas fire extinguisher, 18x13 sm. mixed mediaThe nationalcentre on planning accidents
The national centre on planning accidentsgrigor khachatryan §Yerevan flour grinding factory¦ 2009
2009 - Tigran Paskevichyan receives a medal for courage. foto 70x100sm    The national centre on planning accidents
2009 - Grigor water walkerThe national centre on planning accidents
The national centre on planning accidents
§ä³ï»ñ³½ÙÇ í»ï»ñ³ÝÝ»ñ¦, The veterans of war - 1945 28x18sm The national centre on planning accidents
The national centre on planning accidentsGrigor Khachatryan1984 – «I the pigeon» InternationalPoster Competition, Moscow, ...
My wives 2010The national centre on planning accident
1 may /action/ video 04m.16s. 1999, 2//action/ /video/ 03m.1999 action/ 3./video/ 03m.46s1999,Üñ³Ýù áã Ù»ÏÇ ¨ áãÇÝã ã»Ý ï»...
1997-1998 The festival of streets musicians. Hymn. Video1. Video2. 16.21, 48.35
1997§Îáõéù¦ Üö²Î.ºñ¨³Ý, IDOL 3m.48s. 1998îÇñ³ÝÁ Ñ»é³óí»É ¿ å³ïí³Ý¹³ÝÇó ¨ ³ÛÝ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ½³ñ¹³ñ»ÉÇÝã,áñ ïáݳϳï³ñáõÃÛáõ...
2003 - ¶ñ³Ï³Ý ÷»ñýáñÙ³Ýë, »ÉáõÛà ·ñáÕÝ»ñÇ ÷áÕáóáõÙ: àõïáåÇ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ,ѳÛ-ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý ѳٳï»Õ ݳ˳·ÇÍ:2003 - Literar...
1997 - ”PIONEER”: formerly there were pioneers and was no Pioneer Bar /video/ 20m
The second congress of a partyof the fools of Armenia 2006, text
2007 - 1+1 í»ñݳ߳åÇÏÇ ¿ëùǽ
2007 –They can be europians . poster
The national centre on planning accidents1990-Attention: you may be in the spare of influence of Grigor Khachatryan’s sexu...
¶»ñ»½Ù³ÝÁ ë˳Éٳٵ ÷áñí»É ¿ ¨ É ÉóíáõÙ ¿ ÑáÕáí,³ÛÝ ÝáñÇó Ï÷áñíÇ,»ñµ »Ýó¹ñÛ³É Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÁ Ïٻͳݳ:1994 - ²é³ç Ùï³ÍáõÙ ¿Ç Ù...
1996 -”Subject-Object” / fenced territory chosen by Grigor Khachatryan/ “E” Art Festival, A CCEA, Yerevan
MY ARMENIA . video 03m. 1999There are certain types of songs that are accepted by people belonging ti certain social layer...
Grigor Khatchatryan burst into the public arena in the mid-eighties with performances and actions. Theyparody the systems ...
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Grigor khachatryan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Grigor khachatryan

1,355 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grigor khachatryan

 1. 1. GRIGOR KHACHATRYAN1952 - Born on November 7 in Yerevan1985 - Graduated from the PIY, the Art and Culture department1985-87 - Head of the department of exposition of the Museum of Modern Art1988 - Member of the Union of Artists of USSR (Armenia)1987-96 - Art editor of “Garun” magazine1996 - 2001 - Art leader of AR TV Company 2003 - directore of ART SCOOLhome 55-19-65 / vork 73 52 10mobil 093 61 80 78E-mail: grigor_khachatryan@yahoo.comWORKS: PERFORMANCE, ACTION1972 - Heading of army troops, workday on the 1-st of may: photo with Suren Navasardyan,Gagik Harutunyan1974 - Physical testing of “Grigor Khachatryan” award: photo with Ashot Hovhannisyan1975 - Funerals in the institute1980 - Solemn opening of a WC in the instituteSince 1990 - Awarding of “Grigor Khachatryan” award:1990 - ”Jan Gilan’s price dropping”. Unprofitable resale of tickets1990 - ”Arates”: gathering of population’s pee in the basket of ANM1990 - Yerevan, peeing from a bridge over the river Getar with Armen Davtyan, Vahagn Atabekyan and Tigran Paskevichyan reading Apoliner’s“Marabou’s Bridge” by heart1990 - Nude walking1996 - Selfsuggestion as a candidate on the post of the president of Republic of Armenia, interviews in the square of the internal and external political platform1998 - Paris, peeing from the Marabou’s Bridge with Vahagn Atabekyan and Vahram Sahakyan, reading Apoliner’s“Marabou’s Bridge” by heart2003 – discurs in Writer street .Rencontres Utopiennes / I`environnement du corps...genetiguement modifiable..Erevan–GeneveEXHIBITIONS1984 - International Poster Competition, Moscow, 3-rd prize1988 - Biennial, Brno1990 - MANIFEST, “Exhibition OF A Single Work”,Union of Artists, Yerevan1993 - ”Armenian Culture Days”, Vienna / Vienculture, graphics /1993 - ”Object #1” / 2 mirrors facing each other and situated in 5mm distance1994 - ”Armenian Culture Days” / Boch, Germany /1994 - ”Pacific” / 3-rd floor, Yerevan /1994 - ”Play House: enter from inside” /EX-VOTO, Yerevan /1994 - From my personal collection of my undrawn paintings, I’ll show you / a clean sheet of canvas, 100x80, CCEA, Yerevan /1995 -”The modern art of Armenia”, Moscow, Russia1994 - ”I’m not a chair, I’m a contemporary of Grigor Khachatryan” Norayr Ayvazyan. “If I remain silent the chairs will make noise” G.K.: -“TEXT” Yerevan1995 - The Question of the Ark / The exhibition of the artists of Moscow and Yerevan, ACCEA, Yerevan /1996 -”Subject-Object” / fenced territory chosen by Grigor Khachatryan/ “E” Art Festival, ACCEA, Yerevan
 2. 2. 1996 - ”There are things that don’t depent on me” / a pipe of a vacuum cleaner from the ceiling, CCEA, Yerevan /1999 - Closed City / HAI-ART, Yerevan1999 - Avangard art / ACCEA, Yerevan /1999 -”Great Atrophy” international exhibition1999 -Fanatics of body and mind /ACCEA, Yerevan /1999 - Tree tendencies, HI – ART, Yerevan Armenia2001 - The World is You, Summer Art Festival, Vien2001 -Parallel reality is You2001 - Beyond icons / National Museum of Armenia2001 - Utopiana,2003 - §Adieu Parajanov¦Contemporary Art from Armenia2002 - Afirmativ, ACCEA, Yerevan2003 - UTOPIANA, Rencontres Utopiennes,vill de jeneve,erevan - Thierry Fontaine HURLOIR, EREVAN ( ARMENNIE), performances sonores2006 - Alternativ vision, Vienna,Austria2006 - Art Without Borders, ACCEA.Yerevan, Armenia2007 - Centre d`art contemporarain de Qumiper2007 - Erevan Crusis , ACCEA.Yerevan, Armenia1996-2001 -”City” movie series in AR TV Company City is the root of politics, politeness, citizenship, civilization. Videotape is a mirror memory.Mirror – realisation, see – “Meduza Gorgona” “City - culture” – exhibitions, concerts, films, videotapes, videoart “out door” nature movie series2008 - The nationalcentre on planning accidents Erevan2011 - Venice 54 Biennale Armenian pavilion/the Official meetings/WORDS1990 - MANIFEST. I’m not a man, I’m Grigor Khachatryan,you are not men, you are Grigor Khachatryan’s contemporary.G.K. a name high and delightful1990 - ART- The names that are given to earthly things contain too much error / Book by Philip / 1990 - Attention: you may be in the spare of influence of Grigor Khachatryan’s sexual rays, which work in radius of 50000 parsec. The epicenter moves with Grigor Khachatryan1991 - Sun, sun come, come, be likely to Grigor Khachatryan1991 - I’m protected by the state1991 - I vote for the voice of the caller in desert1991 - The only negative in me is resus1991 - I’m the one you weren’t expecting1991 - Happy is the one who believes without believing1992 - I’m greater than I think therefore I’m modest.1992 - Nobody, even me, can’t make news, we can only call attention1994 - I’m the sexual result of my parent’s wants1994 - At first I thought I would grow up and become an artist, then I thought I would grow into an idiot, now I think I’ll die if I grow more therefore until I die I’ve not become great enough. Therefore when I die I’ll be great.1994 - All the regressive population of the world the November 7 celebrates as the anniversary of the October Revolution, all the progressive one as Grigor Khachatryan’s birthday1994 - The temples were changed into churches, the New Years day was changedinto Saint Johan’s, and this is the concept of how the October Revolution’s anniversary turned into Grigor Khachatryan’s birthday (EX- VOTO, Yerevan)
 3. 3. Grigor Khachatryan is one of those first artists in Armenia who shifted in 1970s towards conceptual art practices (performance, text and photography). Thetheme of power is central for his artistic oeuvre. Materials for Khachatryans artistic production are his own persona, his body and his name. Implicit andexplicit interventions in the printed and electronic media are essential for Khachatryans artistic strategies. 1990 - MANIFEST. I’m not a man, I’m Grigor Khachatryan,you are not men, you are Grigor Khachatryan’s contemporary.G.Kh. a name high and delightful
 4. 4. 1992 - »ë ݳ »Ù, áõÙ ã¿Çù ëå³ëáõÙ1992 - ÙÇ³Ï µ³ó³ë³Ï³ÝÁ ÇÙ Ù»ç 黽áõëÝ ¿1992 - »ë ³í»ÉÇÝ »Ù, ù³Ý »ë ϳñÍáõÙ »Ù, ѻ勉µ³ñ »ë ѳٻëï »Ù1992 - I’m the one you weren’t expecting1992 - The only negative in me is resus1992 - I’m greater than I think therefore I’m modest. Since 1990 - Awarding of “Grigor Khachatryan” award:
 5. 5. 2007-Nadia Tsulukidze
 6. 6. 1995-performance /untitled/ foto 30x20 Grigor Khachatryan,Norajr Ajvazyan foto 8. 30x20
 7. 7. 2007- ¶ñÇ·áñ ʳã³ïñÛ³ÝÇ ÍÇͳÕÁ:ýñ³Ýëdz λÙå»ñ ijٳݳϳÏÇó ³ñí»ëï Ï»ÝïñáÝ, ѳٳ¹ñáÕÝ»ñ` ¸áÙÇÝÇÏ ²µ»ÝëÛáõñ,ܳ½³ñ»Ã γñáÛ³Ý2007- Grigor Khachatryans laughter. France,Quiemper center for contemporary art
 8. 8. Grigor Khachatryans laughter2003- γÝã³ñ³Ý,ºñ¨³Ý-Äݨ /г۳ëï³Ý-Þí»Ûó³ñdz/ Ó³ÛݳÛÇÝ å»ñýáñÙ³Ýë /ÍÇͳÕ/ èáõµ»Ý ²ñ¨ß³ïÛ³ÝÇ Ñ»ï2003 - UTOPIANA, Rencontres Utopiennes,vill de jeneve,erevan - Thierry Fontaine HURLOIR, EREVAN ( ARMENNIE), performances sonores
 9. 9. Grigor Khachatryans laughter1997-¶ñÇ·áñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ³ñÃáõÝ:§îËáõñ ¿ Ñá·Çë Ù»éÝ»Éáõ ³ëïÇ׳Ý,Ùݳó»ù ³Ûëï»Õ ¨ ³ñÃáõÝ Ï³ó»ù¦ ³í.Áëï سñÏáëǧàí ùÝ³Í ¿ ³ñÃáõÝ Ï³ó»ù¦ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇçøÝ³Í µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ññ»ßÝ»ñ ¿ ÍÝáõÙ¦¶áÛ³ /ϳåñÇãáë/øݳÍÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ Ññ»ß³íáñ Ëéé³óÝáõÙ »Ý,¹³ ¶ñÇ·áñ ʳã³ïñÛ³ÝÇ ÍÇͳÕÝ ¿,áñ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ùÝ³Í µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ï»ëÝ»ÉÇë: ¶ñÇ·áñ ʳã³ïñÛ³ÝÒ³ÛÝÇ ï»ÕÁ.ºñ¨³Ý вÚ-²ðî 1997 ѳٳ¹ñáÕ Ü³½³ñ»Ã γñáÛ³Ý:Ò³Ûݳ·ñáõÃÛáõÝ,ùÝ³Í ÍÝáÕÝ»ñÇë ËééáóÁ ¨ ÇÙ ÍÇͳÕÁ:§³ñӳݳ·ñáõÃÛáõݦ Üö²Î.ºñ¨³Ý 1997ѳٳ¹ñáÕ ¸³íÇà γñ»Û³Ý2001- nashional drems ³½·³ÛÇÝ µ³ÕÓ³ÝùÝ»ñ
 10. 10. 1997 - performance nashional drems,Grigor Khachatryan,Norajr Ajvazyan,Artak Bagdasaryan,Armen Davtyan1998- nashional dreams,performanceGrigor Khachatryan,Norajr Ajvazyan,Gevorg Hakobyan. video 3m.30s.
 11. 11. 2001 - ì³Ýݳ ÉÇ×, ¶ñÇ·áñ ʳã³ïñÛ³Ý,Üáñ³Ûñ ²Ûí³½Û³Ý, гÛ-²ñï, ºñ¨³Ý2001 - Lake Van Grigor Khachatryan, Norajr Ajvazyan
 12. 12. The national centre on planning accidents 2008THE ACCIDENTS PLANNING INTENATIONAL CENTERIn March 2008 Grigor Khachatryan established “The Accidents Planning Interantional Center”: Sice then he is planning any accident: from weather topolitical events. The represented objects.Documental materialsare witnesses of the progressing activities of the center, which are extended on past,presentand future.
 13. 13. Grigor Khachatryan Dierector of the eccidents planning international center2008 The national centre on planning accidents,foto100x80
 14. 14. 2011-Venice 54 Biennale Armenian pavilion/the Official meetings/Grigor Khachatryan, Official Meetings, 2010, documentary photo of a series of performance. Courtesy of artist.The national centre on planning accidents foto 100x70
 15. 15. 2011-Venice 54 Biennale Armenian pavilion/the Official meetings/Grigor Khachatryan and Gorgian President Micail Saakashvili
 16. 16. 2008Ã. ²ÕÛáõë/The brickThe national centre on planning accidents
 17. 17. 2008 – letter box. 46x46 sm. mixed mediaThe national centre on planning accidents
 18. 18. 2008-The gas fire extinguisher, 18x13 sm. mixed mediaThe nationalcentre on planning accidents
 19. 19. The national centre on planning accidentsgrigor khachatryan §Yerevan flour grinding factory¦ 2009
 20. 20. 2009 - Tigran Paskevichyan receives a medal for courage. foto 70x100sm The national centre on planning accidents
 21. 21. 2009 - Grigor water walkerThe national centre on planning accidents
 22. 22. The national centre on planning accidents
 23. 23. §ä³ï»ñ³½ÙÇ í»ï»ñ³ÝÝ»ñ¦, The veterans of war - 1945 28x18sm The national centre on planning accidents
 24. 24. The national centre on planning accidentsGrigor Khachatryan1984 – «I the pigeon» InternationalPoster Competition, Moscow, 3-rd prize 2007-Demonstration in Kiev against gorg bush /video/
 25. 25. My wives 2010The national centre on planning accident
 26. 26. 1 may /action/ video 04m.16s. 1999, 2//action/ /video/ 03m.1999 action/ 3./video/ 03m.46s1999,Üñ³Ýù áã Ù»ÏÇ ¨ áãÇÝã ã»Ý ï»ëÝáõÙ,ã»Ý ËáëáõÙ,Üñ³Ýù å»ñٳݻÝï È»ÝÇÝÛ³Ý ß³µ³ÃûñÛ³ÏÇ Ù»ç »Ý, ·»ñ³ÝÝ áõë»ñÇÝ` ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ,·ÛáõÕ»ñáõÙ, ³ÛÉáõñ,Ýñ³Ýù ëÏë»Éáõ Ññ³Ù³ÝÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ϳݷ ã»Ý ³é»É:Ýñ³Ýù áõñí³Ï³ÝÝ»ñ »Ý ëáí»ï³Ï³Ý ³ÝóÛ³ÉÇó:They don’t see anyone and anything. They don’t speak. They are permanent participants of Lenin’s Subbotnik (the day of volunteer work)carrying the log through the cities, villages, anywhere. They haven’t stopped since they have got the order. They are the ghosts from the sovietpast.
 27. 27. 1997-1998 The festival of streets musicians. Hymn. Video1. Video2. 16.21, 48.35
 28. 28. 1997§Îáõéù¦ Üö²Î.ºñ¨³Ý, IDOL 3m.48s. 1998îÇñ³ÝÁ Ñ»é³óí»É ¿ å³ïí³Ý¹³ÝÇó ¨ ³ÛÝ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ½³ñ¹³ñ»ÉÇÝã,áñ ïáݳϳï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ³Ûë áÕµÁ Ýñ³ íñ³ ÑáõßáõÙ ¿ Ù»½,áñ ݳ ѳñ³½³ïÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É:IDOL. video 3m.48s. 1998Despite the fact that “tyrant” has left his podium long time ago, the empty place is keep on being decorated on occasions of any holidays andthat grief upon him inadvertently propose the idea that may be he also had kinsfolk.
 29. 29. 2003 - ¶ñ³Ï³Ý ÷»ñýáñÙ³Ýë, »ÉáõÛà ·ñáÕÝ»ñÇ ÷áÕáóáõÙ: àõïáåÇ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ,ѳÛ-ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý ѳٳï»Õ ݳ˳·ÇÍ:2003 - Literary performans. discurs in Writer street .Rencontres Utopiennes / I`environnement du corps...genetiguement modifiable..Erevan - Geneve
 30. 30. 1997 - ”PIONEER”: formerly there were pioneers and was no Pioneer Bar /video/ 20m
 31. 31. The second congress of a partyof the fools of Armenia 2006, text
 32. 32. 2007 - 1+1 í»ñݳ߳åÇÏÇ ¿ëùǽ
 33. 33. 2007 –They can be europians . poster
 34. 34. The national centre on planning accidents1990-Attention: you may be in the spare of influence of Grigor Khachatryan’s sexual rays, which work in radius of 5000 parsec.The epicenter moves with Grigor Khachatryan. Video 2m 2006
 35. 35. ¶»ñ»½Ù³ÝÁ ë˳Éٳٵ ÷áñí»É ¿ ¨ É ÉóíáõÙ ¿ ÑáÕáí,³ÛÝ ÝáñÇó Ï÷áñíÇ,»ñµ »Ýó¹ñÛ³É Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÁ Ïٻͳݳ:1994 - ²é³ç Ùï³ÍáõÙ ¿Ç ٻͳݳ٠¹³éݳ٠ÝϳñÇã, Ñ»ïá Ùï³ÍáõÙ ¿Ç ٻͳݳ٠¹³éݳ٠³åáõß, ÑÇÙ³ Ùï³ÍáõÙ »Ù ٻͳݳ٠ÏÙ»éÝ»Ù, áõñ»ÙÝ ù³ÝÇ ã»Ù Ù»é»É, Ù»Í ã»Ù, áõñ»ÙÝ Ñ»Ýó Ù»éݻ٠ÏÉÇݻ٠ٻÍ:1994 - At first I thought I would grow up and become an artist, then I thought I would grow into an idiot, now I think I’ll die if I grow more, therefore until I die I’ve not become great enough. Therefore when I die I’ll be great. video 4m.51s.
 36. 36. 1996 -”Subject-Object” / fenced territory chosen by Grigor Khachatryan/ “E” Art Festival, A CCEA, Yerevan
 37. 37. MY ARMENIA . video 03m. 1999There are certain types of songs that are accepted by people belonging ti certain social layers. Those songs are never being presented on theradio or TV, but they express in the most explicit way the moods and feelings of that social class. Henrik Arevshatyan, who is the author of thissong used to be one of the most well known Yerevan singers and composers of 1950s in that genre.
 38. 38. Grigor Khatchatryan burst into the public arena in the mid-eighties with performances and actions. Theyparody the systems are gratified and even glorify the individual. Ceremonies with awards, speeches andstatements are the instruments of a personality cult devoted to the artist by the artist. Grigor Khatchatryanis the hero of this special machine to make social identities that the person to evade a character reduced toa body and a name. Deprived of meaning and history, the artist is more than a product to market.Critical and caustic, with a taste for the absurd and comical situations, Grigor Khatchatryan was also thedirector of a serious literary magazine (Garoun) from 1987 to 1996 before assuming the artistic director ofa TV channel alternative until 2002. It then performs a large number of films dedicated to Yerevan and itsinhabitants for a program aptly titled The Artists run the country. Dominique Abensour

×