Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
44
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Основна школа „Бранко Ћопић"Број: 219/10Датум: 22.11.2010. годинаЛ у к и ћ е в оНа основу члана 142. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања иваспитања („Службени гласник РС" број 72/09), директор Основне школе „БранкоЋопић" доносиЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКАI Дисциплински поступак се покреће против Вукотић Душана, пообразовању професор физичког васпитања, из Зрењанина, улица Булевар В.Влаховића, број 7/15, запосленог на послу наставник физичког васпитања, збогсумње да је извршио повреду забране насиља, из члана 45. став 2. Закона оосновама система образовања и васпитања („Службени гласник РС" број 72/09)Закона о основној школи („Службени гласник РС" број 50/92. 53/93,67/93,48/94,66/94,22/2002, 62/03, 101/05 и 72/09)II Према прикупљеним доказима, запослени је повреду забране извршио уЛукићеву у холу школе, дана 09.11.2010.године у 13 часова 45 минута, тако што језапосленог ( дирсктора школе) песницом ударио у грудни кош, при чему јсзапослени (директор школе) задобио повреду грудног коша.III Докази који указују на извршење повреде забране. на запосленогВукотић Душана као извршиоца и на његову кривицу су следећи: извештај лекараспецијалисте , пријава повреде на раду.IV Запослени у дисциплинском поступку ради своје одбране можеангажовати заступника.V Против овог закључка није допуштен приговор нити друго правносредство.