4. Ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus? Notițe

2,347 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
460
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4. Ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus? Notițe

  1. 1. Ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus?Vom începe prin a privi la ceea ce Matei a scris despre ce a făcut Isus la începutul şi sfârşitullucrării Sale pe pământ.Matei 4:19„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“Matei 28:18-20Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pepământ. Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în NumeleTatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eusunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“Ce înseamnă a fi un ucenic a lui Isus?În primul rând, un ucenic a lui Isus este cineva care crede în mesajul Evangheliei, că Isus a muritpentru păcatele lor şi că a înviat din morţi. Aceasta va rezulta în viaţa lor într-o întoarcere laDumnezeu din răzvrătirea lor împotriva Lui, oferindu-I locul de cinste în inimile lor şi punându-şiîncrederea în Isus şi în ceea ce a făcut El pentru ei ca să fie împăcaţi şi restauraţi cu Dumnezeu.Ei atunci acceptă invitaţia lui Isus de a-L urma, de a fi ucenicii Lui şi de a se alătura altora care audevenit de asemenea ucenicii lui Isus.Ce înseamnă cuvântul "ucenic"?Cuvântul „ucenic” vine de la cuvântul grecesc Μαθητής – mathētēs şi înseamnă cel care învaţă,discipol şi urmaş.Idea de a fi ucenic nu aparţine exclusiv doar celor care l-au urmat pe Isus. Ioan Botezătorul a avutucenici şi la fel şi Pavel, chiar şi evreii din vremea lui Isus se considerau ca fiind ucenicii lui Moise.Filozofii greci ai lumii antice şi liderii religiilor mistice au avut şi ei discipoli.De obicei, ucenicii plecau de acasă şi se mutau cu învăţătorul lor, care le oferea mâncare şilocuinţă. Ucenicii lor deveneau astfel slujitorii învăţătorului şi erau pe deplin sub autoritatea lui.Ucenicia nu era un procedeu de învăţătura şcolară, ci includea timp petrecut cu învăţătorul.Ucenicii căpătau nu numai informaţie de la învăţător, ci şi inspiraţie. Ei trăiau cu învăţătorul lor şicontinuau tradiţia lui. După ce el murea, ei învăţau aceleaşi lucruri pe ucenicii lor. Ucenicia eramodul principal al perpertuării învăţăturii din lumea veche, pentru că marii învăţători de pe atuncinu scriau cărţi.Această înţelegere a ceea ce era un ucenic în vechime ne ajută să vedem că un ucenic nu estedoar unul care numai învaţă ceva, ci şi unul care are o relaţie apropriată cu învăţătorul lui. Eiexperimentează viaţa împreună, petrec timp împreună şi prin interacţiunea lor, ucenicul devine dince în ce mai mult ca învăţătorul său.A fi un ucenic, potrivit lui IsusPentru a înţelege cu adevărat ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus, trebuie să privim la ceea ce aspus El că îl caracterizează pe un ucenic al Lui.
  2. 2. Matei 28:19-20Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiuluişi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! ...Marcu 8:34-35Apoi a chemat mulţimea şi pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să selepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze! Căci oricine vrea să-şi salveze viaţa8, o vapierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentru Mine şi pentru Evanghelie, o va salva.Luca 6:40Un ucenic nu este mai presus de învăţătorul său, dar orice ucenic pregătit va fi ca învăţătorul lui.Luca 14:25-27, 33Împreună cu El mergeau mulţimi mari de oameni. El S-a întors şi le-a zis: „Dacă vine cineva laMine şi nu-şi urăşte tatăl, mama, soţia, copiii, fraţii, surorile, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fiucenicul Meu. Oricine nu-şi duce crucea lui însuşi şi nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu...Tot aşa, oricine dintre voi care nu renunţă la toate bunurile lui, nu poate fi ucenicul Meu.Ioan 8:31-32Atunci Isus le-a zis iudeilor care crezuseră în El: Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, atunci sunteţiîntr-adevăr ucenicii Mei. Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera.Ioan 13:35Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.Ioan 14:15-16Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător,Care să fie cu voi în veac, şi anumeIoan 15:7-8Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, atunci cereţi orice doriţi şi vi se va da.Tatăl Meu este proslăvit prin aceasta: prin faptul că voi aduceţi mult rod şi deveniţi ucenicii Mei.Sumarul caracteristicilor ucenicului lui Isus 1. Renunţă la el, poartă crucea, urmează pe Isus. 2. Iubeşte pe Isus mai mult decât orice, inclusiv el înşuşi. 3. Ascultă și agață-te de ceea ce a învățat Isus 4. Iubeşte alţi ucenici. 5. Aduce multă roadă. 6. Devine ca Isus.Ce au spus Petru şi Pavel şi ne ajută să înţelegem ce este un ucenic?1 Petru 3:15ci sfinţiţi-L în inimile voastre pe Cristos ca Domn!Asta îmi aminteşte de cuvintele lui Paul Tripp – „Diferenţa fundamentală dintre împărăţia luiDumnezeu şi împărăţia sinelui poate fi cuprinsă într-o singură întrebare: cine se află în centrul ei?” 2
  3. 3. 1 Corinteni 6:19-20Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care-L aveţi de laDumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi-L deci peDumnezeu în trupul (şi în duhul) vostru (, care sunt ale lui Dumnezeu)!2 Corinteni 5:15El a murit pentru toţi, pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel Ce a muritşi a fost înviat pentru ei.Galateni 2:20 – Crezul uceniculuişi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiescprin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.Pe lângă a învăţa ce este un ucenic a lui Isus din ceea ce a spus El, putem învăţa ce este unucenic prin felul cum a trăit Isus.Ce a făcut Isus? 1. El a făcut voia Tatălui, nu voia Sa; El a renunţat la Sine. 2. El a depins de puterea Duhului Sfânt, prin Tatăl. 3. A studiat şi a meditat la Cuvântul lui Dumnezeu. 4. El a petrecut timp singur cu Tatăl în rugăciune. 5. El a iubit pe alţii într-un mod jertfitor; El s-a dat pe Sine ca să ajute pe alţii. 6. El a proclamat Evanghelia şi a chemat pe oameni la pocăinţă, să se întoarcă la Dumnezeu. 7. El a făcut ucenici; El a petrecut timp cu alţii ajutându-i să crească spiritual.Isus te invităIsus te invită să mori față de tine însuți și să-L urmezi. Viața de ucenic al lui Isus nu este ușoară,dar este una plină de aventură și binecuvântări, în care înveți să te încrezi în Isus și să Îl asculți. 3

×