• Like
Hebreeen setting 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Hebreeen setting 2

 • 424 views
Published

studiedag 13 juni 2010 (deel 1)

studiedag 13 juni 2010 (deel 1)

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. de setting van de Hebreeën-brief DEEL 2
 • 2. wanneer geschreven? 2
 • 3. 3. wanneer geschreven? 3 ... een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd , Hebreeën 2 tweede generatie 3
 • 4. 3. wanneer geschreven? 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend , leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. Hebreeën 5 4
 • 5. 3. wanneer geschreven? 32  Herinnert u de dagen van weleer , toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt… Hebreeën 10 5
 • 6. 3. wanneer geschreven? 23  Weet, dat onze broeder Timoteüs in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. 24  (….) De broeders uit Italië laten u groeten. Hebreeën 10 > 60-er jaren 1-ste eeuw, vanuit Italië 6
 • 7. 3. wanneer geschreven? 7  Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, 8  verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, 9  waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang ; 10  daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht … Hebreeën 3 vergl. 30 - 70 AD! 7
 • 8. wat is het doel van de brief? 8
 • 9. 4. doel van de brief 13  Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning . Hebreeën 8 9
 • 10. 4. doel van de brief 26  Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over … >> Hebreeën 10 het Offer afgewezen en de offerdienst zou gauw verdwijnen 10
 • 11. 4. doel van de brief 27  … maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur , dat de wederspannigen zal verteren. >> Hebreeën 10 11
 • 12. 4. doel van de brief 30  Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen . 31  Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! Hebreeën 10 12
 • 13. 4. doel van de brief 13  Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Hebreeën 13 > Jeruzalem verlaten vanwege a.s. verwoesting. 13
 • 14. 4. doel van de brief 20  Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. 21  Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen … Lucas 21 14
 • 15. 4. doel van de brief Hoewel Titus de tempel ongeschonden in handen wilde krijgen, ging deze eveneens in vlammen op. Naar schatting 100.000 verdedigers en inwoners kwamen om het leven. Het totale aantal slachtoffers van deze oorlog wordt geschat op 600.000 tot 1.300.000 doden. De Romeinen slachtten hele families af, waaronder iedereen die ze ervan verdachten een afstammeling te zijn van het huis van David. >> 15
 • 16. 4. doel van de brief De overlevenden werden verkocht op de slavenmarkten van het Midden-Oosten, waarbij de prijs door de grote aanvoer enorm kelderde. De laatste verzetshaarden, waaronder het fort Massada aan de Dode Zee, werden opgeruimd in 73. 16
 • 17. De Boog (ter ere) van Titus in Rome. Titus, de veldheer in de strijd tegen Jeruzalem (70 AD). 4. doel van de brief 17
 • 18. Voorwerpen uit de tempel worden als krijgsbuit meegevoerd. 4. doel van de brief 18
 • 19. wat doet het er toe? 19
 • 20. misverstane Schriftgedeelten in nieuw perspectief! 20
 • 21. 4  Want het is onmogelijk , degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest , 5  en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, Hebreeën 6 5. wat doet het er toe? beschrijving van de Handelingen-periode 21
 • 22. 6  en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen … Hebreeën 6 Hoe??? Het Evangelie hoefde men hen niet te prediken want dat had men verworpen. 5. wat doet het er toe? 22
 • 23. 6  … daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Hebreeën 6 Men keerde terug naar de godsdienst die Gods Zoon eerder kruisigde. Zo kruisigde men Hem opnieuw… 5. wat doet het er toe? 23
 • 24. 7   Want de grond, die de regen, welke er telkens op valt, indrinkt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God … Hebreeën 6 > De zegen die geloof (in Gods belofte) bewerkt. 5. wat doet het er toe? 24
 • 25. 8  doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking , die uitloopt op verbranding . Hebreeën 6 De totale verwoesting, ondergang en verbranding van Jeruzalem in 70 AD. 5. wat doet het er toe? 25
 • 26. de boodschap aan de Hebreeën & wij 26
 • 27. 13  In (dat) GELOOF zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben ; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Hebreeën 6 5. wat doet het er toe? * "…ziende de Onzienlijke" (11:27) "… thans zien wij nog niet" (2:8) 27 geen zichtbare Messias, geen Messiaans rijk, geen tempeldienst - geloof alleen!*
 • 28. 1  De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben , die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen … Hebreeën 8 5. wat doet het er toe? geen zichtbare Koning maar een verborgen Hogepriester! 28