Lack of Adult Male Role Models in the Secondary Schools of Armenia

 • 878 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
878
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. « Տղամարդու ավագ դերի պակասը ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում եւ դրա ազդեցությունը անչափահաս հայ տղաների` տղամարդկության սոցիալական ընկալումների վրա » Հետազոտական նախագիծ Հեղինակ՝ Մարիամ Մարտիրոսյան 05 սեպտ, 2008 թ.
 • 2.
  • Նյու Յորքի Կարնեգի կորպորացիայի ֆինանսական աջակցությամբ
  • Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագիր Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ –Հայաստան
  • 2007 թ. Հետազոտական դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում ( հուլիս 2007 թ.–հունվար 2008 թ. )
 • 3.
  • Հետազոտության ելակետային պլատֆորմը
  • Անկախությունից հետո ՀՀ-ում բա ր եփոխումների փուլ հանրային կառավարման տարբեր ոլորտներում
  • Բազմաթիվ հետազոտություններ, կարիքների գնահատման փորձեր և նորամուծությունների ներդրում ՀՀ հանրակրթության համակարգում
  • Գենդեր հասկացության, գենդերային դերերի և դրանց սոցիալական բաշխվածության կարևորության վերանայված մոտեցումներ երկրում
 • 4. Բացթողումներ
  • Գենդերային դերերի բաշխվածությունը ՀՀ-ում ուսումնասիրող հետազոտություններ -> միայն կանանց առաջխաղացմանը նպաստող թեզեր
  • Ս ոցիալական կամ մասնագիտական ո րոշ ոլորտներ ում տ ղամարդու ներկայության/դերի պակաս ի կամ գրեթե բացակայությ ան ա նտես ում
 • 5. ա/ Հայ տղամարդկանց կանոնավոր, երկարաժամկետ արտագաղթ երկրից բ/ Աշխատակազմի սեռային ներկայացուցչության տեսանկյունից խիստ ֆեմինիզացված ՀՀ դպրոցներ գ/ Հայ ա նչափահասներ տղաների կողմից ուղղակի կամ անուղղակի, ամբողջական կամ մասնակի մասնակցությամբ կատարված օրինախախտումների բարձր վիճակագրություն
 • 6. Գյուղատնտեսական զարգացման միջազգային հիմնադրամ (IFAD) 2007 թ . Հաշվետվություն « Հայաստանում յուրաքա ն չյուր երեք տնտեսություններից մեկը ներկայումս ղեկավարվում է կնոջ կողմից, և այս միտում ը հետզհետե աճում է, հատկապես երկրի հեռավոր գյուղական վայրերում » :
 • 7. Վիճակագրական տվյալներ հայ տղամարդկանց արտագաղթի վերաբերյալ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության փորձագետների տվյալներ – 2006թ. նոյ. Հարցախույզում ընդգրկվել են 1,985 տնտեսություններ, 65% գյուղական Ա-1 5,200 հարցվող, առանց երկաժամկետ բացակայության մեջ գտնվողների Բ-1 Տնտեսության 512 անդամներ ընդհանրապես ապրում են արտերկրում Ա-2 1,117 անձ բացակ ա յում են 3 կամ ավելի ամիսներով (որոնցից 73% արական սեռի ներկայացուցիչներ) Բ- 2 79% տղամարդիկ, որոնց 70% 25-49 տարիքային սանդղակում, 71% ամուսնացած Արտագաղթի կամ բնակության հիմնական վայրերը` 84% Ռուսաստան, 2% Ուկրաինա, 2% ԱՄՆ
 • 8.
  • ՀՀ միջնակարգ կրթության համակարգ
  • ՀՀ Կրթության նախարարության կողմից ինտերնետում տեղակայված տվյալներ
  • 2006-07 թթ - ի համար
  • 1157 հանրակրթական դպրոց
  • 47,000 ուսուցիչ, որից 83% կանայք
 • 9. Անչափահասների կողմից կատարված իրավախախտումների վիճակագրություն Տարի Խ ախտումներ
 • 10. 2002 2003 2004 ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ` ԸՍՏ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ՍԵՌԻ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ` ԸՍՏ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ՍԵՌԻ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ` ԸՍՏ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ՍԵՌԻ ԱՂՋԻԿՆԵՐ ՏՂԱՆԵՐ ԱՂՋԻԿՆԵՐ ՏՂԱՆԵՐ ԱՂՋԻԿՆԵՐ ՏՂԱՆԵՐ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - - - 100 - 100 ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ - 100 - 100 - 100 ԾԱՆՐ ՄԱՐՄՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔ 4.3 95.7 - 100 - 100 ԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 1.7 98.3 2.0 98.0 1.4 98.6 ՄԱՆՐ ԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ - 100 7.7 92.3 - 100 ԹԱԼԱՆ 13.3 86.7 - 100 - 100 ԽԱԲԵՈՒԹՅՈՒՆ - - - 100 - 100 ԽՈՒԼԻԳԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 5 95.0 - 100 3.6 96.4 ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ - 100.0 - - - 100 ԶԵՆՔԻ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ԿՐՈՒՄ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 2.9 97.1 - 100 - 100 ԱՅԼ 3 97.0 4.8 95.2 3.0 97.0 ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ %, ԸՍՏ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՍԵՌԻ 2.9 97.1 2.5 97.5 1.4 98.6
 • 11. Հետազոտության հիմնական թեզը Վերջին տարիներին Հայաստանի դպրոցներում տղամարդկանց պակասը կամ բացակայությունը կարող է ծառայել որպես անչափահաս տղաների ասոցիալ, ոչ օրինակելի վարքի հիմնական աղբյուրներից մեկը և կարող է առաջացնել.
  • հայկական հասարակության մեջ դարեդար բարձր գնահատվող իսկա պես սիրող, աշխատասեր և պաշտպան տղամարդու կերպարի կորստի կամ դրա թերի և սխալ ըմբռնումների,
  • տղամարդու վարքի չափազանցված տենդենցներ, որոնք ֆիլտրում են ամեն ինչ ուժեղ-թույլի որակային զույգի տեսանկյունից, երբ ագրեսիան և կռիվը ինքնապաշտպանության ու տղամարդկության ինքնահաստատման լավագույն մեխանիզմներն են,
  • անչափահաս տղաների խմբակային զգոնություն, որն արտահայտում է անընդհատ ուժեղ լինելու կարիքը, քանի որ մեծահասակ տղամարդկանց կողմից նրանք չունեն աջակցություն, պաշտպանության և կայունության երաշխիք
 • 12. Հետազոտության բնույթը`
  • Պիլոտային ( նպատակ ունի թեմայի շուրջը երևան հանել որոշ հիմնական հարցեր ավելի լուրջ և երկարատև ուսումնասիրութունների համար )
  • Նկարագրական-դիտարկումային
  • Ուղղված է հիմնականում որակական տվյալների հավաքագրման ն և վերլուծ ման ը
 • 13. Առաջնային տվյալներ
  • Հեղինակի մոտ 8 տարվա դիտարկումներ և կանոնավոր, անմիջական շփում ՀՀ-ի բոլոր մարզերի դպրոցների գրեթե կեսից ավելի ն ի հետ
  • ՀՀ ոստիկանության անչափահասների բաժնի ներկայացուցիչների հետ որոշակի ամիջական աշխատանք, նրանց արտահայտած խնդիրների արձագանք
 • 14. Երկրորդական տվյալներ
  • Հայաստանում թեմայի առնչությամբ որևէ ֆորմալ ուսումնասիրություն ձեռք չի բերվել, աղբյուրներ չկան
  • Կրթական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տվյալների բազայից յուրաքանչյուր դպրոցի աշակերտների և ուսուցիչների քանակական և սեռային տվյալներ
  • Ինտերնետից, տարբեր հաշվետվություններից հավաքած տվ յ ա լ ներ հայ տղամարդկանց արտագաղթի և անչափահասների մասնակցությամբ կամ նրանց կողմից կատարված իրավախախտումների մասին
 • 15. Հետազոտական աշխատանքների շրջանակը`
  • Ընդգրկվել են ՀՀ-ի բոլոր 11 մարզերը
  • 8-11 դասարանցի, 13-15 տարեկան 192 տղա աշակերտներ
  • Խմբերը
  • Ստուգիչ/ Հսկիչ խումբ ՝ 4 կամ 4-ից ավելի տղամարդ ուսուցիչ ունեցող դպրոց ն եր (մասնակցել են 95 տղա աշակերտներ , որից 45-ը լրացրել են հարցաթերթեր, իսկ 50-ը մասնակցել են ֆոկուս խմբային քննարկում ն երին):
  • Համեմատության խումբ ` 3 կամ 3- ից պակաս տղամարդ ուսուցիչ ունեցող դպրոցներ (մասնակցել են 97 տղա աշակերտներ , որից 42-ը լրացրել են հարցաթերթեր, իսկ 55 -ը մասնակցել են ֆոկուս խմբային քննարկում ն երին):
 • 16. Ամերիկյան սոցիալական ուսումնասիրություններ
  • Լիքոնա, Ռայեն, Բոհլին – Բնավորություն կերտող կրթության տեսության մարտահրավերները հայկական դպրոցին
  • 6 E-s
  • Example ( ուսուցչի օրինակ)
  • Explanation ( ուսուցչի բացատրություն)
  • Exhortation (հորդոր, խրախուսում , քաջալերանք )
  • Environment (միջավայր և ներկա անձինք )
  • Experience ( ուսումնական գործընթացից ձեռք բերված փորձ)
  • Enjoy ( ուսումնական գործընթացից ստացած բավարարվածություն )
 • 17. Գենդերային Խտացման երևույթը
  • Երեխայի զարգացման այն փուլը, երբ հիմնվելով մեծահասակների գենդերային մտածելակերպի և վարքի առանձնացված նմուշների վրա, երեխան սկսում է ձևավորել իր արձագանքը դրանց նկատմամբ և նույնականացնում է իր ընկալումներն ու վարքը, կրկնօրինակելով մեծահասակներին։ դպրոցի ավագ տարիներ
  • Գենդերային խտացումը ժամանակակից աշխարհում հետզհետե ավելի է բարդանում անչափահաս տղաների համար, նրանց առաջարկվող դերային կոնֆլիկների, նրանց վարքի և սեռային մտածելակերպի գնահատման երկակի չափանիշների համար
 • 18.  
 • 19.  
 • 20.  
 • 21.  
 • 22.  
 • 23.  
 • 24.  
 • 25.  
 • 26.  
 • 27.  
 • 28.  
 • 29.  
 • 30.  
 • 31. Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 45,190 Ար.սեռի աշակերտների թիվը` 104,954 Ար . սեռի ուսուցիչների թիվը` 7,263 Ար . սեռի ուսուցիչ / ա շակերտ հարաբերակցությունը 1:14 Իգ . սեռի աշ ակերտների թիվը ` 228,067 Իգ . սեռի Ուսուցիչների թիվը ` 37,927 Իգ . սեռի ուսուցիչ / աշակերտ հարաբերակցությունը 1:6
 • 32.
  • « Տղամարդ ստեղծելու համար անհրաժեշտ ինֆորմացիան ծածկագրված է մեր ԴՆԹ-ում,
  • բայց տղամարդ ձևավորելու համար պահանջվում է մշակույթի բոլոր հաստատությունների կարիքը » :
  • Սանդոր Մքնաբ
  • ( բազմաթիվ հետազոտությունների հեղինակ, գրող, գիտնական )
 • 33.
  • « Տղամարդու ավագ դերի պակասը ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում եւ դրա ազդեցությունը անչափահաս հայ տղաների` տղամարդկության սոցիալական ընկալումների վրա » Հետազոտական նախագիծ
  • Հեղինակ՝ Մարիամ Մարտիրոսյան
  • Շնորհակալություն բոլորին ներկայության,
  • հարցերի
  • և
  • արձագանքի համար