• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
106 ผู้มีสิทธิและหน้าที่
 

106 ผู้มีสิทธิและหน้าที่

on

 • 2,017 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,017
Views on SlideShare
2,012
Embed Views
5

Actions

Likes
2
Downloads
10
Comments
0

2 Embeds 5

http://www.slideshare.net 3
http://greenjusticeklassroom.wordpress.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  106 ผู้มีสิทธิและหน้าที่ 106 ผู้มีสิทธิและหน้าที่ Presentation Transcript

  • ครั้งที่ ๔ ผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ทรงสิทธิ อำนาจและหน้าที่ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม
   • รัฐ ( ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ )
   • องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
   • ประชาชน บุคคล กลุ่ม สมาคม
   • องค์กรพัฒนาเอกชน / เอ็นจีโอ
   • ชุมชน
   • ผู้ประกอบการ นักลงทุน / นักธุรกิจ
   • นักวิชาการ มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล
   • ( ข้อสังเกต : แต่ละฝ่ายนอกจากอาจทะเลาะกันได้แล้ว ยังอาจทะเลาะกันเองอีก )
  • รัฐ ( แบ่งตามโครงสร้างทั่วไป )
   • - ราชการส่วนกลาง เช่น กรม กอง จากภายในฯลฯ
   • - ราชการส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัด / อำเภอ ป่าไม้จังหวัด ทสจ . เจ้าท่าภูมิภาคฯ ( บางทีไม่ได้มีอยู่ในทุกจังหวัด )
   • - ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เรื่องขยะ / การรักษาความสะอาดโดยทั่วไป
   • - รัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การน้ำเสีย / ขยะ / ขยะพิษ
   • - ผู้ทำงานแทนรัฐ ( อาจจะเป็นเอกชน - บุคคล / บริษัท ) เช่นตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข
   • มาตรา 18 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
   • ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้
  • องค์กรส่วนกลาง
   • องค์กรทั่วไป
   • กรมควบคุมมลพิษ
   • สผ . ( เป็นฝ่ายเลขาฯให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - ทำนโยบายทั่วไป / ทำกฎหมายลำดับรอง / ทำการประเมิน EIA)
   • องค์กรเฉพาะ
   • กรมโรงงาน
   • กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
   • กรมชลประทาน
   • กรมประมง
   • กรมศิลปากร
  • กฎหมายที่ให้อำนาจ
   • พรบ สวล
   • พรบ เดินเรือ
   • พรบ . สาธารณสุข
   • กฎหมายการแบ่งส่วนราชการและกฎหมายที่ให้อำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ของพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ๒๕๓๕
   • ฯลฯ
  • องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคทางสิ่งแวดล้อม
   • หน่วยงานของกรมอุทยานฯ
   • หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัด ( ทสจ .)
   • ฯลฯ
  • รัฐ ( แบ่งตามอำนาจหน้าที่ )
   • หน่วยที่ทำนโยบาย / แผน ( รัฐมนตรี / คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ / คณะกรรมการมลพิษแห่งชาติ / คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ ฯลฯ )
   • ( อำนาจคณะกรรมการฯ พรบ . สวล ...)
   • ๒ . หน่วยที่ทำกฎ เช่น กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง / กฎ / ระเบียบ / กำหนดแนวทาง เช่น ค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม / มลพิษ / ข้อบังคับของท้องถิ่น เทศบัญญัติ ฯลฯ
   • ( ตัวอย่างกฎท้องถิ่น หนังสือประกาศของกท . สวล ...)
   • ๓ . หน่วยที่ออกใบอนุญาต เช่น รัฐมนตรี หรืออธิบดีกรมต่างๆ
   • ( พรบ . ต่างๆ เช่น อธ . โรงงาน / เจ้าท่า )
   • ๔ . หน่วยที่ทำงานวิชาการ / ให้ความเห็น ประกอบการอนุญาต เช่น คณะกรรมการผู้ชำนาญการที่ให้ความเห็นประกอบ EIA
   • ( มาตรา ๔๖ .... พรบ . สวล . ๓๕ )
   • ๕ . หน่วยที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ในกรมกองต่างๆที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ / เจ้าหน้าที่ตำรวจ
   • ( กรมตำรวจ - ตำรวจจราจร )
  • รัฐ ( แบ่งตามเนื้อหาหน้าที่ )
   • หน่วยที่สนับสนุนรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ การรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯลฯ
   • หน่วยที่สนับสนุนกิจกรรมสังคม/ชุมชน เช่น การออกโฉนดให้ประชาชน/แปลงทรัพย์สินเป็นทุน
   • หน่วยที่สนับสนุนอุตสาหกรรม เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการพลังงาน ฯลฯ
  • ปัญหาของรัฐ
   • Conflict of Power/ ทับซ้อน / สับสน / เกี่ยงงาน - แย่งอำนาจ / ขาดความร่วมมือ ( องค์กรทั่วไป / องค์กรเฉพาะ / องค์กรเฉพาะที่มีอำนาจทับซ้อนกัน )
   • Conflict of Interest
   • Conflict of Theories ( เช่น ปัญหาค่ามาตรฐานหลายแบบ - ขาด Unification )
  • ปัญหาของหน่วยงานรัฐ (ขยายความเพิ่มเติม)
   • ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่
   • - หน่วยงานส่วนกลาง - ส่วนภูมิภาค - ส่วนท้องถิ่น ( การมอบอำนาจให้ดูแลรักษา / ไม่มอบอำนาจหน้าที่ในการจัดการให้เลย เหมาะสมหรือไม่ - มีประเด็นเรื่องความเชี่ยวชาญของหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของหน่วยงานอื่น ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นอาจไม่มี )
   • ปัญหาไม่มี Unification เรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
   • ปัญหาอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายไม่เหมาะสม - มีไม่พอ – ปฏิบัติการได้ยาก
   • - ไม่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ ในกรณีเร่งด่วน
   • - ไม่มีอำนาจค้น เก็บพยานตัวอย่าง
   • - ไม่มีอำนาจเพิกถอน แขวนใบอนุญาตโดยตรง เช่น กรมควบคุมมลพิษมีเพียงอำนาจแนะนำตามมาตรา ๘๓ ( ๑ ) เพราะอำนาจจริงๆ อยู่ที่หน่วยเฉพาะเช่นกรมโรงงาน สาธารณสุข ฯลฯ ตามมาตรา ๘๒ ( ๒ )
  • ความเห็นสคก . ตุลาคม ๒๕๓๙ ( ศ . ดร . อักขราทร )
   • เจตนารมณ์ของมาตรา ๘๓ แห่งพรบ . ๓๕ ที่ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอแนะหรือให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นในลักษณะการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการห้ามเจ้าของอาคารปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องการตรวจสอบและประสานกันในกรณีปกติทั่วไป การสั่งปิด พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ควบคุมกิจการนั้น ถ้ากฎหมายเปิดช่องให้กระทำได้ ย่อมเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบกฎหมายเฉพาะนั้นที่จะตัดสินใจตามควรแก่กรณี ( เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจโดยตรง )
  • องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
   • รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ - มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
   • การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง
   • รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ - มาตรา ๖๗ ( หมวดย่อยสิทธิชุมชน ) กำหนดให้
   • - ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม – และสุขภาพของประชาชนในชุมชน ก่อน
   • - กำหนดให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อน -
   • - กำหนดให้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อ
   • - ตัดคำว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออก
   • - เพิ่มสิทธิชุมชนในการฟ้องหน่วยราชการให้ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้
  • มาตรา ๖๗ วรรคสอง
   • การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
  • อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • อำนาจตนเอง
   • - รัฐธรรมนูญให้อำนาจชัดเจนเรื่องสิ่งแวดล้อม ( รัฐธรรมนูญ ๔๐ / ๕๐ )
   • - อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ . เทศบาล / พรบ . สาธารณสุข ฯลฯ
   • - อำนาจตามกฎหมายกระจายอำนาจ เช่น พรบ . กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ . ศ . ๒๕๔๒
   • - แผนแม่บทการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • อำนาจที่ได้รับมอบหมาย
   • - จากหน่วยงานส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค ฯลฯ
   • ( ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจเจ้าท่า )
   • สิทธิพิเศษของท้องถิ่น เช่น เรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อม / ภาษีสิ่งแวดล้อม
  • ประชาชน
   • บุคคล
   • ชุมชน
   • ผู้ประกอบการ / นักลงทุน / นักธุรกิจ
   • องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรประชาชนทางสิ่งแวดล้อม / เอ็นจีโอ
   • นักวิชาการ ( มหาวิทยาลัย / จากสถาบันของรัฐ / สถาบันการศึกษาอื่นๆ )
  • ปัญหาสิทธิของบุคคล
   • สิทธิยังไม่ได้รับความคุ้มครอง
   • กฎหมายระดับพระราชบัญญัติไม่มีการบัญญัติไว้ชัดเจน
   • เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมาย
   • ขาดการมีส่วนร่วม
   • Access to Justice ยังไม่ มี / ยังไม่มีประสิทธิภาพ
  • ชุมชน
   • ชุมชน ( ความต่างระหว่างชุมชน ( Community) กับสังคม ( Society) )
   • ชุมชนท้องถิ่น ( Local Community)
   • ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ( Traditional Local Community)
   • ชุมชนคนพื้นเมือง ( Indigenous People)
  • รฐน
   • รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ - มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
   • รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ - มาตรา ๖๖ ( หมวดย่อยสิทธิชุมชน ) ขยายสิทธิไปยังชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม - ชุมชน - และชุมชนท้องถิ่น ด้วย - ตัดคำว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออก
   • มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
  • ความพิเศษของชุมชน
   • เน้น Collective พลังของส่วนรวม
   • Collective Right/Community Right ไม่ใช่เรื่องของปัจเจก
   • เป็นกลุ่มที่มีความหมายในความเป็นจริง
   • มีลักษณะเฉพาะบางอย่างร่วมกัน สามารถรักษาคุณค่าความเป็นส่วนรวมไว้ และเกิดเป็นประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง
   • มีกฎเกณฑ์ท้องที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว
   • มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ( Local Wisdom)
  • ปัญหาของชุมชน
   • มีความเป็นชุมชนจริงหรือไม่
   • Rebirth of Community
   • Romanticize the Community
   • ผลประโยชน์ของชาวบ้าน / ความขัดแย้ง
   • อาสาสมัคร ( Volunteerism) vs. ความเป็นมืออาชีพ ( professionalism)
   • กฎหมายยังไม่คุ้มครองสิทธิ / กฎเกณฑ์ชุมชนไม่เป็นที่ยอมรับ ( ปัญหาเรื่อง Legal Pluralism)
  • ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/นักธุรกิจ
   • Polluter
   • นักธุรกิจที่เคารพกฎหมาย
   • CRS – Corporate Social Responsibility เช่น ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ( Good Governance) มีการตรวจสอบตนเอง ( Self-Auditing)
   • ฯลฯ
  • องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรประชาชนทางสิ่งแวดล้อม / เอ็นจีโอ
   • ด้านสิ่งแวดล้อม
   • ด้านมลพิษ
   • ด้านชุมชน
   • หลายด้านผสมผสาน
  • เอ็นจีโอในรัฐธรรมนูญ
   • มาตรา ๖๗ วรรคสอง
   • การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
  • บทบาทเอ็นจีโอในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
   • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ . ศ . 2535
   • มาตรา 7 เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ - ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
   • มาตรา 8 องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 แล้วอาจได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องดังต่อไปนี้
   • (1) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   • (2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อสร้างจิตสำนึกของสาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
   • คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   • (3) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น
   • (4) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
   • (5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
   • ทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย
   • แล้วดำเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได้
   • ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง และร้องขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือ ให้นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจสั่งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หรือสั่งให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกต่อไป
   • คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกู้ให้แก่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
   • องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชนเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้
   • ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วดำเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได้
  • ปัญหาของเอ็นจีโอ
   • Romanticize the NGOs
   • ผลประโยชน์ของเอ็นจีโอ / ความขัดแย้ง ( หลักการ / ประโยชน์ส่วนตัว )
   • อาสาสมัคร ( Volunteerism) vs. ความเป็นมืออาชีพ ( professionalism)
   • สมอง vs. หัวใจ ?
   • ความรุนแรง vs. สันติ ?
   • กฎหมายยังไม่รับรองสิทธิอย่างเพียงพอ เช่น พรบ . สิ่งแวดล้อม ๓๕ ยังให้สิทธิแค่เป็นตัวแทนในการฟ้องร้องคดีแพ่งเท่านั้น – ยังไม่สามารถใช้สิทธิของตนได้โดยตรง )
  • นักวิชาการ ( มหาวิทยาลัย / จากสถาบันของรัฐ / สถาบันการศึกษาอื่นๆ )
   • รัฐธรรมนูญให้ความสนใจ
   • บทบาทที่สำคัญทางความเป็นจริง
  • ปัญหาเรื่องนักวิชาการ
   • ไม่มีกฎหมายขยายความรับรองอำนาจหน้าที่จากที่รัฐธรรมนูญกำหนด
   • นักวิชาการที่มีความเป็นกลาง ( Neutrality) มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ ( Reliability) ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ( Relevance) หายาก
   • ระบบการเลือกผู้เชี่ยวชาญยังไม่เป็นที่เข้าใจ เช่น ระบบการรับฟังหลายๆ ความเห็น เช่น First Opinion/Second Opinion จากหลายๆ Lab หรือ สถาบัน
   • องค์กรอิสระ - ปัญหาจะตั้งอย่างไร ?? รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ .....
  • การมีส่วนร่วมขององค์การอิสระ
   • รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ - มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
   • การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้ องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง
   • รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ - มาตรา ๖๗ ( หมวดย่อยสิทธิชุมชน ) กำหนดให้
   • - ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม – และสุขภาพของประชาชนในชุมชน ก่อน
   • - กำหนดให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อน -
   • - กำหนดให้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อ
   • - ตัดคำว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออก
   • - เพิ่มสิทธิชุมชนในการฟ้องหน่วยราชการให้ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้
  • บทบาทนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ
   • มาตรา ๖๗ วรรคสอง
   • การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว