Your SlideShare is downloading. ×
การสำรวจความคิดเห็น
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การสำรวจความคิดเห็น

65,474
views

Published on

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

Published in: Education

2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
65,474
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
249
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การสำรวจความคิดเห็น
 • 2. ผลการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดกับผู้อบรม
  • รู้จักวิธีการสำรวจความคิดเห็นอย่างง่าย
  • นำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็น
  • ไปใช้ในการคาดการณ์ได้
  • มีความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถนำไป
  • ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมใน
  • ห้องเรียนได้
  2
 • 3. ขอบข่ายเนื้อหา ๑ . การสำรวจความคิดเห็น ๒ . วัตถุประสงค์ของการสำรวจความคิดเห็น ๓ . ขั้นตอนและวิธีการสำรวจความคิดเห็น ๔ . การเลือกตัวอย่าง ๕ . ลักษณะตัวอย่างที่ดี 3
 • 4. ขอบข่ายเนื้อหา ( ต่อ ) ๖ . วิธีเลือกตัวอย่าง ๗ . โครงสร้างของแบบสำรวจความคิดเห็น ๘ . การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นที่ดี ๙ . การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ ๑๐ . ตัวอย่างการสำรวจวามคิดเห็น 4
 • 5. ความคิดเห็น ของใคร ที่มีต่อใคร 5 เกี่ยวกับเรื่องอะไร
 • 6. ตัวอย่างการสำรวจความคิดเห็น ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การเรียนภาษาอื่นๆในโรงเรียนอุตรดิตถ์ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ ผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน ในโรงเรียน 6
 • 7. ผลการสำรวจพฤติกรรม การอ่านหนังสือของประชากรปี ๒๕๔๘
  • คนอ่านหนังสือประจำร้อยละ ๖๙ . ๑
  • ประเภทหนังสือที่อ่าน
  • หนังสือพิมพ์ ร้อยละ ๗๒ . ๙
  • นวนิยาย การ์ตูน หนังสืออ่านเล่น ร้อยละ ๔๕ . ๔
  • เนื้อหาสาระที่อ่าน ข่าว ร้อยละ ๔๕ . ๖
  • เวลาที่ใช้อ่าน เฉลี่ยวันละ ๑ ชั่วโมง ๕๙ นาที
  7
 • 8. เนคเทคสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เนตในประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ ด้วยรูปแบบการสำรวจออนไลน์ จำนวน ๒๘ , ๕๘๒ คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๗ . ๑ เพศชายร้อยละ ๔๒ . ๙ พบว่า บริการ ทางอินเทอร์เนตที่ได้รับความนิยมสูง คือ การดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ การจองตั๋วภาพยนตร์ การจองโรงแรม การใช้งานส่วนใหญ่ใช้งานจากบ้าน ในช่วงเวลา ๒๐ . ๐๑ – ๒๔ . ๐๐ น . 8
 • 9. ความหมาย : เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนที่มีความรู้ / ประสบการณ์ในเรื่องที่ต้องการทราบ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง นำผลที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 10
 • 10. จุดประสงค์ของการสำรวจความคิดเห็น ประเมินผลการทำงาน ปรับปรุง / กำหนดแนวทางในการทำงานต่อไป การตัดสินใจดำเนินงาน / โครงการ จะทำต่อ หรือหาวิธีทำให้งานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น 9
 • 11. วิธีการที่สำคัญในการสำรวจความคิดเห็น
  • วิธีเลือกตัวอย่างและจำนวนตัวอย่าง
  • ผลการสำรวจสามารถจำแนกตามลักษณะ
  • ผู้ตอบได้
  • ผลการสำรวจเปลี่ยนแปลงตามเวลา
  11
 • 12. ขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็น
  • กำหนดขอบเขต
  • กำหนดวิธีเลือกตัวอย่างและ
  • จำนวนตัวอย่าง
  • สร้างแบบสำรวจ
  • ประมวลผลและวิเคราะห์
  • นำเสนอผล
  12
 • 13. การเลือกตัวอย่าง
  • การสุ่มตัวอย่าง
  • จับสลาก / ใช้ตารางเลขสุ่ม /
  • สุ่มอย่างเป็นระบบ
  • การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
  • การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น
  • การเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควต้า
  13
 • 14. ตัวอย่างวิธีการสุ่มตัวอย่าง 1 4 ประชากร จับสลาก กลุ่มตัวอย่าง 1  9  17  25  2  10  18  26  3  11  19  27  4  12  20  28  5  13  21  29  6  14  22  30  7  15  23  31  8  16  24  32  02  11  19  28  07  14  23  31 
 • 15. ตัวอย่าง วิธีการ สุ่มตัวอย่าง 15 ประชากร ตารางเลขสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 1  9  17  25  2  10  18  26  3  11  19  27  4  12  20  28  5  13  21  29  6  14  22  30  7  15  23  31  8  16  24  32  02  11  19  28  07  14  23  31 
 • 16. ตัวอย่างวิธีการสุ่มตัวอย่าง 1 6 ประชากร สุ่มแบบเป็นระบบ กลุ่มตัวอย่าง 1  9  17  25  2  10  18  26  3  11  19  27  4  12  20  28  5  13  21  29  6  14  22  30  7  15  23  31  8  16  24  32  02  11  19  28  07  14  23  31 
 • 17. วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 1  9  17  25  2  10  18  26  3  11  19  27  4  12  20  28  5  13  21  29  6  14  22  30  7  15  23  31  8  16  24  32  ประชากร จัดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง                                                    สุ่ม
 • 18. ตัวอย่างการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น 1 2 3 4 5
 • 19. วิธีการสุ่มตัวอย่างมีข้อดีและข้อจำกัด ดังตาราง วิธีการสุ่ม ลักษณะการสุ่ม ข้อดี ข้อจำกัด 1. วิธีสุ่มแบบง่าย
  • สุ่มจากหน่วยย่อยของประชากร
  • ทำการสุ่มโดยการจับสลาก ใช้ตารางเลขสุ่มหรือใช้คอมพิวเตอร์
  • วิธีการไม่สลับซับซ้อน
  • ปฏิบัติได้ง่าย
  • ต้องมีบัญชีรายชื่อสมาชิกทุกหน่วยของประชากร
  • ถ้าประชากรขนาดใหญ่ใช้เวลาดำเนินการมาก และมีค่าใช้จ่ายสูง
  • อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้มาก
 • 20. 2. วิธีสุ่มแบบเป็นระบบ
  • สุ่มจากหน่วยย่อยของประชากร
  • ทำการสุ่มตัวเริ่มต้น และสุ่มตัวอย่างถัดไปตามช่วงของการสุ่ม
  • วิธีการไม่สลับซับซ้อน
  • ปฏิบัติได้ง่าย และสะดวกแม้จะไม่มีรายชื่อสมาชิกทุกหน่วยของประชากร
  • ถ้าประชากรจัดเรียงไว้อย่างสุ่มวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีสุ่มแบบง่าย
  • ถ้าบัญชีรายชื่อของประชากรจัดเรียงอย่างเป็นระบบ อาจทำให้เกิดความลำเอียงในการสุ่ม
  • ถ้าหน่วยของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเป็นวงจรหรือช่วง อาจได้ตัวอย่างที่ลำเอียง
  วิธีการสุ่ม ลักษณะการสุ่ม ข้อดี ข้อจำกัด
 • 21. 2 1 วิธีการสุ่ม ลักษณะการสุ่ม ข้อดี ข้อจำกัด 3. วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น
  • มีการแบ่งประชากรเป็นชั้น / พวก หรือประชากรย่อยที่มีลักษณะภายในชั้นคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันระหว่างชั้น
  • สุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นหรือประชากรย่อย
  • วิธีนี้ช่วยควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้
  • กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีความเป็นตัวแทนประชากรย่อย
  • สามารถเลือกใช้วิธีการสุ่มที่แตกต่างกันในแต่ละชั้น
  • มีประสิทธิภาพสูงในเชิงการวิเคราะห์ทางสถิติ
  • การแบ่งประชากรเป็นประชากรย่อยอาจปฏิบัติได้ยาก ขาดขอบเขตที่ชัดเจน
  • การประมาณค่าพารามิเตอร์มีความสลับซับซ้อน ถ้าแต่ละชั้นใช้วิธีสุ่มแตกต่างกัน
 • 22. 2 2 วิธีการสุ่ม ลักษณะการสุ่ม ข้อดี ข้อจำกัด 4. วิธีสุ่มแบบหลาย ขั้นตอน
  • ประชากรแบ่งเป็นลำดับชั้นแบบลดหลั่น
  • สุ่มตามลำดับชั้น จนถึงหน่วยย่อยของประชากรที่ต้องการศึกษา
  • ใช้ได้ดีกับประชากรขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็นลำดับชั้นลดหลั่น
  • สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ตามลำดับชั้นจนเป็นภาพรวมได้
  • มีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตามกลุ่มตัวอย่างที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย
  • การประมาณค่าพารามิเตอร์จะสลับซับซ้อนถ้ามีจำนวนชั้นของการสุ่มมาก
 • 23. ลักษณะทั่วไป เพศ / อายุ / การศึกษา / รายได้ / อาชีพ ส่วนประกอบของแบบสำรวจ ข้อเสนอแนะ ถามเป็นด้านๆ
  • ความคิดเห็น - ใช้มาตรประเมินค่า
  • ไม่ใช้คำถามนำ
  • จำนวนคำถาม ไม่มาก
  • ผู้ตอบมีความรู้ / ประสบการณ์
  • ในเรื่องที่ถาม
  23
 • 24. หาค่าร้อยละจำแนกตามเรื่องที่ถาม การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ / คำตอบที่แสดงความคิดเห็นกับลักษณะต่างๆของผู้ตอบ หาค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในแต่ละเรื่อง 2 4
 • 25. สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจรับฟัง