Europejska współpraca szkół – Polska 2007European Partnership of Schools – Poland 2007
Opracowanie / Written by:Dr Elżbieta Gajek–KaweckaKorekta wersji polskiej / Proofreading of the Polish version:Agnieszka P...
Partnerstwa eTwinning w polskich szkołacheTwinning partnerships in Polish schools         Polska 2007      ...
Szanowni Państwo,                             Dear All,Oddajemy w Państwa ręce kolejną publik...
Spis treściTable of contents Wstęp                             9    Introduction     ...
Spis treści                                                        ...
Wstęp                                                           ...
WstępIntroduction Nauką albo cyfrowe prezentacje dźwiękowe lub wideo. Nauczyciele    Teachers and children more interes...
Wstęp                                                           ...
WstępIntroduction W programie eTwinning język i technika stają się środkami do nauki,  In eTwinning Programme language a...
Szkoły nagrodzone w 2007 roku  Schools awarded in 2007
Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007  Polskie partnerstwo nagrodzone                   ...
Laureaci konkursu „Nasz projekt eTwinning”                                        ...
Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007 Dalecy, @le bliscy,                         ...
Poznajmy się lepiej                                              Let’s get to...
Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007 Tradycje kulturalne i uroczystości                  ...
Szanuj i pamiętaj                                                     ...
Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007 Mistrzowie słownika                         ...
Jak uczymy się ułamków?                                                  ...
Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007 Nasz sposób ochrony naszej planety                  ...
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Broszura e twinning2007
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Broszura e twinning2007

4,049 views
3,940 views

Published on

Broszura e twinning2007

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Broszura e twinning2007

 1. 1. Europejska współpraca szkół – Polska 2007European Partnership of Schools – Poland 2007
 2. 2. Opracowanie / Written by:Dr Elżbieta Gajek–KaweckaKorekta wersji polskiej / Proofreading of the Polish version:Agnieszka PawłowiecKorekta wersji angielskiej / Proofreading of the English version:Joanna KuźmickaWydawca / Publisher:Fundacja Rozwoju Systemu Edukacjiul. Mokotowska 4300-551 WarszawaFoundation for the Development of the Education SystemMokotowska 4300-551 WarszawaPublikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej.Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treśćumieszczoną w publikacji.The publication financed by the European Commission.The publication reflects the author’s views and the European Commissionis not liable for any use that may be made of the informationcontained in the publication.ISBN 83-87716-73-1
 3. 3. Partnerstwa eTwinning w polskich szkołacheTwinning partnerships in Polish schools Polska 2007 Poland 2007
 4. 4. Szanowni Państwo, Dear All,Oddajemy w Państwa ręce kolejną publikację mającą na celu Let us hand over a subsequent publication disseminating theupowszechnienie przykładów wspaniałych projektów, jakie realizują examples of spectacular projects developed by Polish schoolspolskie szkoły w ramach programu eTwinning. Warto wspomnieć, że od within the eTwinning Programme. As of 2007 eTwinningstycznia 2007 roku program eTwinning jest częścią flagowego unijnego Programme is part of the European Union flagship Lifelongprogramu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”. Niniejsza Learning Programme in the field of education and training.broszura ma również na celu przybliżenie wyników wszystkich This brochure aims at familiarizing you with the results of allrealizowanych projektów. Znajdziecie w niej Państwo wszelkie implemented projects. It contains information on thematicinformacje o obszarach tematycznych, językach, technologiach, etc., areas, languages and technologies used in the educationalktóre były wykorzystywane w projektach. Ponadto, oprócz analizy projects as well as their quantitative and qualitativeilościowej, znajdziecie tu Państwo także analizę jakościową. analysis.Przy okazji zachęcamy do korzystania z tego programu, gdyż We would like to encourage you to participate in thedoświadczenie pokazuje, jak bardzo europejskie projekty wzbogacają programme – our experience shows that European projectsofertę edukacyjną szkoły i wyzwalają energię oraz potencjał nauczycieli, enrich school educational offer and activate energy anduczniów i społeczności lokalnych. Wiele ze zrealizowanych projektów potential of the teachers, pupils and local communities. Manystanowi przykład dobrej praktyki i bez wahania można stwierdzić, of these projects show good practice: there is no doubt thatże program eTwinning wspólnie ze swoim siostrzanym programem eTwinning Programme together with its brother ComeniusComenius stają się kuźnią ciekawych i inspirujących innowacji Programme have become the breeding ground for interestingw edukacji. Doświadczenie uczy nas również, że nowatorskie and inspiring innovation in education. The experience showsrozwiązania opracowane przez szkoły w ramach projektów szybko stają us further that innovative solutions prepared as part of thesię ważnym elementem szerzej pojmowanych potrzeb edukacyjnych projects constitute an important element of wider educationalw regionie, a nawet w całym kraju. needs in the region and country.Zapraszamy do programu eTwinning i życzymy sukcesów w trakcie With warm invitation to take part in eTwinning and best wishes ofrealizacji projektów. success in your projects, Paweł Poszytek Paweł Poszytek Dyrektor programu Director of Lifelong Learning Programme „Uczenie się przez całe życie”
 5. 5. Spis treściTable of contents Wstęp 9 Introduction 9 Szkoły nagrodzone w 2007 roku 13 Schools awarded in 2007 13 Młodzi ludzie poszukują tożsamości – Young people’s search for personal identity – od psychologicznej do kulturowej 14 from psychological to cultural 14 Polskie partnerstwo nagrodzone Polish prize-winning partnership w Konkursie Europejskim 2007 14 in the European contest 2007 14 Laureaci konkursu „Nasz projekt eTwinning” 15 Prize-winning partnerships in “Our eTwinning project” 15 Mali Odkrywcy Little Explorers (patrz – myśl – rozmawiaj – wyobraź sobie – zrób) 15 (look – think – talk – imagine – realize) 15 Dalecy, @le bliscy, Far @way, but close, mali Europejczycy poznają się 16 little Europeans get to know each other 16 Poznajmy się lepiej 17 Let’s get to know each other better (Lepsie sa spoznavajme) 17 Tradycje kulturalne i uroczystości 18 Cultural traditions and festivals 18 Szanuj i pamiętaj 19 Respect and remember 19 Mistrzowie słownika 20 Dictionary masters 20 Jak uczymy się ułamków? 21 How do we learn fraction? 21 Nasz sposób ochrony naszej planety 22 Our way to save our planet 22 Prawie codziennie 23 Almost every day 23 Niemiecki w wymianie powszednich informacji 24 German for everyday information exchange (Eurosprache Deutsch zum alltäglichen Infoaustausch) 24 Udoskonalanie świata 25 Improving the world 25 Statystyczny nastolatek – portret młodego Europejczyka 26 Average teenager – a portrait of a young European 26 Angielski pośrednikiem integrującym Second prize winner in age category 13-15 years 26 młodych Europejczyków 27 English as a factor integrating young Europeans 27 Drzewa i lasy jako źródło i ratunek dla życia 28 Woods and forests: a source of and a resource for life 28 Europejczycy w moim mieście, European citizens in my city, obywatele mojego miasta w Europie 29 the citizens of my city in Europe 29 Bądź zielony – nie bądź przeciętny 30 Be Green – Don’t Be Mean 30 Wesele Figara – Zaślubiny Europy 31 Marriage of Figaro – Marriage of Europe Praca – teraz i później 32 (Les Noces de L’Europe) 31 Nowe możliwości zatrudnienia Jobs – now and then 32 na europejskim rynku pracy 33 New job opportunities in the European Labour Market 33 Partnerstwa nagrodzone Odznaką Jakości w Polsce 35 Partnerships awarded Quality Label in Poland 35 Wspólne oraz różne zwyczaje Common and different traditions i tradycje naszych krajów 36 and customs of our countries 36 Piszę jaki jestem 36 I write like I am (Scrivo come sono) 36 Gdzie woda czysta i trawa zielona 37 Where water is clean and grass is green 37 Nasze krajobrazy 37 Our landscapes 37 Wyślij mojego przyjaciela do szkoły 38 Send my friend to school 38 Dzieci pracujące z programem Hot Potatoes 39 Children working on programme Hot Potatoes 39 Moja wieś 39 My village 39 Miejsca spędzania wolnego czasu w naszym mieście 40 The places where we spend free time in our city 40 Tatry 40 Tatra mountains 40 Surfowanie w Sieci – ilustrowany kodeks zachowania 41 Surfing the Net – an illustrated code of conduct 41 Przyjaźń pomiędzy sąsiadującymi krajami 41 Friendship between neighbouring countries 41 Wystawiamy sztukę w języku angielskim 42 We are putting on a play in English 42 Witamy w naszym regionie 42 Welcome to our region 42 Kontakt online dla nowicjuszy 43 e-mail contact for novices (E-Mail Kontakt für Anfänger) 43 Ciekawa opowieść po niemiecku 43 Interesting story in German (Spannende Geschichten auf Deutsch) 43 Dzień dobry Europo 44 Good Morning Europe 44 Bezpieczna e-podróż 45 A safe e-journey 45 Czy naprawdę jesteśmy różni? 46 Are we really different? 46 Stefan Batory na Łotwie i w Polsce 47 Stefan Batory in Latvia and Poland 47 TIK dostępne uczniom… i więcej! 47 ICT approaching students… and more! 47 Matematyka w naszym codziennym życiu 48 Mathematics in our everyday life 48 Tydzień eTwinning 48 eTwinning week 48 Amor y Humor Amor y Humor (Wszystko, czego potrzebujesz to miłość i humor) 49 (All you need is love - & humour) 49 Przygotowując dziś na jutro 49 Preparing today for tomorrow 49 Przysłowia mądrością narodów 50 Proverbs pearls of wisdom 50 Ponad rozmaitością kulturową 51 Beyond cultural diversity 51 Bez granic 51 Without borders 51 Węglowe ślady 52 Carbon footprints 52 Ciekawe miejsca najbliższej okolicy 52 Curious places in the neighbourhood 52 6
 6. 6. Spis treści Table of contents Ty i ja – Nasz e-magazyn 53 You and me – Our e-magazine 53 Łamacz chłodów towarzyskich 54 Ice-breaker 54 Bliźniacze miasta Roth i Racibórz – Twintowns Roth and Racibórz – uczniowie poznają się 54 pupils get to know each other 54 Zielony projekt 55 The Green Project 55 Legendy narodowe 55 National Legends 55 Zwyczaje i tradycje w naszych krajach 56 Customs and traditions in our countries 56 Mity i legendy 56 Myths and legends 56 Moje miasto 57 My town 57 Porozmawiajmy o naszych zwyczajach kulinarnych 57 Let’s talk about nutritional habits 57 Szkolny teatr międzynarodowy 58 School theatre international 58 eFestiwal Nauki 58 eFestival of Science 58 Środowisko naturalne w różnych krajach 59 Natural environment in different countries (Entorno natural en paises diferentes) 59 Pocztówka z mojego miasta 60 A postcard from my town 60 Dzień Bezpiecznego Internetu 61 Safer Internet Day 61 Wielka historia w małych miastach 61 Great history in small towns 61 Szkoły nagrodzone w konkursie „Tydzień eTwinning” 63 Prize-winning schools in “Our eTwinning week” 63 Przedszkole nr 3 w Zabrzu 64 Kindergarten No 3 in Zabrze 64 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów Szarych Szeregów Primary School No 5 w Bielsku Podlaskim 65 in Bielsk Podlaski 65 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Collective school with sports classes No 1 w Poznaniu 66 in Poznań 66 Szkoła Podstawowa nr 14 Adam Mickiewicz Primary School No 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu 67 in Zabrze 67Kurs internetowy dla nauczycieli Online course for teachers„Jak uczestniczyć w programie eTwinning?” 69 “How to participate in eTwinning programme?” 69 Opis ogólny 70 General description 70 Cele kursu 70 Aims 70 Efekty kursu 70 Expected outcome 70 Materiały 70 Materials 70 Sposób nauki 70 Learning environment 70 Pomoc w nauce 71 Help 71 Warunki zaliczenia kursu 71 Course requirements 71 Ewaluacja 71 Evaluation 71 Certyfikacja 71 Certification 71 Treść kursu 71 Contents 71 Dwie edycje kursów 72 Two editions of the course 72Ewaluacja 75 Evaluation 75 Analiza ilościowa 77 Quantitative analysis 77 Państwa 77 Countries 77 Języki 78 Languages 78 Czas trwania 79 Duration 79 Poziom edukacji i wiek uczniów 79 Educational level and age of learners 79 Przedmioty 80 Subjects 80 Technika 80 Technology 80 Analiza jakościowa 82 Qualitative analysis 82 Treść 82 Content 82 Mediacja 84 Mediation 84 Konsumeryzm i kreatywność 84 Consumerism and creativity 84 Uczniowie 85 Learners 85 Nauczyciele 85 Teachers 85 Style współdziałania i pracy 86 Types of collaboration and work 86 Współpraca wewnętrzna 86 Internal cooperation 86 Obopólność, wzajemność i równość w partnerstwach 87 Reciprocity, mutuality and equality in partnerships 87 Wyniki partnerstwa 87 Results of the partnership 87 Miejsce partnerstwa w środowisku edukacyjnym Place of the partnership i życiu szkoły 88 in the school learning environment and life 88 Miejsce partnerstwa w społeczności lokalnej 88 The role of the partnership in local community 88 Edukacja globalna wobec regionalnej 89 Global versus regional education 89 Słabe strony 90 Weaknesses 90 Rekomendacje 91 Recommendations 91 Podsumowanie 92 Conclusions 92 7
 7. 7. Wstęp Introduction Wstęp IntroductioneTwinning został wprowadzony do edukacji europejskiej w 2004 eTwinning was launched in 2004. It is a project aimed at schools.roku. Jest akcją adresowaną do szkół. Zapewnia nauczycielom It provides virtual space and organizational support to helpprzestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc im teachers find partners in European countries to work together andznaleźć partnerów w krajach europejskich w celu wspólnej pracy, share mutual interests and develop mutual understanding betweendzielenia wspólnych zainteresowań i rozwijania wzajemnego young people.zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi.eTwinning zachęca nauczycieli i uczniów do nauki poprzez eTwinning encourages teachers and learners to experience learningintensywne stosowanie techniki cyfrowej. Zapewnia integrację through the intensive use of digital technology. It helps to integratenauki w szkole i poza nią. Jest to korzystne dla obu stron ponieważ in-school and outside-school learning. This is beneficial for both oftaka nauka przypomina, na małą skalę, realne życie, które jest them, since it resembles, in a small scale, real life, which, in fact,wielojęzyczne, wielokulturowe i wyposażone w różnorodne is multilingual, multicultural and equipped with various digitalurządzenia cyfrowe. Poszerza środowisko uczenia w różnych devices. It broadens learning environment in various social andwymiarach społecznych i technicznych. technical dimensions.eTwinning daje uczniom możliwości rozwijania w naturalnym, eTwinning gives learners opportunities to develop a broadszerokim środowisku wielu różnych kompetencji: językowych, range of competences: linguistic, intercultural and technical.interkulturowych i technicznych. Uczą się oni komunikacji They learn how to communicate in writing and speech in variouspisanej i ustnej w wielu językach. Rośnie motywacja do nauki languages. Their motivation to learn languages increases,języków, ponieważ słownictwo i gramatyka są przyswajane do because vocabulary and grammar are acquired for immediate,natychmiastowego, a nie przyszłego, wykorzystania. Kontakt and not future use. Contact with Less Commonly Learnt andz językami mniej popularnymi, rzadziej nauczanymi, rozwija Taught Languages develops plurilingual competence. The topicskompetencję różnojęzyczną. Tematy są wybierane przez nauczycieli are selected by both the teachers and by their learners accordingi uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i celami. Nauka staje to their interests and aims. Thus, learning becomes moresię więc bardziej indywidualna i angażująca emocjonalnie. Praca individualized and emotionally involving. Working in groups,w grupach, zarówno w klasie, jak i z partnerami za granicą, both in-class and with partners abroad, creates many occasionstworzy wiele okazji do wymiany poglądów i opinii, organizowania for exchanging views and opinions, organizing and presentingich i przedstawiania w jasno określonym celu komunikacyjnym. them with a clear communicative aim. By using e-mail, chats,Poprzez użycie poczty elektronicznej, pogwarek, czyli czatów, fora, creating and publishing web pages students developi forum, tworzenie i publikowanie stron internetowych uczniowie reading and writing in genres characteristic for digital meansrozwijają sprawność czytania i pisania w gatunkach tekstów of communication. Thus, they learn how to write hypertext,charakterystycznych dla komunikacji cyfrowej. Uczą się więc add graphics to electronic texts, and use abbreviations in chats.pisania tekstów z odnośnikami hipertekstowymi, dodawania grafiki They also prepare brochures and booklets for print in traditionaldo tekstów elektronicznych, używania skrótów w pogwarkach genres, so the variety of text types is extended. Linguisticonline. W tradycyjnym stylu przygotowują także broszury i książki development in social contact is interrelated with interculturaldo druku, różnorodność rodzajów tekstów jest więc bardzo szeroka. awareness.Rozwój językowy w kontaktach społecznych zachodzi równoleglez rozwojem świadomości kulturowej. eTwinning helps schoolchildren not only learn about othereTwinning pomaga nie tylko poznawać inne kultury, lecz cultures, but also understand their native culture and its valuestakże lepiej rozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Uczniowie better. They have a chance to discover common universal humanmają szansę odkrywać wspólne, uniwersalne wartości ludzkie values in broader than local context. They are able to discoverw kontekście szerszym niż lokalny. Potrafią pokazać wyjątkowość peculiarities of their local culture and get interested in other locallokalnej kultury i interesować się innymi regionalnymi kulturami. cultures. Children learn how to identify cultural similarities andDzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe differences and accept both of them in a non-judgmental way.oraz akceptować je bez osądzania. Wiedza o kulturze partnera Knowledge of the eTwinning partner’s culture and interculturalw eTwinning i doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie experiences gained in the project build openness and tolerancebudują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur. towards other cultures in general. A positive attitude to peoplePozytywny stosunek do ludzi, którzy mówią innymi językami speaking different languages and having their own customsoraz mają swoje własne zwyczaje, budzi ciekawość i pomaga raises curiosity and helps to reduce the concept of foreignnessograniczyć pojęcie obcości i osobliwości. Młodzi ludzie stają się and strangeness. Young people become “global citizens”.„obywatelami świata”. Bycie Europejczykiem staje się częścią ich Being a European citizen becomes part of their identity.tożsamości. Korzyści z wczesnych doświadczeń interkulturowych The benefits of early intercultural experience seem to buildwydają się wpływać na postawę odpowiedzialności demokratycznej democratic responsibility in the citizens of the future societyprzyszłych obywateli, na naturalną akceptację różnorodności and accept cultural diversity naturally, which is particularlykulturowej, której budowanie jest szczególnie ważne dla dzieci important for children from monolingual regions and countries.z regionów i krajów jednojęzycznych. Warto zauważyć, że wartości It is noteworthy that cultural human values expressed in non-kultury ludzkiej wyrażone w językach innych niż ojczysty native languages are gained and shared via the internet, whichsą podzielane i osiągane za pośrednictwem internetu, który jest is available everywhere.dostępny wszędzie.eTwinning bazuje na technice – sieci Internet – jako głównym eTwinning is based on technology – the internet – as the mainśrodku komunikacji. Jego użycie jest urozmaicone, od bardzo means of communication. Its use varies from very simple,prostych programów, takich jak poczta elektroniczna lub pogwarki– such as e-mail or chat, to more developed, such as Learningczaty do bardziej zaawansowanych, takich jak Systemy Zarządzania Management Systems or digital audio or video presentations. 9
 8. 8. WstępIntroduction Nauką albo cyfrowe prezentacje dźwiękowe lub wideo. Nauczyciele Teachers and children more interested in technology use i uczniowie bardziej zainteresowani techniką używają blogów text blogs, multimedia blogs, or prepare Flash presentations. pisanych i blogów multimedialnych albo przygotowują prezentacje Making and editing films become a means of communication. we Flashu. Tworzenie i redagowanie filmów dla partnerów staje się Technology at any level must serve its purpose: it is used as jednym ze środków komunikacji. Technika na każdym poziomie a tool for education, and personal and social development of musi służyć celowi jej zastosowania: jest używana jako narzędzie its users. Cooperation motivates to use technology for social w edukacji, ma przysłużyć się do osobistego i społecznego rozwoju contacts, and to learn how to use new software and hardware. uczniów. Współpraca motywuje do używania techniki do kontaktów Schoolchildren acquire technical skills in creating web pages, społecznych, do poznawania nowego oprogramowania i sprzętu. and multimedia audio and video files are used, for example, Dzieci nabywają sprawności techniczne, tworząc strony internetowe in PowerPoint presentations. On the one hand, learners may oraz pliki dźwiękowe i wideo używane na przykład w prezentacjach notice the power of technology as a means of communication PowerPoint. Z jednej strony uczniowie mogą docenić potencjał and source of information. On the other hand, they learn how to techniki jako środka komunikacji i źródła informacji. Z drugiej take responsibility for their web-creations, for information they strony uczą się brać odpowiedzialność za swoje dzieła publikowane send directly in texts, which they prepare, and indirectly in the w sieci. Mają możliwość zauważyć zarówno te informacje, które style, in which they cooperate. The early experience in using wysyłają bezpośrednio w napisanych tekstach, jak i te przekazywane the internet for learning may result in the future participation in pośrednio poprzez sposób i styl współpracy. Wczesne doświadczenia distance courses world wide for lifelong learning. Technological w korzystaniu z internetu w nauce mogą sprzyjać uczestnictwu przez challenges of real communication may be more interesting for całe życie w kursach na odległość dostępnych na całym świecie. the youth than computer games. Wyzwania techniczne rzeczywistej komunikacji mogą być bardziej interesujące niż gry komputerowe. eTwinning pomaga rozwijać kompetencje medialne nawet u małych eTwinning helps to develop media competence even at dzieci. Rozpoznawanie wielu warstw znaczeniowych komunikatów the very early age. Recognising various layers of the media medialnych, zarówno tekstowych, jak i obrazowych, ma obecnie message, both textual and visual is vital for understanding the podstawowe znaczenie dla rozumienia społeczeństwa. Krytyczne society now. Critical reading of mass media texts and noticing podejście do tekstów mediów masowych oraz zauważanie sposobów, techniques that media use to influence and manipulate the których używają media do wpływania na odbiorców i ich reakcje audience and its reaction are better learnt while students prepare jest lepiej opanowane, gdy uczniowie przygotowują i redagują and edit their own multimedia materials. Understanding mass własne materiały multimedialne. Rozumienie mediów masowych media messages and understanding video materials prepared i rozumienie materiałów wideo przygotowanych przez partnerów by partners from a different country have a lot in common. z innego kraju mają wiele wspólnego. W obu przypadkach uczniowie In both cases learners may try to identify values hidden mogą próbować odczytać wartości świadomie lub nieświadomie consciously or unconsciously behind the main message. ukryte za główną treścią. Podczas redagowania własnych materiałów While editing their own video materials for partners learners wideo dla partnerów uczniowie zauważają związek pomiędzy may notice the link between the picture and commentary, and obrazem i komentarzem oraz skutki stosowania różnych technik the effects of various techniques of creating media message. tworzenia przekazu medialnego. Uczestnicy partnerstw eTwinning Participants of eTwinning partnerships may become more stają się bardziej świadomymi odbiorcami mediów masowych. aware audience of mass media. eTwinning otwiera drzwi do edukacji przyszłości, która jest bardziej międzynarodowa, oparta o współpracę, spersonalizowana eTwinning opens door to education of the future, which is more i zintegrowana niż edukacja podzielona na przedmioty, jednakowa international, collaborative, personalized and integrated than dla wszystkich, która dominuje obecnie. Uczestnictwo w projektach subject-related, uniform for all, education that is now dominating. integruje różne czynniki działające w edukacji. Nauczyciele Participation in the project integrates various factors active in i uczniowie z różnych krajów pracują razem – to wpływa głównie na education. Teachers and learners from different countries work przyszłą integrację europejską. Nauczyciele różnych przedmiotów together – this influences mainly future European integration. współpracują i pomagają uczniom w tworzeniu wysokiej jakości Teachers of different subject collaborate and help learners rezultatów partnerstw. Różne sprawności i kompetencje są więc to produce high quality products of their partnerships. Thus, integrowane w naturalny sposób podczas pracy nad projektem – various skills and competences are naturally integrated during dlatego w większości partnerstw albo lista przedmiotów jest długa, the project work – that is why in most partnerships either the albo wskazuje się na realizację treści międzyprzedmiotowych. Praca list of related subjects is quite long or cross-curriculum theme nad projektem integruje także naukę w szkole z nauką pozaszkolną. is indicated. Project work also integrates in-school learning Uczniowie przyzwyczajają się do wykorzystywania wszystkich and outside-school learning. Learners are getting used to all dostępnych sprawności i zasobów do przygotowania ważnego dla available skills and resources to prepare a meaningful product. nich zadania. W ten sposób uczą się doceniać to, co jest wokół In this way, they learn how to appreciate what the have around in do rozwoju projektu w międzynarodowym środowisku. order to develop a project in the international context. eTwinning integruje edukację i społeczności. Nauczyciele współpracują zarówno z partnerami w innych krajach, jak eTwinning integrates education and communities. Teachers również z kolegami i koleżankami w swoich szkołach – cooperate with both their counterparts in other countries and nauczycielami innych przedmiotów. W programie różnorodność cooperate with their colleagues from the same school – teachers tematów zapewnia możliwość rozwijania różnych kompetencji of other subjects. Within the program, wide range of topics give zawodowych, z pomocą kolegów i koleżanek z tej samej szkoły. a chance for developing various professional competences with Ponadto nauczyciele mają poczucie przynależności do społeczności the help of their colleagues in the same school. What is more, nauczycieli europejskich, którzy mają podobne podejście do teachers also have the sense of belonging to a community of wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji opartej na technice. European teachers sharing a similar approach to multilingual, Wszyscy nauczyciele, zarówno z dużych miast, jak i wsi, mają multicultural and technology-based education. Both teachers równe szanse, by pracować w międzynarodowym środowisku from big cities and rural areas have an equal opportunity to 10
 9. 9. Wstęp Introductionedukacyjnym. Program eTwinning integruje także społeczność work in international educational environment. eTwinninglokalną, np. uczniowie dzielą się międzynarodowymi osiągnięciami Programme also integrates local community, e.g. learners sharez kolegami i rodzinami podczas tygodnia eTwinning. Nauczyciele their international achievements with colleagues and familiesz sąsiadujących szkół także dzielą się doświadczeniami zdobytymi during eTwinning week activities. Teachers of different schools inpodczas pracy nad projektami. Rodziny uczniów niejednokrotnie the neighbourhood also share experiences gained in the projects.angażują się w zarówno w przygotowania projektów, jak Students’ families are involved in the process of preparing thei prezentacje ich wyników. Prasa i media lokalne również często project and presenting its results. Local press and media oftendoceniają europejski wymiar działań edukacyjnych. recognize the European dimension of educational activities.eTwinning zapewnia warunki dla rozwoju zawodowego nauczycieli. eTwinning provides space for teacher development. ParticipationUczestnictwo w projekcie motywuje nauczycieli do nauki języków in a project motivates teachers to learn languages and use themi używania ich w rzeczywistej komunikacji. Wszyscy mają szansę in real-life communication. All of them have a chance to developrozwijać swoje sprawności techniczne, np. przez korzystanie their technical skills e.g. via using online resources that are notz zasobów internetowych, które nie są dostępne w ich szkole, tylko available in their schools but in the partner’s. Teachers gainw szkole partnera. Nauczyciele zdobywają doświadczenie we experience in international collaborative teaching in a friendly,współdziałającym nauczaniu międzynarodowym w przyjaznym, autonomous social environment. They may appreciate the roleautonomicznym środowisku społecznym. Mogą zauważyć znaczenie of culture and educational tradition in teaching subjects otherkultury i tradycji edukacyjnej w nauczaniu przedmiotów innych niż than languages. They decide what they want to learn themselvesjęzyki. Sami decydują, czego chcą się uczyć albo języka i kultury, albo either the language, culture or technology. Teachers sharetechniki. Nauczyciele dzielą się metodami, technikami i materiałami methods, techniques and materials for teaching their subject,do nauczania swoich przedmiotów, rozwijają świadomość build intercultural awareness by working together, sharingmiędzykulturową poprzez wspólną pracę, dzielenie się przykładami good practice, good examples of international links and a betterdobrej praktyki, dobrymi przykładami więzi międzynarodowych understanding of problems that teachers face.oraz lepszym rozumieniem problemów, które napotykają.eTwinning zachęca dyrektorów szkół do otwarcia ich i zapewnienia eTwinning encourages headmasters to open their schools andwarunków międzynarodowej współpracy europejskiej nauczycieli provide opportunities for European international cooperationi uczniów, niezależnie od ograniczeń geograficznych i kulturowych. between teachers and learners regardless of geographical and culturalPonadto infrastruktura techniczna dostępna w szkole może być constraints. What is more, technological resources available in schoolswykorzystywana bardziej intensywnie i efektywnie do nauki. are used more extensively and effectively as tools for teaching andRola dyrektorów jest szczególnie ważna, gdyż zapewniają oni learning. The role of headmasters is of particular importance as theirnauczycielowi natychmiastowe uznanie i wsparcie. appreciation gives immediate recognition and support to teachers.eTwinning odpowiada celom edukacyjnym przypisywanym eTwinning is also well suited for educational aims set for librariansdo realizacji bibliotekarzom, którzy mogą z sukcesem uczyć who can successfully teach how to use available electronicbezpieczeństwa i skuteczności korzystania z dostępnych zasobów resources safely and effectively. In many schools a Multimediaedukacyjnych. W wielu szkołach centrum multimedialne jest centre is located in the library, thus the role of a librarian changes.umieszczane w bibliotece, więc rola bibliotekarza także się zmienia.eTwinning ma także wymiar feministyczny. Zapewnia przyjazne eTwinning has also a feminist angle. It provides a friendlyśrodowisko dla obu płci. Na całym świecie mężczyźni częściej learning environment for both sexes. All over the world men usekorzystają z komputerów niż kobiety. Obie strony używają internetu computers much more intensively than women. Both of them usew inny sposób i w innych celach. Kobiety i dziewczęta głównie the internet in different ways, and for different purposes. Womenbudują relacje społeczne za pomocą poczty elektronicznej, czatów and girls mainly build social relationships via e-mail, chatsi innych programów komunikacyjnych. W projektach eTwinning and other communication applications. Within an eTwinningmogą podejmować i podtrzymywać kontakty bez ograniczeń project they may establish and maintain social relationshipsgeograficznych. Kobiety także poszukują informacji w celu nauki, without geographical borders. Women also search for informationchociaż czasami czują się przytłoczone uzyskanymi wynikami. to learn, but sometimes feel overloaded by the results. However,Mężczyźni i chłopcy, inaczej, używają internetu głównie dla zabawy men and boys use the internet mainly for entertainment and fori rozwijania swoich zainteresowań. Chętnie wypróbowują nowe developing their interests. They willingly try new hardwaregadżety sprzętowe i nowe programy. Ochoczo korzystają z nowych gadgets and new software applications. They may try out newnarzędzi lub nowych funkcji, których wcześniej nie stosowali. electronic tools or make use of functionalities they have never usedUczestnictwo w partnerstwie pozwala więc obu stronom pracować before. Thus, participation in a partnership provides opportunitiestak jak lubią, jednocześnie rozwijając to, czym na początku nie byli for both groups to work on what they like, while, at the same time,zainteresowani z powodu płci. developing what they lack by gender.eTwinning wciąga i jego działania nigdy się nie kończą. eTwinning attracts and its activities never end. Having gained initialPo zdobyciu wstępnych doświadczeń w partnerstwie nauczyciele experience with a partnership teachers develop other projects withprzystępują do następnego projektu z nową generacją uczniów albo next generation of learners either with the same partners or withz tymi samymi partnerami, albo z partnerami w innych krajach. partners from other countries. Partnerships help to overcome schoolPartnerstwa pomagają pokonać szkolną rutynę i zapobiegają routine and prevent burn-out effect.efektowi wypalenia zawodowego.eTwinning zapewnia, co jest nie mniej ważne, warunki do dobrej eTwinning, last but not least, provides opportunities for havingzabawy podczas nauki oraz przyjemności z pracy nad materiałami fun while learning and enjoying working on the final productswybranymi samodzielnie podczas współpracy z innymi ludźmi, of one’s own choice, while collaborating with people whoktóry są „inni, podobni, tacy sami” – jak to zostało wyrażone are “other, alike, the same” as expressed in the title of onew tytule jednego z projektów partnerskich. partnership project. 11
 10. 10. WstępIntroduction W programie eTwinning język i technika stają się środkami do nauki, In eTwinning Programme language and technology have porozumienia, rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. become tools for learning, communication, social, personal Partnerstwo szkolne jest dobrym sposobem przygotowania młodych and professional development. A school partnership is a good ludzi do życia w społeczności wielojęzycznej i wielokulturowej, way to prepare young people for life in a multilingual, w której ludzie są połączeni w sieci społeczne odpowiednio multicultural world, in which people are networked according do swoich zainteresowań i wyborów. W partnerstwie technika ma to their interests and preferences. For technology it is the best szansę przestać zaprzątać uwagę użytkownika, czyli zniknąć w tym way to disappear from the user’s perception, in the sense that sensie, że jest używana naturalnie, bez żadnego wysiłku i emocji it is used naturally, without either any attention or emotion z jego strony. from the user. W eTwinning wszystko robi się PROSTO: In eTwinning everything is SIMPLE: Podzielaj Share Reorganizuj Innovate Oddziaływaj Motivate Stowarzysz się Participate Trenuj Learn Oddawaj… i bierz Exchange 12
 11. 11. Szkoły nagrodzone w 2007 roku Schools awarded in 2007
 12. 12. Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007 Polskie partnerstwo nagrodzone Polish prize-winning partnership w Konkursie Europejskim 2007 in the European contest 2007 Młodzi ludzie poszukują tożsamości – Young people’s search for personal identity – od psychologicznej do kulturowej from psychological to cultural Pierwsza nagroda w grupie wiekowej 16-19 lat First prize in the 16-19 age group I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach Szkoła partnerska: ITIS „A.Monaco” Informatica-Elettronica- Partner school: ITIS “A.Monaco” Informatica-Elettronica- Elearning-Meccanica, Włochy Elearning-Meccanica, Italy Koordynator: Ewa Groszek Coordinator: Ewa Groszek Wiek uczniów: 15-19 lat Age of learners: 15-19 years old Języki: angielski, włoski, polski Languages: English, Italian, Polish Czas: rok szkolny Duration: One school year Technika: PowerPoint, wideo, obrazki i rysunki, wideokonferencja, Technology: PowerPoint, video, pictures and drawings, Video Systemy Zarządzania Nauką, wirtualne środowisko, społeczności conference, Virtual learning environment communities, virtual i klasy, publikacja internetowa, poczta elektroniczna classes, Web publishing, e-mail Treści: projekt międzyprzedmiotowy Themes: Cross-curriculum Opis: Description: Celem projektu jest pomoc młodym ludziom w poszukiwaniu The aim of the project is to help young people search for identity tożsamości w najszerszym znaczeniu tego słowa (od tożsamości in the broadest meaning of this word (from psychological through psychologicznej przez historyczną i regionalną do kulturowej). Jest to historical and regional to cultural one). It is a crucial adolescence podstawowy motyw dorastania, szczególnie w czasie pełnym zmian, theme, especially in the era full of challenges such as enlargement takich jak rozszerzenie Unii Europejskiej, globalizacja, problemy of the European Union, globalisation, environmental problems. środowiska naturalnego. W projekcie uczniowie mają rzeczywiste In this project students have an opportunity for a real improvement warunki dla rozwoju swojej osobowości, refleksji nad życiowymi of their personality, reflection on their life achievements, osiągnięciami, podniesienia świadomości własnych wartości i celów, awareness of their values and goals, the ability to accept other a także możliwość zaakceptowania innych wartości bez zgadzania values without agreeing with them, finding their place in the ever- się z nimi, znalezienia swojego miejsca w nieustannie zmieniającym changing world of new technologies and using them competently, się świecie nowych technologii oraz umiejętnego ich używania, enhancing motivation and interest in a real and communicative powiększenia motywacji i zainteresowania użyciem języka obcego way of using a foreign language, empowering themselves to take w rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej, ugruntowania pewności over their own learning. siebie i wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę. In the first phase students read articles, poems and songs concerning W pierwszym etapie uczniowie czytali artykuły, wiersze, i piosenki search for socio-cultural identity and participated in various o tożsamości socjokulturowej oraz w swoich klasach uczestniczyli face-to-face activities in their native language. Then they started w różnych zajęciach na ten temat w języku ojczystym. Następnie working by introducing themselves in TwinSpace, chatting and rozpoczęli współpracę od przedstawienia się w TwinSpace, rozmowy commenting their class activities in a forum. In the second phase na czatach i komentowania zajęć w klasie na forum. W drugim etapie they searched for psychological identity. Relaxation activities poszukiwali tożsamości psychologicznej. Ćwiczenia relaksacyjne helped them to enhance the inner self and to drive out the energies pomogły im wzmocnić wewnętrzne ja oraz uwolnić energie potrzebne that the “intra and interpersonal” communication needs. They do komunikacji ze sobą i z innymi. Wypełniali kwestionariusze i testy filled in questionnaires and psychological tests on personality psychologiczne na temat osobowości i poczucia własnej wartości. sides and self-esteem. They met teachers and experts, who helped Spotykali się z nauczycielami i ekspertami, którzy pomagali im them to clear up their own and classmates’ personalities. After wyjaśnić osobowości własną, kolegów i koleżanek. Potem obie that, both groups met online and they exchanged opinions about grupy spotkały się online i wymieniły opinie o zadaniach zrobionych the activities carried out at school. They also worked on the results w szkole. Zajmowano się również wynikami kwestionariuszy. of the questionnaires. In the third phase they shared outcomes and W trzecim etapie dzielono się rezultatami i wyciągano wnioski. drew conclusions. Uczniowie używali oprogramowania takiego jak Dreamweaver, Students used software like dreamweaver, flash 8, photoshop Flash 8, Photoshop, aby wykonać stronę internetową, która pokaże in order to create a web page to show other teenagers and innym nauczycielom i uczniom korzyści płynące z projektu, educators the benefits of the project through the materials used poprzez zastosowane lub/i stworzone przez uczniów materiały, and/or generated by students to initiate personal reflection and które pomagały im rozpocząć osobistą refleksję i dyskusję. discussion. Wynik pracy: Final product: Strona internetowa http://www.highschoolmonaco.eu/etwinning/. Website http://www.highschoolmonaco.eu/etwinning/. 14
 13. 13. Laureaci konkursu „Nasz projekt eTwinning” Prize-winning partnerships in ”Our eTwinning project” Laureaci konkursu Prize-winning partnerships in „Nasz projekt eTwinning” “Our eTwinning project”Mali Odkrywcy Little Explorers(patrz – myśl – rozmawiaj – wyobraź sobie – zrób) (look – think – talk – imagine – realize) I miejsce w kategorii wiekowej 3-6 lat i Odznaka Jakości First prize winner in age category 3-6 years and Quality Label Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie Przedszkole Publiczne nr 5 w GłogowieSzkoły partnerskie: EEI Gloria Fuertes w Gijón, Hiszpania; Dun Partner schools: EEI Gloria Fuertes w Gijón, Spain; Dun GuzeppGuzepp Primary and Kindergarten w Fgura, Malta; Przedszkole „Tęcza” Primary and Kindergarten w Fgura, Malta; Przedszkole “Tęcza” zz Horazdovic, Republika Czeska; Przedszkole im. J.A. Komeńskiego Horazdovic, Czech Republic; Przedszkole im. J.A. Komeńskiegow Czeska Kamienice, Republika Czeska; Cauldeen Primary Wielka w Czeska Kamienice, Czech Republic; Cauldeen Primary , GreatBrytania /Szkocja; Kindergarten No 43 Sibiu, Rumunia Britain/Scotland; Kindergarten No 43 Sibiu, RomaniaKoordynator: Ewa Kurzak Coordinator: Ewa KurzakJęzyk projektu: angielski Language: EnglishCzas realizacji projektu: dwa lata Duration: two yearsTechnika: forum, MP3, PowerPoint, wideo, obrazki i rysunki, Technology: Forum, MP3, PowerPoint, video, pictures andwideokonferencje, publikacja internetowa, poczta elektroniczna drawings, Video conference, Web publishing, e-mailTreści: projekt międzyprzedmiotowy, informatyka/TIK, matematyka Themes: Cross-curriculum, Informatics/ICT, Mathematics andi nauki ścisłe ScienceOpis: Description:W projekcie Mali Odkrywcy dzieci pod kierunkiem nauczycieli In the Little Explorers project children supervised by teacherswykonywały liczne niezwykłe ćwiczenia, takie jak zabawy performed a series of unusual activities such as research gamesbadawcze i eksperymenty. W pierwszym podprojekcie „Człowiek and experiments. In the first subproject “Human – a partczęścią natury” dzieci obserwowały przyrodę oraz pogodę of nature” children observed nature, and weather and drewi wnioskowały o związku pomiędzy zachowaniem zwierząt i pogodą conclusions on the link between animals behaviour and theW drugim podprojekcie „Mali Odkrywcy Wielkich Przestrzeni” weather. In the second subproject “Little Explorers of Big Space”dzieci mierzyły odległości, czas oraz konstruowały modele children measured length, time and constructed models of theUkładu Słonecznego. W trzecim podprojekcie „Puzzle Cyfrowe” Solar System. In the third subproject “Digital Puzzle” childrendzieci tworzyły i bawiły się „cyfrowymi puzzlami”, aby rozwijać created and played “digital puzzle” to develop mathematicalmyślenie matematyczne. Pod kierunkiem nauczycieli obserwowały thinking. Supervised by their teachers children were able tośrodowisko, używały multimedialnych źródeł informacji (e-książki), observe the environment, use multimedia sources of informationposzukiwały informacji w internecie, używały narzędzi cyfrowych, (e-books), search for information on the internet, use digitalnp. kamery cyfrowej i skanera do zapisywania, kopiowania tools such as digital camera or scanner to make records, copyi przetwarzania informacji. Uczestnictwo w projekcie zachęcało and process information. Participation in the project encourageddzieci i nauczycieli w przedszkolach do rozwijania sprawności children and teachers in the nursery schools to develop theużywania zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych podczas abilities to use advanced communication tools of cooperation.współpracy. Nauczyciele analizowali wyniki wykonanych ćwiczeń, Children and teachers analysed the results of the activities,opisywali je, wymieniali się nimi i publikowali je, stosując TIK. described, exchanged and published them using ICT. TheRaporty, reportaże, opisy wyników dociekań naukowych dzieci reports, descriptions of results formed the basis of educational3-6–letnich utworzyły bazę pomysłów edukacyjnych rozwijających resources which developed different strategies of thinking andróżne strategie myślenia oraz umiejętność słuchania innych. listening to others.Z perspektywy metodyki nauczania projekt był również podzielony From the teaching methodology perspective the project was alsona podprojekty. Celem podziału było przetestowanie kilku divided into subprojects. The aim of dividing the project was to testmetodologii współpracy w sieci: several methods of cooperating online:1) Partnerzy wykonywali wybrane przez siebie, różne zadania 1) Partners accomplished chosen tasks at time they find convenient, w dowolnym czasie, suma zadań złożyła się na całość projektu the total of all completed tasks forms the project (“Little („Mali odkrywcy wielkich przestrzeni”) – metoda puzzle; Explorers of Big Space”) – a puzzle method.2) Partnerzy wykonywali te same zadania w wybrany przez siebie 2) Partners accomplished the same tasks in the way they themselves sposób, w uzgodnionym czasie (październik, styczeń, marzec, choose, at a fixed time. Although the subprojects: “Human – czerwiec). Podprojekty: „Człowiek częścią natury” i „Puzzle a part of nature” and “Digital Puzzle” have the same aim they Cyfrowe”, mimo wspólnego celu, pokazały różnorodność showed great variety of pedagogical solutions (chosen materials, rozwiązań pedagogicznych (użytych materiałów, organizacji, organization, methods of work with children). metod pracy z dziećmi).Wynik pracy: Final product:Wiele stron internetowych i blogów, np. Series of websites and blogs, e.g.http://webnews.textalk.com/en/view.php?id=8842Twin Space http://webnews.textalk.com/en/view.php?id=8842http://my.twinspace.etwinning.net/lex?l=en http://my.twinspace.etwinning.net/lex?l=enhttp://mediablog.mail2web.com/Ewa1 http://mediablog.mail2web.com/Ewa1http://littleexplorers.blogspot.com/2 http://littleexplorers.blogspot.com/2http://humanapartofnatureclimate.blogspot.com/3 http://humanapartofnatureclimate.blogspot.com/3http://mediablog.mail2web.com/littleexplorers. http://mediablog.mail2web.com/littleexplorers. 15
 14. 14. Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007 Dalecy, @le bliscy, Far @way, but close, mali Europejczycy poznają się little Europeans get to know each other II miejsce (ex aequo) w kategorii wiekowej 3-6 lat Second prize winner (ex aequo) in age category 3-6 years Przedszkole nr 3 w Zabrzu Przedszkole nr 3 w Zabrzu Szkoła partnerska: Scuola Primaria „Giuseppe Zanardelli”, Włochy Partner school: Scuola Primaria “Giuseppe Zanardelli”, Italy Koordynator: Ludomira Borys-Paradysz Coordinator: Ludomira Borys-Paradysz Język projektu: włoski Language: Italian Czas realizacji projektu: rok Duration: one year Technika: PowerPoint, wideo, obrazki i rysunki, wideokonferencja, Technology: PowerPoint, video, pictures and drawings, Video poczta elektroniczna conference, e-mail Treści: środowisko, historia, tradycje, informatyka, TIK, plastyka, Themes: Environment, History, Traditions, Informatics, ICT, teatr, muzyka, taniec Visual Art, Theatre, Music, Dance Opis: Description: Na początek dzieci poznały swych rówieśników. Obejrzały prezentację In the beginning children got to know each other. They watched multimedialną oraz specjalnie przygotowane paszporty partnerów, a multimedia presentation and specially made passports with które zawierały ich imiona, nazwiska i wiek, zdjęcia lub narysowane name and first names, age and photos or self-portraits of the autoportrety. Ułatwiło to wybór bezpośredniego partnera, do którego partners. This helped them to choose a partner, to whom a child dziecko wysyła pocztę elektroniczną, pisze proste słowa w języku sent emails, wrote simple words in Italian and with great włoskim i z wielkim zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne. engagement prepared artwork. Polish children sent their partners Polskie dzieci przesłały partnerom prezentację przedszkola, grup a presentation about their kindergarten, groups and identity cards oraz karty identyfikacyjne wypełnione po włosku. filled in Italian. Przygotowano i wysłano prezentacje na temat zimy oraz tradycji Presentations about winter and Christmas traditions as well as związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Świętami about Easter were prepared and sent. Every child made a toy Wielkanocnymi. Każde dziecko wykonało ozdobę na swą choinkę for his or her Christmas tree following the pattern sent by według wzoru przysłanego przez dzieci z Armento. Jak się okazało, children from Armento. Children willingly learned Italian songs dzieci bardzo chętnie uczą się włoskich piosenek i języka z materiałów and language with the use of educational materials (a CD with edukacyjnych (płyta CD z programem do nauki języka włoskiego dla a course of Italia for the youngest, cassettes with songs, notes najmłodszych i kasety magnetofonowe z piosenkami z załączonymi and lyrics) received from the partner. Children can show on nutami i tekstem utworów) otrzymanych od partnera. Dzieci nauczyły the map where their friends live. They are interested in Italian się wskazywać na mapie położenie miasta swych przyjaciół. Ciekawe customs and traditions. They also know some Italian dishes były informacj o włoskich zwyczajach i tradycjach. Poznały także (pizza, spaghetti). niektóre potrawy włoskie (pizza, spaghetti). The program of the partnership is integrated with the curriculum Program partnerstwa jest zintegrowany z programem nauczania for children for this age and enriched by some elements of przedszkola i wzbogacony elementami zaczerpniętymi z programu partner curriculum. The project is children-friendly, it can be naszych partnerów. Projekt jest przyjazny dla dzieci, może być easily transferred and implemented in cooperation with another łatwo przeniesiony i realizowany we współpracy z każdym innym kindergarten. przedszkolem. Teachers get to know and compare teaching methods used by Nauczyciele poznają i porównują metody pracy partnera projektu. partners. They implement new examples of good practice in their Stosują nowe przykłady dobrej praktyki we własnej pracy. Rozwijają own teaching. They develop computer skills by learning how to use sprawności komputerowe, poznając nowe oprogramowanie albo new software or new functions of the popular application e.g. photo nowe funkcje popularnych programów np. obróbki zdjęć, animacji editors or animation in PowerPoint. niestandardowej w prezentacji multimedialnej. Thanks to the project the kindergarten is more effectively promoted, Dzięki projektowi przedszkole jest skuteczniej promowane not only in local community but also beyond. It gains prestige and w środowisku nie tylko lokalnym, ale i szeroko poza nim. Wzrasta attractiveness. It has richer educational offer and forms of work jego prestiż i atrakcyjność. Ma bogatszą ofertę edukacyjną i formy with parents. The collaboration encourages improvements in the współpracy z rodzicami. Współpraca mobilizuje do ulepszania bazy infrastructure of the kindergarten and more effective use of it. The przedszkolnej oraz efektywniejszego jej wykorzystania. Znacznie involvement of parents in the kindergarten life is much greater than wzrosło zaangażowanie rodziców w życie przedszkola. before. Wynik pracy: Final product: Prezentacje multimedialne, filmy, piosenki, prace plastyczne. Multimedia presentations, films, songs, drawings. 16
 15. 15. Poznajmy się lepiej Let’s get to know each other better (Lepsie sa spoznavajme)Poznajmy się lepiej Let’s get to know each other better (Lepsie sa spoznavajme) II miejsce (ex aequo) w kategorii wiekowej 3-6 lat Second prize winner (ex aequo) in age category 3-6 years Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Przedszkole nr 13 w Tarnowskich Górach Przedszkole nr 13 w Tarnowskich GórachSzkoła partnerska: Základná škola a Materská škola; Słowacja Partner schools: Základná škola a Materská škola; SlovakiaKoordynator: Katarzyna Szwajnoch Coordinator: Katarzyna SzwajnochJęzyk projektu: polski i słowacki Language: Polish and SlovakCzas realizacji projektu: dwa lata Duration: two yearsTechnika: PowerPoint, wideo, obrazki i rysunki, publikacja Technology: PowerPoint, video, pictures and drawing, Webinternetowa, poczta elektroniczna publishing, e-mailTreści: Projekt międzyprzedmiotowy, Środowisko, Europa, Języki Themes: Cross-curriculum, Environment, Europe, Foreignobce, Geografia, Historia, Tradycje, Informatyka, TIK, Matematyka, Languages, Geography, History, Traditions, Informatics, ICT,Nauki Ścisłe, Sport, Plastyka, Teatr, Muzyka, Taniec Mathematic and Science, Sports, Visual Art, Theatre, Music, DanceOpis: Description:Dzieci z obu krajów przedstawiają się za pomocą zdjęć i rysunków, Children from both countries introduce themselves with the userysują swoje przedszkole, fotografują się podczas zajęć i zabaw, of photographs and pictures, they draw their kindergarten, takerysują swoją rodzinę. Następnie wymieniają się fotografiami photos of their work and play, they also draw their families.i rysunkami swojego miasta, regionu i kraju. Przedstawiają też Then, they exchange photos and pictures of their town, regionsymbole narodowe. Później dzieci wybierają baśnie i legendy, and country. They also show the national symbols. Childrenilustrują je i wysyłają obrazki do partnerów. Raz w miesiącu dzieci select fairy-tails and legends, illustrate them and send picturesi nauczyciele wspólnie oglądają materiały od partnerów i omawiają to partners. Once a month learners and teachers go throughwspółpracę. the materials they get from partners and plan next steps inNauczyciele wymieniają scenariusze lekcji i opisy tradycji collaboration.świątecznych w obu krajach. Podczas pracy nauczyciele doskonalą Teachers exchange lesson plans and descriptions of traditionalswoje umiejętności językowe i komunikację za pośrednictwem festivals in each country. They develop their language skills andinternetu. communication via the internet.Wynik pracy: Final product:Strona internetowa http://przedszkole13.blog.onet.pl/, słownik Website http://przedszkole13.blog.onet.pl/, picture dictionary,obrazkowy, prace plastyczne. drawings. 17
 16. 16. Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007 Tradycje kulturalne i uroczystości Cultural traditions and festivals III miejsce w kategorii wiekowej 3-6 lat Third prize winner in age category 3-6 years Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie Szkoła partnerska: Colegio San Sebastian, Sevilla, Hiszpania Partner school: Colegio San Sebastian, Sevilla, Spain Koordynator: Maria Woźniak Coordinator: Maria Woźniak Język projektu: angielski Language: English Czas realizacji projektu: rok Duration: one year Technika: czat, forum, MP3, PowerPoint, wideo, obrazki i rysunki, Technology: Chat, Forum, MP3, PowerPoint, video, pictures and wideokonferencja, publikacja internetowa drawings, Video conference, Web publishing Treści: projekt międzyprzedmiotowy, Europa, historia, tradycje, Themes: Cross-curriculum, Europe, History, Traditions, Visual plastyka, teatr, muzyka, taniec Art, Theatre, Music, Dance Opis: Description: Tradycje kulturalne i uroczystości stanowią ważny aspekt The cultural tradition and festivities represent an important w programie nauczania i wychowania w każdym systemie edukacji. curriculum aspect in each educational system. Customs and Zwyczaje i tradycje są szczególnie interesujące dla dzieci. Dzięki traditions are of particular interest to children. Thanks to współpracy dzieci zdobędą informacje o tradycjach w Hiszpanii cooperation in the partnership children get to know traditions i wymienią informacje o innych kulturach i uroczystościach. in Spain and exchange information about other cultures and To pomoże im rozwinąć zdolności poznawania innych kultur, festivals. This helps them to develop the ability to recognize nauczą się akceptowania ich i respektowania różnic. Dostrzegą other cultures, accept them and respect differences. They also także znaczenie technik TIK w komunikowaniu się na odległość notice the role of ICT in distance communication between peers. między rówieśnikami. Ponadto rozwiną swoje zdolności artystyczne Moreover, they develop artistic skills thanks to art and music poprzez działalność plastyczną i muzyczną w projekcie. activities in the project. W przedszkolu została umieszczona tablica informacyjna projektu. There is an information board about the project in the kindergarten. Dzieci i rodzice mogą obejrzeć zdjęcia z Hiszpanii, flagę i poznać Children and parents can see photos from Spain, Spanish flag and podstawowe fakty o tym kraju. Roślinność hiszpańska robi wielkie get some basic facts about this country. Spanish flora makes a great wrażenie na polskich dzieciach. Dziwią się, że partnerzy bawią impression on Polish children. They are a bit surprised that Spanish i uczą się w podobnych warunkach jak my. Stały się świadome children learn and play in similar classes. They get aware of the role znaczenia internetu w komunikacji z partnerami. of the internet in communication with partners. Wynik pracy: Final product: Listy, prace plastyczne. E-mails, pictures and drawings. 18
 17. 17. Szanuj i pamiętaj Respect and rememberSzanuj i pamiętaj Respect and remember I miejsce w kategorii wiekowej 7-12 lat i Odznaka Jakości First prize winner in age category 7-12 years and Quality Label Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim im. Szarych Szeregów w Bielsku PodlaskimSzkoła partnerska: Barton Primary and Nursey School, Wielka Partner school: Barton Primary and Nursey School, GreatBrytania BritainKoordynator: Beata Lenartowicz i Alicja Krystosiuk Coordinator: Beata Lenartowicz i Alicja KrystosiukJęzyk projektu: angielski Language: EnglishCzas realizacji projektu: miesiąc Duration: one monthTechnika: PowerPoint, wideo, obrazki i rysunki, poczta elektroniczna Technology: PowerPoint, video, pictures and drawings, e-mailTreści: wychowanie obywatelskie, religia i etyka, filozofia, Europa, Themes: Civics, Religion and Ethics, Philosophy, Europe, Foreignjęzyki obce, geografia, historia, tradycje, informatyka, TIK Languages, Geography, History, Traditions, Informatics, ICTOpis: Description:Tematem projektu była II Wojna Światowa, która dotknęła wszystkie The theme of the short partnership is the Second World War,narody zjednoczonej Europy. Uczniowie łatwo dostrzegli fakt, which affected all nations of the European Union. Students easilyże w czasie wojny ucierpieli nie tylko ich dziadkowie, ale także noticed that during the war not only their grandparents suffered butdziadkowie ich przyjaciół z Wielkiej Brytanii i ludzie z innych also grandparents of their British friends and people from otherpaństw europejskich. European countries.Uczniowie polscy i brytyjscy dotarli do ciekawych faktów Polish and British students found very interesting facts regardingdotyczących czasu wojny. Poznali tragiczne historie życia ludzi war period in their towns and regions. They got to know somez tamtego okresu. Ponadto polscy uczniowie zgłębili wiedzę na tragic life-stories from that period. Moreover, Polish studentstemat Szarych Szeregów (patrona szkoły) – organizacji harcerskiej learned more about Szare Szeregi (the school is named after it) –z okresu wojny, oraz zapoznali z nią swoich brytyjskich przyjaciół. scout organization during the war and presented Szare SzeregiWspólnie z uczniami szkoły brytyjskiej zebrano kolekcję zdjęć to their British friends. Children from both schools collectedi pamiątek z wojny. W realizację projektu włączyli się nieomal photographs and mementos from that time. Nearly all studentswszyscy uczniowie i nauczyciele w obu szkołach, wspierani przez and teachers in both schools participated in the project supportedrodziców i dziadków, przyjaciół szkoły oraz świadków tamtych by parents, grandparents, friends of the schools and witnesses ofwydarzeń. the war.Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mogli spojrzeć na wojnę, Thanks to the participation in this project students could look at thehistorię i losy ludzi z różnych perspektyw. war, history and human life stories from different perspectives.Wynik pracy: Final product:Prace plastyczne oraz wiersze o II Wojnie Światowej zostały Drawings and poems related to the Second Word War are publishedopublikowane w blogu partnerstwa http://respect-and-remember.blog. in a partnership blog http://respect-and-remember.blog.onet.pl,onet.pl. Sfilmowane wywiady z kombatantami umieszczone są pod interviews with veterans are published on the eTwin websiteadresem http://my.twinspace.etwinning.net/respectandremember?l=en. http://my.twinspace.etwinning.net/respectandremember?l=en. 19
 18. 18. Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007 Mistrzowie słownika Dictionary masters II miejsce w kategorii wiekowej 7-12 lat i Odznaka Jakości Second prize winner in age category 7-12 years and Quality Label Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu Szkoła partnerska: Sondergades Skole, Dania Partner school: Sondergades Skole, Denmark Koordynator: Bronisława Niespor Coordinator: Bronisława Niespor Język projektu: angielski Language: English Czas realizacji projektu: rok Duration: one year Technika: czat, forum, PowerPoint, wideo, obrazki i rysunki, Technology: Chat, Forum, PowerPoint, video, pictures and publikacja internetowa, poczta elektroniczna drawings, Web publishing, e-mail Treści: języki obce, informatyka, TIK, plastyka, teatr, muzyka, Themes: Foreign Languages, Informatics, ICT, Visual Art, Theatre, taniec Music, Dance Opis: Description: Celem projektu jest opracowanie tematycznego, obrazkowego The aim of the project is to prepare a thematic Picture dictionary słownika, w trzech językach. W ciągu miesiąca opracowywany in three languages: Danish, English and Polish. Every month jest jeden temat – kolejny rozdział słownika. Podjęto następujące a different topic is developed – a separate chapter of the dictionary. tematy: pozdrowienia, liczby, kolory i ubrania, szkoła, kalendarz The following topics have been undertaken: greetings, numbers, (dni tygodnia, miesiące, pory roku), rodzina, dom, zakupy, colours and clothes, school, calendar (days of the week and months, pogoda. seasons) family, home, shopping, weather. Najpierw uczniowie przygotowują obraz hasła słownikowego. Students start with making the picture of the dictionary entry. Używają programu Paint, klipartów z MS Office, gifów z internetu They use Paint, Clipart from MS Office, internet gifs or they lub przygotowują własne obrazki, wykorzystując autokształty i strony prepare their own picture from autoshape or internet tools for do tworzenia gifów. Następnie podpisują każdy obraz, w tym celu making gifs. After that they name each picture. To do this they powtarzają i zapamiętują słownictwo angielskie i polską pisownię have to revise and memorise both English vocabulary and Polish słowa. Duńskie odpowiedniki otrzymują w poczcie elektronicznej lub spelling of the word. They get Danish equivalents in e-mails przez Messenger. Używają Windows Movie Maker do przygotowania or via Messenger. They use Windows Movie Maker to prepare filmów z nagraną wymową wyrazu w trzech językach. Ponadto films with recorded pronunciation of the word in three languages. w programie Jigsaw Maker przygotowują puzzle z obrazków. What is more, in Jigsaw Maker they make puzzles with the use of Zabawa samodzielnie zrobionymi puzzlami sprawia przyjemność, their pictures. Playing home-made puzzle is a pleasure but it also ale również pomaga zapamiętywać słownictwo. helps to memorise vocabulary. Ten typowo językowy projekt łączy naukę języka polskiego This language oriented project integrates learning of the Polish language (pisownię) i angielskiego (pisownia, wymowa) z plastyką (spelling) and the English language (spelling and pronunciation) with (reprezentacja graficzna słowa) oraz z przyrodą (przedstawienie visual art (graphic representation of a word), nature (representation miesięcy i pór roku). Do nagrania dźwięku wybierani są uczniowie of months and seasons). Furthermore, only children with clear and good o dobrej, czystej dykcji, dlatego też wszyscy pracują nad dykcją, diction are chosen for recordings, so all learners work on their diction, ćwiczą płynność i wymowę, aby być nagrani. Uczniowie rozwijają practice fluency and pronunciation in order to be recorded. Students także swoje umiejętności komputerowe. Coraz sprawniej używają also develop computer skills. They use more and more competently wybranego oprogramowania, takiego jak Paint, Tux Paint, Word, selected software such as Paint, Tux Paint, Word, PowerPoint, Windows PowerPoint, Windows Movie Maker, Jigsaw Maker. Movie Maker and Jigsaw Maker. Wynik pracy: Final product: Słownik elektroniczny na CD i w przyszłości książkowy Electronic dictionary on CD and a book in the future http://dictionarymasters.blog.onet.pl/. http://dictionarymasters.blog.onet.pl/. 20
 19. 19. Jak uczymy się ułamków? How do we learn fraction?Jak uczymy się ułamków? How do we learn fraction? III miejsce (ex aequo) w kategorii wiekowej 7-12 lat Third prize winner (ex aequo) in age category 7-12 years Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w PileSzkoły partnerskie: Ansion koulu, Finlandia; Escola Básica 2.3 Partner schools: Ansion koulu, Finland; Escola Básica 2.3 dede Nuno Gonçalves, Portugalia Nuno Gonçalves, PortugalKoordynator: Teresa Dembińska Coordinator: Teresa DembińskaJęzyk projektu: angielski Language: EnglishCzas realizacji projektu: rok Duration: one yearTechnika: forum, PowerPoint, wideo, obrazki i rysunki, poczta Technology: Forum, PowerPoint, video, pictures and drawings,elektroniczna e-mailTreści: matematyka i nauki ścisłe Themes: Mathematic and ScienceOpis: Description:W projekcie uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat In this project learners shared remarks about fractions with theirułamków z rówieśnikami z innego kraju. Ich nauczyciele wymieniali peers from another country. Their teachers shared expertisesię doświadczeniami w nauczaniu ułamków. Przekazywali in teaching fractions. They exchanged tasks and exercises theysobie zadania i przykłady, które były rozwiązywane na lekcjach worked on during their maths lessons. Creating and solvingmatematyki. Układanie zadań i ich rozwiązywanie oraz porównanie tasks and comparisons of methodologies of teaching fractions inmetodyki nauczania ułamków w obu krajach pomogło spojrzeć na both countries helped them to look at this topic in maths fromten dział matematyki z innej perspektywy. Zadania miały ścisłe a different perspective. The tasks were closely related to the realodniesienie do sytuacji z życia, co ułatwiło dzieciom zrozumienie life situations, this made easier for children to understand theznaczenia ułamków w życiu codziennym i pomogło nauczyć się role of fractions in everyday life and helped to learn ways ofsposobów rozwiązywania zadań. Współpraca ze szkołą partnerską solving tasks. The collaboration with the partner school helpedumożliwiła bliższe poznanie kultury, tradycji i obyczajów innego to get to know culture, traditions and customs in another country.kraju. Nauczyciele z obu szkół wymieniali listy z zadaniami dla Teachers exchanged mails with tasks for learners and methodologyuczniów, opisy metodyczne, interesujące fakty historyczne na temat descriptions, interesting historical facts on fractions multimediaułamków, pokazy multimedialne, zagadki. Realizacja projektu shows and riddles. This project helped to make teaching fractionsprzyczyniła się do uatrakcyjnienia procesu nauczania ułamków, more attractive, helped to develop linguistic skills, preparedpomogła rozwijać sprawności językowe, przygotowała uczniów do learners for learning nonlinguistic content in the foreign language,nauki treści niejęzykowych w języku obcym, więc, np. do studiów e.g. for studies abroad. It added cultural and European dimensionsza granicą. Dodała edukacji matematycznej wymiar kulturowy to maths education.i europejski.Wynik pracy: Final product:Zbiór zadań o zastosowaniu ułamków w codziennym życiu A book with tasks about fractions in everyday life in differentw różnych kulturach. cultures. 21
 20. 20. Szkoły nagrodzone w 2007 rokuSchools awarded in 2007 Nasz sposób ochrony naszej planety Our way to save our planet III miejsce (ex aequo) w kategorii wiekowej 7-12 lat Third prize winner (ex aequo) in age category 7-12 years Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie Szkoły partnerskie: Basisschool De Weijerhof, Holandia; Partner schools: Basisschool De Weijerhof, the Netherlands; Haurum-Sall Skole, Dania; Istituto Statale Comprensivo Molise Haurum-Sall Skole Denmark; Istituto Statale Comprensivo Molise Altissimo, Włochy; Circolo Didattico Carrara 3, Włochy; Altissimo Italy; Circolo Didattico Carrara 3, Italy; I Zakladna Skola I Zakladna Skola Poprad, Słowacja Poprad, Slovakia Koordynator: Katarzyna Mąkinia Coordinator: Katarzyna Mąkinia Język projektu: angielski Language: English Czas realizacji projektu: dwa lata Duration: two years Technika: czat, forum, PowerPoint, wideo, obrazki i rysunki, Technology: Chat, Forum, PowerPoint, video, pictures and publikacja internetowa, poczta elektroniczna drawings, Web publishing, e-mail Treści: środowisko Themes: Environment Opis: Description: W projekcie uczniowie zajmują się sprawami środowiska In this project students work on environmental issues: wastes, naturalnego: odpadami i wykorzystaniem surowców wtórnych, recycling; air, water and soil pollution, renewable energy sources. zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, alternatywnymi They learn about environment protection in the partners’ country źródłami energii. Poznają problemy ekologiczne występujące and ways of solving them. They get to know about the other country, w poszczególnych krajach oraz sposoby ich rozwiązywania, its traditions and educational systems. wzbogacają wiedzę o krajach szkół partnerskich, ich tradycjach, Portal eTwinning is used to place materials about ecology and to systemach edukacji. exchange information and experience. All students and teachers in Portal eTwinning wykorzystywany jest do zamieszczania materiałów the school participate in this project. They segregate waste, collect o ekologii, do wymiany informacji i doświadczeń. W projekcie paper, bottles and batteries for recycling. Students’ families started uczestniczą wszyscy nauczyciele i uczniowie. Wspólnie segregują to recycle on every day basis. odpady, zbierają makulaturę, butelki, baterie jako surówce wtórne. Children, teachers and parents collaborated in this project willingly. Rodziny uczniów zaczęły zbierać surowce wtórne na co dzień. The school community became more integrated, parents were more Uczniowie, nauczyciele i rodzice chętnie współpracowali engaged in the school life. w projekcie. Społeczność szkolna zintegrowała się, wzrosło zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły. Wynik pracy: Final product: Prezentacje PowerPoint, broszury ekologiczne, ekologiczna gra PowerPoint presentation, brochures on ecology, board game on planszowa, wspólna strona internetowa projektu. environmental issues, project website. 22

×