Yrityksen ympäristövaikutusten arviointi green tourism of finland

645 views
557 views

Published on

Yrityksen ympäristövaikutusten arviointi green tourism of finland

Published in: Travel
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yrityksen ympäristövaikutusten arviointi green tourism of finland

 1. 1. 1 1 Green Tourism of Finland® - Yrityksen ympäristövaikutusten arviointi ja sitoumukset kestävään kehitykseen, Ravitsemus, Majoitus,- Tila,- palvelujen tuottajille. 1. Ympäristöohjelma 1.1 Johdanto 1.2 Raportin tarkoitus ja tavoite 1.3 Hallintaoikeuksien ulkopuolelle jäävät Ympäristövaikutukset 2. Ympäristökatselmus 2.1 Yrityksen ulkoinen ilme ja pihapiiri 2.2 Sisääntulo, opasteet, tiet, merkinnät 2.3 Piha-alue 2.4 Kiinteistö. 2.5 Majoitustilat 2.6 Keittiö, Ruuan valmistus,- valmistukseen käytettävät raaka-aineet 2.7 Ravintola,- Tarjoilu tilat, myymälä, 2.8 Toimisto 3. Kulutuksen seiranta 3.1 Materiaalien ja raaka-aineiden valinta 3.2 Tilojen, koneiden ja laitteiden käyttö ja hoito 3.3 Energian kulutus, Sisätilat: iv, kosteus, lämpö, valaistus, 3.4 Veden kulutus 3.5 Kiinteät jätteet 4. Päästöt ja ilmansaasteet 4.1 Koneiden ja laitteiden käyttö 4.2 Veden kulutus 4.3 Kiinteät jätteet. 4.4 Ongelmajätteet 4.5 Päästöt ja ilmansaasteet
 2. 2. 2 2 5. Ulkoalueet 5.1 Työmenetelmät ja välineet 5.2 Materiaalien ja raaka-aineiden valinta 5.3 Talvikauden työt 5.4 Kesäkauden työt 6. Siivouspalvelut 6.1 Työmenetelmät ja välineet 6.2 Puhdistukseen käytettävien aineiden valinta 7. Toimisto, Markkinointi ja mainointa 7.1 Paperiset esitteet 7.2 Internet sähköinen media 7.3 Koneiden ja laitteiden hallinta (tietotekniikka 8. Sidosryhmät 7.1 Aloitteesta tavoitteiden asettamiseen 7.2 Toimintatapojen luominen 7.3 Käytäntöjen ylläpitäminen 7.4 Tuloksista tiedottaminen ja mittaaminen. 7.5 Seurannan edelleen kehittäminen 9. Kuljetukset ja Liikkuminen 9.1 Julkisten liikennepalvelujen käyttö 9.2 Rautatie 9.3 Linja-Auto 9.4 Paikallinen kuljetuspalvelu (polkupyörät, veneet) 10. Seuranta ja kehittäminen 10.1 Toimintojen edelleen kehittäminen
 3. 3. 3 3 10.2 Arvio vaikutuksesta paikallisyhteisöön: Osallistuminen? 11. Ympäristö ohjelman päivitys ja seuranta 12. Yleiset kiinteistöalalla ympäristövastuuseen liittyvät säädökset 13. YMPÄRISTÖ SANASTO 14. Linkit Energian kulutuksen seurantaan ja laskentaan 1. Green Tourism of Finland® - YMPÄRISTÖOHJELMA 1.1 Johdanto: Tämä Ympäristöohjelma on laadittu Green Tourism of Finland® - tavaramerkin laatujärjestelmään kuuluvalle Majoitus,- ravitsemus ja Tilapalvelujen tuottajalle. Ohjelman tarkoitus on tuottaa ajantasaista tietoa yrityksen palvelujen ympäristövaikutuksista vertailukelposina lukuina, sekä toimista ja niiden vaikuttavuudesta. Ohjelma sisältää keskeiset yrityksen hallintaoikeuksien piirissä olevat toiminnot ja ympäristöön vaikuttavat indikaattorit. Tämä asiakirja on tavaramerkkiin liittyvän Lisenssisopimuksen liitteenä ja sen voimassa olo päättyy Lisenssisopimuksen päättymispäivänä. Lisenssin myöntäjä käyttää tätä asiakirjaa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan seuraamiseksi yrityksessä. ________________________on _____________________ yritys joka tuottaa pääasiallisesti ____________-, __________- sekä;- _____________sijaitsee _________________kunnassa. Yhtiö on toiminut vuodesta XXXXXXX ja henkilökuntaa on xxxxxxxxxx Osoite: Tässä asiakirjassa sana ympäristö tarkoittaa hallinnassa olevaa kiinteistöä ja siinäv tuotettuja palveluja sekä asiakkaiden käyttöön tarkoitetun luonnonympäristöä ja sinne tehtyjen rakenteiden/ palveluvarustuksen hoitoa ja käyttöä kestävällä tavalla. Yrityksen ilmoittamat rajoitukset:
 4. 4. 4 4 Yrityksen ilmoitus velvollisuus Green Tourism of Finland® - palvelumerkin myöntäjille toimita tieodot puolivuosittain niiltä osin kuin etälukumahdollisuutta ei ole käytössä. (esim sähkönkulutuksen etälukumahdollisuus) 1.2 Ohjelman tarkoitus ja tavoite Green Tourism of Finland®- laatujärjestelmän Ympäristövaikutusten osoittamisvelvoite Tämän asiakirjan tarkoitus on edistää ja ylläpitää kestävää kehitystä, tarkoituksenmukaisella, taloudellisella ja ympäristöä vaalivalla tavalla ehkäistä oman toiminnan, käyttäjien ja tuotettujen palvelujen sekä ylläpidon aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia, sekä vaikuttaa paikallisesti omalla esimerkillä ympäristötietoiseen toimintaan majoitus,- tila,- ravitsemus palveluja tuottavassa yrityksessä. Tavoitteena on, ennaltaehkäistä, ja minimoida tiedossa olevat sekä hyvissä ajoin havaita ja välttää uudet ympäristöä kuormittavat tekijät. Ohjelmassa tuotetaan seurantatietoa tilastollisessa muodossa ylläpitäjän käyttöön tavoitteena pienentää kustannuksia sekä tuottaa ympäristöllistä hyvää sekä vaikuttaa Yrityksen taloudelliseen tulokseen. 1.3 Hallintaoikeuksien ulkopuolelle ilmoittamasi toiminnot ________________________________________________________________________ 2. YMPÄRISTÖKATSELMUS Ympäristöasioista vastaava henkilö: Nimi________________________________ 2.1 Ulkoinen ilme ja pihapiiri _________________________________________________________________________ Korosta ympäristön/luonnon merkitystä/vastuullisuutta yrityksesi toiminnassa Linnunpöntöt, levähdyspaikat, polut, tms 2.2 Sisääntulo, opasteet, tiet, merkinnät, polut ja retit sekä rakenteet.
 5. 5. 5 5 Opastus tieltä pihaan Tieltä näkyvä maisema Vaikutelma pihaan tullessa Tien kunto Pysäköintipaikat Luontopolut Uimaranta Liikuntarajoitteiset/esteettömyys 2.3. Piha-alue Pihapiirin siisteys ja viihtyisyys Ulkovalaistus Pysäköintipaikat, Pihapiirin turvallisuus Liikuntarajoitteiset/esteettömyys 2.4 Kiinteistö. Kohde pinta-ala m2 m3 Varastotilat 2.5 Majoitustilat, Liikuntarajoitteisten huomioiminen Kohde Pinta-ala m2/ hlöä: m3 2.6 KEITTIÖ Keittiö/Valmistus Raaka-aineiden hankinta/lähiruoka % valmiseinekset % Lähiruoan raakaaineiden osuutta pyritään paikallisilla hankintasopimuksilla
 6. 6. 6 6 lisäämään Kotimaisuus aste_____________ % Ruuan terveellisyyteen kiinnitetään huomiota Ruokalistojen sisältöön pyritään vaikuttamaan raaka-aine hankinnoilla. Rasvat, Oljyt talteenotto kierrätys 2.7 Ravintola,- Tarjoilu tilat, myymälät, 2.8 Toimisto 3. Kulutuksen seuranta ja Toimintaohjeet 3.1. Materiaalien ja raaka-aineiden hankinta Suositaan lähi,- kotimaista ja Pohjoismaiden tai EU:n ympäristömerkillä varustettuja tuotteita Hankinnoissa noudatamme elinkaariajattelun periaatetta Vältetään kertakäyttö materiaalin välineiden käyttöä ja hankintaa Hankinta päätökset ja osto valinnat 3.2 Tilojen, koneiden ja laitteiden käyttö ja hoito Tilojen, koneiden, laitteiden käytössä ja hoidossa tavoitteena on käyttöasteen lisääminen kuitenkin niin että ympäristövaikutukset suhteessa käyttöasteeseen pienenevät. 3.3 Energian kulutus, lämmitys, muut: Seuranta, Pakollinen vaatimus Vuosi/litr.euroa 2.neljännes 4.neljännes Öljy/vuosi/litr Sähkö/vuosi/kwh Uusituvat energia 2010 2011 2012 2013
 7. 7. 7 7 Tilojen lämmön ja valaistuksen säätöön ja optimaaliseen käyttöön kiinnitetään jatkuvaa huomiota. majoitus, keittiö, asiakastilat, työhuone- ja toimistotilojen olosuhteisiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja ryhdytään toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi Liikekytkimin varustettu valaistuksen ohjaus Majoitus tilojen lämmitystarpeen huomioiminen käyttöasteen kausivaihtelujen mukaisesti.. Sisätilojen automaattinen lämmönsäätö. Lämmön talteenotto Valaistuksen automatisointi Valaistukseen käytettävät lamput Ilmanvaihto Lämmönsäätö Hukka Lämmön talteenotto Keittiön liesituulettimien huolto säännöllisin väliajoin 3.4 Veden kulutus, pakollinen seuranta Vuosi/m3/.euroa Vesijohtoverkosto Omakaivo 2010 2011 2012 2013 Jäteveden Käsittely: Vuosi/litr.euroa Kiinteistökohtainen 2.neljännes Kunnallinen 4.neljännes 3.5 Kiinteät jätteet määrät kustannukset
 8. 8. 8 8 Toiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan ja toimitetaan eteenpäin voimassaolevien ohjeiden mukaisesti. Toiminnasta syntyvien kiinteitten jätteiden määrään vaikutetaan hankintojen sekä ostopäätösten kautta Kierrätetään mahdollisuuksien mukaan, myydään vaihdetaan. Jätekustannukset kiinteät/m3/€ Biojäte/m3/€ Biojäte Paperi Energiajäte Lasi Metalli Kierrätettävä ja myytävä jäte. 4. Päästöt ja ilmansaasteet Siirtymäajot minimoidaan kiinnittämällä huomiota työtehtävien suoritusjärjestykseen Siirtymät suoritetaan kävellen taikka käytetään polkupyörää mahdollisimman paljon Ajoneuvojen tyhjäkäynnit minimoidaan Ostopalvelu kuljetuksissa emme suosi yli 10 vuotta vanhaa kalustoa Henkilöstö koulutetaan omaksumaan säästäväinen ajotapa Kattiloiden polttimien tarkastus ja tulisijojen nuohous. 4.1 Koneiden ja laitteiden käyttö: Koneiden ja laitteiden käyttöön kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja valvontaa Ikkunoiden ovien lämmön eritys Lämminvesiputkistojen eritys
 9. 9. 9 9 Valmiustila tv.atk laitteet Liedet, Astioiden pesu Kylmälaiteet Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 4.3 Kiinteät jätteet/Biojätteet, lajittelu Biokäymälä Kompostori Lajittelu Raportoidaan käsittelyohjeiden noudattamista jättämisestä 4.4 Ongelmajätteet Ongelmajätteet toimitetaan eteenpäin voimassaolevien ohjeiden mukaisesti Raportoidaan käsittelyohjeiden noudattamista jättämisestä 4.5 Päästöt ja ilmansaasteet Huolehditaan lämmityskattiloiden päästörajoituksista. Nuohous lakisääteinen. Ilmastointi laitteiden huolto 5. Ulkoalueet Ulkotöiden hoito on osa toiminnasta jossa ympäristön huomioiminen on helpointa mieltää. Suunnitellaan pitkäjänteisesti,,,,, 5.1 Työmenetelmät ja välineet: Työtehtävien suorittamisessa kiinnitetään tavanomaisten työ- ja turvallisuusohjeiden lisäksi erityistä
 10. 10. 10 10 huomiota alla lueteltuihin ympäristökuormitukseen vaikuttaviin seikkoihin. 5.2 Materiaalien ja raaka-aineiden valinta Suositaan Paikallisia, Pohjoismaiden tai EU:n ympäristömerkillä varustettuja tuotteita Käytetään paikallisia kierrätettäviä raaka-aineita ja materiaaleja Käytetään kotimaisia koristepensaita ja luonnonraaka- aineita 5.3 Talvikauden työt Talvi Kunnossapito suoritetaan tarkoituksen mukaisella tavalla, suunnitteluun kiinnitetään huomiota Asiakaskäyttöön tarkoitetut polut reitit ja rakenteet pyritään pitämään kulkukelpoisina talvi liikkumiseen tarkoitetuilla välineillä. 5.4 Kesäkauden työt Työaikaisten ajoreittien suunnitteluun ja valintaan kiinnitetään huomiota Asiakaskäyttöön tarkoitetut polut reitit ja rakenteet jotka ovat asiakkaiden käytössä (kartta) Polttoainetäydennykset suoritetaan päällystetyllä alustalla jolloin mahdolliset valumat voidaan poistaa 6. Siivouspalvelut Siivoustehtävät suoritetaan melkein poikkeuksetta käsityönä. Kemiallisten aineiden kuten pesuaineiden ja vahojen käyttö on jatkuvaa. 6.1 Työmenetelmät ja välineet Työtehtävien suorittamisessa kiinnitetään tavanomaisten työ- ja turvallisuusohjeiden lisäksi erityistä huomiota alla lueteltuihin ympäristökuormitukseen vaikuttaviin seikkoihin. 6.2 Siivoukseen, puhdistukseen käytettyjen aineiden valinta Pakollinen seuranta Suosimme kotimaisia (alkuperä),- Pohjoismaiden tai Eu:N ympäristömerkillä varustettuja tuotteita.
 11. 11. 11 11 Käytämme Luonnonmukaisia (biohajoavia) ilman hajusteita ja väriaineita olevia puhdistus aineita Vaadimme ulkoistettujen palvelujen tuttajilta ympäristövastuullisuutta. 7. Toimisto, Markkinointi ja mainointa 7.1 Toimiston työvälineet 7.1 Paperiset esitteet 7.2 Internet sähköinen media 7.3 Koneiden ja laitteiden hallinta (tietotekniikka) 8. Sidosryhmät Ympäristöasioiden huomioiminen,-hoitaminen ja parantaminen on osa toimintaa. Omistajien on luotava edellytykset itselleen ja käyttäjille toteuttaa asetettuja tavoitteita omalla sitoutumisellaan tukea päämäärien saavuttamista. Ympäristöohjelma ja sen osaamista omaavana, tulee olla aktiivinen vaikuttaja ja toteuttaja ympäristöasioiden hoidossa. Aloitteet, niin uusista kuin vanhojen asioiden parantamisesta, tulevat parhaimmillaan kaikilta osapuolilta. Majoitus, Ravitsemus sekä muita yrityksemme tuottamia palveluja ostavilta ja käyttäviltä suosittelemme sitoutumista tässä ympäristöohjelmassa määriteltyyn ympäristöä säästävään toimintaan. 8.1 Aloitteesta tavoitteiden asettamiseen Kiinteistöstä vastaavien henkilöiden tulee toimia aloitteen tekijöinä ja hoidettavan kohteen omistajien välillä. Mahdolliset ulkopuoliselta taholta tulevat aloitteet huomioidaan,- käsitellään ja toimeenpannaan suunnitelmallisesti ja tarkoituksen mukaisella tavalla.. Kiinteistön omistaja asettaa ympäristövastaavan kanssa tavoitteet ja luovat yhdessä edellytykset niiden toteuttamiseksi myöntämällä valtuuksia ja tarvittaessa varoja päämäärien saavuttamiseksi ja valvovat että asetetut tavoitteet saavutetaan. 8.2 Toimintatapojen luominen Toimintatapojen luomisessa tulee pyrkiä yksinkertaisiin ja järkeviin ratkaisuihin jotka ovat helppo noudattaa ja jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa käyttäjille. Niistä luodaan selkeät ohjeet ja niistä tiedotetaan riittävän hyvin. Yhtiö toimii asiantuntemuksen välittäjänä ja antajana päättäjille ja käyttäjille hyvien ratkaisujen aikaansaamiseksi.
 12. 12. 12 12 8.3 Käytäntöjen ylläpitäminen Kiinteistössä luotujen käytäntöjen noudattamisen valvonnasta huolehtii omistaja ja hoitohenkilökunta yhdessä käyttäjien kanssa. Yhtiön tulee olla aktiivinen muistutustiedotteiden aikaansaamisessa ja vallitsevien käytäntöjen parantamisessa. Ympäristövastaavan tulee vaatia epäkohtiin puuttumista niin että valvovilla osapuolilla on mahdollisimman hyvät edellytykset toiminnassaan. Hyvin luoduista toimintatavoista tulee lyhyessä ajassa helposti noudatettavia käytäntöjä. 8.4 Tuloksista tiedottaminen ja mittaaminen. Huolehditaan saavutettujen tuloksien tiedottamisesta niin että kiinteistön kaikki osapuolet saavat selkeän kuvan asioiden toimivuudesta ja aikaansaaduista hyödyistä. Lisäksi yrityksen verkkosivustolle lisätään perustiedot vaikutuksista. 9. KULJETUKSET JA LIIKKUMINEN 9.1 Julkisten liikennepalvelujen käyttö 9.2 Rautatie 9.3 Linja-Auto Korkeintaan 10 v vanha 9.4 Paikallinen kuljetuspalvelu Ohjaamme palvelujemme käyttäjiä joukkoliikenteen palveluihin 10. Seuranta ja kehittäminen 10.1 Toimintojen edelleen kehittäminen: Kun ympäristöasioiden huomioiminen vakiintuu ja kehittyy on yhtiö se taho joka ensisijaisesti kerää tästä tietämystä ja kokemuksia ja jakaa niitä edelleen käyttäjille ohjeistuksena ja toimintatapoina tiedottamalla ja ohjeistamalla. Kohde kustannus arvio aloitus lopetus hyväksytty/seur.
 13. 13. 13 13 10.2 Arvio vaikutuksesta paikallisyhteisöön: Osallistuminen? Osallistutaan päätöksentekoon yritystoimintaa suosivalla ja edistävällä tavalla Tehdään toiminta-alueella sijaitsevien matkailu käyttöön tarkoitettujen alueiden haltijoiden kanssa yhteistyötä. Osakaskunnat, Vesialueet, Palveluvarustus Yksityistiehoitokunnat Jukisten tahojen järjestämien palvelujen “yhteisen hyvän hyödyntäminen” (lintutornit, kodat, laavut) Kodat laavut, maa ja vesialueilla, 10.3 Ympäristöohjelman päivitys ja seuranta: päivitetään ja täydennetään väh. 3 kk välein. 11.1 Havaittujen epäkohtien korjaus aikataulu: Kohde kustannus arvio aloitus lopetus hyväksytty/seur. 12. Yleiset kiinteistöalalla ympäristövastuuseen liittyvät säädökset ● Ympäristövahinkolaki 737/94 ● Vahingonkorvauslaki 412/74 ● Naapuruussuhdelaki 26/20 ● Laki maa alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 378/74 ● Laki yleisistä teistä 243/54 ● Vakuutussopimuslaki 132/33 ● Sähkölaki 319/79 ● Säteilylaki 592/91 ● Laki palo ja pelastustoimesta 559/75 ● Jätelaki 1072/93 ● Jäteasetus 1390/93 ● VNp Rakennusjätteistä 295/93
 14. 14. 14 14 ● Kemikaalilaki 744/89 ● Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 682/90 ● Rakennuslaki 370/58 ● Terveydensuojelulaki 763/94 ● Osakeyhtiölaki 734/78 ● Tuotevastuulaki 694/90 13. YMPÄRISTÖ SANASTO. Auditointi: Tarkastus Ekologia: Oppi luonnon taloudesta, kasviston ja eläimistön suhteesta ympäristöön. Ekologinen = ”luonnollinen”, elinympäristölle haitaton. Epäorgaaninen: Elottomaan luontoon kuuluva, muut kuin hiiliyhdisteet. Hyödyntäminen: Toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttää jätteen sisältämä aine tai energia. Jäte: Aine tai esine, jonka sen haltija aikoo poistaa, on poistanut tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätehuolto: Jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja käsittely sekä näiden toimintojen tarkkailu sekä käsittelypaikan jälkihoito. Jätteen haltija: Jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai toiminnan järjestäjä tai muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka hallinnassa jäte on, esim. autoliike. jätteen haltija vastaa jätteenkuljetuksesta ja sen päätymisestä hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Jätteen tuottaja: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka toiminnassa syntyy jätettä. Keräys: Jätteen kokoaminen, lajittelu tai yhdistäminen kuljetusta taikka omatoimista hyödyntämistä tai käsittelyä varten. Kierrätys: Jätteen hyödyntäminen. Käsittely: Toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen.
 15. 15. 15 15 Ongelmajäte: Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Orgaaninen: Eloperäinen, hiiliyhdisteitä sisältävä. Raskasmetallit: Metalleja, jotka usein ovat erityisen myrkyllisiä ja joiden tiheys on suuri, esim. Hg elohopea, Cd kadmium, Pb lyijy, Cu kupari, Sn tina. Siirtymä: Työtehtävissä hoitokohteiden välillä siirtyminen. Tuotteen elinkaari: Tuotteen valmistamiseksi käytetyn materiaalin ja kulutetun energian tie alkutuotannosta tuotteen hävittämiseen saakka. Uudelleenkäyttö: Toimintaa, jossa jäte käytetään uudelleen joko sellaisenaan tai kunnostettuna entisessä tai muussa käyttötarkoituksessa. Uusiokäyttö: jätteen/tähteen palauttaminen tuotannon raaka aineeksi. VOC: (Volatile Organic Compounds) Haihtuvat hiilivedyt, osa sellaisenaan terveydelle vaarallisia. Syntyvät haihtuvien aineiden, kuten liuottimien ja bensiinin siirrossa ja käsittelyssä. Osallistuvat haitallisen alailmakehän otsonin muodostumiseen. Ympäristö: Tässä ohjelmassa sana ympäristö tarkoittaa olemassa olevan ympäristön vaalimista ei niinkään uusien rakennettujen ympäristöjen luominen taikka olemassa olevien muuttaminen. Green Tourism of Finland® Anttilantie 7 82380 Tolosenmäki Päivi Yuval Eero Ikonen 14. Linkit Energian kulutuksen seurantaan ja laskentaan Motiva TAI oma Sähköntoimittaja vertailutietoa (energia laskuri, vertailutietoa) VR- YHTIÖT matka PÄÄSTÖLASKURI (linja-auto, juna, lentokone)

×