www.gokayegitim.com       GÖK-AY Eğt.Hiz.Paz.           43.dönem  Özel güvenlik sınav soru ve cevapları...
www.gokayegitim.com1-) Vali il sınırları içinde bulunangenel ve özel bütün kolluk kuvvet veteşkilatının amiridir. İlçede i...
www.gokayegitim.com2-) Aşağıdakilerden hangisi genelkollukla özel güvenliği birbirindenayıran özelliklerden birisidir?a) H...
www.gokayegitim.com3-) Aşağıdaki konulardan hangisiözel güvenliğin hizmet vereceğigörevlerden değildir?a) Mağaza güvenliği...
www.gokayegitim.com4-) Aşağıdakilerden hangisinde polisinsorumluluk alanı ve yetkileri tam doğruolarak tanımlanmıştır?a) B...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
www.gokayegitim.com  Kapak tasarımlarıBir tık ötenizde  YENİ TEL NO0534 080 02 800505 378 63 77  www.gokayegitim.com ...
www.gokayegitim.com5-) Genel kolluk ve özel güvenlik ilişki açısındanbakıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?a...
www.gokayegitim.com6-) Aşağıdakilerden hangisi, genelkolluk ile özel güvenlik arasındakiilişkileri olumsuz yönde etkileyen...
www.gokayegitim.com7-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikyöneticisinin görevlerinden değildir?a) Genel ve diğer özel gü...
www.gokayegitim.com8-) Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik  şirketleri, güvenlik hizmeti verecekleri  tesis ve al...
www.gokayegitim.com9-) Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin görevlerindendeğildir?a) Toplantı, konser ve sp...
www.gokayegitim.com10-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındakiilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?a) Suç ve suçl...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
www.gokayegitim.com11-) Kartlı geçiş sistemleri için aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?a) Kişiye özel kart okutularak...
www.gokayegitim.com12-) "Biyometrik giriş kontrol sistemi"ne demektir?a) Kişiye özel biyolojik özelliklere göregiriş izni ...
www.gokayegitim.com13-) Kamera sistemlerinin kullanımamacı aşağıdakilerden hangisiolamaz?a) Binaya giriş çıkışları gözetle...
www.gokayegitim.com14-) Yeterli ışığın olmadığı ortamlardagörüntü alabilmek için aşağıdakilerdenhangisi veya hangileri yap...
www.gokayegitim.com15-) Kapalı devre kamera sistemleri içinaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?a) Kameralar öncelikli ...
www.gokayegitim.com16-) X-ray cihazı için aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?a) İzinsiz giriş çıkış yapılmasını tespit...
www.gokayegitim.com17-) El tipi metal detektörlerininkullanım amacı nedir?a) İnsanların üzerindeki metalikcisimleri tespit...
www.gokayegitim.com18-) X-ray cihazının temel kullanımamacı nedir?a) İnsanlar üzerindeki gizli nesneleritespit etmekb) Kap...
www.gokayegitim.com19-) Aşağıdakilerden hangisi birfiziksel çevre güvenlik ekipmanıdeğildir?a) Duvarb) Kapanc) Tel örgüd) ...
www.gokayegitim.com20-) Aşağıdaki haberleşmecihazlarından hangisi çok sayıdakigüvenlik personeliyle aynı anda vehızlı olar...
www.gokayegitim.com21-) Zor kullanmanın bir aşaması olarak silahkullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrubir tanıml...
www.gokayegitim.com22-) Zor kullanmada aranan “orantılılık”ve “kademelilik” ilkeleri Anayasamızdayer alan aşağıdaki ilkele...
www.gokayegitim.com23-) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama”ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?a) Gözaltı veya muhafaza...
www.gokayegitim.com24-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin görevli olduğu yerdeyakalayabileceği kişilerde...
www.gokayegitim.com25-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerince yerine getirilen yakalama işlemisonrası yapıla...
www.gokayegitim.com26-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden birideğildir?a)...
www.gokayegitim.com27-) İşlediği yağma suçu nedeniyleyakalanan kişinin, suçta kullandığısilahı ele geçirmek amacıyla alına...
Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim.comBir tık ötenizde   www.gokayegitim.com  32
28-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik           www.gokayegitim.comtarafından yerine getirilebilecek bir “k...
www.gokayegitim.com29-) I. Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevregüvenliği alınmalıdır.II. Şüpheli paket h...
www.gokayegitim.com30-) “Tutanak bir olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgileriçeren ve (1) düzenlenen ve ...
31-) Eroinin hammaddesi olan Haşhaş       www.gokayegitim.combitkisinin yasadışı ekimi, GüneybatıAsya’da bulunan ve...
www.gokayegitim.com32-) Haşhaş bitkisinin resmi olarakekimi, işlenmesi ve satımı ilegörevlendirilen devlet kurumuaşağıdaki...
www.gokayegitim.com33-) Aşağıdakilerden hangisiUyuşturucu tedavi merkezi olarakadlandırılan kuruluştur?a) Ketemb) Sabatemc...
www.gokayegitim.com34-) Aşağıdaki bitkilerin hangisinden,Esrar maddesi elde edilir?a) Dişi Hint Kenevirib) Koka Yaprağıc) ...
www.gokayegitim.com35-) “Günlük yaşantıda” ve “Argoda”tabir edilen söylemlerde; “Altın Tozu,Gök Tozu, Beyaz Kız, Neşe Pudr...
www.gokayegitim.com36-) Türkiye de en çok kullanımıgörülen uyuşturucu maddehangisidir?a) Kokainb) Esrarc) Eroind) Exctasye...
37-) Uyuşturucu maddelerin sınıflandırılmasında           www.gokayegitim.comaşağıdaki seçeneklerden hangileri,...
www.gokayegitim.com38-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi“Uyuşturucu Madde” tanımı arasındasayılmaz?a) Kişinin sinir sistemi...
www.gokayegitim.com39-) Aşağıdakilerden hangisi Kokabitkisinin yetiştirildiğiülkelerdendir?a) Türkiyeb) Afganistanc) Kolom...
www.gokayegitim.com40-) Posta pullarına ve çeşitli ilaçlarınüzerine emdirilerek ağız yoluyla alınan,kokmayan ve uçmayan se...
www.gokayegitim.com41-) Aile üyeleri gibi yakın akrabalarınve dostlarımızın girdiği ve 50 cm’ekadar olan alanı ifade eden ...
www.gokayegitim.com42-) Aşağıdakilerden hangisi streslebaşa çıkmanın kişisel yollarındandeğildir?a) Bedensel hareket (egze...
www.gokayegitim.com43-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimengellerinden değildir?a) Anlatılanların karıştırılmasıb) Mesajı a...
www.gokayegitim.com44-) Aşağıdakilerden hangisiiletişimde dinleme ve algılamadankaynaklanan engellerden değildir?a) Atlama...
www.gokayegitim.com45-) Aşağıdakilerden hangisi stresleörgütsel başa çıkma yollarındandeğildir?a) Rol belirsizliğini en az...
www.gokayegitim.com46-) Aşağıdakilerden hangisi iletişiminkültürel farklılıklardan kaynaklananyönlerinden değildir?a) Gele...
www.gokayegitim.com47-) İletişimle ilgili olarak aşağıdakihükümlerden hangisi yanlıştır?a) Dil, iletişimin temel unsurudur...
www.gokayegitim.com48-) Aşağıdaki deyimlerden hangisiiletişimle doğrudan ilişkili değildir?a) Gözü gibi bakmakb) Gözlerind...
www.gokayegitim.com49-) Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimde çocukmerkezci anne baba tarafından büyütülmüşçocukları...
www.gokayegitim.com50-) “Soru sorma, açıkça ifade etme,destekleme, yorumlama ve yapıcıeleştiri verme” gibi özellikleraşağı...
www.gokayegitim.com51-) Toplantı ve gösteri yürüyüşühakkının esas amacı nedir?a) Yürüyüş yapıp eğlenmekb) Sağlıklı yürüyüş...
Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi    Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir.    Ö...
www.gokayegitim.com52-) Aşağıdakilerden hangisi Grupiçin söylenemez?a) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşaninsanlardan oluşur....
53-) Otobüs durağında beklemek,        www.gokayegitim.commağazada alışveriş yapmak, sinemaizlemek, konferans dinle...
www.gokayegitim.com54-) Olaylar içerisinde ani karar veren,çoğu zaman grubun önünde yer alan,grup içerisinde statü elde et...
www.gokayegitim.com55-) Kişi, topluluk içinde bulunmasıylapsikolojisi ve davranışlarıdeğiştirmektedir. Bu kişinin grubamen...
www.gokayegitim.com56-) Aşağıdaki hangi hallerde copkullanılmaz?a) Kişi yakalanmışsab) Kişi ellerini kaldırıp söylenenleri...
www.gokayegitim.com57-) Güvenlik görevlisinin kendisinehamle yapabilecek kişiye tepkiverebilmesi, yeterli zamankazanabilme...
www.gokayegitim.com58-) Bir eylemin yasadışı olması içinaşağıdakilerden hangisi olması gerekir?a) Grubun amacına uygun pan...
www.gokayegitim.com59-) Toplumsal eylemlerde gruba karşıuygulanan metotlar aşağıdakilerdenhangisidir?a) Diyalog kurmab) İk...
www.gokayegitim.com60-) Spor karşılaşmalarında hakemikoruma düzeni aşağıdakilerdenhangisi olmalıdır?a) Hat düzenib) Kama d...
www.gokayegitim.com61-) Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özelbütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suçişl...
www.gokayegitim.com62-) Aşağıdakilerden hangisi kişi korumagörevinin amaçlarından değildir?a) Önemli kişiyi bedensel bir z...
63-) Koruma görevi …….. olmalı,       www.gokayegitim.comönemli kişinin resmi görevini ve özelilişkilerini yerine ge...
www.gokayegitim.com64-) Korunan kişinin, programı dahilindeveya ani gelişmeler üzerine gideceği güzergahve mevkide bir güv...
www.gokayegitim.com65-) Korunan kişi merdivenlerdeki yürüyüşlerisırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?a) Merdiven dön...
www.gokayegitim.com66-) 1973 yılında Ülkemizin ABD Los Angeleskonsolosu ve yardımcısının öldürülmesiylebaşlayan terör sald...
www.gokayegitim.com67-) Birli koruma düzeninde sağeliyle silah kullanan korumapersoneli korunan kişinin standartolarak ner...
www.gokayegitim.com68-) Yüksek seviyede tehdit durumlarında kullanılanbeşli koruma sisteminde koruma amiri dikkatiniönemli...
www.gokayegitim.com69-) Önemli kişiye saldırı durumlarındaaşağıdakilerden hangisi yapılmaz?a) Saldırıyı fark eden koruma p...
www.gokayegitim.com70-) Birli koruma sisteminde önemli kişininaraçtan indirilmesi sırasında aşağıdakilerdenhangisi yapılma...
www.gokayegitim.com71-) “Kanunların suç ve ceza içerenhükümlerinin uygulanmasında kıyasyapılamaz. Suç ve ceza içeren hüküm...
www.gokayegitim.com72-) Türkiye’de suç işleyen bir Almanvatandaşına hangi ülkenin cezakanunları uygulanır?a) Almanyab) Tür...
www.gokayegitim.com73-) Türk ceza kanuna göre, görevinegirmeyen ve yetkili olmadığı bir işiyapabileceği veya yaptırabilece...
www.gokayegitim.com74-) Türk ceza kanununa göre, zorkullanma yetkisine sahip bir özel güvenlikgörevlisinin, görevini yaptı...
75-) Türk ceza kanununa göre, yetkili         www.gokayegitim.commakamlara ihbar veya şikâyette bulunarak yada ba...
www.gokayegitim.com76-) PVSK m.4’e göre kolluğundurdurma yetkisini kullanabilmesiiçin aranan temel şart nedir?a) Kuvvetli ...
www.gokayegitim.com77-) Kolluk durdurduğu bir kişiyi,üzerinde arama yapmak için nekadar tutabilir?a) 15 dakikab) 45 dakika...
www.gokayegitim.com78-) Aşağıdaki meslek gruplarındanhangisi Kızılay meydanındayapılacak bir önleme aramasına tabideğildir...
www.gokayegitim.com79-) Kolluğun güç kullanmasısırasında bağlı kalması gereken ikitemel ilke nedir?a) Kademelilik ve ölçül...
www.gokayegitim.com80-) Kolluğun yakalama yetkisininalternatifi nedir?a) Davet etmeb) Tutuklamac) Gözaltına almad) Tutmae)...
www.gokayegitim.com81-) İlkyardımcının öncelikliamaçlarından olmayan hangisidir?a) Hayati tehlikeleri ortadan kaldırmakb) ...
www.gokayegitim.com82-) Hastaya ait hangi özellik yaşambulgularının kontrolünde dikkatealınmaz?a) Bilinçb) Nabızc) Kan Bas...
www.gokayegitim.com83-) Hangisi şok belirtilerinden birideğildir?a) Saldırgan davranışlarb) Susama hissic) Huzursuzluk, en...
www.gokayegitim.com84-) İlk yardım yapan kişi için hangisibir kırık kolun tespiti sırasında yanlışbir uygulamadır?a) Kırık...
www.gokayegitim.com85-) Dış kalp masajı hakkında hangisi doğrudeğildir?a) Hastanın kalbinin durduğundan eminolunmalıdırb) ...
www.gokayegitim.com86-) Hangi bölge nabız almak içinkullanılmaz?a) Kasıkb) Ayak sırtıc) Boyun ön-yan bölgelerid) Alın orta...
www.gokayegitim.com87) İlkyardımın ABC’ si hangi şıktadoğru olarak sıralanmıştır?a) Solunum-dolaşım-hava yolub) Dolaşım-ha...
www.gokayegitim.com88-) Hangisi ilkyardımcınınözelliklerinden değildir?a) Çevrenin örgütlenmesini sağlamakb) Olay anında k...
www.gokayegitim.com89-) Kafasına darbe alan yaralılardaortaya çıkan hangi durumlar olayınciddi olduğuna işaret eder?a) Uyk...
90-) Aşağıdakilerden hangisi ilk        www.gokayegitim.comyardımda yaralıya yapılması doğruolmayan uygulamadır?a) ...
www.gokayegitim.com91-) Yanıcı maddenin özelliğine göreyangın sınıfı (türü) aşağıdakilerdenhangisinde doğru olarak verilmi...
Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi    Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir.    Ö...
92-) LPG ve Doğalgaz gaz         www.gokayegitim.comkaçaklarında yapılmaması gerekendavranışlar hangisi?a) Kapı ve...
www.gokayegitim.com93-)I. Rüzgârı arkanıza alın.II. Tetiği hortumla birlikte yangınayöneltiniz.Yukarıda belirtilen hususla...
www.gokayegitim.com94 -) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasındave görev alanında karşılaştığı bir yangınolayında aşağıd...
www.gokayegitim.com95 -) Bir yanmanın olabilmesi içinaşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesigerekir?a) Yanıcı maddenin ok...
www.gokayegitim.com96 -) Bina veya tesiste meydanagelebilecek bir yangın veya doğalafette müdahale amacıylaoluşturulabilec...
www.gokayegitim.com97-) Deprem anında bina dışındaiseniz, alacağınız tedbirler arasındaaşağıdakilerden hangisi yer almaz?a...
www.gokayegitim.com98 -) Akaryakıt yangınlarının enetkili söndürme maddesi hangisidir?a) Su -toprakb) Kum – kuru Tozc) Kar...
www.gokayegitim.com99-) Yangın olaylarında itfaiyecilerinçalışmalarını kolaylaştırmak içingüvenlik görevlilerinin yapmamas...
www.gokayegitim.com100-) Yangın söndürme usullerindenolan boğma yönteminin tanımıaşağıdakilerden hangisidir?a) Yangına su ...
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KİTABI     Sipariş Tel;   0534 080 02 80   0505 378 63 77               108 ...
Daha fazlası için ;Google’ dan Özel güvenlik ders kitabı Yazıp web sayfamıza girebilir,Kapak tasarımlarını görebilirsiniz...
ARKADAŞLAR BİR KUSURUMUZ   VARSA AFFOLA…  Bu Slayt çalışması sınava girenözel güvenlik adaylarını bilgilendirmek    ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

43. donem ozel guvenlik sınavı soru ve cevaplari

14,307

Published on

43 dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları , 43.dönem özel güvenlik sınavı cevapları, özel güvenlik ders kitabı , özel güvenlik,

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • nasıl izleyebilirim yardım ederseniz sevinirim ..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
14,307
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

43. donem ozel guvenlik sınavı soru ve cevaplari

 1. 1. www.gokayegitim.com GÖK-AY Eğt.Hiz.Paz. 43.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Ders Notlarıwww.gokayegitim.com
 2. 2. www.gokayegitim.com1-) Vali il sınırları içinde bulunangenel ve özel bütün kolluk kuvvet veteşkilatının amiridir. İlçede ise bugörev ve yetki hangi makamdadır?a) Valib) İlçe emniyet müdürüc) İlçe jandarma komutanıd) Kaymakame) Vali Yardımcısı
 3. 3. www.gokayegitim.com2-) Aşağıdakilerden hangisi genelkollukla özel güvenliği birbirindenayıran özelliklerden birisidir?a) Huzuru sağlamab) Bilgi paylaşımıc) Olayları kontrol etmed) Trafik kontrolüe) Eğitim
 4. 4. www.gokayegitim.com3-) Aşağıdaki konulardan hangisiözel güvenliğin hizmet vereceğigörevlerden değildir?a) Mağaza güvenliğib) Hastane güvenliğic) Terörle mücadeled) Konut güvenliğie) Banka güvenliği
 5. 5. www.gokayegitim.com4-) Aşağıdakilerden hangisinde polisinsorumluluk alanı ve yetkileri tam doğruolarak tanımlanmıştır?a) Belediye sınırları içerisinde çalıştığı saatlesınırlıb) Görevli olduğu alan içerisinde 24 saatsüreylec) Mülki sınırlar içersinde 24 saat süreyled) Görevli olduğu alan içerisinde kimlik kartıyakasında asılı şekildee) Belediye sınırları içerisinde kimlik kartıyakasında asılı şekilde 24 saat süreyle
 6. 6. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları www.gokayegitim.com 6
 7. 7. www.gokayegitim.com Kapak tasarımlarıBir tık ötenizde YENİ TEL NO0534 080 02 800505 378 63 77 www.gokayegitim.com 7
 8. 8. www.gokayegitim.com5-) Genel kolluk ve özel güvenlik ilişki açısındanbakıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?a) Her iki kurumda kamu düzeninin sağlanmasındagörev alırb) Her iki kurumda suç soruşturmasında görev alırc) Her iki kurumda kişilerin korunmasında görev alırd) Her iki kurumda büyük organizasyonlarda görevalıre) Her iki kurumda havalimanı güvenliğinde görevalır
 9. 9. www.gokayegitim.com6-) Aşağıdakilerden hangisi, genelkolluk ile özel güvenlik arasındakiilişkileri olumsuz yönde etkileyendurumlardan değildir?a) Karşılıklı saygı olmamasıb) Haberleşme eksikliğic) İşbirliğid) Rekabete) Koordinasyon eksikliği
 10. 10. www.gokayegitim.com7-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikyöneticisinin görevlerinden değildir?a) Genel ve diğer özel güvenlik birimleri ile iletişimve işbirliği yapmakb) İlgili polis yetkilileri ile bilgi ve koordinasyonamaçlı toplantılara katılmakc) Güvenlik sistemlerinin kullanımı, çalışma vemuhafazasının idaresini yapmakd) Özel güvenlik eğitim kurumları için gerekliizinleri vermek ve programları hazırlamake) Özel güvenlik personeli ve hizmetlerininorganizasyonu, yönetimi ve denetimini yapmak
 11. 11. www.gokayegitim.com8-) Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneği kaç gün içerisinde valiliğe verilir?a) 10 günb) 20 günc) 30 günd) 40 güne) 50 gün
 12. 12. www.gokayegitim.com9-) Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin görevlerindendeğildir?a) Toplantı, konser ve spor müsabakasıetkinliklerde kimlik sormakb) Duyarlı kapıdan geçirmekc) Kişilerin üstlerini detektörle aramakd) Kişileri sorguya çekmeke) Eşyaları X-ray cihazından geçirmek
 13. 13. www.gokayegitim.com10-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındakiilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başınamüstakil çalışılmalıdırb) Suçun önlenmesinde ve suçlununyakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlikkoordineli olarak çalışmalıdırc) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşıgizlenmelidird) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidire) Hiçbiri
 14. 14. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Tüm dersler için ayrı ayrı 48 sayfadeneme testleri www.gokayegitim.com 14
 15. 15. www.gokayegitim.com11-) Kartlı geçiş sistemleri için aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?a) Kişiye özel kart okutularak giriş çıkış yapılır.b) Başkasına ait kart kullanılarak giriş yapmakteknik açıdan mümkün değildir.c) Kaybolan kartların giriş çıkış yapma izinlerisistemde iptal edilmelidir.d) Personelin giriş çıkış saatleri bu sistem üzerindentakip edilebilir.e) Bu sistemlerde genellikle döner turnikelerkullanılır.
 16. 16. www.gokayegitim.com12-) "Biyometrik giriş kontrol sistemi"ne demektir?a) Kişiye özel biyolojik özelliklere göregiriş izni veren sistemlerdir.b) Parmak iziyle çalışan tüm elektroniksistemlerdir.c) Göz retinasına göre yetki verenbilgisayar sistemleridir.d) Kartlı geçiş sisteminin diğer bir adıdır.e) İçerisinde elektronik hiç bir bileşenbulunmayan giriş kontrol sistemidir.
 17. 17. www.gokayegitim.com13-) Kamera sistemlerinin kullanımamacı aşağıdakilerden hangisiolamaz?a) Binaya giriş çıkışları gözetlemekb) Çevre güvenliği sağlamakc) İzinsiz girişleri tespit etmekd) Metal cisimlere alarm üretmeke) Bir olay olduğunda geriye dönükaraştırma yapılmasını sağlamak
 18. 18. www.gokayegitim.com14-) Yeterli ışığın olmadığı ortamlardagörüntü alabilmek için aşağıdakilerdenhangisi veya hangileri yapılabilir?I- Halojen lambalarla ortam aydınlatılabilirII- Infrared aydınlatıcılar kullanılabilirIII- Termal kamera kullanılabilira) I ve IIb) I ve IIIc) II ve IIId) Hepsie) Hiçbiri
 19. 19. www.gokayegitim.com15-) Kapalı devre kamera sistemleri içinaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?a) Kameralar öncelikli olarak kritiknoktaları görecek şekilde yerleştirilmelidirb) Gözetlenemeyen alan minimum düzeydeolacak şekilde kameralar yerleştirilmelidir.c) Görüntüler kayıt edilmelidir.d) Gece sağlıklı görüntü alabilmek içinaydınlatma olmalıdır.e) Görüntülerin operatörler tarafındanizlenmesine gerek yoktur.
 20. 20. www.gokayegitim.com16-) X-ray cihazı için aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?a) İzinsiz giriş çıkış yapılmasını tespitetmek amacıyla kullanılırb) Kapalı nesnelerin içeriğinin analizedilmesinde faydalanılırc) İnsanlar üzerinde kullanılmazd) Radyasyon tehlikesinden dolayıdikkatli kullanılmalıdıre) Radyasyona maruz kalınıpkalınmadığını ölçmek amacıylaDozimetre cihazları kullanılır.
 21. 21. www.gokayegitim.com17-) El tipi metal detektörlerininkullanım amacı nedir?a) İnsanların üzerindeki metalikcisimleri tespit etmekb) Kapalı nesnelerin içeriğini analizetmekc) Uyuşturucu maddeleri algılamakd) İzinsiz girişleri engellemeke) Alkol ölçümü yapmak
 22. 22. www.gokayegitim.com18-) X-ray cihazının temel kullanımamacı nedir?a) İnsanlar üzerindeki gizli nesneleritespit etmekb) Kapalı koli, valiz gibi eşyalarıniçeriğini analiz etmekc) Metalleri tespit etmekd) Bomba imha etmeke) Uyuşturucu imhası
 23. 23. www.gokayegitim.com19-) Aşağıdakilerden hangisi birfiziksel çevre güvenlik ekipmanıdeğildir?a) Duvarb) Kapanc) Tel örgüd) Çite) Hareket sensörü
 24. 24. www.gokayegitim.com20-) Aşağıdaki haberleşmecihazlarından hangisi çok sayıdakigüvenlik personeliyle aynı anda vehızlı olarak muhabere yapmaya enuygundur?a) Telsizb) Cep telefonuc) SMS kısa mesajd) Email(elektronik posta)e) Uydu telefonu
 25. 25. www.gokayegitim.com21-) Zor kullanmanın bir aşaması olarak silahkullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrubir tanımlama değildir?a) Saldırı veya direnişi başka türlü defetmek imkânı varsasilah kullanılmamalıdır.b) Direniş veya saldırının kapsam ve içeriğinebakılmaksızın kolluk her zaman silah kullanmayayetkilidir.c) Saldırı gerçekleşmiş, gerçekleşmesi muhakkak veyatekrarı muhakkak olmalıdır.d) Silah, kişiyi öldürmek değil etkisiz kılmak amacıylakullanılmalıdır.e) Suçüstü halinde kişinin yakalanmasını sağlamakamacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanılmalıdır.
 26. 26. www.gokayegitim.com22-) Zor kullanmada aranan “orantılılık”ve “kademelilik” ilkeleri Anayasamızdayer alan aşağıdaki ilkelerden hangisinekarşılık gelmektedir?a) İnsan haklarının korunmasıb) Temel hak ve hürriyetlerin korunmasıc) Ölçülülük ilkesid) Hak ve hürriyetlerin ancak kanunlasınırlandırılabilmesie) Kişi haklarının anayasal güvence altındaolması ilkesi
 27. 27. www.gokayegitim.com23-) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama”ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?a) Gözaltı veya muhafaza altına almaişleminden önce gerçekleştirilmesi,b) İşlenen bir suç nedeniyle yerinegetirilmesi,c) Yakalanan herkesin gözaltına alınması.d) Hakim kararı olmaksızın kişiözgürlüğünün kısıtlanması,e) Suçüstü halinde herkes tarafındangerçekleştirilebilmesi.
 28. 28. www.gokayegitim.com24-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin görevli olduğu yerdeyakalayabileceği kişilerden değildir?a) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler,b) Hakkında icra takibi bulunan kişiler,c) Suç işlerken rastlanılan kişiler,d) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanmasıgereken kişiler,e) Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut birtehlikeden korunması amacıyla yakalanmasıgereken kişiler.
 29. 29. www.gokayegitim.com25-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerince yerine getirilen yakalama işlemisonrası yapılabileceklerden değildir?a) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme vekonuya ilişkin bilgi verme,b) Yakalanan kişinin yakalama anında açıkkimliğini tespit etme,c) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenliktedbirlerini alma,d) Yakalanan kişinin detaylı üst aramasınıyapma,e) Kişinin üstündeki suç unsurlarındanarındırılmasını sağlama.
 30. 30. www.gokayegitim.com26-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden birideğildir?a) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,b) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanetealma,c) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma vegerektiğinde el koyma.d) Kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayıbelirleme,e) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlikedoğurabilecek eşyayı emanete alma,
 31. 31. www.gokayegitim.com27-) İşlediği yağma suçu nedeniyleyakalanan kişinin, suçta kullandığısilahı ele geçirmek amacıyla alınanhâkim kararı ile evinde yapılacak olanarama aşağıdakilerden hangisidir?a) Evde yapılan adli aramab) Önleme aramasıc) Evde yapılan önleme aramasıd) Üst aramasıe) Konutta suç araması
 32. 32. Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim.comBir tık ötenizde www.gokayegitim.com 32
 33. 33. 28-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik www.gokayegitim.comtarafından yerine getirilebilecek bir “kontrolişlemi” değildir?a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlaragirmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,b) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeniüzerinde kontrol yapma.c) Kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme,d) Eşyaları X-ray cihazından veya benzerigüvenlik sistemlerinden geçirme.e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahnegösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze vedüğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlıkapıdan geçirme,
 34. 34. www.gokayegitim.com29-) I. Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevregüvenliği alınmalıdır.II. Şüpheli paket hakkında bilgi sahibi olabilecek kişiler çevredenaraştırılmalıdır.III. Şüpheli pakete ilişkin genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.IV. Edinilen bütün bilgiler not edilmeli ve kayda alınmalıdır.V. Paketin şüphe teşkil edecek bir nitelikte olup olmadığıbelirlenmelidir.VI. Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafikdurdurulmalı veya kontrollü geçiş sağlanmalıdır.Şüpheli bir paket olayına müdahale esnasında özel güvenlikgörevlisince yukarıda sıralanan tedbirlerin uygulanış sırası nasılolmalıdır?a) I-II-III-IV-V-VIb) I-III-V-II-VI-IVc) V-I-III-VI-IV-IId) V-I-III-II-VI-IVe) V-I-II-IV-VI-III
 35. 35. www.gokayegitim.com30-) “Tutanak bir olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgileriçeren ve (1) düzenlenen ve imzalanan bir belgedir. Olaya konu kişilerin(2) tutanakta yer almaz. Olayın taraflarının kimlik bilgilerine yerverilmeli ve tutanağı tanzim edenler tutanaktan belirlenebilmelidir.Tutanak düzenlenme tarih ve saatini de içermelidir. Esas olaraktutanakta kişilerin vergi numarası ile sosyal ve ekonomik durumlarınailişkin bilgiler (3). Ancak işlenen suçun niteliğine ve düzenlenmeamacına göre gerektiğinde bu bilgilere de yer verilebilir.”ifadesinde(1), (2) ve (3) nolu yerlere gelmesi gereken en uygun ifadeaşağıdakilerden hangisidir?a) (1) olayın tarafları tarafından (2) meslekî yaşamına ilişkin bilgiler (3) yeralırb) (1) olayın tarafları tarafından (2) aile yaşamına ilişkin bilgiler (3) yeralmazc) (1) olaya dahil olmayanlar tarafından (2) aile yaşamına ilişkin bilgiler (3)yer almazd) (1) olayı belirleyenler tarafından (2) meslekî yaşamına ilişkin bilgiler (3)yer almaze) (1) mahkeme tarafından (2) meslekî yaşamına ilişkin bilgiler (3) yer alır
 36. 36. 31-) Eroinin hammaddesi olan Haşhaş www.gokayegitim.combitkisinin yasadışı ekimi, GüneybatıAsya’da bulunan ve “Altın Hilal”olarak adlandırılan ülkeleraşağıdakilerden hangisidir?a) Afganistan/Pakistan/İranb) Bulgaristan/Yunanistan/Romanyac) Irak/Suriye/Ermenistand) Belçika/Makedonya/Slovenyae) Arabistan/Nijerya/Mısır
 37. 37. www.gokayegitim.com32-) Haşhaş bitkisinin resmi olarakekimi, işlenmesi ve satımı ilegörevlendirilen devlet kurumuaşağıdakilerden hangisidir?a) Mal müdürlüğüb) Toprak Mahsulleri Ofisic) Devlet Malzeme Ofisid) Ziraat Odası Başkanlığıe) Tarım Kooperatifleri Birliği
 38. 38. www.gokayegitim.com33-) Aşağıdakilerden hangisiUyuşturucu tedavi merkezi olarakadlandırılan kuruluştur?a) Ketemb) Sabatemc) Karatemd) Barateme) Amatem
 39. 39. www.gokayegitim.com34-) Aşağıdaki bitkilerin hangisinden,Esrar maddesi elde edilir?a) Dişi Hint Kenevirib) Koka Yaprağıc) Haşhaşd) Afyone) Meskalin
 40. 40. www.gokayegitim.com35-) “Günlük yaşantıda” ve “Argoda”tabir edilen söylemlerde; “Altın Tozu,Gök Tozu, Beyaz Kız, Neşe Pudrası,şans Tozu” gibi adlandırılanuyuşturucu madde türü hangisidir?a) Amfetaminb) Meskalinc) Kokaind) LSDe) Captagon
 41. 41. www.gokayegitim.com36-) Türkiye de en çok kullanımıgörülen uyuşturucu maddehangisidir?a) Kokainb) Esrarc) Eroind) Exctasye) Captagon
 42. 42. 37-) Uyuşturucu maddelerin sınıflandırılmasında www.gokayegitim.comaşağıdaki seçeneklerden hangileri, doğru olarakverilmiştir?I- Merkezi Sinir Sistemini Yavaşlatanlar (Afyon veTürevleri)II- Kimyasal Madde ve TürevleriIII- Hayal Gösterenler (Kenevir ve Türevleri)IV- Sentetik Uyuşturucular ve TürevleriV-Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar (Kokain veTürevleri)a) III-IV-Vb) II-III-IVc) I-II-IIId) I-III-Ve) I-III-IV
 43. 43. www.gokayegitim.com38-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi“Uyuşturucu Madde” tanımı arasındasayılmaz?a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek;akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozanmaddelerb) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntüoluşturan maddelerc) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddelerd) Kullanılması, bulundurulması ve satışıkanunlarla yasaklanan maddelere) Birkez kullanılması serbest olan maddeler
 44. 44. www.gokayegitim.com39-) Aşağıdakilerden hangisi Kokabitkisinin yetiştirildiğiülkelerdendir?a) Türkiyeb) Afganistanc) Kolombiyad) Pakistane) İran
 45. 45. www.gokayegitim.com40-) Posta pullarına ve çeşitli ilaçlarınüzerine emdirilerek ağız yoluyla alınan,kokmayan ve uçmayan sentetikuyuşturucu aşağıdakilerdenhangisidir?a) LSDb) Esrarc) Kokaind) Eroine) Crack
 46. 46. www.gokayegitim.com41-) Aile üyeleri gibi yakın akrabalarınve dostlarımızın girdiği ve 50 cm’ekadar olan alanı ifade eden alana nedenir?a) Genel alanb) Kişisel alanc) Mahrem (özel) aland) Sosyal alane) Ortak alan
 47. 47. www.gokayegitim.com42-) Aşağıdakilerden hangisi streslebaşa çıkmanın kişisel yollarındandeğildir?a) Bedensel hareket (egzersiz) yapmab) Olumlu hayal kurmac) Stres kaynağını bulmad) Gülümsemee) Her şeye “evet” deme
 48. 48. www.gokayegitim.com43-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimengellerinden değildir?a) Anlatılanların karıştırılmasıb) Mesajı algılayamamac) İlgi duymamad) Fiziksel çevrenin verdiği rahatsızlıke) İlgiyle dinleme
 49. 49. www.gokayegitim.com44-) Aşağıdakilerden hangisiiletişimde dinleme ve algılamadankaynaklanan engellerden değildir?a) Atlamab) Savsamac) Çarpıtmad) Aşırı anlam yüklemee) Farklı frekansta olma
 50. 50. www.gokayegitim.com45-) Aşağıdakilerden hangisi stresleörgütsel başa çıkma yollarındandeğildir?a) Rol belirsizliğini en aza indirmek,b) Aşırı iş yükünü ortadan kaldırmak,c) Çalışanları devamlı motive etmek veödüllendirme yapmak,d) Örgütte sürekli değişim yapmak,e) Çalışanların kararlara katılımınısağlamak,
 51. 51. www.gokayegitim.com46-) Aşağıdakilerden hangisi iletişiminkültürel farklılıklardan kaynaklananyönlerinden değildir?a) Geleneksel toplumlarda erkeklerin beden dilinikullanmasına daha fazla müsaade edilir.b) Kadınlar birbirleriyle göz temaslarınıerkeklerden daha fazla sürdürürler.c) İnsanlar daha yüksek statüde olanlaradokunmada bir ayrıcalık görürler.d) Geleneksel toplumlarda kadınlarla erkeklerarasında görüşme engelleri daha fazladır.e) Kız ve erkek çocuklar tüm kültürlerde aynıortamda yetiştirilir ve aynı iletişime maruz kalır.
 52. 52. www.gokayegitim.com47-) İletişimle ilgili olarak aşağıdakihükümlerden hangisi yanlıştır?a) Dil, iletişimin temel unsurudur.b) Jargon ve argo kullanmak mesajınanlaşılmasını kolaylaştırır.c) Dil karmaşık bir şekilde kullanılırsa, iletişimengeline yol açar.d) Bir iletişimde kaynağın kullandığı kelimelerve genel anlamda kullandığı dil, iletişiminkalitesini belirler.e) Muhatabın kültür ve eğitim seviyesineuygun konuşmak iletişimde etkililiği artırır.
 53. 53. www.gokayegitim.com48-) Aşağıdaki deyimlerden hangisiiletişimle doğrudan ilişkili değildir?a) Gözü gibi bakmakb) Gözlerindeki parıltıdan etkilenmekc) Göz göze gelmekd) Gözlerini kaçırmake) Gözlerinin içine bakmak
 54. 54. www.gokayegitim.com49-) Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimde çocukmerkezci anne baba tarafından büyütülmüşçocukların genel özelliklerinden değildir?a) Hep merkezde olmaları sebebiyle bencil ve kişileresaygısız bireyler olurlar.b) Sosyal çevre ve aile ortamlarına uymada başarılıolurlar.c) İstediği şeyi elde etmeye alıştığı için doyumsuzbireyler olurlar.d) Kurallara alışık olmadığı için kurallarlakarşılaştığında hayal kırıklığına uğrarlar.e) Sosyal çevre tarafından karşılanmayan isteklerini eldeetmek için aşırı tepkiler verirler ki bu da toplumdandışlanmalarına sebep olur.
 55. 55. www.gokayegitim.com50-) “Soru sorma, açıkça ifade etme,destekleme, yorumlama ve yapıcıeleştiri verme” gibi özellikleraşağıdaki kavramlardan hangisiniifade etmektedir?a) Empatik dinlemeb) Motivasyonc) Şeytanın avukatlığıd) İletişimin aşamalarıe) Sorun çözme teknikleri
 56. 56. www.gokayegitim.com51-) Toplantı ve gösteri yürüyüşühakkının esas amacı nedir?a) Yürüyüş yapıp eğlenmekb) Sağlıklı yürüyüş yapmakc) Kamu oyu oluşturmakd) Olay çıkarmake) Gündemi meşgul etmek
 57. 57. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 080 02 80 0505 378 63 77 www.gokayegitim.com 57
 58. 58. www.gokayegitim.com52-) Aşağıdakilerden hangisi Grupiçin söylenemez?a) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşaninsanlardan oluşur.b) Birbirlerini tanımazlar.c) Liderleri olur.d) Ortak amaca yönelik eylem içindeolan insanlardan oluşur.e) Örgütlenmiş olan insanlardan oluşur.
 59. 59. 53-) Otobüs durağında beklemek, www.gokayegitim.commağazada alışveriş yapmak, sinemaizlemek, konferans dinlemek, trafikkazasını görmek için biriken insanlaraşağıdakilerden hangisi için birörnektir?a) Grupb) Milletc) Aşiretd) Kalabalıke) Teşkilat
 60. 60. www.gokayegitim.com54-) Olaylar içerisinde ani karar veren,çoğu zaman grubun önünde yer alan,grup içerisinde statü elde etmek için öneçıkarak eylemi başlatan ve devamettiren, olayın sonucunu düşünmeyen,planlı bir amaçları bulunmayan kişitipleri aşağıdakilerden hangisidir?a) Karşı eylemcilerb) Atılganlarc) Tesir altında kalanlard) Psikopatlare) Hiçbiri
 61. 61. www.gokayegitim.com55-) Kişi, topluluk içinde bulunmasıylapsikolojisi ve davranışlarıdeğiştirmektedir. Bu kişinin grubamensubiyetinden dolayı yeni özellikleriortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerdenhangisi bu özelliklerdendir?a) Duygusallıkb) İrade zayıflığıc) Taklitd) Özentie) Hepsi
 62. 62. www.gokayegitim.com56-) Aşağıdaki hangi hallerde copkullanılmaz?a) Kişi yakalanmışsab) Kişi ellerini kaldırıp söylenenleriyapmışsac) Kişi yaralanmışsad) Kişi kurallara uymuşsae) Hepsi
 63. 63. www.gokayegitim.com57-) Güvenlik görevlisinin kendisinehamle yapabilecek kişiye tepkiverebilmesi, yeterli zamankazanabilmesi için kişi ile kendisiarasında bıraktığı 2 metreninüzerindeki bölgeye ne ad verilir?a) Tepkisel bölgeb) Tehlike bölgesic) Olay bölgesid) Eylem bölgesie) Sınır bölge
 64. 64. www.gokayegitim.com58-) Bir eylemin yasadışı olması içinaşağıdakilerden hangisi olması gerekir?a) Grubun amacına uygun pankart açılmasıb) Çevre esnafın eşyalarını yağmalamasıc) Kişilerin kol kola kalabalık olarakyürünmesid) Grup içerisinden göstericilerin avazıçıktığı kadar bağırmasıe) Güvenlik görevlilerine çiçek atılması
 65. 65. www.gokayegitim.com59-) Toplumsal eylemlerde gruba karşıuygulanan metotlar aşağıdakilerdenhangisidir?a) Diyalog kurmab) İkna edici olmac) Caydırıcılıkd) Profesyonel olmae) Hepsi
 66. 66. www.gokayegitim.com60-) Spor karşılaşmalarında hakemikoruma düzeni aşağıdakilerdenhangisi olmalıdır?a) Hat düzenib) Kama düzenic) Kademeli düzend) Çember düzenie) Hiçbiri
 67. 67. www.gokayegitim.com61-) Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özelbütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suçişlenmesini önlemek, kamu düzen ve güveninikorumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatlaDevletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdameder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafındanverilen emirleri derhal yerine getirmekleyükümlüdür. İllerde Valilere koruma ile ilgili görevveren Kanun aşağıdakilerden hangisidir?a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunub) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunuc) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanund) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunue) 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu
 68. 68. www.gokayegitim.com62-) Aşağıdakilerden hangisi kişi korumagörevinin amaçlarından değildir?a) Önemli kişiyi bedensel bir zarardankorumakb) Önemli kişiyi silahlı bir saldırıdankorumakc) Önemli kişiyi vatandaştan korumakd) Önemli kişiyi gülünç durumdan korumake) Önemli kişiyi tıbbi rahatsızlıktankorumak
 69. 69. 63-) Koruma görevi …….. olmalı, www.gokayegitim.comönemli kişinin resmi görevini ve özelilişkilerini yerine getirmesine………….. olmamalıdır. Boşbırakılan yerlere doğru olankelimeleri işaretleyiniz?a) Sabit / engelb)Esnek / esnekc) Standart / engeld) Esnek / engele) Esnek / önemli
 70. 70. www.gokayegitim.com64-) Korunan kişinin, programı dahilindeveya ani gelişmeler üzerine gideceği güzergahve mevkide bir güvenlik alanı oluşturmak içinyapılan bütün koruma planlarının,faaliyetlerinin ve düzenlemelerinin tümünüoluşturan organizasyonlara ne ad verilir?a) Yakın koruma organizasyonlarıb) Suikast önleme çalışmasıc) Yaya koruma organizasyonlarıd) Araçlı koruma organizasyonlarıe) Öncü istihbarat çalışması
 71. 71. www.gokayegitim.com65-) Korunan kişi merdivenlerdeki yürüyüşlerisırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?a) Merdiven dönüşleri çok iyi kontrol edilmelidirb) Merdivenlerde bir koruma önden çıkacak şekildekontrol yapılmalıdırc) Önemli kişi güvenliği için merdiven boşluğunayakın yürütülmelidird) Bir koruma devamlı önemli kişinin önündeyürüyerek basamaklara takılıp düşmesiniönlemelidire) Merdivenlerde halkın önemli kişi ile aynı paraleldeyürümesi engellenilmelidir
 72. 72. www.gokayegitim.com66-) 1973 yılında Ülkemizin ABD Los Angeleskonsolosu ve yardımcısının öldürülmesiylebaşlayan terör saldırıları dünyanın çeşitliülkelerinde bulunan misyon temsilcilerimizesuikast yapılmak suretiyle devam etmiştir.Aşağıdaki örgütlerden hangisi yukarıda belirtilensuikastları düzenlemiştir?a) DHKP/Cb) ASALAc) PKKd) İBDA/Ce) TİKKO
 73. 73. www.gokayegitim.com67-) Birli koruma düzeninde sağeliyle silah kullanan korumapersoneli korunan kişinin standartolarak neresinde yürümelidir?a) Sağındab) Sağ arkasındac) Solundad) Sol arkasındae) Önünde
 74. 74. www.gokayegitim.com68-) Yüksek seviyede tehdit durumlarında kullanılanbeşli koruma sisteminde koruma amiri dikkatiniönemli kişiye yöneltirken diğer koruma personeli isedikkatini dışarıdan gelebilecek saldırılaravermektedir. Buna göre koruma görevlilerisorumluluk alanlarına göre ortalama kaçar derecekoruma yapmaktadır?a) 60b) 75c) 90d) 105e) 120
 75. 75. www.gokayegitim.com69-) Önemli kişiye saldırı durumlarındaaşağıdakilerden hangisi yapılmaz?a) Saldırıyı fark eden koruma personeli saldırıyönünü bağırarak diğerlerini uyarırb) Saldırıya yakın olan en az iki korumasaldırının mahiyetine göre kapama yaparc) Kapama yapan koruma personeli gerekiyorsaateşle karşılık verird) Kapama yapılabiliyorsa önemli kişiyi olayyerinden kaçırmak gerekmeze) Yanıltma ve ikinci bir saldırı daima gözönünde bulundurulmalıdır
 76. 76. www.gokayegitim.com70-) Birli koruma sisteminde önemli kişininaraçtan indirilmesi sırasında aşağıdakilerdenhangisi yapılmaz?a) Koruma amiri önemli kişinin ineceği kapıyıdış alanı kontrol ederek açmalıdırb) Sürücü, önemli kişi araçtan indikten sonraaracından inerek kapama yaparc) Önemli kişi araçtan inerken koruma amirisütre görevi yapmalıdırd) Koruma elini kullanarak önemli kişininkafasını araca çarpmasını engellemelidire) Önemli kişi araçtan indikten sonra aracınkapısı kapatılmaz
 77. 77. www.gokayegitim.com71-) “Kanunların suç ve ceza içerenhükümlerinin uygulanmasında kıyasyapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler,kıyasa yol açacak biçimde genişyorumlanamaz” kuralı Türk CezaKanunun hangi ilkesini açıklar?a) Cezaların şahsiliği ilkesib) Suçta ve cezada kanunilik ilkesic) Araştırma mecburiyeti ilkesid) Dava açma mecburiyet ilkesie) Ülkesellik ilkesi
 78. 78. www.gokayegitim.com72-) Türkiye’de suç işleyen bir Almanvatandaşına hangi ülkenin cezakanunları uygulanır?a) Almanyab) Türkiyec) Alman ve Türk kanunlarından en azceza içerenid) Alman ve Türk kanunlarından en ağırceza içerenie) Almanya ve Türkiye
 79. 79. www.gokayegitim.com73-) Türk ceza kanuna göre, görevinegirmeyen ve yetkili olmadığı bir işiyapabileceği veya yaptırabileceğikanaatini uyandırarak yarar sağlayanbir özel güvenlik görevlisinin işlediğisuçun adı nedir?a)Zimmetb) Rüşvetc) Görevi kötüye kullanmad)Yetkili olmadığı bir iş için yararsağlamae)Kamu görevlisinin ticareti
 80. 80. www.gokayegitim.com74-) Türk ceza kanununa göre, zorkullanma yetkisine sahip bir özel güvenlikgörevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilerekarşı görevinin gerektirdiği ölçünündışında kuvvet kullanması hâlinde, hangisuça ilişkin hükümler uygulanır?a) Kasten yaralamab) Netice sebebiyle ağır yaralamac) Taksirle yaralamad) Eziyete) İşkence
 81. 81. 75-) Türk ceza kanununa göre, yetkili www.gokayegitim.commakamlara ihbar veya şikâyette bulunarak yada basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiğihâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturmabaşlatılmasını ya da idarî bir yaptırımuygulanmasını sağlamak için bir kimseyehukuka aykırı bir fiil isnat eden kişininişlediği suçun adı nedir?a) Suç üstlenmeb) Suç uydurmac) İftirad) Yalan tanıklıke) Yalan yere yemin
 82. 82. www.gokayegitim.com76-) PVSK m.4’e göre kolluğundurdurma yetkisini kullanabilmesiiçin aranan temel şart nedir?a) Kuvvetli şüpheb) Yeterli şüphec) Makul şüphed) Makul sebepe) Basit şüphe
 83. 83. www.gokayegitim.com77-) Kolluk durdurduğu bir kişiyi,üzerinde arama yapmak için nekadar tutabilir?a) 15 dakikab) 45 dakikac) 30 dakikad) 60 dakikae) Üst araması için gerekli olanzorunlu süre kadar
 84. 84. www.gokayegitim.com78-) Aşağıdaki meslek gruplarındanhangisi Kızılay meydanındayapılacak bir önleme aramasına tabideğildir?a) Hakim ve savcılarb) Avukatlarc) Öğretim üyelerid) Milletvekillerie) Güvenliği sağlamaklagörevlendirilen kolluk görevlileri
 85. 85. www.gokayegitim.com79-) Kolluğun güç kullanmasısırasında bağlı kalması gereken ikitemel ilke nedir?a) Kademelilik ve ölçülülükb) Minimum güç kullanma veölçülülükc) Gecikmeme ve kademelilikd) Makullük ve orantılılıke) Ölçülülük ve orantılılık
 86. 86. www.gokayegitim.com80-) Kolluğun yakalama yetkisininalternatifi nedir?a) Davet etmeb) Tutuklamac) Gözaltına almad) Tutmae) İfade alma
 87. 87. www.gokayegitim.com81-) İlkyardımcının öncelikliamaçlarından olmayan hangisidir?a) Hayati tehlikeleri ortadan kaldırmakb) Oluşan yaraların tedavisini yapmakc) Hasta ya da yaralının genel durumunundaha da bozulmasına engel olmakd) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinisağlamake) İlkyardım sonrasında iyileşmeninkolaylaşmasını sağlayıcı davranmak
 88. 88. www.gokayegitim.com82-) Hastaya ait hangi özellik yaşambulgularının kontrolünde dikkatealınmaz?a) Bilinçb) Nabızc) Kan Basıncıd) Dikkatini toplayamamae) Vücut ısısı
 89. 89. www.gokayegitim.com83-) Hangisi şok belirtilerinden birideğildir?a) Saldırgan davranışlarb) Susama hissic) Huzursuzluk, endişed) Hızlı ve zayıf nabıze) Hızlı, yüzeysel solunum
 90. 90. www.gokayegitim.com84-) İlk yardım yapan kişi için hangisibir kırık kolun tespiti sırasında yanlışbir uygulamadır?a) Kırık kol önce yumuşak malzemeylekaplanmalıdırb) Ağrılı bölge sabit tutulmalıdırc) Tespit edilmeden önce kırık uçlarıkarşı karşıya getirilmeye çalışılmalıdırd) Yara varsa üzeri temiz bir bezlekapatılmalıdır.e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
 91. 91. www.gokayegitim.com85-) Dış kalp masajı hakkında hangisi doğrudeğildir?a) Hastanın kalbinin durduğundan eminolunmalıdırb) Kalp masajı yapan kimsenin dirsek veomuzları düz konumda olmalıdırc) Hastanın göğüs kafesini 4 -5 cm esnetecekkadar baskı uygulamalıdırd) Kısa aralar ile nabız kontrolleri yapılarakkalp çalışması değerlendirilmelidire) Masajı yaparken hastanın sırtının fazlahasar görmemesi için altına yumuşak şeylerkoymalıdır
 92. 92. www.gokayegitim.com86-) Hangi bölge nabız almak içinkullanılmaz?a) Kasıkb) Ayak sırtıc) Boyun ön-yan bölgelerid) Alın ortasıe) Diz arkası çukuru
 93. 93. www.gokayegitim.com87) İlkyardımın ABC’ si hangi şıktadoğru olarak sıralanmıştır?a) Solunum-dolaşım-hava yolub) Dolaşım-hava yolu-solunumc) Hava yolu-solunum-dolaşımd) Dolaşım-solunum-hava yolue) Solunum-hava yolu-dolaşım
 94. 94. www.gokayegitim.com88-) Hangisi ilkyardımcınınözelliklerinden değildir?a) Çevrenin örgütlenmesini sağlamakb) Olay anında kullanılacak ilaçlarhakkında bilgi sahibi olmakc) Soğukkanlı ve güven verici olmakd) Vücudun işleyişi hakkında bilgisahibi olmake) Pratik buluşları olmak
 95. 95. www.gokayegitim.com89-) Kafasına darbe alan yaralılardaortaya çıkan hangi durumlar olayınciddi olduğuna işaret eder?a) Uyku halib) Denge kaybıc) Konuşma bozukluğud) Bulantı-kusmae) Hepsi
 96. 96. 90-) Aşağıdakilerden hangisi ilk www.gokayegitim.comyardımda yaralıya yapılması doğruolmayan uygulamadır?a) Yaralıyı yatırarak müdahaleetmek,b) Yaralıya ağızdan yiyecek ya daiçecek vermek,c) Yaralının vücut ısısını korumak,d) Yaralıyı hareket ettirmeke) Yaralının yarasını görmesine izinvermek,
 97. 97. www.gokayegitim.com91-) Yanıcı maddenin özelliğine göreyangın sınıfı (türü) aşağıdakilerdenhangisinde doğru olarak verilmiştir?a) Gaz, Elektrik, Orman, Baca,b) Katı, Sıvı, Gaz, Metal,c) Sıvı, Metal, Benzin, Hidrojen,d) Akaryakıt, Ahşap, Sıvı, Gaz,e) Doğalgaz, LPG, Köpük, CO2
 98. 98. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 0800280 0505 3786377 www.gokayegitim.com 98
 99. 99. 92-) LPG ve Doğalgaz gaz www.gokayegitim.comkaçaklarında yapılmaması gerekendavranışlar hangisi?a) Kapı ve pencereler açılıp mekanhavalandırılır.b) Prizde takılı fişler çekilmez.c) Telsiz telefon gibi iletişim araçlarıkullanılmaz.d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.e) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleriaranır.
 100. 100. www.gokayegitim.com93-)I. Rüzgârı arkanıza alın.II. Tetiği hortumla birlikte yangınayöneltiniz.Yukarıda belirtilen hususlar size neyihatırlatır?a) Yangından kaçmayı,b) İtfaiyeye haber vermeyi,c) Yangın söndürme cihazınınkullanılmasını,d) Dumanın bulunduğu yeri,e) İlk yardım malzemesini,
 101. 101. www.gokayegitim.com94 -) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasındave görev alanında karşılaştığı bir yangınolayında aşağıdakilerden hangisini yapar?a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilkmüdahaleyi yaparb) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarırc) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haberverird) Bina içerisindekilerin emniyetletahliyelerini sağlare) Hepsi
 102. 102. www.gokayegitim.com95 -) Bir yanmanın olabilmesi içinaşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesigerekir?a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesigerekirb) Oksijen ve ısının bir araya gelerekkimyasal reaksiyon oluşturması gerekirc) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekird) Yanıcı madde ısı ve oksijen ile birleşmesisonucu kimyasal reaksiyon oluşturmasıgerekire) Hiçbiri
 103. 103. www.gokayegitim.com96 -) Bina veya tesiste meydanagelebilecek bir yangın veya doğalafette müdahale amacıylaoluşturulabilecek ekipaşağıdakilerden hangisidir?a) Söndürme ekibib) İlk yardım ekibic) Koruma ekibid) Kurtarma ekibie) Hepsi
 104. 104. www.gokayegitim.com97-) Deprem anında bina dışındaiseniz, alacağınız tedbirler arasındaaşağıdakilerden hangisi yer almaz?a) Açık arazide çömelmekb) Deniz kıyısından uzaklaşmakc) Enerji hatlarından uzaklaşmakd) Gaz hatlarından uzaklaşmake) Duvar dibine çömelmek
 105. 105. www.gokayegitim.com98 -) Akaryakıt yangınlarının enetkili söndürme maddesi hangisidir?a) Su -toprakb) Kum – kuru Tozc) Karbonmonoksitd) Köpüke) Hepsi
 106. 106. www.gokayegitim.com99-) Yangın olaylarında itfaiyecilerinçalışmalarını kolaylaştırmak içingüvenlik görevlilerinin yapmamasıgereken davranış hangisidir?a) Çevre güvenliğini almakb) Güvenlik şeridi oluşturmakc) Meraklıları olay yerineyaklaştırmamakd) Mağdur yakınlarını olay yerinebırakmake) Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek
 107. 107. www.gokayegitim.com100-) Yangın söndürme usullerindenolan boğma yönteminin tanımıaşağıdakilerden hangisidir?a) Yangına su ile müdahale etmekb) Yangının oksijen ile ilgisinikesmekc) Yangını bölmelere ayırmakd) Yanan cismi uzaklaştırmake) Yangını kuru tozla söndürmek
 108. 108. ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KİTABI Sipariş Tel; 0534 080 02 80 0505 378 63 77 108 www.gokayegitim.com
 109. 109. Daha fazlası için ;Google’ dan Özel güvenlik ders kitabı Yazıp web sayfamıza girebilir,Kapak tasarımlarını görebilirsiniz. www.gokayegitim.com 109
 110. 110. ARKADAŞLAR BİR KUSURUMUZ VARSA AFFOLA… Bu Slayt çalışması sınava girenözel güvenlik adaylarını bilgilendirmek için bir ham çalışmadır. www.gokayegitim.com 110
 1. Gostou de algum slide específico?

  Recortar slides é uma maneira fácil de colecionar informações para acessar mais tarde.

×