United Nations o Ang Nagkakaisang Mga Bansa

48,170
-1

Published on

Published in: Education
9 Comments
21 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
48,170
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,185
Comments
9
Likes
21
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

United Nations o Ang Nagkakaisang Mga Bansa

 1. 1. TRIVIA Ano ang pandaigdigangorganisasyon na ipinalit sa League of Nations?
 2. 2. ANO ANG UNITED NATIONS?
 3. 3. Ano ang United Nations?Ito ang pangalang ibinigay ni Pang.Franklin Roosevelt noong 1941 sa mgabansang nakipagdigma sa mga AxisPowers.Isang nagsasariling pandaigdig naorganisasyon na mayroong sarilingwatawat, may sariling post office at nag-iisyu ng sariling selyo at pasaporte.
 4. 4. Ano ang “United Nations”? Ang katagang “United Nations” ay unang ginamit bilang isang makasaysayang dokumento na pinamagatang DECLARATION OF THE UNITED NATIONS na nilagdaan ng 26 na bansa sa Washington D.C noong Enero 1, 1942 habang ginaganap ang Arcadia Conference.
 5. 5. MGA HAKBANG NANAGDALA SA PAGKALIKHA NG UNITED NATIONS ORGANIZATION
 6. 6. 1. MOSCOW CONFERENCE ( Oktubre 19-Nobyembre 1, 1943) Kumperensiyang dinaluhan ng BIG FOUR (Britain,Russia, US at Nationalist China) sa Moscow, SovietRussia na nag isyu ng dokumentong “ MOSCOWDECLARATION” na nagtatakda ng pagtatayo sa lalongmadaling panahon ng isang “ pangkalahatangpandaigdig na organisasyon” batay sa prinsipyo ngnakatataas na pagkapantay-pantay ng lahat ngmapayapang bansa at buksan sa lahat ng nagnanais naumanib para mapanatili ang pandaigdig na kapayapaanat seguridad.
 7. 7. 2. DUMBARTON OAKS CONFERENCE (Agosto 21-Oktubre 7, 1944) Kumperensyang dinaluhan ng “BIG FOUR” sa Dumbarton Oaks, Washington DC kung saan lumikha sila ng isang dokumentong tinawag na DUMBARTON OAKS PLAN na siyang blueprint ng ipinanukalang pandaigdig na organisasyon.
 8. 8. 3. YALTA CONFERENCE (Pebrero 4-11,1945)Kumperensyang dinaluhan ng “BIG THREE”(US, Britain, Russia) sa Yalta sa Crimea(Ukraine ngayon) kung saan lumikha ngdokumentong “Yalta Declaration” na siyangnagdeklara sa intensyon ng Allied :1. na sirain ang militarismo at nazismo ngGermany at upang siguraduhin na ito ay hindina muling manggugulo 2. parusahan ang lahatng kriminal ng digmaan 3. magpataw ngreparasyon sa mga Aleman sa lahat ng nasirang digmaan.
 9. 9. UN Leaders of Major Allied Powers Meet at Yalta
 10. 10. 4. SAN FRANCISCO CONFERENCE (Abril 25-Hunyo 26, 1945) Kumperensyang dinaluhan ng mga delegado ng 51 bansa (kabilang ang Pilipinas ) sa lungsod ng San Francisco USA kung saan pagkatapos ng dalawang buwang kumperensiya pinagtibay ang Tsarter (Saligang Batas) ng United Nations na nilagdaan simula noong Hunyo 26, 1945 at si Heneral Carlos P. Romulo na noon ay aide ni Pangulong Manuel L. Quezon ang lumagda para sa Pilipinas.
 11. 11. Ang UN ay isinilang sa San Francisco Opera House
 12. 12. ANG PAGSILANG NG UNITED NATIONSAng United Nations ay opisyalna isinilang noong Oktubre 24,1945.Mula noon ang ika-24 ngOktubre ay ipinagdiriwang taun-taon bilang “ Araw ngNagkakaisang Mga Bansa”
 13. 13. BANDILA NGUNITED NATIONS
 14. 14. BANDILA NGUNITED NATIONS
 15. 15. Mga Layunin ng United Nations? Upang mapanatili ang pandaigdig na kapayapaan at seguridad. Upang paunlarin ang pagkakaibigan ng mga bansa, batay sa pantay-pantay na karapatan ng lahat ng mga tao. Upang makamit ang pandaigdig na pakikipagtulungan sa paglutas ng mga suliranin ng sangkatauhan sa kabuhayan, lipunan at pantao. Upang tulungan ang mga bansa sa paggawa ng mga kasunduang pangkapayapaan at pagkakaibigan.
 16. 16. MGA MIYEMBRO NG UNITED NATIONSBawat nagsasariling bansa, anumanang sukat at populasyon nanagmamahal sa kalayaan aykwalipikado.May dalawang uri ng miyembro:*mga miyembro ng tsarter - mgaoriginal na 51 na bansa (kabilangang Pilipinas) * mga regular na miyembro- mgabansa na umanib sa United Nations
 17. 17. ILAN NA ANG MGA MIYEMBRO NG UNITED NATIONS? 192 Miyembro Pinakabagong miyembro Montenegro
 18. 18. PAG-UNAWA SA ARALIN MGA TANONG
 19. 19. Sinong pangulo angnagbigay ng pangalang United Nations? Franklin D. Roosevelt
 20. 20. Anong kumperensiya ang dinaluhan ng Big Four na nagtatakda ng pagtatayo ng“pangkalahatang pandaigidig na organisasyon? Moscow Conference
 21. 21. Anong dokumento andlumikha sa blueprint ngpanukalang pandaigdig na organisasyon? Dumbarton Oaks Plan
 22. 22. Ang kumperensyangdinaluhan ng BIG Three na lumikha ng intensyon ng Allied laban sa Axis? Yalta Conference
 23. 23. Sinu-sino ang tinutukoy na Big three sa Yalta Conference? US, Britain at Russia
 24. 24. Ano ang dalawang uri ng miyembro ng united Nations? 1.Mga miyembro ng Tsarter 2.Mga regular na miyembro
 25. 25. Ilang bansa ang dumaloat nagpatibay ng Tsarter ng United Nations? 51
 26. 26. Kailan opisyal naisinilang ang United Nations? Oktubre 24, 1945
 27. 27. Ano ang isinasagisag ngdahong oliba sa bandila ng United Nations? Kapayapaan
 28. 28. Ilang miyembro na ang bumubuo sa United nations? 192
 29. 29. New yorkHost ng United Nations Headquarters
 30. 30. Ang United Nations Headquarters sa New york City. Angmatayog na gusali ay ang Secretariat; ang mababang gusali sa East River ay mga Conference room at Council Chambers;at ang gusali na may dome sa gitna ay ang General Assembly
 31. 31. United Nations New York Gusali ng General Assembly Ang U.N headquartersay nasa 18 ektaryang lupa satabi ng East River sa NewYork. Ang lupa ay nabili sahalagang $8.5 milyong dolyarbilang isang donasyon mulakay John D. Rockefeller. Ang US ay nagpautangng $65 milyong dolyar para sapagpapagawa ng gusali.
 32. 32. UNITED NATIONS General Assembly sa New York
 33. 33. Gusali ng Secretariat, New York
 34. 34. Knotted Gun Sculpture sa gusali ng United Nation sa New York
 35. 35. United NationsVienna Austria
 36. 36. MGA PUNONG SANGAY NG UNITED NATION Secretariat General Assembly Security CouncilInternational Court of Justice Economic and Social Council Trusteeship Council
 37. 37. MGA PUNONG SANGAY NG UNITED NATION Trusteeship Council
 38. 38. ANG SECRETARIAT ng United Nations Ang Secretary General ayinihalal ng General Assembly sarekomendasyon ng Security Councilat manungkulan ng 5 taon. Maaringmuling mahalal.Siya ay isang mahalagang opisyaldahil pinamamahalaan niya anglahat ng gawain ng United Nations.
 39. 39. TRYGVE LIE(1st UN Secretary General) 1 February 1946 – 10 November 1952  Norway
 40. 40. DAG HAMMARSKJOLD2ND UN Secretary General 10 April 1953 – 18 September 1961 Sweden
 41. 41. U THANT(3 RD UN Secretary General) 30 November 1961 – 31 December 1971 Burma
 42. 42. KURT WALDHEIM 4TH UN Secretary General1 January 1972 –31 December 1981Austria
 43. 43. JAVIER PEREZ DE CUELLAR 5th UN Secretary General 1 January 1982 – 31 December 1991 Peru
 44. 44. BOUTROS BOUTROS-GHALI 6TH UN Secretary General1 January 1992 –31 December 1996Egypt
 45. 45. KOFI ANAN 7TH UN Secretary general1 January 1997 –31 December 2006Ghana
 46. 46. Ban Ki-moon 1 January 2007– present South Korea
 47. 47. United Nation Secretary General Ban Ki Moon
 48. 48. UNITED NATION Secretary General Ban ki Moon and Wife
 49. 49. GENERAL ASSEMBLYKinikilala bilang “ town meeting” ng daigdigdahil ito ay pandaigdig na talakayan ng mgaisyu .Binubuo ng lahat na kaanib na bansa namakapagdadala ng 5 delegado ngunit meronlamang isang boto.Nagpupulong taun-taon simula ng ikatlongmartes ng Setyembre.Ang mahahalagang tanong ay pinagpapasyahanng 2/3 boto ang ordinaryong tanong ay botolang ng mayorya.
 50. 50. United Nations General Assembly Hall
 51. 51. United Nations General Assembly September 21, 2011
 52. 52. SECURITY COUNCILPinakamakapangyarihang sangay ngUnited Nations dahil ito angnamamahala sa pagbabantay ngpandaigdig na kapayapaan atpagbabawas ng armas. 2 Sangay ng security Council1. Military Staff Committee2. Disarmament Committee
 53. 53. 2 SANGAY NG SECURITY COUNCILMILITARY STAFF COMMITTEE-nagpapayo sa Security Council ngmga bagay pangmilitar.DISARMAMENTCOMMITTEE- ito angnagnanais na magbawas ng mgaarmas ang mga bansa at kontrolinang mga sandatang nukleyar.
 54. 54. UNITED NATIONSSECURITY COUNCIL CHAMBER
 55. 55. The United Nations Security Councilhas voted for a resolution which will impose a no fly zone over Libya
 56. 56. Secretary General meetsLeaders of Disarmaments
 57. 57. UNITED NATIONSINTERNATIONAL COURT OF JUSTICE Ito ang sangay panghukuman ng United Nations na nagpapasya sa mga kasong may kinalaman sa alitan ng dalawang bansa. Nagdadaos ito ng mga session sa The Hague, Netherlands
 58. 58. United NationsINTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
 59. 59. UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCILIto ay nangangasiwa sa mga bagayna may kinalaman sa ekonomiya,lipunan, edukasyon, siyensya atkondisyong pangkalusugan ngdaigdig.Ito rin ang nagpapatakbo sa mgaespesyal na gawain ng mgaahensiya ng United Nations.
 60. 60. UN Economic and SocialCommission for Asia and Pacific
 61. 61. United Nations Poverty Goal
 62. 62. UNITED NATIONSTRUSTEESHIP COUNCILIto and namamamahala sa mga trustterritories na binubuo ng mga :1. mga teritorya sa ilalim ng Leagueof Nations2. mga teritoryong kinuha mula saAxis Powers pagkatapos ng WWII3. mga teritoryong boluntaryongipinasailalim sa Trusteeship Council
 63. 63. Millenium Summit WorldLeaders upholds UN as key to peace
 64. 64. UN Open Government Partnership Meeting of World Leaders
 65. 65. Pag-unawa sa Aralin MGA TANONG
 66. 66. Saan matatagpuan angheadquarters ng United Nations? New York
 67. 67. Sino ang nag-donate nglupang kinatatayuan ngheadquarters ng United Nations? John D. Rockefeller Jr.
 68. 68. Ano ang 6 na punong sangay ng United Nations? Secretariat General Assembly Seccurity Council International Court of Justice Economic and Social Council Trusteeship Council
 69. 69. Siya ay isang mahalagang opisyalng UN dahil pinamamahalaan niya ang lahat ng gawain ng UN. Secretary General
 70. 70. Ilang taonmanunungkulan angSecretary General? 5 taon
 71. 71. Sino ang kauna-unahang Secretary General ng United Nations? Trygve Lie
 72. 72. Sino ang kasalukuyang Secretary General ng UN? Ban Ki-moon
 73. 73. Bakit itinuturing napinakamakapangyarihang sangay ng UN ang Security Council ? Dahil ito ang nagbabantay sa pandaigdig na kapayapaan at pagbabawas ng armas.
 74. 74. Ano ang 2 sangay ng Security Council? Military staff Disarmaments Committee
 75. 75. Ito ang sangay panghukuman ng UN nanagpapasya sa mga kaso ng alitan ng mga bansa International Court of Justice
 76. 76. Saan idinadaos ang mga sessions ng international Court of Justice The Hague, Netherlands
 77. 77. Ito ang nangangasiwa sa mga bagay na may kinalaman saekonomiya, lipunan,edukasyon,siyensya at pangkalusugan nh daigdig. Economic and Social Council
 78. 78. THANK YOU!!!

×