Wegrukking 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Wegrukking 1

on

 • 1,521 views

studiedag, 14 maart 2010, Zoetermeer

studiedag, 14 maart 2010, Zoetermeer

Statistics

Views

Total Views
1,521
Views on SlideShare
668
Embed Views
853

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

2 Embeds 853

http://goedbericht.nl 477
http://www.goedbericht.nl 376

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Wegrukking 1 Wegrukking 1 Presentation Transcript

 • 'de wegrukking' deel I
 • profetische tijden “ het herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken” (Egypte, Syrië, Libanon, Perzië, Israël, Jeruzalem, ‘Filistijnen’, etc.) 1 2
 • profetische tijden de termijn van “twee dagen” (2x duizend jaar) verstrijkt… 2 3
 • profetische tijden grenzeloze technologie (zoals ooit in Babel: “…niets zal voor hen onuitvoerbaar zijn”.) 3 4
 • profetische tijden explosieve toename natuurlijke rampen 4 5
 • profetische tijden etc. 5 6
 • 1Thes.4 1Kor.15 Mat.24 2Thes.2 Openb.12 Dan.12 Dan.9 1Thes.5 7
 • 13  Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 8
 • 14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. = terugbrengen, nl. uit de dood 9
 • 15  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren … 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede . Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden… 1Korinthe 15 10
 • 15  … wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren , zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 11 Gr. ‘parousia’ ≠ aankomst = aanwezigheid
 • 16  want de Here zelf zal op een teken … 12 = een commando
 • 16  … bij het roepen van een aartsengel … 9 Maar Michael, de aartsengel … Judas 13
 • 16  … bij het roepen van een aartsengel … 7 En er kwam oorlog in de hemel ; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden . Openbaring 12 14
 • 16  … bij het roepen van een aartsengel … 1 TE DIEN TIJDE zal Michael opstaan , de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat ; en er zal een TIJD VAN GROTE BENAUWDHEID zijn , zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Daniël 12 15
 • 16  … en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel…
  • de strijd gaat beginnen!
   • 8 Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd ?
   • 1Korinthe 14
  16
 • 16  … en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan ; 52 … want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden… 1Korinthe 15 17
 • 17  … daarna zullen wij, levenden , die achterbleven… 51 … Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin … 1Korinthe 15 18
 • 17  …daarna zullen wij, levenden, die achterbleven… 19 “ de bazuin Gods” 1Thes.4 = de doden worden opgewekt “ de laatste bazuin” 1Kor.15 = de levenden worden veranderd
 • 17  … samen met hen op de wolken … 20
 • 17  … in een oogwenk weggevoerd worden… lett. weggerukt 21
 • Gr. ‘harpazo’ in NBG weergegeven met: plunderen roven uit rukken meeslepen plotseling wegvoeren met geweld meevoeren met geweld meesleuren 22
 • > St.Vert. ‘opname’ ??? 23
 • 17  … in een oogwenk weggevoerd worden … 52 … uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost (=bergt, beveiligt) uit de komende toorn. 1Thessalonika 1 24
 • 17  … de Here tegemoet in de lucht… Mat.25 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet ! Hand.28 15 En vandaar kwamen de broeders, die van onze aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum Appii en Tres Tabernae tegemoet …. 25
 • 17  … de Here tegemoet in de lucht…
  • NIET de Heer komt ons tegemoet MAAR wij gaan de Heer tegemoet
   • 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij MET HEM verschijnen in heerlijkheid.
   • Kolosse 3
  26
 • 17  … en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Niet slechts bij Hem maar Zijn positie delend (=bestemd voor de troon!) 27
 • 18   Vermaant elkander dus met deze woorden. St. Vert.:vertroost Gr.para kaleo = naast roepen > aanmoedigen 28