Imaginea de ansamblu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Imaginea de ansamblu

on

 • 984 views

Aceasta este o prezentare a scopului vieţii din perspectivă biblică focalizată pe Isus, Evanghelie, biserică şi misiune.

Aceasta este o prezentare a scopului vieţii din perspectivă biblică focalizată pe Isus, Evanghelie, biserică şi misiune.

Statistics

Views

Total Views
984
Views on SlideShare
983
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
25
Comments
1

1 Embed 1

http://www.calvarybucharest.org 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Imaginea de ansamblu Imaginea de ansamblu Presentation Transcript

  • Imaginea de Ansamblu
  • Care este scopul vi eţ ii ?
  • Care este voia lui Dumnezeu pentru mine ?
  • Girl and Question Marks
  • Magnifying Glass
  • Danger Sign PERICOL
  • Thinker Statue
  • Red Heart
  • Library Shelves
  • Heart Shaped Stone
  • Leaping through Air
  • Red Heart
  • Compass in Sand
  • Wrong Way Sign DIRECŢIE GREŞITĂ
  • Head On Car Crash
  • Frog on Pot
  • Frog Outside Pot
  • Frog in Pot
  • Boiling Water
  • Influenţe periculoase
   • Materialism
   • Individualism
   • Relativism
   • Pragmatism
   • Consum ato rism
  • Holding the Earth
  • Istoria mea
  • Sistine Chapel Ceiling
  • De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I -a dăruit Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul. Filipeni 2:9-11 (NTR)
  • Istoria mea
  • Istoria Lui
  • Este despre Isus !
  • Este despre Isus Voi cerceta ţ i Scripturile deoarece crede ţ i că în ele ave ţ i via ţ ă veşnică dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine! Ioan 5:39 (NTR)
  • Este despre Isus El le-a zis: O, cât de nesăbui ţ i ş i de înce ţ i la inimă sunte ţ i când este vorba să crede ţ i tot ce au spus profe ţ ii! Nu trebuia oare Cristosul să sufere aceste lucruri ş i să intre în slava Lui? ş i, începând de la Moise ş i de la to ţ i profe ţ ii, le-a explicat ce era scris cu privire la El în toate Scripturile. Luca 24:25-27 (NTR)
  • Este despre Isus Bibl ia Evanghelia I sus
  • Evanghelia Biserica Misiunea Isus Evanghelia Biserica Misiunea
  • Trinity Symbol
  • Trintatea şi Evanghelia
   • Tatăl a stabilit planul ve ş nic de mântuire ş i L-a trimis pe Fiul Lui.
   • Isus a dus planul la îndeplinire ş i a înfăptuit răscumpărarea pentru om.
   • Duhul atribuie credincio ş ilor beneficiile ispă ş irii lui Isus.
  • Evanghelia Biserica Misiunea Isus Evanghelia Biserica Misiunea
  • Importanţa Evangheliei însă El le-a zis: „Trebuie să predic şi în alte cetăţi Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, căci pentru aceasta am fost trimis.“ Luca 4:43 (NTR)
  • Importanţa Evangheliei Căci mie nu mi-e ru ş ine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede… Romani 1:16 (NTR)
  • Evanghelia Evanghelia este vestea bună despre ceea ce Dumnezeu a făcut prin Fiul Său Isus Cristos ca să-şi restaureze domnia şi conducerea Sa peste întreaga creaţie şi să aducă reconciliere pentru toţi cei care se pocăiesc şi îşi pun încrederea în Cristos.
  • Aspect ele Evangheliei
   • Înţelegerea Evangheliei
   • Trăirea Evangheliei
   • Proclamarea Evangheliei
   • Apărarea Evangheliei
  • Înţelegerea Evangheliei
   • A creşte în cunoaşterea şi înţelegerea Evangheliei .
   • A fi în stare să scrii ce este Evanghelia .
   • A fi în stare să explici clar Evanghelia şi altora.
  • În ţ elegerea Evangheliei Niciodată nu la ş i Evanghelia pentru a trece la alte lucruri. Pur şi simplu te adânce ş ti mai mult în ea.
  • Trăierea Evangheliei
   • Pre dică- ţ i Evanghelia în fiecare zi .
   • Trăie ş te bazat pe adevărurile despre ceea ce e ş ti în Cristos .
   • Trăie ş te o via ţ ă de pocăin ţ ă ş i credin ţ ă .
  • Proclamarea Evangheliei
   • Duhul Sfânt – nevoia de rugăciune
   • Evanghelia – cunoa ş te-o bine!
   • Mărturia – istoria ş i via ţ a ta
  • Apărarea Evangheliei
   • De ce să crezi în Dumnezeu ?
   • De ce să crezi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu ?
   • De ce Dumnezeu permite răul ş i suferin ţ a ?
   • De ce Dumnezeu trimite oameni în iad ?
  • Evanghelia Biserica Misiunea Isus Evanghelia Biserica Misiunea
  • Importanţa Bisericii … pentru ca domniile şi autorităţile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic pe care l-a realizat în Cristos Isus, Domnul nostru.  Efeseni 3:10-11 (NTR)
  • Importanţa Bisericii 7 Prezenţa Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor… 27 Voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare este un mădular al lui.  1 Corinteni 12:7, 27 (NTR)
  • Biserica
   • Mireasa lui Cristos
   • Trupul lui Cristos
   • Familia lui Dumnezeu
  • Trinity Symbol
  • Evanghelia Biserica Misiunea Isus Evanghelia Biserica Misiunea
  • Misiunea cu trei obiective Să aducem glorie lui Isus ş i Tatălui Lărgirea Împără ţ iei lui Dumnezeu Să facem ucenici din toate na ţ iunile
  • Misiunea Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“ Matei 28:18-20 (NTR)
  • Obiectivul 10 vie Împărăţia Ta facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ! … 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia (lui Dumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:10, 33 (NTR)
  • Obiectivul … pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică , Efeseni 1:20-22 (NTR)
  • Scopul a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, în toate generaţiile, în vecii vecilor! Amin. Efeseni 3:21 (NTR) Toate sunt pentru voi, pentru ca harul, atingând mulţi oameni, să facă să abunde mulţumirea, spre slava lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:15 (NTR)
  • Mountain Top Sunset
  • Mountain Top Sunset “ Slava lui Dumnezeu reprezintă frumuseţea şi măreţia multiplelor sale perfecţiuni.” John Piper
  • Mountain Top Sunset “ Scopul principal al omului este să îl slăvească pe Dumnezeu şi să se bucure de El pe veci.” Mărturisirea de credinţă de la Westminster
  • Voia lui Dumnezeu pentru noi Misiunea – de a face ucenici ai lui Isus care să îl iubească pe Dumnezeu ş i pe oameni Obiectivul – de a extinde împără ţ ia lui Dumnezeu aducând dragostea lui Dumnezeu la oameni Scopul – de a-L slăvi pe Isus ş i pe Tatăl a ş a încât oamenii să Li se închine.
  • Imaginea de ansamblu Isus Evanghelia Biserica Misiunea