Your SlideShare is downloading. ×
Pndl 210410 ver3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pndl 210410 ver3

407
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
407
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • -materialer som takast i bruk i ein læresituasjon
 • Standardprogram++ - u/læringsmål Ressursar som har eit fagleg innhald og eigna til underv men utan fagleg innhald (ressursider på Internett, sepl)- Kostberegningsprogrammet Mat på data – kartressursen Google Earth / Norge i Bilder) PedPV - + integrert fagleg læringsmål – utvikla for ped bruk - (+/- fagleg kontekst) (Drillpro-drill; Mons og Marte i regnskogen – lyd/bilete;Drivhus – simulering; Norskverkstedet – skal produsere stoff sjølv, t.d. skrivekurs) Spill: http://www.climatemystery.com/ (sjå itu)
 • Brukarnamn: hoppebakken, Passord: didiktikk
 • Ein kan lage dlo som utgjer delar av (eller heile undervisninga) DLO kan bestå av meningsbærende innhald som bilete musikk og annet innhald organisert i en samanheng, og hvor et konkret læringsmål er knyttet til DLO – alt pakket saman i en pakke og kan brukes i ulike undervisningssammenhenger Om DLO’et vert ein suksess er avhengig av Innhaldet (”klossane” og korleis innhaldet vert nytta i undervisninga- t.d. eit bilete i eit album gir oss eit navigasjonssystem, tilfører bileta struktur med sider, indeks, titler på enkeltbilete DLO skal leggje til rette for kritisk refleksjon
 • DLR: kan inngå som element i undervisningssamanheng DLO= digitalt læringsinnhaldorganisert på ein bestemt måte – gjerne ved hjelp av eoin PV Inndelinga har kome med utgangspunkt i disk om bruk – deling – gjenbruk Metadata- skal gjere DLO’ane søkbare (fag, nivå, medietype (bilete, video) Kan gjenbruke DLO inn i fleire DLR – fokus på gjenbruk
 • Ingen klare overgangar – bortsett frå krav til DLO Kan lage ressurssamlingar på skulenivå – fylkesnivå, nasjonalt nivå Kan jo setje saman DLOar til DLR’ar som også er knytt til eit læringsmål
 • Deling: fokus på kvar ein legg ut innhaldet, kva for format det skal ha og om kva for rettar andre skal ha til å bruke det Gjenbruk :fokus på kvar ein finn eigna innhald, om formater er slik at det er lett og tilpasse, og på kva for rettar ein har til å bruke det
 • Extensiblle Markup Language (W#C konsortiet)
 • I norsk utdanningssektor kan avbilde forskjellige system og representasjonar av metadata mot kvarandre => lett å søke etter ressursar i andre system og for andre formål Døme på kva som kan standardiserast innanfor Utdanning, læring og opplæring
 • Ulike måtar å gjere det på - sjå t.d. ndla.no som motsats til skulestova.no Fokus i eStandardprosjektet: Fokus på innhald -> fokus på læringsaktiviteter og gruppesamspill Meir merksemd mot arkitektur for læring - t.d. ELF Framework – tenesteorientering Auka fokus på sematiske vevteknologiar
 • Logging av kursgjennomføring – korleis følgje og lagre ein kursdeltakar sin progresjon - og Korleis utveksle denne informasjonen mellom e-læringskurs og administrative system Viktig: at vi kan bruke det vi har av DLO på tvers Faste datastrukturar og kommunikasjonsprotokollar for e-læringsobjekt Arbeidsflyt på tvers av system Eit integrert e-læringsmiljø Interoperabilitet mellom ulike type system (t.d. eit LMS) og ulike typar innhald Einsarta retningsliner for design, for utvikling og for leveranse av innhaldsobjekt
 • For deling & gjenbruk
 • Litt om Oslo _ Open University – IT and computing http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Butterfly_vindula_arsinoe.jpg#metadata Litt om nynorsk – Litt om deling av læringsressusrar – kva måå til – kvar skal dei leggjast ut
 • NB! BALANSEGANG… å ta i bruk ny teknologi for å lære denne vs. å ikke bli oversvømt å sikre bruk av maskiner med brukernavn/passord vs. å tilgjengeliggjøre referat fra lærer-elev samtaler årbok videoovervåking pga mobbing
 • Fokus her: personvern og opphavsrett
 • Erstattar PRL frå 1978
 • tilbake til forrige foil for eksempler Gjeld også bruk av stoff frå nettet og det dei produserer og legg ut sjølve deretter neste foil med piczo-eksempel
 • Resultater fra undersøkelsen "Ungdom og personvern" I forbindelse med lanseringen av undervisningsopplegget har Datatilsynet gjennomført undersøkelsen ”Ungdom og personvern”. Dette er hovedfunnene: - 4 av 10 jenter er redd for at det finnes bilder av dem på Internett de ikke har kontroll over. 23 prosent av guttene frykter det samme. - 36 prosent av jentene og 29 prosent av guttene har angret på ting de har lagt ut på Internett, enten om seg selv eller andre. - 14 prosent har lagt ut bilder eller film av andre på nettet uten å spørre om lov først. - 23 prosent av jentene og 14 prosent av guttene har mottatt SMS/MMS som de har oppfattet som mobbende og/eller krenkende. - 13,5 prosent har funnet krenkende informasjon om seg selv på Internett, på for eksempel blogger eller hjemmesider. - 6 av 10 svarer ”vet ikke” på spørsmål om hvorvidt det finnes regler på skolen for å sikre deres e-post og internettbruk mot innsyn fra lærere eller it-personell. http://www.saftonline.no/vare_ressurser/flash_og_tester/
 • Kva med bilete tatt av eit webkamera Verna i kraft av at det er skapt
 • Eksemplarframstilling: Lage kopiar eller andre nye former for eksemplar av åndsverket – varig eller midlertidig fiksering av verket eller delar av det Også sjølv om det vert gjort endringar i verket t.d. beskjæring av eit bilete, forkorting av tekst Krev som hovedregel avtale med rettigheitshavar
 • Opphavsmenn eller dei som dei har overdrege rettane til
 • Også redaktøren sitt ansvar til å trykke ei sak uavhengig av ytre press Distribusjonssystemer for mediene er monopolisert – t.d. kjeder som berre distribuerer bøker av ein bestemt type
 • – ytringsfridomen set i fleire tilfelle den enkeltes rett til personvern til side - journalistisk virksomhet tolkes vidt -dom: meldingar som har karakter av offentleg sjikane og mobbing bør det ikkje gjevast vern for
 • Transcript

  • 1. Digitale læringsressursar, deling og gjenbruk – ei innføring Førsteamanuensis Grete Netteland PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 2. Tema
   • Digitale læringsressursar (DLR) vs Digitale læringsobjekt (DLO)
    • Definisjonar, kategoriar, bruksområde
    • Utfordringar ved gjenfinning og søk
   • Deling og gjenbruk
    • Deling og gjenbruk - begrepsavklaring
    • Tilrettelegging for deling og gjenbruk (metadata, standardisering, jus, etikk, lisensiering)
   • Evaluering av DLR
   • Wiki som DLR
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 3. Digitale læringsressursar
   • Pedagogiske reiskapar som kan nyttast til læringsføremål og som utnyttar IKT for å fremje læring (Program for Digital kompetanse 2004-2008)
   • Alt det ein lærar bruker for å støtte undervisninga:
    • verktøy til undervisningsstøtte (t.d. PPT, exel)
    • innhaldselement (t.d. nettside, digitalt kurs) (Uninett sitt temahefte ”Digitale læringsressurer”)
   • Elektroniske/digitale hjelpemidlar brukt i ein pedagogisk samanheng (Didiktikk)
   • Digitale læringsressursar = digitale læremidlar (Uninett sitt temahefte ”Digitale læringsressurser i undervisning)
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 4. Kategorisering av digitale læringsressursar (Didiktikk)
   • Standardprogram eller tenester som støtter kommunikasjon eller gir tilgang til informasjon
   • Ressursar som har eit fagleg innhald og er eigna til undervisning, men ikkje utvikla for det (t.d. tv2.skole.no, )
   • Pedagogisk programvare skreddersydd for læring og undervisning - dvs for pedagogisk bruk (http://www.itu.no/no/Prosjekter/Pagaende_prosjekter/Klimamysteriet/)
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 5. PNDL- samling 4 - 21.april 2010 http://www.hoppebakken.no/Default.aspx?ID=Digitalelaringsressurser&Area=Del2
  • 6. Digtalt læringsobjekt (DLO)
   • Digitalt læringsinnhold organisert på en bestemt måte, gjerne ved hjelp av programvare (Temaheftet ”Digitale læringsressurser”)
   • Krav: Klar kopling til eit uttalt læringsmål
   • Metafor: Lego-klossar
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 7. Uninett abc: Digitale læringsressursar Lenker Metadata Læringsmål Innhald PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 8. Videoar om læringsobjekt
   • Learning Object
   • Learning Object with Anne Hewling copy
   • Super Reel: a Learning Object
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 9. Digitale læringsressursar – digitale læringsobjekt DLR DLO PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 10. Deling og gjenbruk
   • Dele
    • Enkeltressursar, samlingar av DLR, produksjonsmåte, organisering m.m.
    • Deling av DLR= bruke som den er – ”as it is”
   • Gjenbruk
    • Enkeltressursar oftast, men også samlingar
    • Gjenbruk av DLR= høve til bearbeiding – ”opportunities for remix”
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 11. Metadata
   • Spørsmål:
    • Korleis finne fram til eit kurs eller ein digital læringsressurs?
    • Korleis beskrive e-læringsressursar for å finne fram kurset?
    • Korleis beskrive ein digital læringsressurs for at andre skal finne den
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010 Svar: METADATA
   • Metadata = Data om data= Informasjon som vert nytta til å beskrive annan informasjon
   • Definerer kva for informasjon som kan registrerast + korleis formatet på desse metadataa skal vere t.d.
   • Metadata om bok: ISBN-nr; utgivelsesår; forlag, tittel; emne
   • Format på metadata om år: t.d. DD.MM.ÅÅÅÅ
  • 12. Skulestova.no Database utvikla på grunnlag av Norlom PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 13. Skulestova.no - Registrering av læringsressurs frå Sunnfjord museum PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 14. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 15. Fylkesarkivet – metadata digitale læringsressursar
   • Registrering av opplysningar
   • *Generelle opplysningar (fagleg tilknyting)
   • *Utviklingsprosess ( versjon, produsent)
   • *Metadata ( URL)
   • *Tekniske opplysningar ( lokalisering)
   • *Pedagogiske kjenneteikn (målgruppe, arbeidsform)
   • *Rettigheitar
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 16. Ressursen vert gjort søkbar Samling 2 Firda - 5.jan 2010 PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 17. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 18. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 19. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 20. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 21. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 22. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 23. Mål med metadata
   • Katalogisere ressursar
   • Nytte søkemotor meir effektivt
   • Gjere informasjon offentleg
   • Spesifikasjon for DLR-metadata er NORLOM 1.1
   • KVIFOR IKKJE BRUKE FRISØK I TEKST?
   • - ikkje tilstrekkeleg – kven er teksten for , kva for emne er den om, talformat osb.
   • - mindre målretta søk i store datamengder/samlingar
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 24. Standardisering innanfor utdanning
   • Vurdering
   • Metadata om læringsressurs-samlingar
   • Informasjon om den lærande
   • Tilgjenge
   • Administrasjon av utdanning, læring og opplæring
   • Læringsaktivitetar
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 25.
   • Mindre trong for spesialtilpassing av e-læring til kunde
   • Større marknad for utvikla læremiddel
   • Meir konkurranse mellom utviklarar av læremiddel
   • Gjenbruk og modularisering - byggeklosseprinsippet
   • Mindre kostbar produksjon av nye e-læringskurs
   • Overføring av loggdata om kursgjennomføring til adm system
   KVIFOR STANDARDAR PÅ DLR/DLO? PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 26. Standardar – betyr samhandling på fleire nivå
   • Teknisk interoperatibilitet – same syntaks for utveksling av data
   • Semantisk interoperabilitet – meine det same med dei same begrepa
   • Organisatorisk interoperabilitet – prioritere arbeidet med å avklare begrep – sikre semje om ei felles begrepsforståing
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 27. Lisensiering - Creative Commons http://www.creativecommons.no/ http://www.creativecommons.no/info/omcc.shtml#ltyper http://search.creativecommons.org/ PNDL- samling 4 - 21.april 2010 Dele Gjenbruk
  • 28. Opphavsmannen kan velje mellom: Ingen bearbeidelse - Alternativet Ingen bearbeidelse tillater kun spredning og bruk av verket i uendret tilstand. Bearbeidelse eller endring av verket er ikke tillat. Ikke-kommersielt - Med dette alternativet kan opphavsmannen tillate andre å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten, dvs. spre verket og ellers bruke det, under den forutsetning at det ikke benyttes på en kommersiell måte. Villkorad Bearbetning - Villkorad Bearbetning inneberar att bearbetningar av verket får spridas endast under samma villkor som ursprungsverket . Villkoret Henvisning tillkommer alltid. Detta innebærer att all anvænding kræver att upphovsmannen omnævnes . PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 29. 6 grunnleggjande kombinasjonar PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 30. http://creativecommons.org/choose/?lang=no PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 31. Lisensierte søk PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 32. Læringsressurssamlingar
     • http://www2.usit.uio.no/it/dlo/ressurssamling/jegfant/index.html
     • http://www.nynorsksenteret.no/index.php?ID=13297
     • http://lektion.se
     • http://skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=37316&epslanguage=NO
     • http://skolenettet.no/Default.aspx?epslanguage=NO
     • http://utdanning.no/laering/
     • http://www.diglib.no/
     • http://ndla.no
     • http://delogbruk …..
     • http://search.creativecommons.org/
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 33. Etiske og juridiske aspekt…
   • Ofte eit spørsmål om balansegang
   • Til dømes…
    • å overvake vs. å følgje opp
   • T.d. Datalagringsdirektivet:
    • å førebyggje kriminalitet vs. å hindre overvaking av einskildpersonar
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 34. Etiske og juridiske aspekt…
   • Ulovleg bruk av tekst og bilete
   • Juks - kildekritikk
   • Logging – kontroll -overvaking
   • Misbruk av brukarnamn og passord
   • Publisering av personopplysningar
   • Innsynsrett
   • Ansvar for innhald
   • Arkivering
   • Bruk av LMS
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 35. Personvern
   • Personopplysningslova frå 2001
   • Forskriftene til denne lova
   • Personopplysningslova sikrer grunnleggjande menneskerettar slik dei er definerte i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), artikkel 8:
   • "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse."
   •  
   • Lova skal verne den einskilde mot at personvernet blir krenka gjennom behandling av personopplysningar
   • Forvalta av Datatilsynet
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 36. Personvern – Kva har skulen ansvaret for?
   • To perspektiv:
    • Å sørgje for at elevar (og tilsette) har eit godt personvern
    • Å sørgje for at elevar blir etisk og juridisk medvetne IKT-brukarar (!)
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 37. Etiske og juridiske aspekter…
   • Nytt undervisningsopplegg
    • www.dubestemmer.no
    • www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/
   • Skolenettet.no
    • skolenettet.no /lov
    • skolenettet.no /jungel
   • Med rett til å dele
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 38. Opphavsrett
   • Regulert av Åndsverkslova
   • Kva er eit åndsverk?
   • ” litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett utrykksmåte og uttrykksform”
   • Døme: datamaskinprogram, databasar, musikk, bilete, tekstar..
   • Må vere skapt av personar
   • Verket må ha ’verkshøgde’ – må ha preg av noko nytt eller originalt
   • Er verna også utan bruk av Copyright-merke
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 39. Sentralt begrep: Eksemplar
   • Skiljet mellom sjølve verket og eksemplar av verket er sentralt.
   • Eigar av eksemplar kan bruke eksemplaret til kva ein vil , men ein kan ikkje reprodusere, kopiere osv.
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 40. Opphavsmannen sin einerett
   • Opphavsmannen har både økonomiske og ideelle rettar ref.§2
    • Einerett til eksemplarfremstilling
    • Einerett til å gjere verket tilgjengeleg for ålmenta
    • Må inngåast avtale med rettigheitshavar
    • Når verket er tilgjengeleg gjeld eineretten berre spreiing utanfor det private området
    • Tre unnatak eller avgrensingar av eineretten: Fri bruk, Tvangslisens, Avtalelisens
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 41. Tvangslisens
   • åndsverklova § 13, - § 18 gir adgang til framstille eksemplar til undervisning.
   • Dette føreset at det er inngått avtale med ein godkjend representant for eit større antal opphavsmennt.d. Kopinor
   • Fører til at opphavsmannen har krav på vederlag
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 42. Tilgjenge for ålmenta & vernetid
   • Tilgjengeleg for ålmenta når det vert framført utanfor det private område eller når eksemplar av verket vert frambudt for sal, utleie eller utlån
   • Vernetid – tida som rettigheitshavar har vern for verket sitt
   • Ulike reglar for vernetid for ulike rettar
    • Åndsverk 70 år etter opphavsmannen sin død (skribentar, komponistar)
    • Fotografiske bilete 15 år etter, likevel minst 50 år etter at biletet vart laga
    • Katalog eller lignende har vern i 10 år etter at arbeidet vart utgitt
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 43. Rettigheitshavarar
   • Opphavsmenn, t.d. fotograf, redaktør,
   • Utøvande kunstnarar, t.d. musikarar
   • Produsentar, t.d. fimprodusentar og katalogframbringarar
    • Den som frambringer ein katalog, eit program, ein database eller lignende som samanstiller eit større antal opplysningar eller som er eit resultat av ei vesentleg investering, har einerett over innhaldet og til eksemplarframstilling og det å gjere arbeidet tilgjengeleg for ålmenta
    • Kva med Open Source?
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 44. Bruk av kjelder
   • § 4 i åndsverklova heiter det at opphavsmannen ikkje kan motsette seg at andre utnyttar hans verk slik at nye og sjølvstendige verk oppstår.
   • § 22 gir rett til å sitere frå eit offentliggjort verk ”i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger ”
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 45. Ytringsfridom I
   • Regulert av Norges Grunnlov §10 og Menneskerettslova
   • Alle skal kunne uttrykke seg om kva som helst utan statleg innblanding
   • Ingen prinsipiell rett til å kome til orde i mediene
   • Ha adgang til mediene dersom desse er monopoliserte
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 46. Ytringsfridom II
   • Trykkefridom
   • Pressefridom – ikkje mediefridom
   • Rett til å motta informasjon
   • Retten til å formidle informasjon, t.d. kommunikasjonsfridom
    • Rett for alle til å kommunisere med andre, i prinsippet gjennom alle medium
    • Rett til å …hevde meninger utan innblanding, og til å søke, motta og meddele opplysningar og idear gjennom eitkvart medium utan omsyn til landegrenser (FN’s menneskerettingheitserklæring art. 19)
    • Utfordring for digitale medium
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 47. Ytringsfridom III
   • POL §7 regulerer tilhøvet mellom personopplysningar og ytringsfridomen
   • Sjikane på nettet:
   • ” Retten kan ikkje se at ytringsfriheten gir vern for den type ytringar... Meldingar som har karakter av offentleg sjikane og mobbing bør det ikkje gjevast vern for”
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 48. Så var det kvalitet……evaluering?
   • Mål- og behovsanalyse
   • Metode og pedagogikk
   • Metafor
   • Krav til brukarvenlegheit
   • Forslag til endringar
   • Høve til gjenbruk????
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 49. Nokre moment ved evalueringa
   • Passar den for målgruppa
   • Bidreg den til ønska fagleg innsikt
   • Korleis kan den nyttast
   • Samsvarer dei pedagogiske prinsippa med dine
   • Stettar den dei læringsmåla som skal stettast
   • Forsterkar den læreprosessen
   • Fremjer metaforen motivasjonen
   • Kor brukarvenleg er den
   • http://www.hoppebakken.no/Media/Vedlegg/Vurderingsskjema_for_elektronisk_utfylling.rtf
   PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 50. Kvalitetskriterie (http://kvalitet.itu.no/) http://iktsenteret.no/sites/default/files/kvalitetskriterier.pdf
   • Tekniske
    • Brukarorientering
    • Fagleg & pedagogisk orientering
    • Mediet sin eigenart
   • Pedagogiske
    • Universell utforming
    • Språkleg parallellutgåve
    • Metadatamerking
    • Teknisk interoperabilitet
   / PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 51. Wiki PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 52. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 53. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 54. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 55. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 56. http://aorwiki.hisf.no PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 57. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 58. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 59. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 60. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 61. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 62. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 63. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 64. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 65. PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 66. Sjå på andre sine artiklar, t.d. i lesemodus PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 67. Sjå på andre sine artiklar, t.d. i endremodus PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 68. Sjå på andre sine artiklar, t.d. i lesemodus PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 69. Sjå på andre sine artiklar, t.d. i endremodus PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 70. Spesialsider PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 71. Last opp fil PNDL- samling 4 - 21.april 2010
  • 72. Hjelp PNDL- samling 4 - 21.april 2010