Nt Canon

845 views
782 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
189
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nt Canon

 1. 1. wie stelde(n) het Nieuwe Testament samen? 1
 2. 2. concilies in de tweede helft van de 4-de eeuw? 2
 3. 3. waarom hebben de apostelen als gevolmachtigden van Christus, niet de eindredactie gevoerd over ‘het Nieuwe Testament’? 3
 4. 4. apostelen vormen het fundament, niet de gemeente 1 4
 5. 5. apostelen vormen het fundament, niet de gemeente NT geschreven vóór 70 AD Petrus actief als redacteur NT Paulus eindredacteur NT 1 2 3 4 5
 6. 6. apostelen vormen het fundament, niet de gemeente NT geschreven vóór 70 AD Petrus actief als redacteur NT Paulus eindredacteur NT 1 2 3 4 6
 7. 7. apostelen vormen het fundament, niet de gemeente NT geschreven vóór 70 AD Petrus actief als redacteur NT Paulus eindredacteur NT 1 2 3 4 7
 8. 8. 1 apostelen vormen het fundament, niet de gemeente 2 3 4 8
 9. 9. 20 ... gebouwd OP het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Efeze 2 9
 10. 10. apostelen & profeten gemeente 10
 11. 11. 1 NT geschreven vóór 70 AD 2 3 4 11
 12. 12. John. A. T. Robinson * * liberaal (!) theoloog; † 1983 12
 13. 13. Alle geschriften van het Nieuwe Testament zijn geschreven vóór 70 AD. 13
 14. 14. reden #1 nergens in NT wordt melding gemaakt van verwoesting Jeruzalem 14
 15. 15. óók het Johannes-evangelie vóór 70 AD geschreven... 15
 16. 16. 2 Nu IS* er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda draagt, met vijf zuilengangen... Johannes 5 * 16
 17. 17. 1 Petrus actief als redacteur NT 2 3 4 17
 18. 18. 15 Maar ik zal mij beijveren , dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken.... 1 2 3 2Petrus 1 18
 19. 19. 15 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit... 1 2 3 2Petrus 1 19
 20. 20. ... 19 En WIJ (=ooggetuigen) hebben het profetische woord [daarom] des te vaster, en gij (=lezers) doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats... 1 2 3 2Petrus 1 20
 21. 21. twee hoofdstukken later... 21
 22. 22. 15 ... en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft... 2Petrus 3 1 2 3 22
 23. 23. 15 evenals in alle brieven , wanneer hij over deze dingen spreekt.... 2Petrus 3 1 2 3 23
 24. 24. 16 ... Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften ... 2Petrus 3 1 2 3 24
 25. 25. 1 Paulus eindredacteur NT 2 3 4 25
 26. 26. 25 Waarvan ik (= Paulus) dienaar werd, volgens het beheer van God, dat mij gegeven is om onder u (=heidenen) het Woord van God te vervullen * ... Kolosse 1 * 26
 27. 27. vervullen... 27
 28. 28. 26 (nl.:) het Geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard aan zijn heiligen... Kolosse 1 28
 29. 29. 2Timotheüs : Paulus’ geestelijk testament 29
 30. 30. 6 Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur ... 2Timotheüs 4 30
 31. 31. ... 11 Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus * af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de dienst ... 2Timotheüs 4 * Petrus: “mijn zoon Marcus ”; 1Petr.5 13 31
 32. 32. 11 Als gij (=Timotheüs) komt, breng dan de mantel* (=omslag) mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen... 2Timotheüs 4 ? 32 !
 33. 33. 11 ... en ook de boeken* , vooral de perkamenten. 2Timotheüs 4 * 33
 34. 34. Q : vanwaar Paulus’ zorg voor een bibliotheek, als hij bijna zal sterven? 34
 35. 35. A : Paulus completeerde het Woord van God! 35
 36. 36. een hoofdstuk eerder... 36
 37. 37. 15 ... dat gij (= Timotheus) van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot redding door het geloof in Christus Jezus.... 2Timotheüs 3 37
 38. 38. 16 Elke Schrift* van God ingegeven, is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid... 2Timotheüs 3 * inclusief de Griekse geschriften! 38
 39. 39. 17 ... opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust . 2Timotheüs 3 39
 40. 40. Paulus’ hand herkenbaar? 40
 41. 41. 9 ... en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten 1 Jakobus, 2 Kefas (=Petrus) en 3 Johannes* , die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand... Galaten 2 * volgorde in het NT 41
 42. 42. 9 ... wij (> Paulus) zouden naar de heidenen, zij (= Jakobus, Petrus en Johannes) naar de besnijdenis gaan . Galaten 2 42
 43. 43. de volgorde van de boeken in de oude manuscripten... 43
 44. 44. “ eerst de Jood” brieven van Jakobus , Petrus Johannes* “ ook de Griek” brieven van Paulus * + Judas 7 brieven 2 x 7 brieven 44
 45. 45. ten slotte... het Woord van God compleet ! 45
 46. 46. * volgens de oorspronkelijke indeling en telling TeNaCh (OT) 22 * boeken 46
 47. 47. het Woord van God aangevuld met 27 boeken 47
 48. 48. 49 7x7 48
 49. 49. 49 7x7 7 x 7 dagen = 49 dagen 7 x 7 jaren = 49 jaren 7 x 7 decennia = 49 0 jaren 49
 50. 50. “ De woorden des HEREN zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde ZEVENVOUDIG gelouterd .” Psalm 12:7 50

×