Zakljucak advokat oktobar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Zakljucak advokat oktobar

on

  • 567 views

 

Statistics

Views

Total Views
567
Views on SlideShare
567
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Zakljucak advokat oktobar Zakljucak advokat oktobar Document Transcript

  • " J V K M T I E B ONa osnovu čl. 142. Zakona o osnovanja sistema obrazovanja i vaspitanja(«SI. Glasnik RS» br. 72/09) i zaključka o pokretanju disciplinskog postupka br.219/10 od 22.11.2010.g. direktor Osnovne škole «Branko Ćopić» iz Lukićevadonosi,Zakazuje se usmena rasprava u disciplinskom postupku protiv zaposlenogVukotić Dušana iz Zrenjanina, ul. Bulevar V. Vlahovića 7/15, okrivljenog da jeizvršio povredu zabrane iz čl. 45. st. 2. Zakona o osnovama sistemaobrazovanja i vaspitanja.Ovim zaključkom se na raspravu pozivaju:- zaposleni, Vukotić Dušan,- oštećeni, direktor škole Sretenko Marić,Na raspravu treba doneti sve pismene i druge dokaze kojima se raspolaže.Okrivljeni zaposleni može svoju odbranu dati usmeno na samoj raspravilično ili putem zastupnika a može za raspravu da dostavi i pismenu odbranu.Ukoliko se zaposleni ne odazove ovom pozivu, a isti je uredno primio,rasprava će se održati u njegovom odsustvu.Rasprava će se održati dana 04.10.2011.g. u 12h u prostorijama Upraveškole u Lukićevu.Protiv okrivljenog zaposlenog Vukotić Dušana iz Zrenjanina je pokrenutdisciplinski postupak Zaključkom direktora škole br. 219/10 od 22.11.2010.g.Prema navedenom Zaključku o pokretanju disciplinskog postupka,okrivljeni zaposleni je učinio težu povredu radne obaveze iz. čl. 45. st.2 Zakonao osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na način opisan u samomzaključku i koji je dostavljen okrivljenom zaposlenom.Time su se stekli uslovi za zakazivanje usmene rasprave, kako bi se izvelisvi dokazi i utvrdilo tačno i potpuno činjenično stanje, te na osnovu takoutvrđenog činjeničnog stanja donela zakonita odluka o disciplinskoj odgovornostizaposlenog.Na osnovu svojih zakonskih ovlašćenja, direktor škole, nakon što sunastupili zakonom predviđeni razlozi, umesto sekretara škole, kao lice koje ćevoditi disciplinski postupak u ovoj pravnoj stvari, svojim ovlašćenjem br. 145. od08.07.2011.g., koji je sastavni deo ovog zaključka, ovlastio je Popović Zorana,advokata u Zrenjaninu, kao lice koje će voditi disciplinski postupak radiutvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenog Vukotić Dušana iz Zrenjanina,nastavnika fizičkog vaspitanja u školi.Protiv ovog zaključka nije dozvoljen prigovor niti drugo pravno sredstvo.Z A K L J U Č A KO b r a z l o ž e n j e