ฝรัง•  ฝรั ง•  ชือวิทยาศาสตร์ Psidium guajava Linn.)•  สรรพคุณ ช่วยปองกันเลือดออกตามไรฟั น ชะลอการลุกลามของมะเร็ง ช่วยท...
มะละกอ•  มะละกอ ( Papaya, )•  ชือวิทยาศาสตร์ Carica papaya•  สรรพคุณ ใช้ เป็ นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ 1. แก้ อาการขัดเบา ใ...
มังคุด•  มังคุด ( mangosteen)•  ชือวิทยาศาสตร์ Garcinia mangostana Linn•  สรรพคุณ เปลือกของมังคุดมีสารให้ รสฝาด คือแทนน...
สับประรด•  สับปะรด•  ชือทางวิทยาศาตร์ ( Ananas comosus)•  สรรพคุณทางสมุนไพร ช่วยบรรเทาอาการแผลเป็ นหนอง ช่วยขับปั สสาว...
กระท้อน•  กระท้ อน•  ชือวิทยาศาสตร์ Sandoricum koetjape ( Burm. f.) Merr.•  สรรพคุณ ยาแก้ บิด ท้ องเดิน ท้ องร่วง โรคกร...
ทับทิม•  ทับทิม•  ชือวิทยาศาสตร์ : Punica granatum L.•  สรรพคุณ ใบ - อมกลัวคอ ทํายาล้ างตา ดอก - ใช้ ห้ามเลือด เปลือกแล...
เสาวรส•  เสาวรส•  ชือวิทยาศาสตร์ : Passiflora laurifolia L.•  สรรพคุณ : ลดไขมันในเส้ นเลือด•  วิธีและปริมาณทีใช้ : ใช้...
มะกอก•  มะกอก•  ชือวิทยาศาสตร์ : Spondias cytherea Sonn.•  สรรพคุณ เนือผลมะกอก - มีรสเปรียวฝาด หวานชุ่มคอ บําบัดโรคธาตุ...
มะขามป้ อม•  มะขามปอม้•  ชือวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica L.•  สรรพคุณ :ผลสด - โตเต็มที รสเปรียวอมฝาด จะรู้สกหวานตา...
มะเฟื อง•  มะเฟื อง•  ชือวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambola L.•  สรรพคุณ :ดอก - ขับพยาธิใบ, ผล - ทํายาต้ ม ทําให้ หยุดอาเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งานผลไม้

463 views

Published on

ทดลอง

Published in: Technology, Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานผลไม้

 1. 1. ฝรัง• ฝรั ง• ชือวิทยาศาสตร์ Psidium guajava Linn.)• สรรพคุณ ช่วยปองกันเลือดออกตามไรฟั น ชะลอการลุกลามของมะเร็ง ช่วยทําให้ แผลหายเร็ว ช่วยกระตุ้น การทํางานของเม็ดเลือดขาว และ ้ สร้ างภูมิค้ มกัน จึงสามารถปองกันการเป็ นหวัดได้ ุ ้• วิธีการกิน ใช้ ผลโตเต็มทีแต่ไม่สก รับประทานเป็ นผลไม้ จะเป็ นผลไม้ ทีช่วยบํารุงเหงือกและ ฟัน ช่วยลดนําตาลในเลือด รักษาท้ องลําไส้ ไม่ให้ ผก ุ ู ช่วยบํารุงผิวพรรณ คนทีชอบเป็ นฝี เป็ นแผลพุพอง ถ้ ารับประทานฝรังบ่อย ๆ ก็ช่วยบรรเทาลงไปไ
 2. 2. มะละกอ• มะละกอ ( Papaya, )• ชือวิทยาศาสตร์ Carica papaya• สรรพคุณ ใช้ เป็ นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ 1. แก้ อาการขัดเบา ใช้ รากสด (1 กํามือ) 70-90 กรัม รากแห้ ง 25-35 กรัม หันต้ มกับนํา กรองดืม เฉพาะนํา วันละ 3 ครัง ครังละ 1 ถ้ วยชา(75 มิลลิลิตร) ดืมก่อนอาหาร 2. เป็ นยาระบายอ่อนๆ การกินเนือมะละกอสุก ช่วยเป็ นยาระบายอ่อนๆ เพราะไปช่วยเพิมจํานวนกากไยอาหาร ดังนันเนือผลสุกมะละกอจะช่วยระบายอ่อนๆ แก้ ท้องผูก• วิธีการทาน นําไปปรุงอาหาร เช่น ส้ มตํา แกงส้ ม ฯลฯ
 3. 3. มังคุด• มังคุด ( mangosteen)• ชือวิทยาศาสตร์ Garcinia mangostana Linn• สรรพคุณ เปลือกของมังคุดมีสารให้ รสฝาด คือแทนนิน แซนโทน (โดยเฉพาะแมงโกสติน) แทนนินมีฤทธิ ฝาดสมาน ทําให้ แผลหายเร็ว แมง โกสตินช่วยลดอาการอักเสบและมีฤทธิ ต้ านเชือแบคทีเรียทีทําให้ เกิดหนองได้ ดี ในทางยาสมุนไพร ใช้ เปลือกมั ดตากแห้ งต้ มกับนําหรือย่างไฟ งคุ ฝนกับนําปูนใส แก้ ท้องเสีย เปลือกแห้ งฝนกับนําปูนใส ใช้ รักษาอาการนํากัดเท้ า แผลเปื อย เปลือกมังคุด มีสารปองกันเชือราเหมาะแก่การหมัก ้ ปุย ๋• วิธีการรับประทาน มังคุดเป็ นผลไม้ จากเอเชียทีได้ รับความนิยมมาก มังคุดได้ รับขนานนามว่าเป็ น "ราชินีของผลไม้ " อาจเป็ นเพราะด้วย ลักษณะภายนอกของผลทีมีกลีบเลียงติด อยู่ทีหัวขัวของผลคล้ ายมงกุฎของพระราชินีสวนเนือในก็มีสีขาวสะอาด มีรสชาติทีแสนหวาน อร่อย ่ อย่างยากทีจะหาผลไม้ อืนมาเทียบได้ มีการนํามังคุดมาประกอบอาหารบ้ างทังอาหารคาว เช่น แกง ยํา และอาหารหวาน เช่น มังคุดลอยแก้ ว แยมมังคุด มังคุดกวน มังคุดแช่อิม การทํามังคุดคัด ด้วยการแกะเนือมังคุดห่ามออกมาเสียบไม้ รับประทานในขณะทีส่วนใหญ่จะนิยมรับประทาง มุงคุดสุกเป็ นผลไม้
 4. 4. สับประรด• สับปะรด• ชือทางวิทยาศาตร์ ( Ananas comosus)• สรรพคุณทางสมุนไพร ช่วยบรรเทาอาการแผลเป็ นหนอง ช่วยขับปั สสาวะ แก้ ร้อนกระสับกระส่าย กระหายนํา แก้ อาการบวมนํา ปั สสาวะไม่ ออก บรรเทาอาการโรคบิด ช่วยย่อยอาหารพวกโปรตีน แก้ ท้องผูก เป็ นยาแก้ โรคนิว แก้ ส้นเท้ าแตก• การรับประทานทีถูกวิธี คือ ใช้ มีดใหญ่เฉือนเปลือกออกจนหมด จากนันจึงใช้ มีดตัดส่วนตาออกเป็ นร่องเฉียง เป็ นแถว ๆ เอาส่วนตาออกแล้ ว ตัดเป็ นชิน แล้ วเอาเกลือแกงทาให้ ทวหรือมิฉะนันก็แช่ในนําเกลืออ่อน ๆ ประมาณ 2-3 นาที การทาเกลือหรือแช่ในนําเกลือนอกจากจะทําให้ ั รสชาติดีขนแล้ ว ยังเป็ นการทําลายสารจําพวก Glycoalkaoid และ เอ็มไซม์ บางชนิด ซึงเป็ นสารทีทําให้ เกิดอาการแพ้ ได้ หลังรับประทาน ึ
 5. 5. กระท้อน• กระท้ อน• ชือวิทยาศาสตร์ Sandoricum koetjape ( Burm. f.) Merr.• สรรพคุณ ยาแก้ บิด ท้ องเดิน ท้ องร่วง โรคกระเพาะ ใบสด - ใช้ ขบเหงือ ต้ มอาบแก้ ไข้ เปลือก - รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลือน ผล - ฝาด ั สมาน เป็ นอาหาร ราก - เป็ นยาขับลม แก้ ท้องเสีย บิด เป็ นยาธาตุ ต้ น - เป็ นไม้ ใช้ สอย• วิธีการกิน ปลอกเปลือกกินเมล็ดข้ างใน
 6. 6. ทับทิม• ทับทิม• ชือวิทยาศาสตร์ : Punica granatum L.• สรรพคุณ ใบ - อมกลัวคอ ทํายาล้ างตา ดอก - ใช้ ห้ามเลือด เปลือกและผลแห้ ง - เป็ นยาแก้ ท้องร่วง ท้ องเดิน แก้ บิด - แก้ โรคลักกะปิ ดลักกะเปิ ด เปลือกต้ นและเปลือกราก - ใช้ เป็ นยาขับพยาธิตวตืด , พยาธิตวกลม เมล็ด - แก้ โรคลักกะปิ ดลักกะเปิ ด ั ั• วิธีการกิน ปลอกเปลือก ออกข้ างในผลก็จะมีเมล็ดเป็ น จํานวนมาก เป็ นรูปเหลียม มีสีชมพูสด กินตามสบาย
 7. 7. เสาวรส• เสาวรส• ชือวิทยาศาสตร์ : Passiflora laurifolia L.• สรรพคุณ : ลดไขมันในเส้ นเลือด• วิธีและปริมาณทีใช้ : ใช้ ผลทีแก่จด ไม่จํากัดจํานวน ล้ างสะอาด ผ่าครึง คันเอาแต่นํา เติมเกลือและนําตาลเล็กน้ อย ให้ รสกลมกล่อมตามชอบ ั ใช้ ดืมเป็ นนําผลไม้ ลดไขมันในเส้นเลือด
 8. 8. มะกอก• มะกอก• ชือวิทยาศาสตร์ : Spondias cytherea Sonn.• สรรพคุณ เนือผลมะกอก - มีรสเปรียวฝาด หวานชุ่มคอ บําบัดโรคธาตุพิการ โดยนําดีไม่ปกติ และมีประโยชน์แก้ โรคบิดได้ ด้วยนําคันใบ มะกอก - ใช้ หยอดหู แก้ ปวดหูดีผลมะกอกสุก - รสเปรียว อมหวาน รับประทานทําให้ ช่มคอ แก้ กระหายนําได้ดี เช่น ผลมะขามปอมเปลือก - ุ ้ ฝาด เย็นเปรียว ดับพิษกาฬ แก้ ร้อนในอย่างแรง แก้ ลงท้ องปวดมวน แก้ สะอึกเมล็ดมะกอก - สุมไปให้ เป็ นถ่าน แช่นํา เอานํารับประทานแก้ ร้อน ใน แก้ หอบ แก้ สะอึกดีมาก ใช้ ผสมยามหานิลใบอ่ อน - รับประทานเป็ นอาหาร• วิธีการกิน ใช้ ผลรับประทานเป็ นผลไม้ และปรุงอาหาร
 9. 9. มะขามป้ อม• มะขามปอม้• ชือวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica L.• สรรพคุณ :ผลสด - โตเต็มที รสเปรียวอมฝาด จะรู้สกหวานตาม แก้ ไอ ขับเสมหะ ทําให้ ช่มคอ แก้ โรคลักปิ ดลักเปิ ด เป็ นผลไม้ ทีมีไวตามินซีสง ึ ุ ู นําจากผล - แก้ ท้องเสีย ขับปั สสาวะ• วิธีการกิน ใช้ ผลโตเต็มทีไม่จํากัดจํานวน กัดเนือเคียวอมบ่อยๆ แก้ ไอ หรือใช้ ผลไม้ สด 10-30 ผล ตําคันนํารับประทาน แก้ ท้องเสีย ขับปั สสาวะ
 10. 10. มะเฟื อง• มะเฟื อง• ชือวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambola L.• สรรพคุณ :ดอก - ขับพยาธิใบ, ผล - ทํายาต้ ม ทําให้ หยุดอาเจียน ผล - มี oxalic ทําให้ เลือดจับเป็ นก้ อน - ระบาย - แก้ เลือดออกตามไรฟั น - แก้ บิด ขับนําลาย ขับปั สสาวะ แก้ นิว - ลดอาการอักเสบ ใบและราก - เป็ นยาเย็น เป็ นยาดับพิษร้ อน แก้ ไข้ ถอนพิษไข้• วิธีการกิน กินทังเปลือกหรือจะหันเป็ นแว่นๆ

×