T 8 espais sector terciari (1)

548 views
453 views

Published on

Primera part de la presentació del tema del sector serveis o terciari.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T 8 espais sector terciari (1)

 1. 1. GEOGRAFIA : 2n DE BATXILLERAT TEMA 8ELS ESPAIS DEL SECTOR TERCIARI (1) Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 2. 2. EL SECTOR TERCIARI “El sector terciari, anomenat també de serveis o residual, inclou el conjunt dactivitats econòmiques, no directament productives (...), sinó destinades a possibilitar o facilitar la satisfacció de necessitats humanes. Així, el sector de serveis o terciari comporta lactivitat econòmica que té per finalitat la distribució de productes, tant pel que fa al transport com a la comercialització i organització dels mercats. És, doncs, una activitat que genera valor afegit al producte distribuït, ja que hi incorpora un treball humà, bé que no sigui directament productiu. El sector dels serveis inclou els transports, les comunicacions, el comerç i les finances; inclou també les activitats que permeten el funcionament del sistema productiu i la reproducció de la força de treball: els equipaments socials com la sanitat, la investigació, el món cultural i artístic, el sistema educatiu, els esports i el lleure, les oficines, tant les privades com les de ladministració pública, alguns serveis personals productors a petita escala i les professions liberals. Paral·lelament, és també el sector que presenta unes productivitats més elevades.” http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0209878 Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 3. 3. Es pot parlar d’un sector quaternari?El sector quaternari és el nousector provinent del terciari,segons la classificació de tressectors de C.G.Clark, queagrupa les activitatseconòmiques del sectorterciari que es caracteritzenper llur funció de serveigeneral o de serveis a totes lesactivitats econòmiques (larecerca i el desenvolupament,la informàtica, la publicitat, elsmitjans de comunicació,lensenyament, etc). Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 4. 4. La principal conseqüència de la terciarització de leconomia en els països desenvolupats, és laparició duna societat on la producció de béns materials (sectors primari i secundari),ha quedat superada per la producció i consum de béns i serveis. Quines han estat les causes? •Automatització dels processos productius. •Mundialització de leconomia : expansió de les multinacionals, amb seus en els països desenvolupats, amb centres dinnovació tecnològica, decisió financera i administrativa, i trasllat de la producció a països que ofereixen més avantatges. •Creixent integració entre indústria i serveis que dificulta la seua separació en les anàlisis. •Augment de les rendes individuals: major capacitat de consum de béns i serveis (cultura, turisme, sanitat, etc.)Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 5. 5. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 6. 6. Moltes de les activitats incloses en el sector serveis han existit sempre(comerç, transport, seguretat, medicina, ensenyament, administració pública), peròés des de mitjan segle XX quan sha produït un canvi espectacular, incrementatexponencialment des de la tercera revolució industrial (anys setanta del passatsegle); la majoria dels treballadors avui no produeixen béns materials, sinó quetreballen en activitats relacionades amb el sector serveis. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 7. 7. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 8. 8. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DELS SERVEISEls criteris a lhora de classificació són moltdiversos, així podem trobar:- Serveis públics i privats.- Serveis destinats a la venda (comerç,transports o serveis a empreses) i serveis nodestinats a la venda (són gratuïts o amb preusque no compensen els costos, per exemplesanitat i educació públiques)- Serveis intermedis: destinats a altresactivitats econòmiques tals com a producció odistribució (p. ex. transport) o serveis deconsum final: relacionats directament amb lespersones (p. ex. comerç minorista o hostaleria)- Serveis estancats (aquells que si redueixenmà dobra ho fan també en producció oqualitat) o progressius (els que en incorporaravanços tècnics estalvien en els factors deproducció) Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 9. 9. CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS DE1. Serveis comercials i de SERVEIS ( Segons l’INE)distribucióActivitats que fan arribar a la poblacióels productes que consumeixendirectament i a les empreses aquells queutilitzen en el seu procés de producció.Un pes molt important el tindria el sectorde transports de mercaderies i lalogística. 2. Serveis a la població Ací incloem totes les activitats que cobreixen necessitats específiques de la població com: la informació i lentreteniment audiovisual (mitjans de comunicació), les comunicacions (telefonia, Internet), les reparacions dobjectes i vehicles, els desplaçaments (transport), lús dels diners (els bancs), loci (cinema, teatre, bars i restaurants, centres esportius), els serveis personals (perruqueria, balnearis, massatges...). Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 10. 10. 3. Serveis empresarials ifinancersSeguint el tercer apartat de laclassificació de Nacions Unides,ací incloem totes les activitats quepermeten millorar el funcionamentde les empreses pel que fa amoviments de capital (banca,assegurances), innovaciótecnològica (laboratoris de recerca ienginyeria), assessoramentlegal (advocats, gestories), o donar a 4. Administració pública i serveis socialsconèixer els seus productes Sinclouen ací tots els serveis de les(consultories, publicitat, administracions públiques i totesmàrqueting). aquelles activitats considerades socials o en benefici de la societat com leducació, la sanitat, la justícia o la seguretat, a més de, en les societats desenvolupades, les activitats de les Organitzacions No Governamentals, Fundacions i Organitzacions No Lucratives i de Caritat. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 11. 11. A Espanya predominen els subsectores més tradicionals i menys productius (serveis públics i comercials), enfront dels serveis a les empreses, encara que aquests últims presenten un lleu avanç, bé pels serveis personals: jurídics, comptables, seguretat, neteja…), bé pels serveis avançats (tècnics, R+D, …) Encara que en totes les autonomies el sector terciari és el més important per aportació al PIB i per ocupació, hi ha grans desequilibris, ja que la localització daquest sector es veu molt influïda pel volum de la població, grau durbanització o el nivell de desenvolupament i de renda.Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 12. 12. Els desequilibris del sector terciari:- La terciarització de locupació és major en les comunitats especialitzades enturisme, com Canàries, Balears i Andalusia; Madrid, per ser seu de la capital delEstat, i Ceuta i Melilla, per no tenir altres activitats productives.- La terciarització és menor en les comunitats amb més pes del sector agrari iagroindustrial, com La Rioja, Navarra, Castella-la Manxa i Aragó.Pel que fa a les diferents branques del sector terciari, trobem:- Els serveis destinats a les empreses predominen en molt poques províncies:Madrid, Barcelona, Biscaia i València.- Els serveis relacionats amb el consum (comerç, hostaleria, …) predominen en leszones turístiques: Comunitat Valenciana, Murcia, Canàries, Balears i costesandaluses.- Els serveis escassament qualificats, com els personals, administratius iassistencials, en la resta del país. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 13. 13. En resum, les regions espanyoles amb méspoblació activada ocupada en el sector terciari són: Madrid, capital administrativa dEspanyaen la qual treballen un gran nombre de funcionaris itenen la seua seu nombrosos serveis financers,empreses de comunicació o dactivitats doci, mésdel 70% de la població madrilenya està emprada enaquest sector I, amb situacions similars, les altres quatreciutats amb major població dEspanya que sónBarcelona, València, Sevilla i Bilbao; en segon llocBalears i Canàries a causa de la importància delturisme Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 14. 14. Nombre de treballadors del sector terciari Participació en el PIB del sector terciariFes un comentarisobre aquests mapes Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 15. 15. Indicadors d’Actividad del Sector Serveis(IASS). Base 2005Juny 2012. Dades ProvisionalsIndicadors dActivitat del Sector Serveis (IASS). Base 2005Desembre 2012. Dades ProvisionalsLa taxa anual de la xifra de negocis del Sector Serveis de Mercat se situa en el –7,0% aldesembre, enfront de el –7,8% de novembreLocupació descendeix un 2,9% al desembre respecte al mateix mes de lany anteriorEn el conjunt de lany 2012 la xifra de negocis registra una variació mitjana de el –5,3% ilocupació disminueix un 2,8% PER A SABER MÉS , CONSULTA LA PÀGINA DE L’INEhttp://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1212.pdf Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 16. 16. SOBRE EL PAPER DE LES DONES AL SECTOR SERVEIS, VISITA I COMENTA AQUESTARTICLE DE LA PÀGINA MUJERES & CÍAhttp://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/50185/1/mujeres-trabajadoras-el-83-en-el-sector-servicios Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 17. 17. EL TRANSPORTEs defineix com el conjunt de mitjans quepermet el desplaçament de persones imercaderies entre llocs geogràfics. Tenenun paper fonamental tant en economiacom en lorganització espacial,interactuant i vertebrant el territori: dunabanda reflecteixen els desequilibristerritorials quant a distribució de lapoblació i desenvolupament econòmic i,per un altre, la seua potenciació afavoreixlenlairament econòmic. A més, elsmoviments de persones i mercaderiesconnecten els diversos territoris,vertebrant-los. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 18. 18. Característiques: EL TRANSPORT- El medi físic és desfavorable: tant pels relleus (transversals, igual queels rius) com pel clima (fortes precipitacions pròpies del climamediterrani, gelades, nevades i boires).- Les xarxes terrestre i aèria són radials: la xarxa terrestre té el seu centrea Madrid, des don ixen les carreteres nacionals, si bé la de carreterestendeix a radiocèntrica; el mateix ocorre amb la de ferrocarril, sentaquesta última radial arbòria. Alguna cosa similar ocorre amb la xarxadaeroports, on si bé en els últims anys han tingut un creixementsignificatiu els aeroports perifèrics, el de Madrid-Barajas segueix sent elprincipal.- Tant en el tràfic de passatgers (90%) com en el de mercaderies (80%)predomina la carretera.- Forts desequilibris territorials en densitat, intensitat i qualitat, ambtrams saturats i d’altres infrautilitzats. Les competències sobre transport estan descentralitzades. Però l’estat controla el transport internacional, les carreteres que passen per més duna comunitat autònoma, la marina mercant, ports i aeroports comercials, així com lespai aeri. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 19. 19. EL TRANSPORTLa política espanyola de transports es regeix pel Pla Generaldinfraestructures (PID), les línies dels qual són:– Integrar la política de transports en una ordenació global del territori,harmonitzant-se amb les polítiques ambiental, energètica i dedesenvolupament regional.– Augmentar la rapidesa, al mateix temps que reduir la congestió i elsaccidents de trànsit.– Fomentar la intermodalitat o interconnexió de diferents maneres detransport, tant a nivell regional com en les àrees metropolitanes (tant per apassatgers com per a mercaderies).– Recuperar els espais degradats per les obres públiques i rehabilitar lesinfraestructures sense usos funcionals per a activitats socioculturals.- Seguint directrius de la UE, potenciar les comunicacions transeuropees iles infraestructures de les regions perifèriques:– Millora de les comunicacions amb la resta dEuropa a través dautovies itrens dalta velocitat, corredor intermodal (autovies i ferrocarril entreLisboa i Irun).– Millora de les infraestructures (ports i aeroports, per exemple).– Mesures per a corregir limpacte mediambiental produït pel transport,tant visual com a acústic i de contaminació atmosfèrica. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 20. 20. EL TRANSPORTEl transport percarreteraPrincipalscaracterístiques :- La xarxa de carreteresté un disseny radial,amb centre a Madridcom a conseqüència dela política centralistainstaurada a Espanyaamb els Borbó (segleXVIII), model consolidatpels liberals (segle XIX) idurant letapafranquista (segle XX).Darrerament es voltransformar en unmodel radiocèntric anivell peninsular). Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 21. 21. EL TRANSPORTXarxa de carreteresde gran densitat. Carreteres sud de la província d’Alacant Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 22. 22. CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE CARRETERES EL TRANSPORT És una xarxa molt jerarquitzada: 1. Autopistes dempreses privades que Autopistes de Peatge:imposen un peatge i gaudeixen d’una concessió 2.537 km.durant un temps, al cap del qual han de revertir en Autopistes i Autoviesl‘estat (la 1ª va ser Barcelona-La Jonquera, any Lliures: 8.243 km.1961). Són de les més costoses de realitzar a Carreteres de dobleEuropa i amb un alt peatge. calçada: 587 km. 2. Autovies (doble carril també, però molts Carreteres Convencionals:accessos) i eixides). Són públiques i gratuïtes. 14.469 km. 3. Carreteres nacionals (moltes d’elles desentit únic), comuniquen tot el territori de l’estat. 4. Resta de carreteres: la xarxa decomunitats autònomes facilita la mobilitatintrarregional i enllaça amb lestatal, mentre que laxarxa de les diputacions i insulars asseguren lescomunicacions intracomarcales i laccés a totes leslocalitats. També hi ha carreteres provincials ilocals. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 23. 23. EL TRANSPORTLes característiques tècniques de lescarreteres són molt variades, així les de laxarxa estatal són satisfactòries (amplàriamínima de nou metres i paviment dasfalt),mentre que les de les diputacions iajuntaments tenen amplària inferior a setmetres i un elevat percentatge de fermsespecials.-La densitat major de carreterescorrespon a les àrees mésdesenvolupades, Madrid, Barcelona iComunitat Valenciana, i també a leszones de població dispersa (Galícia,Cornisa Cantàbrica i els arxipèlags)-La menor densitat, per la seua banda, ales zones de menor desenvolupamenteconòmic i poblament concentrat:Extremadura, Aragó, Castella i Lleó,Castella-la Manxa i Andalusia. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 24. 24. - La intensitat de tràfic és major en les EL TRANSPORTcarreteres que parteixen de Madrid i enels corredors transversals (mediterrani,cantàbric i de lEbre), on es troben lesmajors densitats urbanes, industrials oturístiques.- Laccessibilitat o comunicació és elevadaen la zona de confluència de diverses viesde gran capacitat (Madrid, Zaragoza iBarcelona), enfront de zones de Galícia,Castella i Lleó, Huesca i Teruel.- La xarxa de carreteres espanyoles estàconnectada amb la xarxa europea a travésde Guipúscoa i Girona, si bé sestanconstruint dos nous accessos que superenla barrera pirinenca: Bordeus-València iBarcelona-Tolosa de Llenguadoc.- Pel que fa al parc automobilístic, està ennivells molt pròxims a la mitjana de la UE. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 25. 25. EL TRANSPORTEL FERROCARRILFonamental durant la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del XX,en els anys ’80 va sofrir una greu crisi (caiguda en la demanda i elevats costosdexplotació), coincidint amb l’extensió del cotxe familiar o turisme.Ara bé, eliminades moltes línies secundàries (que eren les que presentaven unmajor dèficit), laposta per la línia dalta velocitat i xarxes de rodalies hanpermés un ressorgir daquest mitjà de comunicació.Té una estructura radial arbòria, amb tres grans troncs radials Madrid-Valladolid, Madrid-Saragossa i Madrid-Alcázar de Sant Joan (Ciudad Real), desdon sobrin “branques” cap a la perifèria peninsular, i dos eixos: la vall delEbre i l’eix mediterrani.Un dels grans problemesés la desconnexió amb laxarxa europea, pel majorample de via en el nostrepaís (degut a lesdificultats del relleu). Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 26. 26. Hi ha vàries xarxes de ferrocarril: EL TRANSPORT1. La Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols(RENFE), que va nàixer en 1941 i absorbeix un 90%del tràfic ferroviari. La seua estructura bàsica ésradial arbòria, com ja hem vist.Les províncies que mouen major nombre depassatgers són Madrid, Barcelona, Biscaia iZaragoza, mentre que les zones amb mésdeficiències són Extremadura, Múrcia i AndalusiaOriental.2. Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta(FEVE), xarxa nascuda en 1965, que es va fercàrrec de les construccions de via estretarealitzades abans de la Guerra Civil, amb unenorme esforç de modernització en vies,estacions, etc… Té especial importància en laCornisa Cantàbrica, si bé també estàimplantada a Castella i Lleó, Catalunya,Comunitat Valenciana, Murcia i Balears.Funciona sobretot com a mitjà de Gràcia Jiménez IES Sant Vicentcomunicació de rodalies.
 27. 27. EL TRANSPORT XARXA DE RODALIES DE MADRIDGràcia Jiménez IES Sant Vicent
 28. 28. EL TRANSPORT 3. Ferrocarrils autonòmics. Són de recent creació i, igual que en el cas de FEVE, compleix bàsicament una funció de rodalies. Són Euskotren i Trens de la Generalitat de Catalunya. 4. Xarxa dAlta Velocitat. Trens que poden aconseguir entre 250 i 400 kms/h (no sha de confondre amb els de velocitat alta, que aconsegueixen entre 200 i 250 Kms/h i pertànyen al 1r grup). Comptant amb importants ajudes de la UE, repeteix lestructura bàsica de RENFE (radial arbòria). La primera línia inaugurada va ser Madrid-Sevilla, més tard Madrid-Saragossa-Barcelona, Madrid-Valladolid, Madrid- Conca- Albacete i València i la connexió Còrdova-Màlaga, però sestà treballant per tota la Península de cara a futures connexions. Utilitza lample de via europeu ja que es tracta de connectar per alta velocitat a Espanya i Portugal amb la resta de la UE. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 29. 29. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent Proposta xarxa europea
 30. 30. EL TRANSPORT Xarxa de corredors europeusGràcia Jiménez IES Sant Vicent
 31. 31. EL TRANSPORTEl transport aeri:Les primeres línies aèries van tenir un caràcter postal, sent en 1939 quanapareix Iberia amb els primers vols comercials (Salamanca-Lisboa); lacompanyia es va nacionalitzar en 1940, obtenint el monopoli dels serveisaeris regulars entre La Península, arxipèlags, colònies i protectorat, i en1943 va passar a dependre del INI.En els anys ’60 van aparèixer les primeres companyies de vols charter pera donar resposta a la demanda turística.En últims anys s’ha donat un gran desenvolupament, com a conseqüènciadel creixement de la renda, canvis en lorganització espacial deleconomia, augment del turisme, etc… Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 32. 32. Principals característiques del transport aeri: EL TRANSPORT- Xarxa daeroports molt àmplia (com a resposta a la política delsanys ’70 per incentivar el turisme); sorganitzen jeràrquicament, aixíBarajas és un hub (aeroport central, amb connexions directes ambtots els aeroports nacionals i els principals internacionals).- Hi ha grans diferències entre el tràfic de passatgers i mercaderies,sent aquest últim molt escàs, per lalt cost, la qual cosa fa que secentre en aliments peribles o materials molt valuosos.- Existeixen grans desequilibris territorials en el tràfic aeri: així aBarajas, s’uneix el del Prat (Barcelona), sent els restants de méstràfic els de Palma de Mallorca, Canàries, Málaga,el Altet...- Lentrada en la UE va suposar la liberalització de les tarifes i elsserveis aeris, a causa daçò, la companyia nacional (o de bandera)Iberia va haver dafrontar un fort procés de sanejament imodernització com a pas previ a la seua privatització.Pel que fa als aeroports, les mesures impulsades han sigut laconstrucció de noves pistes (T4 de Barajas, per exemple), milloradels sistemes de control aeri, facilitar els accessos a les terminalsaèries des del centre de les ciutats, … Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 33. 33. EL TRANSPORTEl cas de l’aeroport de Castellóhttp://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/22/castellon/1332435378.html Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 34. 34. El transport marítim i fluvial: EL TRANSPORTEl fet de ser una península i comptaramb dos arxipèlags, han fetdEspanya un país amb unaimportant tradició marítima.Cal distingir entre navegació decabotatge, que és la que es realitzaentre els diferents ports espanyols, inavegació internacional.Igualment, es distingeix entre tràficde mercaderies, que és moltimportant en aquest cas, i tràfic depassatgers, només destacable entrela Península amb Balears, Ceuta iMelilla, i lintern entre els diferentsports canaris.També cal tenir en comptelanomenat hinterland o àreadinfluència on sarrepleguen lesexportacions i a través de la qual esdistribueixen les importacions, que avoltes abasta considerable extensió Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 35. 35. Més del 80% de les importacions i del 60% de les EL TRANSPORTexportacions utilitzen la navegació. Els ports són usatscom a bescanviadors modals, (bé amb transport percarretera, bé amb el ferrocarril) creant les anomenadesZones dActivitats Logístiques (ZAL)Els principals ports espanyols són els de Algesires, LasPalmas, Barcelona, València i Bilbao.En els últims anys, els ports espanyols han augmentat laseua extensió i calat, així com shan modernitzat per arespondre al desembarcament i emmagatzematge decontenidors i han millorat les seues comunicacionsterrestres.Els ports dinterès general depenen directament deladministració central, per la qual cosa queden exclososdella els ports esportius.Lúnic port fluvial dEspanya és el de Sevilla, que,malgrat la seua gran importància en els segles XVI i XVIIi el seu enorme hinterland (Guadalquivir iExtremadura), té poca importància en lactualitat. Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 36. 36. http://geomartineznocturno.blogspot.com.es/2011/02 Gràcia Jiménez IES Sant Vicent
 37. 37. WEBGRAFIA http://halshs.archives- ouvertes.fr/docs/00/76/57/69/PDF/agricultura _industria_servicios_ESpaA_a.pdf http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema0 8.pdf http://www.contraclave.es/geografia/Geografi a%20de%20Espana/Tema%206.%20El%20sect or%20servicios%20en%20la%20actual%20eco nomia%20espanola.pdf Gràcia Jiménez IES Sant Vicent

×