Zakljucak advokat oktobar

702 views
505 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zakljucak advokat oktobar

  1. 1. " J V K M T I E B ONa osnovu čl. 142. Zakona o osnovanja sistema obrazovanja i vaspitanja(«SI. Glasnik RS» br. 72/09) i zaključka o pokretanju disciplinskog postupka br.219/10 od 22.11.2010.g. direktor Osnovne škole «Branko Ćopić» iz Lukićevadonosi,Zakazuje se usmena rasprava u disciplinskom postupku protiv zaposlenogVukotić Dušana iz Zrenjanina, ul. Bulevar V. Vlahovića 7/15, okrivljenog da jeizvršio povredu zabrane iz čl. 45. st. 2. Zakona o osnovama sistemaobrazovanja i vaspitanja.Ovim zaključkom se na raspravu pozivaju:- zaposleni, Vukotić Dušan,- oštećeni, direktor škole Sretenko Marić,Na raspravu treba doneti sve pismene i druge dokaze kojima se raspolaže.Okrivljeni zaposleni može svoju odbranu dati usmeno na samoj raspravilično ili putem zastupnika a može za raspravu da dostavi i pismenu odbranu.Ukoliko se zaposleni ne odazove ovom pozivu, a isti je uredno primio,rasprava će se održati u njegovom odsustvu.Rasprava će se održati dana 04.10.2011.g. u 12h u prostorijama Upraveškole u Lukićevu.Protiv okrivljenog zaposlenog Vukotić Dušana iz Zrenjanina je pokrenutdisciplinski postupak Zaključkom direktora škole br. 219/10 od 22.11.2010.g.Prema navedenom Zaključku o pokretanju disciplinskog postupka,okrivljeni zaposleni je učinio težu povredu radne obaveze iz. čl. 45. st.2 Zakonao osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na način opisan u samomzaključku i koji je dostavljen okrivljenom zaposlenom.Time su se stekli uslovi za zakazivanje usmene rasprave, kako bi se izvelisvi dokazi i utvrdilo tačno i potpuno činjenično stanje, te na osnovu takoutvrđenog činjeničnog stanja donela zakonita odluka o disciplinskoj odgovornostizaposlenog.Na osnovu svojih zakonskih ovlašćenja, direktor škole, nakon što sunastupili zakonom predviđeni razlozi, umesto sekretara škole, kao lice koje ćevoditi disciplinski postupak u ovoj pravnoj stvari, svojim ovlašćenjem br. 145. od08.07.2011.g., koji je sastavni deo ovog zaključka, ovlastio je Popović Zorana,advokata u Zrenjaninu, kao lice koje će voditi disciplinski postupak radiutvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenog Vukotić Dušana iz Zrenjanina,nastavnika fizičkog vaspitanja u školi.Protiv ovog zaključka nije dozvoljen prigovor niti drugo pravno sredstvo.Z A K L J U Č A KO b r a z l o ž e n j e

×