Zahtev za ponavljanje postupka 1

971 views
805 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zahtev za ponavljanje postupka 1

 1. 1. ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ, Житни трг ббОКРИВЉЕНИ: Душан Вукотић, Бул. В. Влаховић 7/15, ЗрењанинПредмет 9 Пр Ј 5131/10ЗАХТЕВ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА(по предмету Ј 5131/10)Дана 26. 10. 2011, отишао сам у Прекршајни суд, у намери да предам поднесак на жалбу,изјављену 1. августа 2011, по пресуди 9 Пр Ј 5131/10 и био сам не мало изненађен када су ми тамосаопштили да је Виши прекршајни суд још 13. септембра 2011. године донео пресуду.У Пресуди, коју су судије Вишег прекршајног суда (одељење Нови Сад), Мирјана Ђурић,Милорад Вукајловић, Снежана Говедарица донели по предмету 9 Пр Ј 5131/10, образложили сусвоје мишљење да је Виши прекршајни суд "изведеним доказима проверио одбрану окривљеног ипоступајући у складу са основним начелима прекршајног поступка утврђивања истине и слободнеоцене доказа, све одлучне чињенице за решење у овој прекршајној ствари прекршајни суд jeпотпуно и правилно утврдио тако да се неосновано жалбом напада утврђено чињенично стање испори кривица за прекршај јер речи: бедниче, љигавче представљају вређање обзиром да сууперене против части и угледа и састоје се у непризнавању вредности које чине част вређаноглица тј. оштећеног".То што три човека (који иначе имају јак мотив да се удруже против Вукотића и који заједнопроводе своје радно време у управној згради школе) кажу да је окривљени изговорио поменутеречи, тешко може бити доказ да је то што тврде истина. Поготово када се упореде изјаве истихсведока, у другим сегментима њихових исказа, где су оне видно несагласне.Ипак, разлог за захтев за понављање поступка не базира се само на горњим наводима, јерсу се у међувремену појавили нови моменти, који бацају додатно светло на овај случај.Наиме, 15. септембра 2011, године одржана је расправа у Основном суду у Зрењанинуповодом приватне тужбе (видети у прилогу) Сретенка Марића у вези са истим догађајем од 24.новембра 2010, којим се бави и прекршајна пријава 9 Пр Ј 5131/10.1) Даринка Панић и Саво Поповић у у исказима у Основном суду уопште не помињу речи"бедник и љигавац". Сведок Панић тамо каже да је окривљени упутио увредљиве речи "нечовек,џукела, кер" (Записник, Основни суд 15. 9. 2011, стр. 6, пасус први), док сведок Поповић помињесамо речи "џукела и кер" (Записник, Основни суд 15. 9. 2011, стр. 6, пасус 11).Уколико би била истина оно што су та два поменута сведока рекла у Прекршајном суду иза шта је окривљени оптужен захтевом за покретање прекршајног поступка и, на крају, осуђенодлуком другостепеног суда, то јесте, да је окривљени Вукотић изговорио речи "бедниче,љигавче", тада би било немогуће да се поменута два сведока тих речи не сете у свом новомсведочењу у Основном суду у Зрењанину.Овде се намеће једно питање правне природе: да ли је у српском правосуђу уопште могућеоспоравати кредибилитет сведока? Односно, да ли је могуће оспорити нечију тврдњу, уколико сејасно укаже на несагласности у осталим деловима исказа, или је тако нешто могуће само упосебним тужбама, које се директно баве давањем лажних исказа?2) Ако је, пак, могуће оспорити веродостојност сведока, тада би следеће поређење оногашто су сведоци Панић и Поповић рекли у Прекршајном суду 15. марта 2011. године и у Основномсуду 15. септембра 2011, морало бити довољан разлог за понављање поступка по предмету 9 Пр Ј5131/10.Доле је пример потпуне несагласности лажних исказа Саве Поповића (у Прекршајном иОсновном суду у Зрењанину).
 2. 2. Разлика у Поповићевим исказима је фрапантна:а) У марту месецу, у Прекршајном суду, Саво Поповић каже да је заједно са Вукотићемдошао у своју канцеларију- Сада, у септембру, у Основном суду, он тврди да је Душан дошао (сâм) у његовуканцеларију након 10 до 15 минутаб) У марту је Саво рекао да у првом сусрету директора и Вукотића није било никаквихвређања и псовки (Tог момента директор школе није био тренутно у својој канцеларији ипојавио се после извесног времена и дошао je у моју канцеларију где смо били Вукотић и ja иВукотић га je питао шта му то пакују и зашто му пакују робију и питао га je где га je ударио дали на степеништу или холу школе a директор му je одговорио да je у холу, a он га je питао заштоje рекао да je на степеницама)- У септембру Поповић тврди другачије (Након тога у канцеларију улази и директор одн.приватни тужилац и тада окривљени и њега пита "шта je ово, зашто ми пакујеш робију" a притом му je упутио и речи да je џукела, кер и томе слично).в) У марту Поповић Саво напомиње “да je било пар улазака у његову канцеларију и одстране Вукотића и од стране директора и у једном моменту у његовом присуству Вукотић jeдиректору Марићу изговорио више увредљивих речи говорећи му да je бедник, гњида, љигавац,нечовек, да би на крају при изласку из канцеларије пљунуо на под a потом се удаљио“.- У септембру Саво не помиње “више излазака и улазака од стране директора и Вукотића”,већ се све дешава у континуитету, мада раздељено на вређање и псовање унутар његовеканцеларије, а потом и на вратима канцеларије директора у коју је претходно ушао СретенкоМарић. Дакле, Вукотић ту, по Савином сведочењу, “испраћа” увредама и псовкама Марића изканцеларије секретара у канцеларију директора (Приватни тужилац Марић je напустио нашуканцеларију, тачније отишао je у своју канцеларију, након тога из наше канцеларије излази иДушан и гледајући у канцеларију директора истом се обраћа речима „запамтићеш ти менемаму ти јебем”, при чему je и пљунуо на под). Видимо да је исказ Сретенка Марића у целостидругачији од исказа Саве Поповића, и да Саво Поповић у целости побија исказ Сретенка Марића,дат 15. септембра 2011, пред Основним судом у Зрењанину (видети табелу на дну стране 10 овогобразложења).г) У марту месецу, Даринка Панић се није налазила у Савиној канцеларији када су Саво иВукотић (заједно!) ту ушли (У моменту када сам са Вукотићем дошао у моју канцеларију нијебила присутна Панић Даринка и пo мојој процени она je дошла након неких пет минута и послесе није удаљавала и била je присутна и очевидац je оном што се накнадно дешавало).- У септембру, пак, Даринка и Саво се налазе унутар канцеларије у коју, овог пута безСавиног друштва, Вукотић улази сâм (У канцеларији je, у време када je ушао Душан, била ПанићДаринка a директор одн. приватни тужилацтада није био у истој).3) Коначно, уколико упоредимо изјавеполицији и сведочења у Прекршајном иОсновном суду, дата од поменута три сведока,видећемо једно постепено допуњавање исказа(прогресија лажи), која су чињена у јаснојнамери да се окривљени што више ољага и да мусе на терет стави што више незаконитих радњи.- У службеној белешци сачињеној на дан"инцидента", секретар Поповић наводи самоједну увредљиву реч: бедник!
 3. 3. - Иза тога, када полиција (са закашњењем од два дана!) узима изјаве од сведока Марића,Поповића и госпође Панић, поред горепоменуте речи, они додају и реч љигавац, а директорМарић и реч нечовек.- Полицајац Зорановић, узимајући у обзир све поменуте изјаве сведока, сачинио јеполицијски извештај, у коме је (да ли самовољно?) додао и наводно Вукотићево питање: какав сити човек!- У изјавама полицији ниједан сведок не помиње да је Вукотић псовао мајку СретенкуМарићу нити да му је претио. Сведок Марић у својој изјави полицији не помиње ни пљувањени било какву претњу. Псовање се не помиње ни у службеној забелешци секретара Поповића,коју је овај сачинио непосредно након што је Душан Вукотић напустио просторије школе.- У исказима пред Прекршајним судом, сведоци Панић и Поповић и даље не помињу да јеВукотић псовао мајку Марићу, али сведокиња Панић сада каже да је Вукотић претио директору("запамтићеш ти мене!"). Поповић постојање такве претње још увек не потврђује.- У Основном суду, сва три сведока тврде да је Вукотић псовао, претио и пљувао.- Ако се свему томе дода и закључак којим је директор 22. 11. 2010. (13 дана наконинцидента!), покренуо дисциплински поступак против Вукотића, у коме је "заборавио" не самоместо на коме је "нападнут", већ осим ударца у груди не помиње ништа више (нема ни псовања,ни вређања, ни претње), тада постаје јасно о каквим се ту апсурдним оптужбама ради.- Коначно, у Прекршајном суду Сретенко Марић тврди да је окривљени пљунуо и да јерекао: "Пу, пичка ти материна!", док у Основном суду, пак, Марић каже да је Вукотић рекао:"Пу, маму ти јебем!", што сигурно није исто, поготово када се ради о оваквој тешкој оптужби. Узсве горе наведено, сведоци и даље тврде да је окривљени пљунуо, иако је Прекршајни суд у томделу Вукотића ослободио кривице.Пошто су претње и псовање мајке, у психолошком смислу, далеко упечатљивије сензацијеод вређања речима бедниче, љигавче и слично, тада је практично немогуће да се тога сведоци несете у току безмало четири месеца, колико је протекло од давања изјава полицији до сведочења уПрекршајном суду у Зрењанину.4) А да окривљени Вукотић нијеникога вређао, нити је икомепсовао мајку или претио, потврђујеи службена белешка (нов доказ),коју је Саво Поповић направионепосредно након Вукотићевогодласка из школе 24. септембра2010, одакле се види да је секретаршколе покушао да тај догађајпредстави у што горем светлу, алисем речи "бедник", он ту не наводиниједну другу увреду, псовку илипретњу. А то се, како видимо, потпуно слаже са Вукотићевом тврдњом да је на изласку изшколе једино рекао "која беда!"Овде треба напоменути да окривљени Вукотић није имао увид у белешку Саве Поповића уоном часу када је давао свој исказ у Прекршајном суду.5) Сведочење Даринке Панић у Основном суду 15. септембра 2011. године јасно указује дасе том сведоку никако не сме веровати. Наиме, тамо је Даринка Панић дословно рекла:"Сећам се да je дана 09.11.2010. године била седница наставничког већа и да сам ja,обзиром да као рачуновођа не присуствујем седницама, чекала да се иста заврши јер ми je требао
 4. 4. неко од запослених који су били на седници. Знам да се све дешавало пред крај прве смене ушколи."А 15. марта 2011, у Прекршајном суду, исти сведок је тврдила нешто сасвим друго:"Знам да je дана 09.11.2010 г. била одржана седница наставничког већа и негде око 13,45х..."Потпуно је јасно да Даринка Панић никако није могла да види Марића и Вукотића око13.45 часова (онако како је тврдила у Прекршајном суду шест месеци раније), ако "зна да се сведешавало пред крај прве смене" (прва смена траје до 13,30) и "ако је чекала неког од запосленихкоји су били на седници" (седница се завршила у 13,30). Ако уз све то још знамо да наставницаМитра Умићевић сведочи да је Сретенко Марић ушао у просторије управне зграде школе око 13,50часова, тада постаје сасвим очигледно да је Даринка Панић лажно сведочила против ДушанаВукотића.А ако су Даринка Панић и Саво Поповић очигледно лагали у наведеним примерима, каконеко уопште може да поклања веру било каквом њиховом даљем исказу? И то тако што ће сеприхватити њихова тврдња да је истина да је окривљени изрекао речи бедник и љигавац, којих се,како видимо, на новом сведочењу у Основном суду уопште нису сетили?Погледамо ли само следеће три изјаве сведочења у Основном суду 15. септембра 2011.године, видећемо колике су размере неистина којима ова три сведока покушавају да ољагају име,част и људско достојанство Душан Вукотића:
 5. 5. Сведоци Даринка Панић и Саво Поповић у Основном суду јасно побијају тврдњудиректора Марића "да је он ушао у канцеларију секретара школе и да је за њим ушаоокривљени, који га је ту (у канцеларији секретара) вређао и да му је на изласку из (секретарове)канцеларије опсовао мајку и пљунуо на под" (директор остаје у канцеларији секретара школе, аокривљени излази).Саво Поповић обрће директорову причу: тужилац улази у секретарову канцеларију укојој се налази и окривљени, окривљени му поставља питања, а потом га вређа; онда, тужилацизлази из секретарове канцеларије и одлази у своју канцеларију (обрнута верзија горњедиректорове приче коју секратер Поповић, очигледно, није успео да упамти); окривљени излазиза њим и "гледајући у директорову канцеларију" обраћа се тужиоцу речима: "Пу маму ти јебем,упамтићеш ти мене!"Даринка Панић такође тврди обрнуто: Вукотић вређа директора који је ушао уканцеларију у којој се окривљени већ налазио, потом окривљени прати тужиоца ка излазу изканцеларије, псује му мајку и прети.Дакле, само из ова три сведочења у Основном суду, 15. септембра 2011, сваки разуманчовек морао би да примети огромну дискрепанцу у исказима сведока, као и крајњу нелогичностњихових изјава, и морао би да претпостави да се ту ради о давању (лоше припремљених и крајњенаивних) лажних исказа.Стога, пошто два Марићева сведока у најновијем сведочењу у Основном суду 15.септембра 2011. године уопште не помињу речи бедник и љигавац, због којих је другостепени судпотврдио осуђујућу пресуду Прекршајног суда у Зрењанину и пошто су њихови даљи искази уОсновном суду крајње дисонатни, несагласни, неконзистентни и нелогични (потпуно и очигледноразличити од исказа које су исти сведоци дали у Прекршајном суду 15. марта 2011) тада су се,сматрам, оствариле све претпоставке за понављање поступка по предмету Ј 5131/10.У Зрењанину, 24. нов. 11Душан ВукотићУ прилогу достављам:1) Записник са расправе у Основном суду у коме се по истом питању води кривични поступак!?2) Приватна кривична тужба Сретенка Марића против Вукотића од 08. фебруара 2011. године.3) Службена белешка секретара школе сачињен 24. новембра 2011, након "инцидента".
 6. 6. " , WTO ce TV14e AaHa 09.11.2010. ro,QV1He Mory ,Qa Ka)!(eM Aa je Tor AaHa O,Qp>KaHa ceAHHLlaHacraBHV14Kor Bena Koja ce OAHOCV1na Ha peAOBHe WKoncKe TeMe H OBa ceAHHLla je n04ena OKO12,30 4aCOBa V1 KonV1KO ce cenaM 3aBpweHa je OKO 13,35 l.1nV1 13, 40 4aCOBa. HacraBHl.1[4V1 KOjH 01Tor AaHa paAV1n11 Y APyroj cMeHV1, Koja V1Ha4e n04V1t-be y 13,30 4acosa cy no 3aspweTKY CeAHV1[4eOTV1wnV1 Ha 4aCOBe a ,QpyrV1, KOjV1 HV1CY V1ManV1 06aBe3e, HanYCTV1nV1 cy wKony. Ja caM no3aBpweTKY ceAHV1Lle nowao ,Qa V13al)eM 1.13 WKone, KpeHYO caM npeMa cn~6eHoM ycna3y O,QH.V13na3Y V1 Ta,Qa MV1 je OKpV1BJbeHV1 O,Q jeAHoM npeceKao nYT 1.1 necHV1LloM Me je y,Qapl-1o y rpy,QI1 anpV1 TOMMV1 je cnpOBao MajKY, Koja je V1Ha4e npeMV1Hyna AaHa 10.10.2010. ro,QI1He, Ha3V1Bao Me jel,ly6peTOM 11 npeTVlO MV1 roBopenl1 MV1 " 4YBaj ce 1.1 npel)V1 Ha APYry crpaHY ynl1Lle Ka,Qa MecpeTHew". Ja caM 6V10 3aTe4eH OBaKBV1M nOHaWat-beMOKpV1BJbeHOr 11 3HaM Aa caM My caMO peKao,Qa je nCVlxonaTa, nOTOM caM ce BpaTI10 y KaH[4enapVljy rAe je ceAena HacraBHV1[4a MHTpaYMV1neBV1n Koja Me je nV1TaIla KaKOcaM a ja caMjoj OAroBOPVlO "HI1KaKO". HaKOHTora caMOTV1waoKynV1 jow YBeK I13HeHal)eH l.1 3aTe4eH OHI1M WTO ce AecV1IlO V1 cenaMce Aa caM jeAHoM npV1jaTeJbY,KOjV1 je V1Ha4e WKonCKor oA60pa 11 nonl.1L(aja[4, y 14,06 nocnao nopyKY 1-1 nHTao ra WTa ,QaJbe ,QapaAVlM a OH Me je nocaBeTosao ,Qa O,QeM Hajnpe Ha nperne,Q Y YpreHTHH LteHTap 11 Aa npHjasI1MAoral)aj nonV1UV1jV1. Ja caM OTV1wao Ha nperne,Q y YpreH[4HV1 L(eHTap 60IlHV1L(e Y 3pef-baHI1HY, TaMOcaM npVlMJbeH V1 nperneAaH a 0 4eMY noceAyjeM ype,QHy Me,QV1[4V1HcKY AOKYMeHTaUl1jy. JleKap MV1je caonWTV10 ,Qa OH no cny)!(6eHoj ,Q~HOCTV1 Mopa Aa 06aBeCTV1 nonV1Ul1jy, WTO je 11 Y411HV10,nonl1UV1ja je Aowna y YpreHTHV1 ueHTap V1 ja caM Hanl1CaO V13jaBY 0 Aoral)ajy 11 ,Qao caM 11M 6pojM06VlnHor Tene¢oHa OKpV1BJbeHor.Y MOMeHTy HanaAa ja HI1CaM BV1,Qeo HV1Kora OA 3anocneHV1X y WKOnl1, Mel)YTV1M, CYTpaAaHcaM OA naHVln ,[apV1HKe 4yO ,Qa je OHa BV1Aena Aa ce Hac ,QBojV1ua HeWTO pacnpaBJbaMO anV1 AacaM MOMeHaT YAapua, KOjVl je OKpVlBJbeHVl MeHV1 ynYTVlO, HVlje BVlAena.Ja caM nOBpe,QY Kojy caM 3aA06V10 npl.1jaBV1o Kao nOBpeAY Ha paAY, ,Qoral)aj caM npl-1jaBVloWKoncKoj ynpaBV1 V1 npOCTBeTHoj I1HCneKLV1jl1 a AOAao 6V1X V1 Aa caM 6V10 Ha 60nOBaf-bY ABeHeAeJbe Te Aa caM 60nOBat-be npeKvlHYOHa CBOj nV14HV1 3aXTeB.KaAa caM Aowao Ha nocao ja caM Tpa)!(V10 OA ceKpeTapa WKone Aa OKpV1BJbeHOM YPY4V13aKJbY4aK 0 nOKpeTat-by AV1cLV1nnV1HcKor nOCTynKa V1 pewet-be 0 YAaJbel-bY ca paAa. Ja caAa HeMOry Aa ce V13jacHV1M 0 TOMe Kor AaTyMa cy OBV1 aKTVl ca4V1rbeHV1 aIlV1 3HaM Aa caM no nOBpaTKY Hanocao V1HCV1CTl.1paO Aa ce TO OKpV1BJbeHOM ypy4V1. KPV1TV14Hor ,QaHa OAH. 24.11.2010. roAV1HeceKpeTap WKone nOKywao je Aa ypy4V1 OKpV1BJbeHOM HaBeAeHa AOKYMeHTa anV1 je OKpl1BJbeHV1OA6VlO Aa TO nOTnV1we, ja caM 6V10 npV1CYTaH KaAa je OKpV1BJbeHI1 OA611o Aa npHMV1 3aKJbY4aK 1-1peUJet-be, npV1 4eMY je MeHe npOBO[4V1paO Aa Ka)!(eM r,Qe ce AecVlo Aoral)aj KaAa caM,Q06V10 YAapaLl,KaKO V1 3aWTO. Ja caM HanycrV10 KaHuenapV1jy ceKpeTapa, OTV1wao caM Y CBOjy HaKL(eIlapV1jy, ceocaM 3a CBOj paAHV1 CTO Vl HaKOH HeKor BpeMeHa y KaHuenapV1jy je ywao OKpV1BJbeHV1 ceo je npeKOnYTa MeHe V1 nV1Tao Aa nVl OBO cBe MO)!(e Aa ce 3aBpwV1. Ja caM My peKao Aa He MO)!(e V1 OTV1waocaM y KaHuenapV1jy ceKpeTapa. Mel)YTV1M, OKpV1BJbeHV1 je Aowao 3aMHOM 1.1 Ta,Qa MV1 je ynYTHOYBpeAJbV1Be pe4V1 Ha3V1BajynV1 Me 6eAHV1KOM, JbV1raBueM, l,lyKenOM, l,ly6peTOM V1 He40BeKOM, oneTMV1 je nCOBao MajKY, aJ1V1 caAa HV1caM cV1rypaH Aa nV1 MV1 je TOM npV1nV1KOM ynYTV10 6vtnO KaKBYIInpenby, caMO 3HaM Aa je npV1 V13nacKY V13 KaHuenapV1je nJbyHyo V1 peKao ny MaMY TV1 je6eM,3anaMifV1new TV1 MeHe".Vlcrora AaHa ja caM Aoral)aj npV1jaBV1o nonV1UV1jVl y wKony cy Aowna ABa nonV111ajua V1 TO)J,OWV1n 30paH V1 MV1pocnaB 30paHOBV1fi, Tpa)!(V1nV1 cy OKpV1BJbeHOr, Mel)YTV1M, OH HVlje 6V10 y WKOIlV1.3HaM Aa je jeAaH OA nOnV1[4aja[4a V1 3Bao OKpV1BJbeHOr Ha M06V1IlHV1 Tene¢OH.Ja HV1caM V1CTora AaHa nV1cao V13jaBY nOnV1[4V1jV1, jep cy MV1 nOnV1[4aj[4V1 peKJll.1 Aa HeMajyo6pac[4e, Aa fie V1X AOHeTV1 HaKHa,QHO WTO je V1 Y4V1f-beHO na caM ja V13jaBY nV1cao HaKOH nap AaHa.VlHa4e, npeTt-be OKpV1BJbeHOr ja caM cXBamo 036V1JbHO VI OHe cy crpawHo YTl.111ane HaMeHe.4
 7. 7. 5 Kaga cy OKpVlBJbeHOM YPY4eHVI 3aKJbY4aK 1-1 pewel-be, I-1CTI-1 je Tpe6ao Aa npeAa KlbY4eseog cpVlcKymypHe Y4V10HVlL{e 1-1 opMapVlna anVl TOHl-1je Y41-1t-beHOna cy nOnl-1L{ajL{1-1 Tpa>Kl-1nl-1 1-1 ~a TOy pagVl.Ha nVlTat-be OKpVlBJbeHOr Ha KOM geny CnY)l(6eHOr yna3a ce ogVlrpao gOraljaj AaHa09.11.2010. rogVlHe, npVlBaTHVI Ty)l(VlnaL{ Vl3jaBJbyje:To ce gecVlno Ha caMOM CTeneHl-1wTY, ja caM Vl3na3V10 Vl3 3rpage 1-1 61-10 caM Ha CTeneHl-1wry,OKpVlBJbeHVI je yna3V10 y 3rpagy 1-1 VlH[4V1geHT ce ogVlrpao Ha caMOM CTeneHlilwry.Ha gaJbe nVlTat-be OKpl-1BJbeHOr ga nVl je npBO 3agao ygapl..l I-1nVl nCOBao, npl-1BaTHVITY)I(VlnaL{ 1-13jaBJbyje:OKpVlBJbeHVl Me je npBOygaplilo a ycnyr Me je VI nCOBao.Kao WTO caM sen Hanpeg peKao ja caM HaKOH VlHL{VlgeHTa Ha CTeneHlilwry ywao y wKonyrge caM y KaH[4enapVljVl BVlgeo YMlllneBliln MI-1TPY anlll ja t-boj HIIITI-1 6111no KOMe APyroMe HlilcaM TaAaIIIcnpVl4ao WTa ce gecVlno Vl3Meljy OKpVlBJbeHOr 1-1 MeHe.Ha m1Tal-be OKpVlBJbeHOr 3aWTO npVlBaTHVl TY)l(Vlna[4 nOnVlL{aje KOjlll cy 6VlnVl y YpreHTHOM[4eHTpy HVlje nocnao y wKony Ha MeCTOgoraljaja.Cyg gOHOCVlPE WEI-b EOg6Vlja ce nVlTat-be OKpVlBJbeHor.Ha gaJbe nl-1Tat-be OKpVlBJbeHOr ga nVl je Ha cegHVlL{Vl HaCTaBHVl4Kor Belia 24.12.2010.rogVlHe Y4eCTBOBana aapVlHKa naHVln.Cyg gOHOCVlP EW EI-bEO,q6V1ja ce mnal-be OKpVlBJbeHor.HeMaM BIilWe WTa ga Vl3jaBVlM, nVlTat-ba HeMa.CBEAOK:AAP~HKA nAH~fh, og oL{a CaBe, poljeHa 1958. rOAVlHe Y 3pet-baHVlHY )l(I-1BI-1 ynYKVlneBY no 3aHI-1Mat-by pa4YHoBolja, CTpaHKe n03Haje ca VlCTVlMa Hl-1je y CPOACTBY HI-1TI-1 Y3aBaAI-1,na yn030peHa y cMVlcny ogpeg6Vl 4n . 100,102 Vl 106 CT. 3 3Kn-a na 1-13jaBJbyje:" celiaM ce ga je gaHa 09.11.2010. rogVlHe 6Vlna cegHVlL{a HaCTaBHVl4Kor Belia 1-1 Aa caMja,063VlPOM ga Kao pa4YHOBolja He npVlcYCTByjeM cegHVlL{aMa, 4eKana Aa ce I-1CTa 3aBpWI-1 jep MI-1 jeTpe6ao HeKO og 3anocneHVlX KOjVl cy 6VlJlVl Ha Ce,D.HVlL(Vl. 3HaM ga ce CBe AewaBano npeA KpajnpBe CMeHe y WKonVl. Ja caM y jegHoM MOMeHTy Y3ena ga nVljeM BOgy 1-1 crana caM KOA jeAHII!xBpaTa Koja cy og CTaKJIa a Koja rnegajy y WKonCKO gBopVlwTe II! 3rpagy. BpaTa cy 6¥1na3aTBopeHa, TaKO ga ja HVlcaM Morna 4yrll! WTa ce HanOJbY rOBOpII!. Meljyrl-1M, BII!Aena caM AaAVlpeKTOp CTOjVl Ha npBOM VlnVl APyroM CTeneHVlKY ,LIOK je OKpVlBJbeHVl 6VlO y XOAHII!KY KOA BpaTa. JacaM 3aKJbY4Vlna Aa HeWTO pa3roBapajy jep je aywaH Maxao pYKaMa anVl HVlWTa APYro HVlcaM HVlTII!BVlgena HVlTVI 4yna.HagaJbe, gOAana 61i1x Aa ja KOplilCTIiIM IiIcry KaH[4enapliljy Kao Vl ceKpeTap WKone nonoBl-1liCaBo c TIiIM WTO ce MOj CTO Hana31i1 ca neBe CTpaHe nocMaTpaHo 0fJ, BpaTa. aaHa 24.11.2010.roAIiIHe ceKpeTap IJJKOne je n03Bao aywaHa ga My ypy41i1 pewet-be 0 YAaJbel-bY ca pa,QHor MeCTa.3HaM Aa je ceKpeTap Vlwao Aa nOTpa)l(VI aywaHa Vl ga je no nOBpaTKY peKao Aa je aywaH y" ·rl-~"":>TAlJV()M I(rlfill1Herv iii Aa lie AoliVl. Y6p30 nOTOM je y Hawy KaHL{enapVljy ,Qowao II!
 8. 8. 6 OKpVlBJbeHVl ,aywaH, CaBOMy je YPYYVlO pewef-be Vl OH je TaAa m1Tao "WTa je OBO naKY.jeTe Ml-1po6t1jy". HaKOH Tora y KaHLleJlapVljy je ywao l-1 p,VlpeKTOp OAHOCHO npVlBaTHVl Ty>Kl-1JlaLl KOMe je,aywaH ynyrVlo YBpeAJbVlBe peyVl Ha3Bao ra je He40BeKOM, l,JyKeJlOM, KepOM l-1 TOMe CJll-14HO.npVlBaTHVl TY)I(VlJlaLl je HanyCTVlo Hawy KaHLleJlapVljy a HaKOH Tora 1-1 OKpVlBJbeHI-1 l-1 3HaM Aa caMYYJla p,a je OHnJbYHyo, Aa My je onCOBao MajKY Vl p,a je peKao ,,3anaMTlt1neW Tlt1 MeHe.Ha mnaf-be OKpVlBJbeHOr ,L1a Jllt1 je CBep,OKVlf-ba nplt1CYCTBOBaJla Cep,Hlt1LlVl HaCTaBHl-14KOr Benap,aHa 24.12.2010. rop,VlHe.nYH. npVlBaTHor Ty)l(lt10Lla ce npoTVlBVl m1Taf-bY OKpVlBJbeHor.Cy,L1 ,L10HOCVlPEWEtbECBEAOK: CABO n OnOB~n, op, OLla ,aaHVlJla, pol)eH 1983. rOAlt1He Y HOBOM CaAY, >KItlBVly 3pef-baHVlHY, no 3aHVlMaf-bY ,L1Vlnn. npasHVlK, CTpaHKe n03Haje ca VlCTVlMa Hlt1je Y CPOACTBY HI-1Tlt1 Y3aBaAVl, na yno30peH y CMVlCJlY 0p,pep,6Vl YJl. 100,102 Vl 106 CT. 3 3Kn-a na lt1CTlt1 Vl3jaBlbyje:"AaHa 24.11.2010. rOAVlHe ja caM Vlwao p,o VlHcpopMan14Kor Ka6VlHeTa Aa n030BeMHaCTaSHVlKa BYKOTVln ,aywaHa Aa Ao1je y MOjy KaHLleJlapVljy KaKO 61-1 My YPY41-10 pewef-be 0yp,aJbef-bY ca paAa.HaCTaBHVlK BYKOH1n ,aywaH je y MOjy KaHLleJlapVljy ,L10wao HaKOH HeKlt1X 10 AO15 Ml-1Hyra.YKaHLleJlapVljVl je, y BpeMe KaAa je ywao ,aywaH, 6VlJla naHVln ,aapVlHKa a AVlpeKTOp OAH.npVlBaTHVl Ty)l(VlJlaLl Tap,a HVlje 6lt10 y VlCTOj.Kap,a caM YPYYVlO OKpVlBJbeHOM pewef-be OH je op,Max ynVlTao "WTa je OBO, naKyjeTe Mlt1p06Vljy". PeKao je jow HewTO aJlVl ja cap,a He MOry I~a ce cen-1M wra. HaKOH Tora Y KaHLleJlapl-1jyYJla3Vl Vl p,VlpeKTOp Op,H. npVlBaTHVl TY)I(VlJlaLl III rap,a OKpVlBJbeHII1 III f-bera nVlTa "WTa je OBO, 3aWTOMVl naKyjew p06l11jy" a npVl TOM My je ynyrlt10 VI peYII1 p,a je l,lyKeJla, Kep 1-1 TOMe CJl1114HO. npll1SaTHII1Ty>KII1JlaLl je HanyCTVlo Hawy KaHLleJlapll1jy, Ta4HlIIje OTVlwao je y csojy KaHweJlapll1jy, HaKOH Tora 1-13Hawe KaHLleJlapVlje Vl3Jla3111 Vl ,aywaH 11 rnep,ajynVl Y KaHLlenapVljy AVlpeKTOpa VlCTOM ce o6panapeYII1Ma " 3anaMTVlneM TVI MeHe MaMY TVl je6eM", npVl yeMY je Vl nJbYHYOHa nop,.Ha nVlTaf-be OKpVlBJbeHOr p,a JlVl je y KaHLleJlapVljVl ceKpeTapa OAHOCHO CBeAOKa nOnOBl1nCaBe OKPVlBJbeHII1 nll1TaO npVlBarHor TY)I(VlOLla rp,e ra je y,L1apVlO ,L1a JlIl1 Y XOJlY Vln Vl Ha CTeneHVlWTY,CBe,L10K Vl3jaSJbyje:JeCTe, OKpVlBJbeHVI je nOCTaBVlO OBaKBO nVlTaf-be npVlBaTHoM Ty)l(VlOLlY Vl npl-1 TOM jepa3roBop cHVlMao M06VlnHVlM TenecpOHOM.OKpll1BJbeHVl je y Hawy KaHLlenapVljy, OAH. y K3HLlenapVljy Kojy KOPVlCTVlMO,QapVlHKa naHVlnVl ja, ,L10na3VlO BVlwe nyra, MVlcnVlM y ABa TpVl HaBpara, Vl ja ce cenaM ,L1a je pa3rOBOp CHVlMaHnpVlnVlKOM f-beroBor ,L1pyror AonaCKa.Ha nVlTaf-be nYHOMoliHVlKa npVlBarHor Ty>K1I10Lla ,L1a JlVl je CBe,L10K Ca4lt1Hlt10 en. 6eJlewKy oA24.11.2010. ro,L1VlHe lt1 Aa nVl je lt1cTy nOTnVlCaO, CBe,L10K Vl3jaBJbyje:Ja caM CaYVlHVlO cnY>K6eHY 3a6enewKY no,L1 6pojeM 223/10 Koja ce HaJla3lt1 y cm1CVlManpe MeTa.
 9. 9. Ha ,[IaJbe IfIIvITat-be nYH. np~ BaTHOr Ty>K~o~a Aa n~ je n060AOM Kp~TVlYHOr Aorabaja WKOJlY ,[IOJla3V1Jla nOJlVl~Vlja Te YKOJlVlKO jeCTe Ka,[la VI KOJlVlKO nyra, CBe,[lOK ~3jaBJbyje:nOJlVl~Vlja je ,[IOJla3~na BVlWe nyra, O,[lHOCHO 6V1JlVl cY VlCTOra ,[IaHa a ~ HaKOH Tora."CTpaHKe carnaCHO I13j aBJbYjy ,[Ia Y OBOM MOMeHTY HeMajy ,[IOKa3HVlX npe,QIlora O,[lHOCHO,[Ia6V1 eseHTYaJlHe ,[IOKa3He npe,[lnore AOCTaSVlJlVl cy,[IY HaKHa,[lHOYm1CMeHoj CPOPMVI.CY,[I,[IOHOCVIPEWEI-b E06ase3Yjy ce npVlsaTHVI TY)!(VlJla~ VI OKpVlSJbeHVI ,[Ia HOBe AOKa3He npeAnore, YKonVlKO VlXVlMajy, ,[IOCTase cy,[IY Y pOKY 0,[1 15 ,[IaHa.CY,[I,[IOHOCIiIPEWEI-bECy,[I ne no CJly)!(6eHoj AY)f(HOCTVI 0,[1 n peKpwajHor cY,[Ia Y 3pet-baHIiIHY n plil6aBIiIT~ cnVlcenpe,[lMeTa 6p. 9rlPJ 4970/10.CY,[I,[IOHOCVIPEWEI-bE,QaHaWt-bVl rJlaSHVI npeTpec ce O,[lJla)!(e a CJleAenVl ne 6V1TVI 3aKa3aH HaKHa,[lHO nVlCMeHVlMnyreM.,QospweHO Y 13,20 YaCOBa.3anVlCHVlyap
 10. 10. 22

×