Presentacio cas fent_historia_2_0

300 views
206 views

Published on

Cas: Aprenent (i fent) història al Web 2.0.
Integració d’eines tecnològiques per a l’educació.
Màster Educació i TIC de la UOC.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentacio cas fent_historia_2_0

 1. 1. ANÀLISI AVA- DISSENY LUACIÓ IMPLEMEN- TACIÓ DESENVOLUPAMENT CAS: APRENENT (i FENT) HISTÒRIA AL WEB 2.0. Georgina Oller Bosch Integració d’eines tecnològiques per a l’educació Consultor: Marc Fuertes Màster d’Educació i TIC
 2. 2. ANÀLISI AVA- DISSENY LUACIÓ IMPLEMEN- TACIÓ 1. ANÀLISI DESENVOLUPAMENT
 3. 3. • Institut Mediterrània de Barcelona: Centre públic d'ESO i Batxillerat. • Comunitat escolar: 800 estudiants i 55 educadors. • Professor: Ramir Fernández Costa. • Especialitat: Història. • Per què vol innovar i utilitzar eines 2.0? • Forma nadius digitals. • Fa poc ha rebut formació. • Té una aula d’informàtica amb 30 ordinadors amb banda ampla. • Quin és el detonador de la iniciativa? • Un documental sobre “Caral”, la ciutat més antiga del continent americà. • Caral també és un dels 6 llocs on va originar la civilització humana. • El mes vinent imparteix la unitat didàctica sobre primeres civilitzacions. 1. ANÀLISI 1.1. CONTEXT
 4. 4. • Estudiantat: 1er. d’ESO de l’Institut Mediterrània. • Joves sense necessitats educatives específiques. • Procedents de famílies de classe mitjana. • Edat: entre els 12 i els 13 anys. • Competència digital: Nivell avançat. • Interessats en l’ús de les TIC per aprendre. • Solen tenir dificultats per (Sobejano i Torres, 2004): • Entendre la relació entre el passat i el present. • Percebre el present com una realitat complexa i multicausal. 1. ANÀLISI 1.2. DESTINATARIS
 5. 5. 1. ANÀLISI 1.3. COMPETÈNCIES
 6. 6. PEDAGÒGICS TECNOLÒGICS 1. ANÀLISI 1.4. OBJECTIUS
 7. 7. GENÈRICS • Reflexionar sobre la Història com a relat i ciència. • Aprendre a observar el passat com a font. • Lligar Història amb cientifisme i raonament. • Vincular la Història amb altres disciplines científiques. Per exemple: • L'arqueologia • L'antropologia. 1. ANÀLISI PEDAGÒGICS
 8. 8. ESPECÍFICS (I) • Comprendre i saber contextualitzar l'origen de les civilitzacions: • • • • Definir el terme "civilització" i relacionar-lo amb el de "ciutat" i "estat". Debatre sobre les condicions d'aparició de les primeres civilitzacions. Identificar els trets diferencien civilitzacions i les comunitats agrícoles anteriors. Situar l'origen de les 6 primeres civilitzacions en el temps. • Conèixer i reconèixer Caral com una de les primeres civilitzacions: • • • • Comparar el sorgiment de la civilització de Caral amb les de Mesopotàmia i Egipte. Conèixer les característiques bàsiques de l’economia, la religió, la política, la societat, la cultura, la ciència i l’urbanisme de Caral. Establir analogies i diferències entre Caral, Mesopotàmia i Egipte. Tenir coneixement dels avanços científics de Caral, Mesopotàmia i Egipte per desmuntar el mite que les civilitzacions antigues eren poc desenvolupades. 1. ANÀLISI PEDAGÒGICS
 9. 9. ESPECÍFICS (II) • Unir passat i present: • • • • Connectar la Història amb el present, amb realitats i problemes actuals. Demostrar la importància de conèixer el passat per entendre el present. Contrastar Caral i el patrimoni històrico-arqueològic més proper. Reflexionar sobre les etapes viscudes per totes les grans civilitzacions: • Naixement. • Desenvolupament. • Esplendor. • Davallada. • Desaparició. 1. ANÀLISI PEDAGÒGICS
 10. 10. GENÈRICS • Explorar noves formes d'ensenyar, avaluar i motivar els alumnes a aprendre. • Triar les eines 2.0 en funció de les competències i els objectius d'aprenentatge. • Treballar amb aplicacions i tecnologies gratuïtes i fàcils d'utilitzar. • Desenvolupar la competència digital i per al tractament de la informació. • Fer servir objectes o materials d'aprenentatge reutilitzables. • Crear un entorn d'aprenentatge integrat. • Optimitzar el desenvolupament de competències i els resultats d'aprenentatge. 1. ANÀLISI TECNOLÒGICS
 11. 11. ESPECÍFICS (I) • Canviar de rols: • • Situar l'estudiantat en el centre del procés educatiu. Esdevenir un facilitador, un orientador o un guia en el cas del professorat. • Interactuar: • • • • Poder interaccionar amb els continguts, el professorat i la resta d'estudiantat. Facilitar l'accés als continguts en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Possibilitar la comunicació síncrona i asíncrona. Per part del professorat, atreure l'atenció, motivar i dinamitzar el grup. • Col·laborar i treballar en equip: • • • • Promoure l'aprenentatge actiu, col·laboratiu, crític i reflexiu. Proporcionar accés a espais de col·laboració i treball en equip. Poder resoldre problemes comunicatius, d'estratègia de treball i d'equip. Facilitar la construcció col·lectiva de coneixements. 1. ANÀLISI TECNOLÒGICS
 12. 12. ESPECÍFICS (II) • Autoavaluar, coavaluar i avaluar: • • • • • Integrar l'avaluació en l'aprenentatge com un procés útil per orientar la formació. Tenir en compte els diferents possibles estils d'aprenentatge de l'estudiantat. Corresponsabilitzar estudiantat i professorat de l’avaluació. Comprovar el ritme, l’evolució i el progrés d’aprenentatge de l'estudiantat. Planificar el temps de tutories per proporcionar consells i recomanacions de millora ajustades a les necessitats de cadascú. 1. ANÀLISI TECNOLÒGICS
 13. 13. ORGANITZACIÓ • L’Institut Mediterrània no aposta per les noves tecnologies. Motius: • Falta de formació de direcció i professorat en l'ús educatiu de les TIC. • Falta de confiança en les TIC com a eines per a la millora dels resultats dels processos d’ensenyament i aprenentatge. • Falta de motivació per introduir els canvis pedagògics i metodògics indispensables per fer real i efectiva la incorporació de les TIC. 1. ANÀLISI 1.5. ORGANITZACIÓ i RECURSOS
 14. 14. RECURSOS • Recursos humans: • Ramir Fernández Costa, professor d’Història. • Recursos educatius : • Llistat d’enllaços sobre Caral. • Recursos tecnològics: • Aula d’informàtica amb 30 ordinadors amb banda ampla. • Recursos econòmics: • El pressupost ordinari que el centre dedica a l’assignatura. • Temps: • 1 mes. 1. ANÀLISI 1.5. ORGANITZACIÓ i RECURSOS
 15. 15. ANÀLISI AVA- DISSENY LUACIÓ IMPLEMEN- TACIÓ 2. DISSENY DESENVOLUPAMENT
 16. 16. • Finalitats de la proposta: • Explorar noves maneres d’ensenyar. • Explorar noves maneres d’aprendre. • Test de prova: • Unitat didàctica sobre "Les primeres civilitzacions". • Teoria de l’aprenentatge que fonamenta la proposta: • El constructivisme. • Arguments del constructivisme: • El coneixement es construeix • La ment de les persones és la que elabora nous coneixements en base a: • Informació i experiències anteriors. • El diàleg amb l’entorn. 2. DISSENY 2.1. ENFOCAMENT GENERAL
 17. 17. • Rols de l’estudiantat: • Sigui protagonista i responsable del seu aprenentatge. • Participi activament en les activitats proposades. • Mostri iniciativa i autonomia personal. • Treballi de forma col·laborativa • Proposi i defensi idees i les vinculi a les d’altres companys/es. • Pregunti per comprendre i aclarir. • Plantegi solucions i no problemes. • Rols del professorat: • Alimenti la curiositat de l’estudiantat. • Orienti l’estudiantat en el procés aprenentatge. • Programi activitats significatives i les situï en contextos reals. • Proposi reptes i desafiaments. • Fomenti el diàleg i la col·laboració. • Estimuli el pensament crític de l’estudiantat. 2. DISSENY 2.1. ENFOCAMENT GENERAL
 18. 18. • Resultats desitjats: • Crear un clima d’aprenentatge diferent al de les classes tradicionals. • Optimitzar resultats d'aprenentatge. • Fer que les eines 2.0 possibilitin el canvi pedagògic i metodològic. • Entorn d'aprenentatge integrat: Moodle • Característiques: • Senzilla. • Intuïtiva. • Fàcil d'utilitzar. • Segura. • Econòmica 2. DISSENY 2.1. ENFOCAMENT GENERAL
 19. 19. • La proposta legament es fonamenta en 3 normatives: • La Llei Orgànica 2/2006 d’Educació. • L'article 131.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. • El Decret 143/2007 que ordena els ensenyaments de secundària a Catalunya. 2. DISSENY 2.2. CONTINGUTS
 20. 20. • Unitat didàctica: “Les primeres civilitzacions” • Assignatura: Història de 1er. d’ESO. • Continguts: • Conceptuals • Concepte de civilització i la seva relació amb els de ciutat i estat. • Origen de les civilizacions en el temps i condicions d’aparició. • Primeres civilitzacions a Amèrica i a altres zones del planeta. • La religió com a instrument de cohesió social i eix polític. • La jerarquies socials i les construccions arquitectòniques. • La cultura, l’escriptura i la ciència: mesura del desenvolupament. • La Història com a relat narratiu i com a relat científic. • El temps passat i el present. 2. DISSENY 2.2. CONTINGUTS
 21. 21. • Procedimentals • Recerca, localització i selecció d'informació. • Ús de fonts històriques de caràcter primari i secundari. • Síntesi de dades en forma de resums, esquemes, cronologies, etc. • Relacions de causa-efecte per explicar el passat i el present. • Processos i mètodes de treball individual i en equip. • Tècniques bàsiques de redacció, debat i argumentació. • Ús d'eines 2.0 per optimitzar els processos d'aprenentatge. 2. DISSENY 2.2. CONTINGUTS
 22. 22. • Actitudinals • Interès i respecte cap a cultures diferents a la pròpia. • Valoració del patrimoni de les civilitzacions estudiades. • Actitud favorable per conèixer el passat i entendre el present. • Actitud oberta per acceptar una història de la civilització compartida. • Interès per conèixer el patrimoni de Catalunya. • Actitud ferma en defensa i la conservació de tots els patrimonis. • Actitud participativa en el treball a l'aula i responsable amb les TIC. • Actitud positiva cap al treball en equip. • Actitud crítica i constructiva per avaluar el treball propi i aliè. 2. DISSENY 2.2. CONTINGUTS
 23. 23. 2.3.1. TIPOLOGIA 2. DISSENY 2.3. ACTIVITATS D’APRENENTATGE
 24. 24. 2.3.2. ACTIVITATS 2. DISSENY 2.3. ACTIVITATS D’APRENENTATGE
 25. 25. 2.3.2. ACTIVITATS 2. DISSENY 2.3. ACTIVITATS D’APRENENTATGE
 26. 26. 2.3.2. ACTIVITATS 2. DISSENY 2.3. ACTIVITATS D’APRENENTATGE
 27. 27. 2.3.2. ACTIVITATS 2. DISSENY 2.3. ACTIVITATS D’APRENENTATGE
 28. 28. 2.3.2. ACTIVITATS 2. DISSENY 2.3. ACTIVITATS D’APRENENTATGE
 29. 29. 2.3.2. ACTIVITATS 2. DISSENY 2.3. ACTIVITATS D’APRENENTATGE
 30. 30. 2.3.3. TEMPORALITZACIÓ 2. DISSENY 2.3. ACTIVITATS D’APRENENTATGE
 31. 31. • Les quatre parets mestre de l’avaluació dels aprenentatges són: • • • • Les competències bàsiques. Els objectius. Els continguts teòrics i pràctics. Els criteris d’avaluació i de qualificació. 2. DISSENY 2.4. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L’ESTUDIANTAT
 32. 32. • Característiques: • Diversa respecte a: • Els procediments. • Els instruments i les tècniques. • Funcional. • Contínua: • Avaluació formativa (durant el procés d’aprenentatge). • Avaluació final. 2. DISSENY 2.4. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L’ESTUDIANTAT
 33. 33. • Criteris d’avaluació: • Saber identificar els factors del naixement de les civilitzacions . • Poder explicar les raons de l'aparició de Caral, Egipte i Mesopotamia. • Situar en un eix cronològic les característiques de les 1eres civilitzacions. • Establir semblances i diferències entre Caral, Egipte i Mesopotamia. • Enumerar els coneixements científics de Caral, Egipte i Mesopotamia. • Reconèixer l’art de Caral, Egipte i Mesopotamia. • Elaborar textos i presentacions relacionats amb el contingut de la unitat . • Mostrar actituds respectuoses cap als pobles del passat. • Criteris de qualificació: • La nota de les activitats. • L’actitud de l’estudiantat durant el procés d’ensenyament-aprenentatge. • La capacitat de progrés al llarg de la unitat. 2. DISSENY 2.4. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L’ESTUDIANTAT
 34. 34. • Taula de possibles qualificacions: • El sistema de qualificació té una doble finalitat: • Integrar l’avaluació com un element útil per orientar el progrés formatiu. • Responsabilitzar de l’avaluació tots els implicats: • L’estudiantat per mitjà de l’autoavaluació. • Els companys/es a través de la coavaluació. • El professorat mitjançant la heteroavaluació. 2. DISSENY 2.4. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L’ESTUDIANTAT
 35. 35. • Programari recomanat: milaulas.com • Característiques: • Gratuït • Sense limitacions en el nombre d'usuaris • Sense limitacions d'espai en disc • Un únic requisit: registrar-se. 2.5.1. AULA VIRTUAL: GRAFISME i ESTRUCTURA • El prototip d’aula Moodle ha de reunir unes condicions: • Disposar continguts, recursos i eines de forma clara i ordenada. • Transmetre la idea d’espai comú de treball i de comunicació. • Transmetre una sensació d’utilitat i facilitat d’ús. 2. DISSENY 2.5. MOODLE: UN ENTORN D’APRENENTATGE INTEGRAT
 36. 36. 2.5.1. AULA VIRTUAL: GRAFISME i ESTRUCTURA • Característiques del prototip: • La pàgina principal. Organització dels espais: • Capçalera: Logotip de l’Institut i opcions de canvi de perfil i sortida. • Peu de pàgina: Data d’actualització. • Resta d’espai es distribuirà en tres columnes: • Esquerra: Eines per a l’administració del curs. • Dreta: Eines de comunicació. • Central: Materials i les eines 2.0 per fer la unitat 2. DISSENY 2.5. MOODLE: UN ENTORN D’APRENENTATGE INTEGRAT
 37. 37. 2.5.1. AULA VIRTUAL: GRAFISME i ESTRUCTURA • Elecció dels colors. Alineada amb la imatge de l’Institut: • El blau. Per indicar les etiquetes principals. • El taronja. Per assenyalar etiquetes secundàries. • El blanc. Per identificar quin bloc està treballant l’estudiantat. • Opcions tipogràfiques: • Fonts estilitzades i sense serif: Arial o Verdana. • Títols: Majúscules i negreta. • Subtítols: Minúscules i negreta. • Cos de text: Minúscules. 2. DISSENY 2.5. MOODLE: UN ENTORN D’APRENENTATGE INTEGRAT
 38. 38. 2.5.2. UNITAT DIDÀCTICA: MATERIALS i EINES CLAU • Preguntes freqüents sobre l'ús de Moodle. • Dades bàsiques de la unitat (nivell, grup i durada). • Informació d'interès sobre la unitat (guia, temari i calendari). • Eines de comunicació (tauler, fòrum de dubtes i correu del professor). • Notícies i altres informacions d’actualitat relacionades. • Mòdul: “Les primeres civilitzacions”. • • • • • • Activitat 1. Qui és la dona de la fotografia? Activitat 2. Ciutat ve de civilització o és a l’inversa? Activitat 3. Egipte va ser abans que Caral? Activitat 4. Els quipus són precedents dels wikis? Activitat 5. Què en saps de Caral? Activitat 6. Sabies que...? • Enquesta d’avaluació del prototip d’aula i de la unitat didàctica. 2. DISSENY 2.5. MOODLE: UN ENTORN D’APRENENTATGE INTEGRAT
 39. 39. ANÀLISI AVA- DISSENY LUACIÓ IMPLEMEN- TACIÓ 3. DESENVOLUPAMENT DESENVOLUPAMENT
 40. 40. En la fase de desenvolupament (Williams et al., 2007) es/s': • Redactarà: • L’enunciat amb la descripció de les activitats. • La informació d'interès sobre la unitat (guia, temari i calendari). • L’enquesta d’avaluació del prototip d’aula i del mòdul. • Cercaran i localitzaran els recursos. • Crearà el prototip d'aula Moodle i es muntarà la unitat. • Presentarà el prototip d'aula a l'estudiantat i se’l formarà en el seu ús. • Analitzaran els resultats de la presentació i la formació. • Introduiran les modificacions pertinents al prototip i a la unitat. 3. DESENVOLUPAMENT RESUM
 41. 41. REPTES • Incorporar aplicacions i tecnologies 2.0 en la unitat didàctica “Les primeres civilitzacions” i fer-ne un ús real i efectiu. • Optimitzar els resultats d’aprenentatge motivant a l’estudiantat a aprendre per mitjà d’eines 2.0 gratuïtes i fàcils d’utilitzar. • Aconseguir crear un nou clima de treball a través del canvi de pedagogia i de metodologia i de la composició d’un entorn d’aprenentatge integrat. • Convèncer l’estudiantat que ha de ser actiu en el seu propi procés d’aprenentatge i conseqüent en l’ús de les noves tecnologies. • Evitar que la proposta suposi una càrrega extra de treball per al professor que el porti a desestimar la iniciativa. ESTRATÈGIES • Formar l’estudiantat i corresponsanilitzar-lo per implicar-lo plenament en la proposta i convertir-lo en protagonista del canvi. 3. DESENVOLUPAMENT 3.1. REPTES i ESTRATÈGIES
 42. 42. ACCIONS DE CORRESPONSABILITZACIÓ • Presentar la proposta a l’estudiantat de 1r. d’ESO. L’ocasió ha de servir per: • • • • Copsar les primeres reaccions (motivació o resistència). Recollir opinions sobre la proposta. Sondejar possibles necessitats formatives. Prendre nota d’idees i suggeriments. • Presentar el prototip d’aula i la unitat didàctica. La sessió també ha de útil per: • • • • Fer còmplice al grup. Anotar propostes de millora. Aconseguir que l’estudiantat entengui la importància de ser protagonista del canvi. Formar els i les integrants del curs en l’ús de Moodle. • Enquestar l’estudiantat per conèixer l’avaluació que fa del prototip d’aula i la unitat didàctica. 3. DESENVOLUPAMENT 3.2. CORRESPONSABILITZACIÓ i FORMACIÓ DE L’ESTUDIANTAT
 43. 43. FORMACIÓ DE L’ESTUDIANTAT (I) • Durada: 55-60 minuts. • Continguts: • Conceptuals • Concepte de tecnologies 2.0. • Concepte de materials en obert, gratuïts i reutilitzables. • Concepte de b-learning. • Concepte d’entorn virtual d’aprenentatge (EVA). • Moodle: avantatges i desavantatges. • Moodle: Usuaris i perfils. • Moodle: Eines i activitats principals. • Moodle: Preguntes freqüents. 3. DESENVOLUPAMENT 3.2. CORRESPONSABILITZACIÓ i FORMACIÓ DE L’ESTUDIANTAT
 44. 44. FORMACIÓ DE L’ESTUDIANTAT (II) • Procedimentals • Entrada i sortida de la plataforma. • Consulta del tauler, el calendari i les qualificacions. • Treball individual i en equip. • Descàrrega de materials. • Cerca de materials en obert, gratuïts i reutilitzables. • Sistema de lliurament d’activitats. • Normes de participació en els debats. • Plantejament i resposta de dubtes i interrogants. • Comunicacions amb el professor i la resta de companys. 3. DESENVOLUPAMENT 3.2. CORRESPONSABILITZACIÓ i FORMACIÓ DE L’ESTUDIANTAT
 45. 45. FORMACIÓ DE L’ESTUDIANTAT (III) • Actitudinals • Curiositat i interès. • Actitud responsable amb les TIC. • Participació en les activitats proposades. • L’autonomia personal com a base del treball col·laboratiu. • Actitud positiva cap al treball en equip. • Actitud oberta, dialogant i de respecte a les opinions dels altres. • Actitud crítica i constructiva per avaluar el treball propi i l’aliè. 3. DESENVOLUPAMENT 3.2. CORRESPONSABILITZACIÓ i FORMACIÓ DE L’ESTUDIANTAT
 46. 46. ANÀLISI AVA- DISSENY LUACIÓ IMPLEMEN- TACIÓ 4. IMPLEMENTACIÓ DESENVOLUPAMENT
 47. 47. • Dates: • De principis de febrer a meitats de març. • Accions: 4. IMPLEMENTACIÓ DATES, ACCIONS i CRONOGRAMA (I)
 48. 48. • Cronograma de la implementació: 4. IMPLEMENTACIÓ DATES, ACCIONS i CRONOGRAMA (II)
 49. 49. ANÀLISI AVA- DISSENY LUACIÓ IMPLEMEN- TACIÓ 5. AVALUACIÓ DESENVOLUPAMENT
 50. 50. La fase d’avaluació de la proposta ha d’incloure quatre nivells: • • • • Nivell 1: Avaluació del prototip d’aula i de la unitat didàctica. Nivell 2: Avaluació dels aprenentatges de l’estudiantat. Nivell 3: Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge. Nivell 4: Avaluació de la càrrega de treball per al professor. 5. AVALUACIÓ RESUM
 51. 51. L’enquesta a l’estudiantat ha de fer possible: • Conèixer punts forts i febles del prototip i de la unitat. • Detectar errors formals i/o de contingut. • Saber quina ha estat l’experiència d’aprenentatge de l’estudiantat. • Determinar els avantatges i desavantatges de l’ús de Moodle. • Veure el nombre i tipologia d’incidències en relació a l’ús de la plataforma. • Preveure incidències tècniques i debatre amb l’estudiantat plans d’acció. • Observar si cal proporcionar més formació sobre Moodle a l’estudiantat. • Concloure si el model de proposta aplicat és replicable a • Totes les unitats de l'assignatura. • Altres cursos d’Història. 5. AVALUACIÓ 5.1. AVALUACIÓ DEL PROTOTIP D’AULA i LA UNITAT DIDÀCTICA
 52. 52. • Característiques: • Diversa respecte a: • Els procediments. • Els instruments i les tècniques. • Funcional. • Contínua: • Avaluació formativa (durant el procés d’aprenentatge). • Avaluació final. 5. AVALUACIÓ 5.2. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES DE L’ESTUDIANTAT
 53. 53. • Elements a avaluar: • La concreció de competències bàsiques, objectius, continguts teòrics i pràctics i criteris d’avaluació. • La selecció dels continguts teòrics i pràctics. • L’organització dels continguts teòrics i pràctics per oferir una adequada gradació de l’aprenentatge. • Els mètodes, les estratègies i els recursos didàctics aplicats. • Les comunicacions i les relacions entre el professorat i l’estudiantat, i la convivència entre l’estudiantat. • Les estadístiques d’ús del prototip d’aula Moodle. • La planificació temporal de la unitat. • L’avaluació dels aprenentatges de l’estudiantat. 5. AVALUACIÓ 5.3. AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
 54. 54. Se suggereix l’ús d’un dietari de treball per anotar informacions sobre: • Les hores dedicades a la iniciativa des del disseny fins a la seva implementació. • Els avantatges i desavantatges detectats en l’ús de Moodle. • Les necessitats formatives que preveu tenir en l’ús de Moodle. 5. AVALUACIÓ 5.4. AVALUACIÓ DE LA CÀRREGA DE TREBALL PER AL PROFESSOR
 55. 55. HISTÒRIA 2.0 Integració d’eines tecnològiques per a l’educació Màster d’Educació i TIC Febrer 2014

×