• Like
Wegrukking 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

studiedag, 14 maart 2010, Zoetermeer

studiedag, 14 maart 2010, Zoetermeer

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,069
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 'de wegrukking' deel I
 • 2. profetische tijden “ het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken” (Egypte, Syrië, Libanon, Perzië, Israël, Jeruzalem, ‘Filistijnen’, etc.) 1 2
 • 3. profetische tijden de termijn van “twee dagen” (2x duizend jaar) verstrijkt… 2 3
 • 4. profetische tijden grenzeloze technologie (zoals ooit in Babel: “…niets zal voor hen onuitvoerbaar zijn”.) 3 4
 • 5. profetische tijden explosieve toename natuurlijke rampen 4 5
 • 6. profetische tijden etc. 5 6
 • 7. 1Thes.4 1Kor.15 Mat.24 2Thes.2 Openb.12 Dan.12 Dan.9 1Thes.5 7
 • 8. 13  Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 8
 • 9. 14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. = terugbrengen, nl. uit de dood 9
 • 10. 15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren … 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede . Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden… 1Korinthe 15 10
 • 11. 15  … wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren , zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 11 Gr. ‘parousia’ ≠ aankomst = aanwezigheid
 • 12. 16  want de Here zelf zal op een teken … 12 = een commando
 • 13. 16  … bij het roepen van een aartsengel … 9 Maar Michael, de aartsengel … Judas 13
 • 14. 16  … bij het roepen van een aartsengel … 7 En er kwam oorlog in de hemel ; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden . Openbaring 12 14
 • 15. 16  … bij het roepen van een aartsengel … 1 TE DIEN TIJDE zal Michael opstaan , de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat ; en er zal een TIJD VAN GROTE BENAUWDHEID zijn , zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Daniël 12 15
 • 16. 16  … en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel…
  • de strijd gaat beginnen!
   • 8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd ?
   • 1Korinthe 14
  16
 • 17. 16  … en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan ; 52 … want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden… 1Korinthe 15 17
 • 18. 17  … daarna zullen wij, levenden , die achterbleven… 51 … Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin … 1Korinthe 15 18
 • 19. 17  …daarna zullen wij, levenden, die achterbleven… 19 “ de bazuin Gods” 1Thes.4 = de doden worden opgewekt “ de laatste bazuin” 1Kor.15 = de levenden worden veranderd
 • 20. 17  … samen met hen op de wolken … 20
 • 21. 17  … in een oogwenk weggevoerd worden… lett. weggerukt 21
 • 22. Gr. ‘harpazo’ in NBG weergegeven met: plunderen roven uit rukken meeslepen plotseling wegvoeren met geweld meevoeren met geweld meesleuren 22
 • 23. > St.Vert. ‘opname’ ??? 23
 • 24. 17  … in een oogwenk weggevoerd worden … 52 … uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost (=bergt, beveiligt) uit de komende toorn. 1Thessalonika 1 24
 • 25. 17  … de Here tegemoet in de lucht… Mat.25 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet ! Hand.28 15 En vandaar kwamen de broeders, die van onze aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum Appii en Tres Tabernae tegemoet …. 25
 • 26. 17  … de Here tegemoet in de lucht…
  • NIET de Heer komt ons tegemoet MAAR wij gaan de Heer tegemoet
   • 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij MET HEM verschijnen in heerlijkheid.
   • Kolosse 3
  26
 • 27. 17  … en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Niet slechts bij Hem maar Zijn positie delend (=bestemd voor de troon!) 27
 • 28. 18   Vermaant elkander dus met deze woorden. St. Vert.:vertroost Gr.para kaleo = naast roepen > aanmoedigen 28